Skip to main content

Full text of "Federal land records [microform]"

See other formats


pThrfif^n , J^hn 


•Yi.ld^aO 


Rolley , Jams 


II. L. Book 


Va.l4»43 


Page 345 


•D -■ ■• f  i -r- ~ - 


Pollln*!  lohntort 


Pii^e Hll 


Rollins, JaaCB 


Wm. 17615 


Page 4® 


^ 


\ 


Roily, John 


fa. 17383 


Page 480 


ROHcr.Joha 


H.L.Book 


!•; 14538 


Pag* 338 


Rom Ine, Jeremiah 


la. 18633 


Page 544 


Romlne. Samuel 


V.L.pook 


V 


f«.329e 


Page 96 


Roney,llical 


Page 16 


Ronkrlte. Andrew 


Wa. 4860 


Ro&de,A3aBa 


Ha. 10661 


Pupw 210 


Rook, John 0, 


K.L.Baak 


Va.MlO 


Page. 66 


P')-'"»r  STnt^^rp 


Hoot,3f njwnln 


p^e* l^*^ 


Root .Rorao* 


a.l.Book 


«a. 14028 


Page  331 


Root^Phllo 


l!.L.Bask 


Page  427 


Roquei^John 


U.l.Sook 


la. 17086 


'ige 481 


^oae, AbrahRT 


Wa. 11042 


Page 144 


U.L.Book 


la. 4943 


»■«• 34« 


RoM,BenjaBlB 


fa. 17630 


'age 467 


RoM,Cta*atn(« heirs of lfa.6574 

A. Rom) 


H.L  .Book 


r»g( 337 


Rose, 111 zabeth(1f 111 bw 

!■ devlsfe o]^ saauel ROBe) 


Pige 561 


Roee.JaaeB 


M.L.Soolc 


WB.10S8S 


Pag* 633 


P.OBe.John 


-U.l.BooJt 


ifc.isTn 


Pa«e 6SS 


Ron, pet ar 


M.L.Book 


la. 6378 


Page 393 


°';r^,T>'3rntOT! 


Pap-p ."<12 


RoaebeTTr,Jahn Wa. 15788 

M-L.Boolc rage 412 


^'^flp  Adan  P, 


• Pape ??*3 


.K'» 


PoeF.Araml \ 


:\ 


Pap;e  163 


"0E3,Ar."»lll 


r«. ?7?s 


T-ee r3e 


1 


"oM.Danlal 


fa.U3B4 


f»ge 369 


Ro«g,DaTld 


H.L.Boek 


fa. use 


Page 340 


u.L.'Toy 


W>. 10660 


P^»  ?15 


P'Oos, John 


II. L. Book 


ta. 17466 


i'age 476 


Prr-G,-*"^"  >.. 


p?pp ?e:? 


ROEB Jothan 


Wa.6667 


Page 70 


""its.S'-.'iS^l 


Ross.Tboaas I. 


Page 16 

i 


="-^'-'3,vMl"—  ■ 

1- 

-T.!?*'? 

:■.!..?"•< 

.  1- 

PH.-f ?e5 

' 

• 

■,^' 

1 
■ / 

.  ) 

^ 1 p p , Z ^^. '^ *i*- ih 


P'^fre rse 


^.oew»^T.l,TliomaB 


«a.68 


Pothlck.Adia 


Wa.6428 


Paf*»>18 


p ouT^ e Cyre-nufl 


W>. 11671 


Pafn leo 


Hnundtree.'iioeei  _^, Wa,l*C45 


^r7un(1y,J':hn(HPlr of 
^-'In^  Rnnniv) 


J?, n;?7 


D-,pp   040 


R(>urlc,J«a«i 


II. L. Book 


fa. 14568 


tag* 344 


Rou»e Alvln 


U.L.Book 


Wa.lT«7 


Page MS 


Row,EphralB 


SI. L. Book 


Wa,924S 


Page 93 


^ 


Row ,iia thaw L. 


ws.ieeoa 


FB(e 431 


Howe, Caleb 


»». 3360 


Page 49 


P^wp PphTr-ls' 


«a. 1463 


. p»pf rS6 


R owe, Le land 


P«e  477 


Rowe,Peuben(Father A 

hPir  at  Iftw of Uoiiefl nhme) 


X 


■«. 18386 


Page S69 


Rowland jGeorce 

Wa.7 

U.L.oc-ik 

Psfre  110 

— 

"* 

« 

Rowland, Meiadlth 


la. 14697 


H.L.Boole 


Pace 353 


Rowland "iTi 01-88/ 


fa. 13884- 


' : P«s» 596 


) 


Rowell.miali 


M.L.Book 


wa.Mn 


Page see 


/ 


Rowlett, Francis 


Wa.2375 


U. I. Book 


Page 42 


Rowley, Sajauel . 


fa. 800 


Pa^e 572 


Rowlex^hoams 
JI.L.Book 


fa. 14671 


Pkg* 346 


Roy, 0011(4 the other Wa.1468.3 

helTF it lav of Cbarlea Roy dec.) 


Page 5S7 


Royter.Dedrlck 


lU.I^.Book Page a 


»4pT-  ^f»fli 


Rubell .James 


Wa. 12038 


P«^ 


Ruak*r,IlM]r 


M.L.Book 


fa.l400S 


face 338 


Rualc*T , Zkohart 


H.L.Book 


Wa. 13641 


Page 34T 


Rudd.Dsrld 


Va.lSTse 


Page 403 


Hudder -Robert 


Page 513 


4ud(frV 


rbw Koble 


W.T^.DT-ilr 


"-* 


Wa.lW*! 


fl^r  ?15 c 


Rudulpb.Oeorge 


Wa. 16210 


Page 438 


Rudulph, Titan H. 


Wa.TZSO 


Page  190 


Ruasc7,Dtnlel A» 


Wa.l439S 


K. I. Bo ok 


?a«« 324 


RuiiTlle,A«»hel B. W«.11«0I 


HJL.Book 


Page 4B9 


Rumell ,KbPnP3«r 


Wa.l97Sa 


Page 599 


=,..-,-r-ln,CV- 

.■aila 

Wa.l?E73 
• 

^ 

\ 
\ .  ■ 

p, -„  Ji^c 

- 

J 

Runnlon,Hes«klak 


*a. 13S88 


H.L.Eook 


Page 539 


Runyan, Thonas 


I «a. 7389 


/ I 


Face 4«8 


Rueh Andrew 


M.L.Poolt 


Wa. 16985 


'an 533 


Ptge Zfi 


Ru(h,s.(t bclra of 
B.HaaBOnd) 


W>.1SS49 


U.L.Book 


Pag* 3Se 


?Tuse,MurT)hy 


WB.9«gi 


Page 144 


Ru8ler,John    ^ i^ W».37gQ 


M.L.Book  . Page 582 


Wa. 19568 


Page 574 


•11  jP-STp-e W. 


la. 10490 


'uflsell, Jar-.es 


.L.F-f'-t 


Ha.8998 


Peprf ,?52 


<tua^«ll,Joel 


fa. 13133 


.Page SOO 


''•irsf ''■'.. c'->^-. 


Ru«>ell,John 


W». 17473 


Page 47e 


^UBP*1'' .John 


»i.7340 


Page ?53 


Puseell.John A- 


Tsl. 13495 


Psge 300 


=-i?ppl1.Jop^ph 


t?[ia 


»(i.t?(193 


PiE-r  r74 


"uFsrll  PenV-en 


-pH-ge r5S 


Rueeel.Rotft 


_^^     Wa.l730 


M.L.Booit 


Page 146 


Rui»eH,WllllB» W».1651« 


M.L.Book Page 413 


Hu*Mll,fllUaB_ »fc.l«iW 


H.L.Book 


FaC* 33B 


Ri(»la,Pit» 


M.X.B 00k 


Wa.UTSa 


?•«•  328 


P.uat,B%nJinjln 


.^ la. 11679 


Pa«  180 


??utan .John D. 


W_a.?459 


Ruth, John 

Wa.'731 

H. I. Book 

/ 

Page 76 

I 

Ruth.ThMU ifi  »».14T7T 


H.L.Book 


ff 336 


Rutter.john W«.563e   ! I 

f — I ^ 


, page  «0 


Rutherford .John 


fa. 10723 


U.L.Bosk 


Page 480 


Huth<»r*'oTd  S9"iu^l 


Ryan.OeoTge 


H.L.Book 


fa. 514 


Page 3fi6 


Pyan,John 


M.L.nook 


W«.6«TT 


Ryan.awB 


Page S3 


Ry?n, tiTirsie 


Ryan   William 


Piffe  151 


Ryan,Zacharlach 


'.'L  PTllt 


Pape 11? 


Rytn^John 


H.L.Book 


■•.TH 


]>a«* 3«8 


Ryer, James 


fa. 19976 


pgf^e 606 


tljn»»k,J»a»» Wa. 13938 


M.L.BOok 


Pace 338 


Ryneck .Talentln* 


Wa. 17307 


Page 466 


Ryneh art, Henry 


Wa.4€e? 


-H 


Page 50 


Ryno.WllllBm    _ 

Wa. 17178 

* 

Page 503 

■ 1 

* 

» 

J 

Rrona.fllllw 


H. I. Book 


Ia.lOSS3 


?mf 363 


Saokttt.AlMren 


M.L.Book 


Pag* 334 


/ 


V 1 


Saokstt.Iltttaa 


M.I,. Book 


fa. 604 


tmf 334 


Saorse, Thomas 


Ia.^U2, 


Pa«e 393 


Sadler  Saauftl 


Wa. 18679 


Pnge 434 


J 


Saddler, mchaol Wa.5497 


Page 93 


3affan.''uuel 

fa.lSOM 

II.L.BO 

- -, 

ok   ' 

Page 

373 

/, 

;L.ff0T:'.?:illlan 


■i< . 


gage, JneWua 


U-L-Book 


Wa. 18008 


Page 469 


Sae«r,AnbroB« L. 


ll.L.Sook 


Page 477 


Sallada Jonathan 


Ia.730T 


Page 339 


9nl»,Ch-'.rle? S. 


5flHy,Soliiinon 


Pnp-^ 163 


SalBbury , Rich ard 


««.823 


Page 117 


S-'ltr^irf'., \aTon_ 


T-.SISI 


Simnlp gaaniel 


Pape  ?13 


SirTTntn, AhrahOTi 


3a-3p--.-, ':'•::--? 


Spnpe'^'i .Levi 


Saaufl, Charles 


\ 


. I. =1-111 


Page 633 


SiTborn.DBvH ___ la. 11 


*'.!.. Bt?V: 


-ir^^ -irr , Jo^.n' 


Wa.?***? 


Sanborn , Parker 


fa. 16446 


?a<re 437 


3 anbo m . Robert 


^age 467 


aanborne, John 


la. 3967 


Page 94 


aanbouTn,l.(Belr of 
P.SmnbouTn) 


•ft. 14096 


U.L.Book 


Pag* 382 


Sanburn, Jotaji^ 


W«.lS3es 


Pu;e 515 


Banderf.I.O. 


fa. 7800 


H.L.Book 


jlS«e 379 


7 


^Sandera.John 


f«.48S7 


U.L.Boole Page 23 


Sanders. T^tlllari D. 


W a. 5070 


8and«rMa,I.(H*li of 
C.aanderaon) 


la. 10179 


rag* 386 


3anderBon,0eorge 


w>.8««e 


Page b73 


Sanderson ,Jo*«pii Wa. 4824 

U.L.Poak  •'   . ' He* SB 


under aon , JOMph. 


ta.l4W3 

'I 


H.L.Book 


Pag* 343 


Sandarton.Jouph 


'«.UThl 
Pag* 38S 


STn'irrmr  ?yotban 


?a?e 279 


S8nde1r««ft-) P«ter 


t.mnok 


Kgc  S3« 


gandlfep Rotert 


«a.U7B6 


U.L.Boolc 


Page 535 


5^5 


Senrtueco Vlncpnto 


Hn. 19539 


U.l.Boolt 


Pac»  583 


SanfordjD'^mlnlcte 


Sflnford  Perez 


ra.54E3, 


PV" sn 


Bant ford, John II. 


U.l.Book 


W«. 7567 


fttge 433 


f ft. 9974.. 


8ardo,Joi«p>i 


?ag« 75 


Sargent, ^oa    W».1T*T6 


li.L.Pook 


faire 476 


Serpent , Theodore 


Wa. 19961 


Page -562 


Ttl-.Sll 


ir».«07 


8atter,John 


Wa.3005 


Pag* 85 


SatterlVjjoaeph __^ t«. 19488 


ll.L.Poolc 


'&(»  5?B 


Saunders, Egbert 


la. 4816 


V.L.eook Page 25 


S^UTl'^^TC .C'^'T'^E 

Wa.lSSd 

M.L.=c::iC                  t' 

Pare  ?&? 

Saun^ATtfJohn 


U.I'.Book 


Wb. 17404 


Page 471 


Saunders, Reuben 


lAsess 


M.L.Book 


Page 400 


3iiv<»pe^ETl J9h 


Snvag«,JOBhua 


la.ZlS 


Pie* 88 


9"4vi lie, John P. 


P3«e  115 


8awy»r,AnOB(J'athfr i na.l4718 

only heir «it  law  of Henry Sawyer) 


P-.ire 831 


Sawyer, Charles 


K.L.Book 


Page SM 


3aw7<r,Ill 


fa. 5925 


Paga S20 


Sa>rer,Illjah 


K.L.Book 


Fage 484 


S'fwyer.Her-nan 


Page 216 


g»:'yer,Ter.ac 


C. 


trtf-e  ?17 


sawyer, Rlchart^ 


Wa. 19176 


P.ge 660 


Sawyer, Sanford 

•'• 

W«.1607? 

U.L.Book        ' 

> 

Page W 

i 

8aaref,Thoma« 


la. 2520 


Pige 483 


Siy-l'^r, j'-'hn 


gc'TndTlnr, J-"^' 

¥a. 16718 

- 

Scanlon.JeTmlah 


_Wft^915e 


U.L.Book . Page 54 [^ 

c 


antPr, J'5P^ll 


^n,l?«?9 


8chaap,Pet«T 


•a.l4M8 


r«««  344 


3chell,Ua]oi 

othftr helrc 


U. I. Hook 


at law of John B.Schell dtc.) 


PaB' 831 


ScheTTiPT^orn 


fa, 13332 ' 


gchl llenBky , John 


Wa.?048S 


K.L.Book ' 


Pa|gr 636 


Schlnlcue. Jacob 


Wa. 11738 


Page 101 


3ch' 

'isp^r 

, Trwl B 

W5.14S1J   . 

■   \' 

Bmk 

SchlOBBer  LcitIb 


n,l,hQ yc 


Schoaff, Daniel 


fa. 15615 


Page 399 


S~h3f i^^-<i, Arr 


5a. 1671 


Schollenbe 

■"•E, 

.Wnnuel 

¥s.i540 

IM.^-lOK 

Page ?4S 

- ' 

»" / 

fjchoolcrnft. 

, Lawrence 

/ 

Wa.llU 

i -1 

1 

Pag*  549 

j 

achroy.MSTtln 


»a.lO?S7 


P«(te 105 


Schulte. Harmon , 


la. 9824 
Page 63 


Rchxmahorn, Cornelius lf^tf4T9 


P9pe  178 


SchutE, Jacob ' fa. 16051 


U.l.Boak/ page 400 


/   .   •  J 


Page ?rr 


ofli-l(! jQsfph 


Scollard.Hlra 


la. 8108 


?age 395 


Soott , Abrahaa 


Wa. 15964 


Page 393 


3n?t t, ?'"irp-e 


Wa, 15761 


Scott, Ollei 


U.L.Book 


la. 17185 


fset 468 


Scott, I.e. 


la. 13183 


Page 408 


Scott .Jamee 


if.L.B09k 


WB.1S699 


Paf^a  552 


.-■M»-t.Jn.-:;?f 


rr^.6R94 


Scott, JCM* 


H.L. .Book 


Ia.UeT8 


Ht» 331 


r" 


Scott. John 


T 


la, 10U6 


Pag* SB 


Scott , John 


U.L.Book   p-jge 35 


Scott, Mathew 


U.L.Book 


fa. 18145 


Pa^ 493 


'Ott ^Ichnrd 


Vs. 17440 


P-cp .-'^E 


9cott,3olnnion 


Page  125 


?•(-«• zie 


Scott, Wlllla 


fa. 1197 


Page 45 


^ -r- 


9799 


Scott .Kyatt H. 


li.L.Book 


Page 590 


SCOTlll  WllllM 


Pi re  196 


SarlbneT,fllim 

H.L.BOOlL 


w*.uni 


tmgt 351 


8crlggln>,Ralpi> 


)l.''.Bonlc 


Pag* S3T 


.-^cri^er opn^iiln 


80TlTer,Jalka 


H.L.Eook 


la.U7B6 


Pa«« 389 


gottdAtr, Aaron 


la. 8988 


Pag* 333 


ScuHjrr  Thonca 


l:.i.poo>c 


Search, I. 


H.L.Book 


wa.sin 


PaC* 364 


8«al8, John- 


Wit. 11083 


Page 103 


3e«ly, Joseph W«.122S1 


U.L.Book 


Pafte  130 


SeBfflnn, Janeo 


Wa.4190 


fvx ?1S 


Seammona,!. (Heir of 

r.Seamaona] 


wa.sseo 


Page 407 


3eirl,John D. 


Pa^e ?13 


3earle,3w^etlftnd 


Wli.8641 


U.l.Soolt 


Pag* 531 


sears, ar««n 


ll.L.Book 


■m.68U 


Pmg* 336 


Senrp IfOFCfl 


.L.B-.olc 


Pspi-  229 


Seaton,Ro««lll 


fa, 9494 


Page 74 


aebrea.Iltjah 


M.L.Book 


f>.5830 


p«e* sn 


Sec or, Andrew 


Pipe ?45 


3f<tel?y,Sobert 


ira.iouo 


Papi-  POl 


Bt»llJ,l»»f 


H.L.Book 


la. 139M 


Pag* 343 


9'elrf .•^llM 


WB.43S0 


Pape 213 


Seenor, Jacob 


ll.Ii-Book 


ia.inu 


Page Ul 


aegellcen, Herman 


la. 10039 


Page 54 


8«g«xtaolji,CbaTlaa 


Wa. 13878 


K.L.Book 


Pag* 328 


3elcnlPT-,.Tohn 


Page  232 


Srlah, Janea 


W«. lOM . 


Pace 440 


seU.Ill 


U.L.Book 


Pag* 463 


aril, John 


Pigf  130 


SelleTi.Katthn 


la. 706 


H.L.Book 


Pag* 353 


Scllln,Jw*s 


M.L.Book 


fa. saw 


Mge seal 


Jennett  t>i!miel 


y.,L.Boi,t 


Santer.OllTtT 


H.L.Book 


■|».1MSS 


tf 334 


sergeant, 0eorg*(8on A 
only heir at  law of Jaa 


VtL. 19310 
sergeant altaa 


Sar^nnt) 


U.L.pook 


^- i'age 570 


S^rlre Qotert 


Peee 237 


S«rTln,Inkt*l 


H.L.Book 


PaC* 36S 


seTear.JaneB 


U.L.eook 


V&.34TS 


30Tertuice,Ja 


ta.68S4 


H.L.Boak Page 19 


SeTent^John 


U.L.Ronk 


w%.uaBO 


Fate* 484 


severe Francle 


ira. 16835 


Page 535 


Wa. 11551 


Sewfird  Levprell 


ffa.52?l._ 


8ewATd,u^son 


PtgB 567 


Pip-'-  ?tl 


8ewteT,8anuel 


la. 3794 


Page 409 


Sexton, Itattiew 


Page 43 


Seymour, Frederick l(>    Wa. 7600 


Page 73 


peyraour.Wlllluf 


P^ge  107 


S^ar^ley =vfue 


Sbadwlck.Janei A. 


Wa. 10Z23 


U.L.BoolE 


Page 487 


Shaffer, Benjmln f«.1804e 


Page 498 


Shaffer, John F.A. Wa.l9097 


P8(je  548 


Shanlr.Soloaon 


Wa. 18316 


Page 508 


ShanlcUn, 

Joslah 

««.3301 

/ 

U.L.Bpolc 

Page 619 

/ 
/ 

/ 

shannon, Char leg 


fa. 15637 


P««e\400 


shannon John 


Ws.eose 


Pure 95 


3)--ir.:":;, 'i-'tonle 


gh"r"  A*".' 


Psf*  ?S0 


Sharp, Isaac ..  •  Wa.203 

M.L.Book ' Pae« 20 


Sharp, John 


Ii.J9Q5t_ 


Page 591 


8h*xp,Jahii H 
M.l.Book  ' 


«a.u«n 


r««e 347 


sharp, Th<m,» ,    ■ fa.683_ 


U.l.Boolc 


Psljr 594 


Shaxtoan, Baxter 


It. I. Bosk 


«».U4U 


Page 465 


iihaTpleai.lTlllla 


la. 20168 


PfiKf Pie 


Sbu-Teri.I.P. (H«lr* of Wb.8006_ 

I.BharTera) 


U.l.Book 


Page 410 


3hat tuck, Henry 


fa.S471 


Psge *K 


8hattuck,John 


ffs.ieis4 


Psge 435 


^tzel.o^nJa-Bln 


Wn.R83Z 


Page K04 


Rh•^w,A^r'^h«B 


Da. 12506 


fige 189 


Shaw, Charles 


Paee loe 


ah-F rujuh 


Pn;'?  ?41 


Shu.lwao 


Pag< 346 


Shaw, John 


M. I. Book 


Wa. 7065 


Page 450 


y.L.Book 


Page 618 


3hi»f,JiPfh  E. 


Pppe  247 


Shw.mrtln 


?%gf 2T9 


8baw,Math«w 


I la. ISIU 


II.L.B>ok 


rag* 36S 


3hBW OllTpr 


Va.l99S3 


Page eOl 


9h aw, Robert 


K.l.BoolE 


Ia.lS004 


Fae« 586 


3b aw, Robert 


Wa,109CE^ 


?af 88 


abav^Sanuel R. (Brother Wa-183T9 

t, the other heir* at law of gpcneer 9bar) 


U.L.Book 


Page bit 


Shaw , Tboaaa 


Ia.l03T6 


H.L.Book 


Pa«« MS 


Shftw Thonae 


page  186 


Shawni.vlchJlai 


ill a. 6 784 


U.L.Book 


fag* 76 


BbaTiCtaarl** 


ta.39SI 


rtLf 354 


Shaya.Thonaa Wa.935S 


y.L.Book Page 20 


Shearaan, Benjamin 


.L.Book     Page 19 


Stae(l,zacbaTl>b(rather 1 heir    '•>a.l9146 
at  law of Ablel Shed) 


Page 554 


9heeler,0«orge 


M.l.f-iolc 


Wr. 20514 


Pkpv BSO 


Sheete James 


Pa^e  130 


Shfff^r H*»nry 


P'lfe  'Pd 


ebefflald.jonpli 


>a.U33T 


M.L.BOok 


P*«« 331 


9behorn,Joeepb(allaB Joftehorn) Wa. 16694 


PmK 563 


she Id on, Caleb 


Page 600 


8beldaii,Jotan 


H.L.Boak 


f«.8430 


rmf S68 


Sheldon , John P. 


