Skip to main content

Full text of "Acronis et Porphyrionis Commentarii in Q. Horatium Flaccum"

See other formats


r 


ACRONLS ET PORPHYRIONIS 


COMMENTARII 


iisr 

Q. HORATIVM FLACCVM. 


EDIDIT 


FERDINANDVS HAVTHAL. 


VOL. I. 


BEROLINI, 

SVMPTIBVS  JVLII  SPEINGERI 

MDCCCLXIV. 


'W«MHf 


NOTATIO LIBRORVM. 

(Dcscriptioncm codicum, ad quos haec editio adornata est, vidc in ed. Lips. 
p. 1 — 32 atque in praefatione Vol. I.) 

CODD. ACEONIS: 


A = Paris.   7900 A. 

saec 

. IX. 

Y = Paris.    7975 

— 

XI. 

b = Barcell. 

— 

XI. 

B = Paris.   7971 

— 

X. 

cp = Paris.    7973 

— 

X. 

K = Paris.    7988 

— 

XV. 

N = Norfolc. 

— - 

XV. 

1 = Bern.     223 

— 

XV. 

2 = Bern.     516 

— 

XV. 

G = Guelpherb. 

CODD. PORPHYKIONIS: 

M = Monac. saec. IX — X. 

A = uet. lib. Petri Danielis  in ed. Basil. a. 1555 bibl. Bern. 

2 = Bem.     516  saec. XV. 

R = Paris.    7988  —   XV. 

G = Guelpherb. 

EDITIONES: 

r = Romana ante a.  1474 (Barthol. Guldinbeck). 
m = Mediol. 1474 (Ant. Zaroth.). 
v = Ven. (Patauii  1481). 
C = Comm. Cruq. Rapheleng. 1611. 
c = Bas.  1527. 8 apud Val. Curionem. 
a = Ascens.  1529, 

f = Georg. Fabricii Basil.  1555 ap. Henric Petri. 
h = Nic. Hoenigeri Basil. 1580  per Sebast. Henricpetri. 
Q = ed. Pragensis 1861 apud C. Belmannum. 


COMMENTARII 

IN CARMINVM LIBRVM PRIMVM. 

CARMINVM LIB. I, 1 

ACRON. 

Varla hominum scribit officia [atque studla, pragmatlce, monocolos]. 

1. Maecenas atauis edite regihus. In commemoratione parentum ct 
laudatio invenitur, ut Verg. (A. X, 597): Per ie, per qui te talem genuere 
parentes, et uituperatio, ut ( Verg. B. VIII, 44) : Aiit Tmarus aut Rhodope 
aut extremi Garamantes. 

ACRON, graeca forma, in iiett. codd., ut ad exitum uitae secundae et in Scholiis ad 
Carm. IV, 9, 33 constanter scribitur, ACRO in ed. Romana. Neque nomen Acronis additum 
inscriptionibus singulis usquam offendi in vetustioribus libris mss. qui saeculum XV superant, 
neque in ullo sive remotioris sive recentioris aetatis libro commentarioriim qui Acroni vulgo 
assignantur, eius praenomen , quod alii Hele?2;«)i alli Helewiwm esse opinati sunt. luscriptio 
totius commenti est in A: INCIPIT EXPOSITIO IN HORATIVM. Codices saec. XV alias 
aut longiores habent iuscriptiones, ut Vat. 4611: ACRONIS GRAMMATICI EXPLANATIO 
IN LIBROS CARMINVM Q. HORATII INCIPIT, Par. R : ACRONIS GRAMMATICI COMMEN- 
TARIUS IN LIBROS CARMINUM ORATII, aut breuiores, ut Vat. 1516: ACRONIS IN ORATII 
ODIS LIBER INCIPIT, Par. 7985 : LIBRI PRIMI CARMINUM COJf ENTVM ACRONIS EX- 
PLICIT. INCIPIT SECVNDI, Par. 7986 : INCIPIT COil/i/ENTVM HORATII QUOD ACRON 
COMPOSUIT. Edd. Med. et Veneta: Acronis Commentatoris Egregii in Quinti Horatii Flacci 
Venusini opera (operae Ven.)  expositio (expoiitio Ven.) Incipit. 

1) Argumento add. Fabr. et Hoeniger. verba atque studia. Vox studla ex Porph. argu- 
menti verbis alio studio inlata videtur. Hinc item facile originem duxit ablativus of/?cio in 
glossis quorundam vett. codd. ut. Par. H et Bern. K, in quo haecce leguntur primo earmini an- 
teposita: '■Caium Aemilium ad Maecenatem. Vario hominum scribit ofticio' etc. Conf. varia inge- 
nia v. 3. Ex hac inscriptione, non ex verbis vitae II extremis omnibus melius, nomen C. Aemilii, 
suppositicii commentatoris (v. Suringar. III, p. 86) ortum est. Adi disputationem meam in Mus. 
Rhen. 1846 p. 516. 529. Verba pragmatice monocohs s. T:^(r{\mT\.Y.-q [aovoxojXo;, quae sic scripta 
Fabr. recepit, non sunt Acronis sed hic et alias a grammatico quodam profecta videntur atque 
serius a librariis marginibus librorum Horatii adscripta et commentariis qui Acronis feruntur 
inserta. Literis Romanis exliibita ista extant in codd. atque editionibus, caue tamen ne Graeco 
uerbo seductus priorem uocem nomen adiectivum habeas; adverbium enim est, id quod luculenter 
patet ex similibus verbis amatorie, personaliter, exclamatorie al. id genus. 3) Laudatio est C. 
Verg. et uergil. A saepius quam uzrg, uirgil. Per te qui te talem Al , per qui te talem M2d, 
rmv, per te qui talera RN. Qui tanti talem Cacfh. 4) Vt om A. Aut Tmarus A, ut aut tma- 
rus d, ut histmarus  1, ut hysmarus N, ut, Ismarus R, Cmvacfh. 

UAUTHAL, ACR. ET PORPH. 1 


2 ACR. ET PORPH. COMM. 

edite regihus.   Quoniam dicltur duxisse originem ab Etruscis regibus 
et contempsisse senatoriam dignitatem, mansisse autem semper in equestri 

ordiuc. 

2. 0 el praesidium.   [Quoniam  a caede eum liberauit, uel] quia per 
5  ipsum liberatus  est, indulgente sibi Augusto,  ct  multa etiam illi donauit 

Maecenas, amicus Augusti Caesaris. 

decus]  quia magna laus est, placere meliori. 

3. Sunt (juos.   [Sunt qui delectantur inirc curule certamen].  Exponit, 
[autem] uaria esse hominum ingenia et non unas uoluptates, ne sit arro- 

10 gantiae, quod sibi poeticam uidetur uindicare, cum singulos quosque rerum 
aliarum diuersus amor habeat. 

\)uluerem  01.   [Agonalem habere puhierem in curru suo].   Circenses 
agonici  in honorem louis Olympici sunt inuenti  apud Elidem,  ut Verg. 
(G. III, 202) : Hinc vel ad Elei metas. 
15 4. jnctaque feruidis euitala rotis.  Vertigine ipsa calentibus, sic circum- 

ducta, ne offendatur. 

5. palnuique nobilis.   Alios palma nohilis i. e. uictoria terrae dominos 
facit et diuinis honoribus consecrat in morte uictores,  [ac per hoc neque 
aurigae neque uiro forti aliud placet quam sunt]. 
20 6. terrarum dominos.   AtjLcpiPoXoj? dictum est, utrum dominos terrarum 

eleuet an ad deos, qui sunt domini terrarum. 

ad deos.   Ad Capitolium, ac si diceret: cum triumpho. 
7.  mohilium t. Quiridum.   Qui  sunt facilis animi  [et facile mouetur 
uulgus]. 

4) Quoniam-ttel om. A, a cede enm NR12, q. caede eum r, eum a caede mvcafh. et 
quia 4 r. 8) S?mt qtii - certamen om. AH. non unas o/nnium uoluntates C. 9) uaria esse 
ANlld2, uaria liomiuum esse r, esse om. mvcafli; uohy;tates ANRH, uoluwtates 12rmvcafh, 
non unas omnium uoluntates C. 10. u/nd. ARH, uend. rmvcafli, uend. docirinam. cum mvcafh. 
12) Verba inclusa om. A. et habere NRG 12, m, etiam hab. rvcafh. 13) /ielidem AHNROde, 
Aelidcw 1, mv, elideni 2, eliden c. ut A2, rell. unde. 14) helei ARGel, vm, elei r, elaei 2, 
cafh. hinc uel ad r, hinc ad ANd, h?<nc uel ad 2, hjc uel ad Ke, hic et ad ravcfh et C 
(iterum ad Carm. IV, 2). Antecedit ille (Aquilo) apud Vergilium, unde hic (equus) ortum puto. 
15) Sic circ. ARCrmv, sic om. cafli. circund. c, cwcwndala R, sic Q\rc\xindata, caute circuita, ne 
offenderentur C. Lege: /eruidis} vertigine ipsa calentibus; euitata'] sc. circumduct«< ne offeudatur 
(^me sic). ue uia offendatur r. 17) 1. e. om. A. 18) i» morte uict. N2. uirtute uict. r, utjwte 
uict. ANel, vmcafh. 19) quam sunt om. c, mvcafh, aliud om. Re, nec uiro forti placet qiii 
8unt r ; extrema liaec verba voci deos adscripta puto, ut ex scholio subseq. patet. 20) Hoc 
schol. om. A; ampliibolicos MRl)e2, r; amphiboloicos Nl, amphibologicos m (amphiol.) vcafh. 
23) Quj sunt ANdel2,r, qma R, mvcafh, faci/w r, recte ; pluralis faci/es (NRe2, mvcafb) 
ox (/iii sunt ortus est; animw fh. A: qui suut faciles et auari . siait illi inquit... Absunt ergo 
uerba Ad uuhji leuitatem refert, quae scholion illud praeccdunt in recc. codd. ut Ne et mvcafh ; 
abflunt etiam a 2 et r . NR e et r addunt locum Verg. (A. I, 149) : Saeuitque animis ignobile mdyus; 
mouetur codd. recc. et ravcafh, moue«tur G. 


IN CARM.  I, 1. 3 

8. tergcminis t. honorihus. Finitus numerus pro infinito, vcl ctiam aut 
quaestura, aut praefcctura, aut consulatu. 

Ilunc — honorihus.  Subaudi ab inferioribus:  numquam dimoueas etc. 

lUum si (qui?) proprio.  Sicut illi inquit, cui semel agricultura placuit 
et (qui?) coepit de agris suis frumentum reponere, nuUis praemiis persuades,  5 
ut nauta sit: sic ncc sibi, cui lyrica professio placuit, aliud suadcri posse 
scias, iuxta illud {Terent. Phorm. II, 4, 14): quot homines, tot sentenfiae. 

10. quidquid de Lihycis. [Species pro genere]. Verritur, colligitur 
[trahitur].   [Findere, colere, fodere].  ■ 

11. Sarculo.  [Sarculus] genus ferramenti rustici, quod Graeci oxaXi'- lo 
8iov uocant. 

12. Atlalicis condicionibus. Attahis Pergamorum rex ditissimus fuit, 
cui propter opum magnitudinem populus Romanus testamento successit. 

13. [Nwnquam f/emoueas. Id est, etiam si diuitiae regis Attali pro- 
ponantur, numquam f//moueas illum]. 15 

trabe Cypria. Trabem Cypriam abusiue posuit pro quacumque, siue 
quia ualidiores illic fiunt. 

14. Myrtoum. A Myrtilo, auriga Oenomai, soceri Pelopis. Quem cum 
deprehendisset, quod axes suos corruperat in Hijipodamiae certamine, in 
pelagus eum praecipitauit; ex cuius supplicio mare nomen accepit. 20 

[pauidus.  Proprium epitheton nautarum]. 

15. [luctantem.  Confligentem]. 

Icariis. Icarus, Daedali filius, pinnis resolutis, quas cera illigatas arte 
patris sumpserat, in mare corruit et nomcn imposuit mari Icarium. 

Africum mercator metuens.  Metuens  tempestatem  tunc  laudat  otium 25 
et agrum,  tamen auelli a nauigio postea non potest,  cum timere desierit. 
Ordo est: Mercator metuens luctantem Icariis fluctibus Africum, otium et 
oppidi sui rura laudat, mox reficit quassas rates, ut trabe Cypria pauidus 
nauta secet Myrtoum mare. 

2) praetura NRdeql2, Crvca, praefectura bG, mfh. 3) Zeugma ab inf. mvcafh, zeugma 
ab inferiorj C. 5) persuades ANR, persuaderts Cmvcafh; nauta Jiat C. 6) suaderi AN, 
/jersuaderi R, rmv, persuadere cafh. 7) illud Terentianum Re. 11) totum schol. om. A, 
uerba quod — uocant 2; oxc(X(5iov C, 07.aAtv r, xo otov R, todion d, xov oiov v, ton dion bl, 
oxacpiov cfh , oxacpEtov Asc. et Suringar. p. 72. Scribe: areis] area quam Graeci tov otvov 
uocant. Sarculo'] genus f. r. 12) perga»Mor?i??i AHN,rv, pergami 2, pergameworum Rdel, 
mcafh ex Porph. 14) om. A, %iel etiam N. 16) posuit AHNR, r, ponitur mvcafh. 17) liunt 
AH, fi«nt C, rel. sunt. 18) auriga uicinionario A (man. 2 lin. suppos.) , victimario vcafh, 
auriga est nomen slue pelopis 2, auriga enomai siue pelopis Rye. Scripsi Oenomai, soceri 
Pelopis, nam auriga Pelopis erat Spaerus s. Killas Paus. V, 10, 2 et Eustath. ad Hom. II. I, 38. 
Ad rem conf. Paus. VIII, 14 et Hygin. fab. 225; auxiliario C. Scholii alteram partem, Seu a 
Venere propter myrtum non a Myrtilo, nam Myrtilium diceretur om. A. 23) pinnis A. «llig. Al, 
ca,  «Uig.  mfh,  o61ig. r.   24) Icario  Ccafh.   27)  Ordo - mare  om.  A. 

1* 


4 ACR. ET PORPH. COMM. 

18. indocilis.   Pro indoctus uel impatiens [pauperiem pati]. 

19. estqui. Est qui delectatur conuiuiis apparatis, ut continuare uelit diem. 
Massici.   Locus est in Campania, ubi optima uina nascuntur, 

Verg. (6. III, 526) Atqni non Massica Bacchi Munera. 
5 29. [Nec partem.  Duae abnegatiuae particulae hic pro una pommtur]. 

[Solido. intcgro]. 
Demerc <le die.   Scilicet ut non intermittat, si continuet laetitiam to- 

tius diei. 

Nec partem . . spernit [Anox-qq. dicit alios uita lautiore delectari]. 
10 niridi . . arbuto.   Hoc est, loco amoeno et conuiuiis apto. 

21. memhra s. a. stratus.  [Figura est synecdoche, ut Verg. (A. I, 228): 
oculus suffusa nitentis pro: habens membra strata sub uiridi arbore]. 

22. aquae I. c. sacrae. Omnis enim fons in orgine sua sacer est et 
sonitu suo suadet etiam somnos. 

15 23. multos castra delectant, ut (Verg. A. III,  282)  ixmat euasisse tot 

urbes Argolicas. 

lituo  tibae.   Litui acutus sonus est,  tubae  grauis.   [Inter lituum  et 

tubam hoc in antiquis distare inueni: lituus equitum est et incuruus, tuba 

vero peditum et directa]. 
20 24. 25. matribus delestata.   Propter mortes filiorum, quia in bello pe- 

reunt uiri  et adulescentes (animosi atque?)  incauti  sunt.   Ideo  et  Verg. 

(A. VIII, 556) nota metu duplicant matres. 

25. sub loue. louem aerem ponit et nocturnum tempus, quo feris 
tenditur,  ac  per  hoc  dicit aliis venationem phicere,  ita ut non capiantur 

2.3 affectu coniugum, dum eligunt uoluptatem uenandi. 

26. tenerae coniugis. Aut delicatae, aut nuper in matrimonium coj^^uhitae. 

27. catulis fidelibus. Sagacibus, ut Verg. (IV, 132): et odora canum 
iiis, ucl silcntium in uestigando seruantibus, ut Lnrrct. (IV, 122o): et fida 
canum uis. 


1) Scliol. oin. A, payp. pati om. lbdC,rm. impat. paupertatis Rye. 2) Schol. om. A, 
paratis bd, r. 3) Locus Verg. ex AKy, Rj^e addunt: et rursus (Verg. G. II, 143): sed grau. — 
laeta. 4) Schol. om. A2. 6) om AXd. 7) interiwat tj' ; sed iii laetitiam continuet nnam par- 
tem diei C. 9) inclusa om. A2, ex Porph. 10) Hoc est foco-apto ARC der, Amoena-a^trt mvcafh. 
11) Totum schol. om. A; synecdoche ex C, figurate d, figuratiue r. 15) Delectant A, alii: ex- 
ercitium militare delectat; loc. Verg. om. NR etc. 17) Totum schol. om. 2, Inter-directa om. 
A 1. 20) Execrata propter codd. recc. et edd., execrarula Kye, mortes Adr, mortew rell. 21) quia 
((|U« mfh) in bello puerl et adolescentes (adwl. A) animositate incauti sunt ANRcyt, mvcafh; d: 
f|uia in bello jpereM»^ itiri pt adulescentes — animosi? — et incauti sunt, r: (\\ii in bello pereunt 
qui uiri et adolescentes auimosiores et incauti sunt. 22) ut uirg. Cmrvcafh. Loc. Verg. om. 
NI{ etc. aflfectu;/» coniugii A, uoluptates vcafh. 25) in matr. accejUac C. 27) Hoc schol. ex A 
constitui, in uestigando pro mwest. ipse posui. 


IN CARM.  I, 1. . 5 

teretis plugas. [Non plagas teretes sed] de tereti ait fiine factas; ideo 
enim ita posuit, quia illi filis dcbemus substantiam (substamina?), imdc 
sumimus (suimus?). 

2S. Marsus aper.   Sabellus, species pro genere, unde et Verg. (G. III, 
255):  dentesque Sabellicus  exacnit sus;  maiores  enim forma et ferociores  5 
esse dicuntur.   Ait ergo uenatione, se musica delectari. 

29. Me doctarum ederae praemia frontium. Poetarum scilicet, quia 
poetae tantum edera consueverant coronari, ut Verg. (B. VII, 25): pastores, 
edera crescentem ornate poetam. Diuinum ergo honorem se dicit per poema 
adeptum. 10 

30. gelidum nemus. Materiam ipsam carminis pro laude posuit. [Ne- 
mus autem Parnasi montis dicatum Nymphis]. 

31. Nympharumque leues cuni Salxjris chori. Liberi patris chorus. Satyri 
enim et Bacchae ideo leues, quia se in sakando et Uidendo uelociter rotant. 

32. secernunt populo.   Id est,  dant  mihi  meritum,  ut a uulgo et a 15 
uilibus separer. 

tibias Euterpe cohibei. [Id est: si poemata mea non moratur nec Musae 
impediunt].   Euterpe invenit tibias, in quibus uox est et sonus. 

33. Polyhymnia. [Vna ex Musarum numero et est epenthesis, ut] 
Verg. (A. VIII, 27): Alitunm pecudumque genus Sopor altns habebat. 20 

34. Lesboum. Lesbos insuUi, ergo a loco dicit Lesboum propter Al- 
caeum et Sappho, quos apud Lesbum natos esse constat, [aut ab eo Lesbio, 
qui primus fuit lyricus scriptor, aut a Periandro rege, cui primum Mercu- 
rius lyram ostendit]. 

barhiton.   Lyra maior organi sono similis.   \_Alii dicunt latiorem par- 25 
tem lyrae]. 

1) Non plag. teretes Adr, non ter. plag. rell., de tereti ANRmv, ex tereti dr, de et ex om. 
cafh, teretes de terete fuuefactasC; ait A. 2) illzs Ad. Verbis eHMK ita in A laeuna relicta est. 
Suspectam uocem suhstantiam omnes codd. et edd. tuentur. Totum schol. insanum et contortius 
dictum displicet. 5) Cum A verbis ait — delectari inferius positis in rmvafli et plane omissis 
a C hauc sedem dedi. 11) Xemus — Nymphis om. A. 13) Liberi pat. chorus A. se uelociter 
moueant r. rotent Rye. 16) et a uilibus NS,m, om. vcafh. et uilibus A. a uulgo separant et 
uilioribus  C, a uulgo  et quolibet RX.   17) Id est — impediunt om. AbCBcp. Rec. codd.  et r:  Id 

— moncwtur — impediant; poew« nieum non morrttur cafh. 18) Eut. — somis ANO,rmv, 
om. bl2, Ccafh. 19) A: Volinia-ut uirg. nViUium pecudumque g. s. a. h. (sic), sic iste polimnia 
barbiton, om. Una — epenthesis. Notitia epentheseos transiit ex Charisio IV, 1, 266 Keil. in C; 
'Poly/««e(a. Haec etiam una est Musarum, dicta quasi multae memoriae, et est Epenthesis, sicut 
in illo Virgil. pecudumque genus Polymneia constat.' fh: \io\yhi/mnia cantat (pol?/?/mnia K). 
Haec duo uerba non sunt Vergilii, conf. Peerlk. ap. Suring. p. 78. 79, quippe prof. ex glossa: 
polyhymnia quae multum cantat. Epenthesis ergo ad formam alias TExpctauXXaj^ov poly«/mnia u. 33 
spectat. Polymneia non est forma lloratiana,  atque  ab Aldo Manutio  introducta est.   24) aut 

— ostendit NReyIl,rmv. Utrumque seliol. om. A2,ca. 25) Lira maior organi sono similis 
A. Lyra maior organo simil/s sono dNIX (sim«<l sono), rmv. Alii — Lyrac (Nd,rmv) om. A. 


6 ACR. ET PORPH. COMM. 

35. Quod si me hjricis ualihus inseris. AUusit ad (proverbiura?). Si, 
inquit, possum lyra mea cantare fauore Musarum [i. e. si me receperis in 
numero lyricorum poetarum, ad caelum uehar merito gloriae atque uirtutis]. 

5 PORPHYRION. 

Maecenas — Sunt quos.   Hac  ode Maecenatem  adloquitur indicans 

alium alio studio teneri (eorum) quae adpetantur uel ludicri cupididate uel 

(lucri uel) gloriae, se autem putare inter deos relatum iri, si numero lyri- 

corum  poetarum adscriptus fuerit.   Maecenatem ait atauis regibus editim, 

10 quod a nobilibus Etruscorum ortus sit. 

5. palmaque — deos.   Ambiguum, utrum nobilis deos an nohilis palma. 

7. mohilium l. Quiritium.   Mobiles Quirites ait referens ad uulgi leui- 

tatem.   Loquitur antem de eo qui  fauorem uulgi captans optet, cum in- 

gressus  sit tlieatrum,  plausum  sibi edi a populo:  sic enim excipiebantur 

15 in theatrum principes, de quibus bene populus sentiebat; hos plausus ter- 

gcminos honores ait. 

12. Attalicis condicionihus. Id est, regiis opibus. Attalus autem rex 
Pergamcnorum fuit, cuius hereditate })opuhis Romanus locupletatus fuerat. 
Est autem sensus: quicumque consuerit agrum suum colere, numquam solli- 

20 citetur ad nauigandum, etiam si regias opes promittas, ut hoc faciat. 

13. Cgprea trabe. Pro cupro abundante; cuprns enim clauis naues 
figuntur. 

16. Mercator — rura sui.   Sensus est: Mercator cum tempestatem in 
mari patitur, abhorret nauigare et ojitat iam rusticam uitam [et] in patria 
25 sua [rura] colere, mox ubi euaserit periculum, eandem uitam repetit.  Per 
quod coUigit, neminem posse aliquid agere quam quod consuerit. 


1) inseres A,  etiam in Hor. ut Kb.  Allusit ANXdeyl,rmv, allusit ad Si R. Si — 

uirtutis om. A. Fauore A, fauorem NRXdl,rmv, Si inquit — Musanun om. fli. Receperis, re- 
cipis, repereris, roperis, reponis; meabo, mear, uear, uehar; ad eaelos usque euehar G. Si me 
rcceperis inter Lyricos poetas,  tunc  merito  gloriae  adaequabo  astra  fh. 

PORPH. Nomen uarie scribunt: Por/Mriouis, Por/?/rionis et Porp/i«/rionis M, Por^rion. 
et Porphtrion., atque etiara Porphirius. Porph^^riw» Cod. Chis. saec. XI ad Carm.I, 1,8. Por- 
phyrto et PorphiVio r. 6) Adloii. M (alias allo(|.). 7) teneri quae MRBcp, eorum quae A2, 
eorumque v, eorum qui rafh. adp. M. 3 se autem MA2, se put. autem rvafh. 8) uel lurf/cri cup. 
MBcp. ncl lucri adde propter negotiatorem et raercatorem. Vel ludi cup, uel. lucri uel gloriae? 
9) Adscr. M. 10) nobilibus MAR, ?iatolibus reffum Iletr. fh. cujii a nob. hetr. r. 11) nob. palma 
MR M) in thoatrr^. iufra Carm. 1,20,20 ut hoc faciat om. cp. 16) ait MR, uocat 2, appellat 
rvcafh. 18) Pergamc^jorum M aliique praeter 2 qui ut rv pergamorum habet ex Acrone. 20) ut 
nautajiat C. 21) cyprea Mg,al. cypr/a. 24) cura M, rvafh. qui R. 25) vitam in (om. e<) 
N2g, rv, uitam ut in af h. sua rura i-vafh. Tani et quam rura glossatoris manura redolent, utrum- 
que om. M. 2G) «//quid Mg pro nllud quid, alitid agerc (juam quod R, aliquid agere i)raeterqmmi, 
quod rvcafh. consueri< M ut supra, eonsueuit 2, 


IN  CARM.  I, 2. 7 

19. Ent qut nec u. p. M. — spernit. Ordo: Est qui ncc spernit. Dicit 
aiitcm, alios uita lautiorc dclectari. 

:^0. [Nec — spernit. Anovr^g, ut Verg. A. VII, 2Gr: munera nec 
sperno]. 

22. ad (iquae — sacrae.   Id est, apud fontem.   Omncs  autem fontcs  r) 
sacri liabentur, ct ideo caput sacrae aquae ait. 

manet siib loue friyido. Ac pcr hoc sub caelo. Dicit autcm, alios 
studio ucnandi plcrumque in siluis })crnoctare. 

27. catulis cerua fidelibus.  Mclius generalitcr accipimus, quam ut uc- 
nationi tantum eos fidcles intcllegamus; nam et Lucretius (VI, 1220) fida 10 
canum uis dixit.   Ergo quod semper dominis fideles sunt, intellegamus. 

29. Me doctariim ed. pr. frontium. Praemia doctarum frontium edc- 
ras ait, quia his poetae coronantur, unde et Verg. (B. VIII, 12) ait: atque 
hanc sine tempora circum, Inter uictrices ederam tihi serpere lauros. 

31. Nympharumque — chori.  Per eas egregiam gloriam dicit consequi, 15 
de quibus canit: fere enim lyrico carmini matcria de nemoribus ac fonti- 
bus est, et si qua sunt his similia aut proxima. 

32. Secermmt populo. Id est, de grege uulgi tollunt ac ])Qy hoc subli- 
mem faciunt. 

33. Euterpe  cohibet.   Vt  si diceret:  si tamen Musae non denegant 20 
mihi studium cantus sui. 

34. Lesboum barbiton. Barbiton organi genus est in modum lyrae. 
Lesboum autum dixit referens ad Alcaeum ct Sappho, lyricos poctas, quos 
in Lesbo insula natos esse manifestum. 

35. lyricis uatibus.   Graecis utique intellegendnm ; nam nondum erant 25 
Romani. 

CARMEN I, 2. 

ACRON. 

1. lam satis — paler.   C. Caesaris mortem significat,  quo in senatu 30 
occiso  plurimae tempestates,  niues et grandines fuerunt,  quo tempore et 

2) alios lautiores rv. 3) MR2g-, rva oni., fh (liptote) ex C (litote). 5) ;jfm'to' fontes 
rvafh. ait ora. rvafh. 9) accipiemus rvafh. Non DixM ergo neque IHcit ergo (fh) sed dixit 
(Lucretius). Ergo legendum est. 12) d«<ctarum M in lemmate et in scholio. 13) coronaiantnr 
rv.ifh (consueuerant coronari ACR.). 14) uictrices heileras tibi serp. \a.\\rum MRg. 15) e«s 
MR2g. 16) carmim' MA2, va, carmine Rg, r, lyricj carminw fh ex C. ac font MR2g, rvafh, 
si quae vafh. 19) G\\\n w. faciunt exeunt scholia Porph. ad h. o. in afh. 21) in mod. MA2g. 
ad mod. rv. 22) man. est R2,rv. 

ACRON.   Idem comentum A.  Ode II ad Caesarem Augustum R. 

30) Gai d, Gaii HN, Caii t vca, C. Caes. r etc. A in rasura: iidii (cesaris). 31) nims 
et grandin/s AHbdl, r, tempestatis r, tempestatfs A (1 m). Lege: tempestates plurimae (ge- 
nitiii.) niii/s et graudints. C: phirimao nims et grandinzs tempestates portentaque uisa sunt. 


8 ACR. ET PORrH. COMM. 

iiumdatione Tiberis dicitur Roma laborasse, quod propter Caesarem in ho- 
norem Augusti Caesaris ultoris eius uult factum uideri. Nam de ipso et 
Verg. (B. V, 20): Extinctum Nymphae crudeli funcre Daphnin Flebant, et 
alibi (G. I, 466): Ille etiam exlincto miseratus Caesare Romam. Haec enim 
5 omina, id est, fulmina, grandinem, diluuii metum intellegi uult uindictam 
Caesaris fuisse. 

Dirae. A Furiis tractum, quae Dirae dicuntur, ut Verg. (A. IV, 473, 
conf. III, 610): Dirae ultrices, ut et (A. XII, 276): Dirarum uerbera nosco. 

2. Rubente dextera. Omnes manubiae albae et nigrae . . esse dicuntur, 
10 lovis rubra (est?) et sanguinea. 

Sacras arces. Templa deorum uel imperatorum, uel etiam sacras ar- 
ces Capitolium dixit. 

5. Terruit gentes.   Timere fecit gentes. 

6. Ne rediret saeculum Pyrrhae. Uxoris Deucalionis, sub quibus fecit 
15 diluuium. 

Noua monstra. Dicit fuisse diluuium, propter hoc quod sequitur: ge- 
nus piscium haesit summa ulmo etc. 

7. Omne cum Proteus. Proteus beluarum marinarum pastor. Hunc 
dicit  marina  armenta  in  montibus  [diluuio]  pauisse,  de  quo  et Verg. 

20 (G. IV, 294 — 295): Immania cuius Armenta etturpes pascitsub giirgitephocas. 

Pecus egit.   Omne animal praeter hominem antiqui pecus dicebant. 

9. Haesil ulmo.   Contraria  in  dihaiio  contigisse  dicit,  in  arboribus 

haererent pisces et sihiestres damae in aquis natarent, quas Vergilius mas- 

culino  genere  posuit (B. VII, 28) :  Cwti  canibus timidi uenient ad pocula 

25 damae.  Diluuio facto cum tantum Parnasus emineret, Deucalion et Pyrrha, 

quomodo repararetur genus humanum, Apollinem consuluerunt.  Qui dum 

3) Daphniw A2C. 4) Haec enini omma A2, fli, rell. haec enim om«/a (oia rva). omnia 
(portenta) C. Similiter yw/mina teinpestatum et ffemina inundationis confunduntur. 5) in uiu- 
dictam r, uindicta K, in ultionem Porph. 7) tractum (luac (om. est) AH2, C. 9) Pet. Nan- 
niu8 Miscell. 1H,.3 (Grut. Lamp. p. 1263): 'Omn. man. albae et nigrae esse dicuntur. \o\x\s nigra 
et sanguiuea. mutilata (imnino et corrupta sententia. Nos eam cx isto uetusto Codice restituemus.' 
Quod infectum dolenuis. Omn. man. a. et n. paUida coniscatione esse dicuntur ; louis rubra et 
sang. A. Ex u. pallida profectum uidetur Palladis iu C : Oni. a. et n. Palladis esse dicuntur : 
louis rubeae et sanguineae. pluralis ortus ex manuhiae aut ex rubra e=est. rub»'« et sanguinea 
ANK, niva, rubea cfh. rubra cst nuuuis (manubiaV Sen. N. Q. II, 41) et sang. 2. rubra i. sang. 
1. Paliaili Tritduiae manubiae dabantur, Aesch. Eum. 817, Eurip. Tro- 80. Spanh. num. I, 432, 
ut Vulcano, Dionyso Zagr. et ipsi llerculi, Gerhard. gr. Myth. I, 253, 11,214, Creuzer. Dionys. 
251. 11) A om. scholia a Sacras usque ad Omne. 12) dia-it R2. uel etiani cap. d/cit uel ro- 
manas arces. 14) 'Pijrre et Ptrre codd. PhirraaK, nullus Pyrr/iae cum h. 18) T?rotheu& cum h 
codices. bc/i/arum codiccs et rcafh, heU. mvC. 19) dil. mont. A, dil. om. C. II. ef Verg. ARl,r. 
pascunt 8. g. phocae A. focas l,v. 22) Schol. om. r. 24) Sihiestres(7«e v, syhiestrcsque mcafh. 
da?nmae ANb. 26) reparare«< N,cfh. hum. genus l,m. hominum geuus R. 26) qui dum AIC, 
mcafh. quia dmn r. (|ui cum NR.  —  niatris tunc cogn. R, mvcafh. 


IN  CAllM.  I, 2. 9 

rcsponcHsset, ut iacularcntur ossa matris, co<;noucrunt terrani essc niatrcni 
dictani, undc iaculantc mox Pyrrha lapides })ue]lae, Deucalionc mares nati 
sunt. Verg. (B. VI, 41): Deucalion nacuum lapidcs iactauit in orbem. Juue- 
nalis (I. 48): Et maribus nudas ostendit 1'yrrha puellas. 

13. Vidimus flauum  Tiberim.   Aut  turbidum  aut  colore  limi flauum,  5 
ut  Very. (A, VII, 31):  Verlicibus rapidis et muUa flauus harena. 

Retortis. Aut })roptcr turbincs dixit retortis, aut proptei-ea quod in campos 
exibat, non solito aluco in maria prorumpens. [Constat autem uiolentia 
maris repulsum Tiberim inundasse]. 

14. Litore Etrusco.   Id cst, Tyrrheno mari, quo influit Tiberis. 10 

15. Monumenta regis. Regiam dixit. Locus enim est, in quo Numa 
Pompilius habitauit, ad Vestae aedem habens Regiam. Cicero (pro Mil. 
XIV, 37) de eodem Joco: Nuper me ad Regiam paene confecit. — Regis. 
Numae scilicet Pompilii, qui seditionem abstulit et rcligionis cuhum ad- 
hibuit. 15 

16. Templaque Vestae. Quia dicebatur Tiberis \)ev Rostra ante habu- 
isse meatum, quae templo Vestae iunguntur. 

17. lliae.   Matri Romuli, uxori suae. 

Querenti.   Querelas deponenti morte Caesaris nomine originis suae. 

18. Vagus.   [Non  recto  meatu  fluens] qui extra alueum errat. —  Et 20 
simstra ripa.   Aut infesta, aut qua magis parte est ciuitas, quam inundari 
cupiebat. 

19. loue non probante.   Non permittente. 

