Skip to main content

Full text of "Petr Loubal test 3"

See other formats


Siw\ uvai i Ni TA|M Po vyplnění y9 N* <V 

ROZHODMTI 

V souladu s flankem i! sl.i/.hn...^ preupisu A wper illu phhttdmiimi k n.< • 
pokynům náčelníka SEO I MV k tomuto p.**<lpc<i. mih , k ,.„, 

S Stb Pmha rozkazem . 4/1978 praa t u d v a i a | mm 

uložené v archivu SE' [SBO FMV) v roce 19^1 p< -i „ 54 224 :.:v 

na osobu i osoby |: 

LOUaAL-SCHtARZ řetr - n«r. 5.12.1932 Praha, aár. <•«*■ —lat Mm\ 
CIEREROVA Els. - nar. 10. ř. 1906 3rno, r>. <aaká i»t. rítl. 

í*?,™^ VX $ lena " n * r - |*1**1934 Hr. Kr4lov4, v'r. 5-ak4 
AU3PECHTfVX - S:KAARZ0VX Stíprfflka - nnr. 29.11.1897 Kalífl i/I^im, 

ERNSTOVX-KL^OVX G*-truda - n.r. 23.1.1908 iU-ň/n^. VnU 
*AG0 JuraJ - nar. 15.6.1929 VrCtky, okr. Martin, n'r. alovsiakn* 

x sl . st .p u tmí . 

5í, T J Z Erlch " a, * r# 27.3.1931 Brno, n«?-. >sk4, - al . »t .př:'sl . 
SCHWARZ Udmund - nar. 1^.2.1 <C4 5. Budějovic, ií r . Stíká 
SCHMOLKA Robsrt - «ar. J. 1.1931 3udapéSi, air. madsrskV, maáars-ý 

nt. aříaluftaík 

SCHAARZOVX Liabata -PREUNDCVX - nar. 15.11.19'? Irah*, n-'r. UM 

€f*\M rasaodla 

Agenturaě pátrací ava?.ek arch. Halo 54224 KV uloiit n a 
t r v a \jr • ysIV. 

Svazak byl zalo/sa v listopadu 1960, protořs Patr L0UBA1 emi- 
groval do zahraničí. 

l4i Zneuřil zájezdu ČEDOKU do Iffytl o později prefta] do USA. Žil 
■▼•tackym zpuaoham a př-a atyky ae sn«*il z 5S3R z 'skat růsaé finanční 
proat edky a osobní doklady. Nep*á*tel ak* Mn-oat nebyla ijlítaaa" 
Jmanovany dals proch/ií v* svazku V-4236 a V 4897. 

Vzhledsm k tomu, ?e se .ledna* o e-iigranta^ rozhodla komis*. Jak 
? h ?x*?. U í5 d ! n ?- D41 * "'^l* zničit pís-mnestl, kt-H nemají hodnotu. 
Zniíit Saat I atr.: 7b-?« ,tt-13. 15-16 ,27-30 .34*^60. 79-83.86Í87 ,97-ltR 

,,I I ,, ,tr ' s 5 ** » 12 " -S46-55 , 57-59, 61-64, 66, 68-71, 73-78, 80-82. 
102-102a, 112-134. 137a. 140-141 . 143-145. 150-171, 17Í-lřO,: -7-359, 3- 9-411 
a caly podssazek 3 /fotokopie dopiafl/ mv e. tkl 7* •lne Předw.da komise: i> >i #^ 

Členové: , £^ ^ZžÁfiy** ' 
rj w 
Ne ♦ ^ >í 

/.«.'. min o provoděném opatření. 77, 

JWř bv to provedeno ^patřeni vyplývající z rozhodnuti komise 

vťVwte /mén v an htvnlm pnitokolu a evidenci. 

I IPodpl. pracovníka •rcWwl A? 

materiály ze svazku snímkoval p o d p i s /v Jo 

O *t& J® 

/yV A