Wa. insB 


Page 518 


abeldoii,Istbanlel 


la. TIM 


M.I.Bdo k 


Pag* 381 


8b«ldon,RuaMll 


Ia.38il 


M.L.BoOk 


Page 371 


Shell, Jacob 


Wa. 17601 


P»ge 460 


shelly, Edmund 


V.L.Eoolc 


fa. 4367 


Page 423 


Shelly, Swuuel 


K.t.Book 


>•«««  505 


T^^l* "' 1 "*•   'o*"^ 


Shepard,Hue;h 


Wa. 13036 


heicT'^  TKr-.Tp 


Shepha^d,Oha^le« fa.USeS 


Page 77 


Shepbud.Illaa 


«a.lT380 


Page 461 


8b«pb«id,Jolm 


II. L. Book 


fa.aes 


Page 331 


Vip-^v-pj.^  ijothin 


rrn.issea 


pHf^e  r47 


ahepherd Willi  a 


Wa,4a3S 


Pdge 214 


Sbeppard ,1. 


M.L.Baok 


Wa. 1SS31 


'ag* 383 


S>ieppir:i,Jo«fph(Brother t Ha. 19652 

heir at  law of Tbonas Sheppard) 


Fafte 599 


8h«pp<Td,jokn(B«lr ^ 
0*81i«pp€rd} 


■C.l.Boak 


rage 341 


Shepm an. Jacob 


r 


Wa. 3958 


Page 590 


Shanian.OaTld 


H. I. Bo ok 


iK.8oei 


f»e* 338 


Sherman, Xl 


U.L.Book 


IA.U253_ 


'Fa«« 90 


Sberaan.Illllta 


■•.144M 


Pafli 384 


^.'pr''"', Si-'u 


We. 6523 


Pup-f  "f 


Sh^TTBt^ J«kn 


»a.l?317 


Pagf 1B7 


IBhenood.BenJaaln 


, fa.UlM 


iH.L.Book 


Page 397 


herry,7il lTi»w 


8hew , Jftnhtha 


U.l.ioolL 


Wa. 18642 


Psgt  571 


Bblaldi Bernard 


Wa.l33es 


U.L  .Book 


Page 377 


8talaU«,naethT '  f>.T43 


M.L.Book 


Page 348 , 


ah'.llln«bur(^,Se')rfe Wa.?0S41 


U.'-.Boilt 


Page 637 


3hlnn,John P. 


U. I. Book 


Page 406 


Shipley, Peter 


ShlpBan.Luaan 


Wa. 18162 


Page 499 


Shlppon,Saiauel S. 


f ft. 1854 


fain 76 


?".l cler  piul 


atilTCTB  ThomaB 


I Pap*  196 


^h-Tf itinr t)»»vld 


ehoe3aitfr,H«nrjr 


wa.ssse 


V.!'.9ook 


PsB» 593 


Ishok^jJ.-'cob 


Sholes.lll  A. 


U.L.Book 

r 


t«.B064 


Page US 


8tiaop,llartln 


M.L.Book 


I«.8U0 


Fag* 365 


Shorey, Henry 


fa. U009 


r 


Page 598 


short , Joba 


H.l.Book 


•■.raw 


Hge 378 


81lOTt,KlltreTc(Wtd(» Wa.3*a8_ 

anl belt of Illllu Short) 


H.l.Boolt Page 366 


ahart,Pettr f . 


U.L.Book^ 


fa.. 6333 


Page 408 


short .WllllM 


«a. 18604 


Page 623 


Shioti'lloeirtre 


Ha.l47Sl 


PifJ-P  "e? 


8^at*,jaha 


Ia.lMOe 


II. L. Book 


.    Page 33S 


- 

9^ -.-lit 

7,V. 

f»>-1 

ne 

^".It'es! 

1 

■■  1 

ok 

Pa-e  302 

1 

c,r.T-<'*er  .Jnh 


shroud Robert H. 


Ia.84e4 


U.L.Eoolt 


Fa^e 99 


Shulti.DaTld 

'  'l«. 19461   , 

i 

V.L.Book 

Page b73           | 

A 

i 

Bbuaan,Pat«T    • Wa.l4M4 

II.L.Book P>e* MS 


8hurt let t, John    _ 


;Ws.l27S7 


Pag* 200 


8but«,B«njmmla     > fa. 3393 


Pae* 32S 


Jhntp, J-)reph 


i 


SloltfSaauel 


Wa. 16341 


P>g« 431 


atclcle.ttlllaa 


ifs.ai5S 


U.L.Book Page 20 


BlaklM.mohMl 

Ia.UtTS 

V.t.Boek 

rue* a» 

■■   .;-.^ . 

Siililan Thoaaa 


fa. 18028 


r«g« 498 


Z'.f'.ry,;zr.r-!^. 

Ts-^OM 

■^.•^.'--.j':. 

Pir' ^i'' 

•;f 

81 gnor , Stephen i     fa. 8088 

H.L.Book r>«* 363 


\ 


Sllley, Simon 


v. L. Book 


•■.6839 


Page B3S 


81lTer,Benjaiiln 


Wa.3123 


U.L.Eook 


Page SS2 


■^llv^r Ednond 


Wa. 11696 


Page 181 


"llTer.J-hi 


.L.Soolc 
i 


PT» ?30 \ 


SllTlp. Richard 


?i(re  ISl 


Slnfl,Oeorge 


Wa.e410 


Paire  71Z 


Ws.lBTSB 


Sims, Washington 


fa. 86 13 


M.L.Eoolt , ftige 5S4 


3l-.iTr, I,p.7irjp 


/a. 5496 


Simmons, Ellat . 


U.'-.Book 


Pige 43 


SlBmons, Jacob 


la. 5157 


U.L.Book    Page 20 


Slmmont, Joel 


Wa. 17140 


'age 458 


81'"'^on«,!Ialachl_ 


w«.Mas3 


U.L.oool! : Page 567 

>-■■ 


ijl: — -~T.p   Plchpri 


Slnunone.Thonaa 


fa..l85 


M.L.Pook 


Page 86 


-^ Slninonds, Peter D. 


fa.?14e 


l(.L.Book 


F«ga 43 


SlnonSfPalkner Va.. 10910 


Page 453 


Slfflondp Peter 


yl 


U.l.Book 


Wa.486S 


Psge 22 


SlraondRiSaauel 


Page 615 


ainona,|beneceT(rKtbsT Wa. 15644 

& hetr tt  law of Clan Blnons) 


t.l.. Boole 


Page 541 


A.-.-Sl-^-.") 


Slaona.Jiunea 


Jta.i86ri„ 


''age S65 


Simons, Jirlsh 


Slmoneon, John 


Page 206 


81 -nnton, Henry 


Sl'npklne,v'''.'r<»8 


"fa.-7996 


Pari-  ?S1 


r'Pon.Ar-M'rrld 


Page ?38 


81mpeon,Benj«aln 


W«.1004 


Page  10* 


Siapson^DaTld 


K.L.Book 


■■.IMBl 


Page 410 


SlmpBon.OuBtftTut Va.4800 


Page 78 


Slmpson^oh! 


a.l.ooolt 


Wa.l449 


Page 1C9 


Blnpeon.Jnhti 


5a.l326B_ 


SlmpBop^, Joseph 


Page, 195 


Sl'jnopin, Peter 


81^>fOn, Robert 


It.L-Book 


la. 7830 


Pig* 406 


Simpson, Thoaaa 


U.L.Book 


Wa. 10067 


P^g« 54 


91 -nrmn  Thomflfl 


Pipe 231 


Slnart, Benjamin .^ Wa«5847 


Page 604 


Rlr?l ilr .;••*'. rs 


P*pe ?69 


Slnolatr.Jeha. 


ta.63aa 


Page 356 


Sinclair Robert 


la. 4170 


Tage  120 


Slng«T*,I,a«t«(t the othitT Wa>tM 

helri at  law of llljah Singera) 


M.l.Book 


Page 496 


3!--l'-t-jr,Ph.ll' 


»a.?e54 


Pi'f  P9? 


einlkln.llllla 


U. I. Book 


Ib.4000 


fag* 378 


Slnnott,Illll*a 


la. 16489 


Page 416 


J 


1»».«759 


PT<re  "45 


8iaieii,Joibtt« 


fa.llMT 


tmf 367 


Slt<«r,o«eT(«    


■a.«»T4 


II. L. Book 


P«S« 339 


Skates, Jacob  


Page ?04 


Slcelly,Jobn 


Wa.l5e6S 


Page 393 


8lcldaar*,L]raui 


M. I. Book 


W*.1«M 


'■«• 3M 


Sklllaan.Wtlllu 


Wa. 1S03T 


U.l.Boolc 


Pag« «8 


giclnneT j=*"'^-r-lTi^_ 


alclnnar .Jacob 


U.L.Soolc 


Wa.lTH6 


Page 501 


S'l^'pr^P'^rj^ll 


BklnneT.WlUlasen l*.iaU4 


U.L.Boek Page 390 


3>ltt let horp^ Isaac 


gkslfteld.tllllB 


fa.U383 


K.L.Book 


Page 433 


Pa,-e  ??6 


Sladden, John 


K.'-.Soolt 


Wa.99U 


Page S39 


dlat«,HarT*r 1».U763 

V.L.BoolE Page 378 


SlataT.lehealah 


■•.sao 


H.L.Boek 


Fa«« 335 


alatlttea, Jacob     Wa. 4603 


Page 82 


Slsughter, Jacob 


Wa.MT* 


Pag* 576 


slaughter, Jonathan fa.lOSBS 


K. I. Book 


Pag* 440 


3Tswpon,Jepse 


H.IPSM 


Page 204 


-i 


'iiplZ.J-r^.ui 


pq ire  T 5 


sitter, Tltu« V. 


Pac* lis 


Sloan, Daniel 


U.L.BooIc 


W>.743 


rage 561 


Sloan, D?!-!^ 


Wl.'BSS 


Pire  -\i 


Sloan, winia 


I>. 11596 

Pag* 96 

- t  ' 

' 

81ooua,?«ltg 

■a. 8064 

M.L.Boek 

N 

race 33S 

3liter,Lff''lB 


.T>.D-.-. 


»a.46B 


Siale,John 


Wa. 11694 


P<itlt  19J 


3mil  Herry 


Sosll.AnOB ■ ' t». MITT 


Page 560 


Small, Benjamin 


M.L.S05k 


page 182 


mil Frr.ncle 


.lOliS 


P-'C^  r45 


aaall, Isaac 


U.L.Book 


Va.lOUS 


Fag« 3S9 


Snail. John D. 


fa. 13076 


Fa?e  193 


gra^n. Lemuel 


Pi(re  163 


3mallfy,0harl«i 


Wa.73e 


fage 96 


.art  H  ^V.flT  zf 


y«.1418S 


Smedley ,OeoTge 


M. It. Book 


Va. 16465 


Pn^e 508 


SmprfrPjBenj-i.'Pln 


Pige  627 


anlley.Wlllla 


jl.L.Bbok 


1». UiB6 


tuge 4S0 


::a.9?45 


r.'^j'p 


nmlth.Abner 


Pufe  217 


SKlth  Afcrihar 


Wi.9417 


Tage ?19 


Smith, Allen     _ 


Wa. 17188 


Fags 494 


aalth.Aao* In 


K.L.Book 


■s.nu 


h(* 363 


Bmltb,Ali>lieua 


H.L.Book 


Wa.8T|7 


PM* 350 


Smith, Aah^T 


Wa.99se 


STnlth.fienjMiln 


Page ro9 


Smith, B^J win 


■a.l?084 


Pape  194 


S""! t^   ^V-Tr^PB 


Wn.9903 


Smith, Oh arles 


■la. 11578 


Page 5?7 


SBlth.Chrlatopher 


Wa.e433 


Page  130 


Balth.Dulal 
H.L.Book 

Ia.6894           1 

»M« 

37» 

- -Cj' 

.t;—  • 

. 'ill . 

Saltb, Daniel 


Wa.3Sll 


v. L. Book Page 27 


Saltli.DaTld 


M. I. Book 


■a. 8 TO* 


Pagt 357 


Smlth.DaTld 


Wa.95e4 


Page 113 


Smith, DaTld R. 


la.SSOO 


U.L.Book I'ag* 3 


Sr'lth Eben*»zer 


P-ife  239 


S-l*;h ,Fbpnft7er 


■»l.l?955 


Pnee  ?31 


BBlth,(col*sten 


fa. 9533 


ftgt 390 


galth.IdwaTd H. W».X48»S 


M.L.Book 


P«C* 333 


Snlth.lllsha 


II. L. Book 


Wa. 17461 


Page 476 


p -^ ! * ^  ^ 1 1 "" *1*1 


/ 


Smith, Funlrtflnther  % p.l<;.502_ 

heir ot  liw If Phln'M 33lt>- tl«. ) 


''are  PPS 


Smith  Fredericlc 


lA. 10789 


Page  216 


;>-1t!i,5i>"re 

"•i.^?}S 

".' ."n-i}; 

fir'  "•'l 

o-.lth,'5^'>r[Te 


SpI th Oeorp^ 


Pap-e PIS 


anltb.aeorge 


M.L- Boole 


fa.ueST 


Page 420 


Snlth, oilman 
X.L.Book 


Wa. 14061 


nige 408 


Smith, Honry 


U. L. Book 


Page 46 


P-r-p  280 


Bmlth, Henry 


U.L.Book 


■a. 1291 


P««* «8 


Smith, Senry 


Ia.212 


Page 19 


''ml th, Henry 


Wi.IBSM 


Page 506 


Smlth,I.(SelT of 
E.SBtth)      "^ 

ia.uea8 

H.l.Book 

Pas* 380 

- 

.' 

Smith, laaac 


W». 173«_ 


Page 510 


Wa.'O'S 


Smlt h, Isaac C. 


Ha.m 


Fag* 42 


S-lth,J"— i": 

— - 

—  - 

3a. 1198 

•:.L.=-^!-.  ,. 

Piri-  ■"54 

1 1 
■1 ] 

with, Jacob W«.T34S 

H.L.Book F«C* 336 


Smith, Jacob 


Wa.10,000 


IC.L.Book Fa^e 14 


smith, Jacob 0, 


Wil.lr658 


Pap-e  205 


ftilth Jaaa* 


Wa.2O06 


Page 4U 


>-. 


SalthjJaaes 


«a. 1S310 


Pagr 521 


Smith  Jaoep 


U.L.Book 


Ws. 19S46 


fiure 587 


smith, Janes 


la. 1956 


Page 69 


oriilth. Jamcf 


?-»« 2pe 


If «. 1590! 


Vtr-e  7f\ 


3mlt^. jjnmes A. 

Wii.9317 

— _ 

L'.l.El-'lr 

Pafre 1«? 

1 

,1 

spilth t'Tnee P. 


Puge 215 


3ralthjJ'»me8 C. 


W».5?55 


Pige  151 


Smith, JamCB W. 


W%.3770 


Pige 567 


SBlth.Jeia* 


H.L.Book 


«a.l46M 


Pigt 335 


Smith, Jesse 


M.L.Book 


fa. 1581 


?iipe  473 


s-U'-,,'-hr. 

7:3.'r497 •.■.1.. = ^-'^ 

P<ir»  ?9B 

> 

Sal th, John 


M.L.Book 


Ia.90T3 


Pkgt 331 


aalth,Joha 


In. If. Book 


la. 4401 


J'age 374 


Smith, John 


.L.Book 


Wa. 16304 


Page 446 


on 1th .John 


PHfre 613 


smith, John 


wa.seii 


Papre 514 


anlth.john 


Wa;.'7213 


PiBe  543 


Sralth John 


Pa^ 594 


smith, John 

Wl.6936 

U.L. Boole 

Page 19 

1^ 

Smith, John 


M.L.Rook 


Wa.6831 


Page  43 


U.L.Sook 


Psge 72 


Wa. 1914 


Page 115 


8nJth,Jihn 


Pige 182 


9n'th J->hr. 


»!>.. 17S7 


?-\Ff ??3 


V 


/^ 


rf-^lth John 


Pirf ?80 


smth. John =. 


figt  115 


\ 


ST^lth John H. 


P»re rie 


a-ilth.John I. (Br6;h»r Wa. 7993 

i other hPlre at i^ of Jtunea P.9Blth) 


Page 578 


Smith, John 8. 


W«. 17980 


Page 514 


Smith Jonathan 


Wa. 7060 


M. I. Book 


Page 48 


Salthf Joseph 


■•.11B14 


Pa^ 73 


S-^lt^), J-^pff^h 


Va.l36Sl 


?tF'  3S5 


I 


Smith, joieph W«.41S7 


tmtst  468 


Smith, Joseph T. 


!■. 16870 


Page 516 


Smith, Joshua 


Page 98 


Smith, Lawrence 


M.L.BosIc 


wa.issoa 


Page 433 


g-nlth, Leonard 


Page "14 


Smith, )Jargar«t(Wldow t W».17?76 

heir of Robert Salth dec.] 


Pag« 4se . 


ynlth.KTTtlr. 


Wit.6499 


amlth.HaTtln 


la. 18054 


rag« 497 


SBlth.Uerlt 


fa. U484 


Page 3S0 


S-i'.t?. ■:l-r.-fl 


np.wesa 


Snlth.latlian   Wa. 10097 


H.L.Book Face 387 


311 th, Sat!- an 


ira.P59e _ 


PnZ*  157 


th ■:-i*V;-"i»l 


8ml th, Nathaniel 


Ws.6479 


!!.L.900it 


Pain 106 


Smith, latlianlel 


■a. 2794 


pag« 394 


aalth.letamlah J   I*.1S100 


H.L.Book Page 369 


J-ilth.Slcholae 


P»ir» ?V 


.142 


aalth.Orln 


M.L.Book 


A 


WB..S9U 


?«e 3S9 


Bmltb.Paxiona 


f *. 14S35 


Page 357 


»».759? 


STlt>i,PetfT-  I. 


Smlth.ppuben 


Wa. 11453 


P^g» 621 


emlth, Robert 


Wa.l!369 


P»p«  ??S 


aaltb.Robart Bt 


I». 13810 


M.L.Book 


tace 343 


ami th, Richard 


U.L.Bqok 


¥a. 10631 


tag' 12* 


Sialth,8.(» helT* of 
I. P. Smith) 

I>.164M 

U.L.Baok 

Page 414 

( 

I Bntth,3r-ruel(H''lr  cf 


8mlt^ ,3ft,iiuel 


Wa.STSe 


Pa?» 2?0 


Smith Sanuel 


M.L.Book   Page Z 


9"^. th Tboirne 


W«.l?401 


Smith .Thitiae 


Pftp-e  ?15 


smith .Thomaa 


Wa. 18821 


Pn(» 543 


:ta. 13566 


on<t?i,:;n.M».n 


S«. 10084 


3r*th,'.nlllP.T 


Tfi.?882 


3mlth,Wllllaa la.4507 


Pige 139 


3mith,irillll> 


Page S37 


aBitb.fiiuw 


V.L.Eoolc 


Wa. 15948 


Page 433 


Salth.fllUaa 


M.L.Book 


Wa.aM 


tag* 348 


3-<.t^..-'.\li'-rr. 


P.li-P  315 


Srlth/jmiam 


Pare 304 


Smlth.Wllllu H. 


Ia.91S4 


U.l.Boak Page 20 


?ilth,".'illlTO P. 


Psfe ?30 


8atttai,0«org« 


M.L.Book 


fa.l48ST 


Pag* 344 


V 


smoot , I Baac 


Is. 13061 


Page 86 


Smyth, lllllan 


t».»364_ 


Page 167 


Snale^Robert Wa, 736 


U.L.Book 


Page 43 


SnMd.Bcnjaaln 


K.L.Book 


I».1MM 


tmf 3Se 


3nell,A4ta 


U.l.Book 


fa. 17882 


Page  546 


9n^ll,8apm^l 


Wa. 17859 


Jage 5S.^ 


S'^i^, iVnoqa 


Pa^r  P62 


gnov  franclii 


Pa^p "^18 


Snov.lathan D. 


U.L.Book Page  19 


^ 


*now.Wllllsiii 


«a.U843 


Page 578 


Snyder, John 


Pap-e 140 


sarin, joMpk 


H. I. Book 


wa.i3ee» 


rag* SM 


Snyder, P^ter 


Page 137 


Soliby.Suniel 


M.L.Book 


ta.UTOT 


fag* 334 


8ole,stutson 


M.l.BooIt 


IS. 16467 


tnge S24 


Solklne^DaTld 


Wt. 19758 


Page 633 


soraerB^BenJa 


a.L.5ooit 


PngP  "27 


Boper,Janea 


Wa.2934 


tf.L.Book 


Page 427 


l3or*^r, Daniel 


Wa.96? 


Page P.SS 


i 


SoulP.Ctalen 


Pacp 208 


Soule^Lacharlah 


fa. 18690 


Page SSe 


South, ThOB»t( rather 4 Wft.l980B 

hPlr at  1a« of Alexander south) 


page 603 


th-Ti..;imiMi 


^ ••■ 


SmitberlMiS.JUm 


WK.ioeTi 


M.L.Book 


fe» 370 


Southeni.flUla 


_ia.Uffi_ 


U.L.Book 


Page 64 


^outhwl -:-:  Frnni^lp 


Wp . 1944 


Sovere.John 


U.l.sook 


fa. 11883 


'ag* 488 


Spafford.Olean Va.9S20 


U.L.Book Page 20 


SparkegmaiipJereHlah 


M.t. Boole 


Wa.U9BT 


4_-.: 


Pag* 578 


so9uldlne,3eore-e W. 


Wi.8000 


p»re ?25 


8Pwlldliig,L«Tl 


M.L.Book 


Wa.7344 


Page 336 


Spefilc, J9hn 


M.I,. Book 


ws.roaT 


Pa;* 833 


Soear.John H. 


Page 214 


spear, William 


WII.B391 


Pa«« 65 


7*»arlr J-jhi 


)ra. 13684 


F^e< 393 


8peuln,*llllm Wk.lTUT 


U. I. Boole 


Page 470 


3p>'T8,John(4 the othfr           Wa.?0067 

helrn  qt  law of Kbeneser Dill 

* 

-  1 

M.L.Biolt                        Pagf  =11 

r 

speck, Adan 


U.L.Book 


■t 


Page 94 


Spf'c!^, J'lhn 


Ua.l27S3 


Speer, Robert 


1.3678 


Plge 217 


Spegler, Jacob 


Wa.U692_ 


Page 79 


8p«na*T,AMt 


■>.1MM 


Pma 


spencer, Daniel 


Pafre 140 


ap«ncer,DaTld 


M.l'.Boelc 


Wa. 18836 


figt S60 


8p«no«T,r.(Helr at 
Andraw gpcnosr) 


Wa.US1« 


M.L.Book 


Fkga 348 


gp«nc*T,I.i.(« helT* 
of Joseift 8p«nc«r) 


Xa. 1*197 


M. I •Book 


rag* 384 


spencer, Joel 


U.L.Book 


Wa. 19048_ 


Page 599 


5 
SPtujT.john 

Wa.7341 

i. 