20. Uxorius amnis. Diversae de Ilia poetarum opiniones sunt: nam 
Ilia mater Romuli fuit,  quem  ex Marte suscepit,  quae mortua ad ripam 25 

5) flaiiom Bcp in Hor., flau^an in schol. 5) a colore auri 2, arenae colore flau. C. 6) Vort. 
Caf, Heyne. 7) aut quod 11, aut propter ANl. aut proptej-ea Cmvcafh. 8) inchisa om. A, ex 
Porph. Tib. romam inund. R. prorumpens R, rell. om. (Verg. 1. 1. 32; in mare jjroi^umjrit) . 11) Re- 
gia A,r. Locus enim est A, loc. est enim RN, r, loc. est ercjo mvcafli. 12) Ad Vestae aedem 
scripsi pro: ad Vestae templum. A: monznii. regis. regi« dixit monumenta regis. Locus enim est 
in quo numa pompilius habitauit uesteM habens regiam. weatem habens regiara R, mvcafh. veste 
(cura cauda) hab. reg. r. uest«m liab. reg. 2. Regiani dicit Nunia^ Ponipilii, qui ad Vestae suam 
habuit regiam. Cic. de eatlem sic ait : Nuper ad regiam me paene confecit. C. Suringar. p. 113 
facit cum Oudendorp. ad Sueton. p. 293 emendante ex C : ad Vestae habens regiani- Solin. 
Polyh. 2: propter (= prope) aedem Vestae in regia, conf. Barth. Adv. VI, 5 p. 2G83. 14) et reli- 
giowem adh. r. 18) Schol. om. A. 19) ?«omine i e. causa scripsi pro Aomine (A), omine N, ho- 
mims RrC cafli. 20) Non — fluens om. A2. effusus et errans per ripas suas C. scripsi qtd errat 
(Jahitur vagus), errarei AR12, mvcafli, wearet N, curreretr. qui — errat om. 2. 21) infesta A2], 
rmvcaf h, infa?/sta C. infensa R (Aut infeMsa aut ea jmrte qua magis ciuitas est frequens quam 
mundare cupiebat). aut ibi qua mvcafh. aut uhique r. magis prona vcafh. magis parua r. magis 
pai^te AKRl,m. iwundare R, redanda,ri Ar, redundare N, mvcafh. Scripsi emmdari, nam aquae, 
non ripae redundantur. 24) Uxori deditus 2r, glossa ex scliolio aut ex Servio ad 1. 1. Va- 
riae C. positiones A. 


10 ACR. ET PORPH. COMM. 

Anicnis fiuuii sepulta dicitur, qui in Tiberim cadit, et, quia abundans aquis 
Anio cineres lliae in Tiberim deduxit, dicta est Ilia ei nui)sisse, et ideo dixit 
uxorius amnis, qui se ad eius querelam iactaret ultorem. [Alii dicunt, quod ista 
Ilia Anieni nupserit, nam multi hoc sentiunt poetae.  Sed Horatius ut Tiberi 

5  det causas  irascendi, Tiberis magis dicit uxorem].  Uxorii enim dicuntur 

uxori  dediti,  ut  Vcrg. (A. IV,  2G6):  Pulchramqne uxori urbem Exstruis. 

21. Audict  ciucs . . pugnas.   Pugnas  ex  morte  Caesaris  in  posteros 

editas dicit per bella ciuilia.   Nam et Augustus percussores eius usque in 

Aegyptum persecutus est. 

10 25. Quem uocet diuiim. i. e. aversos dicit superos pro tali scelere uota 

humani generis s})reuisse. 

26. Faligant. Instanter et impense rogent, ut Verg. (A. V, 239 aut 
VII, 471, coll. cum V, 582): Diuosque in uota uocasset — uocauit [htignnt]. 

27. Minus audientem carmina.  Hymnos  et  preces non audientem pro 
15 supplicantium impietate. 

29. Cui dabit partcs scelus expiandi. Id est : cui deorum dabit luppiter 
potestatem delendi malum, quod patrauit pars Romanorum? non enim 
omnes consenserunt in mortem Caesaris. 

30. luppiter.  louis mite numen est nec aliquando per se laedens, ut 
20 Lucan. (I, 661): Nam mitis in alto luppiter. 

31. ISube candentis. [Melius candenr« nube, quam canden/w humeros]. — 
^ m?*c/w^. Candidis nubibus uelatus, scilicet qui uideri possis ; irati (uelati?) 
enim dii nequeunt conspici. 

32. Augur  Apollo.  Augustum  dicit,  qui se  Apollinis filium  uolebat 
25 uideri, aut propter Troianum genus de Veneris stirpe, ut Verg. (A. I, 289) : 

Hunc tu olim caelo spoliis Orientis onustum Accipies. 

3) Scribe : quia se iactauit, ut supra errat pro erraret. 4) naiii multi hoc sentiunt poetae 
Ar (om. poetae ut K. 5) causam h. dixit codd. et edd. Alii — iixorem ora. C qui pergit: 
Vxorhis atitem dictur u. dedi<«/5. Ar: uxonV enim dic«/ntur uxoribus dediti. rell. uxoriws e. dicitur 
uxo»v deditoa. 9) propter Gc:i{h, per A^l,v ob t. editna, AR,a, f/editas N, mvc, ?'e«7ditas 12, fh. 
9) Nam e<A2,r. 9) usque ad mvcafh. in Aegyptum vsque percussores Caesaris RC. prosec. r. 
11) a(Zu.Rl2, rmv. 14) fatijfftnt A, rell. fatigent. Locus non est Val. Flacci Arg. IV, 69. 
15) ymnos A, pro inip. om. C. propter sup. imp. K. suplicantoi mvr (suppl.) 19) mortewi AR, 
afh, morfe Nl, vc, necem r, nece bG. Quod patraucrunt llomani in occidendo caesare C. de- 
lendi piaculum h. 20) nomen C. nec Aliquando A, rell. aliq«/(/, quod non ad homines spectat. 
20) ut Luc. AC. N?im mitis fli. 22) Schol. om. A 2. Nitbe candeutis umeros A (in lemmate 
scholii et in II<ir.) Rbr. canden^t N12, mvcfh. 29 et qui ANIi2, mrvca, vt qui Cfh, si qui 1. 
sc. ut (om. qui) 2. 23) possis NIG. poss/< AK2 Cmv. posse^ r. non potes< afh. irati enim A2, 
contra nexum sententiarum, scribe velati, cum de amictu, nou de ira Apollinis agatur. Amicti 
NRl, rmvcafh, noK amicti C. 24) Aug. dicit A. Ang. di.rit 2 Pr Ojiter Aug. qui R. Haec propter 
Aug. dicit qui C. Rell. om. et propter et dicit. Aut — accipies om. 2. 25) Ut Virg. A, rell. 
ut est. R: ■ — uidori quippe in bello acciaco eum fautorem habuit contra antonium. Unde est 
(Verg. A. VIII, 704): accius haec cernens acrum tendebat oUmpo aut propter etc. 


IN CARM. I, 2. 11 

33. Erycinn. ridens Venus <ab Eiyco, in quo maximc colitur, dicta. 
Vcrg. (A. V, 759): Erxjcino in nerlice sedes Fundatur Veneri Idaliae. Secl 
Vcncris numcn non usquc adeo mitc essc solet; nam irata Solis filias per- 
secuta est. 

35. Siue neglectum genvs.  Quia Cacsarem occidi passus est, siue quia  5 
postca in ultionem eius bellum ciuile ficri pcrmisit. — Et Ncpotes] Nepotes 
eius Eomanos dixit per Romulum. 

3G. Respicis auctor. Mars auctor per Iliam ucl Romulum, ut Verg. 
(A. VI, 780): Viden nt geminae stant uertice cristae, el pater ipse suo supe- 
rum iam signat fionore. iO 

37. Ludo.  Ludum Martis dixit bella ciuilia, cuius ludus in praeliis est. 

38. Quem iuuat^ delcctat; Martcm enim et bellicus clamor et splen- 
dentia tela delectant, ut Verg. (A. II, 27): luuat ire et Dorica castra, Deser- 
tosque uidere locos. 

39. Et Mauri.  Maurum abusiue posuit pro quocumque hoste. 15 

41. Siue mutata iuuenem fgura. Mercurium dicit, siue quia in diuer- 
sas potestates transfigurari consueuit, siue quia eum uult Augusto per Troia- 
nos parentem uideri, ut Verg. (A. VIII, 140): At Maiam, auditis si quid- 
quam credimus, Atlas Idem Atlas generat, caeli qui sidera torquet. Sic ge- 
nus amborum scindit se sanguine ab uno. Et uenias precamur a superioribus -0 
ubique subaudis. 

42, 43. Almae filius Maiae. Ne Cupido putaretur, ideo dixit filius 
Maiae, ut Mercurium ostenderet. Verg. (A. I, 297): Et Maia genitum 
demittit ab alto. 

45.  Serus  in  caelum.  Ac  si  diceret:  diu uiuas  Romanis,  et tarde 25 
diuus fias. 

47. Vitiis iniquum. Iratum, indignantem peccatis nostris et propter hoc 
fugientem nos. 

50. Princeps.  luxta morem principum, qui patres patriae dicuntur. 

1) Encina ridews A in Hor., eric. rides in lemmate. erece AN. eiyce ubi colitur 2. ab 
^erice 1. ab erice monte r, ab Eryce monte C, ab ericio monte R, a monte Eryce fh. 3) in 
liiore ACr. dicta — persecuta est oni. 2. Fundatur Veneri Idaliae om. Ar. 7) Siue quia omn. 
praeter A2. passus sit Ab. passa est N. 6) Nepotes eius omn. om. praeter A. |)e?' Ar, re\l. propter. 
schol. om. C. 8) Mars augustum Ab. Auctor — honore om. 2. uel Eom. Abr, rell. et. Mars propter 
Iliam Ronuili matrem C. 9) Viden' — stant om. Al, rmvca. 10) honorem Ab ut Menag. 11) dicit 2 
11) est in prael. R. 12) Quem iuuat. iiiuat delectat Ab. i. delectat r, rell. om. delectat. Totum 
schol. om. 2. 15) pro qualibet genteW^. 16) dicit — Jias om. 2. 17) eimi uult A. ut Virg. A. 
18) At Ma/a Al,rmv, rell. at Maiam. 19) credi<«i' Ar, ut Gud., i-ell. ereAimus. At/ilans (bis) 
A, athlas N, rell. atlas. 19) caeli qui sidera torquet ACR (tollit). 21) subaurfj supra I, 1, 18. 
22) Nec A. 22) dixit filiu?» Ar. 27) iratum contrarium indign. AC. iniquum dixrum indignan- 
tem r. iniquum inimicum octauianum dicit uiciis romanorum, quia suo tempore expugnauit (1. ex- 
purgauit) uicia eorum b. 


12 ACR. ET PORPH. COMM. 

51. Medos. Parthos, a quibus Crassus occisus est, quo pereunte ortum 
est bellum ciuile. Lucan. (II, 11) tle eodem: Umbraque errarel Crassus 
inuUe. 

FORPHYRION. 

5 

lam satis terris. Post occisum C. Caesarem, quem Cassius et Brutus 
aliique coniurati interfecerunt, multa portenta sunt uisa; Tiberis enim ita 
creuit, ut prodigii loco haberetur. Haec autem omnia (omina?) uult uideri 
in uhionem occisi principis facta et paenam eorum, qui bella ciuilia agere 
10 non desinebant. Qua inundatione Tiberis ad pericukim ruinarum alio duxit 
solum. 

Terris — misit.   Pro: in terras misit. 

6. Saeculum Pyrrhae.   Pyrrha questa est, noua monstra mundo acci- 
disse, interitu generis humani. 
15 9. Piscium — ulmo.   Leviter in re tam atroci et  piscium et pakmi- 

borum meminit, nisi quod hi excessus lyricis concessi sunt. 

11.   Et — superiecto damae.   Superiecto aequore, id est,  super terras 
iacto illa scilicet diluuii iimndatione.  Sic et Verg. (A. VII, 31):  Verticibus 
rapidis et multa flauus harena. 
20 14.  Litore Etrusco uiolenler undis.   Constat, uiolentia maris repulsum 

Tiberim redundare [solitum] et ciFundi super ripas suas, quod hic nunc 
monstrose factum dicit. Litus autem Etruscum Tyrrheni, id est, Tusci 
maris repulsum Tiberim [in litus] accipit, in quod exit. 

15. Monumenta regis.  Monumentum non sepulcrum tantum dicitur, sed 
25 quicquid memoriam testatur; regis ergo Numae Pompilii significat. 

1) Loeuiu Lucani om. Nlil. G) gaiuni M. 7) iuterfeceraut fh. 7) ita om. rvoa. Tyberis 
e//aTO Cfh. cf. III, 27. 8) omma codd. et edd.; om/na lcgas ut in Acrone, nam .sola Tyberis inun- 
datio dici nequit haec omnia. 10) Quam inundation/s M, rell. (^uam inundatiowem. Et H. Ste- 
phanus et Nannius et Suringar. desperantes intactum hunc locum rcliquerunt. Ablatiuis positis 
sanus tibi uidebitur. Ad periculum ruiiiarum i. e. ut ruinae timeudae sint ; alio i. e. alium in 
locwm; soltmi i. e. terrac sohim. 12) In MR,ra haec glossa a capite s.iholiorum, ante argumen- 
tum posita est; in terris R. pijrrae. pyrra M. 12) quaesta M,mvh. muudo accid. MR. 16) hi 
Mafli, ii Rrv. 18) Sic e< MR2. Verg. M. sic etiam Virg. rvafh. 20) redundare solitum eff. {et 
om.) MR, red. tt solitum cff. rvafh. Abieci solitum. Acron qui habet solito a luco ad h. 1. conf, 
est. super ripas MR, per rip. rvafh. e/rusco codd., heXx. edd. Tmci maris MAR2,r (thu.sci) 
va, hetrusci maris fh. Etrusco lit. i. e. Tyrrheno mai-i, quo influit Tibcris. C. Mare ergo est, non 
litus, in quod Tiberis exit. Ilinc distinctio post Tiisci maris aliena est et sententia corrupta: 
Litus autcm Etruscum Tyrrheni i. e. Tusci maris. Repulsum Tiberim m litus accipit, in quod Ti- 
beris exit. NR: LitU3 — repulsum tiberis littis (tyb. litt. R) accipit, in quo tiberis exit.In littus 
acc. ia quod rvAfh. 24) sepukrum tautum MR2 relL tant. sepulc. rvafh. 25) ow«m quit^quid MR 
(quicq.) omne quicquid rvafli. sed quic^pud (om. nmne) 2. Memoriw MR, rv , memovia/ii afh. 
25) Regis MR2, rv. liegia)« afh. sig«a< rvafh. Subaudi memoriam. Memoria auteui non testatur 
monumentum,  sed  hoc illam testari certum est. 


IN OARM. 1,2. 13 

10. Tone non probante. Qiiod terreri luppiter iusserit populum, non 
perire. 

17, 18. Iliae — ultorem. Ilia, auctore Ennio (Ann. I, 57), in amnem 
Tiberim iussu Amulii, rcgis Albanorum, praecipitata. Antea enim Anieni 
matriuionio iuncta est, atque hic loquitur, quasi Tiberi potius nupserit.     5 

17. Querenti autem lliae, caedem Caesaris intellegendum. 

21. Audiet ciues acimse ferrvm. iV^uvosTwc: transiit. Sic intellegen- 
dum: Itaque audiet rara iuuentus, maiores suos acuisse ferrim. 

23. Parentum.   Non pugnas parenium, sed uitio parentum. 

24. Rara iwientus.   Quia bello ciuili sub Caesare et Pompeio, deinde iO 
sub Augusto et Cassio atque Bruto Romani se ipsi confecerunt. 

25. Quem — rchus. Iterum dauvosTto? transiit, et fere amorem hunc 
liabet sine coniimctionibus transeundi. Caeterum subaudienda hic est 
coniunctio ergo; sic enim fit plerumque.   Ergo: quem uocet diuum populus? 

27. Minus  andientem —  Carmina  Vestam.   OfFensam  scilicet  scelere 15 
eorum, qui Caesarem occiderunt. 

30. Tandem — amictus. Conuersus est ad Apollinem, qui Actiaco 
bello Antonium oppressit. 

33. Siue tu mauis, Kricyna ridens, Quam locus circum uolat.  Potest et 
ridens locus  et Ericyna ridens  accipi,  et est Homericum Ericyna  ridens 20 
secundum ilhid (II. V, 375): cfliXo[xfx£i5r|? Acppooixr^. 

35. Siue neglectum genus et nepotes. Ad Martem hoc pertinet, quem 
inuidiose arguit genus suum, id est, Romanos neglexisse, c^uod passus sit 
eos bello ciuili uastari. 

37. Heu, nimis longo satiate ludo.   Ludo belle pro bello [posuit] ; hic 25 
(hoc?) enim uidetur ludus esse Martis. 

39. Acer et Mauri pedilis c?'uentw7i Vultum in hostem. Mauri pro 
cuiuslibet accipe bellicosae gentis (milite?); speciem pro genere posuit. 

41. Siue — figura.   Adulatur Augusto, Mercurium eum dicens esse. 

3) E?;inio E. 4) Ama/?ii M. ak-an. M. 4) praecip. (om e."!;) ME2,r. Antea enim MAK2, rvafh. 
6) Quoerenti M, rv. 7) Tran.s«t codd., transiV rvafh; item infra. 8) audiet om. fh. 10) bello 
ciui^j R, conf. schol. ad u. 35. in bello ciuilibus afh. Bella ciuilza M2,rv. poeta hic wiiio, in- 
ferius miiis dicit porapeio (erant?). Deinde M. 11) se ipsos2, recte: ciuis ciuem inter bella 
ciuilia. 18) est oiw. rys.i\i. Coxmtrtitur C. 17) quia M. 18)obpr. M. Locum Verg. A. VIII, 704, 
quem R ad Acronem sic adfert : 'Unde est accius haec cernens arcum tendebat olimpo' om. 
MR2, rva, legitur in Cfh. 20) Id est homericum MR2, rvafh. ^\iCKo\i:rfjrfi M2, r, cI'tAo|i.£tOT|? vafh. 
AcppooiTTjC G,ra. Verbis gr. in R lacuna est. Sufficeret : Eryc. rid. Homericum illud. 25) belle 
MA om. R2, rvaf h. posuit om. M2. quod hidus Martis est Bcp. hic codd. et edd., praeferendum est 
hoc sc. bellum. 26) lusus M, cpiod sensu singulari ioci ponerem propter uidetur esse, si dativus 
Marti scriptus esset. Ludus est repetita uox poetae. 28) accipe NR22, rva, accipzY fh. pro cuius- 
libet (om. bellice,)- gentis idro pom^ sp. pro gen. C. uiro fh. hoste Acron , pro qnalibet (jente 
B'x>.   29)  esse dicens Cafh. 


]U 


14 ACR. ET PORPH. COMM, 

45. Serus — redeas.   Suauiter optat Augusto, ut diu uiuat. 

47. Neuc te nostris, Benc haec dicuntur, quia ad Mercurium uidetur 
loqui, qui uolucer deus cst, simul eleganter et illud oblique optat, ut post 
excessum Augustus diuus factus recipiatur in caelum. 

Nostris uitiis [Vtrum] ad bella ciuilia referens ait [,an latius, ex hoc 
intellegitur]. 

48. Ocior aura toUat.   Pro: ocius tollat, a/-7jij,a u-aXXaYTj. 

CARMEN I, 3. 

ACRON. 

1. Sic te diua.   Principium deprecationis, qua nauis beneficis sideribus 
commendatur;  sahitare  enim Veneris  sidus  est.   Sic  autem aduerbium 
adiurantis est. 
15 2. fratres Relenae.   Castor et Polhix.   Lucida sidera] 'ETrsgrfi-r^oi?. 

3. Ventorum pater. Aut Aeolus, aut iuxta Physicos, qui uentos ex 
motu Oceani nasci uohmt, Neptunus dicitur, ut Verg. (A. V, 14): Quidue, 
pater Neptune, paras? 

4. Praeter fapyga.   [lapyx] uentus utilis [est] de Apulia [flans] Athe- 
20 nas petentibus graece drr^r^ozr^q (dp-,'£a-7]c) dicitur. 

5. Creditum. [Commen] datum, ut Verg.. (G. I, 224): Anni spem 
credere terrae. 

6. Atticis.   Atheniensibus. 

8. Et serues animae dimidium meae.   Amicum partem animae posuit, 
25 ideo  dimidium  dixit.   Athenas  nauiganti Vergilio  nauigii prosperitatem 
precatur  et execratur etiam timorc periculi  eum,  qui primus cupiditate 
lucri ad temeritatem nauigandi descendit. 


'O^ 


1) ut diuinAt r, diu uiuat et sero dium Jiat C. conf. Acr. 3) est om. rvafh. 3) obtat M. 
5) Id est utrum 2C,rv. Id utrum afh. Id est om. MR. 6) et hocfiIAR2. ex hoc rvafh. intelli- 
getur MA. rcll.  intel%/tur. 

A(l naujm in qua u/rgil. athenas petit ; in Iloratii codice ad nauem A. Nauem prosequitur 
qua uirg. athenas uehebatur prosphonetice dicolos ad nauem 1. Tertia ode ad xiMiim uirgilium 
deuehentem K.   Idem ad u.  1 :  Sic se diua.   Nau«m prosequitiir qua u«Vg. ath.  uehebatur. 

12) ut naujs beneticiVs Av (Vel. Long. p. 2219). aut naiits — commenrfeter ANRGl, 
rmva commende/itur Franeq. ap. Suring. p. 124. Quae commeudatio cum non sit consecutio 
precum sed id ipsum quod deprecatio exprimit, satius esset legere: Pr. dep. qua nauis ben. sid. 
comm^ndatiir. quare ipsam ben. sid. commendat C. ut namm ben. sid. comitetur fh. Dum ac- 
tiuum passiuo h. I. praestare uideatur, edidi quidem ope librorum : ut ?jauem ben. sid. commenc?e<, 
sed uarhx^ principio depr. locus magis quan» intentio cum indicctur. sciipsi : /lua — commenc/ater. 
13) Sic — est om. A. autem om. NGl,r. est om. r. 15) ir.i^. om. A, rell. epexeg. ephexeg. 
effex., ex Porph. 16) eolu« ANlr, .4eolus R2vc Franeq. Aeolum — NeptunwTO dict^ mcafh. 
19) Inpj'x om. AR,r. cst C. 19) flans codd. et edd., argtstcs ANRl Franeq. mv, argcstes Crcafh. 
21)  datuin Ab, rell. commendatum.^tfcre terrae r.   25) id est, dimid. N.   26) eufn om. Ab, illum 2. 


IN CARM. I, 3. 15 

0. lUi rohur et aes triplex circa peclus. Ac si dlceret: duritia sinc 
sensu perieuli. — Triplex. Verbuni ab usurariis traetum posuit, quorum 
auaritia, [uel] spe lucri uel commercii (commerc?'o?) inucntum naui- 
gium sit. 

11. Commisit.   Credidit, ut Terent. (Eun. V, 1, IG):  Quem lupo  com-  5 
misisti. 

14. Tristis Jlyndas. Tempestuosas et nubilas, ut Verg. (G. II, 279): 
Et pluuio contrislat frigore caelum. — Nec rabiem noti. Notum supra om- 
nes uentos extulit, quia cardinalis est; ideo arbiter, quia praecipue iudi- 
care (uim habere?) de fiuctibus solet. 10 

15. Ariae.   Adriatici maris pro quouis mari. 

16. ToUere. Commouere, ut Verg. (A. I, 66): Et mulcere dedit fluctus 
et toUere uento. — Ponere. mitigare. 

17. Quem mortis timmt gradum. Ac si diceret; genus mortis. Tres 
gradus mortis definiuntur : fato, casu, genitura; fato, ut rer(/. (A. X, 467): 15 
Stat sua cuique dies; casu, ut Verg. (A. IV, 696): Merita nec morte peribat, 
Sed misera ante diem; genitura, ut Verg. (A. X, 781): Sternitur infeUx 
aUeno uolnere. Unde Stoici casu dicunt, Epicuri fato, Pythagorici geni- 
tura hominem mori. 

18. Qui siccis.   Pi'aeter lacrimas,  ut  Lucan.  (IX, 1044):  Qui sicco 20 
lumine campos uiderit Aematkios. 

10. Mare turbidum.   Tumens fluctibus suis. 

20. Infamis scopulos Acroceraunia.   Epiri montes,  ideo dicti, Graeco 
uocabulo, quod sui altitudine frequentius fulminantur.  De his Verg. (A. III, 
506): Prouehimur pelago uicina Ceraunia iuxta.  Infames autem famosos, aut 25 
multorum poetarum carmine, aut propter asperitatem litoris naufragiis nauium. 

3) auaritia spe [om. uel] omn. codd. et edd. praeter R, qui habet uel spe. ei spe C. Cum 
tres nauigii auctores dicti uideantur, ablatiuus commerc/o tibi probabitur. 7) nubifes Abr. 
Franeq., rell. nebulos«s. 9) quia AR,fh. qu« vca. ex cardinalibus NR. 10) Schol. ex A. quia 
om. fh. solet pasci aestibus i. nutriri Jluctibus fh, solet — nutr. Jluminibus NR, r, • — fulminibus 
mvca. 12) ut uirg. A. 14) uento ANR,r. conf. Aen. VII,528, uentos ex C in fh transiit. 
13) glossam om. AC. 14) ac si diceret R. mortis si diceret tres A, mort. ac si dic. tres b. Tres 
autem gr. C. 14) diff. NR2rv. 8 et gen. 2. Fato stat A om. ut Verg. et in 2 seq. locis. 18) epi- 
curi ARl,mv, conf. Pers. 111,79 rell. epicure?. 19) hom. mori om. A. mori dicunt C. dicunt 
casum — mori b. 20) iit Luc. ANRlb,r. emath AN. 21) turd/dum A. in lemm. et in cod. 
Horatii, b cum gl. twmidum fluctibus. Glossa fons lectionis turgid.\\m est, non auctoritas. Turgi- 
dum enim mare non dicebatur neque undae turgent, sed tumidum aeqtior aut turSjdum. 23) in- 
fames A in lemmate Acronis, infamzs in Hoi-atio. infames in lemm. Porph. M. Acrocer. A in 
schol. et in Hor., ubi tamen man. 2. a in «e mut. Stint montes Epiri (crvcafh) om. AR, conf. 
Porph. Sunt om. Nr. cypri r. sui alt. codd. et edd., ob suam alt. C. fuhuin«ntur NR, rell. fulmi- 
nentur. 24) frequent/MS A, rell. frequento-. Scholia ad Acrocer. eL ad infam. scop. hoc ordine 
se excipiunt in codd. et r, aliter in mvcafh. 25) Compendium uocis atitem in aut mut. cafh. 
Infames autem famosos aut  mult.  AR, rv. 


16 ACR. ET PORPH. COMM. 

21. Neqmfjuam deus abscidit. Ac si diceret: numquid sine ratione 
separatum est raare a terris, cum illud elementum periculis, hoc uolupta- 
tibuB plenum sit?   Abscidit autem separauit. 

22. Prudens.   Prouidens. 

5 24. Non tangenda rates transsiliimt uada.   Periculosa nauigiis; non de- 

bcre uada accusari, diun nauis ipsa nec fieri nec usui esse debuerit, [hoc 
cst,  non tangi].   Nam  et Very. (A. I, 112):  Inliditque uadis.   Ideo enim 
uada dicta sunt, quia breuitate sui uadari, hoc est, ambulari possunt. 
25. Audax omnia perpeti.   Merito omnia patiens lucri cupiditate. 

10 27. lapeti genus.   Patronymicum.  Prometheum dicit filium lapeti, qui 

dum igncm supcris furatus esset,  numinum indignatione febres hominibus 
datae dicuntur [uehiti calorem, quem desidcrarint]. 

30. Subduclum.   Subreptum [,furatum]. 

31. Incubuit.   Institit,  ne  nec in  suo elemento quieti uiuerent,  quia 
1j aliena temptassent. — Cohors.   Ac si diceret, muha genera morborum ad 

uindictam temeritatis terris inmissa. 

32. Semotique prius tarda necessitas. [Tarde uenientis]. Dicit per 
necessitatem (muhitudinem?) febrium acceleratam mortera, quae tardior 
horainibus fuerat  constituta. 

'20 33. Corripuil gradum.   Accelerauit pericuhim inuento nouo exitio,  ut 

Verg. (A. I, 418) :  Corripuere uitam interea [qua semita monstrat]. 

34. Vacuum. Apertum, quod expcriendi horainibus non causa fuerit. 
Verg. (A. V, 515): lam uacuo laetam caelo speculatus et alis Plau- 
dentem. 


1) NequfViiiam A non in lemmate, rell. nequicquam, necqmc^uam, non ne quifZquam. 
2) a tcrris ANK2 , rfh. a oni. mvca. a terra C. 3) autem id ent K,r. autem om. C. 5) de- 
bere ANC, deljcn^ rmvcafh. 6) dum AN, cum rell. 7) /wlisitque A, illisitque Nr, illwditque 
C, rell. illi(2itque. 8) <[ma ANKr, rell. quod. sui ANRCr, rell. su«. Quod uix ulla profunditate 
sui uadari, id est, pedibus transiri possunt C. poss«nt ANRCr, rell. poss/nt. 9) Merlto omn. codd. 
et edd. Id est om. ANCr. temeraria omnta faciens paticnM[\ie C. 3) patronomicum A. patronomi- 
cum est Rl. i^atrononiicore esl N, patronymifon r, rell. patronymicwm est. peri^^hrasis patromjmici 
lapetides C. Nihil mutandum, patris nomen breuius indicatur. Verba diuersae potestatis Traxpcu- 
vu|Atxi{ et TtciTpovoixtxo; saepe confunduntur. 11) dum ANKl, rmvca, cum fli. 12) dicuniur AKRr, 
rell. sunt. ueluti calorcw ANI)r Franeq. rell. uelut calor. Glossa videtur csse ad u. ir/ne^n per- 
tinens. dcsiderarmi AN, desideratterint Fran., desiderarit r, rell. desideran<?Jt. 13) furatum om. 
A. creptum Fran. sm-r. N. furto ablatum C. 15) temptassent 1 Incubuit institit A. tempt. in- 
cubuit auteni institit NK,r (insistit). incubuit. terras inuasit ut nec . . C. ins/stit ut 1. quiete 
Nb. missa N. sunt om. AXK2. terrrtw iniuissa suut r. 17) Tarde ucn. oni. A. In cod. Fran. ap. 
Suring. p. 130 falsum lemma datum est uerbis corruptis multiluAo infirmata, quae idem Suring. 
mutauit in mult. infinita. Lege potius: niult. injirmitatum i. e. febrium cohors. In scholio scribe 
multitudinem pro necessitatem. accelemtowi ANRr. per febreis acceleratow» C. Tardam necessitatem 
dicit propter feritalem febrium accelerara<e»/i mortem fh. propt. necess. febr. acclerantem mort. 
mva.  Tarde enim  dicitur r.  tarda NR, rell.  tard«;«.   22)  fucrat Rmvcafh. 


IN CARM. I, 3. 17 

35. Pinnis non homini datis. Vcrg. (A. V, 15): Pracpelibus pinnis 
ausus se crcdere caclo Insuetum per itcr (/clidas cnavil ad Arclos. 

37. Nil mortalibus arduum cst.   Ditticile. 

38. Caelum ipsum.   Qiiod soluin sibi cxcci^craiit iiumina, quasi ct ip- 
suni  possent huniani ausus attingerc,  nisi fulniina coercerent.  —  Petimus.  5 
Optamus, cxposcimus, ut  Verg. (A. VI, 395):  Tartareum illc manu ciisto- 
dem in uincla petiuit. 

38. 39. 40. Neque pcr nostrum patimur scclus.   Iracunda huem ponere 
fulmina.  Id cst: non patimur illum quicscere; uam quitlam Gigantcs ipsum 
caelum conati  sunt ad soluui deducere.   Verg. (G. I, 280):  Ut coniuratos 10 
caelum rescindere fratres. 

PORPHYRION. 

Ad nauem loquitur, qua Vergilius Athenas petierat, adorans eam, ut 
eum incohnnen perferat. 15 

2. Sic — sidera. 2/rjU.a i-£$r|Yyjcji?, quia fratres Helcnae hicida sidcra 
sunt. Constat autem hodieque inter nautas, Castoris et Polhicis stellas 
plcrumquc nauibus infestas (?) esse, ut Verg. (A. III, 272): E/})tgimus 
scopuhs Ithacae, Laertia rcgna. 

4. lapyga.   lapyx a uentosa regione, unde flat, dicitur. lapygia autem 20 
est, quae nunc Apulia appellatur.   Dicit ergo, optime hoc uento ex Italia 
Athenas nauigari, ct idcirco optat, ne alius flet quam ipse nauiganti Vergilio. 

5. 6. Quae — Vcrgilio. Ambiguum, utrum debes finibus Atticis, an 
ftnibus Atticis reddas accipiendum sit. 

8. animae dimitlium meae.   Suauiter hoc dictum secundum illam ami- 25 
citiae definitionem, qua philosophi {Aristot. in Diog. Laert. V, 11, 20, cf. 

1) piniiis A. conf. C. II, 20, 2. 4) excepenmt NE, excepenut r. 5) possent fh. possfnt 
A,Cr. liumani attsus ANjCfh. poss/i huraanrt ?«*• 111 mvca. 7) Cum u. petiuit exeunt scholia 
ad h. 0. in A.   9) patiniur loitem fh. quoradam N. ipsum caelo deicere C. Locuni Verg. om. Rr. 

PORPH. 14) Ode tertia ad nauem P. Viriliu (sic) maronem uehentem R. 15) p?'oferat rv. 
16) £({)£;. MG2rv. ir.c^. Ca, rell. epex. 17) hodieque MAG2, hodic rvafh. 18) iufestas omn. 
codd. et edd. At prorsus contraria enuntiantur ab eodem Porph., ut ad IV, 8, 32, 111, 29,62 — 64. 
conf. ad Carm. 1, 12, 27 et inter graecos scriptor. Hom. Hymn. ad Diosc. XXXIV, 6 — 17, Theocr. 
id. XXII,5 — 22, Eurip. El. 491, Or. 1636, Hel. 1495. 1515. 1680, Luc. D. D. 29, Ael. V. H. 
IV,5, Nauig. 9, et Propert. 1,17. Contradicere uidetur Plin. H. N. 11,37. In Horatio eiusque uet. 
commentt. de hac duplice Tyndaridarum potestate nulla fit mentio. Diligi potius quam metui 
eos facit uirtus, teste Acrone ad IV, 5,35, qui eos beneficis sideribus in arg. h. o. adnumerat. 
Temporis decursu populi sententia de duplici Dioscurorum indole aliquantum turbari poterat, pu- 
gilum utiquc pugnatorumque uirtute ac ferocitate, conf. Theocr. XXll, 169. 171. 212. al. Gerh. 
gr. Myth. I, 128. 411. 529. Welcker. Tril. 229. 234. 598. Creuzer. Dionys. 160. Schwenk. 
Mytli. I, 99. Lauer. Myth. 189. 309 etc. Hinc uido, cum famtas uim hominis iiel dei non ex- 
primat, utrum insessas uel tale quid loco consentaneum sit. Flammae enim Dioscurorum nauibus 
insidentes  conspiciebantur. 

nAUTUAL, ACK. ET POKPH. 2 


18 ACR. ET POKril. COMM. 

Arislot. Moral. Magna II, c. 11. Tauchn. p. 88. et c. 15 p. 93.) utuntur: 
{j-ia "^u/v) £v ouoiv  otojjLaai xciixivr^. 

9. Illi robur — erat.  Execratur cuni, qui pericula non tiniuerit.  Ha- 
bet autem hic  quiddam  Homericum  (II. II, 490):  XaXxsov  0£  |jloi  f^xop 
5  oViVj, id est: ferreum pectus. 

14. nec  rabiem  — maior.   Arbitrum  pro rectore posuit;  significat 
autem in Adriatico  sinu ncminem magis Noto uento  saeuire,  per quod 
uidetur ibi dominationem exercere ad extollendos fluctus,  cum saeuit, uel 
ad placandos, cum flare desinit. 
10 17. Quem m. t. gradum.   Quam mortem, inquit, abhorrere potest, qui 

monstra maris et asperrima saxa sine lacrimis uidere potuit? 

20. Infamis scopnlos. Ait propter atrocitatem naufragiorum, quae ibi 
multi patiuntur. 

— Acroceraunia.   Montes sunt Epiri. 
15 21. Nequiquam terras.  Prospexerat, inquit, natura hominibus, ut terrae, 

quibus sine periculo uteremur, a mari discernerentur, sed hoc frustra, cum 
iam audeat humana temeritas etiam mari se committere. 

25. Audax lapeti geniis.   Prometheum  significat,  de quo nota fabula 
est,  ignem  eum  furtim  a  caelo  hominibus  adtulisse  et  inuexisse  terris 
'20 multas calamitates. 

29. Post ignem — subductum.   Hesiodus  (E. 47 — 88) ait,  cum  ignis 

e caelo furto Promethei subductus esset, Pandoram inmissam terris paehae 

causa.   Nam per eam mulierem patefacto dolio erupisse omnium (omnia?) 

pestium  gencra,  quibus  homines laborarent.   Secundum  eam  opinionem 

2") haec dicuntur. 

CARMEN I, 4. 

ACRON. 

1. Soluitur acris hiemps. MoUescit.   Acris nomen (et?) ncutrale a mas- 

30 culino genere, ab eo quod est acer, unde etiam in masculino [gcnerc] in is 

dcsinit ; ideo communc et omne nomen facit, ut acris hiemps et acris sinapi. 

17) uter£w?<r MA2, utcrciUwr K, wtimwr rvafh. 17) et cuni M2. 19) fabula est MAR2, 
fab. id est rvfb. fabula s. (scil.) ign. a. 23) In lemmate A: Post igu. aeth. do. suhlat. et K . . 
suhlatum pro subductum. 23) i«m. M2,r. a caelo M, rell. e caelo. 24) causw?* M. 25) omnia 
K. omnium maloncm genera C.   Scribe: omnia pestium genera. 

ACRON. lucipit ad sestium de uerno tempore A. eadem inscriptio in Horatii codice, ubi 
1. m. Ses<c/'tium in Sestium mutavit. Ad (luirinum Gestium dc u. temp. paranetice dicolos b. 
20) hiem/)s A et in M Porph. alijsque uet. codd. Hor. ad Epod. II, 52, Serm. I, 39 et Epist. 
I, 10, 15, item in codd. Prisciani Vol. II. p. 153 Ilertz. et Seru. ad Vcrg. A. VI, 685 et 
Charisii I. p. 82, ubi noster locus laudatus cst. 31) nomcn ueutrale ANKl,r, nomen cst neutr. 
Cmvcaf h. C : Acris nomen commune et in ueutro genere habet acre : acm hiems, acre sinapi. 
aliquando autera in masculino habet acer ut (Ovid. Pont. II,  11,  21):  acer  eqtios. Altera pars 


IN CARM. I, 3. 4. 19 

2. (rahunfque s. machinae carinas. De naualibus aut pro rcparatione 
aut pro hicme subductas competenti tempore nauigationes in maria reuocant. 

3. Aralor. Mutari etiam usum uitae dicit mutatione tcmporis, ut Yerg. 
(B. V, 70) : Ante focum, si frigus erit, si tnessis, in umbra. 

4. Canis.   Candcntibus. 5 

5. lam Cytherea choros ducit. Clcmentia temporis dicit etiam ad lu- 
dum animos inuitari, ita ut in noctem saltationibus uacent uoluptatem faci- 
entes, unde et Venerem posuit. — Imminente.   Appropinquante. 

6. lunctaeque Nymphis Gratiae.   Per Nymphas autem muliercs intellegi 
uoluit, per Gratias uirgines.   Ista enim tanquam Epicurus ponit,  suadens 10 
uoluptuose uiuendum  pro  fragilitate uitae,  nec praetermittendam, Vencrc 
adridente, laetitiam. 

7. Alterno terram quatiunl pede. Pro sono cantilcnae ad rhythmum 
(terram?) ferientes. — Grauis.   Pro operis labore. 

huiiis scholii ab ipso Cruquio addila , non tamen plena esse uidetur; debebat enim esse: ali- 
quando autem ei in mascullno et in feminino habet acer. ut : acer eqms et acer hiemps (Ennius in 
XVI ap. Priscian. Krehl. Lib. V, 3, Vol. I, p. 178, Hertz. II gram. lat. Keil. p. 152. 153. ap. 
Vahlen. XII, 406): Aestatem autumnus seqtiitur, post acer hiemps Jif. Charisius 1. 1. adfert ratio- 
nem cur melius communiter hic et haec acns pro hic acer, haec acra dicatur: — quoniam aures 
offendit, ut Horatius : soluitur acris hiemps. Nostro Acronis loco acris neutro genere statuitur. 
Quod tamen cum in Horatii uersu non extet neque recte accipiatiu:, legi nequit: Acris nomen 
est neutrale, sed: Acris n. et n., nam hoc ipsum est, quod commentator uult dicere, ut ex ul- 
teriore scholii parte liquido patet, ubi acris sinapi nominatiui neutro incZucuntur. 29. genere 
utroque loco om. AN. masc. in r. 32) et om. ante acris NRC. 32) Sinap» codd. nostri omnes 
praeter Nr, qui s?/napj habent. Sinap/, gr. atvaTit, indeclinabile, pluries in Plin. H. N. obuium, 
a Gesnero contra codicum auctoritatem , qui Coluni. XI, 3, 29 sinape habent, seruatum est. 
conf.  Petron.  66,  7  et Apic.  VI,  4,  VIII,  7. 

1) De naualihus omn. codd. mei et G, in quo tamen trachmtque s = siccas de naualibus, non 
uero scilicet de naualihus legendum erit. Sub nomine restitutionis Acroni haec inculcata sunt : 
Dicit de n&uihus aut pro reparatione a. p. h. — subducfts — revocafts, et quidem ex C: ,5(?e 
nauibus dicit, aut ad reparationem aut propter hiemem subduc^zs, competenti tempore nauiga- 
tionis in maria revocafts." Dicit de nauibus s. carinis, dicit etiam de machinis, quibus illae de 
naualibus deducuntur. Naualia sunt nota. Ouid. Her. XYIW, 207: Hic est aptum nostrae nauale 
carinae, et Am. II, 9, 21: subductam celant naualia pinum. De his iam tempus est trahere ca- 
rinas subductas. Nostro loco omn. codd. et edd. hab. subducta*. co^np. temp. nauigationis ANPtl, 
rmv, ad nauigatio?jm cafh. reuocwre in maria r, in maria reuoc«re ANRl, mv. xQwocant cafh. Pro 
competoifi, nomine suspectae latinitatis, scribe, infinitiui conseruandi causa: compe^iY tenip. 
nau. in maria reuocare. 4) i\\viia.i\onem A. ut A. 6) xVam cyth. R. dicit temp. Ar. 7) in om. 
caf h. de nocte C. ssMantihus AG, saltihus N, rell. saltafeo?w'bus. 7) Volupta^e fociente omn. codd. 
et edd., prater 2, cum quo scripsi : \\o\\i^ia.iem facientes, qua lectione nihil potest excogitari sim- 
plicius, nihil rectius. Facere enim ut in diuiuis sic in uenereis rebus uox sollemnis est_ 
Voluptatem satiantes, Acroni nuper inculcatum, neque aptum neque etiam latinum est. Nam uti 
sitim, famem, sic libidinem quidem satiamus, non uoluptatem, quam fa,cimus siue capimus. 
8) Unde-posuit om. IGCmvca. 10) Ista. Istas non in libris est. epicvireus AN, Crcafh, epicun<s 
Rl,m, epicurrus v. ponit Al, fli, po««it r., rell. ea;ponit. 12) adridente A. arrid. NRmr, arid. 
I,v,  ard. Ccafh.   13) pede??j AbNCr.   14) ferient/s AN12G Cr. ferientes R. iermnt fh.  ferien^i 

vmca. pede terram R. grauts R,rm rell. grnues. 

2* 


20 ACll. ET PORPH. COMM. 

9. Nitidum capxit.   Unguentis dellbutum. —  Impedire.   Coronare. 

10. Terrae quem ferunl solutae. Solutas terras liberas dixit, hoc est, 
incultas. Nam Vergilins, dum de agricultura loquitur, ait (G. I, 99): Exer- 
cetqiie  frequens  tellurem  atque  imperat  aruis.   Idem  inculta  iniussa  ail 

5 (G. I, 55): Arborei foetus alibique iniussa uirescunl Gramina. Potest et 
soluta terra aperta iam uere intellegi; nam pro temporibus et patescit et 
clauditur, ut Verg. (G. II, 324): Vere tument terrae. Et de hieme (G. 11, 
317): Rura gelu tum claudit hiemps. 

11. ISunc et in umbrosis.   Quasi expleto  anno et nouo redeunte red- 
10 denda sint uota  diis agrestibus,  ut  Verg. (G. I, 341) :  Tum pingues agni 

et tum mollissima uina. 

13. Pallida.   Epitheton mortis, eo quod pallidos facit. 

14. Regumque turres. Pro altioribus domibus [regum turres] posuit, 
ut tabernas pro humilioribus. 

15 15.  Vitae summa  breuis.   [Supputatio].   Pro  breuium  annorum  nu- 

mero posuit,  ut  Verg. (G. III, 284):  Sed fugit  interca,  fugil  inreparabile 
tempus. 

16. Fabulaeque et manes. Manes dii boni dicebantur [ . . unde et mawe 
tractum putatur . . ] aut certe [ . . somnus potius quam . . ] inferi, qui sunt fa- 

20 bulosi, unde Verg. (A. VI, 269): Perque domus Ditis uacuas et inania 
regna. 

17. Mearis.   leris, perueneris. 

18. Nec regna uini sortiere lalis. Non accipies per sortem rcgna 
uini. 

25 19. Tenerum.   Delicatum.  —  Lycidam.  puerum a te  stupratum. — 

Quo calet.   Quem impatienter amat. 
20. Tepebunt.   Ardebunt, amabunt. 

3) jwcultas omn. (ciiltui non iii?eru. Porpli). 3) cum Crfh. loq?«tur C, loqueretur A et rcll. 
4) irfem de iuculta iniussa uiresc. A. item de inculta: atijiie iniussa uiresc. C. idcm deinde culta 
b. idem dc inc. et ini. uiresc. m. idem inc. ini ail iit arborci foetus alibi. atque iniussa 
uiresc. R. idem m inculto N. idem inculto vac. i. inculto r. 6) aperto mvcafli. 9) qiiia 
cxpl. C. 10) tum ANRl,rm, rell. tunc, conf. Beitr. zu Pers. p. 316. 12) eo quod ANRlir. 
om. eo Cv. ([uae pall. faciOncafh. fticzfl^ Ab. 13) /-ey. <«r/-. posuit fh. 15) Supputatio om. ABcp, 
17) iwrep. AR. inre!/ocfl'.»(7e r. 18) maiius dii boniANl, Crm, man. om. vca, dii boui man. fli. 
Unde — putatur (putawt Cc) libri tucntur sed intcrpol. uidcntur. certt inferi Rl. infen-i qui 
A. putant, navi mane apud antiquos bonum dicebatur. Aut manes i. inferi, aut somnum potius 
etc. C. 20) domus fh. 21) loris A, rell. pro /neaHcm NRr aut permearis (om. pro) mfh. ^jer- 
«en. om dr. totam glossam om. vac. 22) A om. 5 postrcmas glossas. 23) b liabet has gl. 
Lycidam posuit pro (luolibet cinedo uel cataniito. IJcp: pro (luolihet puero. 24) auifls bdr. 
27) id est. ard. R. wl amab. 1 vca, et amab. r. i. e. amab. N. frigebunt. marcescent C. marces- 
cent I$'i>. ucl oin. fh. 


IN CARM. I, 4. 21 

PORPHYRION. 

Haec ode ad P. Sestium Consularem scripta est, [in] qua, describens 
uerni temporis gratiam, cohortatur ad laetiorera indulgentiorcmque uitam, 
admonens, mortem aequaliter omnibus imminere. 5 

I. Grala . . Fauoni. Fauonium uentum, qui Zscpupoc; graece appella- 
tur, ueris tempore incipcre flare (ait?), et Vergilius testis est (G. I, 43): 
Vere nouo gelidus canis cum monlibus humor Liquituret Zephyro putris se 
glaeha resoluit. 

10. Tcrrae quem ferunl solutae.   Utrum liberae et cultui non inser- 10 
uientes intellegendum, ut prata significare uideatur,  an temperie et aestu 
aeris  solutae,   quae  paulo  ante  frigore  hiemis  strictae  erant.   Sic  et 
Vergilianwn  ilhid (G. I, 43) se habet:  Et Zephyro  putris  se  glaeba  re- 
soluit. 

II. ISunc el in umbrosis Fauno decet inmolare lucis.  Sic et Verg. (G. I, ]5 
342, 341) ueris tempus aptum rusticis ad  sacrificandum  dicit,  quia tunc 
somni dulces \\ et tunc ?noUissima uina. 

12. Seu poscat agna.   Adtende feminino genere agnam mahiisse dicere 
quam agn?/m,  secundum  ilhid  Vergihanum (A. VIII, 641):  El  caesa iim- 
gebant foedera porca.   Nescio  quid enim quaedam elocutiones per femini- 20 
num genus gratiores fiunt. 

13. Pall. — et tabernas. Per tabernas uulgares domos significat, per 
turres ahiores. 

18. Nec regna uini sortiere talis.   Hoc ad magisteria conuiuarum per- 
tinet, quae talorum iactibus sortiri solitos et Plautus significat in Captiuis 25 
(I, 1, 5), item in Asinaria (V, 2, 54). 

PORPH. Ad Publium Sestiura consulatorem (to exp.) R. Hoc nomen in uett. codd. Ho- 
ratii scrib. aut Sestius aut Sextius aut Publius Sestius, Publ. Ses^ws aut Publ. Sextius, Sestius 
Quinmis, Sext. Quir., Sest. Quir. qui et Festus dictus est (B«p), Publ. Sest. uir consularis, Publ. 
Sext. cons. uir, Publ. Sext. consularis. Praenom. Lucius non extat in rv. et quaeritur, utrum 
L. SESTIUS iu numo ap. Ricc. M. F. R. p. 212 et Orell. ad h. o. idem cum jiostro iudican- 
dus sit. 

2) P. Sestium MARG. P. Sextium 2, rvcafh. L. Sextium consularem. C. scripta est MR. est 
om. r, script«<ra u, scri&tter Cafh. 2) qua MGrv. quae R. zVj qua quasi fh, in qua om. a. in qua 
ueluti C. 6) Zefirus M. 7) incipere om. C. flare et uirgil. testis est qui sic ait M. et om. 
Cuafli. qui sic ait omn. libri. 7) umor M. zefyro M. gl«e!<a M. 11) et aestu codd. et edd. tem- 
pore MG. «eris MRG, weris afh. Abuno Sic et ad alterum 6p.otoc(pxTov f h. om. uerba Verg. — Verg. 
16) tunc bis codd., alterum edd. abiciunt. 18) poscat agn«wj Mll,r. pascat agna fh. Kd- 
tende M. 19) quid enim M2G,rv. enim quid R. quomodoenim a. enim quomodo fli. 20) eloqimt. 
Mrv. per tab. om. A. Et tab. r. 24) conuiuarum MA2G, conuiuanum R, rell. conu/uiorum, 
Recte dicitur magister conuiuii ut coUegii et magiste;t'a commun«/«a, non magisterfa conuiu«orum. 
25) ictibus 2G, rv, rell. iactibus (actibus M). solitus et M. solita et R. rell. solitos et. sortiri 
solebant antiqui:  quod et C. solitos, quod et Plautus fh. ' 


22 ACR. ET PORrH. COMM. 

CAEMEN I, 5. 

ACRON. 

5 1.  Qms midta gracilis.   Percunctatur Pyrrham, cum qua olim consue- 

rat, quo amatore nunc iuuene fruatur, et munditias eius uel blanditias 
laudat, sed quadam adhuc amantis inuidia, cum se dicat ueluti cum do- 
lore eius illeccbras, quibus capit (ceperit?) ignauorum adulescentium ani- 
mos, tamquam naufragium euasisse per damna. — Gracilis.   Delicatus, te- 

10 nuis, ut Verg. (G. IV, 472): Umbrae ibant tenues. 

2. Urget. [pro fiuxu seminali i.] Coitu et libidine. 

3. Grato siib antro. Quod et loci gratia et unguentorum iuuetur; nam 
in antris prostare consueuerunt, unde et fornices dicti. 

4. Cui flauam religas comam.   Cui comeris. 

15 5. Simplex munditiis.  [Simplcx, incomposita] Simplicem munditiis dicit 

animo factiosam. 

6. l^iMutatosque deos. Sibi iratos, dum permiserunt ilhim in foueam 
cadere meretriciam]. — Fidem mutatosque deos flebit, et . . Mutatam felici- 
tatem suam dum queritur, ipsa ingratitudine nudat amatorem.  Hoc autem 

20 iuxta opiniones hominum dixit, qui iratis aut propitiis diis kicra siue dis- 
pendia sua applicant, ut Lucanus (1, 510): 0 faciles dare summa deos 
eademque tueri Difficiles. — Aspera. Bene 7.XX-/iY'^P^"''-"^'^ aspera aequora 
(et aura fallacem) mcrctricem uocauit, hoc cst inconstantcm; nam dum 
blandiendo incipientem trahit, captum crudeliter nudat,  inconstantiae ma- 

25 ris {inconstanti mari?) similis, unde Verg. (A. V, 949): Mene huic confidere 
monstro?   El caeli totiens deceptus fraude sereni?  Idem (A. IV,  569) de 

ACRON. Ad pjTraiu meretricem comentum incipit A. Ode quiiita ad pyrrham R. 
5) percM?Jct. ANR12, mvfh, rell. percont. diu consueu. 2. cons. locari bC. coamatore 2. 
G) iuu. fru. ARb2. 7) qua dicat Ab2G, qua se dicat Nrmu. ;/«a si se dicat 1, ^ua indicai R, 
mva. cum se dicat acfh. 8) anim«7« R. animam N. 9) delic. ten. AN,rfh. delic. om 1. delectans 
ten. mva. i. iener Bcp. delic. ten. tener C. 11) pro fi. sem. om. A, Pro fluxu om. r, rell. habent. deli- 
butus unguentis pretiosis C. 12) que A. dicti caelle (cellae) meretricimi. hmenalis (III, 155): 
et sedeant 5ic lenouum pueri quocunque iu fornice nati. R. 14) glossam om. RGl, r. 15) Simp. 
incomp. om. AGNRl, rmvca. 17) totum schol. om. A. cum perm. flu cum permisermt ca. 
18) in fou. mer. duci 2. 18) et mut. NR, rell. ut mut. 16) nudai lG,m, rell. nude<. 
20) Opiniones codd. et r, rell. opinioraem. iratis aut prop. omn. libri, contra quorum auctoritatem 
cx C inculcatum Acroni est non ante propitiis, malc omnino, cum irati aut propitii dei hic sibi 
opponantur ut lucra siue dispendia, faciles et difjicilcs, id quod aliter se habet in C : mutatosque 
deos iratos, non pmpitios, inconstanteis. 22) afegoricc r. 23) nam quem R. 24) trahat ANI, mv. 
incipientem ANR, rmv, rcll. insipientem ; initium illo signilicatur amoris, quem crudelitas Pyrrhae 
inconstantis sequitur; insipiens autem non est propter blanditias IVrrhae sed eo quod ipse postea 
captus et nudatus est. 25) Scribe inconstantt mar/, nam Pyrrha cum mari, non cum maris in- 
constantia comparanda est (Cic. Dom. 51). 25) coucredcrc fh. Vitio memoriae duo uersus in 
unum contracti sunt, omissis uerbis et caeli credam quid cnim fallacibus Austris. 


IN CARM. I, n. 23 

perfidla  mullerum:  [Eia  age  rumpe  moras]  Variuni  et muiahUe semper 
Femina. 

7. [Nigris nentis.   Id est, contrarlls]. 

8. Insolens.   Inconsuetus et inexpertus amorem meretrlcum. 

9. Aurea.   Pulchram aut certe diultem siue simplicem slgnificat. .5 

10. Vacuam, scmper amabilem. Sibi uacantem, slnc dolo, aliis con- 
temptls, suo amori deserulentcm. 

11. 12. Aurae  fallacis.   Mutabilitatis  femlnae.  —  Miseri.   [Scilicet 
sunt].   Mira uarletate utitur;  dicendo enim nunc eos miseros,  quibus ful- 
gebat intemptata,  quasl  beatum  se profitetur,  qui iam ab ea euasit,  slcut 10 
in sequentibus dicit. 

12. 13. Quibus infemptata nites. Ac si dlceret: adhuc non probata 
ignoranti nites et places. 

13. 14. Me tabula sacer Votiua paries. Metaphora a naufragls, qui 
euadentes cladibus suis pictas tabulas praeferunt et cum quibus euaserint 15 
uestibus, eas Neptuni templo suspendunt, ut luuenal. (XIV, 310): Naufra- 
gus ussem. Cum rogat et picta se tempestate tuetur, et Verg. (A. XII, 768): 
Seruati ex undis ubi ftgere dona solebant. Hoc autem per allegorlam ostendit 
post nuditatem suam a meretricls eius amore se llberatum. — Vuida. madlda 
[melius].   Madidus autem extrinsecus, uuidus Intrlnsecus. 20 

16. Maris deo.   Neptuno. 

PORPHYRION. 

Pyrrham meretricem adloquitur, culus calllditatem ignorans ait, se quo- 
que in amorem eius implicitum susceptls uotis tandem euasisse. 25 

1) Eia — moras om. ANR, r. uarium et codd., uar. ac mcafh. 3) glossam in codd. non 
obuiam Fabr. intulit. 4) zwconsuetus ANRGl, Cr, ^rasuetus 2, non consuetiis mvca, consuetus f h. 
araorum mfh. 5) signif. om. A. 6) sic lemma in A. contemtis Nl. sibi soli paratam contemtis 
aliis amabilem suo am. deseru. C. 8) sic scripsi cum Rr. femineae C, rell. mutabi//s feminae, 
frtem. foem. Scil. sunt RbB',pr, om. AN12 mvcafh. utitur R. utitur om. ANl. rell. mira 
uarietas. 9) enim nu7ic R. enim om. N, rell. dicendo enim eos. C: Nam cum dicit eos mi- 
seros, quibus placebat adliuc non prohata se quasi felicem et beatum praedicat, qui iam euasit 
eius fraudulentiam. 14) Metafora Al mv. mehhaf. N. rell. methaphora. Allegoria C. Non con- 
fundenda est metaphora (paries-templum) ab Acrone dicta cum allegoria Commentatoris Cru- 
quiani qui productam metaphoram i. e. allegoriam capite scholii posuit, quae in Acrone inferius 
(hoG autem per allegoriam ostendit etc.) sequitur. naufragws A12. Neptuni templo omn. codd. et 
rmv. Templo tertius casus est, ut arbori suspendere. Hinc temere praep. in ante u. templo in- 
trusa est. ad Neptuni templum cafli. uim rogat AGr. dnm rog. R. Naufr. assem cum ror/at om. 
mvcafh. 18) Hoc ANl, mv. luc RG, r. Quid non ubi illud ostendatur, quaeritur. 19) Huwida 
N, ut infra huwidus. Ex hac scriptione humida recentior lectio orta est. Verba madidus a. e. n. 
intrinsecus om. A,rm. Neptune (neptuw«o rv.) nielius rvma et G. uuida. madida. melius. 
maris deo. neptuno b. uuida. melius quam humida C. 

PORPII.   Ode quinta  ad Pyrrham  meretricem R. 

24) acHoq. M.   ignorafes R.  calliditatis  ipsius  xgwarus C. 


24 ACR. ET PORPII. COjNIM. 

1. Gracilis. Gracilem pro tenero posuit; teneri enim adhuc graciles 
solent esse et puellae et adulescentes. 

5.  Heu  quotiens . .  nentis.   Per  allegoriam  liaec  dicuntur,  quibus 
significat   tempcstatum   modo   mutabiles   esse   meretricis   liuius   blan- 
5  ditias. 

12. 13. Miseri . . . nites. Miseros eos ait, quibus ignota et inexperta 
sit hujus meretricis fraudulentia, se autem more eorum, qui euaserunt 
maris pericula, uota sohiisse, quod amore huius liberatus sit. Videmus 
autem Jwdieque pingere in tabulis quosdara casus, quos in mari passi sint, 

10 atque in fanis marinorum deorum ponere.   Sunt etiam, qui uestem quoque 
ibi suspendunt, diis eam consecrantes. 

13. 14. Me tabula . . . indicat. Ordo est : Me sacer paries per tabu- 
lam uotiuam indicat maris potenti deo uestimenta susi^endisse. 

15 CARMEN I, 6. 

ACRON. 

Scriheris Varius.   Dicit Agrippae: nauales seu terrestres victoriae tuae 
scribentur a Vario, perfecto oratore.   Ceterum ingenium suum impar me- 
20 trorum hido [dcditum] laudes bellicas canere. 

2. Maeonii carmitiis. Homerici, id est: tali carmine scriberis a Vario, 
quali usus est Homerus, qui de Maeonia fuit. Alite.   Auspicio siue bono. 

3. Ferox.   Fortis. 

5. l_Nos,  Agrippa.   Vocatiuus  casus  est.    Ordo  tahs  est:  Quam- 
27} cumque  rem  ferox  miles  gesserit,  te duce.,  tiauibus  aut equis,  nos te- 
nues, nec  conamur  dicere  haec nec  [conamur dicere)  gravem  slomachum 
Pelidae.^ 

1) eniyn MRG. autem rvafh. — Sed graciles et teneri solent esse adolescentes et puellae 
(om. adlutc) C. Illnc Acroni niiper inculcatum est et •Miio. graciles. Nihil addendum, si construis: 
teneri cniin adhuc solent esse et puellao et adulescentes graciles. Illud si uohiisset Acron di- 
cere, autem more suo posuisset. 4) quoticns MR2 rvafh. quoties G (?). mutabiles ARG2, mo&iles 
rvfifli. 7) imiritima peric. fh. 8) hodieque A2G, rell. hodie quoqne. quosdam hodie fh, iu 
tab. suos casus (om. quosdam') f h. quosdam casus ([uos (om. »1103) ra et v (uon : casus suos'). 
15) Me sacer 2)aries om. vixfh.   13) ma</is MlJr. in 2 man.  1  g in r nuitauit. 

ACRON. Ad Marcum Agrippam A. inscr. lloratii. sic metrum in illo uon initio Acronis 
sed Iloratii notatum est. Ode sexta ad Agrippam R. 19) a uario codd. (NJexp.) et cafh. uaro 
r. a uario om. mv. Bco: dicit ctiam a uario illa conscribi ]ioeta facundissimo. qui et uarus a uir- 
gilio nominatur [E. IX, 27 conf. VI, 7. 12.]: Varc. tuum nomeu etc. 20) ludo laudes ANRG12, 
rmvca. deditum fh. ex C: Suum autem iugcnium ludo deditum imjmr esse talium metrormn. De- 
leta u. deditum locus sanus est et sedes uoci impar seruata. 21) id est — Homerus om. A. Homeri 
qui Nr. Cum Maeonii non sit substantiuum sed pertineat ad carminis, ucrba qui de Maeonia fuit 
contra lilu-orum fidcm post Ilomerus posui inferius, nam carminis Ilomerici qui de Maeonia fuit 
(mvcafh  etc.)  dici  nequit.   23) gl. om. KGlCr.   24) schol. om. A. casus om. NR. e5iNRl,vr. 


IN CARM. I, G. 25 

6. Cedere nescii. [Id est,] iniiicti, fcrocis, ut Verg. (A. XII, 527): 
Rumpuntur nescia uinci Pectoru. Ncc conamur diccre cursus dupHcis 
lUixei pcr mare, nec conamur dicere saeuam domum Pelopis, dum piidor 
et Musa potcns lyrae uetat deterere laudes egregii Caesaris et tuas culpa in- 
genii. Pelidae stomuchum. Suvsxoo/ixo)? a partc totum; stomachum autem 5 
pro ingenii ira posuit. 

7. Cursus duplicis IJlixei. Aut i^roptcr errores dictum, aut quia fertur 
dolosus, [iiut certc (cursus?) duplices propter uiginti annos; nam dum alii 
duces, capta Troia, post decem annos reuersi sunt, Ulixcs solus post ui- 
ginta annos ad patriam dicitur reuersus]. 10 

8. Saeuam Pclopis domum. Propter Atreum et Thyestem, a quibus 
diis epulae humanae carnis appositae sunt, unde et [Thyestem] tragoediam 
Varius scripsit, qucm et Vergilius laudat (B. IX, 35): Nam neque adhuc 
Vario uideor nec dicere Cinna Digna. 

9. Conamur.   [Extenuat  uires  suas]  Ac  si  diceret:   Non  audeo 15 
gradina. 

10. Inbellis lyrae. Quae nesciat res bellicas et altas describere uel 
tristes. 

12. Culpa ingeni.   Id est, tarditate sensus. 

13. Tunica Adamantina.  Lorica. Alhisit propter duritiem, nam bellum 20 
in quibusdam insuperabile est, 

14. Puluere.   Instantia certaminis.   Proico.   Troiano. 

15. Nigrum Merionen. Virum fortem [et] pugnando squalentem. Me- 
riones fortiter pugnauit in belio Troiano. 

16. Tydiden.   Diomcdem. 25 

17. Nos conuiuia.   Id est;  tandem de uoluptatibus scribimus.   Ordo 

1) id Qt om. ARCr. est ferocis C. Rump«/iitur ARl, fh, rell. rumpantur. 3) wlixei ANR,r. 
Vlyssei cafli. ulyssei mv. VHssei C. 4) decMrrere R , rell. codd. et a deto-ere , rell. edd. de- 
terrere. 5) stoinachws ■■ — ponitur D. 15 — 21 Nec — posuit om. A. 7) Nec cursus duplices p. m. 
ulixei] aut pr. err. A. duplices A etiam in eod. Hor. cum gl. man. 2 : i. fallaces. duplices 
Rl,m. in lemm., duplicis (afh) om. ARl,r. duplices m. Ilabes ante oculos scholiorum con- 
glutinatiouem ex Porphyrionis amphibolia profectam. Sic ea sananda aut redigenda uidentur: aut 
cursus duplices propter errores dictum aut duplicw Ulixei, quia fertur dolosus. Quae secuntur 
aiU — reuersus serius adspersa, ne dicam adsuta iudico. 10) ad patr. dic. reu. AR,r. ad pat. 
reu. dic. 1. reu. ad patr. dic. mva. reu. in pat. dicitur fh. in patr. reuersus est Bcp. domum reu. 
est C. 11) propter ARb,r, rell. om. 12) ep. hum. A, fh. Thyestem om. AR, rinv. tragoe- 
dias R. 13) uari<sA,r. uaro uideor A,rv, Heyn. contra Seru. 1.1. rell. uai7o. s. Exten. u. suas 
om. A. extenuei r. tenuat a. nos tenues non audemas vmafh. nos tenues om. RGl. Non audeo 
gr. Ar. 17) quae rell. quocL uel irist. descr. fh, rell. des. u. tr. 20) lorica om. Rl,r. Allusit 
— est 0111. A. duritiew R, afh. duri^iaui l,v. duriciwM b, rm. 22) troiano Rr. 2o) Nicjrum'] 
instantia certaminis c< pugn. squa^^entem fh. 23) J/er«wes A, fh. Atc Rl G, rmva. 25) diomede?» 
Bcp bfh. cum comp. Aa, diomedere 1, rmv. 2G) schol. om. A. uoluptatii^s R, recte, rell. ex 
uoluptatibus.  Inculcatum  est ex uoluptaie, ma?e,  nam  nou de  causa sed  de  rebus sermo  hic 


26 ACR. ET PORPH. COMM. 

est:  Nos  uacui  cantamus  conuiuia.   Proelia uirginum.   luuenibus  resis- 

tentium. 

18. Sectis in iuuenes unguihus.  In os iuuenum, acl repugnandum acutis 

unguibus et praeparatis. 
5 19. Vacui.   Amore uacui, hoc  est,  non  amantes (aut?) securi.   Siue 

quid  urimur.   Id  est, [aliquid  amamus.   Qui  enim  amat,  uritur,  Verg. 

(A. IV, &^):  Uritur infelix Diilo.   Idem (A. IV, 101):  Ardet amans Dido 

traxitque per ossa furorem,'] seu forte amantes, et ostendit, se omni tempore, 

seu amantem seu non amantem, id studii habere.  Ordo cst : Seu non praeter 
10 solitum leues quid urimur:  non enim praeter solilum leuis est,  qui uritur, 

dum omni tempore sit inconstans. 

20. Leues.  Nihil constantiae habentes; quae est consuetudo amatoribiis. 

PORPHYRION. 

15 1. Scriberis Vario fortis.   Agrippam adloquitur, cuius rebus gestis nc- 

gat se lyrico carmine satisfacere posse, ideoque potius a Vario ea scribi 
debere. Fuit autem L. Variiis, et ipse carminis (carminum?) et tragoe- 
diarum et elegiorum auctor, Vergilii contubernalis. 

2. Maeonii  carminis  alite.   Ut  si  diceret:  Homericis  auspiciis,  ac 
20 per  hoc  Homerica  sublimitate.   Notum  est  autem,  inter  opiniones  quae 

de natalibus Homeri feruntur, etiam hanc esse, quasi Maeonis filius 
fuerit. 

3. Quam  rem  cumque  —  gesserit.   Figurata  elocutio;  nam  cum 
dixisset  seriberis,  intulit  quam  rem miles  gesserit  te  duce.   Simplex au- 

25 tem  haec  elocutio  erat:  Scribentur  res  quascumque  miles  gesserit,  te 
duce. 

est. hae res sunt uoluptates uinum sequentes Liii. XXXV, 11, voluptates animi et corporis Cic. 
Fin. I, 18. 1) schol. om. A. cantamus cunuiuia uohiptiitibus pleua C. 4. 4) duo separata scholia 
in fh coniuncta hal). A2Gma, ut supra lcguntur. in orn iuu. (om. ungiiihus) K. in os (om. ung.) 1. 
in os iuu. ad rep. resectis ac repositis b. sectis. scissis P. G) Arnore uacui AK, mva, rell. om. uacui. 
lioc AR,r, rell. id. et scc. AKr2G, sed sec. infh. Siue quod mv in Hor. ut nonnulli ypc. codd. 
et in lemm., quid in Ilor. quod in lenim. fh, (pi/d ARl.ra in Ilor. et iu lenim. Id est, aliquid 
amamus Rr. amarnus aliquid. uritur euini fpii amat . . C. id est [om. aliquid'] amamus. qui en. 
am. uritur IG, mva. Seu forte a.mantes et ost. omni se temp. — habere A (cni. id est aliq. am. — 
f^irorem). i. aliquid Amantes et ost. — habere 2 ((imamus — forte om.). 9) Ordo — inconstans 
om. A. leues quid (urimur — leuis est qui om.) uritur IG. leues quo iirimur fii. leu. qnod uri- 
mur va. 11) ctim omni fh. rcll. dnm. nam omni tenip. cst inconstans, quod amatoribus proprium 
est.   12) n(7 R2. habeHA- A. 

PORPII. 15) Scn;weris M. lyrico se carm. fh. IC>) ])otius oni. rvafh. 19) elegiorum MARG2 
conf. Auson. epigr. XCII, 2, eclogavum fh. ele^orum grva. conf. praeter Scriver. et Welcker. 
T. H. Bothe poet. scen. lat. V. 1. 257 et Weichert. de Luc. Varii et Cassii Parm. uit. et carm. 
p. 29, qui fontem h. lect. ignorabant. IG) ac si fh, rell. Ut si. 21) Notum es^ codd., om. edd. 
21) et  hanc rvafh.   23) clo^iuutio M.   25) kaec MG. quam rem mil. MR. 