K.L.Book 

Pas* 338 

Spenoer.Jsnatbfn 


J»._18M«_ 


Viee 487 


8penoaT,8>(t halTi of 
Thos.Spenoer) 


Wa.lSOTT 


U.L.Book 


.^w 


369 


Spenocr , Stephen W».17184_ 


Page 475 


8p*no«r,fllll«a 


«a.U088 


H. I. Book 


P«S* 334 


Sperry.John  ^^_ 


Page 43 


Splcer , PerregTia 


la. 8788 


U.L.^ook 


Page 67 


S^l^^:r^ll .'.Ichird 


Wa. 13465 


Spl«*,Ju>ob 


M.L.Book 


Wa.344B 


Pi«a 364 


Splee, John 


«a.e8M 


rage 526 


Spinney, lathan , 


■•.SS48 


U.L.Book rage 39T 


spii-fy.milsi 


la. 13223 


Page 272 


SplnOKal.IllIlaa a.     W;.1194 


K.L.Book 


Ps«a 43 


3plaun cornellui 


Wa. 19348 


'><<• 614 


S'D'^r.of le,Spnuel 


w*.?7e 


Paee 301 


Spoor, Abrahu legltlaate heir of   Ia.91S7 
John SDoor dec. 


U.L.Book Page 1 9 


gpough, Jacob  

ti.L.soolt 


wa.eieo 


Pag* 83 


8PTague,CToa>ell IK.7S71 


U.L.Book   Pa«e » 


gpraaTie^lllai 


il.L.Book 


W«,U«TS 


Page eoo 


8pragu«,JeiM 


«a.lS4S9 


Page 389 


8prague,John 


Page 190 


Sprague J Joseph 


i«.nio 


Page 30 


Sprsguc,latban (rathar and be It at  la^TlflS 
law of Illakla spragua 


Page 20 


8PTstt,Henr7 


w«.iaoe» 


Page 506 


3Tirltrcp,Tlll«h 


11. L. Book 


W<.134M 


Fnge ga 


9-rln(-,J-hr K. 


»». 15571 


Pi--  315 


Sprlncer, Benjamin 


V.L.PoiV 


p^p(I  ^AZ 


, 3rrl",r*r ,Jobn 


ir«.m3 


gprlr.p-PT ThOTnes 


P'C'  303 


dprlncfleld.John 


Wb. 19*99 


U.L.Sook 


Page 618 


sprfncctfi-l.Jjhn (-".cLelspTlTi.-TEtetn   »a.942B 


Psr' ?39 


sprout fjaaei 


y.L.Book 


f».a«04 


Page 413 


SiTunr, Abrqha'fl 


Pspe ?31 


apuTgeon.Wllltaa W«.19800_ 


K.L.Book 


Page 606 


Smrr.John Wr, 5076 


pa*^e  235 


SqulreB.Anaon 


K.L.B-oolt 


1«. 19888 


Page 568 


Squlrei, Jeremiah j   JVft.19902 


Fage 616 


8qulr«B,TlB0tliy 


fa. 10*43 


K.L.Book 


r*f 362 


3rlbner,Jo»lah Wa.l6107 


Pn«e 540 


PtTlcpole go-nuel 


W^.13?08 


Pipf  3?7 


£t?cy, Jihr 


9tacy ,"?'"l: 


P-f^p  S''! 


Stflf forfl^Jiunes 


Page 632 


gtsge.Illaha 


Ia.69W 


Pag* 379 


StacRiAbrahaji 


Wa. 10611 


Page 124 


St-ir^'fTf ,Josc-)Yl 


St^lev, J-ioti 


Va. 14675 


stall, John 0. 


W a. 9315 


Page 232 


Stsmn, Jacob 


Wa. 19351 


Page 568 


Standase.Wllllam H. «a.839. 


Page 490 


standi eh, Sllag 


ira,110T9_ 


Pug* 91 


.HSi* 


P'fC  ?90 


gt'!'-.'--.«>^rt .J^-rcp 

51.5565 

. .O-^K 

\ 

p, -^  307 

S!tfilcp,,-e'1'cll»>.(!'sth»T  t  h'tr)    Wa.?«97 


8tulay,Aial 


H.L.Boofc 


Ws.IMt 


'age 356 


Stanley, Luth«r 


W».106M 


Pag« 6T 


Stanley, Royal f . 


W». 19277 


M.L.Book 


Page S64 


Stanley, WtlllM 


(■.4104 


il.L.BO')!! 


Pafte SS3 


3tpnt5n,SenJojnln 


Wa.578? 


Page 220 


3tcmton,Jajie8 


la. 6663 


?ag« 455 


Stanton Jon? thon 


t«,S««L 


Page 130 


8t>nt on, Ttacodoznji 


••.WMS 


H.L.Book 


tf 366 


"*-)':■'  J'^w^nh 


wa.isse 


T--rt 309 


Stanral.Jobn 


••.lU 


Pag* 335 


staple, John 


la. 7836 


Page 19 


St'inVp.Ci'.p.rlew 


l-.L-Bt)-)!; 


P»r« 253 


staples .Ebenef er 


fa. 5838 


PV» 138 


Stapl«a.Jabn 


It. L. Book 


W».»»«T 


Page SZZ 


atapleE,Il!ithanlel(Helr of    W»,,3490 

O.Stupl'd) 


Page 198 


St-rlfr ,?.lchnrd 


:ra.l593 


ataoleg.Saauel 


X 


Wa.l34?0 


?^f  ?28 


Starbird.John 


fa. use? 


Page 436 


3taTklne,Jobn 


U.LaBoo^ 


Wa«47eO 


Fast 99 


Stnrk8,All'*n 


Pare 254 


Starn^lfOTTe 


?58 


StBTtton.J^n 


U.L.Book 


Ik. 17353 


Page 461 


states, Theua 


U.L.9ook 


Wa.l7Ul 


Page 479 


Stattlcut.Jouph fa. 13135 


M.Ii.Book 


Page 380 


StaultRr^John 


fa.4781 


U.L.Book Page  22 


Btayton.HPnry 


la, 11837 


Pare  106 


St.Cl&lr,lloMi_ 


Wa.US81 


PsgeieS 


3teaTne»,Ira»tu» ■«. IIU 


k.L.Book 


Page 409 


M- 


atearna.Btllr' 


U.l.Eook 


W«.1780B 


fiLge 463 


jofi               wa. iew»B 

f                   P»?e ?fi5 

— 

* 

Stetiblna, J^than 


■a.l39M 


Pap 813 


BtedBan.Abel 


U.L.Book 


■».164l» 


Pag* 411 


St'dnsn.Perl* 


fa. 1ZT81 


Pust 116 


gteen,John 


U.L.BOOk 


ta. 19336 


Pag« S7B 


f 


Stf^el J5el 


33.S3S0 


■t 


steel, John 


k.L.Book 


Wa. 11161 


Page 440 


et««l,SaBu*l 


fa.SSSS 


fmgc 357 


ateel.fllllaa 


Wa.3107 


II. L. Book ?iLgt 1 


Stellpr.TfUll^in 

fa. 4601 

I'.L.goilt 

1 

^ 

Stephen, Henry   '_ 


wa.ioooe._ 


Page 112 


Stephen! ^Aeorge W 


r 


f*.U2sr 


pac* Me 


■5*^ oh PIP , If h^i^od 


m 


Stephana, Jaaaa 


fa.l41M 


face 334 


tJtephrns.John 


P^g« 21? 


Stephen*, John 


W«.?27  L- 


P««e 42 


St^-ohe-ip  V-thr-^t^l 


Wa. 12?14 


St ephpne, Nathaniel 


M.l.'ook 


p^ee 13? 


Stephena.Roniell 


II. I. Book '•ge «0T 

■■    <   .  . 


Stephens, Saimiel 


W«.T6a7 


Page 145 


/ 


Stephens, Sylvester 


Page ?6 


Ipt^ih^PBon, A^ner 


Wa. 16457 


fagt 253 


8tephenion,Benj'aBln Wm.428>_ 


M.L.toek 


Ps«e 461 


Stephennon^Hu^ 


Page 13B 


3teph«neon,J0hn_ 


«a.l22SS 


Page 186 


Stcpheneon.LsebtTlali Wa.TpO 


ttft 500 


atephenson oilnh 


P^re ?4? 


sterling, JeTealah 


Wa.TaB 


U.L.BOolc 


Page 5T0 


3terT\6, Jchn 


Pige ?•»$ 


sterns, Vlllla 


U.I'. Book 


Ik. 351 


Fag* 6IB 


Sterry^S'*--u'"l 


»».698e 


fttZ'  ?4' 


StcTvlle.idsB W*. 1978* 


P»g« 599 


pti-vfnB.Bfnl^mln 


■a. 11320 


fBLfft  167 


Stevens, Ill«ha   _. Wa.10238 


M.I'.Book 


Page 51 


3teTen»^81ram_ 


la, lfiia7_ . 


Pag» 546 


8teTeni,JaB0fl 


f ft. 4136 


Page 468 


SterenSjJohn 


M. I. Bosk 


Ia.lT7U 


Page 501 


Stevens, John 8. 


Page 188 


SterenB, Joshua 


Wa. 16153 


Page 498 


Stevene, Michael 


Wa.8S38 


p»pf ?oe 


BtcTtni ,lathanl*l 


fa.l40M 


H.L.Book 


Ptge 383 


8teTenaon,8>R. 


U.L.Book 


■•.6SU 


r*gt 407 


8t«TMa,>llUu 


«a.lW10 


fmf S36 


Stevenson, John 


la.l8S14 


Fag* 676 


Staward Charlei 


J^»anBTj_. 


ff 9* 


Stewart , Alexander 


Ia.6B29 


Page 46 


3tewart,3enjaBln_ 


>a.«TO 


K.I. Boole 


Page 178 


Stewart, OalTln W«. 118» 


Pae* 4M 


Stewart , Char lea 

*l.U!91 

• 

)L.l.°ook 

Psje 232 

■^ 

8t(«art,aushliig 


fluUMI 


M.L.BOOk 


?•«■ 378 


3teiii»rt .Dudley 


LM-Omk 


(■.84SS 


Page 61S 


Stewart, Oeorge 


J«.»M6i. 


Page 626 


Stewart ,R.(H*lr tt 
C.«.8te>ut) 


W».8W1 


M.L.Book 


Page 396 


gtpwr^r*   HPT*:' 


Wa.4545 


Stewart, laaao 


H. I. Book 


PM< **8 


Stewart ,J«rM« W«. 1T810 


/ Page 480 


Stewart, Janes 


la. 18836 


Page 536 


atnr art, John 


U. I. Book 


l»«t7TT>_ 


Page 470 


Stewart, John 


M.L.Book 


ta.lO*M 


tf» 3ST 


gtPT-^ rt ^ Jo^.p 


rT9,gl3l 


atewsrt,John    fa. 6435 


11. L. Book 


Fag« 95 


3tewart JOBhu^ 


W«.?0230 


Pa(r» 631 


9tew»,Tt ,M«Tr  (H»lT  If 
John gtenart) 


)ia.3479 


fart 217 


Stewart .Robert 


Page 235 


Stmut.saautl 


fa.3TSB 


tig* 331 


Stewart .ffllllaa 


fa.llOM 


W.L.Book 


r*g« 4S7 


Stewart .Wlllla 


Wa.a464 


Pa<r« 120 


Stewart .Vllllam ffa.6348 


pag^fl 65 


3tCTisLrt,irHllM_ 


«a.ll4BT 


U.L.Book 
J 


Page 623 


9tewart,irilllaB 


«a.l3S6 


Page 594 


8tmk*Tt,l.(ft lwt»» tt 
I.atcutxrt Jr.) 


W«.100t» 


K.L.Book 


rag* 34S 


r;t^yn^r simu^l 


wa. 16788 


P^ge 264 


\ 


?rlc>r.ry jOaniPl 


ir«.904O 


Pi.fP  ?70 


Stl-lrrr Jn-~^ 


■?tpr  W5 


Stlle>,Izra 


Ia.9T4S 


U.L.Book Page 20 


Stlle«,Beub«l 


Wa.eS34 


Pitge 586 


Stllicy,Oeorg»(Brothfr * Vs. UZll 

othfr helr» at  Iw of Hfnry stllky) 


P^^ 611 


"tlllwagon, Jacob W«.lTt7» 


U.L.Sook 


Pmge 484 


stiTiwuijThMae 


'^.L.=T^lt 


Pijr 289 


Stllwali.johB 


H.L.Book 


■•.UU 


P>S* 36B 


atlmpeon.Wllllun 


Wa.l?003 


Sttiaitts.rruk 


M.L.Book 


■•.14TM 


rat* M* 


Stlnson.Sanuel 


*a.44es 


tnft 128 


Stlnaon.Wllllva, 


Wa.8195 


Page 14B 


St ItBOn, Robert (son 

l th« othar hclri of Robert stltnn) 


Page 591 


,r- 


BtlT«i,ld 


II.L.Book 


■•.uool 


StlTeri.IUher 


Wa. 1366 


U.l.Book 


Page 42 


Stl'7»r-,J'>hr. 


«a.lS83 


ph'-' 'oe 


stock, John 


Ia.U4M 


Pag* 444 


3t^-'"'r,Jfccf 


T>».4C6 


Page  ?:4 


-i-' 


!i?dpu« 


wa.*3ei 


3toclchouBe,lBT»el 


»a. 19589 


'J.l.?oolc 


Page 579 


8tooktoii,C>C« 


K.L.Book 


^l!-«M 


ft* 341 


9toc)cwfl,g*^rge 11. 


•a. 13448 


f'peXIS 


Stockwell, Luther 


Page 81 


Stoddard ,DaTld 


la.S9U. 


U.L.Book Kge 20 


Stoddard, Het«klali(rath» Va.UUfL 

t only hrlr of Joahus gtoddard) 


U.L.Book 


Pag« 503 


Stoddard, loyd fa. 3400 


U.L.Book Pag* 377 


Stoddard, Obedlih W«.e4W 


Page 443 


StoKdftn.Jobn 


W».17T4»i_ 


Pafre 484 


stoker, HI Uarr 


II. L. Book 


W«.161T9 


Page 411 


Stokei.Zaaac 


ta.lTWT 


Page 519 


3ton«,rT«ai:li(t the 

other hetro at law of Saauel 


■a. 19080 
atone} 


Page 471 


0tone,J"jnea 


Va.?046a, j 


Page 636 


stone, John 


Va. 4539 


Page 62 


atone, Jonathdn  (H»lr  of 

!ta.368e 

Thoni53  StoneJ 
U.l.poolt 

Pa ge 2l¥ 

• 

stone. Rlch&rd 


U.L.Sook 


JIa.lSW* 


Faga 4U 


stone, "llllK 


la.UlBS 


Pai^ 552 


8ton«breaicer^PeteT   ^ Wa«6Bt4 


II. L. Book 


Page 444 


Stoncr ':icholia 


Tr«. 12892 


P-ifP 272 


8tool Petpr 


Wa.S«S?_ 


P«?e  196 


8torf«.WHllM(Broth«r » Wj.jbsO? 

the otb^r helre of Samuel Btores dec.) 


y-T.-'Sook 


Page eil 


8tora,Chaxmcey &• 


U.L.Book Page 20 


story, Ino oh 


M.L.Book 


IkSSH 

-■- 

.     . .*' 

Pace 4>« 

-  ,  .    _. story, Pllney 


W«.1M» 


Page lU 


story, 8tc Chen 


u. I. Book 


Wa. 17064 


Page SOI 


Stouf^tonburg.J^hn 


••.aees 


l>a«* 4U 


va.ueee 


Par'  344 


stover, Christopher Jr. Wa.B16g i 


P^fre 206 


StorfT.Iflrafl Wa. 1M33 


Storer, Timothy 


wa.eges 


Ptgt  158 


Stoirert,Jea«e 


M.L.Book 


i«.i9Mr 


Hs« 3M 


Strahftn John 


H.L.Pook . 


fa.l7Sll 


Page «03 


atrfinge, Willi JUB 


W«.59B3_ 


U. I. Book 


Pace 152 


Strape.Oeorg* 


■a. 16804 


U.L.Eiook 


rage 468 


T(i.I35rS 


P,>-»  313 


St^r- nicer, Lovlt 


Wa.6968 


P-rr  '44 


street ,Rlch!ird B. 


Wb. 15127 


Pil'»  ?*4 


Stre«tBUi,j3ha 


Wa.lB9S2^. 


Pas* 481 


gtiMti.Jaju* 


H.L.Book 


■«.»Wt| 


tagt XI 


stretch, John Wa. 18375 


Page sie 


Strlcmpnd.Halaejr 


va.issei 


Tage 575 


3trllcfr,;tllllM 


Pa;;f 289 


3t!-lnB-flfl!i,WllllMl R. W». 13638   [ 


Page  S0» 


StTOnp-jBeiJ. 


fiC'  ?*e 


strong, Orang* 


U.L.Book 


iB.gSTS 


p4< 


ft* ^ 


strong, Roser 


H.L.Book 


Jk. 17398^ 


^Vag* 486 


r 


3" ropes, John B. 


Wa.««9« 


Page 206 


atroud.JwMi 

\   «a.iaen 

M.L.BOOk 

tut* 368 

- 

i   1 

• 

•   I- 

■ 

roup ,y--T^»ret (Heir. oL. 


'«a.l5''S'' 


iporre "trou? 


dec.) 


.l.'>'")lc 


p-i^e 250 


Strout.John 


U.L.SOOk 


Page 619 


8trout,8aa*«l 


M.l.Boak 


Mg* UT 


atrowa.jahr. 


Wa.9«09 1 


Psce ?57 


Studley, Freeman 


W*.10U 


U,L.°oalc 


Page SS5 


stuff .John 


fa.bUS 


U.L.Book Page 20 


Stull John 


X.L.BOOk 


(«.lTS8a 


Pag* 4«0 


<?tunt3n,T>io?SB8 WA.50B1 . 


PA?e 219 


Sturpl «, Hath«nlel_j Wa.l8U4 


'nee SST 


SturtvTant . Solomon 


Va.UTW 


Page  182 


St-.r:!-,-,-.*,^!!!!) 


:la. X458 


gtu^tl^^^.t cornel tu 8 


!fa.59yo 


gturrtlTant ,gil%« 


aturttTant ,Tho«M W».6967 


U.L.Book 


?ag. 64    I 

- / 4-. 


8tutBaan,0anlal 


Ia.U444 


H.L.Book 


Page 366 


I- 


8tut«on, Robert 


Wa.l31U 


page 13S 


^rp "*< IM.'m 


ITa.? ST 


p^ne 


Subt)ett,W!lll!im 1^.13066 


Pajre 197  j 


Sj-l^.cthjLfni? 

Ia< 

.fsie 

"..l.^:'::>i: 

J".- 

1 

1 

•c 299 

r 

Sudley, Jemep 


W1.1ST28 


Pajp 252 


i-:- 


auff(>rd,A<laii 


U. I. Book 


ii.uaei 


?ig» 597 


Sugden^John 


la. 5984 


U. I, Book 


Pa«« 133 


8ugg»,Pebecca(U0ther Wa.ie9« 

i only hUr nt Iw of Sathailel 8UEg*) 


U.L.BOQk 


Page SBT 


iJ'iU.tUUsn 


wa.i^we 


?%gr ?ei 


aullenger.OllTer 


wa.soei 


Pj^e 235 

• ■  -h 

-(-■■- 


Sullivan. i?9"*^l 


3"lll»an,John 


Wa.78a 


p»ee eoe 


SulllTMi.Ttaoaa* 


w».isges 


K. I. Book 


?i«a 396 


SulllTan.fllUlB 


Wa.2883 


Page 78 


3ultr,Wlllli3i 


Wa.lSSUi 


Pire PSi 


Suaner Samiel 


M.l.oiok 


W.193M 


Page S6? 


Suaerlcki.Joieph "a. 16938 


Pag* 441 


Sunwera , Patrlok 


la.aaoo 


page 13S 


SuamPri.Wllllwa 


la. 10799 


rage 491 


Pir» ^^Ol 


Suter.oeorge 


Wa.289 


Page  107 


Suttleigjohn 


H. I. Book 


Pa«e 81 


Litton  toarath 


WB.4959 


Sutton, John 


K.l.Book 


Ia.STM 


PaC* 267 


8utt0B,8^^el - fa.J<nT 


Pag* 496 


Button, ZachsTlah 


fa.4S90 


11.!.. Book 


Pag* 4S1 


Tn?c{'>rot>'j-T_t_ f^.ll'Hli, 


!-.er hrlTp of ifcrahia S^el-J-J 


P=.cf  319 


8>aln,3lBaan 


W*.4M1 


r«ge 431 


SwaTi.RecetlsJi 


K. I. Book 


^ la. Me   . 


>>«8C Ml 


-^^r 


ot 3 r J ?^.r. 


Swan.latbanlel 

la.lTUO 

.11.1. Book 

Page 486 

■^ 

^.- 

'* 

— ^ 

1 

swan, Warren 


Wa. 1661 


Page  194 


swart z.oeopge 


Wa.l312« 


Page 287 


3warey,SajmiPl 


Wa. 1?12T 


Tae* 186 


*«««M]r,Ba(h(H«U of la. 13900 


Idwud g>MMx) 


K.L.Boek 


ff SM 


8>*«ner,Tbe«ta 


H.Ii.Book 


Wa.l4M» 


'•«• 346 


Sweener.W- (Helia of 
I.gveenejr) 


Wa. 16069 


K.L.Book 


Page 401 


Sweany, Daniel 


H.l.Boolc 


Wa.U4S3 


Page 519 


-)- 


sweeny , John 


V.L.Poolr- 


Wa. 18514 


Page e09 


S#ekt, Conrad 


l(.I<.E6ak 


fa. €83 


P>S« *> 


Sw-tt,"llphi'?^t 


8a*«t,8aaa*l 


K.L.Bosk 


■a. 4004 


tf 


■|i- 


gre^t "cnten 


Pnpe ?58 


9we*tB!an,JaffleB 


fa.iaois 


Pa^^  184 


■an.Ju** 

tB.Ta8i 

-J. 

ook 

■ -J; 

-4— ■ 

:""". 