IN CARM. I, 6. 27 

7. Nec cursm duplicis per mare IJlixei. Amphibolum, nam (iuplicis 
Uliocei intellegi potest, qiiod significat callidi; potest etiam duplicis cursus 
per accusatiuum pluralem accipi, id est, itus ac reditus. 

8. Nec saeuam Pelopis domum.  Notac historiae sunt de Tantali genere, 
ex quo Pelops ortus, dcinde Atreus et Thyestes, deinde Orestes,  de quo-  r) 
rum sceleribus tragoedias uidemus compositas, quarum stikis non nisi sub- 
limitate ornatur, cui se negat hic pocta sufficere. 

12. Culpa deterere inyeni. Belle culpa ingenii; humanum uitium autem 
non aliud quam humilitatem uult intellegi. Delerere autem minuere signi- 
ficat, ex conscquenti, quia quae detcruntur, minuuntur. 10 

13. Quis Mortem tunica tectum adamantina. Id est: quae perrumpi 
non possit; adamans enim lapis durissimus. Figurate autem negat se posse 
res bellicas scribere, uerum Varium potius, qui sit Homerico spiritu. 

17.  ISos  proelia  uirginum,  Sectis in iuuenis  unguibus  acrium.   Non 
imtenes sectis unguihus  sed acrium virginum in iuuenes quamuis unguihus 15 
sectis. 

Cantamus uacui. Utrum, cum uacui sumus, an ideo haec cantamus, 
quia uacui sumus, id est, a negotiis liberi? Quod magis uidetur sensisse, 
cum subiciat: non praeter solitum leues, id est, ex consuetudine leues. 

20 

CARMEN I, 7. 

AORON. 

1. Laudabunt alii claram Rhodon. Munatium Plancum adloquitur, vi- 
rum  consularem,  Tibure oriundum,  in  cuius gratiam dicit,  cum diuersis 25 

1) Nec curs. duplices Mr. duplic/s 2,v. amfibolum M, rell. amphib. et amphyb., om. 
K. ulia;z M2, ulixei R,rv, ulyxei G, ulyssei afh. 2) potest accipi 2, fh. accipi om. hoc loco 
rva. 2) duplices 2,fh. itus et red. 2. is/ius ac red. M. 6) uidemus comp. MAR2. comp. uid. 
G. comp. scimus afh. uidemus om. rv. 6) Verba non nisi suhUmitate bene se habent nec quid- 
quam addi debet, nam tumor siue tublimitas (conf. Plin. Epist. IX, 26) solus tragoediarum 
istarum ornatus fertur. Absonmn phxne esset additamentum, quod publice prodiit, insif/ni, cum 
sublimitas indole sua iam insignis sit. Verborum et sententiarum huninibus tamquam insignibus 
in ornatu omnis distinguebatur oratio. Neque etiam litteraruni similitudine praestantioris indi- 
gemus medelae narrandi sublimitate, ad quam conf. Plin. Epist. I, 16 et infra qui dicitur Home- 
ricus sjnritus. Scelera in Tragoedia descripta sunt a Vario stylo sublimi C. 7) fertur afh. rell. 
ornatur. 8) deserere ingenzV M. 9) dete^-rere M. 10) detcrruntur M. minuuntur. MRG, rell. 
co?nminuuntur. et conseq. M. ex conseq. AR, rell. et ex conseq. 12) adamams M. rell. ada- 
mas. 14) M. in lemm. om. in iuu. et acrium, acvum R in lemm. Nos sect. ung. seu R. quamuis 
sectis ung. A. q.  ung.  sectis M2RG. Schol.  ab  edd.  abest.   19) et consuet. M. 

ACRON. Ad muwatium phincum A. in cod. schol. et Hor. Septima ode ad wimacium plan- 
cum paranetice dicolos R. Ad Numatium Phincum Consuhxrem r. tiburtew AbGCm. oriundo 
AbGm.  ovigine C.  tiburte oriundo 2. 

25) Tyburtem oriundi«« rv.  tibure oriundum fha (tyb.). 


28 ACR. ET PORPH. COMM. 

poetis studium sit, diuersas insulas oppidaque certorum numinum gratia ce- 
lebrare carminibus, sibi Tiburtem (ciuitatem s. regionem?) esse laudandam, 
cuius uoluptate capiatur ucl amoenitate et Albuneae Nymphae eiusdem ne- 
moris  uicini  agro Tiburti,  de  quo  Verg. (A. VII, 83) :  Lucosqae sub alta 

5 Consulit Albunea. Tibur autem Tiburnus condidit, a quo nomen ciuitati 
est. Hic fuit filius Catilli, filii Amphiarai, ut Verg. (A. VII, 672): Ca- 
tilhisque acerque Coras. Sed hac ode Plancum hortatur, ut curas uolupta- 
tibus relaxet, exemplo Teucri Telamonii. Cla)'am Rhodon aut Mitijlenen. 
Maritimae Graeciae ciuitates. 

10 2. Bimarisue Corinthi.   Quia et lonio ct Aegeo mari adluitur. 

3. Vel Baccho Thebas. Ordo est: Vel Thebas insignes Baccho, uel 
Delphos insignes ApoUine. Sicut enim apud Thebas Dionysus, sic Del- 
phis Apollo colitur, a quibus honorem patriae sortiuntur. 

4. Thessale Tempe.   Amoenitates Thessaliae. Tempe enim tribus casi- 
15 bus declinatur, nominatiuo, accusatiuo et uocatiuo. 

5. Sunt quibus unum opus est. Ac si diceret: unum studium est cer- 
torum laudibus dicendis operam dare ct exinde gloriam quaerere, laudando 
tantum Athenas, quas uocauit urbem jNIineruae, uehit proprium ciuitatis 
nomen. 

20 6. Carmine perpetuo.   Aut uno metro aut non aliorum laudibus mixtis. 

7. Undique decerptam. Ex omnibus electam. Ordo est: praeponere 
fronti oliuam undique decerplam.   , 

9. Aptum  dicit equis Argos  ditesque Mgcenas.   Hoc  est:  Sicut Athe- 

2) tiburtew Ab2Gr (tyb.) tiburtaw 11. X\h\\rem 1. iWmr Cnifh (tybur v:i). 2) laudanda?» 
bl2 Gr. laudam A. rell. laudand;m. 3) capiawtur Ab, r. iiel ARbl2,r, rell. et. sed Alb. afh, se et alb. A. 
ct alb. 2 se alb. R. sed et alb. IG, v. nec non Alb. C. 3) eiusdemi^ue Al,r. eiusque R. eiusdem mvafli. 
4) uicini ac car (sic) tiburi A. uici ac tyburi r. uicinae ac tiburi b. uiciui nemoris deae unde 
Virg. C. uicini tiburtis 1. uicini tilnuv 2. uic. «c tyburis va. ac Tibur/s fli (Tilieris). Edidi 
vidni aijro Tiburti, per compendium: uicini ag. tiburti. LucMsque ARb,r. 5) Tiburnus ARblG, 
rell. Tibur^us s. Tyburtus (rva). De Tiburno conf. Verg. A. XI, 519 et Vll, G71 cum Ileynii 
exc. VIII p. 131 et Stat. Silu. I, 3, 74. 5) ciuitatis b. 6) catylli a, catulli b, rell. catilli. 
conf. carm. I, 18, 2. (i) ani/wrai A. corax RCrva, rcll. coras. 8) ciu. suiU 1 et edd. omnes. 
10) ailuitur R, ra. 11) Ordo - ApolUne om. A. 12) Siciit enim AlGRr (oni. enim). sic enim 
Cva. id enim fli. Dionyswi- A, rell. Dionysms, id «luod item falsuni est Cic. N. D. III, 21 ut 
Auson. Epigr. 4. 13) hon. et patr. RlG,r, et hon. mfli, et om. A,va. a quibus etiam loca sor- 
tiuntur honores C. 14) amenitate?» ARr (amocu.) rell. amoenita<es. 15) declinawtwr IG, rmv. 
declinatur A,rafh. Ad rem pluralis iu usu erat, ut Liu. XLIV, 61, ad uerbum siugularis. 16) si 
diceret, om. ac A. unum st. est aliqtiorum C, hinc scripsi certorum, quippe quae uox mutata 
sede alioque casu pauUo inferius in codd. ct cdd. occurrit. 17) dare certos et exindt AYRG,va. 
certos exinde (om. ct) bui. certos se indc fli. 19) nomen scripst cuui Ab,a. reli. n(nncn. proprii 
ciu. nmxnnis, male, nam cum de ciuitatilius omnino et nostro loco de urbe Mineruae sermo sit, 
non n!<men sed nomen dicendum est. velut om. mv. 22) clectam A. collcctam rell. Ordo — de- 
cepiam om. A. 23) Lcmma in A : Plurimus — mijc. hinc duo scholia sedem mutarunt et autem 
est  post aptum in Rl,Crmva. Potest  iauda«<  ct  lauda< scribi.  laudari in libris est. 


IN CARM. T,  7. 29 

nas  in Mincruae  honorem,  ita Argos  et Mycenas laudant  in  honorcm 
lunonis.   Aptum autcm cqitis Argos gcnere neutro absolute dixit. 

10. Nec tam paticns. Quia in agone uerberibus immobiles caedeban-' 
tur. Lacedacmon. Post matricidium Orestes cum fugeret, adiit oracukmi 
de sanitate; oraculum respondit, sic eum posse sanari, si Dianae Scythiae 5 
de Taurica simuhxcrum aufcrrct profectus. Ibi erat soror eius sacerdos, 
quae aduenas immolabat; adgnouit fratrem, pepercit illi, interrogauit, cur 
ucnisset, ille indicauit. Abstulerunt simulacrum, siraul soror est secuta; 
delati sunt ad Italiam, collocauerunt in nemore Aricino simulacrum et 
consccrauerunt nemus. Post hoc Italis immite numen et asperum uisura 10 
est, miserunt ad Orientem simulacrura; (quod) Lacedaemonii susceperunt 
et, ne aut crudelitatem aut sacrilegium facerent, statuerunt hoc, ut iuuenis 
aras (aram?) ascenderet et super imponeret raanus et tamdiu loris cae- 
deretur  ab  alio iuuene,  quamdiu  sanguis  de uibicibus in aram manaret, 

et (ut?) satisfieret numini. 15 

11. Nec tam Larissae. Larissa ciuitas cst Thessaliae, a qua et Achillcs 
Larissaeus dictus est, ut Verg. (A. 11, 197): Larissaeus Achilles Percussit. 
Nimia delectatione animum feriit. 

12. Domus Albuneae. Domus Albunea delectabile neraus est: consecratum 
Albuneae Nymphae,  a  qua et noraen accepit. resonantis.  aquarum  sono. 20 

13. Et praeceps Anio. Aut pcr deuexa cadens aut rapidus. Tiburni 
lucus.   Silua iuxta ciuitatem eiusdem nominis. 

14. Mobilibus.   Discurrentibus. 

15. Alb\is ut obsc. detergit nubila caelo saepe Notus.  Purum aera facit. 

2) Absolute AYRGlb, rmvafli. singulariter C Retiniumus librorum lectionem, etenim neutro 
genere Argos graece, non obsolete dictum ab Horatio est. Plinius et Ouid. hac forma pluribus 
locis utuntur , et Liinus , qui pluralem frequentius adhibet, hinc inde tamen , ubi adiectiuum 
additum est, ut XXXX, 10 Amphilockimn, singularem neutro genere praefert. Pluralis Nepoti, 
PUiuto et Vergilio usitatior est, in Ouidio autem rarior, et sine adiectiuo ut Fast. VI, 47 ad- 
iunctis Mycenis (cf. Verg. A. VI, 839), et addito adiectiuo ut Fast. V, 651. De sensu u. ah- 
solute adi Priscianum. 3) schol. om. Ay. in ago?2e Rbl,r. in agoneis mvafli. Non in Agoniis 
sed in agone, ludo gpnnico s. certamine. Neque opus est ii s. ei s. iuuenes scribere. C : quia 
in aris Dianae adolescentes [hxdis. fest. s. u. Agonzum] u. i. caedebantur. 3) «obiles cedeb. 
R2, rell. «nmobiles. caede^^ani r. 4) fu^reret Acc, furaret, rell. fureret. 5) sctthiae A. scyftce 
R. rell. scythicae. 6) profectus ibi erat soror Ay. distinxi post profectus. auferret. Profec- 
tus itaque est. Ibi rell. erat om. fh. 7) et pop. fh. interrogauit Ay, r, rell. interrogauit<;r?<e. 
8) est sec. Aby (sororem). 9) delatm?i est R. Italiam coU. A, rell. et coll. 9) aricw Ab. 
10) hoc AycpB, hac b. rell. haec. immi«e A. 10) et asp. uic. est Ab. et asp. om. yr. miseruut 
A. rell. miserunt^J^e. 11) Quod om. A acceperunt •(. stat. hoc Ay (li=hoc uterque) RG, r, rell. hi. 
15) satisfteret Ay (ei sic) rC. rell. satisf«ceret. 16) est thess. Ayr, rell. om est. 17 j ut om. 
omn. praeter A. totum locum Verg. om. •(. 18) ierit yb (om. animum). rell. feriit. celeritate 2. 
20) alb. nimphae est consecr. a qua y. 20) schol. in Ay rell. om. 21) aut om. C. et rap. C. 
tiburfe". tyburti et tyburtu edd. tibmvii codd. 24) deter^ii AyRIC vafh Acronis lectio fuisse vide 
tur. deter^ei bm (deterge?'e< r), ut  uett. codd. Horatii, aera AYRl,rmv, aere??j BC afh. 


30 ' ACR. ET PORrH. COMM. 

Albus — notus. Quem Graeci Xsuxovotov appellant [id est, serenum]. 
Ordo est: Saepe albus notus detergit nubila obscuro caelo.  Obscuro. nubilo. 

17. Memento. memor esto. 

19. [Plance.   Vocatiuus proprii nominis.]   Molli mero.   Aut leni aut 
5  suaui; nam uino in obliuionem curae ueniunt et tristia fugantur,  ut Verg. 
(A. I, 734) Adsit laetitiae Bacchus dator. 

19. Fulgentia.   Splendentia aut lucc coruscantia. 

19. 20. Seti te signis Castra tenet.   Ac si diceret:  seu signis militari- 
bus seu bellis miscearis. 
10 20. Seu densa tenebit Tiburis umhra tui.  Siue sis militiae, siue sis domi. 

21. Sakmina. Ciuitas Telamonis. Hic filiis suis Teucro et Aiaci 
ad Troianum bellum proficiscentibus legem posuit, ut alter sine altero non 
rediret. Aiace [itaque] se perimente, quod per dolum Ulixis iudicio ar- 
morum uictus sit,  cum ipse  oorpus Achillis liberasset,  Teucer,  memor 

15 imperii paterni, patrem et patriam fugiens, resj^onso Apollinis, cum sociis 
alibi condidit ciuitatem. Hunc fugientem dicit hortando comites suos ad 
pocula consolatum et uino tristitiam mitigasse. 

22. Uda Lyaeo.   Vino madido. 

26. 0  socii.   Ordo est:  0  socii et  comites,  ibimiis  quocumque feret 
20 uos fortuna melior jmrente. 

25. Melior fortuna parente.   Quae det patriam, quam pater negauit. 

27. Auspice. Fautore uel sponsore. Apollinem diclt, cuius responsum 
uel promissa scqucbatur. 

16) In cod. Acronis A noua oda lit. initiali maiore, qua cod. Horatii caret, significata est. 
uterque habet inscriptionem HORTATVR PLANCVM AD VOLVPTATEM, item in 7 cum 
inscriptinne : ad plancum numatium oratio bene uiuendi. Ba;: ad plancum hortaXio uiuendi 
eundem plancum alloquilur quam supra. 1) gr. litt. f h. leuconotora r, rell. leuconotM?». 1) i. se- 
renum om. A. quod serenum facit B'^. 2) Ordo — caelo om. A. In uett. codd. Hor. u. notus 
aut cum h aut cum spir. asp. scribitur. glossa nuhih est in AYbC. 3) memor esto gl. in Ab. 
4) lewi A, suaui et leni C. rell. lewi. B'Xib : molli, suaui. B'.p addunt: molli dicit uon propter 
molliciam (i. lonitatem) sed propter suauitatem gustus. 5) curae uen. AyR, r, rell. uen. curae. 
tristea fugantur ARG. iviititiA fugatur, Yi Cr. tristitiae fugantur mvaf h. ut uirg. Ay. rcU. om. t<i. 
Loc. Verg. om. 1 , Cmva. 7) splend. aut luce corusc. Ay, C. y om. lemma Sezi tenent. in A 
lemnia est Si 'juis. lemma et schol. om. C. Schol. quod omn. codd. et edd. tuentur, sic scribe 
et cum seq. coniunge: iSiijiiis^ militaribus. Seu te si(/nis — nmbra tui^ Seu bellis misecaris, ac 
si diceret : Siue sis militiae — domi. seu sis domi seu miL AR, f h. ac si diceret, seu. mil. fue- 
ris seu domi C. 13) 8<a^j/e Crmvafli. om. codd. (G?) porempto C, reU. se periin. iu iud C. uict. 
esset C. 15) nel teucer ^. 15) pat;'CMt ct i>atr. AyRl 'f2 rmva, patrem ora. fh. patrem patriamy«/e 
C. in Cypro C, rell. alibi. IG) dic»«< R. ad pocula et uino consolationis gratia trist. C. 
uino mad. A. 19) Ordo — parente om. A. et com. ora. mafh. 21) sic schol. in A Oiue) •(■• 
C: ea enim dabit patriam, (luam patcr negal. Ilbi ddhii iiatriam, liic negauit Rl, fh. schol. 
om. rma. (GV). 22) Fuut. ud sp. om. A. sua^orc lacilc intrusum. fautorc?» uel sponsore»?i (gl.) 
ApoU. '[. responsM/w AR. ])romissa uel responsa y- ad ApoU. rcspicil, cuius responsi j^romissa seq. 
C. rell. respousa. 


IN CAllM. I, 7. 31 

28. Certus.   Non fallax sed ueridicus. 

21). Ambiijuam. Duplicem, uel quia una in Cypro, altera in Attica 
regione esse dicitur, uel quia una pulsus est, alteram condidit. VergUius 
(A. III, 180) similitcr ambiguam (pro) duplicem posuit: Agnouil p-olem 
ambiguam geminosque parentis.   Tellure noua.  Incognita (siue?) peregrina.  5 

30. Peioraque passi.   Verg. (A. I, 199):  O passi grauiora [dabil deus^. 

32. Iterabimus aequor.   Itcrum nauigabimus. 

PORrHYRION. 

Laudabunt — Rhodon.   Hac ode Munatium Plancum consularem adlo- 10 
quitur,  qua indicat, se praecipue Tiburtina regione delectari omnibusque 
eam sua sententia praeponendam adfirmat. 

1. Claram. Rhodon propterea claram, quod soli sit obposita, dicit, 
de  qua et Lucilius (ed. Bip. p. 177 et 254)  sic ait:  Rhodus Carpathium 

in pelagus se inclinat apertum. 15 

2. Bimarisue Corinthi. Bimarem Corinthum ajDpellat, quod isthmo 
obposita Cenchreo a Lechaeo sinu adkiitur. 

9. Aptum dicit equis Argos. Homericum est; sic enim de hoc ille: 
"ApYo? £s (dV) t-Ko[3oTov (Od. XV, 239, 274, conf. II. II, 287. III, 75 etc). 

10. Me  nec  tam  patiens  Lacedaemon.   Hoc  oia  ijt,G(OTtY(uaiv  uidetur 20 
dicere. 

1) sed Ab,r. .se< y- i"ell. om. sed uerid. om. 2. qu/a AYRb2,r, rell. qnod. nliera in Cypro 
C. attica Ayb^^Cr. a^Aica R. tracia 1. Thracia mva. Thraciae fh. attica rectius est icleo quod 
Salamis in sinu Saronico eiusdem sita. 3) qiiod mvafh. dicatur « qua pulsus (om. u. q. u. 
est) C. uel quia piilsus alt. r. ut uirg. •(■• 4) siiml. amb. om. Ar. 4) Xgneum. prol. Y- agnosco 
r. agnouitjzie R. Ordo est: ambig. salani. fut. noua tellure "/) qui om. rell. scholia ad hanc odam. 
5) noua (novam) Salamina incognitam. peregrinam A. noua scilicet inc. peregrina mvafh. rell. om. 
scilicet. 6) schol. om. yRljr. 7) schol. om yRI- ^d ^st om. AhC iierum om. r. repetemus uel 
peragrabimus Bcd. 

PORPH. Ode VII ad Mimcium Plancum Consularem R. Minatium BR. A^umacium R2, £h. 
Aumarium i-av (numati?«mi). 10) acfloq. qma M. propon. vfh. ndi. M. 13) Scripsi: Claravi] 
Rhod., rell. Claram Rhodon}. Quod si ponimus, in scholio scrib. est: propt. clara — diciter. 
claj-a MR2Grv (clare). rell. clara7?«. claram eo quod soli sit ea^^osita C. obp. M. rcll. opp. et Auct. 
Donsae p. 687. 14) de acqua M. 14) iJodus carpathium A, Rhodos carp., rva, Bip. rodus car- 
pa^ium R. Rhodus carpathium M2. conf. Gerlach p. 89. se incl. MARG. rell. om. se. locum 
Lucilii om. C et Bcp. 16) Lemma om. M. cAorinthum M. 17) ionia et aegaeo rvaf h. cenchreo 
alecheo M2G. cenflireo aleiheo R. 17) acfl. M. a61. rvfh. aZuMtur R, rell. al\. C: quia ad Isthmum 
posita lonio et Aegaeo mari alluitur. 20) Sic facili modo restituta iudicabuntur haec duo scholia, 
quae in omnibus codd. et edd. aut inter se confusa aut per partes omissa sunt aut cum la- 
cunis relicta. M. siue lemmate habet : homericum est. sic enim de hoc ille Me nec [tam om.] \. 
patiens lacedaemon. hoc propterea procet. inilOBATONAIAMASTlQSIN uidetur dicere. Similiter 
G : aptum dicit equis. Hom. — ille. Me nec tani patiens lacedaemon. Hoc . . . (lacuna) propte- 
rea procet. iZKoPctTOv oia |xaatt(oatv uidetur dicere. R: Aj^tum dicit equis argos. Hom. — ille 
(lacuna). 3Ie nec iam patiens lacedemon. Hoc propterea [lacuna] uidetur dicere. 2 : aptum dicii. 
equis. Hom.  est.  sic cnim inquii ille  [lacuna].   3fe n. pat. lac. hoc propterea pro cet.  [lacuna] 


32 ACR. ET POIIPH. COMM, 

12. Quam domus Albuneae. Albuneam deam et in regione Tiburtina 
fontis praesidem et Vergilms testis est, qui in septimo (A. VII, 83) sic ait: 
Lucosque sub alta Consulit Albunea nemorum quae maxima sacro Fonte sonat. 

13. Tiburni lucus.   Tiburnus conditor Tiburis est,  cuius fratres Ca- 
5  tillus et Coras,  quorum  Verg. (A. VII, 672) meminit:  Catillusque acerque 

Coras, Argiua iuuentus. 

13. 14. Uda Mobilibus pomaria riuis.   Inrigua intellegi uult. 

15. Albus — notus. Hanc (Hmc?) oden quidam putant aliam csse, 
sed eadem est; nam et hic ad Plancum loquitur, in cuius honorem et in 
10 superiori parte Tibur laudauit. Plancus enim inde fuit oriundus. Album 
autem notum dixit, ut Graeci Xsuxov voxov, quod serenum faciat. 

22. 23. Uda Lyaeo Tempora. TTraXXaYr^; ipsum enim tidum Lyaeum 
intellegi oportet, id est, uinum. 

23. Populea — corona.   Bene, non qualibet sed populea corona, prop- 
15 ter fortitudinem animi; nam haec arbos in tutela Herculis est. 

29. Ambiguam Salamina nunc duplicem intellegamus, quoniam alteram 
Teucer in insula Cypro condidit, patria a Telamone eiectus. 

30. 0 fortes peioraque passi. Ut Verg. (A. I, 199): O passi grauiora 
deus dabit his quoque finem. 

20 32. Lterabimus aequor.   Quidam  stulte ab itinere uerbum fictum pu- 

tant, sed nequaquam sic accipiendum, cum simplicior elocutio magis ra- 
tionem habeat. Teucer enim mari uenerat, (quia) patria eiectus (est), 
errans ingens iter; ut iterent mauigationem, socios hortatur. 

videtur dicere. C : a^jhim dicit laudat. Aptnm autem Argos genere neutro singulariter dicit. nam 
plurale Arcji est masculinum. Homerus appellat 01^70; 'tr.r.6^oroy. rv; homericum [es< om. uterque]. 
Sic enim de hoc ille. Me n. t. p. lacedaemon hoc propterea [om. pi-o cet.']. iTiTio^aTOv. oia 
u.£Oi(uaov uidetur dicere.  Quod schol. Ascensius abiecit sic breuius se expediens : Homericum 

ille apYO; tTTZoSoTOv. Me — Laccdaemon. Lacunarum amantes hacce delectabuntur nuper re- 

petita scholii nostri editione: Me — Lacedaemon] Hoc...., propterea . . . ., qua . . . ratio — 
ne  certe  niliil  cfficitur. 

2) et uerg. M. et uirg. R2. et om. fh. et in reg. Mfh. sic om. vafh. 3) ponte Cf h. 
4) Tiburwi locus. Tiburwus M. tiburni kcus A. al. tibur^i et tyburfi : est om. A. fratres MARC. 
rell. frater. 5) CatZi. et CAorus M. coraa; Rl,rva. Coras fh. Catillus et Coras om. C. 
G) Cat/t. et Choras M. corax Crv. 7) i?irigua M. 8) Hanc codd. et odd. omnes, potest autem 
disputari, utrum hinc, id est, inde ab hoc uersu legendum sit, cum Prophyrion nouam odcn non 
adgnoscat. 9) honore MIG, rva, honore?;i R, fh. et in MRlG. in om. rvafh. 10) T?/bur M, 
rva. tiburem R. 10) iiide MRlGC. Tiburj fh. tyburi rv, Tybur«ia. notAum M. Xe'Jx6v votov 
MAIG. rv. A. NOTHON B. ).eu7.($votov Cafh. 13) lyae^m int. MAIR, rv. Lyaeo int. afh. 
uinww MAIR, uino vafh. 11) qu«I. pop. coron« MAIRG, rell. qua;nl. pop. comnam. 15) arbos 
codd. et rv, rcll. arJor. tutela??* M. 17) ins. Cyp. codd. 19) deus dab. M. dabit deus rva. 
ora. fh. 20) it. stulte R. f/ictum 2. enim om. vafh. 22) que« pat. MR. qui a pat. 2G. 
22) quia a pat. rvaf h. 23) itcr h. 1. non est iterabimus. Nostram scriptionem suadet ipsa senten- 
tiarum simplicior iunctura: non a u. iter sed ab iterum uerbum iterari est deriuatum. 


IN CARM. I, 8. 33 

CARMEN 1, 8. 

ACRON. 

1. Lijdia — oro. In Lydiam dicit uulgaris ibrmac mulicrcm ct sibi 
aliquando addictam (dilectam), cur ita Sybarim diligat iuucncm, ut cum ab 5 
omnibus ofticiis amore sui dcsciscerc fecerit, intermissa etiam exercitationc 
campestri, et hic apud eam lateat, sicut apud uirgincs Lycomedeas Achil- 
lcm ferunt (latuisse?). Quod per C-^j^o-u-tav in riualem dicit. Ordo est: 
Lydia, dic, oro, hoc esl, 'nilerrogo te pcr omnes deos: cur properas amando 
Sybarim perdere? Kax dvxr-ppaaiv declamat: amando perdere, amore perdere, 10 
unde  Verg. (B. VIII, 41 et Lir, 430): Ut uidi, ut perii. 

3. Apricum.   Amoenum, uohiptuosum. 

4. Patiens pulneris.   Cum possit iam ferre militares laborcs. 

6. Lupatis temperet ora frenis. Id est, equos frenis domet, [Lupata 
freni] ut Verg. (G. III, 208): Duris parere lupatis. 15 

8. Flau. Tiberim tangere. Natare, quod adulescentibus inter summa 
et uirtutis ct exercitationis studia. Flauum autem inundatione turbidum 
dixit, unde Vcrg. (A. VII, 31): Et multa flauus harena. Lucanus (VIII, 374): 
Nec frangit nando uiolenti uerlicis amnem.   [Ad insigne hoc uirtutis rctulit]. 

8. 9. 10. Cur oliuum sanguine uiperino Cautius uitat.   [Dicit: cur non 20 
exercet  palaestram?  —  quam tractantes oleo  ungebantur. — Magis uitat 
oleum quam sanguinem uiperinum, id est, uenenosum.] 

ACRON. Ad lidiam raeretricem A. inscriptio Acr. et Hor. Ode VIII ad lidiam meretri- 
cem, herotice dicolos R. ad lydiam. mcretricem erotice dicolos. 1. erotice dicolos alloquitixr 
meretricem b. 4) in om. b. Inuehitur autem in C. 5) ii\i(\.' dihQtac et dilecfe codd. et mafh. 
delectaf r. dictae v. addictam scripsi. 6) desistere libri omn. praeter r, quae hab. descissere, 
unde corr. desciscere, quippe quod uerbum sollemne est. 7) ei sic AYl2Rb, rmva. sic om. fli. 
ut eum ab omni exercitio honesto desistere faciat, qui sic C. Qui sic inde nuper tacite in- 
ductum. edidi hic pro sic, quia sicut in omnibus codd. et edd. uet. infi-a occurrit. sic ut fh. iit 
apud uirg. i«/comedeas olim Ach. latuisse ferunt C. ut iterum tacite receptum, non item LycO' 
medeas, Zaomedonte et i?/comede confusis. licomedas AyR. licAomedas b. rell. lycomec?/s 
(lic. r). achillem dicuut S. latuisse b. Scripsimus cum fh {zelotypiam conf. Cic. Q. T. IV, 8 
et Plin. HN. XXV, 7) ^r^^^iTMTZiTi, nam lectio hysteron proteron (RGmva — hysteron protou r), 
quae ex zelotipoteron (Ay), zelo?iipoteton (2) orta et gradatim deprauata est, probari nequit. ^ijXo- 
TUTio-epos C. zelotypoteron uet. exemplar Nanuii. conf. eius Misc. III, 4. Lamp. Grut. I, 1264. 
Ordo — perdere om. A. 10) jseccata antifrasin A. cata antiphr. '(. non per dvxtcppaoiv sed uere, 
unde ut . . C. decla?)jat fh. amando perdere om Ay f h. 11) unde A-/Cr, rell. unde es^ 12) gl. 
om. Yi uolupt. om. C. 14) temperei AyR, r, rell. oui. Lupata freni fh, rell, om. 20) Hic est 
ordo duorum scholiorum in AyR. in f h. schol. ad jiauum pertinens alteri ante positum est, quia 
in Horatio adiectiuum nomen praecedit. 17) wxxiwtuvi et exercitationis AyRblC. om. et mva. 
pluralis uirtutum non magis aptus est quam uirium (.Suringar. 108) exercit. studia. Legendum est 
uirtu^is et exerc. i. e. exercitationis uirilis s. militaris. 19) Verba inclusa Ad — retulit huc 
non pertinent sed ad u. 10. 11. liuida q. a. brachia, quippe ex uet. aliquo Horatii codice, cui 
scholia adscripta erant, in Acr. transl. et falsa sede posita. 20. Totum schol. om. AYRBcplGCrv. 

UAUTHAI., ACR. ET FORPH. 3 


34 ACll. ET rORPH. COMM. 

10. 11. Liuida gQstat armis brachia. Assiduo usu ct pondere armorum; 
at insigne est uirtutis. 

11. Disco. Genus ludi est. Posinaclum dicebant certi pondcris dis- 
cum,  quo  iuuenes  in agone contendebant.   Fortior iudicabatur,  (|ui ultra 

5 designatum spatii finem eum iecisset. Ita et missilibus certabatur. Ordo 
est: Neque iam nohilis gestat bracliia liuida armis, quae expedito disco trans 
finem, saepe iaculo. 

12. Trans finem.   Id est, ultra terminum.   Expedito. misso. 

13. Quid latet et marinae Filium dicunt Thetidis. Latuisse subaudi: 
10 Achillem dicit a Thetide absconditum metu bclli Troiani. 

16. Lgcias cateruas.   Lycii populi fuerunt Troianis ferentes auxilium, 
unde Verg. (A. I, 113):  IJnamque Lgcios fidumque uehehat Orontem. 
Proriperet.   Raptim uel incaute iret. 

^5 PORPHYRM. 

Lydia — oi'o. Haec Lydia amica uidetur fuisse Sybaris nomine adu- 
lescentis, cui imputat, quod amore implicitum residem feccrit exercitiatio- 
num canniestrium. 

3 — 5. Cur — campum. Cur nunc oderit campum, qui sdioqmn patiens 
20 pulueris atque solis sit aut fuerit. 

6. 7. Gallica nec lupatis Temperet ora frenis.   GaUica ora pro Gallico- 

2) ad insigne uirtutis AY,r, ad insignem uirt. b. ad ins. sdlicet uirt. C. Pro ad scripsi 
at, ut est in antiquis mss. Cic. 6 oratt. ed. Mediol. Ang. Mai., Wagner. ad Verg. p. 427 
et var. lectt. ad Hor. Carm. I, 35, 25. Satt. I, 1, 99; 3, 32; 5, 96; 6, 87. II, 6, 54. Epod. XV, 5. 
3) <jmus ludi est om. AC. genus est ludi •[. rosinaclum — quo AyIG, posinac?/luni R, pos««uacu- 
lum Scholiasta Bartliianus s. Metensis ap. Suring. 108. Du Cange in Glossario med. aeui s. u. 
possinaclum hanc uocem modo ex Barthii Aduers. XXXV, 2 depromsit et recepit, posinachim 
script. ignorans. Scriptura posinachim in C ex compendio pro ciilum (ut iaclato pro iaculato) 
deprau. uidetur. postimdum — quo r. om. mvafh. iconf. Auct. G. 689. 4) fortior iudica«(Z«s 
AYR2,r. Scripsi : fortior \\x(k\ca.hatur. iortissimus autem sic \\\([\ca.hatur C. 5) Scripsi designaftm 
spatii finem cum r, quia non spatium ludo designabant sed tinem eius. rell. designaft". Ex de- 
signateOT in Ay desif/nati eum fticile potuit oriri. proiccisset C. ita nt mva. cum (om. ita ut) f 1». rell. 
ita et. Ordo — termiimm om. Ay. id est, ultra terminum om. KlG,r. 8) Glossa Exp. misso ex 
Ay- emisso Acp [ex i. e. missoV]. 9) s. latuisse •( (= scil.) supp. C. rell. subaud/s. om. A, qui 
habet: Quod latet] ut marinae filium. IrUuisse ex Porph. 10) iichi/era A. tlietide matre siia b. 
Thet. niatre C. 11) auxilia •{h. auxilio C. Lycii troianis auxilium tulere 2. Totuni schol. om. 
A. 12) unde — Orontem om. Y'^2Bcp,Cr. 13) schol. om. AYK2,r. raptim uel temcre traheret C. 
rMiitiiii ui-l caute uel iniret h perperam ])ro incaute iret. 

PORPII. Ode IX ad lidiam R. 17) residem MRG,ra. ressidera v. rfesidem fh. residem 
melius, nam deses est uel homo otiosus uel in otio actus , ut aunus. cum genitiuo usus 
est rarior. Seru. explicat per iners qui dcseuit. ad Verg. A. I, 720. Btp: i. e. qui solitus erat in 
campo martis cum suis coaeuis et palastri puhiere et ardore solis fatigare. nunc est deses. 
19) Scripsi cur nunc cum RA („alt. cod. uetus")- cur non M (non in G expunct.), rell. om. 
710». nc et m uoces sibi similes. 19) alioqutM MAK2 rell. aUoqui. af h : pat. — solis'] sit aut 
fuerit.   21)  tempera< fh. temperet modcretur Bcp. ora eq. rvafh. eq. gall. ora C. 


IN CARM. I, 9. 35 

rum equorum ora.   Lupata autera frena sunt aspera, dc quibus et Vergilius 
sic ait (G. III, 288):  J:( ((aris parcre lupads. 

5 — 8. Cur — langere. (^iii in campo Martio excrcebantur, etiam na- 
tabant post exercitium, quia et hoc uidetur necessarium militiae esse. 

11. 12. Saepe disco — cxpedito.   Ex his accipiendum (excipiendum?)  5 
truns fmcm nobilis expcdito, ut sit: saepc edito nobilis, saepc iaculo. Dicit autcrn 
eum 2;loriose et discum et iaculum misisse. 

lo. Quid latct — Thelidis. ^uXXr^'|iic, quia ex eo quod cst latct, latuisse 
accipiendum est. 

16. Lycias.   Manifcste hic Lycias pro Troianis posuit. 10 

CARMEN I, 9. 
A€RON. 

1. Vides ut alta stet.   Cooj)criatur, ut  Vcry.  (A. VI, 300):  Stant lu- J5 
udua flnnimac, et Vcry.  (A. XII, 407. 408):  Puluere  caelum Stare uident. 
Niue candidum.   Candens niuibus. 

2. Soracte. Mons Flaminiae uicinus, in quo Apollo colebatur, ut 
Very. (A. XI, 785): Sunime deilm, sancti custos Soractis Apollo. Onus. 
Pondus niuium. 20 

3. Siluae laborantes.   Ponderis magnitudine. 

3. 4. Geluque flumina constitcrint acuto. Nimietate frigoris etiam flu- 
mina concreta a cursu suo stetisse dicit. 

5. Superfoco. Ut Verg. (A. I, 750): Midta super Prianio royitans, et 
alibi (A. VI, 203): Gendnae supcr arbore sidunt. ' 25 

6. Larye. Abundanter, copiose, pro foci magnitudine. Beniynius. 
Remissius solito. 

7. Deprome.  Hauri, propina. Quadrimam. Quattuor annis inueteratum. 

8. 0 Thaliarche. Nomen eius, ad quem loquitur. Diota. Vinarium 
uasculum, id est, [xaYYavov, duos habens ansas. 30 

3) et nat. 2, rva. 6) Nobilis nd (iion ac) excip. af h. Nobilis racip. rv. Exhis accip. BAR2G 
Neque Nobilis bis accip. et, neque NoMUs exhis tr. fin. nob. exped. excip. ut sit mutare opus est. 
8) CYNLHMflS MR. rell. ouXArjtj^ia. per u^jXlr^^biy Achillem . . C (Acr.). cst om. afh. latm< 2 
10) hic om R. 

ACRON. Ad thaliarchum de uoluntatibus A (Acr. et Porph.). Ode nona ad teliarchum 
tiburtium paranetice tetracolos R. ad thaliarchum tyburtium 1. Paranetice tetracolos ad taliar- 
chum puerum speciosum b. 15) stet coop. A2,r. rell. stet id est coop. IG) fianma fh. rell. 
flamm«e, flamae v. mdet A. uides r. 18) Flaminiae uicinus in quo Abv (flamme). Apuliae 
(om. uic.) in quo rmvafh. R: Soracte mons est siue opidum apuliae, secundum seruium mons apud 
hirpinos, in quo. C : Mons est in Faliscis (Porph.) Flaminiae uicinus (Acr.) in quo. conf. Seru. 
et Heyn. 21) gl. om. 12G, va. pondus om. b. mwis pondus C. s. niuium uel pruinae Bcp. 
24) s. foco. de foco IG, m: Scholia ad v. 4 — 7 om. y- 2G) abund. om. C. liberalius solito C. 
melius solito b.   28) depone']  effunde largius Bcp. Dep?'07«e A.  29) Schol. ad  u.  diota om. A. 


36 ACR. ET PORPH. COMM. 

9. Permitte diuis. Ordinationi numinum cuncta debere committi. Cae- 
tera. Omnes sollicitudines. Qui Simul. Simul dixit in momentum omnia 
tranquillantes. 

10. Strauere.   Placidum fecere.   Verg. (A. VIII, 89): Sterneret aequor 
5  aquis, remo tit luctamen ahesset.   Aeqnore feruido.   Concitato mari, propter 

proeliantes uentos. 

11. 12. ISec agilantur.   Noc commouentur sedato flatu uentorum. 

14. Ouem Fors dierum. Id est, euentus dierum lucrare, et memor mortis 
citae,  nec  laetitiam nec amores omitte.   [Ordo est:  qucmcumquc  dierum 
10 dabit Fors, adpone lucro et fuge quaerere, quid sit cras futurum.] 

14. Fuge quaerere. In uitupcrationem mathesis dictum, quae magis 
cruciat expectatione et inquisitione futurorum. 

14. 15. Lucro adpone.   Patienter fer et habe  pro lucro quemcumque 
dierum, siue bonum siue mahmi dabit sors. 
15 16. Neque tu choreas.   Choreac a choro dictae, quod iunctis manibus 

saltetur. 

17.  Virenti,   [Tibi scil.]   luucni et adliuc uiridi, aetatis bonae. 

17. 18. Morosa canities.   Quae tetricum tarda deliberatione faciat. 

18. Campus.   Planus ad hidum locus [, scilicet repetatur]. 
20      19. Lenesque.   Voluptuosi.   Susurri.   Confabulationes. 

Scripsi [jLCtYY^t^^ov, non [i.rt.f^d^OL propter codd. et edd. qiii liab. aut matjarum bG, rmvafh. ide?» 
magorum R, aut magorum y, aut mi^arh schol. Barth. Met. ap. Suring. 108. Proxime ad nostram 
lect. accedit C : ,diota uas est uinarium duas ansas habens, quasi duas auriculas unde nomen 
habent: aliud est quod Maggamm dicitur, vas vinarium ex ligno eonfectum.' Adi Suidam s. u. 
[i-ctYYava o-t x6 oivrjpcP/ dYi^lvi i'^ ;'jAojv -/.aTEOXEUOtoiJLEvov MAf TANAN ixaAot Ovofxotwouoi, eoitv dv 
Tw FATAOS. Cum [AOtYT^""'' "°" ^^*" ^'^'lue mere graecum vocabuhmi, ut editores Thesauri gr. 
recte dicunt, [AOtYY^itva graeca, maggamim latina forma esse videtur. Suringar. ex Glossar. Can- 
gian. T. IV p. 730 et Supplem. T. II, 1216 et 1259 Migeria uel Megeria eruit, quae tam de 
mensura friimentaria quam liquidorum dicebatur. d?/ota rmfh. rell. d/ota. 1) cuncta AbY,r, om. 
mvafh, qui habent: omnes soll. ord. num. deb. comm. dicii. 2: Cetera dicit omn. soU. o. n. d. 
comm. C: permitte diuis c.'] omn. soll. a//as conun. ord. numinum. 2) momeuti<»i AYR,r. rell. mo- 
mento. 8) Fors omnes fere codd. Aer. et Hor., sors rmva. Id cst A. 9) Ordo — futurum om. 
AYb2RBtpC. 11) qurtc magis Ayb (que?«), fh. quofZ niag. IR, rmva. quae quanto plus de futuro 
cogitamus tanto mag\s C. Non lacuna (Suringar. 109 : quae quanto plus de futuris cogitamus, 
tanto magis) inter quae et magis explenda est ; simplicius magis pro uehementiMS dictum puta. 
conf. Hor. Carm. I, 25, 11. 12) inqtdsitione A-^hCv. rell. quac.f/tione RG, va, quaestione, quaestio- 
nem. 14) dabit «ors Rl,rmva, dab. fors b. dabit tibi fors Yj wrs dabit Afh. habe \\icvum ^. 
17) Tihi scil. om. A. Recepi uiridi, aetatis bonae. uiridi aetatis bono Ay. tibi iimeni et adhuc 
(om. uiridi) aetatis bonae C. Dicebatur et aetas bona Cic. Sen. 14 et tmla Plaut. Men. V, 2, 6. 
Vulg. lectio: uirirf/s aetatis komiiii. tibi scil. iuueni et adh. uiridis atatis homo 2. 18) quae Ay. 
quj b. quia r. quoti rell. quoniam vwrosos honiiiies reddit malosque mores habentes Bcp. Inde 
mvafh: morosum t. d. faciat. AYbR2G: totum t. d. f. totam r. Quod ciun ferri nequeat, tetri- 
cum (ad mores) potius quam tetrttm (ad specieni) uol torpidum uel morum (Plaut. Tr. III, 2, 43) 
sublatere mihi uisum est. 19) locus et repettmtur ab inferioribus subaudis mvafh. om. R2C. s. re- 
petatur -jh. suhstautiae repetatur r. 


IN CAKM. I, 9. 37 

21 — 24:. Nttnc et . . . Ortlo est: Nunc et gratus risus proditur pueUae la- 
tentis ab intimo angulo repetatur (a te). 

20. Composita.   Statuta. 

21. Latentis . .   Tale est illucl  Vergilii (B, III, G5): Et fugit ad salices 

et se cupit ante uideri. 5 

Proditor int.   Maniiestator.   Verg. (A. II, 127):  Tectusque recusat Pro- 

dere uoce sua. 

23. 24. Pignusque  dercptum  lacertis Aut digita male pertinaci.  Pignus, 

id est, armilla de brachio et anulus de digito:  causa uenicndi ad constitu- 

tum locum;  et subdole, nam fingunt puellac se retinere,  quod uolunt sibi 10 

adimi, ut habeant iustam causam ueniendi.  Dereplum.  Abstra^um.  Male 

pertinaci.   Male tenente, male in tenendo perseuerante.   Puellam dicit sibi 

gratam, quod saepe meretricio ritu manibus elabitur amatoris, hanc autem 

dicit repeteudam. 

15 
PORPHYRIOX. 

1. 2, \'ides ut alta . . Soracte. Thaliarchum ad laetiorem uitam hortatur, 
ut lusibus adulescentiae, quamdiu aetas permittat, utatur. Notandum autem, 
quod neutro genere Soracte dixerit, cum uulgo Soraj:- dicatur. Est autem 
hic mons in Phaliscis. 20 

1. Stet. [autem] plenum sit, significat, ut Ennius (Ann. VIII, 45 Spang., 
fragm. 592 ed. Vahlen): Stant puluere campi et lerg. (A. XII, 407. 408): 
lam puluere caelum Stare mdes, et in Bucolicis (VII, 53): Stant et iuni- 
peri et castanae hirsutae. 

3. 4. Geluque . . acuto.   Acuto ad seusum frigoris pertinet,  quod uelut 25 

uitrum pimgit. 

1) Ordo — te om. A2. a te ■'bRlGrC, abs te mvafh. 3) haec gl. ext. in A-jh. rell. om. stata 
consttttrta C. (Porph.). 4) Tale est illud (Porph.) Ayb, rell. om. Totum sehol. om. 2. 6) schol. 
om. AYb2,r. iutjmio Parr. EBH'j. 8) schol. om. A. Ordo scholiorum mutatus in '^: pignus — 
ueniendi. pignus autem d/reptimi lacertis aut digito male tenente. puellam dicit sibi gratam. 
quae saepe m. r. manibus labitur amatoris. hanc autem dicit repetere. lu mvafh sic se excipi- 
unt : Puellam sibi gratam dicit — man. Judlt (cum Asc, labitur YKl^G^rv). hanc a. t. ««peten- 
dam (mva, repetendam RG, r). Pignnsque] Pignus — datMS (datw bcp) — uel?nt (fh. uolunt 
•fbl, rmva) — ueniendi. Direptum'] abstractum. ynale pertin. male — perseuerante. Pro manibus 
labitur scribendum sentio aut e man. labitur. Curt. III, 13. Tacit. Ann. V, 10, aut manibus 
elabifur. anulus 7bl2, rmva et uett. codd. Horatii, Ba etiam in glossis, annulus Cfh. Dereptum 
B'j (cum glossa man. 1 : pro (?/reptum) et A in cod. Horatii. conf. C : contrectant manns ama- 
torum cum ludit iu afh. 

PORPH. AdTaliarcumR. 17)ThaliarchumM2, Ca. Tal. rvfli. 18) permit?<7 codd. et edd. permitti^«r 
M (om. uta^M?"). dicitur rvfh. 20) yaliscis M2. autem omn. libri. om. C. 25) Utmm ad sens. codd. 
et edd. Repetiui acuto. pung(V rvafh. punga< M2G. pu^«at R. omisi alteram scholii partem, quae 
sic se hab. in rvafh: an (\aoii frigus. uelut uitrum. acutuni sit. M: an quod /"reft/m u. u. a. sit. 
R. om. «(Yrww: an qaadi frettm uel ut •utrumque acutum sit. B'x> : quia cxim sentitur frigus quasi 
pungit uel propter  glacies. 


38 ACR. ET PORPH. COMM. 

5. Snper foco. Super focum uidctur diccre dcbuisse, sed frequens est 
in hac ^gura, Horalius, ut (III, 1, 17): Destrictus ensts cui super impia Cer- 
uice pendit. 

8. Diota. Diotam amphoram dicit, quod ansae eius uelut aures sint, 
5  ergo graeca appellatione hoc dicitur. 

14. 15. Quem . . ad}Jone. Ordo est: Quemcumque dierum Fors dahit, 
lucro adpone. Perquam grate dicit unumquemque diem uitae nostrae nos 
de lucro computare debere eo quod mors cottidie possit accidere. 

15. 16. Nec dulcis a. sp. . . puer.   Pro: dum puer es, noli spernere. 
10     17. Donec uirenti canities ahest Morosa.   Id est, senectus difficilis; nam 

morosi di(^ntiu' (homincs? malorum?) morum inter se contrariorum. 

20. Composita.   Pro constituta. 

21. 22. Nunc et latentis . . angulo. Grate dictum; sic enim puellae 
solent uerecundiam sexus cum libidine miscentes abscondere se sequentibus 

15 amatoribus, ct rursus ut inueniantur, risu se prodere.  Tale est illud Ver- 
gilii (B. III, 65): Et fugit ad salices et se cupit ante uideri. 

24. Mah pertinaci. Belle male pertinaci, quia fingunt se retinere, cum 
uelint sibi adimi, ut istas habeant causas, propter quas ueniant. 

20 CARMEN I, 10. 

ACRON. 

1. Mercuri facunde nepos Atlantis. Mercurium laudat ab arte [ut idem 
ad lulium Florum Epist. I, 3, 23 — 25: Seu ciuica iura Respondere paras 
seu condis amabile carmen, Prima feres ederae uictricis praemia'] et a genere 

25 [ut Vei'g. A. II, 606: Qui tanti talem genuere parentes']. 

2. Qui feros cultus. Id est, qui incompositos hominum mores tua elo- 
qucntia [ab ipso exordio] domuisti. 

1) csl om. rvalli. 2) dist. afh et Bcp iii scholio. i) d^ota rvath. amf. M. rell. amph. 
G) Ordo — ndpone oin. R. Per quam omn. libri. per qu«e incule. nuper. Scripsi perquam grate, 
iil ((uoil, ut ex scholio Poriih. ad Carm. I, 11, 7 patet, ubi idem sensus cst idemquc aduerbium 
<irate omissum, orationi enarratoris nostri magis consentaneum uidctur. conf. u. 21 et I, 
13, 11. 9) dulces afh. rell. dulcw. 11) Valf^. leetio omn. librorum «aw m. i\. multorum m. won 
sana est, nam mores iion dicuntur multi, ueque etiam senes morosi uerbis jnultorum morum inter 
secon<m7*2CWM»i recte definiuntur. 13) dicu^it vih, rell. c?ic<«w. Kratws dici< Asc. &' euim M. 14) se 
om. MR2G,rva. 15) est om. rvafh. 17) Se iinj;;unt rctiner* R, se finKunt se rctinerc B. 18) cum 
uel/nt MI\2G. quod uohmt afh, vehit, om. quod, rv. (quod volunt Acr.). propter MR2G, per rva, 
oIj fh. 

ACRON. Ad Mercurium A, inscr. Acr. et Ilor. Ymnus mcrcurio tetracolos ■(. Hjminos 
(gl. i. e. laus) mercurio tetracolos IV^. Odc ad uiercuriuin hyninus. metrum sapphicum endeca- 
syllabum. R. ymnus ad mercuriun* tetracolos b. 22) Mere. laud. om. A. Mere. om. •([}. Locos 
Hor. et Vcrf(. om. AYb. Laudat a1) artc et a gcnere laudat l)r (om. et). Laudat mercurium ab 
arte. a genere 2. 24) praemia pnlmae\ RIG, mv. idem iulium R. 2()) id est incomi>. I^'") '"'^ll- 
qui inc.  hom.  mor.  Ay RhCr.  rel.  nior.  hominum. 


m CAKM. 1, 10. 39 

3. Voce.   Composita eloquii ratione.   Caius.   Doctus. 

4. More paUtestrae. Excrcitio cloquentiac, siue quia ab ipso dicitur 
inuentuni exercitium huius certaminis [hinc Verfj. A. IV, 559: Et crines 
jlauos et membrn decora iuuentae]. 

G. Nuntium.   Intcrpretem.   [Sic  Verg. A. IV,  356  de eodem:  Nunc  5 
etiam interprcs <liuum loua tnissus ap ipso.   Lyrae parentem.~\   Ipse enim 
dicitur lyrae inuentor et Apollo caducci. 

7. CaUidum. Ingeniosum, doctum. Jocoso dulci, ut Verg. (S. VI, 34()): 
Dulcia furta. 

8. Condere.   Facere.  Furto. Adulterio. Jocosum autem furlum uocauit 10 
artem praestigiatorum, quam ipse inucnit.   Praestigiator [uero] dicitur ab 
eo quod praestringit aciem oculorum.   Et mire moderatur  dicendo iocoso, 
ac si diccret: non illo, quod ad auaritiam et fraudem spectat. 

9. 7e boues olim nisi reddidisses.   Sensus  [iste]  est:  Abegisti boues 
ApoUini pascenti pecus Admeti regis,  et cum tibi minaretur sagitta,  nisi 15 
eas reddidisses, uolenti telum proferre e pharetra  praestigiatura  ademisti. 
Ordo est: Nisi reddidisses boues olim amotas per dolum, Apollo uiduus plia- 
retra, dum terret te puerum minaci uoce risit. 

13. Atridas.   Agamemnonem et Menelaum.   Ordo est:  Quia et diues 
Priamus, relicto llio,  te duce  fefeUit superbos  Atridas 'ct  Thessalos ignes et 20 
castra iniqua Troiae. 

14. Diues Priamus. Priamus, duce Mercurio, iuit ad Achillcm relicto 
Ilio et petiit corpus filii sui Hectoris. (Hinc Verg. A. I, 484: Exani- 
mumque auro corpus \iendebat Achilles. 


1) ratione '^i, rfli. oratioiie AR. oratione 2, om. eoinp. eloquii. eloqui oratione G, om. comp. 
eloquio. ratione mva. eloquentia et oratione C. glossani catus doctus om. 1 G. 2) es.er(iitio 
Ayb, rell. exercitafowic. exercitatiora/s r. schol. non corruptum videtitr. hinc — inuentae om. K-(b2,Y. 
5) Sic — parentem om. Ayb^^r. 6) ipso RlG, alto Cfli, ut Burm. Ipse namque C. %tt Apollo 
fh. Lyrae, om. ipse enim, iuu. fuit mercurius. apollo caducei 2. Rell. scholia ad h. o. om. A. 
glossam ad callidum. om. y- w' dulc. furta YbR,r. schol. om. 2. 10) gl. facere yb. adulterio -^i. 
autem oni. Yb2,r. ^jerstrigiatonam 2. rell. praestigiatonm. prest. quem y- uero om. YljR2,r. iocose 
dicendo 2 b. quasi diceret Btp. 13) illo qm' YKBcp,r, ille que bGv (quo). illo quotZ 12, mafli. 
ad fraiidem auari^^ae Bcp (Porph.). dulcia furta, id est, adulteria. iocosum autem nominat propter 
praesti^iorMm inuentionem, quae inuenit in bobus Apollinis ablatis. C. Non enim ille qui dat 
auarit/ae fraudem spectat. dicendum esse docet quid sit iocoso furto R. 14) i&te om. C. Apol- 
\'mis pascentis C. 16) eos R2. e pliaretra, praestigiaittra Nannii uet. exemplar Misc. III, 5. 
Grut. Lamp. 1264.y;iretra praesfoV/iatura y i"ell. pharetraw. praestigiatoj R,mva. rell. praestigia- 
tura. utraque uox inusitata. 18) terret te puerum y et C : dum terret minaci uoce te puerum. 
B : Ordo et sensus talis est. dum te puerum olim minaci uoce terret nisi — risit. Rell. risit te. 
boues olim YRG,r. 19) Agam. et Men. RB(fb,Cr. thes. ignes Yh,r. et thes. — Troiae om. RIG, 
mva. Ordo — Troiae om. C. 21) Troiae datiuus est '{b. Eorundem glossae pias iustas (C) et 
leiievi uanam peccatncem Christiauum scriptorem sapiunt. \\a.nam om. b. uanam umbratilem C 
23) petM yR- peciit r, petit b. rell. i)eti?<it. Loc. Verg. om. Ylj2,r. 


40 A(:i{. ET 1'OKPII. COMM. 

17. is. In j>nis laelis animas reponis Sedibiis. )>/'^. A. VI, 292: Tnm 
nii-fjam capif , /lar animas ille euoral orco Pallenlis alias snb Tartara tristia 
niiltil. Virgani autem tlicit caduceuin, quod primo Apollo habuit et do- 
nuuif Mercurio Ivra .sibi tradita.   Huius autera uirgae haec ratio est: Mer- 

.') curius ct orationis deus dicitur et interpres deorum, unde uirga bellantes 
diuidit, id est, bdhnn. Nam bcHantes interpretum oratione sedantur, unde 
sccundum IJninm (XXVI, 17; XXXII, 11, XXXVII, 45, al.) legati pa- 
cis caduccatores dicuntui-. Et inde graece 'EpaT)^ dicitur d~b tt;? £p[i.-/;v£t7.c, 
sicut contra pcr fecialcs belhi sumebantur. 

1(1 Lactis sedibns.   Elysiis campis. Leuem. Vanam [peccatricem]. 

PORPHYRION. 

I. Mmuri facunde nepos Atlantis. Hymnus est in Mercurium ab Al- 
caeo lyrico poeta.   Facundum autcm Mercurium dixit,  quia orationis  in- 

i:. uentor est, nepotem Atlanlis, quia Maiae filius est, Maia autem una ex At- 
lantidibus. 

8. \'oci formasti. Notura est, Mercurium inuentorem existimari ser- 
monis, pahaestrae, lyrae et furtorum. 

'). 6. Maijni Jouis cl dcorum Nuntium.   S/TjtjLa  Xi^'.;.   Hoc  et  Verg. 
20 (A. Vni, 103): Amphitrijoniadae macjno diuisque ferebant. 

7. 8. Jocoso furto. Bene iocoso; non enim illo, quod ad auaritiae frau- 
«lem spectat; deinde ipse docet, quid sit iocoso furto. 

'J--12.  Te boues —  Apollo.   Fabula haec autem ab Alcaeo ficta,  et 
iterum Mcrcurius idcirco traditur furandi repertor,  quia oratio,  cuius in- 
■-'•'> uentor est, aniraos audicntium fallit. 

II. ]'idiins pliarctni.   Bclle pro uiduatus pharetra, id est, priuatus. 
14. Ilio diucs Priamus rclicto. Diues Prianms oportune (per?) epitheton 

nunc dicitur, (juia tantum scilicet auri habuerit, ut filii corpus exemerit. 

1) Totiim Hchol. oin. A72I1. 10) e/esei^< y ^«^liseis 2 (.)in. cam^ns:), elis/5 b. eHsiis r, he\i- 
-ii'» H'^.  relj.  ciy^ii(». glosr<aiii  oni. nivii  (ex  Porph.) 

FUHPH. 13) ut om. K.rv.ifh. 15) ifl M.\]t2G,a. rell. om. fil. est MAR2G. 19) o/rj-AO- 
>.£;i; M2G (2. man.) r. a/rj|Aa/.;i; v. (r/^j.ci U^twi Cafh. vt et fli. ut, om. et, C. 20) ferehat 
n ct c«l.l. V.-rp.. M ct rell. feuhaiU. 21) Jiene iocoso om. 2. illo qui dat R.rv. illo ijiiod afh. 
22) deinde i,m. },[. ipne M2. ipne oni. rvafh. 23) Verba quae ordinem indicant in rvafh. [Aliter. 
Boue» olim nii«i reddidisse» amotas i)er doluni fc puerum apollo olim — dum afh. — minnoi 
WHX terret, phnrefra uiduus risifj M tamquam lemma sifcnificauit sic: Te holne^ solum )iisi red- 
didiMe* nnwtof fnrflr» uidinii rifil. fiVta MAK21l'f. rcll. facta, om. C. iccirco 2G. 25) audien- 
diim V. nd audi.'n.lum fli, rcll. audien/wm. 27) oportune e-it^ETOv. M2G (opp.) R lacunam gr. 
uoci rcliq.. om. rv. 0|)ortuno epitlieto niinus plncet quam pei- epifhcton. epitheton autcm ex niar- 
ginc introd. uidctur. 28) ipiod nfh, M ct rcll. quia. ip.od fil. corp. exeme< M2, auri himeris 
[hal.uerw M) •p.nntiim f. c. exemif K. quo - rer/emit r. qwrf — redemit va, quo veiWmeret 
filii corpu. fh.  Priamus Mercuri.) .lucc per .aMra  Graecorum ucnit ad Achillem, a quo redemit 


IN CAKM. L 10. 11. 41 

lMe7'curio autem duce dicitur ad Achillciii ucnisse, qui custodibus somnum 
misit], uel quod aurum sub tutela sit Mercurii. 

15, Thessa/os ujnes. Cum ad Achillein uenit projiter Hectoris corpus 
redimcndum. 

Iniiiua Troiae.   Pro eo quod est iniinica. ."3 

17. 18. Laclis Sedibus.   Elysiis campis. 

18. 19. Leuem co. turham.   Umbras scilicet. 
Auras uirga.   Id est, caduceo. 

10 

CAEMEN I, 11. 

ACRON. 

1. Tu ne quaesieris scire nefas.   Nefas malum. 

2. Leuconoe.   Vocatiuus. 15 

2. 3. Nec Babylonios Temptaris nnmeros. Temptaris pro temptaueris. 
BahyJonios, qui conantur comprehendere finem uitae suae numeris. 

3. llt melius.   Subaudi possis. 

4. Seu plures hiemes.   Hiemis tempus posuit pro anno, [syjiecdochicos] 

a parte totum.   (Et est sensus:)  Licet cognoueris,  quae  res commoueat 20 
mare, ut bibendo hanc reseces curam. 

5. Debilitat.   Commouet. 

corpus filii sui Hectoris C. Scripsi ut — exemer/i oum _B, qui habet: quod tantum auri liabue- 
rit, nt f. e. exemerit. 

1) dicitur ad achillew. Ycntt qui MG,r (achille?»). Ad aclt. nenit ex schol. seq. sunt. verba 
parenthesi inclusa transferenda videntur ad tinem et sic ad veriim ordinem redigenda: Mercurii. 
Mercurio autem dtice, qui custodibus somnum misit, Priamus dicitur (ex Pr. factum est dr = 
dicitur) ad Achillem uenisse. 3) acliillew MG. 5) Troiae post inimica om. MR2G,rva. in Cfh. 
Troiae lemmati non adiunctum est, hinc inimica Troiae. inim. troianis ^o. 6) Glossa Elysiis 
campis (om. fh.) sic legitur in a et v (eU's.). elis. camp. contra leuem titrham r. aelisiis camp. 
contra leucm umbram scilicet M. elys. camp. contra leu. uml»'am turham scilicet. G, cuius ope ite- 
rum nuper edita sunt haec omni sensu carentia: Elysiis campis contra leuem turbam cum nota: 
,fort. lacima statuenda est'. Minime. Contra ortum est ex corapendio co = coerces. Scribes ergo: 
Elysiis camjns. Leuem co. turham, umbrws scilicet.  Turham leuem. umbras scilicet AR. 

ACRON. Ode IX ad leuoconoe suadens omittendam esse mathematicam R. ad leuconoe?* suad. 
om. math. 1. pracmatice monocolos ad leuconoen suad. omit. math. y- 14) malum est ^b, rell. 
om. est. totam gl. om. lG,mva. nefas tmesis, id est malum C. 1.5) Leuconoe uocatiuus est A, 
qui ad h. o. praeter hanc glossam nihil nisi schol. ad u. sajyias u. 6 habet, rfh, rell. om. 
16) pro temptaueris '(\iQ'^ pro tent. R,r, rell. om. hahylonios qui (om. uf) con. compreh. f. u. s. 
nunierisl,v. 17) ut qui con. — numeris afh. nihil excidit, neque Chaldaeorum neque Mathematicorum, 
Mathematicos quod C addidit, ad Porph. pertinet. 18) suhaudi R, s. (scil.) ^2, sup. C. subin- 
tellige fh. glossam om. G,va. 19) 'Hiems tempus Rr. scripsi \\iemis. synecd. Cmva. ouv£-/,3. 
fh. et est sens. om. 'i^b^Bcpr. 21) hanc YbR2 r. rell. om. res. sj^em r. reseces^ necesse est bibendo 
omnem curam pellas C.  Ultimani} unam  tantum  '(b.   22) gl.  commouet  om.  fblGr, Cmva. 


42 ACK. ET rORPIT. COMM. 

(3. Sapias.   Pro si sapias; dccst ciiim si. Liqucs.   Consumes, potando 
]irofcrcs.   Spatio hrnii.   Propter brcue spatium.   Refeccs. auferas. 

5. Carpe dicm ij. m. r. poslero. Frucre pracsenti die, nil credens pos- 
tcro dici.   Quam minimum.   Paoie nihil significat. 

PORPHYRION. 

Tu ne ipiaesieris.   Lcuconoen  adloquitur,  quae  sollicita de uita  sua 
mathcmaticos  consulcbat.   Suadet  autem,  [ut]  omissa  cura  futurorum, 
unumqucmquc diem de lucro computans, laetc exigat. 
10 2. 3. lialnjlonios numeros.   Mathematicam  intellege;  Babylonii  enim 

astrologiam inucnisse traduntur, pcr quam genesis colligitur. 

G. 7. E( spado hr. s. I. reseces. Grate; id est, cum spatium uitae brcue 
sit, noli in longum spcs tuas porrigcre. 

3. Ut melius (iui<lijuid erit pali.   llinc uidctur alter sensus incipere, ut 
15 sic claudatur:  ut ])ossis melius pati quidquid erit. 

6. 7. Sapias. uina lii/ues. Ergo subaudiendum. Sapias pro: Si sapias 
uetcrmn consuetudinc dictum. 

7. Quae nunc . . mare Tyrrhenum. Suauiter dictum, quia inlisi fluc- 
tu8 in saxa debiles rcdduntur, hoc cst, uires amittunt. 

20 8. Carpc diem  q.  m.  c. p.  MsTa'.5opiy.to?.   [Primo quoque, inquit, die 

fruere.]   Translatio autem a pomis sumpta est, quae scilicet ideo carpinuis, 
ut fruanmr. 

CAEMEN I, 12. 

25 ACRO.N. 

Quem uirum aut heroa hjra ucJ acri. In hac ode uelut proiaositio est 
cuiusdam incerti carminis; nam dubitat, quid primum ucl quid potissimum 
dicat, ut cum dcoiinn caclestium laudes an Romanorum diuorum et fortium 

1) ileest erit A. deest eni/n si ■\G2. rell. om. enim. cousume.s p. proferes 7R,r. 2) s. mva. 
.«iilicet fli. 8. non ~ s|>atin, nam spntio breui iii llor. est. auferas yb. ruU. om. 3) nil 711,1-, ri'll. 
«iVmV.  post (liei. YbIi2,Cr et 15'.p.   4) ^ignilicuns  1. 

PORFH. Ode XII ad leuconoeM R. 7) (xd\o(\. M. 8) ut fli. mtam e.xigat fh. 10) ma- 
theinatica R. mnthematicos vafh. et C (vide ad Acr.) metaplwricos int. r. Scholia ad rcliquam 
h. o. partem alio ordine se excipiunt in MR2(},rva, (piam singulorum uersuum con.secutio exigit, 
utpotc (|uae in fli obseruata est. Equidcm malui librorum scqui ordinem, qui ad seusum sen- 
tenliarum(|uc c^miunctioncm spectare uidetur. 12) Grate, id est, MAR2G,rva, om. fh. conf. su- 
pra nd I, !t, H. 14) hinc MAR2G, rell. nunc. claud/tur R2. 15) possis mel. MK2, rell. mel. 
possis, 1«) iwli^i M. rell. il/isi. illMsi R. 19) lioc — omittunt om. R. 20) metaf. MG. meta- 
phorice edd.  Vcrba inclusa om. M. 

ACRON. Pe laudibus deorum atque hominum, inscr. Acr. et Hor. Ad laudem deorum at- 
quc hominum et niaxime caesaria augusti ode XII iirosphonetiee tetracolos R. 20) uelut» R. 
quid i»ro)m„m 7. wl (juid pot. Ay, rafh. aut quid 2. et quid R. uel quorf vm. 28) rom. divo- 
rum ct  fiirt. AyR^r.  rnm. ttirorum C. (uiMorumV). diuorum om. mvafli. 


IN CARM. I, 12. 43 

ducum, omnes tamen laiulat, cum se fingit ancipitem, pcr oratoriam 7r7.pa- 
X-/i'];iv. Verum maiorc intcntionc in Augusti laudes contcndit, quem secun- 
duni a Joue uult  essc in tcrris. 

1. Quein  7(in()ii.   Dc  uiuis.   Aul heroa.   Dc  mortuis iam semideis. 
Ordo est: O Clio, quem uirum aut quem licroa sumis  celebrare lyra aut  5 
acri tibia? Acri. Grauc sonanti.   Hcroa graecus accusatiuus est. 

2. Quem dcum?   Scilicct sumis  celebrare?   Ordo  est:   Ctiiiis  iocosa 
ima(jo recinet nomen,  nt in umbrosis oris Ileliconis <int super Pindo,  aut in 
gclido Ilaemo, unde siluae temere secutae sunt uocalem Orp/iea morantem lap- 
sus rapidos fluminum materna arte et celercs uenlos hlandum  ducere auritas 10 
(juercus canoris fidibus? 

3. 4. Jocosa nomcn imago.   Echo; iocosa autem imago bcne dixit, quasi 
quae uoces nostras imitari uideatur. 

5. Heliconis oris.   In Parnaso monte Musis consecrato. 

6. Aut super Pindo.   Pindus mons  Thraciae,  ubi  quondam  Orpheus 15 
cecincrat.  Gelidoue in Haemo.   Haemus mons Thessaliae. 

7. 8. Unde vocaJem —  Orphea.   Vocales homines  summae uocis  di- 
cuntur. 