Swctland,Jehtt 


Wa.U4IT 


rage  485 


8wrtt,Sanu«l 


> 


wa.ises 


Pae* 210 


8«lft ,rranolB 


M.l.Book 


Mm.Vttm 


i— 


Page 461 


Ift.JudaJi 

Ua. 15570 

L.E'icilr 

Pari"  r67 

— 

/ 

' 

- 

swift , Samel 


II. L. Book 


fa.U8S7 


P>g« 503 


Swindle, Samuel 


U.L.Book 


«all410 


Page 107 


Swlnk.Klchaal 


U.L.Boalc 


w«.iae«o 


Pag« 606 


I?'" If 3r , J"h" 


ifa.?949    ! 


gworda.John Tboaaa 1». 18186 


M.l.Bonk 


Page 488 


Bjimt»,».ia*ix of 
O.^Tdcra d«o) 


Pace 340 


1 1 


Sykei, Nathaniel 


ffa.M(MS 


II. L. Book 


Page S44 


8ylT<at«T,0corg« Wa. IBUa 


U.L.Book 


Page 536 


SylTn»t CT.jawph 


Pit" 250 


Synmere,Ko"> 


I«-^<>?_ 


Page 246 


Syaonds.Danltl Wa>MS0 


H.L.Book 


Pas* 371 


lE.Tirilar 


»a.l411S 


Pac' 313 


3ynrell,wtlllaa_ 


8ymond8,HBrbert 


«&. 13001 


Page 184 


TPber,Oef*Tp*(Helr  of 
Henry Taber) 


I&.1841- 


Pnge y4 


TitfTj Joeeph 


fa. 1*780 


Plfrf  ?42 


TKbour.CliuTah 


■•.310B 


?•«• 394 


T»ft,Cliancfy 

W«.19T40 

U.t, Book 

Page 599 

-.  - 

■'* 

Taft, Joseph 


-fft.ic!m 


txee 106 


Taggsrt , John 


X.L.Book 


Page 546 


Ta^^rt^Sanuel 


M.L.EioaIr 


Wa.204ir 


Page 634 


T»lbMt,Iphr«lB Wa. 13024- 


P^e 156 


T-.lbot,H«lty 


va. 14S8e 


P»e» R65 


•*#* 


T«ll*T,Jotaa 


ll.l.Boek 


VklUM 


tf MT 


T aller, Rlohcrdaott 

*a.l6a8i 

•...1   . 

M.l.Book 


rage 476 


Till>Mdge,jQhn 4 the other helrt of  Ws.8533 
Rlobu'd Talla«lg« 


II. L. Book 


Pb8* 81 


Tally, ■noeh 


M.l.Book 


••.IMM 


fag* 431 


TuuMr ,111 


■a.lMM 


Pag* 347 


T»nreT "irtlTi 


Yd. 15484 


Tuin*r,8aa>*l 


Wa.3e5a 


ra«* an 


Tanner, Thoaas 


■a. 810* 


Page 403 


-.nprji'llllan 


Ta.STSS 


Pflge ?e7_ 


Tapp.ATmstcd 


K.'.Book 


.not 


Pag* 378 


Taxbsll.flUm. ■a.UlM 


Page 365 


,,s»^;="*' 


nr.insi 


Tartioi Jothta 


H.L.Book 


la. 17669 


f»g» 481 


Tarlton.Iathanld l«.irM7 


M.l.Book 


Page 463 


Ir^rr,*lUlaa_ 


P^p-e ?eB 


Talker, Jlac«(rKtli*T t f&.B9el 

heir at law of Jonathan Tuker dae.) 


Page 4S2 


T-^slc^tt ,.'<i.TPP 


Tate, John 


Wa.USTS 


Page 574 


Tatt.guutl 


H.L.Boek 


W».1MTS 


rmct 3S4 


Taunt, Thoaae Jr. 


«a.84T 


Pige 802 


Tausley, Reuben Wa.5039 


U.L.Book Page SI 


tnylDT ,/moM C. 


Wa.36e 


^ge 563 


Taylor,B«njanin 


U.L.Book Ps«e 37 


Tayljr^Eerry 


fa. 5874 


t're  312 


Taylor, Char lea 


«.l.?OQlC 


Va.UflSS 


Page 614 


Taylor^D-^nlel 


Va.ie^I 


Piee 259 


Ta]rlar,DaTtd 


■m.l44M 


PM* '3* 


Taylor.Drury 


ffa.lU9e 


Page 478 


Taxlor, 


M.L.BOok 


■•.MM 


Kc* 343 


TaTlor,IlMMr 


fla.l4fW 


'•ft 3M 


Tii7lar,aaart* 

Va..491 

U.L.Book 

/ 

^ 

Pag« 94 

. 

T»ylor,8«org» 


K. I. Book 


Wa.UUl 


Page 488 


I TaTlor,l.(t hair 
.Taylor) 


ta.U63T 


M.L.Book 


Use am 


Tnylnr  Isaac  3, 


Pair* 


TaTlor,j(iBe»_ 


II. L. Boole 


Wa.W«» 


rs.. 


P«e 457 


Taylor, John 


Page 112 


Taylor, John 


I>. 7066 


Page 138 


Taylor, John 


la. EOS 


tnge ISe 


".ylor.jDhr 

Wa. 12053 

i:.L- ^ ^'^■ 

•"-■■T-T,J^h- 


71.5812 


Taylor, John 


H.L.Book 


^ 


fa.9T60 


Pace aeo 


Taylor, John 


«a.l743S 


Page 537 


?-ylOT.J-»Mthsn 

wa.ses? 

.l.S-^k 

1 

- 

TsylaT,LT(Sla(«lilow fa.9966 

» heir Kt law of Illllaa Tajrlar deo.) 


Pag* 478 


TeyloT , Hornet 


_Wa.l2«i8_ 


Pipe 196 


Taylor.Hst^""^'^ 


««, 17879 


jl,lj.pook 


Pag* 


530 


TayliTjOlney 


P-i^e  ?41 


TayloT,Fetaz 


tm.tmaa 


Pag* 62 


Taylor, Robert 


Page 490 


TairloT.Baiiuel 


M.L.Book 


la.3SS8 


rags BS 


Taylor^ahftrp H. 


fa.SMT 


raise ?17 


Tnylo'iT^oi^ 


Ia.lMU 


Hge 448 


T»ylor,Tni»«n 


K. I. Book 


Ia.iaOM 


Page 191 


TaTlor,W«loo«« ta.irstt 


K.L.Book 


Page 473 


T*rlOT,flUla 


ll.I-.Baok 


ia.usa 


?*t» 3M 


Taylor, WH11« 


w«.i«a« 


Pug* U8 


Tsylor.WlUls 


U.L.Baok Page 25 


Taylor.Wllllaa 1. 


W«.4«6» 


Pajte 204 


Tawn,8ylTanus 


U.L.Boolt 


Page 865 


T^lt , JoTfB 


Ts.sBoa 


figt ?54 


Ttboo.fllll* 


ll.I<.Book 


Wa.UWl 


't» 3re 


T«e, Daniel 


U. I. Book 


JB.1313 


P«ga 43 


Teemi, Robert 


U.t.ioak 


Wa.ia8U 


f&f^ssi 


Teller Janee 


»s. 1322 


P»Cf ?09 


TemothA .Elkanah 


la.SSSS 


fsft 220 


• ,-,-1,  ClMflt 

W«.?JOT 

'j.r..o-1-K 

Vv 

Pir»  -0 

4 

T>aplC(,Dlx^ 


II. L. Book 


1«.T8»6 


Page 394 


TPnnlf ton.ThOTnae 


iii.?49: 


P-!iri-  ?P7 


Tencer WllllMi . 


W».?4T1- 


PaCf 318 


Teimy^Hugh 


w>.ua 


Page 631 


Terrenee, Robert 


Wa>UU4 


U.l.Fook 


rage sse 


Terry, OatharSne(H»lr Of fa-lMIt. 

Pbeneht&a Terry) 


Par' 209 


Terry, Henry 


U.L.Book 


W«.llT3i 


Pige 43 


Wa.lSTM 


P-.Te 311 


T«TrT,Rlohaxd Wa. 16839 


M.L.Book 


fmf 378 


Thamp.Sathan lla,tlX9^ _ 


Page 107 


(HelT of 

We. 

153T6 

c.) 

r— 1— 

par? 

?58 

J 

1 

Thatchar, samel     ta.iaOta 


Page SS4 


Thax'T, Denial 


la.USTS 


P««e 389 


Thiypr, J*mpe 


Thayer, 1J«tt(81»»«' Iat?S88 

i other h»lr« at law of idward Thayer) 


Page 582 


Th^vPT ,?!Phenlith 


TliiTn,8«au«l 


K.L.Book 


Ia.UT^ 


Hg« 343 


Th-yer.WllllamCFather *   [ s». 20613 

heir  nt  Iv of WHll-ja Thiyer) 


U.T..9r>olt 


Pnpre P30 ■ 


Thaxton.Cyru* 


U. L.Book 


Page 411 


Thoaav.Aabrose 


M.L.Book 


f >. 121SI 


Pag* 40e 


Tboaas, Benjamin     Wa. 367_ 


Page 57 


Thomai.Clurlst 


fbSiee 


Page 21 


Thoaaa, Edward 


H.L.MXOK 


Fage 485 


ThOBaiilaulel 


U.L.Book 


wa:7Ul 


Page 440 


Thomas, aeoTge    , 


Pa«e 53 


V 


Thoasa.Iaau 


M.L.Book 


«a.I34Te 


tmf 336 


ThOBSB, Isaac 8. 


H.L.Boole 


Wa. 17488 


Page 483 


Thoicap. Janes 


Wa. 19733 


Page 601 


Tboaaa.JueB 


U.l.Book 


-Jfeiaen 


Page 430 


Thonaa, Jamee 


Pafre ?U 


Thoaaa^John 


U.L. Boole 


<1 


Wa.lB341 


Page 540 


Tbosaa^Jobn 


M.L.Book 


I«.14TT« 


?•«• S« 


Thomas. John 


U.L.Book Page 21 


ThoaKi , JoBBthui 


■a.MU 


M.L.Boek 


Pl«* 33? 


ThomBB,Jo8etA(* the Va.lfl76fi 

othPT helTB *t  law of Illsa thomag) 


M.L.Book 


Page  6 IS 


Thomat, Lemuel 


K.L Book 


Va.UaOB 


Page 431 


Thomti*,UaM 

Wa. 11668 

lI.L.Sook 

Pugf 180 

/ 

/ 

Tl>OBM,0ta«lt«ll 


M.L.Book 


i».«m 


fmt» SS 


■^honne, Oliver 


ho-.Tqs.Si'-uel 


W5.U702 


P-ff r*e 


"'■hom-^c, Soeni^er 


W»». 14108 


> 


Thasaa.Tarleton I>.144M 


K.L.Book 


Page 490 


Tho«ai,WllllMi « the other ia.l72a . 

belTi at law of SaMiel Thoaaa dec. ) 


U.L.Boole 


Page 447 


Tbomb,B.(ratb«T « 
heir of I.Thomb) 


1».1561« 


Page 399 


ThompB'^r' , At rah. ^m 


Thonp3on,Alex. 


Wl.MSS 


fngt fVf 


ThoKpion, Archibald W««BTOI 


U.L.Book 


Page 403 


Thompsor.Bartlett Wa.aOOT|_ 


U.L.Book 


P^g» 82? 


Thoapson^BenJajBln 


wi.ioeoe 


Pa^e  124 


Thoapson^OuTtlt 


fa. 17463 


Pa(« me 


Thonpaoii,D«nnil_ 


wm.usoe 


Page 91 


ThonpsonjFeetui 


Wa.643a 


Paga 513 


Tl.oapson, peorge 
k>.Baak Pag* 43 


f».959r- 


Thoap*en,ailb«rt 


■•.li4U 


K.L.Book 


Vac* SIT 


Thorppon-Hira-n 


r 


_jr4.94i5_ 


Pagf  219 


ThonDBon j Huf hey 


Page ?31 


Thoapson,JaiM«(Brother 4 Ta. 18097^ 

helre at lav of John Thoapaon} 


Fafie 616 


ThoapsoB,JaiBa9 


f»a7STX_ 


M.L.Book 


Page 462 


TliaBpaen,Jaa*i 


H.L.Book 


la. 4 


Pace 341 


TliOBpion,JwMa 


K.L.Book 


w«.w» 


Pag* 335 


ThompRon. Janes 


Page 147 


Til onpnon, John 


|||.T,.B00k 


Page as 


'Thoap«eB,JaliB 


.s. 


«a.U»l 


M.L.Book 


P>g* 349 


T^^.-:^::3^,J^hn 

ir». ?754 

'_:.!..?"->:< 

P-~e 311 

] 

• 

» 

■ 

Th'^'anpin John 


Thor!'-)?'5n,J"'>in 


Tn'om'^'-on John 


7a.6349 


ThOT^ppinj John 


*a.l59W- 


Thonpeon, John 


P>»«e ?23 


ThoapBon,John 


V.I .9oote 


PBge  ?07 


Thompson, John Wa. 4041 


page 90 


ThCBpson,John R._ 


fa. 7807 


Pa«e 91 


!   •.    ''5.4S41 


P- -<■ Jl' 


T)iaBpton,IIOTdloa 


It.lTOf 


K.L.esok 


'age Ml 


Yhomf aon^X&thanlel    Wa«20lf 


M.t.Book 


Page 630 


■^ho-npson.Rotert 


Page ?3? 


ThompBon, Robert D« _  Wa.7533_ 


Page 122 


Thonpp^n.SnTiurl 


?-.Ze 249 


Tbimneon  9»nuPl 


la.nss 


P-ire ?78 


Thoapaon^Thoaai Wa. 1038T_ 


page 452 


Thn-^pFon.ThomcE 


Wa,?l4 


ThoapBon ^ Thooaa_ 


ft, 11995 


ThoapBOn.Thona* 


.Wa. 11152 


H. I. Book 


Pag* 6T 


ThOBPion,ThOBaa 


wi.Tae 


U.L.Book 


Page 56 


Thompson, Tl»othy_ Ws. 19875 


Pai?e 602 


ThoapBOn, Timothy «a. 16686 


M.l.Poolc 


Pag* 578 


Tho«p»on,Wlllla« W«.IO> 


Page 96a. 


Thompeon.^llllwi 

Wa.616 

M.l.ooole 

Page 2?4 

} 

Thoapion.Winia 


M.l.Book 


fa.91M 


fag* 360 


Tboapaon,! tills 


H.L.Book 


ffa.UOM 


Pe«* 380 


Thoapaan.Wlllm la.6886 


Paire 578 


Thornell.Hllllain 


•a. 6548 


Pnfe 218 


ThoTKlngiton.flUlMi «a.l73M_ 


p-^v soe 


Thornton, I. R.O. W>. 19063 


*age 847 


Thornton, John A^ __ 119^1999 


Page 90 


Thornton,Vlch8el 


WK.U6P1 


Page U9 


Thornton, Reuben 


f«.19S03 


Paira 604 


Thornton, William, 


Wa.9e04 


Pi;^ 357 


Thorp, DaTid 


.3376 


Pag« 61 


Tharp, Isaac 


la. 11406 


page 96 


^hT»*ph^r , gimon 


ta.SSSS 


Page 278 


Throgmorton,Thoma« W».64fl 


H.L.Book 


Psgc 667 


Tbru*tln,Dmml«l 


WK.62n 


k.L.Bsok 


Page 404 


ThimdnTbuah.WlUliiB la.8*?9 


U. I. Book 


Page 478 


Ttaurnll.Saaitl 


ta.U3H 


K. I. Book 


Paf^e 37« 


TH>b»ts,Kphriil«(rath«T 1 ¥«. 16564 

heir «t  law of luac Tlbbetg) 


lI.L.Booic 


Pagf  547 


Ttbb«ti,Jobn 


Wa.lSMr 


Ptga 4M 


Tlbtltp, Salomon 


Tlbbatti,0«org*_ 


■■.llWl 


fas* 338 


Tie*. Janes 


Wa.eiST 


Page SOS 


Tlchen«l,»llU«B 

Ia.«eT8 

J 

M.L.Bonk 

Page 573 

Z""' 

'  _..   ^. 

-.- 

-■' 

Tickler, Ohrl«tl»n(alla»)Dlt«l«r_ W». 18788 


fig* 649 


-? 


Tlffsny^John 


Wa.e391 


Ttlbott.tlUla 


U.L.Boak 


Ia.U0T8 


ra«« we 


Tll«iton.HaTT«7 


la.lOeiB 


H.L.Book 


P*«* 92 


Tlllot80n,Lycei»ter 

ira. 1!>334           1 

;;.'.. "^ik 

Pturr ?J1 

( 

•   .    .     . 

Tilly, Jobn 


Ta. 13330 


Page 226 


TtBb«rlake,John, . f «.0TM 

U.L.Book    Page 21 


Tlaberman,P. 


K. I. Book 


*a. 16531 


f»gt 4ia 


TliiiBijAbrfihaii 


fa. 18543 


Page 562 


T IBS ,«1 Ills 


U.L.Boi 


r 


fk.lTOSB 


Pag* 4^8 


Tine, John - 


.I..oool[ 


Wa. 18331 


Page Se4 


TlnaT,JehB 


M.L.Book   ' 


Wa.lSSOa 


'age ses 


Ti-yrr CliTt 


i;.L. = iok 


Wa. S908 


Pagf 256 


■^lijcura.Ephr-ln 


Wa.921 


PflfTP ?45 


Tlniley,Thooai_ 


M.L.Pook 


la. 18307 


Page S99 


Tlppett,Jaa«a 


U.L.Book 


wa.iieu 


Page 79 


Tltooab.Joha 


Uk.TSSB 


Vage SSO 


Tittle, John 


H.L.Book 


Wa. 17«7T 


r«ge 476 


* tupjOeirge Tt* 


Pirr 380 


TltuB, John 


fa. 6180 


Page 191 


Tltua.Vllllaa 


Wm.SWj 


P»ge 27 


TobtM,8awi*l 


fa. urea 


fmf 327 


■'nblnP.trlck 


Tndd, Janes 


Wa.61?l 


rage 1B9 


fa. 12969 


ToM,Jalm 


K.L.Book 


wa.esii 


ff 333 


Tolaadfjohn 


K.L.Baok 


Wb.3396 


Fac* 368 


Tolln,Dera»rcui 


M.I'.Be-ik 


Page 603 


Tollard.Hobert 


Wa.lM4B 


'age 571 


Tolaan.T^^fflBB 


Wa.l04a^ 


Page 196 


ToBlUon.Illjah 


ta.U>l« 


II.L.Book 


Pm«* Xt 


Toapk Ina ^ Obadlah 


Wa.93Tf 


Page SS4 


Tomllnci^Jolm 


U. I. Book 


Wk.iseee 


Page 591 


Teii*,aiiTl«tepk*r 


Wa^Ut 


ll.L.Book 


ft* Ml 


Tones, John 


W>.lNli 


Fag» 865 


Tool, Bernard 


H.L.Book 


■•.ISU 


Page am 


Torrey.Abnor fa.STSS 


U.L.Book Pag* 21 


Torry,JOReph 


ll.t.Booit 


Ta.iiaes 


Pag* S49 


Tottr-  -lo-h 


«;. 13640 


JToura.L. iHalTi of 

Ih.B. Tower) 


U.L.Book 


la. 16078 


Page 401 


TaurtlUott.JobB W».800t 


Pag« 438 


Tous«,Jnhn 


fa. 12M9 


Pi<fe  188 


Towfrorilnulr.  T. ¥!l, '737 


To«l«, Israel 


K.L.Boofc 


Ia.l48U 


Page 366 


T'-'it:, Jp''r"^lnh 


?:— -,7(llllTn 


la.. 140Se 


Page 302 


T-'wner joiilnh 


Pt-p "40 


TowBc, Anthony _ 


Ia.l04«8 


Page 95 


Towneend,Aluirt)ia Wa.lSSiib 


Page 538 


To* send John 


Pa^e 63 


T^'^r""^  TtT'if^.y 


fa.use 


Tire ;06 


Towson.Wllllan 


M. I. Bonk 


•a.Uim 


Pag* SOS 


Towzer^Ttaoaaa 


M. I. Book 


■«.1?WB 


Psge 510 


ToT^r^aeoTpe M. 


pqpe  163 


^r'-.cey J Jopfph 


•a.84S 


Pagt 797 


TT>oex,<llllui 


li.L.Book 


ffa.lOSU 


trnf M3 


Tracy, Lyndaa 


M.L.Boolc 


W«.g84T 


Ffiee 4BT 


Trugoe, Henry 


W».103n 


Page 113 


Trahune.Kartln 


W».1418 


Pagr  ?63 


Train, John 


la. 18381 


■  -4^ 

Pag* 51«   "" 

•  __   

- 

- — Tial&tr.Jamu 


M. I. Book 


_1»»1»14 


I*ne 

1 

1- 

485 — ■ 

Trpf>i,C'i''vln 


Wa.S490 


?iurr  2HS 


Traeh, Daniel 


Page 156 


Tr«(b,Johii 


H.L.BOok 


Wa.l73at 


Pa«t« 447 


TrMli,lloM«(rKtliaz A 

heir at law or Illai Traab) 


Wa.U9»0 


K.l.Book 


Pa«« 4B0 


Tr'>Bk,R. (»  other 

helTc  5f Gardner Traek) 


»^.'.?3e8 


■^e 


Trask.Jobn 


Wa. 4390 


Page Z6 
I 


Tra«k,)«aTy(81nt»r * th«     W«.?02T6 
other heirs &t law ctf" Jamee Johnson) 


Pat* 633 


Tr*T«r,Jolm 


K.L.Book 


Wm.iMim 


P«C« 336 


Travre.S^orc* 


9a. 793 


Pacr Tie 


Tr^ivlc.John B, 


Wa. 17421 


T-rr  Kl 


Treader, James .   _   _   Ia.5119 


t:.L.Eook Page 21 


Treat Jnhn 


Wa. 1968 


Fz^e ?49 


--. -^.^ 


Trenor.EtJward 


«a.4448 


U.L.Book Page 27 


TTexall.Jaoob 


U.L.Book 


la. 17644 


''age 473 


Trlble, Edward 


W».«T81 


Page 70 


^ 


of T.TTlokar) 


Wa.«9«L 


H.l.Boek 


Pae* s» 


Trim»h,oeorg» 


• bllSM 


II. L. Book 


Fage 75 


Trlatilt.JAhii 


K.L.Book 


>>*«« Ma 


Trlplett.Wllllaa 

la. 10459 

U.I'. Book 

fage 80 

2 
1 

■   _:. 

Tripp, Jacob 


la.6e?9 


Page 70 


Tripp, Thomai 


U.L.Eook 


VB.1850Z 


•"age ser 


TrObTldge.John 

WS.1HU 

— 

ll.L.BOOk 

Page 448 

Trowbridge, Luther Wa.396_ 


fage 537 


Truaz, Ralph 


II. I. Book 


fa.lUM, 


Page «T1 


"^^ifrB^r-lfl jEllphf 


!ra.583 


Truesdall, Jacob _ 


Page 184 


TruBan, Robert _ _:   Wa.66n 


fage 5fi9 


TruBtoull.Heieft 


«a. 18010 


Pag* 489 


Try on, Clf ford 


U.L.Book Pag« 56 


Tubbn.SBnmel 

Ws.R.STB 

'l.l.Baok 

P«se 179 

1 

X 

< 

• 

Tuck^AndoTBon 


■a.6340 


Pag* 398 


Tucker, Benjamin 


Wa. 17662 


Page 4»6 


Tucker, Chrlet, ^_ 


W«.18StT 


U.l.Sook 


ftge  98 


Tucker, Beorg*   ^ • l»«Ta^ 


H.l.Book 


rtc **s 


TucSter.-john 


rii.2iP0 


Tuck«r, Lemuel 


Wa. izise 


f'\n 151 


Tu!?'<fr,Prlly  (H»lr of 
\-:<M'.-<~. T'iJk»T) 


7a.4?M 


V'.^r ?91 


Ttic!tPT,?lrhird 


Pag* 2U 


Tucker, Ullllaa 


M.L.oMk 


«&. 19329 


Page 564 


TuckBT««n,John T. (* the   W«.17S?» 
othar helTa at law of Wllllan TuckaraaB dae. ) 


U. I. Book 


ra«a 463 


TufftB.John 


Pi\ge 182 


Tufte, rjpmuel 


P-f-e ??5 


TuU.Ourtla 


U.L.Book 


Wa.3911 


Page 401 


T-xnee-Dn^lel 


Wa. 11157 


Tupper ,Peleg 


la. 17734 


Page 510 


TuTbOTl 11» , I. (H«l»^ of_ 
A.Turberlllt) 


Ia.U8W 


v. L. Book 


Pag* 4 


t 


Turlclnton,0«org« 


■«.6ea^ 


11. L. Book 


Page SOB 


Tut lea, Philip 


Wa.l''194 


PKft 150 


TttXBan.Cdwls 


■.L.Book 


■a. lieu 


fmft 364 


Turman, Robert 0. Wa.l5>38 


Pn« ?43 


Turnbull,OhrtstapheT fa.E400 


li.L.Book .  Page Z7 


• C 


Turner, AST on 


Ra. 17850 


4- 


Page bis 


f- 


Turner, Artenut 


J«58938_ 


H.L.Boole 


Page 134 


Turner , Clarkson 


WM.17T. 


M.L.Book 


■t^g» 484 


Turner .gbeneger 


fs.iiestf 


V.l.Book 


?afe 180 


Turner, Henry 


U.l.Book ■ , 


••.lT«t 


'age 463 


Turner Jaoob f. 


jbtieftJ 


V. I. Book 


Page 43 


Turner, John 


H.L.Book Page 23 


Turner John 


U.L.eook 


ta.l704» 


Page 506 


Turner, John R, 


Page 1S4 

- 


r-jT'-^'r , J-rhiii 

fa. 3341     1 

- 

p^r" Ml 

■ 

Turner, Richard 


Wa.ll4 


U.L.Book Page 5«4 


Turner, Tbo«a»" 


U.L.Book Pap-e ?7 


Turner ,Wllllaa la. 17800 


Page 484 


Turner, Willi".'?) 


Page nS 


Tuiaejr.dlllHi. Wa.l774p 


Psge S04 


Tustell.Jsnen 


K.L.Book 


«a.36«S 


Page 548 


Tuttle.Aaa 


U.L.Book 


W».U0«4 


Pig* 567 


Tuttle, label 


Va.mSBi 


PV  '32 


Tuttle,John 


M.L.Boolc 


«a. lien 


Page M9 


Tuttlc.LetmloB 

1  Wa-lEZSr 

!I.I'.»iolc 

P»«« 546 

/ 

Tuttl?,3P-riPl 


W^.e3« 


Pir' rsi 


TrlBB,Peter(iielr of 

39iDuel  Twlta} 


Wa.6STS 


page 21B 


■i- 


T'omble",JohTi 


W^.3307 


Tylar,T>i3Eae    


U. I. Book 


Page 198 


Tyler, Colbum 


W>.«>8« 


Page 7VI 


Tyler, Jacob 


fa.9S82 


U.L.Book Page £7 


Trl«T,Jei. 


M.L.Boek 


tf 366 


T7l*r,judtea 


V.L.Soak 


■•.UTM 


Pas* 318 


Tyler, irethia 


M.L.Sook 


Wa. 1S483 


Page 1S9 


TTl«T,8ua«l 

fa.U(»4 

J3 

M.L.Book 

» 

Pag* 360 

Tylor , Samel Wm.78ia 


U.L.Book Page 21 


i 


Uban, Jossph 


U. I. Book 


Wa.UMt 


Page 559 


Ule«ry John 


wa.sesi 


p»g« eis 


Unberfleld, Albert Wa,5293 


Ps^e  lis 


Dnderbud,M««r<(ratlMT t fa. 16162 

heir of xdward Underhand dec.) 


M.L.Book 


Page 450 


I'nderhlll.Motn 


Page S84 


Underwood, Illjuli l«.3aM 


U.L.Book 


Page S5S 


nndaTWoad,Jeieph Va.9910 


Ptge MS 


Underwood, Lawr«no« i   W><t48T 


r 


U.L.BOOK 


rug* 906 


UndaTwood.wllllu ■•.S8B6 


K.L.BsolE 


Psge bS5 


OpIiu.DanKl B< 

W».9TT1 

H.L.Book 

Tag* 58 

— ^— 

■ ,. -  ■ -T~" 

Upton,He«klah 


f«. 11990 


ff 183 


Ure,71«alng 


U.L.Book 


JjjMMS 


rttge 575 


UrlOjZaoharalh 


[• UT 

- 

r"^ 

- 

. — 

Usher, Sdwarf) 


la. 7308 


fie* 3*9 


Uehftr^Jnm^B 


W 1. 7638 


I<^e ?U 


VtXtTjlniy 


M.L.Boek 


UZjAfUttUB 


I 

Wa.6545 

■- 1 

• 

p»B» rl8 

/ 

■—^ 

— ■ . — 

vo£;alln«, John 


Vail, Joseph 


K.L.Book 


I«.1MV4 


Page ei5 


Vall.V.D. 


U.L.BoolE 


Wa.ll76 


''age 46 


Valent Ins , Abrataui 


■«.6M1 


H.L.Book 


Pace 44 


ValsntiM.DaTld 


M.Ii.nook 


Wa.UlM_ 


»•«• 


1* 4W 

4t- 

Valentine, Jobn 


V.L.Book 


Jla.61 


Ms* 


fej 


Valentine, Samfl L. Ta.lSSIp 


Page ?39 


v~lrnt<"C,l(llltM 

»».?»« 

:•.!,. '=-'-)i-. 

>«« 

281 

-  ■      — 

.*.   — 

Vallaly, Robert 


V.L.Book 


■•.MOT 


rage 500 


— ny.fii 


Tsn.Sdw&rd 


fk.73T0 


f^-%. 


r»et 482 


^ 


Vnnalst ]rne , Saauel 


li.L.Book 


Wk.TS 


P«g« 444 


'■—^- 


Van Allln.John sr. 


va.izses 


Page 583 


Tanankln.Rilllp 


t«.lg»«0| 


U.L.Book 


Hg» UT 


Tan B»theu*OB,Cpkma Ia.9T14i 


K.L.Book 


Hf 346 


TanBockel,A>T. 


■•.8873 

Pig* 81 

-   '       -    ,     ■■■- 

I:^,.. 

■-  ... 

—--~  ' 

1 ' 

-■- ■■  ' 

Van BuBlclrle,J»cob 

fa. 786 

U. I. Book   ■    '    - 

Page 608 

~^ 

■ •^ 

•■ 

■-' 

Tsn Caap,IllM 


Ia.lMM 


'■C* 48S 


Van CiKPiIlchol&B  fa. 70031 


Paga 609 


Tanoe.Jobn 


N.L.Book 


_Wi,lMML 


Ptg* 466 


'.'anclcp John 


Wa. 13X31 


Vandawater. Jacob 


W».44»4 


Page J.7 


Vaadtgrlf t .Thoaaa    W».lTae« 


v. L. Book 


'a«e 465 


TaiMleTenteT,jKm*s 


Ia.MM9 


II.I..l3ok Page 398 


Vf-nrtewcTt .Willis 


Wk.6131 


P»(re ?*» 


Vanderbeck .John 


l!.L.Poak 


Page loe 


Tu)d«xb«lt,«llllaa 


i«.i4aM 


H.L.Beok 


»•«• i» 


VflpderpTif f jJorRth!in_ 


T>».3326 


Pace  2f4 


Tanderhoof ,jaB«B B* fet 


^ 


U.L.Book 


P««* 44 


Vanderoot ^sul 


f>.3S5 


M.L.Book ■., ^ 


FBB« IX 


yaaizoof ^Mab(B*lr tt 

la.lM4» 

ibrahu Tudroof ) 

■ 

i' -i. 

M.L.Book 

f*gt 3S4 

-  1 

.• 

- -" 

* 'f 

\ 

Van Ducen,Lelah ffa,45S7 


M.L.Book Fag* 24 


Van Itt*,BanjMln(» ths other   W«. 18837 
helTt at law ot  Jaaaa Tanatter allaa Taa 
Ktte dec.) I 


U.L.Boolc 


Paga 617 


Yfnf 3ecen,J''hn 


Wa. 13660 


Page 3X0 

•  >.. 

Vange««en 

Ryneer 

Va.lTOO 

i 

' 

:. 

il.L.saok 

...1-^ 

fige BBI 

) 

1, ' 

-■   - - 

^ 

Van OeldeT.Sttimiel 


Wa.SSBB 


P«ge 260 


VU HIM. I. 


M.L.Book 


■>.166y 


rafi «• 


Tan Horne.iiKlrew 

la. 4871 

^ 

^.■^ 

M.t.Boolt          ~ 

PaC* 4Sa 

'  ■ 

-) 

^ 

Tan Horns, Thoaaa 


M.Ii.Boak 


■>.1S36 


rmf 4U 

^ 

: > 

-.- 

Tan Hootm.Jeha 


W*.1T3M 


M.L.BOOk 


ZTT-TZZ***"*" IT^ 


Vaiiliouten,Ja*( 

••.sse  1 

[    '   " 

M.l.Book 

Pf 44 

-i-v 

T 

1 

Vuiliouton,{}arret 


Ia.33S 


U. I. Book Pag* 22 


VanhoTenWirg.Jolui W«.lTe9 


M.L.Book 


-.  --•_ 

— 

r»g» 44« -  ' -" 

Van.HuyBlnjHarmann 


¥«. 13386 


P«ee 143 


?MTPn, Oliver 


ta.4n« 


Pitf  292 


Van KPurcn.A^rflhan 


IIR.13263 


T   O-oV 


vin Satta, Isaac 


fa. 15336 


fufT' ?*5 


VanneaBjJohn L. 


W«.4905 


y.!;.Book 


P«g« 105 


Vaimof , Aliner 


t«.18«W 


Pagr 60S 


7an"TT-»n,W111lflrB 


«a.T?38 


Pace.?** 


Vnn Pelt rrancli 


«ii. 19948 


H.I-.Soelt 


Pag* ea? 


Vanranaalalr.Rilllp A> Wa.SSlS 


Page 317, 


•■■ ^iH^ 


Van Riper, U. 


v. L. Bask 


Wa.l8aM 


rmge 434 


--S!~ 


Van Schaaclc.SaBUel 


la.T«8B 


Page laO 


"a-. 9!;f,Slnon 


r" 


Wa. 138 iO 


--•«y^ 


Van 81yk*,John 


M.L.Book 


1«.1»6U 


■-±- 


'bv tn 


Van TilBell,Th«iJlm» f».11840_ 


H.L.Boilc 


Piure 198 


'-'-X-—~ 


Vantfts*«ll, 


U.L.Book 


ibrahw 

f«.3«40 

Pa«« 66 

-   -r-  > 

-^.. 

Van Tlne.Oorrellue Va. IISI 


Pag* 20ff 


VanT lo , liamrenofl 

wa.isasa 

/ 

■-a — r^^" 

U.L.Book 

»M« *** 

/ 

\  '■ 

35:.. 

■ 

• 

Vnr. I'leet.Pfter 


-. L. Eick 


Ta.SS98 


PBe30« 


"" ^'^-; 


Vqn '.Yirjoner jArchft 


W8.13ST9 


Piff  313 

-■ 

'-, J«- 

~"^   - 

▼•a fort.Tha 


II.L.Beek 


wa.ur« 


Hf str 


.■^■3L^ 


H'f-h 


Varner. Edward 


ff*.18T46 


Pag« SS4 


VcTTify jQvmiel 


Ta.36fi9 


Pare SV_ 

■'[SL  1 

Vnrr-in',Nathnil«!l 

«a.4ieo 

l'.!..P"ik 

rage »U 

1 

1 

Tase ley , B&rnalaa 


U.L.Book 


Wa.6863 
Tag* 4« 


rnUEhor, Ell jibeth (Heir of   Wa.4800  ' 

;;uiii-; viuehir.) 

',.,.( 

L.L.^oolt         PiC' ?4e 

.   ■  '- 

t^ ■ 

; ^  j 

-lU^^han. J*uaeB 


fa.8?oe 


P-ifC  281 


Vnughn^Calato 


H.L.Book 


n.964S 


Fkge 49S 


\W- 


Vaughn, Ja 


Wa.*993 


P«ge 104 


^^^tV 


^pup-n.Lejmiel 

fa. 1521* 

1-- 

* 

\!.L.-3ClC 

P<ig« ?53 

,    /    ' 

// 

•. -     ^ 

•.fif:;:^'^ 

■.«^'.. 

^"iwrter ,^\.\\ 

lar:(K»lr  of 

ira.seeo 

HPTTar Vawt 

") 

1 

/. 

'^   '  .^ 

■" "  PapT 310 

■  T-      ■ 

-- rf--—^    , 

Tabaini , Jobn 


H.L.Book.' 


|*«.6U 


tafl* MO 


Teltah.John 


M. I. Book 


Jla.xni 


Fag* M 

— ■■'     "~, 

••:     

*~r* 

'   ~      '    1 

:r4^ 

T"-o,Jn-:»« 


Paee 31B 


Vfr.t^v  Pfter 


Wa.l?413 


Pace ?94 


Tenu«, Philip 


ffa.isoes 


Page 

150 

. 

Tenul«,a.C.(B«lr of 

f«.U801 

A.Teraule) 

/ 

1        : 
1 

II. L. Book 

« 

P>S« «10 

1 ■  ..   .-. 

Ternor.Oeorge 

la. 7310 

1 

/ 

U.L.Book 

— '- 

.   \ 

— - — 

Yerrlth.ChaTl«» 


M.L.Book 


t».149^ 


Hft 136 


Tlek«r)r,ilb«rt 


K.l.Beok 


wa.uns 


'•f*WI 


vlckery^irathftTilel 


Ia.«UT 


U.L. 'koolc 


Page a08 


victory, Thomae 


»a.T631 1 


Page T*yi 


-JX--. 


Tldato.John 


fa.J»4 


U.L.Book Page 27 


Vlnal.lllilM 0.(*>" W«.1M34 

^ th» other h*lr» «t liiw of o«org« !.♦' 


U>L*Book 


Pae« 611 


Vlncpnt,Jamefl_ 


Wa. 18038 


r«ea 633 


Vlnchane.John Wa.5120 


Page 21 


Vlnea,JOMPh 


Wa.460   I 


a. t.. Book f»f 54S 


rinlci.HlrarB 


TTb.SJO 


Page 278 


TlntoD.Ourl D. 

■a. 3494 

Pus* 76 

1   ;   -^   - 

II. l. Book 

--^-ri-- 

-r 

"lntr»»,Jwob 


W». 1713B 


•1^- 


Vlrfln.H^riry 


Pic  ?95 


virtue, Oeorp^ 


WS.161S5 


Page  26? 


f. 


VI ttun, Jonathan 


_WaxU164 


Page bl9 


^ 


TlTTett.Juea 


i*.as6 


Pftge 4e7 


Voo-lp Ch!*rli»e 


W».1?4S 


ti^e 238 


VOOfft.I.A.^ 


M.L.Baok 


■a.U7U 


Vooahler JsMf 


M.L.Boak 


) 

Wa.se83 

■><«• 81 

■   ■  ,   •* 

- . 

■■;*-  ; 

— — - 

— . 

.-*-■■ 

.   ". 

ToTblei laaaa 


1«.»TT4 


H.L.Book    Pag* 3 


1-'=?- 


To»burgl»,».».|» htlri at W».U8M 

R.ToibuTgh) 


M.l.Book 


Pag* 

Ul 

— 

'■   1 

VotftT.John 


H. I, .Book 


W*.848S 


J 


'•«•  4B4 


Vottum.Illllsn 

Va.l8S66 

H.L.Pcclt 

-'- 

fag* 866 

Vamll.Jehn 


«a.U»T3 


rag* 600 


Tr«d»buTgh,ibr*l>Mi 

■a.«TOO 

V.L.Book  ^     _^    " 

'•«• 

485 

_^ 

VredenburphjJ^hn^ 


ffquldSST 


ragt 189 


Trooaan. Jacob 


Wa. U310 


Pa«« 187 


"H^-r 


7uls«n«ltt,Jo»»ph W«.TM1 


Pag* 535 


Waa«,CliTlatl«B 


U.l.BiMik 


¥».U4Tf 


P««e MS 


naddle.Dwld 


W«.1S88 


i 


Page SM 


wade,JaDea 


W«.t01. 


?«g« laa 


t«.10 


'•«• Mfl 


Wade, Joshua Wa.5039 

k.L.Book Paga 17 


iCada.MelTln 


K.L.Sook 


la. 17990 


fag* 493 


fade, parks 


H.L.Book 


fa. 15638 


fV 400 


Tfnde SsBuel 


Wb$we. 


'age 106 


IffnillclnR.Dwl^ 


f s. 18WB 


Pape ?60 


"a<ll«lgh,0«Tl(l^ 


W«.13?8« 


K.l.Boiic 


f^ga SB* 


.Ji^lelph,Theophllue 

lla.2388 

;:.:.. "-'Ok 

-    ■' ' 

.   Pigf  ?74 

■-' -■ 

—    -.-- 

--•- 

WadiwaTth.HlrM 


i. 


Pag* 1S8 


I fager.aeorga T. 


ll<I..B00l[ 


W«.3851 


F»g* 439' 


■aggeiMT, Henry 


M.L.Beok 


i».eTrr 


tf X7 


:±. 


WftC2^Tier,Wllll' 


\n 

•■.IJST 

1 

1 31? 

3* _>■ ■; 

/ 

-:.- 

[ 

1    1 

facner .Jacob 

ia.uast 

•   -''A' 

■.I. Book       ,   % 

tV* 431  [ 

1 

■ "X~^- 

. ..T. V . 

- ■  ,v'     4- 

' 

• '    -\ ' 

I        1 

•tnlt.Abnfr 


«&. 15986 


?!te* 3B0 


falt.Jenk 


•a.»M 


II. I. Book pas* U 


Wilt.Mamaduk* 


Wa-TSM 


Page 202 


I Walte.John 


H.L.BOolc ' 


fa. 11983 


Pape  1S3 


s^ir 


-ri'letcof.t 

*4± 

•.11»« 

la. 1591S 

:;.et^^5t 

P5r. 

* oth»r helre i 

f Joclah 

""Istcopt 

81 

1?" Wri 

=tcoit) 

".'.L-OM-Jk 

-_^ -"— 

Puff 303 IT 

«>k«ft*ld,JaMs .     Wa.l4nT^ 

K.L.Book _ .   >•■■ MS 


Wakefteld.WaltcZ- 


M.trBook 


I«.US74_ 


^   .i:f^___  1 

p««« 

«* 

Ualibrldp-^ Porter 


r»e* !<ss 


— — r* '--- 


■■ \^. 

^Ir'^-'honac 


W!i.4iei 


f^pv ?ii 


Waldran,John(Bon A In, 17977 

other helri of Peter Weldran dco.) 


— *-< 


Page 458 


ulrlTfr rilllsa 


1e..l39Zf 


P»;-»  SOI 


faWo.OilTln P.    W«.^T 


Pwt* 4B 


faldren.AteH 


W«.«»T 


II.L.Boek 


tf SM 


^.4- 


«al«t,Lak« 


M.l.Book 


Wa. 13109 


rag* 433 


1nlltfr,Ab»l 


V>.SS38 


P ire ?78 


'iE.llcpr,Al!ten 


Ia.83T4 


r^ge Z37 


Walker, Arthur 

«a.e«S3 

M.L.Book         _ 

. .   rng* 

lae 

- - — -.   - 

-- _ 

-i— -  ■ 

■ 

, -, 

' 

Valkcr.Idward 

Ia.4» 

H.l.BOOlC       / . '^'_    ■ ■; 

rag* 5U 

i 

- '  ■  - ' ■   ■ '■  ;■ -:-■■ 4- 

W«llc«r,(Unb«th(lletlMr    _    It. 1T084 


./, 


i b*lr ay 10 of John tilkor) 


fate 497 


tl>llC»T.0«OTg« 


^-^ 


W». 11981 


Page 183 


Iker.Georre 


Vft.4e3e 


Pafp 390 


Walkar.Kugh 


W«. 105T8 


T.IaUu. ) 


H.L.Book 


»U 


it 


+ 


walker, John 


11,1.890k 


«I.74M 


Page 139 


V&lker.John 


U.L.BOOk 


Fage eU 


Walker, John 


w«.9aeg 


Pafte  127 


l«alkar,Jeba  _. Wa.lia84 

K.L.Book Page 303 


Wsllcar,Joba 


K.L.Book 


fla.SOM 


430 

--. 

: 

1 

-iH-nr  .*->*• 


Wtt. 13636; 


■>U*r,JohB D. 


M.l.BOOlc 


Wa.6661 


r^tt see 


tailed'* HahuB 


wa.eess 


Page ?59 


Walker, Seal 


U.L.Pook 


«a.U986 


Page 51 


t 


Walkar.Rlcbum 


U.L.Baok 


ta.U01l 


Page 401 


Walker, Row land' 


U-L-Book 


Wa. 19453 


Page S03 


Walker. 3a»ugl . Wa.! 


P<^e 564 


HBlkrT.seth 


H. I. Book 


ffB* 30000 


Pag« e06 


Hilkfr, Timothy Wa.BTM 


Page 131 


«aU«T,Illllaa 

■a. 19864 

u.l.Book 

'   .. 

Page 404 

.1   "■. l"\-_ 

-  ■■    1^. 

WMlkfr.Wllllmi  T. 


Wn.lSSU 


raft 245 


-•-lT.Th3-.nc 


«a. 14069 


fallae*,All«> 


M.L.Book 


•a.l6Ua 


P«S« 380 


'Ya'l''5C'',navl'1 


l!.L. Poole 


Pa,-e 248 

- —  ■■ 

*all>g«,^torc« 


K.l.Book 


«a.lS5U 


'>(• 3« 


Wallace, PoTtar 


JU-IPUS 


P*g« 197 


Wallaoa.Siuauel 


Wt.USSS 


U.L.Sook 


?B«e 58S 


aTlac^.Rilamon 


Pa-e  'OS 


;-t 


-i— 


■'lilac?, T>ica:a8 


'!.!.. ?-c'5 


». 14008 


P^i'f  316 


fallaoe.fllUaB 

Wa.l8UI 

i    _ 

, .j'-^: , - 

,'.%- 

11. L. Book 

Page 554 

1 

Wallaae.WllUaB 


IC.l.Book 


fa. uses 


^ ., 

— — 

tf 5U 

T<'" 

^^_: 

,^_ * 

Wallagar , Thoaai, 


Jteilpew  - 


?•«• 53 


i 


falling, Jsuph 


1a.9Ur 


M.t.Boak 


Page 473 


««llt*,B.(* halt of 
Jonathan  ahaBdlar) 


la.UMl 


M.L.Beok 


tmf iit 


Walrod, Jacob 


M.UBOok 


f>*38S> 


P«f« 90 


..'ul5h 'fslte 


Ws.lUT 


P3r» fs^. 