9. Arte materna.   Musica scilicet, nam filius Calliopae dicitur. 

11. Blamlum.   Pro blande.   Auritas.   Sensum audiendi habentes. 20 

12. Ducere.   Ad se ducere, oblectare. 

13. Quid prius?  Scilicet dicam?  Dicam. Ilkmi  scilicet (qui temperat 
res hominum ac deorum). 

13.  14.  Solitis  Laudibus?   Aut  quas  ego dicere  soleo,  aut  quas 
omnes. 25 


1) quoniam se iinxerit R. parre?lemsiu A. \tava.llcm\) sin "(■• paralemp.sin 1. paralensim R. 
parallepsim 2. parahpsim rva. Tx^paXyjiinv Cmf h. 2) quem — terris om. 2. quod sec. Ay. maiore 
Ay2. cowtentione 2. stiulio C. 4) iam semideis om. 12G, mva. cle mort. iam. semid. om. r. 
6) herort — est f. et est graecus accus. fh. rell. om. 7) Ordo est Clio — Jidibm om. A. 2,r 
transeunt a u. sonanti ad schol. Jocosa etc. Relicui verborum ordinem sequentes interponunt 
schol. ad (^uem deiim etc. 0 Clio ^C. bene son. 2. amte son. C. scilicet '[. stib — est r. sub- 
audis b. 8) recinet r ut K aliique, reitnet y [in ipsa oda rQcinit al. retinet 1 m.] iGv ut E 
aliique, recinit maf li. 9) zwsecutae fli. rell. secutae, id quod glossa ut blande YbRl , mrva pro blandw?» 
Cfh. 10) flum. et cel. uent. mat. arte et bland. f h. nomen imago (im?«ago A) AyRG, mva, autem om. 
fh. dixit bene f- bene dicit R. 13) inmitta.ri A. quasi quae A, rfh. quasi uoces, om. quae f. 
qtiasi om. mva. quod uoces R. tit uoces 2. 14) Hoc schol. habent AYfh. Parnasso monte Musis 
sacro in Boeotia C. Parna^^o AYfli. 15) mons Ay (traciae). Pindus addidi. Hoc et seq. schol. 
om. Rlb, rmva. monte fh. Thessaliae monte C. 16) moiis fe«aliae cpB (tess. monte fh. Haemus 
anteposui. monte Thraciae C. mons traciae Brv. 17) homines A. conf. Ouid. Fast. H, 91. Pro- 
pert. II, 34, 37. Ouid. Met. III, 357. rell. omnes. dic. summae uocis mvafh. 19) />ej' musicw?» 
scil. Y- calliope Ay- calliope«e b. caZiop«e r. caliopes v. rell. Calliopes. schol. om. 2. 21) du- 
cere pro ducebat 'j. 22) IUum — deorum om. A. illum scilicet •{, om. rell. 24) Serua duplex 
aut cum codd. et edd. uett., uel quas omnes afh. dicere soleo A^Rljr. quas* ego '[. 


44 ACK. ET rORPII. COMM. 

1(5. Temperut. Distinguit, diiiidit uel regit. Horis. Quibus, uelut 
chordis, teinpcratur annus ])er ucr, aestateni, auctumnum et liiemem; traxit 
eniin (rwperdl a lyra. 

17.  Indr.   A quo, ut  Vcrfj. (A. V, 801):  Unde genus ducis. 
•'' is. .\ec uifjel (juidfjuam simile.   Quasi diceret Jouem super omnia sine 

comparatione. .1?// Secundum. Secundum aruspicum dicta uel disputationes 
(eonnn?) qui Jouem primam, secimdam ct tertiam partem caeli solum 
uolunt in iulminibus tenere. 

11). 20. Proximos illi tamen occupauit Pallas honores.   Proximam Jouis 
10 lionori Mincruam dicit, hoc est, uirtutem et sapientiam Deo uicinam. Nam 
nulla quaestio est, cum supra dixerit: nil Joui simile aut secundtim, et in se- 
quenti Mineruam proximam posuerit. 

21. Proeliis audax.   Nimia enim uini potatio lites generat et audaciam. 
Nec te silebo.   Neque te transeam. 
15 22. 23. Inimica uirtjo lieluis.   Diana studiosa uenandi. 

23. Nec te.   Scil. silebo a superioribus. 

23. 24. Mettiende certa Phoehe sagitta. Apollinem dicit sagitta metu- 
endum (propter Amphioncm, qui  cum filiis peremptus est), nam sagittae 

1) gl. om. Ay1>. ilist. et regit. C. horls partibus (luilius fli. koris a quibus G, ma. hoins 
quibu.s AYUl2,n-. hori^ anni partibus, vere. aest. etc. C. Umperat dist. et tractum est a lyra. 
horis f(uil)us uclut cordis Hi\n\>. ann. 2, recte; corilis enim pro c/tordis omn. fere uett. codd. Ho- 
ratii babent. 5) quasi Aiveret AYRl,r. om. C. quasi &\cat mvafh. \oue •[ ref., ad n. 17: ipso. 
Male editum est: quasi diceret: Jouem etc. 4) Ex illo qui cuncta temperat uel rmvafh. om. 
Al. uel om. y. alterum Verg. loc. om. Ay^r (adi Porph.) . unde a quo. Virg. unde — Latinum 
C. 6) aruspicum AUl, mvafh. a?/ruspi<aim -j. conf. haruspicium auspicia Cic. Acad. IV, 33. 
onsptAum diciY uel. eorum disp. qui iouem primam substantiam et tert. r. iuxta Aiuspicum re- 
sponsa. qui Jouem fulminis in caelo uolunt primam, sec. et tertiam tenere. C. 10) Xain nulla 
A. rell. Unde nulla. 11) cuwi supra r. rell. cur. ei secund. A. etin sec. y. et sec. in 1. mineruam 
prorinuim pos. A. ytrox. rell. om. Nam — posuerit om. 2 C. 13) schol. om. A. pot. uini fh. 
\\{es -jU, rfh. liiewi 1, niva. 14) Neque te transeam ■;. s. transeam b. Quae in fh huc posita sunt 
uerba Quasi in superiori^ (a superioribus G) ad nec te u. 23 manifeste pertinent. Ex C. in- 
ciilcata nuper eet glossa: trnnsilio rhetorica. silebo a sup. Rl, mva. s. silebo y. rell. om. 
17) Nann. in Misc. III, fi. Grut. Lainp. I, 1205: ApolUnem — ad feriondum sunt sagittae. 
Vetut: pro|)tcr Siobem, quae cum filiis. interemta est. nam ApoUini et Dianae cert.ae et incvita- 
bilcs ad feriendum sagittne. Propter Nioben quac c. f. i. est. Apollini autem et Di. c. et ineu. ad 
fer sag. siint ut numini C. Propter Awftew in nullo cod. offendi pro Amphione eius marito. 
Propter Amjihioneni AR, mvafh, oiu. lG,r et -(hzV,. hi quattuor nihil habent nisi glossam etiam 
in 2 C obuiam certa ineuitaliili cum additamentis quao soquuntur: ApoUinem sagitta metuondam 
cum qnibus phiton pereinptus est. •{. rpiia luox iit iiatus est pilhian interemit h'^ (phitiwn) B 
(pithiutii). Sub his non Titifus sod Pyllum laterc uidetur, propter cuius interemptionem Apollo 
7:yDto;, rjrtii/.TOvo;, 7./,'jTOto$oj uocatus est. At(|uo de Apolline soln. non de ultione matris hoc 
loco a poctn dici patet. — Ai)ollinem (om. dicil) sag. Ay. perompi/»' A. ineuit. sunt ■(. ad feren- 
dum fh. sunt sayittae Rl, mvafh. snyittae om. Ay.f numinis sicut est oinn. praeter C: ut pote nu- 
miw, unde. a/»it cum Seruio A. II, 632, XI, 896, G. II, 98, Ileins. Hoyn. et Ribbeck. rell. 
nWuit. o/uit A7,r in uett. codd.  Horatii  Epod. V, G  cst pro adimt. 


IN CAKM. I, 12. 45 

Apollinis et Dianae certae et (i. e. ?) ineuitabiles et ad feriendmn sunt. 
Cerfn sac/illa. Utpote numinis, sicut est Verg. (A. VII, 498): Nec dexlrae 
crrandi deiis afuil. 

25. AJciden.   Herculem. 

Pnerosque Ledae.   Castorem ct Pollucem, Lcdae filios. 5 

25. 20). Uunc equis, ilhim superare puynis Nohilem. Amatorem equorum 
Castorem dicit, ut est ]>/•(/. (S. III, 89): Talis Amyclaei domilus Pollucis 
hahenis, [Cyllarus]. Pollucem pugnis non bellis ualentem, ab eo quod pu- 
gilis liierit, ergo pug/?o*- dixit, ut Terent. (Phorm. V, 9, 95): Pugnos in 
uentrem ingere. Hunc equis. Id cst, cquestri proelio. Ilhmi pugnis. Ces- 10 
tuum pugna uel pedestri ])roelio. 

28. Stella.   Signum Geminorum. 

27. Alba. Id cst, serena; [nam frequentius, dum oritur, tempestates 
facit, scd hic prosperam posuit]. 

29. Defluit saxis agitatus humor.   Laus stellac a tempore, nam uerno 15 
tempore nascitur, quo et niues rcsoluuntur, ut  Verg. (S. I, 43):  Vere nouo 
gelidus canis cum montibus humor Liquitur. Agitatus. Resolutus. 

30. Considunt uenti. Fugantur (mitigantur?), ut est Vcrg. {8. II, 339): 
Et hibernis parcebant flatibus Euri Fugiuntque nubcs. Fugantur, Verg. 
(A. I, 193):  Conlectasque fugat nubes. :^0 

3L Qui sic uoluere.   Scilicet dii uel pueri (filii?) Ledac. 

32.  Unda recumhit.   Sternitur, quae uento tumuerat. 

33 — 36. (Romulum post hos prius.   Catonis n. 1. Ordo est: Dubito an 
prius memorem post hos Romulum, an quietum regnum Pompilii, an superbos 
fasces Tarquinii, an nobile letum Catonis).  Romulum . . Tarquini fasces.  Ad 25 
hoc Romanos duces et  nobiles practcreundo commemorat,  ut Augustum 

4) glossam om. AlG,mva. 5) Leclae] s. dicam ■/• 6) amatorem omn. fere codd. et edd 
et Dousae Auct. p. 689. amore b. Nuper iterum inculc. est domitorem, corr. ex domitus loci 
laudati, magis recte ad Verg. et Hom. quam ad Horatium. namque Acron hella intellegit, equestre 
proelinm, in quo Castor 7ion equos suos ('iTiTtooajAO; Hom. Od. XI, 299) sed hostes eqtns superare 
(domare) nobilis dicitur. Castor amator equorum est id quod Hor. Sat. H, 1, 26 dicit: Castov 
gaudet aqitis, niliil amplius. Aliter res se habet in Acr. ad Carm. I, 15, 25. 8) Cyllarus om. 
AyGl. 9) pugife AKb,r. rell. pugil. Scholia ad Hunc equis et illum pugnis om. Ab. castorem 
equestri proelio, pollucem pedestri b. 12) gl. om. A-fb^. Alba'] Serena, signum Geminorum, id 
est, nam freq. fh. id est om. libri. diim oritur libri. Vide supra ad I, 3, 2 Porph. 14) pros- 
pe?-Mm (signum) fh. tempestate??» E. 16) ut uirg. AYR,r. 18) Fugantur libri. cessant C. ad 
sensum remittunt, ad literas mitigantur. Locum Verg. cont. fug. nubes om. IG, Cmva. 20) conl. 
fugarei mibibtis 'j. 21) qui sicut (non sic sed sic) uet. Bern. K. dii omn. codd. et edd. dii uel 
filii ■(. dii seu pueri C. rell. dii uel pueri. sic placuit geminis E. 22) quae AyRjr. rell. qnod. 
iwtumuerat C. mjwaa; uento erecta Yb. 23) Ordo — Catonis om. Ay. totum schol. om. b2. 25) Ad 
hoc autem A,fh. ad hoc rom. (om. autem) 'j. ad om. Rl,a. ad haec autem C. ad hoc enim cp 
man. 2. hoc autem ad rom. l,mv. hoc autem rom. R. hos autem romanos a. Legendum puto : 
At hoc Romanos. Erunt quibus magis probetur : 2'ost hos]  Ad hos. 


40 ACR. ET rORPII. COMM. 

cunctis praefcrat.   Nain Romiilus urbis Roniac conditor est, Numa Po7n- 
pijms, a Curibus Sabinis ad regnuni euocatus [est], sacroruni inuentor. 

34. 35.  Tarqmnius quoque rex uirtute magnus, se hic Priscum posuit, 
non  Superbuni:  nam supcrbos   fasces [hoc est] nobiles dixit. 
r, 35. Cato  dum, mortuo  Pompeio,  apud  Uticam  obsideretur,  amore 

lijpertatis manu sua sese peremit, unde ct Uticcnsis uocatus est. 

37. Rcijulus [autem] cum Afros uicisset, ab iisdem paucis captus est; 
qucm dum Carthaginenscs Komam \m) commutatione captiuorum misissent, 
ad(juiescentcs Romanos suo consilio rcuocauit.   Hunc Poeni,  dum sacra- 

](j menti memor reuertisset, sectis palpebris, uigiliis necauerunt. 

38. Paulus et Terentius Varro Coss. aduersus Hannibalem missi sunt. 
Hi apud Cannas, Apuliae uicum, grandi exercitus Romani clade superati 
8unt. Pauhis posteaquam tantam uitio collcgae suorum uidit stragem, se 
perimcndum hostibu.»! dcdit. 

15 40, fahricius quoque magnis praemiis a rege Pyrrho temptatus, dum 

nimis pau[)cr censu esset, corrumpi non potuit, de quo Lucaniis (IH, 160): 

(Juo te Fahricius regi non uendidit auro? 

41. Curius paupcrtate clarus de agro ad consulatum  uocatus est, qui 

numquam totondit caesariem propter iniuriam praeturae. 
20 42. Cami/lus  de exilio reuersus  uictores Gallos  urbe  ])epulit  et  ad 

internecioncm cccidit uictorque sua spontc in exilium rediit. 

34. Quiclum Pompili regnum.   ]Magna enim pax fuit eius temporibus. 
Superbos.   Aut nobilcs aut rcuera supcrbos. 

35. Fasces. Honorcs. 

25 37. licf/ulum. Scilicet referam insigni camena [Regulum].   38.  Poeno. 

Africauo. 

3*J. Insifjni. Nobili.  Camena. Musa aut poemate. 

37. Ij Scaxiros. Nobilcs Romanos, qui et censores et consules fuerunt. 

1) niiwm« Y- 2) euocatus (om. cst) A'iM.Tmfh. est reuoc. 1. est uoc. m. uoc. est a. 3) rex 
uirt. Alil.rva. rdl. ex uirt. 4) lasc. sup. fh. hoc est om. AYRlG,r. 6) sese A. e^iticensis ^. 
7) autein om. Ay. Awtlcm A. ijtilum y. rell. e/silem. 8) dum '[,t. rell. cum. car^/iagiMcnses Al, 
rmv (c/mrt.) afh. carfoiginenses yU. alii Carthaginje/wes. Scriptura cartago in uett. codd. Hor. 
III, 6, 3<J. IV, 1, Gy. K, 17. Epod. VII, 2. IX, 25 et Satt. II, 1, GG frequentior est quam ATar- 
lago, rarior carMago ct A'ur//*ago. 9) s\dq. A-j,t. 10) uigiliis perpettiis C. phA\phQhTi& A. 
11) rau//us C //annib. IJern. K. alii Annib. ct Anib., //asdr. et Asdr. 13) posteaquam AyI, 
rcll. pn«fr/uam. tanto uitio C. 15) Fabrifius YR.r. pirro A. 17) reg«o jwo lll,Crma (G?). om. qm 
fh. tc\iinn \\. rttji noii •(. 18) nuocatus 1. r<;«cnatus va. rell. euoc. totjmdit mv. cowtwndit r. 
21) intcrncrinncm A. intcrnec. Ca. intcrn/^ y'^'i''^''' intcrc)/7)<. vm. 22) Pompil/t y- enim om. 
f. tot. schol. om. A,r. 23) schol. oni. A,r. est in yRi fi <'t mva, qui lenunati addunt /nsces. 
2 J) «m .\l(;,rniv. Kiiperbos} nobiles Bcp. nobiles ct iiwgnijkos (Porph.) etc. C. 25) s. ref. ins. 
cam. '(T, oin. Uvgulinn. IJffcram, inqiiit, ins. (.'ain. Rcgutum mvafh. — ■ poeuo africano Y- '^") "'*• 
nob. Y- Musa aut po. y- 


IN CAUM. 1, 12. 47 

38. Proihgum.   Contcmptorem uitae. 

39. Gratus. Aut delcctabilis, aut libcns, aut gratiam mcritis debens. 
41.  Ilunc el incomplis Curium copHlis etc.  Ordo est:  Hunc el Curiiim 

incomplis capillis ct Camillum titilem ballo lulit saeua paupertas. 

43. Auitus apto cum lare fundus.  Conueniens fundus  et donms [cius]  0 
tcnuitati. 

41. Incomj)tis. Impexis. 

42. Utilem hello tulit el Camillum Saeua paupertas. Ut LMcanJw (1, 165): 
Fecunda uirorum Pauperlas. 

43. Saeuo. [Magna]  ut Verg. (A. I. 99):   Saeuus  ubi  Aeacidae  telo JO 
(acet llector. 

45. Crcscit occulto uelut arbor aeuo.   Incrcmenta enim arborum,  nisi 
posteaquam creucrint, non uidcntur. 

46. Fama Marcelli.   Marcellum Octauiae dicit filium, sororis Caesaris 
[Augusti], qui puer mortuus est; de quo  Verg. (A. VI, 883): Si qua fata 15 
aspera rumpos, Tu Marcellus eris.  Aut illum (Marcellum) commcmorat, qui 
primus Hannibalem apud Nolanam ciuitatcm in fugam compulit  et ab eo 
postea occisus est, 

47. Julium sidus. Ut Verg. (B. IX, 47): Ecce Dionaei processit Cae- 
saris astrum. 20 

47. 48.  Velut inter iynes Luna minores.   Pulchra comparatio. 

49. Sentis humanae pater atque custos. Apostroplia ad Jouem (cst 
autem periphrasis). 

51. Fatis. Per fata. 

51. 52. Tii secundo Caesare regnes.   Id est: sit secundus a te, scilicet 25 
ut tu in coclo, ille in terris regnet. 

53. 54. Ille seu Parthos Latio immin.   Egerit.   Parthis in Latium [nec 

u. 40. Fabriciunuino^ Hic Fabricius ad prime (ad prime ue Bcp a prima iuuenta 8. aetateV) 
pauper uirtute (« uirt. Auct.) et fide nobilis fuit hic Pj'rrhum (pyrrum Bcp) Regem Epirotarum 
bello superauit. nec uohiit mille pondera auri accipere ut a praelio abscederet (reced. B). Quin 
etiam medico. Pyrrhi poscenti praemium ut ueneno eum extingueret non consensit. Auct. p. 68!) 
et Bcp, 3) Curiu7n] consul fuit y- 5) schol. om. A. id est — tenuitati om. '(. Verba et auitus 
— lare non ordinem significant sed novum lemma et scholion. eius Cfh. rell. om. fundus 
domus (om. et) A.-(,y. fundus patrimonium illi cougruum Bcc. 10) Jilagna Bcp. om. AY,r. — «< AyRlG. 
Hic Camillus (B) gallos senones apud alliam (non : Alliam conf. Liu. V, 87. Verg. A. VII, 717) 
fluuium ex maxima parte interemit et capta signa romanorum cum triumpho reducit. Auct. 689 
et Bcp. 12) enmi Ay, Crfh. rell. om. arbom lG,r. nisi quia crea. r. uhi posteaquam crea. IG. 
mcreuerint C. rell. creuermt. 15) Avgicsti om. A^R. sor. Aug., om. Caes., mvaf h. 16) aut ilbcm 
(om. Marc.) AYR,r. 17) notanam A-^Bcp, m. ft-oianam G. nolam 1, rvafh. notonam RC. ab eo(?e;/i 
fh. rell. ab eo. 19) schol. om. IG. quod micat inter omnia ut uirg. -(. 21) schol. ora. A. 
22) Apostropha AR2. apost?-oph«7« •(. apostroph«t r. rell. apostropAe. est autem (aut Rl) periphr. 
om. AY,r. Periphrasis Jouis per apostrophen C. u. 50. ctira s. sit ^- s- est. Bcp. 24) gl. om. A. 
25)  schol. om. A. 


48 ACR. ET PORPIl. COMM. 

ucncrunt] ncc tcinptaucrunt ucnirc, sccl quia di/o/atum est imperium Ro- 
nianuni, Latium uocauit, quod sub ditionc Latii erat, ut Vercj. (G. II, 172): 
Inbcllcm nuerlis Romanis arcibus Indum [i. e. a ditione Romana]. 

54. Egerit. Subcgerit. 
5 Domitis —  suhjectos? —  Subiugatos. 

Orac. Regionis. 

56. Seras cl Indos.   Populi sunt; subaudi a  superioribus :  regnes se- 

cundo Caesare. 

57. Aequus.   Justus. 

10 Te minor laetum reyet orhcm.   Ordo est:  Tu  quaties  Olympum graui 

curru. tu mittcs inimica fulmina parum castis lucis; ille aequus minor te regct 
laetum orhem. 

58. Quaties Olgmpum.   Id cst, honore numinum frueris. 

59. Castis.   InpoUutis. 

J5 59. 60. Parum castis inim.  m.  Fulm.  lucis,  Secundum pontificum  et 

arusi)icum documenta, qui dicunt numquam fieri fulmina nisi in locis pol- 
lutione aliqua alicnis. 

PORPHYRION. 

20 Quem — Clio? IIoc a Pindaro sunq)sit. Continet autem haec ode lau- 

des deorum ac principum Romanorum. 

3. 4. Jorosa nomcn imogo. Imago dicitur quasi imitago, et Aoc (legas 
ioc. = iocosa), quia uelut ludens respondet. 

5. Ileliconis.   Ilelicon (autcm) mons et Boeotiae Musis saccr. 
25 6. Pindo.   Pindus  Thcssaliae  mons.   Lucanus  (VII,  482):  Pindus 

agens gcmitus. 

1) ncc uenerunt om. AY2,r. 2) quoff Ay- qum rmvafh. (li?ahim r. la<«erat AYRl,mvaf'h. 
Tro lcUuercU scripsi Lat«« erat. totum lat. crat r. JJkio Latii dicitur Ut iics Latii Tac. Ann. XV, 32. 
Dc origino lecl. Uduerat uidc Verg. A. VIII, 322. et Fast. I, 238. 3) verba incl. om. AYRl,r. 
— »nli. A. aufrt*'* A. Loc. Verg. mn. IG. G) orae (ore A) rcgituiis Ay. 7) seres ra. Ser«s fh. 
1'opuli aunt om. nivafh. .subauf/t vafii. subaud/s G,rni. subiuiiges R. a. = scil. y. a sopcriori yR. 
8) Hccundio Caes. '{^,t. secunrfiw a Caes. vafh. schol. om. IC. 9) gl. om. y- 10) Ordo — oi-bem 
«i\\. A. tot. schol. (»m. 1. \<ii\xm fh ut piurimi ct opt. codd. Hor. letum ■/ iu schol. , latum in 
lcnini. /nttum R. ct rcll. 13) (|uatic;js lG,r. schol. om. ■(. 11) parum caslis] uon castis y gl- 
i. non muudis Ucp. pollutis C. i>i])ollutis Ay.r. i. i>oll. R. i. e. poU. 2. rell. om. i. e. 16) .Irj^sp. 
AYl.rfh. hnrusp. mva. attrusp. R. auspicium 2. 15 — 17) locis A, mva et sic m scholio legendum. 
(^iiilam iungunt custis lucis i. siluis eo quod in ip.^is antiquitus mundicia castitatis poUueretur. 
nnni siluns (I. Incis) i. e. uitae ut quidam uolunt iutelligas. iiiimicus. tibi siim. dichnus. B. 
nian. 2. glos.sn in H» : lucis uitac. 

rORl'lL   Odc XIII. in laudem octauii caesaris R. 

20) hoc MR2G. hnec rinvafh. 22) ImaKo antcm MR2G. ct Aoc MR2G, vafh. iocosa 
nomon iinngo autcni dicilur r. quin om. 2. tid /xUulcns M. 21) atttcm codd. ct edd. mons est 
MRG, rell. oiu. tit. lj<jeo\.\i\c M. rcU. boeliae. 


IN CAIIM. I,  12. 49 

7, Temere insccutac.   Quid cst temerc?   Utrum inortlinatc  ct passim 
atquc confuse, an ucro sinc cunctationc ct facilc? 

d. Arte materna.  Id cst, niusica; Orjihcus cnim Calliopac Musac filius. 

11. 12.  Blandum . . dncere quercus.   Blandum diiccre sua figura dixit 
ut (Carm. I, 10, 7) :  Callidum quidquid placuit, iocoso Condere furto. 5 

Auritas qnercus.   Audentcr dictum,  rclatum tamen ad id quod cantu 
mulcercntur. 

13. 15. Solitis p. laudibus.   Utrum mihi soiitis an uulgo? 

17. IJnde . . ipso . IJnde aut ad Jouem aut at mundum rcfertur; unde 
autem ita positum, ut Verg. (A. I, 6): Genus unde Lalinum, pro ex quo.   jo 

21. 21. Neque te silebo, Liber. Attende quod promittat se dicturum 
de his, non tamen dicat. 

25. Puerosque Ledae, Graeca consuetudine pueros pro filiis Castorcm 
ct Pullucem significat. 

27. 28. Alba . . refulsit.   Nunc  candida  et  beuigna,  ut  e  contrario 1.5 
ilhid  Verg. (A. IV, 514) dicitur; Nigro cum lacte uenenum. 

29. Defluit . . humor. Saxis litoris scilicct, quac inundantur (scilicet) 
fluctibus se in ea inlidentibus. 

31. Qui sic uoluere.   Pro: cum uohiere. 

32. Recumbit autem pro co quod quieta est et silet, dictum est. 20 

34. 35. An superbos Tarquini fasces. Ineptum est, si, quia superbos 
dixit, Tarquinii Superbi intellegamus ; Tarquinius enim Supcrbus dignus 
non est, cui kiudcs inter deos et hos quos nominat princijics dicantur. Su— 
perbos erga magnificos intellcgamus, ut Tarquinii Prisci fasces dicat, non 
Tarquinii Superbi. 25 

35. An Catonis.   Eius qui se Uticac interemit. 

2) confusae 2. insecutae uel confusae seu sine cunctatione uel indifferenter captae nouitate 
dulcedinis Bcp. glossa : inordinate Bcp. 3) ca/iopae M, rv. caliope 2. calliopae Bcp. calliopcs 
R,afh. G) a?-denter r. tamai MA2G, rell. autem. — ad om. rv. mulcerewtur MAR. mulcerctur 
2G. mulcetur rafli. mwlcent v. Audax metapliora etc. C. 8) solitis parenies M. in lemm. sol. 
paren<2«m Bcp. Quem deum prius laudem nisi illum quem soliti sunt parentes mei laudare Bco. 
10) « quo fh. 11) promittoi MR2G. promitfo'^ rvafli, dicat M2RG, rv. (Wcit afh. IG) uenemm 
codd. et edd. omnes. 17) mundantur MR2G. edd. rvafh ex compendio iundantur fecerunt et 
propagauerunt /«wdantur (non: iwndai). alterum sciUcet in omnibus fere libris est, om. R. ere lid- 
MRBcpG. 19) Quia sic uoluere pont«7« M (ponto ?»ula?). Qu/« uoluere pro cowuoluere R. quod 
uolo. pro co?iuoluere 2,r. quod u. q. czm uolu. vafh. quom, quod iteruni iutrusum est, in codd. 
Hor. nusquam offendi. pontwM G. 20) autem MR2, rva. quieta est et sikt dK-tum est MAR2, pro 
quod f{metat et silet dictum (um. eo. est') r. pro eo q. q. sit dictum, om. et silet, afh. 21) Si 
quia MR2G dubitim etiam siquidem rv. duhiuvi est an siquidem a. dubium est siquidem superhos 
fosces dixit an Tarq. fh. dignus non est. Non est cui M. 23) inter deos et hos quos MR2, rva, 
inter lios deos et quos fh. nominat MR. princlpes nmwinahat rva pr. nominiJjajit fh. nominant 
pr. 2. Super /tos ergo M. 24) tarquinw pr. f. d. n. tarquini superbi M. alterum taYqami (G 
tarquiww R2) om. rvafh. R habet constanter tarquiwi et tarquimw.   20) utecae M, rell. ut^cae. 

HAUTHAL, ACK, ET PORini. 4 


50 ACR. ET roiirH. COMM. 

87. 3S. Animaeque mngnae Prodigum Paulum.   Acniiliiim Paulum dicit, 

(jui uictus ab Ilanuilmlc apud Cannas, Apuliac uicum, maluit perire quam 

exemplo coUegac Varronis fugere.   Animac  ergo prodigum contemptorem 

uitae intcllcgendum: prodigi enim dicuntur proprie, qui bona sua a se dis- 

5  pcrdunt, quasi porro ea ab se agentes. 

40. Fahricium.   Luscinium scilicet. 

43. 44. Apto cum lare fundiis. Apto lare ct (i. c.?) conueniente gratus 
fundus intellcgcndus. 

4(3. Marcelli. Claudium Marcellum significat, Octauiae, Augusti so- 
10 roris, filiuni, cuius interitum Vergilius in IV. libro (A. u. 856 sqq.) deflet. 

Occultum autem aeuum occulte procedens intellegendum. 

47. Julium sidus.   Gai Caesaris stellam dicit. 

51. 52. Secundo Caesare regnes. Quasi occultus sensus; hoc autem 
dicit: ita regnes, ut neminem secundum abs tc uelit esse quam Caesarem. 
15 53 — 60. Illc . . lucis.   Grata conccptione loquitur;  nam dum rationem 

inducit pro incolumitatc atque imperio Augusti, mire illi honorem indulget, 
diccns: siue Parthos domuerit siue Seras atque Indos, nihilominus tibi 
Dlympi rcgnum, et tonitrua atque fuhnina, permittet. 

58. Tu Olgmpum.   IIoc secundum uulgarem opinionem dicitur. 

CARMEN I, 13. 

ACRON. 

^O 2. Ceruicem roseam.   Pulchram, ut  Verg. (A. I, 402): rosea ccruice re- 

fulsii.   Cerea Aut molHa aut cerae (colore?) similia. 
3.  Vae.   Intcriectio dolentis [est]. 

1) Contevijitorem niUte /(emilium paiilum ditit o (couf. Auut. 689). 2) qui praelio uictus fh 
Auct, rell. oui. prnelio. exemplo coll. uair. fug. MIiK2G,i-. couipendium exo fons lcctt. ex eo coll. 
uarr. etc. v, vilis coll. uarr. afli. 3) Aniviae ergo MBR, rell. om. animae. 4) uitae -om. rvafh. 
a se 2. G) Luscinium M2G,C. hisci?j?<OT Bo,fh, lucium R. lycimwm r. //t'/uium va. 7) et 
apto hire ct vafli. 9) Cl. Marc. siijnifiwt MR. Dicit Cl. Marc. fli (Acr.). rell. om. siynif. et 
dlcit. Octn?H ro. ftugustac MG. 11) pruccdens intellef/enchnn Mll (intel//g.) rell. om. intell. 12) Ga. 
MB Cai G. rcil. C. M) iUi ref/ncs ut M.\.1{2G. magis ut rvafh. abs te sec. R. 15) dum ?-atio- 
nem inducit oinn. libri. recte. oratio ad louem iam inducta erat 4 vers. praecedentibus. nunc 
riilio inducitur jiro eo quod incfdume sit Augiisti impcrium: hic domet Parthos, regat te minor 
orbcm, lu uero quaties Olympuni. 18) ct tonitruarc atque fulminare MR2G. edidi et tonitnia 
atquo fulmiWi, cuin tonitruarc non sit uerlium Latiiuim. 1': Siue inquit domuerit parthos seu 
scrns ct indos. nihil /wminus tibi olyuipi rcgnum ct Unutrua fulminaque permittet. Seres afh. 
nihilo minus cp. 

ACR(^N. Ad lydiam meretriccm A (inscr. odae: Ad lydiam) A.R addidit : herotice 
dicolos, odo XIIL carpit lydiam merctriccm nimium adamantem telephum iuuenem poteruum 2. 
20) loc. Verg. om bG. 21) cerea a colore (cerae albae II) uel mollia B'.p. aut inollia, aut iu 
modum cerao .//e.ri7/Vi C. 22) ue RB^^b-,' [«e in oda, uae ante glossam]. uae/j a. uc/j Pith. est 
om. YK2b,Cr. totam gl. om. A. 


IN  CAllM.  I, 13. 51 

4. Difficili.   [Hoc] Epithcton iracundiae [cst], quae inplacabilis fit, 
J5;7e . Iracundia.   Juuenalis (VI, 432):  Alque  oculis bilem substnngil 

opertis fPlaulns in Amphitr. II, 2, 95:  Atra bi/i percita estj. 

5. Tunc nec mens mihi nec co/or certa sede.  Voluor uariis cogitationibus, 

et color in diuersa mutatur. 5 

6. Humor et in genas furtim.   Secretae  lacrimae amoris  (nimietatem 
prodentes). 

7. Arguens.   Demonstrans, ut ilhid  Verg. (A. IV, 13): Degeneres ani- 
mos timor arguit. 

8. Penitus.  Interius.   \_Macerer.   Consumar.] ]0 
Lentis.   Mollibus, ut Verg. (A. VI, Q>Q):   Est mollis flamma medullas 

Interea. 

9—12. Uror, seu tibi . . Adspectu crucior, quoties aut uino per rixam 
aut per libidincm certe amoris aherius in corpore tuo signa  conspexero. 
[Ordo est: Uro?; seu tibi immodicae rixae turparunt candidos umeros mero, 15 
seu puerfurens inpressit memorem notam labris dente^. 

10. TurparunX.   Liuore reddiderunt deformes.  Immodicae.  Immensae. 
Mero.   Ebrietate, id est, per ebrietatem. 

11. Furens.   Scilicet impatientia amoris. 

12. Memorem notam.  per quam amoris recordatio seruaretur.  JSotam. 20 
Vulnus. 

13 — 16. Non si me satis audias.  [Ordo est: Si nie satis audias, non speres 

1) Hoc mvafh. om. AYR'2,r. ponit hoc epith. irac. quae sii impl. C. est mvafh. quae 
AY2,Cr, rell. qma. iwpl. Ay,v. Jit 2. rell. sif. 2) bile auiem mvafh. bile??i autem R. auie^ii om. 
Ayb^. iracuudia b2 , rmvafh. iracimdain R. hile'] bilem. iracundirm A. iracundia???, om. hilem 
■(. loc. Juuen. et Plauti om. IG, loc. Plauti Ayb^r. tU ante Juu. om. A-jh. 3) opertis AYbR,Cva. 
opert. rmfh. — pei-c. es fh. 4) Umc b,Cmvafh. om. r. ium al. tunc y- tum vett. codd. Hor. 
fere omncs. totum schol. om. Ay. Voluor — color om. 5) ditt uoluor (f&oluor?) R. in diuerso 
R. mutatus 2. uariis agiiur cog. et . . G. cor in diu. mut. b. Bcd ad u. 4 : inflatur iecur. cor 
prae ira. iecur ^jt-o coi'de Porph. v. 6 : sede manent] nam fluctua?»^ ■^jh. 6) totum schol. om. 
yb. est in AR,Crmvafh. nim. prod. om. 2. furiini] subito y'J- 8) totum schol. om. A^b^, loc. 
Verg. om. r. arcjuens probans Bcj;b. ostendens 2. 10) gl. inlerius om. lR2G,rm. penitus autem 
interius ^h , uterque ad u. macerer — inierea. intus, interne C. intrinsecus Bcs. 11) gl. om. 
A-jfb^. — pro quantum oculte uenientibus (occ. sae««entibus Porpli.) b. occulte serpentibus Bcd. 
lent. — ignihus] tenacibus b2. 13) uror~] tristor. gl. in '(b. tristor, asp. cruc. C. asp. libri. 
■ — per om. y- ^ut libidiwe a. cer^* am. fh. certc om. r. compkxe (del.) inpre.rero (inpressero?) 
2. 15) Ordo — denie om. Ayb. seu tibi imniod. Cmvafh. seu tibi cand. R2,r. 17) schol. om. 
YR12,rmva. — gl. om. YR12,r. 18) gl. ad mero (Yb,fli) om. A,rmva. per ebrietatem C. 21) om. 
A. feruens'] furens. Scil. impat. am. y- ^cil. om. C. imp„ am. scil. mvafh. 20) qufl?« AYbR2,C. 
gl, vulmis Y, quod l,rmvafh. — serwatur 2. scrMtoretur r. 22) Ordo hic est: Non speres. Si 
me audiws amatoribus esse perpetuam A. Ordo si me satis audies non speres perpetuum lae- 
dentem barbare dulcia oscula. r. Utrumque hoc schol. habent, inverso tamen ordine, Y>™vafh: 
Ordo est — oscula. Aliier (aliter om. y) ordo hic est. Non — perpetuam. b. Ordo est (om. 
hic)  Non speres si me audies (audias in Hor.)  am. perp. esse dulcedinem.   Scholion editionum 

4* 


52 ACK. ET POUril. COMM. 

pcrpelnum lacdcntem  barharc dulria  oscu/a.   Aliter Ordo]  Sensus  liic  est: 
Non speres, si me audie.f. aniatoribus dulcedinem esse perpetuam. 