W&lson,John 


Wa.TM 


Page 502 


(alton.Abrahu 


M. L.Book 


Wa.U78S 


Mg* «U 


Walton, Cuitt* 


H.t.Boolc 


W«.1T«84 


Page 4T0 


lalton.jMiva 


.UMT 


r«g* 43S 


laltsri.JiBea , 


M.L.BOOk 


Psgr 48S 


Tc  3i*^ip1 


la. 12036 


;7andall , Thomag |w Wa. 3441 


Pa^ ?17 


Kard.AlTah 

fS 

i*.uue       1 

li.L.Book 

l*ge 4 

«0 

fard.Btrnn 


H.L.Boek 


fa.lMU 


tf us 


Vard, Daniel 


U.L.Book 


■a.UlOS 


Page sse 


^VftTd.Ebantfter 


y. I. Bonk 


la.USri 


'-ib~- 


Pag« 570 


fmrd.lllplutlat 


H.l.Book 


ta. 


IMOi 


Piff* 345 


*axil,3F0rge 


U. I. Book 


Wa.ie31T 


■ "K .. 

'age 469 

, •V 

•Vsri, Isaac 


Wa.llSBO 


Pac» 292 


■1^-' 


■.'^ird.Ja'reB 

»a. 15171 

a.I..ooilt 

Pace 239 

w4--. 

Ward, Jane. ' ■«.I41T|' 


H.L.Boak 


Page 44. 


"ard.John 


U.L.Book 


•a.U30a 


'age 5S1 


7fird,John_ 


la.eoeT 


Pace 166 


"lard, John 


II. L. Book 


■K.iTser 


Pa(t 487 


ffi!.H399 


P«p»  30f 


Waril,t.ucy(H«lr of 
S»H   Ward) 

B.L.Book 

Wa.B4S3 

1 

Page 

1 

X9S 

— 

Wurd, Reuben 


fa. 1843 


P«ce S3 


faT(l,st«pti«ii 


M.L.BOok 


Wa. 13050 


Pa«c 408 


halT at  law of Jaaa* Ward dao.) 


K. I. Book 


Pagt H8 


garden, Alpheua 


f 1.13694 


V 


Pag« 40e 


(Kr(l*n,Jo««ph(ratb«r * 
heirs at I01 of John Wardan) 


■a. 18948 


+- 


M.L.Bonk 


Pag* SSI 


Wardwell.Lewli   _^ Wa.5781 


U.L.Book 


Page 40T 


.'tre^E^PTisx^r B« 


*a.l2??4 


Pve ?3' 


WBre.neorM  sr(ouardl(in ra.£2£4_ 

for thf mimr children  of Seorire Tiir») 


?Rfre  ?78 


?ir'  282 


»are,lIark(HHr of 

Wn.Wore) 


ta.l327e 


P«g« 309 


Waring, laned .. Wa.6871 

y.L.Book   - Page ♦* 


■am*r,». 


M«L.Bo<ifc 


fH* Ml 


Warner, Daniel 


U.l.Book 


Page 133 


)iariWT,0«erg* 


M.L.Book 


W>.9Mt 


tmf Mi 


(amer JiuMi 


!*«• 


If? 

'?\ 

- 

- 

-L. 

Warner, John 


W«.6«M 


Pan^UT 


f^ 


Varner^Hosei 


M. I. Book 


w».iiaw 


ff 95a. 


WaTnaT,8lB«on 


H.L.Boak 


■a. 5911 


rmf SOS 


ifarnlck.Patrlok 


W&.e8M 


Page 584 


Wsrrell, Richard 


Page 144 


Warran.Anaon 


U.L.Book 


Wa*170aB 


Pag« 479 


"KTran/Charlca 0. 


fk.6S1t 


H.L.Book 


tf S*» 


^a^rrn, David 


Wa.25I7 


pq,^  199 


WureB.ldwiTd 


M.L.Book 


i>.9ia9 


P«g« 380 


Warren, I «aac 


Ia.U388 


Page 80? 


narTPMjJohn 


Pa^e 235 


Vmrrvn.Johtt 


H.L.Book 


tm.UMf 


Pa«« Ml 


«axr«n,Joalah 


ta.l4T0e 


Page 357 


W4rrln«r,0oi«T«rM   W«.g9«8 


Page 88 


-irwlclr.^Jlll'an 


P^-i"  301 


(athburn.lbleiar 


11.7343 


H.L.Book Pag* 17 


fMhtourn.I.D. 


M.L.Boek 


».lMil 


HW 3U 


«ubln?teB,J«a#( ta.lM39 


M. I. Book 


'Kge sae 


fat«Tfl*ld,I.(« h*lr« of fa.uaT4 


H.L.Boek 


rt» stf' 


V 


WaterhouaCyJohn 

ta.UB84 

M.l.Book 

Page 

436 

._ 

'•   ■■ ■■ ■\   ■ 

Wateraan.Zra 


W>.83«4 


'•«•  478 


WBteraan,Juittt« 


fa. 710 


U.L.Book 


Page 63 


Watera.BcnJanln 


Wa.TSOS 


Pl«« 91 


2^- 


tpr:  ETvgnt 


page ?e3 


".t-rp.Chn.r^ff 


W».?9e7 


' P»r« 283 


Water*, Cbarle* 


fa.e711 


U.L.Book 


?»e» **i 


> 


*at*T«,BenTr 


«a. 13988 


i ■■■ "• 

"/ 

Page 48? ' 

- 

Watart,IiTMl 


M.t.Book 


Ia.UMt 


FM* MT 


Wat er«, Peter 


WH.10IM 


P^« 21* 


.:*!thcn,L — rPTCf 


Vs. 1963 


Pno*  ;17 


Watklns.AM T. 


U.L.Book 


W».300 


Page 45 


Wstklna.aiUard 


Fage 139 


\ 


TRtrowa'WllllMT 


va.seea 


Ps«e 2ia 


Wat«on,lao(_ 


M.L.Book 


i*.iiaa6 


?»«•  400 

, 

Wat flon , tben«f eT_ 


tk. 13070 


U.L.BOOk 


Page 193 


W^tp'^n, Joel 


Wb. 16967 


I 


W«t«on,Jeit« 


Wa. 13381 


Page 


e 187 

V'* 

- 

W^t son, John 


Wa.4462 


Paee 214 


Imtcos.Joha 


i 


Pace 480 


Watson, Joseph 


fa. 17130 


Page S4l 


*«t«on, Peter W«.5040 


U.L.Book 


Pag* 81 


Xataon ''Vllllam 


Wb. 19809 


fige 596 


«ation,«tllliin 


i«.9eT» 


U. I. Book 


Page 118 


fatt, Robert 


Wa.l8aM 


ff 


fittingly, Lml« 


i«.ior3 


H.L.Baak 


Pag* 59 


;iatte, Henry 


U.I'.Siolt 


f».TOT 


Pa^ 608 


r.'ouEb.JeT-PE 


W»T,J»n«(Hela of 
John Wny) 


Pag* 181 


Waybom,John 


Paff* 187 


:(ayiiouth,D»ld 


W«.80t» 


Page BS 


f ajme.KlohMl W». 11650 

M.L.Eoolc ,■     ^1 Pig* 136 


(••T(,Jeiiatliu 


fa.5TW 


M.l.Book 


hff* 386 


of T.iMth«i«r) 


K.L.Book 


Kft W 


A.IraT«r) 


M. I. Bo ok 


i 


'SeaTeTjOeorge 


W*.TT8S 


Paf« 213 


D avrcT , Jaxrett - 


M.t.Boolt 


JhuISaaiL- 


P<tga 831 


Weaver, John 


M.L.Eook 


Ik.»S06 


Pag* 44 


vr^ver jlllllwi 


fa.lOSST 


Paft« 2R9 


Wetob^CuTtle 


la. SMS 


Pace ?19 


ilebb.Cllaha 


I>.442S 


K.L.Book Page 17 


f abb, John 


H.L.Book 


nu609T 


- — — -^ 


Pas* 40(1 


■abb John 


M.l.Baak 


I*, uses 


page 408 


We. 558 


.PsgeSOfl 


Ka.ee 92 


Psce P6? 


* 


Webb, John 


H.L.Boek 


«a.68M 


?«S* 4B 


»». 1?954 


p-ir' -■" 


-i^t 


"pfcb ,T^i''"»s 


f».l«80 


Pa?-e ?67 


Webb .Walter 


Page 45 


««bb,willln jr.(rmtlwr Wa.iaail 

i h«lr at U> of 811m M.fabb) 


li.L.BQOk 


Pag« 8S0 


5r?f  »llllan(Prother 1 


Wa. 16788 


•>thfr hflr at law at Laabej^ I*%U 


M.l.R'iOk 


P»|rf  361 


lebber,l^eanr 
M. I. Book 

Wa.U4Sl         I 

/ 

Mg* 3 

!»  . 

■ ;' 

^im-' 

. --.T 

«ebbeT,PhU 


y.L.Boolt 


»».116TS 


c« 1 

80 

'■' 

■i^^ 

^„      1 

; 

■■"^;;..?  1 

* 

.vebstf T, Ch'^rlea 


We.?173 


P^«e 278 


Iebat»,Birr7 B^ 


■•.U9U_ 


SI. L. Book 


/ 


r»g» S83    S 


..etptpr,Hernisn(Helr of 


W». 15170 


Pifre R43 


W»b«t«r.Jo«l«h 

Wa.lOTSO 

M.L.Book 

PatK 150 

■    -  1 

'<-•'■ 

•    - . 7. 

-^r- 

.   ■ 

. "^ 

/ 

Wrb«teT,ICaTtha(31>teT VS.19S89 

i the  other helre »t  law of Peuben OliiTXiB) 


Page ess 


meddle, John 


wa. isoes 


Ttge 198 


Wedge, lathan W«.MSeO_ 


U. I. Book 


'•ge 48e 


Vcdgffrood , ThOMM 


H.L.Book 


Wa.Ma6 


?l«* 

»4 

■ 
, ' t 

— - 

^ped^SenJajBln 


f ■.S5T0 


Par'  ?18 


-i.-- 


«e«l,Joa«ph(rath«>r 1 la.lSSei. 

hfir at law of Daniel teed) 


l>.L. Book 


rage W2 


ffeeden  iBa&c 


«a.533T 


Pare ?21 


Weeden,3&Tah(HelT of^ 
Geo, young) ' 


wa. uses 


Page  121 


Weeki^Cole 


U.L.Book 


la. 17478 


Page 4lt 


WeekB, Daniel 


W«. 11978 


Page 163 


weeks, John 


!I.L.«oolc    V 


t«.44»l 


Page 1S4 


feeki.gaauel t. 


Wa.BUS 


U.L.Book Pag*  18 


ff^e-rp/'-^rtln 


,  P3f< 2B2 


^*^~^ 


Welbllng.flllla 


Wa.6255 


the* 86 


M 


^: -  -• 


«elfhtwn,*llUa 


W».,6T» 


M.L.Book 


tf U 


Weloh.Dia 

«a.T7B4 

l<.l..Boak 

-— •- 

?te* u 

.- 

■   1 ■ -^ 

i,v__ , 

Walch.Idward 


H.L.BOok 


9m.nm 


tmf 400 


im<:h,H»T'ry(Helr of 


_s«,waB_ 


Page Z?e 


-:--!-- 


I'-lch, 

,j5meB 

ws.ieTM 

U. I. Book 

^ -- 

_ ■_  rapt ?59 

r-^  -- 

— - -.-■- 

■, 

- J_ _ _ . 

Welch, Ju«s H. 


U. I. Book 


fa. 713 


Page 531 


'•Ich.Jahn 


K.L.Boek 


Ia.]MU 


rage 447 


:^i£- 


-t^ 7- 


Welch, John 


fS.BlU 


K.L.Book Pag* U 


,Vcl=^,:.'lcllaCl 


:;.i.Booic 


««.esi9 


Pnge »9 


Rflch.Horrl* 

IS.S9B1 

M.L.Boolt 

- -^■- 

»«e« 137 

• 

1  •-■ 

.  - ,'..^. 

,   .    ^--.■„ 

:--. — 

-:-^-i— -^ 

- 1 

t- --. — 

^^_.. 

\ 

^ 

nf 

'^' 1'^ '. 

J 

(elch, Samel 


li.L.Boak 


I>.399 


rage 618 


^eloh .Walter 


H.L.Boak 


*«.U848 


Pag* S84 


taleb.flUla 


H.L.Book 


tm.uam 


tmgt 3M 


f*twll,l.AaB(* 0«fc«T 
Balra of fndolak W*l«aU) 


ta.se4f 


M.L.Boek 


He* 341 


Sel4on,J»cob 

fa. 6931 

1 

M.l.oook   -   " 

- .«. 

P»g» 646 

i^ . 

.   -   - 

.  „ 

- - ■.-   .._  .-i. 

^ 

:'•l^-.-,l.•:lt>•.rT 


*»-lM4g 


•P»e» ?83 


.^.^,. 


Wel(lron,Etra 


/• 


vc.iuss 


Page 167 


'.fellipRn^Jahn 

W«.«?« 

. 

V.L.So'ik 

, "■ ?■■ :      pifv ?e» 

' '-■ ....-L-—.:.- 

;— ,, .-• . 

v 

felllM.Walter 


II.L.Baok 


fa.i7ea 


Pag* 473 


Welth.John 


11. l. Book 


W«.W6 


?ag« 50 


Dfi.Bh.Klcholas 

»•. 14995 

!!.!,. Book 

PB?e P3i 

■■_,."   — 

- ■  v ;•,— 

— - 

• ■ r' 

~ 

:p','")b-rt A. (HflT of Wn. 13143 


?ipf ?8? 


4fllih. Walter 


Wa.imi 


?*g* »B 


Vslli.lltiandtr 


Wa. 16980 


H.l.Book 


P«g« 433 


lelli.BTltten 


II. L. Book 


la. 4081 


P«g« 481 


Wella.ntaha 


la. 4878 


Paga 4S 


Weill, Horace 


K.L.Book 


„1».18T«|_ 


rage S34 


wells, JBU* 


H.l.Book 


ta.B4r3 


p«« iir 


*elT»,J»»M 

■a.«SU 

■  , • ,   ^_  ^  ■ _^ 

H-L.-^ook 

Trt"   ?««• «H 

'-*■■■  " ." "f 

"   r 

Jelle.John 


Wa.lrSTl 


U.l.S ok ■ •    - pjg,  307 


Wells, Jonathan 

la. 8883 

H.L.Book          ^ 

?a«« in 

-^— — — 

— —          ■'■'*»■-  - 

talla.Url 


la.BSn 


M.L.BOOk 


Pag*  > 


«sIl(,lloholaa 


U. I. Book 


Ia.2SSI 

^-,.1 

z" 

Page 536 

"F" - 

— 

»-^ 

■  1 

felli.TbOBu- 


M.L.Book 


W*.U3Mf 


fme* *»'' 


••lla.ftatlj 


i».nn 


H.I,. Beak 


■Wfi 


■/ 


WelpjPeter_ 


f>.S553 


Psee 

?20 

• 

- Y^ : 

■   , 

--^■■^— T- 

ftllicm.Jaoeb 


w«.9ew 


H.l.Book 


:-• ^'-^^ 


!>««• 400 


w«ntworth,Oal»b _ Wa.8T»l 


11. L. Book Page 17 


':-im 


Wentworth.I.H. 

*a.lOS94 

U.l.Soolc 

-. 

Page 103 

.^■r. 

' 

''- 

---' 

,' -^ 

WentwoTth , lohabod 


B.L.Book 


Page 70 


-T#- 


-/-il*^ 


Wentworth , Joha 


H. I. Book 


f«.UTW 


Hge 436 


Wentworth,John_ 


W».ga68 


Piuw 246 


;. I ' 


Wentworth , niln«a 


■ a. 4063 


U.L.Baok 


Pag* 99 


Went ? , rrMlerl ck Wa. 38M 


U.L.Poolc _ Pa*r«  131 


feianer,T1i(nM 


U. I. Book 


fa. 6031 


r*ftir 


«a*«eB,Bardr   ■«.»T00 


M.L.Bsek   ' ,': ■ "T >««• *S1 


Weet.Abner 


fa.SOlM 


,,-.:.i. , 


Paga 611 


W«»t,B*imet                    Ia.3M 

U.L.Book        ,, ^ 

Pmg* IM 

■•""H 

■-—fr'^     , 

,.A .1. 

lf«at,OhiLTl*« 


In. I. Book 


fa. 9833 


P«ee MS 


f*it,lnkl*l 

K.L.Book 

■a.u«n 

?^« 3M 

.  .J^ J..,\^ 

-.:-T-|--- 

feat rraderlok 


X.L.Book 


Wa.lTMS 


P»ge *n 


«eBt,Oeorge 


U.L.Boole 


«a. 19M2 


Pag* MB 


.  ..^. 


''e»t,I'M«c^ 


Ja.UaB_ 


K. L.Book 


Tte' 12X    _ 

•J 

■  T^ 

i^  , *:■> 

Weit^JamM W». 10160 


Pae* 84 


'ffeet , John 


f ». 13371 


P«ge 228 


- -. -H 


r 


f<at,gtut«on 


«a.usrT 


H.l.Book 


/ 


■Ht* *X 


We BtbTOolc, Junes 


U.L. Soolt 


Pugs 236 


ifeetcoat.Otelon 


Wa.SSTl- 


Pag* 110 


Weatcott  ABOS 


wa.seoa 


Piiee 221 


(ettlake.Joilah     W«.a?2T 


Pag* 6S 


W»»tllng,W«rT»» I»il<>«»_ 


K.L.Rook 


fKgt US 


ire«t»rfl»W,Ptt«r Wa.ia860_ 


U.L.Sook 


Fag* 53S 


John 


M,0»l*M|Mi 


K.L.Beek 


ta.lU« 


tmf SU 


"''^rtcn John 


Wa. 13130 


S 


Page 267 


Wefton.W.A. 


V.L.Boole 


Wa.MSS 


rage 135 


"H- 


7etherby,9PrM41 


I<l. U37S 


fte' 270 


^ 


I fethsTapoon, Robert f>. 13030_ 


K.L.Book 


page 409 


Weymouth, D«Tm 

0. 

fK^54T9 

L'.t.Bonlt 

P«?e Ml 

- <i, •"''. ■'•[' 

^ 

^•T 

~             "  —  .  ' 

•.Vev^outh , Robert 


Wa.l5!59 


Pag*  y>9 


!'/pyphnn,3*nu^l- 


fg. 16968 


ffftf  '63 


t-^-^ 


Wbnler.Abel 


«>.9281 


Pane 1S4 


Wtaaley,John 


V 


Wa.4aM   * 


M.L.Book 


'■«• W 


•hallTit:,,'o>-.n 

Ifa. 164*5 

— 

• — ■-- 

Pigt ?62 

"-■ ' ■ 

i ■.  ■ 

HhjTtcn,j!)i!^ph_ 


f 8.6485 


^ -^^Poe*  ?98 


■!::■- 


TThcarfon . Luther 


wa.nso 


t^f 630 


Wheat ,Jan«a 


II.L.nook 


Wa.U3iS 


-n 

>ag« 880 

"heatley,JOB«ph(ft heirs 

of 

TC.isass 

Jann vJheatley) 

■— 

-_-■ 

- f 

f..L.?oolt  ■  -  -.  '  VL  1 

?»g« 

S71 

, ■   • 

/ 

■     --^ 

■' 

.*t: 

; ' '■. 

-~' 

fhmtltj.lM^^ 


M.l.Bsek 


■*.MOW 


MT 


Whemton,0«orfe 


Vk. 13084 


U. I. Book 


P«(* 180 


TTheiton.UoefB 


*a.9914 


'arf 290 


fliMton.Ialttr >>»MW^ 


M. I. Book 


flM«Un,Ttaa«Ma             «».Hir 

M.l.Boak 

Ma* sas 

• 

f heeler, Anthonx 

Wa.99SI 

U.L.Book     J^_    ^ 

Pa«« 60 ' 

■  ■          ~~ 

- ,-j •■ 

-_. ^.-^ 

■■■•"-:.. 

,\      ■   '      /"' 

ffhefler^Barglllfc 


1>. 11639 


1 

Page 

1flR 

1 

:%Vv.i. .  1 

,]:^?     1 

Wheeler , Benedict 


f*.sas 


rag* 93 


.■;hfflfr,!;orr.Pllti« 

■»a.l2SS5 

U.'..9->clt 

Pir» 314 

.  ■  . .w 

- 

] 

■ .-_-■ 

Wbceler.Illlah 

ta.e604 

-r- 

.-- 

'. 

. ■ & 

K.L.Bsak 

r^» sir 

_,: 

- 

■s- ,  , 

"\  ^ 

-"" 

fta««ler,ITutiii 


U. I. Book 


W«.lTa4 


r*g*  473 


■.7heel^T,Cieorr-e 


»a.«?20 


Pspf 


?99 

■ "■;'■ 

i*.: 

"■' ^r 1 

^ 

Wheeler, Jacob  ■_  _' _ Wa.4T6T 


Page 141 


j/hPpl^T  JnTi"^ 


«a. leo 


p«e» zes 


the* lar .John 


Wa.l8Ul 


.:^ 


race 495 


VhecltT.John 


K.l.Eook 


Wa.l«TaB 


]>■«• 404 


Wheel«,Jo»enh 

I«.101U 

IM.Sooit 

Paxt 201 

. 

• 

fh««l«r,Joahu 


K.L.Boek 


Wa.UST( 


tf UT 


Wli«aler,P«(ohalf. 


U.L.Boek 


■*.mT8 


Page 4SS 


ff heeler, nflub«n 


K.UMM 


Page 189 


Wheeler, Bpb^rt 


U.L'Book 


ta.S320 


Page 830 


;fh?eler, Stephen 


»a. 11572 


Pfce 248 


Hhefl»r,Wllll«in 


wa.iesso 


Page 833 


KhKeler.Wtllla 


la. 13089 


Page 

185 

■f-i- 

' -^' 

p. t _ 

■ 

<', • }' 

Whflellng^John 


K.L.Boak 


•a.lSUl 


rage 513 


/t •:.-  - 


-y- 


Wheelwright .Robert t, $»,?esy _ 


Pa^e  159 


fh*lpl«y,0*TlA 


H. I. Book 


■a.lMTO 


hff* MT 


-n 


i" 


;Thctf-ord^ger-Je?iln_ 


-**- 


5hlcher,John(allai WhltUlr) W«. 


U. I. Boole 


?ag« sea 


Wbld(l«D,8oloaos(ratb*r 

t>.M47 

i heir at la« 

af CaUk I) 

ilil4«n) 

ll.L.Eook 

i  ■ 

Page sot 

.. -■■."r'pj. 

iv:-^ 

A. 