14. Spercs perpcluum.   Uluui qui dulcia laedit oscula. 

\_liarbare.   Crudeliter.] 
5 K).  Quinta parte sui  Ncctaris  imhuit.   Luxuria  sui  amoris  rei)leuit. 

r(iuin(|U(' partcs Vencris, id est, libidinis esse dicuntur:  uisus, adloquium, 
tactus, osculum, concubitus.] 

17. feliccs ter ct amplius. Multoties, secundum illud Vei^g. (A. I, 94): 
[o] tcrquc (juatenpie heati. 

10 18. Quos inrupta lcnet copula.   Copula (proprie)  dicitur cuiuslibet rci 

duitlex numerus.   Unde tractum est [ut] et matrimonii copula [diceretur]. 

18. 19. Aec malis Diuolsus. Ordo est: Nec amor diuolsus malis queri- 
nioniis soluet citius suprcma die, id est, quorum amor ante diem mortis 
iurj^iis et litibus non soluitur, dcbere felices uocari. 

PORPHYRION. 

1.  Cum lu, Jjjdia, Telephi Ceruicem.   Ad Lydiam amiculam haec scri- 
l)it, a ([ua riualem suum Telephum laudari moleste ferre (se) testatur. 

4. Jccur.   Pro cordc, a'.peXu)?, id est, sinqjliciter.   JJifficili bilc.   Non 
20 (prae ira?) dilficili bile concipio, sed dura et cruciabili, unde etiam diffi- 
ciles honiines dicuntur, qui duri et inexorabiles sunt. 

[Alitcr — perpetuam] quod om. RlG ct C, qui habet : Ordo est, si mc satis audia^, non 
speres jierpctuum lacdentcm dulcia, oscula barbare, hoc est, nou speres scilicet illuin perpetuum 
qui dulcia oscula dcdit crudeliter, bene se habet, nam aliud est ordo, aliud sensus. Scquens 
h<>c esl in C et onlinem codicis ■( et morem codicis A scribas Sensus pro altero ordo atque re- 
tincas audictf, quippe quod ex scholio in nonnullos Horatii codd. transiit. Verba illum — oscula 
ad .'jei|. schol. pertinent.   31)  glossa cntdeliter B'.pi5fh. rcll.  om. huinor']  lacrimarum bB'.p. 

.j) Totuni schol. oni. A^b, quinque — concub/tus om. lRG,rmva. Namiius Misc. III, 7. 
Grut. Camp. 1205 exclainat: cjuis hoc creilat esse Acronis! Aiidi nunc Blandin. codicem : 
'Quintu partc — cst!' At hacc non Acronis sed Porph. csse iiilVa uidcbis, Codd. atbuc edd. 
habcut glossas: y»<ae] s. oscula yb^r. quinta parte'] hixuria yKC. ncctaris'] amoris '{. s. amoris 
b. sui ami>ris H. amoris siue ardoris C. imhiit] repleuit YWto,Cr. /wphiit vafh in scholio. 
H) iiiultotie/C' rinvafli. multocies -^. multocicws b. om. A. 9) o om. Abl5. 10) proprie om. 
•[MVZ. copiVi ! uuptie, haec proprie est duarum reruin C. cuius5?<e 2. 11) matrimoMzi AfK. ma- 
\r\mnbili I». rcll. iiiatrimonium. Copula ncutraliter et pliu-aliter tantum proferuntur de coniugio. 
ha.s aiitciii copulas fcmiuino genere canum ilicimus. Copula autcm proprie dicitur cuiuslibet 
rci diipicx iiuincrus. Undc tractuin cst hoc ut etiam matriiiionii coi^ula diceretur li'^. Tractum 
iiox .'«oUcninis iit 1'Iin. 11. .N. \'. -M, liinc ne scribas /nctum. 12) diuolsus ut EBcp, et iii Ilor. 
cl in Acr. y. itcm uuolsos Serin. I, 1, 58, utroque loco Bcrn. K. et Ambr. dimtlsus ct awdsos. 
11)  In srholio scribc dcbere cuin AYlJ.r pro dchetU (mvafh). dcb. fel. uoc. om.  2. 

POHPII. <Me XIII. ad lidiain U. 17) Tclcli U. — amic^/lam MAIi2, rell. amicrtw 
»0 (fli) oni. AK2,rva. /j«cc MKG, rell. hac. telcfum !\I. I'J) d-Xiua h. 21. nunupiam dilf. M2. 
iiunqiiam diflf. G. rell. non. quam diff. diflicilc couc. MA2G. rcll. diflici/ew conc. Vox (jiiam 
«•rta videtiir cx '/uam lcntis , quorum uerborum cxpositio in cd. llom. hoc s.holion inuerso or- 
iline scquitur.    Eudeui  uox  in  subseii.  scholio  editores  nmltum  uexauit. 


m CARM. 1, 13. 53 

G. Ilumor ct in genas furfhn lahitur. Decore dictum, quia humor ge- 
narum, hoc est, larimae conuincunt interiora pectoris mei amore fiagrare; 
lentis autcm i(/nibus diserte, quasi occulte saeuientibus. Quale illutl est 
Vergilianum (A. IV, 07):  El tacitum niuit sub pectore nulnus. 

12. Inpressit . .notam.   Grate: memorem notam dente inpressit, quoniam  5 
(lolor morsus memorcm facit eius qui momorderit. 

13. Non . . audias. Ordo: Non speres perpetuum, si me satis audias, 
et subaudiendum cxtrinsecus amatorem. 

15. 16.  Quae  Venus . . imbuit.   Elcganter,  quia  in  quinque  partes 
amoris fructus essc partitus dicitur: uisu, adloquio, tactu, osculo, concubitu, 10 
unde et Terentianum illud est (Eun. IV, 2, 12):  Tamcn extrema linea amare 
haud nihil est. 

7. Felices tcr et amplius.   Scnsus:  satis felices existimo  eos,  quorum 
inter  se  amor  ita  conscntit,  ut  non ante ultimum uitae dicm resoluatur. 
Attende elocutionem cilius suprema  die,  quod  significat:  antc  diem  su- 15 
premum. 

18. Quos inrupta tenet copula. 'AX>.rjYopix(o? hoc dicitur. Significat 
autem eos, qui ita amoris uinculo inter se constricti sunt, ut numquam dis- 
cerni possint. 

CARMEN I, 14. 

ACRON. 

1. 0. nauis.   Scilicct per allegoriam ode ista bellum ciuile  designat, 
ut Quidam uolunt, Alii rempublicam; certius tamen est, quod Sestum Pom- 20 
peium, filium Pompei, moneat, qui, posteaquam foedus cum triumuiris fecit, 

1) Scripsi cum MAR : decoro dictum quin hum. gen. h. e. lacrimae — flagrare. dcc. d. cptam 
h. g. h. c. lachrim«r?i)ii (lac?'im. G) — flagrare. 2G,r. decore magis dictum qtiam — lachrymarum. fh. 
3) disertrte M. — illud est M. est illud R2. est om. rvafh. 5) Gratewi memorom notaM dentem 
praessit qmm dolori morsum communem facit o. q. mom. M. dentem pressit (mafh) ortum ex denie 
Mjpressit. quoniam (qm ra) dolori morsum communem facit 2. quoniam dolori mnrtem comrau- 
nem morsus facit r. quoniam dolor/ memoriam communem morsus facit v. quoniam dolores me- 
morinm com. mor. facit afli. 7) Ordo omn. libri, 8) mtrinsecus 2. 10) fructus partitus est 
Bco. fructus diuidimtur Pith. ad marg. ed. Med. 1479 in biblioth. Paris. «fZloq. MA. eloquio 
fh. rell. alloq. concubito M. Accusatiuos wisum — eoncubift«?i Pith. 1. 1. Ilaec leclio per sim- 
plicitatem ueri speciem prae se fert, sed ablatiui librorum praeferendi uidentur, quia non partes 
sunt, sed gradus potius, quibus oritur amor et progreditur quibusque amoris fructus efficiuntur. 
Ideo pro esse part. dicitur non legendum est diuiditur. Quae in Acrone leguntur ueneris 
8. UlHdinis pnrtes , ex hoc Porph. loco in eius libros translatae a quopiam 1/brario sunt cum 
nomiuatiuis. 11) illud est MR, rell. om. cst. 12) aut nihil M2G,r. 14) consensit MR. 15) 
AtewAe eloquut. cit. suipr. die — su;;^jrenuim M. 17) interrupta MR2G,rv. /rrupta afh. 
Jioc om. vafh. 

ACRON. Ad bellum ciuile A inscr. scholiorum, ad rem publicam tetracolos A inscr. odae. 
In nauim de sexto pompeio reparanle bellum. tetracolos R. in nauim reparante de bruto bellum 
ciuilo.  ad rempublicam tetracolos 1. in nauem de bruto r. b. c.  ad rep.  paranetice tetracolos b 


54 ACR. ET PORPir. COMM. 

bellnm ciuilc dcnuo rcparare uoluit. Secunduni autem ciuile bellum gestum 
est inter Augustum Caesarem et Cassium ct Brutuni, qui fuerunt Gai Cae- 
saris interfectores, sub quibus Horatius militauit. Metaphoram autem sump- 
sit a naui, ex (sub?) cuius armamentis et milites et diuersas uoluit ad mi- 
5  nistrationes intcUcgi. 

2. Fluclus.   fluctus bellum ciuile uocauit. 

3. Porlum.  Pacem, ut Tercntius (Andr. III, 22, 480 Fl.): Inportu nauigo. 
3. 4. ut Nudum hitus.   Scilicet est, nudatum fuga Cassii et [a] missi- 

one cxercitus. 
10 5.  El malus.   Arbor quae tcnet uelum, et cst masculini generis. 

Cehri saucius Africo. Graue bcllum intellegi uoluit per [Africum] 
ucntum tempestuosum, ut Verg. (A. I, 85): Creberque proceUis Africus. 
Malum autem suramitatem (sublimitatem) arboris dixit, ut Verg. (A. V, 829) : 

19) Scilicet A, rell. om. Per allcg. — rempublicam '(. in odem istam bell. ciu. dicH 2. de- 
signat vC. rell. Su/nijicat. ode ista bellum signilicat ciuile in qiia quidam uolunt quod moneat 
remp. mvafli. ode» istawi bellum ciuile in qun quidani uohmt alii remp. Ab (in quodam). 
uterque om. designat ut r qui pro in qua liabet inteliit/i. iii qua quide??t R. Liberius C. : Haec 
ode nihil quam d/ATjYopiy.iiJa per nauem designat Rempubl. Rom. quae Bruto duce bellum pro 
libertate reparat contra Augustun^. Alii uolunt etc. 20) cevtum lG,mva. est om. b. est quia 
1. ut sext. b.  til. Pompet AybR.  lil. Pompe» rniv.   Pompet fil. fh. 

2) aug. cass. (om. caes.) 2. aug. et ces. b. aug. cass. et (caesarem expunct.) brut. R. — brutum 
erat qui y. ^iT.fuit qui m\'a.i\\. fuit om. Ab. gai Ay. gati b. C (= Caii) R,mvafli. mW\t.a.uit omn. libri, 
nullus mWilaverat. 4) metaf. Yb. ex quibus 2. et mil. diu. 2, et mil. om. b. adniin. reijmblicae C. 
Nauis metaplioricos accipitur , per cuius ornamcwta ct mil. C. vide infra ad u. 6 : funibus. 
9) s. est •(. nudatus ex amiss. 1. nudatum ex amiss. G,mva. nudtim latus'] nudatum latus f. 
c. et missione exerc. R. nudunC] fuga cassii 2. cassj Ay. Vocem sollemuem missione posui (Liu.) 
nuder aJj illis. Ouid. Tr. I, 5, 7. 11) Ordo in libris est turbatus, in uett. codd. genus confu- 
sum. Verba euim arbor — generis, secuiulo Vergiiii loco post u. malos adnexa sunt iu fli, uoce malus 
ex lcmmate interposita, sic: Malus arbor est — generis. Contra Quidam, post Vergilii locum primum 
ci'. proc. Africus pergens : Malus autem arbor est . . sed arhor fructifera (cum C) . . poma ziero . . et 
omittens uerba neque ^uperflua neque suspccta Maluni autem sumiuitatem arhoris dixit, quibuscum 
Vcrgilii cxcmi>lum (attolli rnalos) melius congruit, simplicem senteutiarum ordincm peruertit, id 
quod ipse sentiens simpliciter profitetur : Locus profecto est non nihil turbatus. Post u. malos 
mva plane omittentes illa vcrba Malus arbor esl quae tenet uelum et est masc. rjmeris pergunt: 
seil arhor feminini est, poma uero neutri. Pro foem. siue fein. habet A: sed arbor generis mas- 
culini i = sunt. 7: sed arb. vinsc. f/en. csl. Ecce confusionis origiiieni ! Recte R: sed arbor 
fem. gen. cst , poma uero neutri. Idem , ut ■/, verba arbor quae ten. ti. et cst masc. generis, 
omissa in AG , ad u. malus, principio ergo scholii posita praebet. 12) Et malus ccl. saucius 
Africo] Mahtm sauciuni 'gruue bellum lG,mva. mal. sauc. oni. A,fli. '(: Et malus ccleri actus 
nfrico] Sautius gr. bellum — africu;*. inaluni autem suminitatem -— malos. Scd arbor etc. — 
actut leg. etlnm in Bcp a man. 2 cum glossa uel saucius. confractus uel impulsus. sublimitatein 
R,r. pomMm uero fli , rell. poma. r: Et maliis — generis. Saucius afr. gr. bell. — africus. 
Mnlum autcm sublimitntem — mnlos. Sed ariior gen. mnsculini cst pro ligno nauis. pro fructu 
ucro neufer. Ut aure/in maln. Ex fruclu fccit C : arbor nutem fructlfera est fem. geueris. 
Liberioro suo more C: per malum saucium gr. bol. intelligitur , propter Africum ucnt. temp. ut 
c. p. Africu'*. mahm nutcm arborem in natii dixil, cui in sumtnitate velum annectitur, ct est mas- 
culinum, ut  iubct  —  malos.   poma uero ipsius neutri, ul  -   misi. 


r»r. 


IN  CARM.  I,  14. 5[) 

Juhel ochis omnes  Allolli malos.   Sed  arbor  (ipsa?) fcminini generis est, 
ponia uero neutri, ut  \cr(/. (B. III, 71): Aurea mala decem misi. 

G. (jcmant.   Fragore scissionis.   ycr(/. (A. VI, 413):  (iemuil suh pon- 
ilere cumha sublilis. 

Ac sine funihus.   Aut sinc ministratoribus intellegendum aut sine ex-  5 
pensis et pecunia. 

8. 9.  Imperiosius Aeguor.   Id cst, uiolentum et cuius nimietati (uchc- 
mentiae?) obsisti non possit. 

9. Non tihi sunl integra lintea.   Id  est,  integer  cursus  sine  exercitu 
uel auxiliis.   Lintea  ucro  uela, dixit,  ut  Verg. (A. III, Q^Qiy. Ni teneant 10 
cursus certum est ilare lintea retro. 

10. Non di.   In lioc deos uult iratos intellegi,  quod  dcnuo  de bello 
ciuili cogitctur. 

Itcrum pressa uoces malo. Sicut sub Gaio Caesare obpressamalis rogauerat. 

11. Quamuis Ponlica pinus.   Ac si diceret: magnae originis et nobili- \h 
tatis,  sed per metaphoram  aut  rempublicam  adloquitur aut  Cassium uel 
Pompeium, cuius pater de INIithridate Pontico triumphauit. 

14. Nil piclis timidus  nauita.   Dicit  stemmata  et  diuitias  {pyj^^axa 
diuinitatis?) necessitati ultimae non prodesse. 

15. Tu nisi uentis Dehes ludihriuni caue.   Id est, ne uictus turpitudini 20 
ludibrioque subiaceas.   Ordo est: Tu nisi caue dehes ludihrium uentis,  id 
est, eris exercitium uentorum.   Caue pro caueas. 

3) Totiim schol. om. A, loc. Verg. om. YlRGiinva. fragores caesaris sicut iouis r. fragore et uen 
torum impetu, ut, g. s. p. c. futiUs. C. 5) ministratoribus y. administratoribus A. rell. administra^io- 
mbus. 6) fi-pensis A^^^r. spenais R. «««pensis mvafli. expensis et om. C. aut pec. r. funibus principi- 
bus b. carinae exercitus b. 7) uiolen<«<s 2,r. seuius uiolencius b. translate pro saeuius et uiokntim 
et cuius uehementiae obsisti non possit G.potest 2, Pro nimietati, quae lectio est omn. librorum, ex C 
petiui uehementiae, propter sensum ac lit. similitudinem. 9) Totum schol. om. -/• id ^st om. 
rC. uel inter cursus R. 12) In hoc enim mvafli. Non dii~\ quos iratos uult infelligi C. s. sunt 
b. quod Ay. prop)terea quod C. rell. quia. denuo om. 2. pressa7\ oppressa '{\),C uoces'] /«uoces 
fbC. Sicut sub gaio ces. y- sicut ib gaio ces. A. SubaMrfi sicut. C. caesare oppr. r. Sieut a 
C. (gaio G.) Caesare G,mvafh, Sicut sub C. I. Caesare oppressa malis Deos orauit C. Subaudi 
sunt C. Caes. R. 14) roga!<erat A. ror/ai '^,x. rell. roga^i/t. malo i. aduersitate 2. 15) Quam- 
uis s. ab inferioribus iactes ■(. Qaajuiis] s. sis ab inferiori iactes b. nomen imitile^ te csse b. 
s. iactes te esse y- et Pomp. mvafh. miirid. pont. triuny;/ia< 'j. 18) temidus •(■ ut cod. Leid. 
(Scalig.). i. scemata A'j. Si ad lemma Nil pictis etc. haec expositio pertinet, scribendum ar- 
bitror ay/jpiaTa s. schemata, non aTE[J.;j.aTa s. stemmata, utpote quae sunt coronae uel proauo- 
rum imagines. tunc enim fgtirae deorum intellegendae sunt sub pictis puppibus, non 'imagines 
quae comitarentur gentilicia funera . . Stemmata uero lineis discurrebant ad imarjines pictas.' 
Plin. H. N. XXXV, 2. Dicit stemmata uulg. lectio est recc. codd. et omnium fere editionum. 
Quae non potest defendi, nisi antec. uersus 11. 12. 13. toto hoc scholio explicari statueris. 
Schol. om. r. C: dXXrjYopr/uJS ait nihil prodesse in bello stemmata et nobilitatis ornamenta. 
conf. Porph. 20) Caue pro caueas -(h. in rell. haec gl. est in mixta Ordini, quem et h. 1. om. 
A.   22) experimentiim uentorum -^. 


50 ACR. ET PORPII. COMM. 

17. Nuper solUcilum (fuae mihi laedium. Se posuit pro naui. Quae. 
Xauis siue respublica, quac sollicitudinem ex suis malis induxerit, ne ite- 
ruin sicut sub Caesare trepidaret. 

11».  IiUerfusa   nitentis.   Absolutc  locutus  est,  ac  si  diceret:  uitcs 

5  aequora (fusa) intcr nitentcs Cycladas,  id  est, longe apparentes,  ut  intcr 

iniqua loca ct tonipcstuosa uada, tc custodias ct sis alienus a belli consiliis. 

Veryilius (A. III, 127) de iisdcm insulis: Sparsasque per aequor  Cycladas. 

PORPHYRION. 

10 1. 2. 0 nauis . . noui fluctus.   In  hac  odc  ad  M.  Brutum  loquitur, 

(]ui apud Philippos, Maccdoniae urbcm, ab Augusto fusus, uidebatur rui'- 
sus instruere se ad j)ugnam. JNIcrito autem jJoeta per allegoriam metuere 
se pro eo testatur, quoniam sub ipso militauerat, qui tamcn (ex) proelio 
Philippico fatigatus, receptus ab Augusto ueniam ab eo meruit. 

15 3. 4. Nonne . . remigio latus.   Manifcstca llcgoria est, per quam signi- 

ficat ex partc iam dcbilitatum cxercitum Bruti et uires partium eius mi- 
nutas esse. 

7. 8. Vix durare carinae possint imperiosius Aequor? Durare aequor 
niira figura dicitur  pro  sustinere uim  aequoris.   Jmperiosiiis autem  trans- 

20 latiue pro saeuius. 

10. Quos iterum pressa uoces malo. Non iterum pressa sed iterum uoces 
pressa, <z a'i i [i o Aoi?. 

11. Qunmuis Pontica pinus. Ilacc ad nobilitatem Bruti referuntur. 
(''i).>.-/;YV[>r/.u); — nobilitatis? uide u. 14). 

2.') 12. Siluae filia nobilis. An siluae nohilis an tu nobilis, (/.ixyipoXra per casus. 

14. AV/ pictis tim. nan. puppihus. AXX-/)7opi/.(oc ait, nihil prodesse in 
bellu ornamcnta (steramata?) nobilitatis. 

I) Qitae'] NnuM siue re«p. Ay (r. p.). .Sc pos. pro naiii siue rqnibl. mvafli. 2) ind/xerit 
A. iwlnxcrnl YU,r. rell. intliixer/<. milti] s. erant •(. s. erat b. 4) est om. 11. fiisa mvafli, 
rell. om. u:idcw ct .sis 2. Scliol. om. b, loc. Verg. om. 2. niteiitcs^ longe fl;wrent/.s b gl. cycladw 
Y in lemm., cy<lad<i4 (mnn. 1 mut. c in «) ■/. culad<w ct cycl.A. 7) eisdcm y,'"- «isdom Ali, 
Cmvftfh.   A«nc] h. «unt f. 

POKPII. Ad M. Hrutum R. fn ha<- MH2,rv, rell. om. in. 11) nb Augusto omn. libri. 
12) tc om. MIJ'j.b2,r. 1-1) /rt//gatus MKG, r<'ll. /wgatus. 15) manifcstflc alleg.iriae rvafh (G?). 
Atqui cum unn tantum allegoria sit, .scribendum ad literas codicum duco: manife.ste (uon ma- 
nifestn. conf. u. 1 7) nllegonrt est. manifestc ad allegorirtc M. manifeste allegorie R, manifeste 
.illcgi.rirc 2. Kx plurali supposito, a<ls»Mupta lit. s ex subseq. u. significat orlum cst /jer qms 
MAR2G. posui fjuam. If.) mimiKis MR , r. minutotas 2G. rell. /wminutas. 21) amfibolos M. 
dacpi.SoXoYia (non cl!A»t|3o/.(c«) fli. conf. a.l I, G sui.ra. 22) Hncc a<l nob. et ont/inem rcferuntur, nnt 
reipuhlicnc ant IJruli C. nd nob. I.ruti pertiuct. B'^h. 24) dfiL'.pi^oXoY(a afh (n..n a,jt9i,3o'xtO(). 
per cn*u.i om. C. 20) Qiiaeritur ulrum hoc sclu.l. pertineat ad u. 14 an praeced. u. 11. 12. 13. 
.ndnectendum »it; otenim ;..Wac ;/tt/7>c(f ornamenta nuidcm (nauis) , non ornamenta nobilitafis 
-lunt, nlquc de nobilit.ite modo dixerat.   Sensus: <iuamvis iactes nobilo gcnus, inutile cst: non 


iNCARisr. I, 15. 57 

17. Nuper sollic. q. m. laedium. Ecce hic manifestc ostcncHt se poeta 
partium Bruti fuissc, quarum afFcctione sese teneri ostcndit propter ipsius 
Bruti miserationem. 

19. Inter fusn nilentis Vites aequora Cycladas. Hic sensus per se acci- 
piendus et subaudicndum hic suadeo, ut sit : Suadeo uiles aeqnora inter Cy- 
cladas nitentes fusa. Sed hoc per allegoriam intellegendum. [Maria tamen 
angustiora periculosiora sunt: nam inde et freta dicuntur, quod scmper 
ferueant (f7-emant?) id est, inquicta sint.] Pcr hoc ergo suadct Bruto, 
ne se artioribus periculis committat. 


CARMEN I, 15. 

ACRON. 

Sub persona Paridis exponit inminentia Ilio [mala]. 10 

2. perfidus.   Quia in fidem amici receptus hospitalitatem uiolando fa- 
cinus commiserit. 

3. ingrato ofio.   Aut uentis aut Paridi.  obruit.  Mitigauit, compressit. 

4. caneret.   Diuinaret,  praediceret,  ut  (Verg.  Aen.  VI,  76):   Ipsa 
canas oro. 


15 


pictis (deorum) imaginihu?, non schemati diuinitatis alicuiu?. diis ipsis nauta in naufragio fidit. 
Hinc uocem nohilltatis interpolatara suspicor pro nauis, aut uerba omamenta nohilitatis glossae 
loLO adscripta alicui uoci graecae, siue aTsaaaTcz siue a/f|;j.aTa, atrjue serius translata et Por- 
phyrionis scholio inserta. Conferas C : — in hello stemmata et (i. e.?) nohiUtatis ornamenia, et 
schol. utiqne uersui  11  adiungendum tilii uidebitur.  d/.X/jY. om.  R. d/.Af;. rv. 

5) Subaudiend!/s rvafh. Ut sit : Suadeo om. rvafh. Verba Maria — inquitta sint in om- 
nibus libris h. 1. posita ad carminis subseq. initium (j)er freta) spectarc manifestum est. Item 
patet fremant pro ferueant esse legendum contra omnium quos noui lifjrorum auctoritatem atciue 
Etymol. Vossii ; nam maria, undae, uenti, ri\)ae fremunt potius qaam fertcent. Aestu qnidem feruet 
pelagus Stat. Silu. IV, 5,- 16, littora fammis Yevg. A. IV, bQo feruetquefrefis spirantibus i. aestuan- 
tibus aeqvor Verg. G. I, 327, necjue ignota sunt freta aestusque marini apud Ciceronem et 
ipsius Horatii nostri freta aestuosa. 

ACRON. Ypothetice tetracolos ad paridem alexandrum. sulj cuius persona exponit im- 
minentia ilio •(■ et Pith. ad Med. 1474. ipoth. tetrac. sub persona ijaridis exp. imm. i//io b. 
ad alexandrum paridem A. inscr. od. et scholl. Sub pers. par. exp. imm. ilio hipotetice te- 
tracolos. ode XV R. Sub p. p. e. i. i. ^jropotetice tetrac. 1. Argumento carent Ar. 10) Pa- 
ridis omn. libri praeter C, qui hab. Nerci. mala fh. 11) schol- om. Alj. Quia in fid. am. hos- 
pit. uidl. commise?-iV 7G,mva. commise?-o^ Ir (amici ei hosp.) fh et C (hospitalite uiolata). 
Verba recepius et facinus ex R petiui. Expectamus enim absohite dictum commiitere contra 
fidem, ut contra ler/em. Cic. Orat. 12, siue committere in hospitaUtatevi , ut in legem. Cic. Verr. I, 
43 et Pandect. XLIIX, 10, 10, siue in fdem et hospitalitatem (om. uiohmdo'). Liberius 2 : quia 
(om. in fdem) hospitalitatem amici uiolando infidelitatem commisit. 1 3) nenti yR. uentos r. rell. 
uent/s. gloss. ad obruit om. '{. o;)pressit 2. impediuit uel coercuit Bcp. 14) Totum schol. om. 
A. praediceret om. lG,mva. diuinaret om. YK2,r. nt praedicarei y (rell. om.); diuiuaret ut — 
oro mva.  diuin. praedic.  fli. 


58 ACR. ET rORPH. COMM. 

5. aui. Aui pro aue posuit, itl est, malo auspicio; ergo non mah 
[fata] ducis sed mala aui intellegendum est. 

6. (/uam. lielenam. — repetel. llequiret. multo militc. Multo 
exercitu. 

5 7. coniurala  tuas.   Inter  coniurare  et  conspirare  hoc  interest,  quod 

conspirare intcrdum bonorum est, malorum coniurare. Apud Aulidem 
enim promuntorium ab omnibus Graecis ad excidium Troiae euntibus 
iuratum est, quod unanimiter dimicarent, ut est ( Verg. Aen. IV, 425 : Non 
cgo cum  Danais Troianum excinderc genteni Aulide iuraui. 

10 rumpere nuplias.   IIoc ideo dicitur uel propter amantis Paradis ani- 

mum, cui praedicebat, ut doleret, si legitimam uxorem perderet, uel ex Ve- 
neris promisso, quae pro percepto malo eius iudicio nuptias mulieris pul- 
chrae promiserat. 

9. heu heu  quantus  equis.   Significatio  cladem  futuram  dolentis, ut 
J5 {Verg. Aen. VIII, 537): //ew quantae miseris caedes Laurentibus instantl 

10. Sudor.   Bcllicus labor. moues. Commoues. 

11. lam galeam Pallas. Bene primum Mineruam irascentem posuit 
aduherio utpote deam castitatis, aut certe quia in iudicio superata est, 
corrupto Paride [munere] Veneris ipsius promisso.   Aegida autem scutum 

20 Mineruae dixit. Vergilius in Troiae euersione ut eam monstrarct inimicam, 
ait (Aen. II, 615): [lam summas arces] Trilonia, respice, Pallas Insedii, 
nimho effulgens et Gorgone sueua. 

2) fata om. AYb2,r. 3) quam hclenain A,fh. s. helenam yBco. quod helenew r. rell. om. 
gl. Requiret om. AYlG,mva. — multo exerc. om. Ay. niulto om. R. mugno exerc. C. 5) mal. 
couiiir. A'jh,r. rell. coni. mal. C; — interest qixod conspirare numqiiam (legas : nonvLmquani) 
sit in perniciera alicuius , coniurare autem semper. cp : • — interest quia consp. interdum ad 
bonos pertinet. coniurare uero semper ad malos. 7) enim AYb,rC. rell. om. PromjMictorium 
Ayb. pronumtorium G. rell. promowtorium. legitur ctiam prom?/?tct«rium in Par. A et pro- 
m?mtMrium in M ad III, 4, 28, ubi yb promunctorium habent. 8) dimicarcnt, dotiec Helenum 
nacti essent ut est C. ab hominibus graecis rmv. est quod Ab,KG,Crmva, est ut yHi. ut Non, 
om. est, AYbR,r. ut est Non GCmvafh. ut uig. b. ti) exc/'dere IC. esctwdere b. exinde 
regentem y- rell. exciwderc. 10) ideo om. fli. (G?). 11) uxorem om. AbRl,rmva. legitim. 
ux. Yfl' (G?). perdiderit •(. 12) malo ora. A. prope »'ecepto y- PP (proptcr) reperto nialo 
cius iudit/um b. pro /jrecepto l{,v. pro pcrc. cius iud. malo fli. quae percae/)to e. i. malo 
pul. mul. nupt. iUi proni. cf>. C niliil ad nuptias nisi haecce: cum Ilelena ilUcitas. Verba 
eius iudicio suspecta aut superHua uidentur. 14) EImi A (ante schol.) Y^^J^i "^ EOP, Graeu., 
al. heu heu A (in Ilor.) ut uet. Bcrn. K, rmvafli. al. CMhcu, et heu. — futuram dol. AYR,r. 
«ffuturam dol. mvn. afluturani. Ifeu do\. fh. dolenid A, rell. dolen^is. Schol. om. b. Eheu 
dolentis ut — instant C. Cuni sensus sit: signiticatio doleutis cladem futuram , punctum post 
futuram incptum cst. IG) coramoues Ab.Cfli. pro comm. yR,''- om. IG,mva. 18) adulteno 
AYKlG.rmv, adultero Cafh. Schol. om. b. promiss?/»» A. munere ipsius promisso R, mune- 
ris ipsiu» ueneris (om. i)romiiso) Aegida r. rell. et codd. ct edd, muneris ipsius promisso. 
Edidi: rcwerw ipsius promisso, quae lectio praestat huic : munere ij^sitis Femem' promisso. 19) aegi- 
<\am A. cuer-ionew A,r. ail iam summas arces, om. YH,r.  22) «imbo libri, non /imbo. conf. Ribbeck. 


INCARM. I, 15. 59 

12. currusquc ct rahtcm parat.   Pro belli fiirore posuit rabiem. 

13. nequi(juam. [Frustra; ordo est: nequiquam pectes caesariem] Vel 
araoi'is aut Veneris praesidio ferox es: unde in exprobrationem Veneris dic- 
tura est (Verg. yle/i. X, 92): Me duce Dardanius Spartam cxpugnauit adul- 
ter? Aut ego tela dedi fouique cupidine bella? 5 

15. grataque feminis Inhelli cithara. C^uac nihil bcllicum sonet nec 
aliquid prosit in bello, sed per amatorias cantilenas uoluptatem feminis 
praestet. 

diuides. Suhaudi ne quiquam a superioribus. 

16. Thalamo  graues  hastas.   Graues  proptcr disiunctionem copulae; 10 
Vergilius (Aen. VII, 322): Funestaequc itcrum recidiua in Pergama tacdae. 

17. et calami spicula Gnosii. Cretensis; de canna enim sagittae fieri 
consueuerunt, ut (Aen. VII, 499): perquc ilia uenit harundo. 

18. celcrem scqui Aiacem, Ad sequendura [celerem]. Aiacis uirtui- 
etiam celeritatem dedit, ueluti quem sequentem fugientium nullus euaderet. 1 5 

19. heu, serus. Scrus aut [ad] eorum dolorem dixit, qui eius causa 
perierunt, aut certe eius, qui quantura ad inertiam suam tarde perierit. 