Wlitddcn , eolOMi«<F«th«» 


t balr at law of TlaetMr fliM4*B) 


»>-—«• 


U.L.Boek 


Page 503 


-.^>re,Of~.Tri; 

»a. 13*20 

, 

U.I..Soo> 

-,- -- 

FlE'  316 

"    .  .'^^ 

- .._- _; -J 

- -..-^" ^- 

^ 

-14;-'— 

^i^. 

,..„  ^ 

:-'' 

«hlpple,(attian 


Va.SSU 


Page 316 


Whipple, ThoBai Ia.l9404 


Pag* 580 


^-'^^- 


iThitaker.Hoata.^ 


H.L.Baok 


^«-«TOQ 


Pace 1S8 


fhltb*ok,B«iiT7 


M.L.Boek 


ta.uoeT 


Pig* 3M 


Vhltcoab, 

\ 
,£11 

«a.92ge 

. 

°- 

'.•.l.=iok 

-    ■'-  - 

P->fre  P74 

- 

■  . 

■ 

-J-   

-.-4-- 

WhltcQBb.Ia 


f«.ison 


Fac* US 


P 


fhltoaato,ltufui 


H.l.Book 


V 


■•.uaM 


fmf 3W 


Whlt«^(Haix of- 
TbOM* fftatta) 


K.l.Beek 


•a. 14096 


tf sa 


•t 


■blta.Abiwr 


Wa.UOU 


Psgt SU 


White, iw« 


ffa.UMS 


U.L.Book 


Hfl 378 


I'.ltf Arch* 


1'. I. Book 


hclus 

5s. 138 

.-.-.:'. 

^    P»e* S83 

* -   " • 

,. •■-,:-;ii~ 

< ;   , 

1 .  ' 

-— -■ 

.-.-_ -■ 

■,'hlte^?i»n]anln 


•J.L.Jnok 


Wa. 13479 


SMte.OhaTln 


ta.TKU 


?3-e 320 


fhltt.Ohuln 


K.L.Boek 


Wa.l4aM 


fkg* S« 


nhlte,OhrlBtoph»r 


It. 15140 


Pag* 238 


fhltt.ColMun 


M.L.Beek 


ia.u«n 


'•f *" 


fblte.DaTld 


_jr_«-t8ML_ , 


H.L.Book 


Pig* 2S 


•hltf ,D>ivid(f«ther  of 
Cornri.iuB Shite) 


Wa.SSeT 


f^rr S8B 


fMte,Ibeni«r 


la. SOU 


II. L. Book 


fme» IT 


fhlte.MwaTd 


M.L.BOok 


wa.wai 


Faxe 889 


Vbttp.S'orge 


Wa.MJOe 


Pag* 317 


White, oeor^ 


II.L.3ook 


Wa.MT3' 


r«c« 4« 


fhlt«,H*nrr 


ta.S3U 


M.L.Book Pic*  3 


fhlta.JaBts 


U. I. Bosk 


••.ran 


rac* B8S 


White ,Jiui«a 


Wa.?063S 


pag« ess 


fblte.John 


la.ams 


U.L.Baok Pige IT 


White, John 


••.ezoB 


U.L.Book J ,_■ 


tae* 1B4 


•Vhite^John 


ffa.Ull 


Pae* 2S4 


(bite, Joseph Wa.gSM 


11. L. Book Page 17 


fblt*,Uaas(« tiM ethw l«.iaiX 

halri at Iw of MnM Ihltt fr.) 


M.l.Book 


._^ fac* «ee 


A\ I'j^i i 


Wbtt* .Matthew. 


H.L.Book 


«>.UM1 


»>«t an 


l»hlt«,X»th«nlel{Helr of W«.8S99 

I.L.«hlt») 


ttgt IX 


White, Peter 


fm.1380 


,r»fe ZIO 


Jfhlte.Plchari 


W«.1'»9T 


Pag« 306 


w 


**r- 


i«hlt»,'fo»)«"t'. 


<. 


Wa.Z184 


Page 27S 


^ 


White, Sumiel 


Ws.lOHS 

7 

Page 191 

-■  - 

i         *   ■ .   ■ ' "i" 

White, Sviuel 


1K.7T66 


Pb«* 589 


iIMt»,Th»odolla(Helr of Ws.33M_ 

I P»rTln) 


rag* v» 


' -1 


JMtf ,111H-n 


fl.l3«SS 


fhlte.Wllll* 


t«.lUU 


Pag* 1» . 


Thltecoab.JoBerh 


Wa.RlI4 


Psrre 282 


lfltlt«h*ad,J«hn 


■•.UO 


M. I. Book 


Mc* 336 


VhltthettM.Johm 

f«.U4M 

■.l.Boek             I 

/ 

■.■ .   ?^?t 

,.'  i 

----- — ~ 

■   '  ■ '"^■' 

Whlteloelt,0«rr«t 


W»-i;fl8p 


a—   *»«• M» 


?hl temnn .Benj «Bln 


Pape 278 


-#-- 


r4itt- 


fhlteun.Jehn *a.i891 

H.L.Book Pac* 8? I 


^ 


">lt«aa: 


th» 


athR 


,Su.Wu;.,(4 


b»lT, 


Inr 


i-irhi 


*•«»•) 


B.l, 


Book 


f< 


*«• sso 


'Mtloolc 


Jamea 


Sitisyi 


•t'SOOit 


— :.     fae* sas 


»Wtlock,»iohol„ 


>a. 1638 


U.L.Book 


'•«• 48 


IMtlock.flUlaa 


la. 1638 


K. I. Book Pag* 1 


■.Yhlt-aar.jS'i-linel 


.:.l,.2'>oy. 


»a. 138M 


Pare 316 


whltmor«,Joelah 


Wa. 19631 


Page 583 


»hltniiy,Abn«r( 


Abn«r(rath<T t 

Leonard 


W«.300M 

TMtney dec.) 


PaC 811 


■hltn«r,DaTld_ 


H.l.Book 


W*.1TST4 


Page 441 


Whltn«)r,I«thei I, (Heir of W«. 13383 

E.KUtnejr) 


!• 

P»ig« 803 

,.,„  ,_-- 

Wbltn«T,Juiea 
M.'L.Book 


wa.eflee 


Page 17 


Whltn*7,Jatu 


W.L.Sook 


fa. 5981 


fag* S9S 


«hltn«y,JeMph W«.T8M / 


Ps«« SM 


fhlta«r,l*tkan 


■a.lWlT 


raca 346 


fhltMr.aqolr* 

««.8a66 

/ . 

■.L.BOOk 

i 

Hf 4M 

a? — ^ 


WhitMl.jaha 


Ia.U481 


■■»: .» 


Paf* 584 


VhltMn.JiMa 


M.L.Beok 


W».I 


PaC* 3« 


f hltaten, luM<BxMlMr 

Wa.lTM« 

« th« oth«i hclri at 

\m vt 

•MMl fkltatoM) 

"*- 

K.l.Boek 

PH« Ml 

:■-*"- 

'^tS 

' "" 

— ;. 

1 

fbtttaa.Dmaial 


I«.1«T4 


H.lMBoek 


Me* S«0 


-^#t 


Whltt«n.Bfni«alll Wa.BBgO 


P«ee  349 

iThltten.BtnjBiln 

Ia.B79S 

?■«• U9 

U.T.Boolt'           t   ■ 

. -  -^ -'-' 

'^ ^; 

fhltt«n,a€erg« 

«a.T5M 

K.L.Book 

- — 

Me* 3»T 

"V 

irMttM0T*,IIU7(«l«tar « Wa.lT8M 

only h*lT at law of 0«t14 lazttn dM.) 


rag* 480 


Whl ttenore , lattaui 1 b1   Wa. 18014 


K.l.Boek 


Pag* 184 


M*.te:..jre,P»ter_ 


iftt.issie 


P"<r» 316 


WMttey.WllUi 


W«.i001 


U.L.Baok 


r»f 39 


fhltftald.DaTld .   1».T8TT 


H.L.BOOk 


?>g* BOO 


Wbltttngton,Out«T Wi.7031 


U.l.Book Puga T4 


WMttle(«r,ParktT fa.232a. 


K.L.Book 


r«e* 44 


Whlttan,g«sual h«lr sf 
■enrjr fhltton 


«*.*8TI 


H.L.Book 


Pa«» TO 


fhltton,*imm f«.l»*5L. 


rae« se5 


rMtW(JO(!j 

bltllCT 

«a.8453 

l!.L.5ooit 

1- .. ,. 

-. 

■-:-■, 

f, 

ik-l! ?49 

_   . 

_ . 

• 

-._; — 

- 

--' 

^ 

.. __- 

Wtddcn.DmTliI 


fa. 10170 


/ 


flaldi.Btainta W».1«M_. 


M.L.Beek 


he* UB 


fi«T.;oh« 


M.L.Boek 


f.moi 


Ftfl 3M 


«lo*,Abra&«i 


K.l.Boek 


Wa.lTMS 


tf 4M 


flekhaa.gtiphra 


Wa.UTM 


H.L.Beek 


rage 411 


Wlokua.AndrOT 


H.L.nook 


W«.M» 


PSC* }» 


wtKlB.akaM 


M.L.Soek 


Ik. MM 


Ml* Ml 


:ricglni,joalat 


¥■,1783 


U.L.B33X 


Pag« 


238 


-f 


f lgglni,8un>tl_ 


U.L.Book 


fa,28U 


Page Kl 


Wlgb«B,ja>at^ 


H.L.Book 


t*.UMr 


ttgt 401 


«llbar,Rob«Tt 


If. L. Book 


f>.e94 


Pag* 514 


Illbttr,I.(* kalT* af 
T.Illbur) 


w«.mu 


M.L.Boek 


Ike* »1 


Illoox,0>Tld 


fa.8175 


H.L.Book Pag* 29 


TllcoT.Mlphali 

•t 

Wa. ■?071 

'J.t.Sar>t! 

-.— - 

■ » 

----- 

— 

-f^-   ■ 

."••f"' 

fllcox,Jah& bUM.. 


II. L. Book 


Pag* 60 


711cox,J-^!:Jah(» helr8_ 


Wa.USTS 


»>«:» ^9^ 


711COI.7I11I1M 


»«. "OBS 


Page  S?3 


!#- 


•*^ 


Wlleoxen,W»hlngton 


fa.lM 


tmf S6 


illd.saauel 


H.L.Book 


»».159M 


tf 438 


^LiJ^ 


#- 


wilder, Robert 


M.L.Bolk 


Wa.l9S0S 


'age 659 


I tlt^ep.Jncot 


na'.sass 


Pa«e389 


— -— — — — rir-— ' 
'^-^ 

,,Jii 


..'lldep/'osea 


p»ge see 


Wlldey.Jotech 


W«.XQ 


faga 139 


Wlld«an,Jo««ph(yather f 4, 19138 

Jr hrlr at lev of Ob«d Wlldiian.) 


M.L.Book 


p»g. 

548 

.... 

. .'   ■ 

-- 

— - - 

ftUi>ff,D«al«l_ 


H. I. Book 


Wa,14»L. 


ft* **> 


KlWe.John 


w». isois 


PaC« 184 


■— TT 


Wll*«,JaMp)k(aUu)IlUa« f 11.18707 

rstbar i lulT at law of Abrahaa Wll«a(allaa) 
Wiidaa 4eo.) 


K.L.Book 


pag* 63a 


Wiley, Caleb 


fa.MST 


Page 563 


•I I lejr , I «»ao 


V.l.Book 


fa, 194M 


Pag* 633 


Vlley, Janes 


U-l-'rok 


fa. 2046 


r^e* w 


wtl«y.Tho<m 


W«. 1808 


»««• I« 


(ll*r,>llUai Ia.UTU 


Wllhelfi, Peter 

WK.S038 

• '        ^— — 

M.L.BOok 

]>*«• 334 

/ 

-■ "-■ 

- -v-^--. 

\-: 

*llkerion,Mnrr 


Wa.89«8 


M.l.took iP" "^. 'ag* 


.,-JW- 


Wllk*«,John 

Wa.lT»4S 

---.--     -   --   ■ 

M.l.Book 

—- 

P»g6 569 

_^^ 

-- . ^ 

_. . 

—   f '~ 

■ 

"ll^ed.ThoMo 

Wu.seTO 

S.L.'!l"lt    .    ■   

Pige 260 

■   — , 

~ 

-     .- 

,11M.,«11""' 


M.t.Boolc 


1».»ML 


PX* ♦« 


HUM 


,UM*S^*' 


U.l.Boen 


!*«• 


Ml 


TiUlne. Frederick 

W^.?946 

v.:,.po-)k   ~   ' 

• ■ 

Pflge  ?£? 

'* 

'^.i 

. . .   — ■"■«'-*^ 

Wllklns.JohB 

*a.lM38 

U.L.Book 

-— ■ 

fee U9 

jrUKlns.JsSjL- 


Wa .16977 


5^ 


^ 


Illlclns, Pater 


It. L, Book 


.M».S^S^ 


r»€* ««- 


wiuin«,wiiii«« wt.ieaT 


v. L. Book 


PagA 609 


IklT'ecn ,ld!BUTid^_ 


1lllkln>!>r,Jaaei 


Wa. 18114 


Pa«« S4S 


Wilkinson, John 


wa.eess 


Page 148 

■ H 

i' 

4 

1 

?• . 

Wllklnien.John 0. Wa.m 


11.1. Book 


Page 465 


WlUln<on,RlohaT« 

WaU238 

ll.L.Book 

Pag* M 

X 

irilkln*on,Tlioaa« 

t*.UlTT 

H.l.Baolc 

Page »« 

~f 

— 

f lUlnaon.Tkaaa* 


WB.i3tn 


|I.L.Boek 


Hf MT 


WlHttnuon.irUllam 

W». 14275 

lM,.»'3'll! 

— 

- 

_   •   P«ye 853 

— 

-■■ 

.      .^. L-  , 

-V_ 

' 

- 

»lUtn»9n,«llllui jra.l87Ba_ 


U. I. Book 


Page 535 


»lllclnyDn,AlTln_ 


W».3304 


P-<Cr 15S 


WllUTd.AuOB 

■•.rsM 

11. 1. Book        V_ 

Ac* 4W 

. ■./    — 

...     ri-.    — 

_ .'■■ _ V 

' : 

i '      ^'_- . 

mUanJ.Ira 

V*.5794 

K.L.Boolr 

,- 

Page 199 

- 

^ 

'lll-Td,t,eTl 


W». IBTTl 


Page ?64 


""loox.Benjuia 


"•'•.Book 


'»«• S70 


viilty,i:il 


*a.T544 


Pajr^  "94 


Wllley.John 


K.L.Book 


Ia.«6S 


Pag« 4T3 


I flll*T, Jonathan 


fa. 16676 


H.L.Baok 


Pag* 436 


tlU«7,Ileb«r« 


V.L.Boak 


■■.MT 


tmf au 


«llley,WlUl»if W>. 19874 


U.L.Boolc 


Pag* 581 


"llltan.^Xndrw 


M-L-Boot 


f'V 183 


WlllluK.Aihal 


II. I. Book 


Wk.S943 


r*«* 445 


■.Vllll.Tiie.'^enonl 


Wa.lMl? 


Page ?41 


inillaas,Oh*rl*i 


■■.7909 


»»f» M  . ■  „ 


ifllllaai.Chrlitlne 


ffa. 1»M 


r»f 188 


■*--#- 


WllUn*,tU 


.   H.MMO 


K.L.Sook 


»•(?• 

♦79 

- — 

't^' 

:: 

'^. 

Wllllua,rialillng 


Wa.WSS 


tf 70 


«iiiiu«.a«0Tc« _ 


««.41T6 


M.L.Boofc 


3M 


Wllllane. Harvey 


Wa.6e72 


Page 209 


Willi na.Jaoob 


n.sosos 


M. I. Book __, 


tatt 834 


^ 


%#- 


Illllua.JaM* 


Wa.lS«31 


Pag* 4U 


-2^: 


Xllllaaa, Janet 


WftalMOT 


Pago see 


Wlllluia Jaafii 


'l(.l.?oolt 


W*. 18401 


Pag« S31 


■^'^^ 


irilllajne^Jfimee 

f 

«a. 14603 

M.L.Boo*: 

Paf* 311 

■- 

-■' 

1 

, •' ~ 

Kllllaas,Jaian_ 


M.l.Book 


Wa.49eT 


-^t-— 

'»g. 

S4S 

Wtlllama,JaT*Btali 


fl*.10BIT 


rac« 84 


WlUUu.JUM 

Wa.a«l 

Hs* 3M 

H.l.BO<>k    '.  ^ ■ „^    , 

•   '            ¥   -'^   ■  •• 

■   ^■.^k.•.■^ 

..  i.- ..^    -v 

„ - _  *'V'.iv. . •*.- 

y                  ._       _      _ 

vUlH-Ei.Johi 


■nn.iraas 


.-^_     papf ;17 


Illllu«,Jobn 


Ia.U0S4 


Mfl* M8 


Willi «••, John 


H.l.Boolc' 


W>.U063 


ra«* 4M 


WlUlaaa.John 

WB.uao 

K.L.BOok 

2-     •*«• s" 

-- 

y 

Willi ana, John 
M.l.Book 

Wa.89aT 

-W--.. Pagr S06 

■:^^ 

—^ 

',' 

^. ■ 

^': 

«llllwi,John 


Ia.eo«4 


tmgt IIT 


»llll3n«,J0hn 


li.L.Bjrft 


*a.T811 


Page 229 


•itnia-'TP^John 


Wa.6«0 


Pure  298 


tllltau.John M. 


i«.n* 


M.L.Book 


nm *«• 


Wllllut,jDiuth>n M. 


«K.Sa6T 


II. L. Book 


Pas* 64 


«llllui,Jouph 

•a. 10654 

U.L.BOOk 

r 

-- 

Pic* 86 

-^ 

--. 

111111B*,M>1S, 


1a.M«a 


Hf 380 


fllUMU.X<(B*lr of 
T.?alUoa) 


la. urn 


H.L.Bosk 


tf 368 


■ llll!im>,!l«Ty(hflT 9f 


Wa.rOBi 


frrr f«l 


I 1Tllll3Q8,^lncy 


wa.iets 


12. l. Book 


Page 199 


■..llllajiii:, Richard 

*a. 13148 

U.L.5oc« 

Page 227 

....   '--  _ 

, .   •     -_, 

WlUlaai.RloluTd 1«.1M«> 


K.L.Book 


r^f 434 


WllllwBB, Robert Wa,IT88* 


H. I. Bosk 


P«B» 593 


Vllllaat.sanuel 

fs. 11164 

U.l.Book 

U^t u« 

^   ■  ■,• —, -^ 

w—-^- 

(lUlau.Squlit 


fa. 721 


?age 49 


WllIlanB Solonnn 


wa.na 


Page Zt4 


^tlll«!n«!,Thooa» 


Wa.SSTZ 


Pajc zei 


Wllll«m»,Th(«M t».8133 


Psg« 576 


• lUlus.Tha 


M.L.Book 


W«.Ut44 


nv 344 


WlUlui.Tbmu «. 


w*.8ssa 


Vas* 4W 


OlUlua.g 


Wa. 10858 


Paga Se 


WllltaBi.Wllllw 

«*.iei3 

M.L.Boolt         '~ 

Pag* 148 

- ^ 

—J - 

'_! - ., 

- 

: — ,' 

■  - . 

'  - 

f lllliM.WllUaB _  W«.10TT» 


K.L.BBOk 


Mft Ml 


fllUua.fllUai 


fa.ll3<r 


H.L.Boek 


vkf* m 


JlUlMH.WllllMl  I. 


Wa. 13998 


K.l.Snolt 


Pag* 233 


)tnHanlB(>n.HlllirT(miT  tf Ia.^12143 

D.WllllaBBOn) 


Page 14! 


Wllllaa«on,John(BTOtheT fa,167?6 

i the oth«T helTt at law of Iwwc Illllaaion) 


P>g« 641 


.f il15p'r.s?'',yi"ie8 


P^fr-e 314 


WllllaBaon.Sanuel 

Wa.84T 

" 

U.L.Booic 

,_ 

_ 

Page S94 

T--- -^. 

_ — 

_-: 

Wllllaaion,Ttaeophjl«et Ia.9e 

k.Ii.Boolt rae* ** 


Winiaaian.fllllui WiL.UTSS 


H.l.Boolc 


raga 490 


.1996^ 


:, 111 ln.rS , k-nT->h3.r~ , 


Part 


361 


1lllUar4,P»»l 


U.V-Boolc 


,a.»«B 


?ag« 


SIT 


jlXllgvM,*!*-" 


M.L.BOOi 


(khJBOM 


p»«« 


4S8 


V .  '^ 


YIlUlS^""^ 


U.L.EoOf- 


«a.3S3e 


tue' 


246 


■.-ft—-- 


Willi*, Oh«rle«_ 


. W».106S3 


TB^e ?2B 


iClllla,Jedr(llali 


fa.lZOBT 


Page 185 


.IBM* 


.nuio.^iiii^' 


fn. 13511 


2S6 


«Hll«on,Jo«lih Wa.UB5T 


M. I. Book 


tigt *se 


'jmirtor..HlrM 


Va.84et 


Pn.-f  313 


fllltaton.lathuii*! ttthn and heir at    *^*S 
law of DaTld. t.Illllaton 


U.L.BOQk Page 3 


Klllobr.OaTld 


II. L. Book 


fa.TM4 


f««e M9 


(tll*,John 


H.l.Book 


Ia,lSS9„ 


Pact 73 


Wllliey.aeoTg* 


Wa. 7138 


H.t.?oo!t 


Pae* M 


ril^poniOsnlel 

»«.'9S9 

T- 

l:.t,.''"3lt 

f%ee 370   , 

■ 

' 

Wtll«0B,H«IT7 


U.L.EooJc 


Wa.UeM 


.P>ge 4BT 


llllMn,jMe)t 


IB.1>«4 


II.L.B»»k 


--^: 


't* M* 


.'limit, lenae 


l..l..Po->lc 


Wa. ?4S2 


Pii!;e 334 


;711non,A^reh«^a 


i:.L.S:-.olt 


Par»rr71 


Wllaon.AlczaailtT 


wa.esse 


»■«• SIT 


<Cllien,*nilr«w 


U.L.Book 


fa. 18738 


Page 530 


»llion,Bei!jMfiiL. 


'ae* 582 


«llion,BenjulB 


K.L.Book 


Ia.30U 


fas* ur    L 


irilian.Cliirles 


U.L.Bcok 


Wa.SOUS 


Atg* els 


Wllaon, David 


Wk.MTT 


H.L.Book Page 34 


-.-4-- 


ftl«oa,E.(HalT of 
I.Soott) 


■a. 13157 


H.L.Book 


tmga 4U 


»n§on,IllMbeth(H«lr of ira,e0X2_ 

Janee Vllson) 


If. I. Book 


r*et soa 


Wllion,o«org« 


K.L.f»gk 


fa. TUT 


{• 71 

--• Hi- 


;11^r. HsTTey 


7a. 11562 


-t 


f-^e 715 


*llaon,Ia«ao 


U.L.Boek 


WK.368B 


Kigt U» 


Wllsen4Jan«p_ 


H.L.Boak 


W«.M» 


.tf 4U 


Wllion.JaBM 


M. I. Book 


W.IMH , 


tttl 4S 


Vllaon.jHMi 


V.L.Book 


IhUtM 


Paga 9T 


i<llaoB,Juei 

V«.9814 

!>.l.»oolt 

Pag* 23S 

-■-■V 

- "T— ^ ■ 

— 

* 

fllB9ii,J«r« 


ll.l.Beok 


Wa.l3»?t 


'•C* 8M 


Wilson, John 

*a.imu 

M.l.Boolt 

V.   f. ' ^ 

»<«• 55» 

— 

. ■ -   \-." 

-- - 

Wilson, John 


ta.SlT9 


H.L.Book Pag* U 


-.•''=^*- 

■.-.-^'i,-.- 


fllaoa.Jehn 


H.l.Boek 


WK..tns 


>>llsonjJohn 


ffft.lSOT» 


X 


'■w 

ua 

".'ih 

*■■ 

^' — 

*;. 

c 


laon, Joseph 


II. t. Book 


«a.lltM 


JNig* X81 

~- -^ 


r 


Wilton, Joaenh T« 


f>.4Ml 


Page 141 


WH»on,L*Tl 


■«.193»T 


Pag* 610 


Wllaon,P*trlok D. 


■■.3890 


H.l.Book ?«gtl 


--"■*■ 


Wilson, Rib (Tt 


U.L.Eook 


W*.UU1 


Pa(* 880 


fllten.l. 


M.l.BMk 


Wa.lMa 


ncta 


H ;if  .1. 


^313 


.-. iM 


-t 


«llian,8a)niel(H»lr at I«.33S1_ 

liw of Azarlah WtUon) 


U.L.Book 


P.i(« 679 


I Wllaon^Thoaai 


Pag« 100 


VllMn.Thoaas 


■a.lTUT 


-TSrtrrr 


,««:•*? 


tf 483 


"la^jjj 


fllMn,«llUai 


M.L.iook 


■•.UNO 


- • 

tf 3M 

.   'f?.'*. 

- 

-  -*-.--^r ■ 

■■— 

'^ 

•IHion.WllllML 


W«. 1796* 


faga «U 


nilaon .willing 

A Wa. 14829 

M.L.'^ook 

P^IT S85 

—   --—  - 

-' : ' 

-■- 

• 

■Illsol.TUlls 


f «. 169TS 


J>agr 36? 

-,  

..,.. 

-_- 

-:- 

wllnon.lTimOT A. 

ir»iTO 

'_'.!.. ?ook 

: ,- 

P«»t«  246 

- 

'- . F- 

^ ■* 

1\lpor., 


t11» 


.7188 


Paf 


TT) It, Jacob 


11.9389 


P»g»  ?19 


«tno*tt,JO(«ph 


V.L.Eook 


Wt.lTMS 


'■(e 48T 


■.'Ir.chell.^^uten 


Page  306 


'indele 


"••» 


K.r.Bo 


'"ee  ISO 


'Inders.Thonua 


I'.L. 


wa.eeie 


Pipe ?41 


itadMT.aterlM 

•■.6M4 

l(.L.Boek 

'■■•346 

-^.-. ....^- 

■ -— - 

— - 

t  ■ 

■ ': T ■ 

J*. '• 

'^~t~'' 

^'iTifrp-ZjOfoTEf 


'J.L.?TOk 


«a.6518 


Pag« 2S9 


WlngMeld,john 


Page HO 


wiiic«t«,i.a. 

«a.ieos 

--- 

K.L.BMk 

r- .-: ' 

npiM 

-—.■ ■- 

—- 

■._-,_ 

•.■--^ 

Vlngste,Jobn 


t>.T893 


Pagt 4S4 


Winkler , Auguat la* 

■a.lIO0t 

H.L.Book 

Page tr 

— - 

-■:__- -S- 

• 

\ 

" 

f lnl*r,Jalw 


1».UMT 


;;■ 1*7 


ft* 390 


Wlnn.tBSKO Wa.4930 


Page 141 


7t. 15362 


Pagr 2Se 


f lnn,K0Ma(t heir* of 
Aaron linn) 


Ia.l49M 


K.l.Beek 


" 

■ 

PM* 

S3( 

-4^- 

'■ 

Wlnn,Pet«r 


U.L.Eook 


Wa. 30464 


Page «Ze 


Wlnn.Saaual 


Wt.9»19 


'age 94 


W Inner, Jerenlah 


Wa.e8S4 


H.L.Sook 


Pag* 480 


Wlnihlp,B«tty(Sau«ht» 1   Wa. 19189^ j, 
the other helra at law of Iphrala flnablp) 


U.L.BOok 


»»§• 

eoe 

- 

- 

(Inslow isa 


la. 475 


Pag* IT 


«iln8low rllehB 


_»i!.lJ48T 


ff* 832 


Wlnalow,a«org« A^ 


f*.lU10 


II. L. Book 


?f 76 


*lMls>,Jsb 


H.L.Boek 


Ik .sm 


PO* 358 


1tl-i.l;l.,B-ir;ufl 


«a. 13289 


Pac* 272 


^Inelow willlnn 


P:^r^  320 


«lnaaT,»ilth(Broth*T 1^.19100 

* the other heirs at la« of Charle* illiMor) 


M.l.Biok 


^age 547 


<llnteTa,HaTiian 


U. I. Book 


W*.4SU 


Page 570 


winters, John 


U.l.BoDk 


Wk.U08S 


Paice MS 


winters, Stephen 


w«.im6 


U.L.Pook 


Pag« 204 


Wlnts,oeorge 


U.l.Book 


Wa. U096 


Pbs» i: 


t- 


ItBioT,Jotaa 


K. I. Book 


Ia.llir4 


Hfi 33T 


Wlrrlolc.Killlp 


WB.18r4T 


K.L.iSoak / 


Pug* 524 


'.*( Ire, Conrad 


flM.tMMMX 


II.L.Beek 


■tffWn 


Hfl* us 


f l»,Oaarg« *. 


w«.ua 


U.L.BOOk 


83 


; — -  C^l'l; 


flM.Jehn 


M. I. Book 


W».U»« 


hC« 69 


IlB««n,«lUlaa 

«*.1TMS     y-^ 

: 

r— ^-. 

M.l.BoolC 

. 

Pag* 6f 4 

-^  . 

'~- rj^- - 

""'■ 

Wltha»,Benj«»ln 


W«.TTga 


Page US 


Wltbui.John 


Wa.UtTl 


Pa«« 486 


fltha,P«l«tlab 

■•.UM4 

M.L.Book r-» 

■ v,:^' 

J^   tf 488 

■■    ■            ■   '    ">]■- 

; tth^n Sfll'1<8 


la. 18988 


Fif 2F1 


M 


M 


utierel, Horace 


¥».ifr)4 


m 


v/lther»ll,A«eph_ 


^a.lTlS 


Pape P'S 


Wltberall Theepht Xiu 


W*.U4M 


M.L.Book 


r»f «u 


f Itblngton.Jotan^ 


M.L.Book 


Wa.l4«» 


^^^ 


Pag* 438 


Wltt.8.(rat)MZ * tolT 

■a.lMtl   ■ 

of ir« Witt ) 

•  '^:: ^ 

k.l.Book        ^ 

ff ♦«__ 

^  ';^'*: 

■ '-• ^  ■ 

-    -- 

-;-*■  ' 

loesley, Samel . 


»«.»9Q 


M.l.Book Fage 28 


Wolcott.Ttao 


i«.i3«a 


U.L.BSOk 


Pag* 39 


"- ?r— 


i«oMoTf,l|«rtln(rather 4 irai8019J_ 

belr 9t  Imi of John Woldorf d«c.} 


Page 6?8 


folf,Pet*T 


t>.90> 


Pic* «5 


*i^-' 


Volf«, Peter 0, 


Wa. 481)0 


Pie* 38 


Wolfroa^Adu 


a.L.I<oik 


Wa.SOOT 


Fae* 228 


^folverton^DTlah *L"_^^?-^ 


Pag* 131 


Wood, Aaron 


wa.a4sr 


»•«• 

478 

- 

-  - 

food, Bart l0)r 


l*.43eT 


P»c» ?<0 


foed.C.T. 


M.L.Boek 


Wa.Ut 


?■«• 3M 


:7co(l,rref'erlck 


W».ei87 


P^jre 246 


food,aorton 


Wa.U3M 


P>«« 4M 


Woodfjansa 


tl.L.Book 


la. 19030 


»««• sn 


Wood, John 


fa. 5178 


v. L. Book Paga 18 


Vood^jobn 


U.L.Book' 


ia.ssaa. 


p«c* ** 


Wood, John 
U.L.Book 

^^ 

Wa.3M4 

r»t» 63 

■ 'fM'^" 

TTrcfl.J-hn 


Pap-e  ?^0 


1fa.lSa«5 


.l.Bo->lc 


T%et r27 


wood, John 


U.L.aook 


Wa.579a 


P«ge ue 


Wood, John 


■■.180 


Page lis 


Woort, Joneph 


Wii.1933 


Page 224 


D(l, Joseph 


M.l.Book . 


Vn.lBSl 


PaiK 613 


Wood.Lacharlab 

fa.T53I 

. 

k.L.Book 

?iet 87 T ~^ 

~ 

■~*~,  '■'. — 

- .- jl: 

• 

• "'^il ' <- 

: ■ >■ 

Kood.Merlt 


H.l.Eook 


fa.UTM 


Page S2S 


Wood.Iathantel fa. 6113 


U.L.Book Page 17 


Woo*! p<t*r 


Wa. 10890 


Pag* Z15 


Wood, Robert 


II.L.Bo«k 


•■.STM 


?a«* 8« 


Weed.Saaacl ■. 


H.L.Boek 


w*.uni 


h«* S4T 


Wond,8tBe«><ratl>» * 1«.1WT0 

heir at law of aiBCon food) 


M.l.Boolt 


Paga eOS 


(ood.Thous 

wa.setf 

■if.   -;...•         1 

M.L.Book     •  •« 

He* 4M 

— 

■  6 

Wo<xl,Walt»r Ift.t709 

U.L.Book Pag* 66 


Ws.4837 


Pii'e ?ei 


food.Wlllla 


Wa.saST 


Pag* B42 


«ood,flll*tt 


IC.l.Book 


la. 718 


Pae* 45 


Wo'vi ^ Z^nng 


WB.WT32 


Pif'  ?65 


Woodbury .Ilnthrop 

W«.ll«?8 

K.L.BooIr 

ra«e 1»0 

"    ■     ■'  ,       — 

: 

"--- 

WooHburv Hnthnnlel 


wb. 1450a 


Pas* 311 


I Ho'^i^CicV. , John 


Va. 16566 


Woo<looolt,P«t»r(r«th»r    la.UTM^ 
* heir ft  law of llohola* f oodcook) 


II.L.»aok 


Pag* 633 


Voodbead.f 1111a 


«a. 18904 


Fags 543 


foodUad.fllltia 


•a.lM4S 


K.L.Book 


M(* SIT 


toodley, Ttioaaa 


U.l.Baok 


Ia.lU83 


Pag* TB 


Woodnan.Jcrmlah 


Wa.eSBS 


ne* m 


«00daanBee,Jo9rpb 


Wa.496 


.L.Book 


Pttge 103 


Woodruff ,D>Tld 

«a.B8N 

----- 

-r    ' 

M.t .Boo* 

'^ «••_, 

"^ 

--    — -■. . 

'Jo'i^njff .Ichsbcd 

tfa.lJS89 

!:.L.=-:Slt          7" 

Page 2S0 

-  ■   ■ 

'■  ~ 

■I 

iroail«,DfiTld(PBt. to His fa.91 

Widow i Heir) 


U.L.Boalf 


P»g* 10» 


.V30dr,?!^p'".ff Tcr 


.L.^'^-'V 


■^».B*0» ■ 


P>"»  KO 


Vooda,Jona« 


M.L.Book 


w«.isaB6 


ff 397 


■ ■■ .V^ ^ 

food«,Wllll»M 1».199M 


r«e 604 


f a<>teud,Aaxoa(l«lr «f 

B.foodnrdJ 


Ia.lUM 


M.L.Beek 


ff SM 


f OOdwiTd AnMl 


Wa.UI 


Pag* 438 


•oo(»w«Td,H»iurjr 1«.1»»1 


H.L.Book 


ff 61S 


"Tfr- 


Woodward, JMM 

■   ffa.UlW 

K.l.B»ok 

Puge 474 

, ■     f. . 

-'■■---- ■ 

I Woodworth, John 


«B. 148S 


Page IM 


foo4«orth,l7i 


v. L. Book 


ta.>tn 


VM* Ml 


A'o'^dy, J-jlin^ 


-T- 


«a. 13401 


Woodyardj 

SanfoTd 

fa.38n 

U.L.Soik 

•- 

„::_•_ 

^ 

Page 217 

_ 

' — '"" 

• — 

'oelley, Anflr^w 


ir».i(i7*e 


Pan ^2 


woolley,3trah(H^T of 
John 0'>fm) 


ya,4330 


Pup-e  374 


li'^olman^St e;^.rn_ 


ta.eo»e 


?ag« 870 


■»- 


Woolion.Roamll WkSSlT 


II. I. Book 


rafl* SS8 


Woolworth.lll]«h 


M.L.BoPlt 


ft. 6 WO 


?•«• 119 


Woolly, Hunry 


T'.iyW ■ 


ra«« uo 


Woo«%«n,W.Dt 


i«.a»e4 


U.L.Boak _^ . 


Pag* 64 


.Tooten.John 


Wa.l0«81 


Pa(?« 2TT 


fl'orde^n^Thoaai 


.W».3«43 


?ago 140 


«ar<l*n,VarnuB 


U.L.Book 


■•.3U1 


Hft 4BZ 


-^;.f_^;;i|ji 


fork.t**! 


U.l.aook 


JU.U040 


Ptgt sea 


foTmll,lia«tkOT_ 


ll.fc.Baak 


Ia.1 


■  '■v.J.'i i;: 


Wort ibough, John 


Wa.M31 


U.L.Book 


rag* no 


r 


WoTila)r,acorg« 


Wk.aro 


'■f*  ST4 


Worth, Jowph 


H. I. Book 


Ia.MT 


trngt 444 


Worttilngtan.JtffTy 


Vs. 3684 


tie* 91 


fray.Oharlfi 


K.L.Book 


w«.inoo 


Vb^« 622 


fright, Danlal 


K. I. Book 


fH* ** 


«Tlgbt.Dv>lcl Xl 


W«.9»9» 


H.L.Book 


hC« 43B 


fright, 0« org* 


K.L.Sosk 


t».4aoi 


Fmg* SI 


Wright, Oeopge 


H. I. Book 


la, leose 


rage 548 


■rltht,0«0T|« R. 


ta.l4Mt 


K.l.Book 


ff 

tm 

^£„ 

■ 

— — 

• 

f Tight, Hrar? 


K.L.Book 


ft. 779B^ 


ff *n 


Wright, Jacob 


H.^Book 


■a.4«l 


figt  45 


^ 


f Tight, J«M« 


M.L.iook 


■•.184 


'DC* 374 


«rlgbt,J««M 


U.L.Book 


t>.UU5 


Page 84 


Wright, Job«« 


W«. 12080 


tige 185 


Wright, John 


111.4663. 


Pag* UO 


-.  -iHm 


WTlght,Jebn 


fa.SSM 


M.L.Boek 


Wrlgbt.John 


ll.l.Book 


W«.1«W9 


Pa^ 803 

— ■-•;? — ■' 

HrleSt.John 


M.t'.piolc 


fa. 19388 


Page STO 


Wright, Jonathan 


t«.3500 


U.L.Book 


'age 539 


fright , imnnot 


ia.aBn 


M.L.Book 


tt* 33B 


irTlKht.ulPlaa (Heir rf_ Wa.8077 

Wllllln Trlght)    , 


/   Page Bl 


Irlctat.maMa 

fa.l4MI 

:: 

-_- 

»H» »» 

M-UBook 

— ^ 

— 

~- 

:■ 

' ^■' 

■ 

■If' 

.^■' 

^ -jfca' 

X       1 

trlrht .Reuben 


W<i.58e0 


ftr'  312 


TtTlfrtit, Roln 


U.L.?oolt 


Wa.9310 


f Tight, Saauel S. -   Ia.523S 


U.L.Book Paga 17 


Wright, ThOBM 


H.l.Book 


Wbusir 


Page 467 


bright ,Url»h 


Wa. 18153 


Psgf 216 


^TtKht.WllllM    . 

W«.TIi 

U.L.B90k 

'age 559 

a 

• -         ' " ■: -J 

V 

■''■lE'it.Slre 


Page 26] 


only hclT at law of Jenathui L.Irllar) 


M.l.BMk 


rage SIO 


■>■.'*.■!•■ 


frtt.fiutMi 


M.L.Baok 


w«.imT 


'tg« 499 


I Wyatt^DlekwrBon 


Wa.931B 


Pag*  160 


«yatt,Lntt 


a. L. Boot 


fa. 8381 


p»e* 8» 


v:^;[r>--' 


iryatt,ealomon 


U. I. Book 


•a. torn 


Wyfrht.PotMr 


Va.SllS 


M.L.Boek 


Ktf Ul 


Hl^ 


(ynkooPiAbralia 


H.L.Boek 


1«.196 


rtf* i«o .i..*^ 


..i)r;->;i -'- 


IXll7i,0.|t.I. ■_ 1a.l«4e7 


M.L.Book 


tf  4U 


«yBan,Da«ii 


*a.9T5» 


u.L.Boek 


P«g« IT 


fim 


VyBan,lloMt_ 


U.L.Book 


f«.UTa 


Page 181 


■'■■*■'  ^^' 


Syman.Tlnothy 


la. 3783 


U.L.Book Page 166 


•yaani.JiBM 


K.L.Book 


■a.niM 


?•<• 388 


W]mei,p«Tld 

'> 

/\f«.i80ie 

M.L.Book 

#-,. 

r^S^- ■ 

"--^■- 

Wriw.fllUia 


H.L.Boak 


fla.U3W 


H«e Sl'« 


Wtbb,*. (wit Of_ 
l.frim) 


Ta.a6t 


.**«*- 


K.ti.Book 


Ms* 420 


fyre.Parlter 


H.L.Book 


Wa.l79M 


tngt 481 


T«gar,ohrl,tiM 


Jj^Meoi 


l-'-.took 


'»«• 506 


YWMTWfh.M'"^ 


f».MWl- 


Pag« 


630 


U.t-Boo' 


TkTtBgtod.AlTS 


fla.B4«0 


MC*  420 


Ycitffc  Fr~Ticl9 


Tft. 12358 


YateB,Jaare 


H.l.Book 


J«,18»8 


Page tat 


Yitee-S-fiueT 


Va.6165 


Fafrr Zd$ 


. fc^--**  — 


YBW.John Jr. 


Wa.4991 


Pnge  276 


i*^- 


T«al*r>H«azT 


H.l.Book 


«a.l4BM 


Hf 3U 


Team a, John 


M.t.soolc 


Wa.lS<90 


''age S4S 


TMat.Jobn 


M.L.Beek 


i*>lusie 


tt* M 


-^ 


T«»ton.?liHlE_ 


J«.n64 ^ 


Pa«< US 


TOOua.Mathlu 


M. I. Book 


Ia.l6T41 


**«• *"*- 


Tsnt* John 


-.l.B'JSlr 


W«.9a43 


piff "51 : _ ■'\.-' 


York.J^hn 


««;U3M 


PKvr  ?R4 


Ysrlt  '"hn 


Va.l?SB8 


Pnc»  353 


— ^; 


Y-irk,N"thar.l»l 


Tuge re? 


Touaus.K* httra of fii.U4«« 

f.TOUBUl) 


M. I. Book 


r»f 360 


Toung^BenJantn 


U.L.Book 


*a.9ee4 


^  Paga 458 


Toun(,0*l«h<r>th*r « 


Wa.4S4T 


h*lr at law of Oharlaa Touag dae.) 


K.L.Book 


ra«« 4BS 


TouacDwld 


H.lxBook 


W».1«M 


ff 340 


Hi^-^ 


Totmc^Xltaaor 4 b*lri of    w^aim ' 

Thoi.Tmng 


/ 


U.L.BTOk 


F*g« N 


:M,'. 


Toaa(,rT*d*Tl<!k 


M.L.Beok 


W».1M«T 


ff SS7 

'~'" 

■ : 

. • I 'r 1 r/ — 

Young, Z«aac 


H.l.Boek 


Wa.U74S 


PM* B*4 


Toung,Juiai_ 


W».479» 


PM* 101 


Toun^Ji 


M.L.Book 


fa. MOO 


-Cm* «m 


#^ 


Toung^John 


w«.e6 


iC.l.Book  , l..i^.^_i.. T*t* lOB 


Youn K.John 


fa.SUS 


face 236 


TOUIIg,|OhB 


H.L.Book 


ta.lTSTt 


Page 468 


Young, John(t tht ether w». U3t» 

helra at la» nt John Young) 


U.L.Book 


— 

,— 

p«g* 

6?e 

-V 

--- 

— 

Young, Joseph (rath«r_4 
heir of Joaeph Twng) 


Page U7 


YOUtUt.JOMPh 

«a.UlW 

H. I. Book       2;"). ■ •__ 

rngc 6M 

, __   . - - 

-  .  .--    -■-■,,-,.^^— . 

-4-^~i-- 

--■^ 

Toulls,l.(telZ •( 
I«l>«i Touac) 


■>.WTO 


M.L.Book 


rtft 33S 


»a. JSU ■ 


P-rr  JIT 


young, Ifathanlel 


Wa. 13067 


Page  193 


Touac,Otl« 


M.l.Boak 


Ia.lWOt 


r»f 3M 


^ 


Younp^Rlohar'!  ^ 


»i. 107BX 


t--<-'  3C1 


Young 
only 1 

.Robert 
belr at 

(Father «           wi 
law of Caleb Toung) 

.17879 

.   -. 

ll.l.B' 

30k 

Pag. 

> 

S63 

TaungiStBiMl 


H.L.Book 


Wa.lO«S 


r»g» 343 


Y-mng,B&eldon 


ll.l.Sook 


fa. 131 U 


Page  193 


Young, 3t»ph en 


fa.SS23 


PKga 101 


Young, Thomai 


M. I. Book 


«a.96SS 


?ie« 69 


ToungfTlaothy 


, »•. 

ITITT 

/ 

*t 

t« 4S3 

-r- 

r 

iL » 

TouBe,»im« 


«>.4108 


ff 713 


Toungblood.Joifit W«.3e0 


H.L.Boak 


Page 

144 

- 

A^ron Y-iungloTB) 


Par^ 240 


Toungt.Htiajp 


M.l.Book 


w«.e«n 


PlC* BIT 


uit 


Ynunt , BolOBon 


M.L.Boak 


«a.U41T 


race MT 


Ita«r«ui,0«al*l 


wa.aon 


M.L.Beek 


Pag* SW 


zinei.JiiMi 

■a.9TBa 

M. I. Book 

P»g» 19» 

:  1 .. 

_ 

- 

;     ...- V  ^■:\.. """    -"'"-l 

■f  ' 

-■   - 

4