20. cultus pulucrc collincs. Hoc est: procuratara capillorum pulchrit 
tudinem puluere inquinabis, ut (Aen. XII, 99):  foedare in pulucre crines 

21. non Laertiaden.   Singulos uelut exitiales minatur duces, Vlixen et 20 


1) belli fur. A,rv. rell. fur. belli. Scbol. om. -ih. glossae: bellw furoreiu et (sic) b. belli 
furorem et amentiae cp. pro fu. be. ponit ratiem C. 2) Scbol. dedi ex A. A^eqwiquam y. wequic- 
quam A. iiequ/q. et nequicq. b. al. nequicq. et nec quicq. nequ/quam] id est nequiquam pec<25 ces. uel 
am. mit ueneris praesidio feroces. unde etc. y- pectes] Id est. Nequaquam p. ces. uel am. aut praesid 
ueu. ferox es. unde b, Nec qulquani] i. ne quicquam p. ces. uel am. aut uen. pr. ferox (om. csi) 
unde r. <^\ossa.i\\ frustra bab. b,mvafh. C: frustra. ordo atttem est : nequicq. p. c. praesidio fe- 
rox uel am. uel ueneris. spart^am yb. 6) iVtbelli ARc2 etc. id est quod R. i. qm' r. rell. 
qiiae. 7) bell. fouet mv. schol. om. -j. 9) schol. om. AY,r. Subaudi n. a. sup. R. s. ne- 
qui quam Bcp. nequicq. a. sup. mva, a sup. fh. Ncquiquani] hoc luco pro noii accipitur y- 10) 
Grau. pr. disc. cop. om. A. loc. Verg. om. 1 , mva. propter incestas nuptias C. 12) Gnos. 
non Cnos. codd. Hor. et Acr. — enitn om. b. namque C. 14) ad seq. cekrem RG, rell. om. 
cekrem. ad seq. uelocem C. uekit "fbG^mrva. om. A, rell. uehi</. 15) iugientimi A. fugiente?» 
blGv. quem sequeniem ingiens uull. R. rell. oni. sequeniem. 16) serus aut eorum dolore, om. 
ad A. dolo»'e eorum, om. aut, b. serus] serus aut eius dolore y. aut ad eorum dolore?» mvafh 
et 1 (colorem). aut eorum laborem r. 17) perieni AY,ma. rell. ])enerunt. Inte?'posui eius et 
pro uulg. lectione qu/« scripsi qui. 18) Cultus Acronis lectio est. YbBcp. glossa in Bcp: or- 
namenta. Vetusta var. lectio crines i-ct , cullus uel crines cx capillorum pidchr. atque ex locis 
Vergilii et Homeri orta videtur. clines A. = cowlines, rell. coll. 19) u^ et fedare A-cb, ut gl. in 
Bcpb. ut — crines om. RG,r. cades et cap. (om. proc.) C. 20) sintjulos omn. libri. midtos nu- 
per inculc. ex C: multos minatur exitiales duces ei futuros , Ulyssem etc. ulixew Ay, ulixcm 
bR,r. rell. ulyssem. nestorem pylii Jilium Al. nest. filium pylii y- glossa: pyli\\m~\ filium 
piki ■{. fil. pylei r. fil. pilii blG, rell. Nelei filium. Simplic. ratio esset: ei Nestorem. 22. 
Pyliuni] Neki JUium. nam Nestor ipse nostro loco et alibi ut Ouid. Am. III, 7, 41 Pylius vo- 
catus est. 


60 ACR. ET PORPII. COMM. 

Ncstorem [Pylii], Nelei filium.   [Vlixes enim Astyanacta praecipitem muro 
dedit.] 

23. tc Sahimirtius Teucer.   De  Salamina  [Cypri] ciuitate, Telamonis 

filius, frater Aiaci.v. 
r. 24. Slhenelus.  Filius Capanei.  Bcne (Nereum) uaticinantem ut prae- 

sentia uidcre [scire]  facit  futura.   Lucanns  (I,  685):  Hunc  ego flaminea 
ilcformis Iruncus harena,  Qui iacel afjnosco. 
sciens jmgnae.  Doctus ad pugnandum. 

25. Siue opus est imperitare equis.   Est etiam insignis domitor equorum. 
10 26. Non aurif/a pner.   Auriga Diomedis fuit,  qui corpus Patrocli cum 

Aiace ct Antilocho liberauit. 

27. ecce furit te reperire atrox Tydides. Et hoc [etiam] inertiae Pa- 
ridis adsignans (ait ?) tantam moram esse, quae eum faceret inueniri. Sine 
certamine cura uekit in bello  [imbellem]  esse periturum  dicit,  undc  [et] 

15 cum ceruo ad timoris similitudincm comparauit. 

28. melior patre. Vel fortior, quia et numina uuhierauit, uel fortuna- 
tior, quia hic ad patriam uictor reuersus est, quod patri eius non con- 
tigerat. 

29. r/j/em tu ceruus nti.   Ordo est: qucm tu mollis fugies sublimi an- 
-^<" hclitu, ut ccruus immcmor graminis uisum lupum in altera parte uallis [fugit]. 

31. suhlimi fufjies m. anh.   Aut 'jTraXXaYYj figura est pro sublimi parte 

1) Ulixes — dcdit om. Y- Autem C, rell. enim. 3) Salamine IC, rell. Salamiiia. Cypri fh, rcll. 
om. 5) fil. caperd Ayl) (capere<), rell. fil. cap«wet. l\«-av£u{, non Koccpr,p£'j- pater Stheleni fiiit. A: 
sciens futuri ijene utiticinaturtit praesentia uidere facit futura. Luc. — agnosco. mvafh : bene uaticj- 
nntur e< praesentia Hidcre scire facit futura Luc. — agnosco. Suspecta modo apparet glossa scire ad- 
dcripta uerbo uiikre. ilaquc locus facile sie erat emendatus : Bene uaticinatur (Xereus) et ut prae- 
Hcntia uiilcre facit futura. ?/< praes. AYbK12,r, om. sciVe. facit uide?7' R, uidere facit IG. bene ua- 
ticinnn/em ut praeaentia uidere facit futura "cb^r. Nereu»j bene uat icina?ite7K yacz^ Horatius, nam fu- 
tura pimit quasi praesentia C. 7) liavana AYlv,r. ijui \a.cit yr. 8) schol. om. A. ad \)\\gnam 2. poritus 
praclii 1)1$'^. 9) schol. om. AYb. hic ihmitor. supra (F, 12, 25) amator equorum. ut est «nsignis r. rell. 
esl etiam ins. 10) Aur. dioni. fuit AYbR. Diom. fuit aur. m:ifh. nuriga om. r. Diomedi-i comes C. 
12) et \\nc etiam Rl,mvafh. ctlam om. Ay. totuni schol. om. b. cZesignat y- ossignat 1 (0?) mvafh, 
as-sjgncia» r. arh'n^nan.i A. tant. mor. esse AYR,r. 13) quae y- ({wanta AR,mvafh. quan<«m Ir. 
H) in bello Yl'iViur. dicit oui. A,r. esse cum pcriturum R. uelut imbelkm l,af!i. 1.5) et eum 
AYl,rmvani. el cum v (G?). et om. R. comparawrt Aii. rcll. compa?'«<. o maii. 2 : fitrit re- 
7>cr/re] Furit repperirc tc. Iioc inortiae paridis /wneto adsiynat. dicens illum (inbellem. i. c?) 
sinc ullo rertamini!. Unde ad similitudincm timoris ceruo eum co\\\Yarauit. ct est ordo. quem 
tu niiillix fugicH sublimi unliclitu ut ccruus immemor graminis fugit lupum uisum in altera 
pnrle uallis. Coinparatii) pulclira. Nain diomcdem «cruo, paridcni ucro lupo comparo/. 10) Vel 
ftirt. A. rcll. om. nel. uel fortunalior -j. rcll. uel fjuia. et nuin. AyIiB. rell. om. et. uiolauit b, 
quo ucrbo poctae pro niilii. utuntur ((luid. Mct. III. 712). 7iictor om. b,r. 19) Ordo — fw]it 
om. A. 20) fiiijit lupuin uisuui ti. fiic/it oin. y'')'C. rcll. uis. lup. — fugit. 21) aut om. 
lG,mva. Atil ypallage fig. est A. aut hipalagc est lig. R. avt hypalage fig. ,(oin. es<) r. «((^ 
ypallago {i>n\. fiij. esf) ■(. rcU. ufl. schol. nin. b. pi-r 'jznXK. C ad|Porph. ex quo ]>ri(ir schnlii 
pars prof. est. 


IN  CAUM.  1, 15. 61 

corporis, id est, ore edito, ucl quia ipsa anliclitus natura summa pctat po- 
tius quam inia.   iMoIlis. inbcllis. 

32. noH hoc polUcilus. Vt lugGres scilicet. Tuae. scilicct adultcrac. 
[quam diligis, ut (Verg. B. V, 51): Dnp/tnimque tuuni toHemns adstra.~\ 

33. iracunda diem proferet llio.   (^uac non tcmpus uelut  propitia aut  5 
amica porriget scd in paucos dics diffcrct uindictam.   Ordo est: iracunda 
classis Acliillci proferet dicm Ilio ct matronis Phrygum. 

34. Achillei.   Vetcres declinationcs ista liabent: Achillci ct Vlixei. 

35. hiemes ^uvsxooj^ixoj? pro annis posuit, ut {Vcrg. A. I, 26()):  Ter— 
naque transierint Rutulis hibcrna subactis.   Nam ct aestatcs similitcr posuit, 10 
[ut (A. I, 756): nam te ium septima portat Omnibus errantcm terris et fluc- 
tibus ocstasl- 

PORPHYRION. 

1. Pastor cum traherel per freta.   Hac odc Bacchylidcm imitatur; nam 15 
ut illc Cassandrem facit uaticinari futura belli Troiani, ita hic Proteum. 

3. ingrato celeris obruit otio uentos. Ingratum esse otium ucntis ait 
quia feroces sunt ct semper saeuire cupiunt. 

5. 6. mala ducis aui domum q. m. repelet Gr. mil. Malo auspicio ducis, 
ad quani repetendam omnis Graecia armabitur. 20 

13. ncquiquam Veneris pr. fer. p. caes. grataq. inbeUi cithara c. diuides. 
[Cuius] sensus hic est: ncc pulchritudo tibi nec scientia cithara canendi 
bello prodcrunt, hae enim deliciae mulieribus magis aptae sunt. Diuides 
pro disponcs. 


1) ipsrt haneWtxK nabulosum summa A. lps« aw/jelitus ttenabuU summa 'j,r (anlieli/n«). ipse 
anh. ucnabuU summa E. ipse liancliUxs nebulo sunima G. ipse anh. (hanael. mv) summa nivafh, 
om. nebulo. Ex Mcnabuli, nabulosM et nebulo euaclit lectio ; uelui nebulrt. Scribi potest ipsa anli. 
natura aut : ipse anh. natura sua. potius oni. IG. 2) mbcUis A. /wbcllis b. gl. uni. rell. 
eneruis B'.p. conf. Porph. 3) s. adulterae y- 4) Q.uam diU<jis — aslra Rl,mvafh. om. Aybr. 
5) Vulg. lectio: Non temp. — proferet {proteyet mva). Iraeunda~\ pro que iion temp. — pro- 
terjet — diffeiYt^ uindictam A. que u. t. — porrirjit — differei uind. y. protefjet ARlG,rmva. 
non in temp. R. priorem scholii partem om. bC. Duas scliolii partes inuertit r : Oi du — 
matronis phrygum. Qu«s non thetis u. p. a. a. Protef/et. proferet (sic) sed in paucos dies i. 
differet vindictam 8) ulix-ei AybRlG. ut et A. 9) totum schol. om. ^Bcp. synecd. om. AyR^r. 
10) Nam et aestates AyCr (tempestates). nam om. C. sic posuitC. aesta^em mvafh. ut — aestas 
om. Ayr.  ui om. AYRl,Crmva.   te etiam C. 

PORPH. Ode XVI sine inscr. R. 15) BaccM/. MRG,vafh. cai-andram M. 16) /ecit R. 
Protheum G,v. 17) otium in<iuit uentis aut fh. ot uent. azit rva. ot. uent. ait. MR2G. sunt 
aut quia seniper rvafh. sunt et semper MR. fero ccssunt M, non : sero cessrmt. 20) armai/tur 
MRBcp,rva. armabatur fh. 22) Cuius MR2G,r. om. vafh. Sensus autem est C. scienti«c ci- 
tharae M. scientia cithara cau. AR2. om. cithara rvafh. nec canendi scientia proden^, namque 
hae del. C. in bello Ba. haec M (GV) rell. hrte. del. enim vafh. enim del. MARB2. 23) 
prode?wii MBAR2,  rell.  prodeni.   mulieiribus M. 


62 ACR. ET PORPH. COMM. 

27. ecce furit repcrire.   Pro: furit ac per hoc decurrit, ut te repperiat. 

29. (juem tu ccruus uti uallis in aUera uisum parte liipum. Orclo est: 
qucni tu fugics uti ceruus lupum in altera parte uallis uisum. 

Mollis autem inbeUis atque eneruis. 
5     31. sublimi anhelilu.   Per (jr.o.Wa-ir^v dixit pro sublimi  parte  corporis 
edito, quod est (scilicet) ore. 

32. non hoc poll. tua.   Helenae scilicet. 

34. classis Achil/ei. Achillei et Vlixei uiteres dixerunt ad similitudi- 
ncm fortassis diei et faciei. 

CAEMEN I, 16. 

ACRON. 

10 lladriano.   Ilanc oden Horatius in  satisfactionem  fecit amicae suae, 

(juam iratus carmine laeserat, promittens abolenda, quae de ea scripserat, 
imitatus [est] Stesichorum poctam Sicuhmi, qui uituperationem Helenae 
scribens caecatus est, at postea responso Apollinis laudem eius scripsit 
ct oculorum adspcctum rccepit.   Cuius rei et in Epodon libro poeta meminit 

15 (XVII, 42): Infamis llelenae Castor offensus uice Fraterque magni Castoris 
uicti prece Adempta uati reddidere lumina. 

0 matre pulchra f. p. Id est, comparatione formosa formosior. Com- 
paratiuus enim et superhitiuus [pro] positiuo praeferuntur, ut Verg. (A. I, 72): 
Quarum (juae fornia puJcherrima Deiopeiam, et (B. V, 44): Formosi pecoris 

2U custos, formosior ipse. 

2. l^Quem criminosis cunu/ue.   Tmesis est pro quemcunujue.l^ 

1) decurrh BI. rell. disc. rq^^jcrire — repperiat M. te om. R. 4) autem om. fh. in 
bclli« rv. rell. imb. emmis MK2G , rell. inerinis. 5) hancVitxi M. aneMtu RG. rell. niiheh 
G) eilita G. rell. edito et (v) «edito. corporis «edito quod est aedit« ore r. quod est scilicei 
afh. rell. om. scilicet. edito i. ore B'>p. 7) SciUcet om. vafh. helenae sohtet r. ulixei MR. ub/xei 
G,rv.   uly.«.<ei afli.   diei fort. 2. 

ACROX. Timlaride (unn Tindarid/ ut Vanderb.) satis faeit A ante schol. , Ad tindari- 
den A nnte odani. Tyndariil/ satis facit l,m. Tyndfm satisf. vafh. XVI ode. Palinodia cra- 
tidiae tindaridis U ante Ddam. Palinodia cratidiao (man. 2 mut. c in g) uel tyndaridis R 
antc scholiu. 

10) Iloratius .\Y2G,mv. Oratius Hl,r. oin. l.D.afh. llanc o. composidt oratius B. fecit 
AYliIUG,r. facit 2,mvafh. cum iratua l>. scripserat. Imit. lihri. Imitatus es< nuper inculc. Q. 12) 
Stcsichorum Cafh. stersicorum AyH, ^?ry)sii-orum I?,m. tersicorum 1. 13) cst postea 2. ce?«atus 
est et •[. el omn. C: qui quod uitiip. scripserat Ilelcnae, oicaccatus cst, sed postea — scripsit 
cf visum rec. — Imniiia. 11) Scripsi in Epodon libro. contra morem Acronis est in Epodo ideni 
poela RlCmvafli. in cpndimide po. A. in epodon idem po. y^r. etiam in 1. et om. r. eius rei R. 
15) uicc AyH,r, uicem Cmvafli. 17) puJc/ira in llor., pulcra in schol. A7,r. 18) formo,?« AR2,r. 
formrwo f. formo-«c mvafh. fncit comitarationcm formosac ad foriuam meliorem C. 14) prae- 
ferwntur Ay (pref.). rcll. prof. AyH.r. om. pro antc jws. ct: j^ro ipse fvrmosus. 21) schol. om. 
.\Y,r. Mcmcsis R, ^emosis mv. rell. tmesis. 


IN CAllM. 1,16. 63 

3. Pones iambis. Qulbus ucrsibus cara laeserat; ipsi cnim aptiores 
iniuriis sunt.   Siiie.   Siuc uis ponere modum. 

3. 4. Sine flamma Siiie mari. Hoc est, in satisfactione pro delentlo 
carminc. Illud Vergilianum secutus est (A. II, 36): Pelago Danaum insi— 
dias suspectaquc dona Praecipitare iubent subjectisque urere flammis. 5 

Adriano.   pro Adriatico. 

5. Non Dindymene. — Non Liber aeqne. Amoris sc fatetur furore pec- 
casse, ct probare uult, sic iram modcrationem non recipere in animis ho- 
minum, quem ad modum alieno furore baccliantcs. Dindymenem a monte 
matrem deum dicit, ut Verg. (A. IX, 617): Ite per alta Dindyma. Pythium 10 
a Pythone [serpente] Apollinem appellauit. Liber [aeque i. etiam] Bacchus, 
qui simili sacerdotes uexit suas furore. 

7. Acuta aera. Aut a tinnitu acuto (acuta), aut sonora, ut Verg. 
(G. III, 94):  Pelion hinnitu fugiens inpleuit acuto. 

8. Corybantes.   Ministri matris deorum. 15 
1>. 10. quas neque Noricus  Deterret ensis.   (Emphasis  est).   In  ipsis 

enim locis (1. Noricis)  et proliatum  ferrum  est et optimi  gladii fiunt,  et 


1) schol. om. Ab,C. ipse enim \'^. rell. ipsi. eam om. y. 7ierslbns om. 2. Transpo- 
nendas censui sclioli/ partes. 2) glossam petii ex ■yb.C : supple uis p. m., in uindictam. 3) 
in satisfactione?« rv. rell. in satisfactione, recte, non in vindictam , ut in argumento. 4) cri- 
mine mvafh, ex criminosis iambis 09'tum pro carmineA.-(bV\,y\:. dixit illud secutus Virg. mvafh. se- 
cutus es<, om. dixit Ayb^r. Pro lioc scripsi hoc est cum r. 5) Felago AYb.r. rell. Atit. pel. — 
Suspectisqne 'jh. Libet] placet '(b. 6) adriano pro /iadriatico '(. adrirt?»o, punctis sub tota gl. 
positis. C addit spec. pro genere (Porph.), — flammis. Amoris sefat. etc, inferius ponentis glos- 
sam: A monte m. d. Aicit, Ayb.r (difit). Non IHnd.] A monte m. d. dicit Cmvafli. bachanles. 
Dindymewem — dicit b^ (om. dicit). dindymene] a — dic/t ut uerg. (A. IX, 617): ite per alta 
dindima. p/tithiam a pithone apollinem A. dindimene?» — dicit, ut uirg. ite p. a. d. pithium 
a pithone apolline b. dind. — dindima. pithius a pithone apollinem y- — ite per alta dindyma 
dicit virgilius r. alieno furore 72,Cr. rell. alienj furoris. iram ob amorem non recip. mod. C. 
glossa in -(b : dindimene'] mater deum (deorum b) a loco. iu Bcp: dindymene'] mater magna i. 
cybele. 11) liberiim etiam qui siinili (simul b) sacerdotes uexef (uexi^ Y) ^^^°^ furore Ayb. Liber 
aeque~\ Liber etiam qui similiter sacerdotes suas uexai furore afh. qui siniiliter sac. uexat suo 
furore r. sac. uexa^ suos furorere R. Pythius Apollo a Pythone serpente a se interfecto. Liber. 
Bacchus qui similzte?' suos sacerdotes iurere facit. C. serpente om. AYblG,rmva. a pithone ser^en^e 
apellmit E. Pythius a Pythone serpente ApoUo fh. 13) aut (om. praepos. a) tinnitu acuta aut 
sonora AG. acuta'] acuto a (a. = aera?) ««nnitu aut sonora -/• a //nnitu acuta (accuta 1) aut sonora 
I.mv. a tin. acuta a^ctem son. a. aut a tin. acuta aut son. fh. Qui schol. non intellexit, scripsit : 
a tinnitu acuta [aut] sonora. r: id est tinnit?* acuto (ex Verg.) aut sonora. b: acuta aut sonora. 
14) Ainnitu A,ma. in nitu y- humaniiw v. totum ^chol. om. b. locum Vei-g. om. r. ?/nnitu' Cfh. C: 
acuta. sonora, a tinnitu metaph. Virg. peliou tinnitu etc. 15) schol. om. AR,r. c^orib. yBco. 
clwrib.] cytharedi (cita redi cp) matris diu = deorum (non domini G?). V. 9. Tristes s. fjuatiunt 
mentem homin«OT y ^. q- mentes homims b. Rell. om. hoc scholion. 16) Emphasis est om. AY,rC- 
e?ifas. 1. 17) \oois omn. libri. Scribendum A'o?-jcis aut Norici locis. conf. Porph. Plin. H. N, 
XXI, 7: Pannonia htmc fjignit et Norici Alpiumque aprica. Ar(,v: laudauit. ut et uorica s. q. c. 
optimi enses fiunt R. opt. glad. sunt r. conf. Acr. ad I, 1, 13;  15, 17. ut om.. Cmvafb, 


64 ACR. ET PORPH. COMM. 

idco cx proiiincia fcrniin laudauit (Est autcm Noricum pars lUyrici), ut 
Very. G. III, 474): Et Norica si quis Castella. 

10. nec mare naufrarjum.   Naufragia faciens, quasi nau/fragum.  Verg. 
(A. III, 553): Et nauifrayum Scylaceum. 
-) 11. 12. tremendo Juppiter ipse mciis tumultu.  Terrorem tonitrui dixit, 

undc Very. (I, 330): Ei mortalia corda Pergentes humilis strauit pauor. fille 
flaqranli Aut At/ion aut Rhodopen aut alta Ceraunia telo DeicitJ. 

12. Juppiter ipse.   Acr i^luuius.   Ruens. Impetuose sacuicns. 

13. Fertur Prometheus  adderc principi Limo coactus particulam.  [Belle 
lu dc fabula sensus praescnti intentioni nccessarius  conceptus  est. — Porph^ 

— Aiunt [autem] Promctheum, cum limo liominem fingeret, iussum ex 
unmibus animalibus particulas, prout erat corum natura, homini adponcrc, 
uim leonis stomachu «t/posuisse, idcirco quod iracundia magis accendamur. 
Timorcm a lepore ponunt, a uulpe astutiam caeteraque a reliquis.   Ordo 

\'i est: fcrtur Prometheus coactus addere principi limo particulam desectam un— 
ditjue el adposuisse nostro stomacho uim insani leonis. 

13. 14. Principi limo.   Quo primum homo factus est. 

14. indique. ex omnibus animalibus [Quasi ex multis homincm com- 
posuerit]. 

20 17. Thyesten.   Atrcus [autem] ct Thyestes fratres fuerunt.   Thyestcs 

3) naufragaim faciens 2. naufrag/a patiens r. quasi na.miragum Aya. quasi nf«/fragum G,mv. 
quasi nauffragmni l,fh. qnia naufragium r. quasi miuis fragum R. naufrwjum] s. facit quasi naufra- 
g/uin b. quasi nauifr. om. 2. Caulonis que arccs (Aulonisq. l,Cmva) oni. AyRr., s«/laceum A. 
sil. 1. scill. Y- scileum c. syllac. mrv. c/llac. R. Scylacaeum C. scylaceum afli. 5) tcrxorem U^mUui 
Ayb. terrore tonitru/ RG. tremore tonitrws mvafh. tremore ex tremendo ortum. C: propter 
fiilmina, unde est : et mort. etc. <?'e»j.] id est fli. s. = scil. y- 8) aer pluuius Ayb (pluuiens). aer 
IJ9. rell. om. h. gl. — Imp. saeu. om. A,r. irap. seuiens uel uenieus h. imp. decidens C. rell. 
ueniens. 10) I)e fab. scns. AyRjr. de om. h. fab. oni. l,inva. fabulae sensus fh. Fabula est. 
Vitm*iiheus cuin ex limo hominc7« fingeret, ex omnibus etc. r: Ordo est — leonis. De fabula 
etc. )i: fertur Prometheus — leonis, om. de fahula — reliquis. Ordo est. intentione 'f. ?/(cnt/oni 
r, rcll. infentioiii. Aiunt autem R, aiunt om. autem 2. rcll. Ait autem. homines nivafli. rcll. 
hoiiiinet/i. cx linio hom. formaret 2. oinn. nliis anim. IJ. t/sum cx aliis anim. 2. fzsum r. ideo 
quod n. prout iiidvbatur uaturne homincs 2. ai)pos«/i — accenditer 2. apposajY, a lione uim sum- 
tam stoinachu, el idco irac. luag. accenrfimur, timorem rfe/jro»?i5j< a lcp. etc. C. iracun. 14) \ionunt 
Ay, pon/< b,r. \\osuit invafli. Post nslutiam addunt f h : a lupo rapacitatem, ab C([uu uoTucitatcm, 
a coluinba libidincm, ct cx reli^iuis rcliqua, ac pcr hoc intelligitur iiihil grauius csse homine. 
rcll. halicnt: ceteraijue a reHquis. Scholia Acronis, Porph. ct Comm. Cruq. ad Prometheum spec- 
lantia in G. II. Uode rcr.  inyth.  Vi.l. II 1.. 87 ct I , t)G  n. 63 intcr sc confcruntur.   15)  Ordo 

- /eon/s om. A. .■l</*A;re pro addidissc b. 17) principi limo'] (pio priiUMm homo factns est Ay, 
(|Hi ndscripsit : hic esl adnm. li : hic cst adam, qii/ priniM factus est liomo. 18) glossa ex -(h. 
rcll. (iin. (cx Porph.). Quasi c. m. h. coinposucr/< afh. qtiasi qui — composucra/ R,mv. quasi 
qitihl ex ni. h. coinposuerji 1. quasi ex in, h, composjwV b. schol. om. Ay^^r. 20) Attci -0(p'SO£tY- 
li.ito; hoc cst, nb inipii cxcmplo fidem dat faclo siio fh. rcll. om. C: otiio Tiapoto., id cst, ab 
cxemplo iinpii oslendit qiiain sit atrox ira ct exitiosa liniiiiuibus. (Porph.) Atreus et, om. au- 
fcw, .\YcHl,rmva.   t/iicstc;i ■; in Ilor. ct .Vcr. thicstes Abl. 


IN CAKM. r, 16. 65 

uxorem fi-atris inccstauit, hic [ille] filios eius patri epulandos posuit. Quod 
scelus et sol fugisse narratur. Undc Verg. (A. I, 568): Nec lam aversus 
equos Tyria Sol iumjit ((/> urbc, et Slatius (Tii. I, 825): Et caligantes ah- 
rupto sole Mijcenas. 

18. 19. nltimae Stetere.  Extiterunt usque ad euersionem.  Causae.  Con-  5 
dendis at(|ue eucrtendis ciuitatibus. 

21. inprimeret<jue  muris Hostile aratrum.   Haec consuetudo  fuit,  ut 
aratro (signa? muri?)  ficrent.   Ver<j. (A.  V,  755):  Interea  Aeneas  urhem 
designat aratro.   Itcrum de cucrtenda Cicero in Philippicis (II, 102):  Ut 
uexilhun tolleres ct aratrum circuraducere.s.   [21. Insolens.  Tantum modo in 
ira commotus.] 

2'2. Conpesce nientem. Id cst, noli irasccndo rae imitari cjuera pac- 
nitet. 

24. 25. in celeres iamhos Misit furentetn.   Scilicet propter irara. 

25. 2<o. nunc ego niitibus Mutare quaero tristia.   Hoc cst, blandimentis 15 
miitare iracundiara cupio. 

27. Fias recantatis amica ohprohriis. Recantantur [autem] obprobria, 
cura, rautato carminc, repraehensiones laudibus corriguntur. 

2^. animumque reddas. Hoc est, spem mihi redintegrandi araoris 
facias. 20 


20) fuerant fh. 1) Atreiis (sic) iixorem fratris incestauit Ay. ille Ay. thjestes uero fr. ux. inc. 
lG,va. incestauit i. uiciauit ille i. atreus uxorem fratris sui thiestis. et ille thiestes apposuit filios 
epuhmdos patri illorura i. fratri suo et ^erwcto sce/ere fugisse narratiir. tiero et fM«te?» om. A7E,rm. 
Quod scehis et sol fug. narr. ARl. quod sceL sol fug. dicitur, om. et, 2. quo scelere (peracto?) et sol 
fug. narr. y. pro scelere r. quo sceL d. «epul. posuit K. e]}. posuityd.r. ffjjposuit bRl,mvafh. a7ite\io. 
Plaut. Rud. II, 6, 26. C post fuenmt, fh fuei-«nt habent haecce : qui quia in seditione alter alteri 
nocere non poterat, in simulatam gratiam redierunt. Qua occasione Thyestes cura fatris uxore con- 
cubuit. Atreus uero ei &\ium e'pula.ndum apposuit. Quod scelus et sol. fug. narratur. Conf. praeter 
Ilygin. 88. et Apollod. II, 4 Seru. ad Verg. A, I, 568. Loc. Verg. om. Ayb^r. unde uirg. R. rell. 
hinc, om. C. 5) extiterunt yRG. extitC7"e mvafh. om. AC, totum schol. om. r. s. ire b. Catisae. In 
cond. R2, rell. om. in. C : hoc est, haec eadem causa fuit delendis urbibus, haec enira consue- 
tudo olim saepe fuit , ut tam condendis quam euertendis urbibus aratro sujna fierent. de con- 
denda Virg. Interea — aratro. de euertenda Cic. — circumducere^ 8) fierent ut de condenda 
Virg. Cfh. de cond. ora. Aybl^G^rmva. item Cic. de euert. in Philipp. mvafh. Iterum de AybR.r. 
uertenda A. rell. euert. — cic. in phil. AyR,Cr. b om. Iterum — circumduceret. IG om. ut de 
cond. — circunuluceret. Tolleret zd aratr. circumduce?'e< Ay^^r. rell. toll. et ar. circumducere^. 
Edd. Cic. tolleres et aratr. circuraduceres. 10) gl. om. Ay^r. C: ira commotus. B',p : superbus. 
12) Schol. om. r. Noli in irasc. me A. paenitet Ay. 14) Schol. longius Ejntheton — iambeis 
om. Aybjr. 14) Scil. pr. irara y. pr. ir. sc. mvafh. glossam ora. A,r. /eruor'] ira yb. 15) hoc est 
yb. G. om. rell. id est. bIaudie«(?o C. iratn y. 17) Recatitatis'] i. e. meliore carmine deletis 
Yrl2G,mvafh. ora. A,rC. meliore carmine b. — autetn om. Ay^jrC. oppr. afh. rell. obpr. cum 
multo carm. AlG,mv. cowmiutato carra. r. rell. dum mut. carm. — repraehensiones laud. y- et 
reprehensiones laud. 2. carm. repreh. laud. corrigautur r. 20) redinte^ram Ay. araorem 1. 
Schol. om. b,r. 

HAUTHAL, ACK. ET PORPH. 5 


CC, ACK. ET l'UKril. COMW. 


PORPHYRION. 

() milre puhhm fdla pulchrior.   Hac  ode 7:a)viv(.)oi7.v  repromittit  ci 

:,  in (juaiu probrosuni carnien scripscrat Tyuclaridac cuidam, amicae suac, id 

est rccantaturus ca quac dixcrat dicitquc se iracundia motum haec scripsisse. 

Adfirmat autcm non magis Matris magnae aut Apollinis numine instinctos 

iurcrc quam cos, qui iracundia sint incitati, adeo ut nulla ui liic furor dc- 

tcrrcri possit. f 
10 D. 10. Noricus ensis.   Specicm pro generc posuit; non enim Norici tan- 

tum enses fiunt, sed sic dicitur,  ut Verg. (G. II, 451):  Leiiis innatat al- 

nus Missa Pado. 

10. Mare naufrngum.   Aliter mare naufragiim,  aliter homo naufragus 

dicitur; mare cnim facit naufragium, quasi uau/fragium, ut Verg. (A, III, 553): 
i:, nauifragum Scylaceum, quod ibi naues frangantur. 

15. IC). Insani leonis Vim stomacho «<//>. n. Bellc de fabula sensus 
praesenti intentioni nccessarius conceptus est. Ait autem Prometheum 
limo homincm tingerc iussum et ex omnibus animalibus particulas homini 
adponerc,  uim  leonis  slomacho  adposuisse,  idcirco  iracundia  magis  nos 

20 inccndi quam idla alia animalia. 

16. Irae Thyesten exitio graui. lam hoc aTzh uapaostY^xato? infert, 
probans, quam sit ira atrox et exitiosa hominibus. 


POUPll. Ode XVII^d Tindaridem R. Argiiraentum ad M edidimus, quocum fcre consen- 
(iunl R2G,rva. Plura transposuerunt uel mutarunt th: Hac Ode Tyndaridi cuidam amicae 
suac in quam carmcn probrosum scripserat , repromittit -C(?av(oo(c<v, id est, recantaturum ea 
(luao — ea scrii)sisse. 5) ei. om, I>,fli. snit ]\[2RG, tli. rell. sunt. 7) haec MR2.r. rell.e «. 
«)  Adfirm. M. 

t '^ii in ed. Fabricii secuntur duodeuiginti uersus inde a verbiw Sc7'ibit palinodimn usfpie 
ad Adritmo pro Adriatico et posuil spcciem 2)ro yenere more suo non Porpliyrionis scholia conti- 
nent -cd Clirjstiani L.VNDIXI Florentini explicationes errore trnnscriptas. Quae non sine 
niagna ncgllgcntia a Nic. Iloenigcro ad uerbum repetitae sunt in ed. 15;\s. a. 1580 et nunc 
tcmporis a Braimhardo S. II p. XXVII. XXVIII, nuperrime autem ab Editore Pragensi, qui quue 
de hiK; crrore io Mus. Rhen. a. 181G p. iJ23 et /n parte prinia ed. nostrae p. 32 monueramus, 
ucl in altera oditione negl(!.\it. 11) norici enses tantum U. apiid noricos 2 et C. norico , om. 
in, M,rv. i» Norico afh (OV). Noricus i. hispanicus ud baioarius BcoE. 15) facit naufrag?um 
MA2G. facit uaiifra//M7K R. (piasi naut fragium add. G, quasi ?if«;fragium M2, om. ut nanifragum, 
Marc enim facit naufragum sillaccum R. Verba AlitQr — namfrafjium om. rvafh , qui scliol. 
inci|iiunt : ut na«/fragum (ut- nc/^fraginm v) scylaceum (scyll. rv). Scrib. est Scylaceum, Sxu- 
}.'i/.twi, n<in Scylacftcum cum C aliisquc. Scyll«eum M. Ifi) frangautur MB'^'(. rell. frangwn- 
tur. 17) 1'itrphyrionls ct Acronis scholia ad h. 1. mi.Kta iuter se esse apparet aut altcrum ex 
altcro aut otrumque ex fonte communi ortum. 18) esl om. rvafh. 19) ct om. M, adpon. ad- 
po^. M. 20) irfc. MI5'.p,rafh. 21) qua wulla M. quam cetera anim. Bcp. 22) dr.o "ap. om. R. 
sinc lacuna. per iiaradiu^nia ilictuui R.  r:o(paoiY[A. MG.   23)  probff< B. 


m CARM. I, 10.  17. 67 

20. 21. Inpn'mcre(que muris HostUe aratrum. Hoc est: hacc eadcm 
ira causa fuit dclcndis urbibus usquc adco ut, ubi fuissent inuri, aratrum 
duccrctur. 

22. 23. Me  quoque  pectoris  Tcmptaiiit  in  dulci iuucnta Feruor.   Mc 
quoque, inquit, iracundia calorc iuucntac magis acccnsa incitauit in iambos.  5 
Jambi  autcm  ucrsus  aptissiini  habentur  ad  inalcdicenduin.   Dcniquc  et 
Calullus, cum maledicta minarctur,  sic  ait  (conf. 40, 2):  At  non  effugies 
meos iambos. 

27. Fias rccantatis amica. Kccantari probra dicuntur, cum contraria 
probris carmina fiunt in eum, cum malcdixeris. 10 


CARMEN I, 17. 

A€RON. 

Et hanc oden [recantando]  ad Tyndaridcn  scribit Horatius.   Cui ut 15 
plene satisfaciat, inuitat cam in fundum suum, qucm in Sabinis habebat. 

1. 2. Velox amoenum saepe Lucretilem Mutat Lycaeo Faunus. Dicit 
crgo, contcmpto Lycaeo, monte Arcadiae, uenisse ad Lucrctilem montem 
Faunum, quem quidem Incubum uocant. (Lucrctilis autem mons in Sa- 
binis est) Sed hic magis Pana pro Fauno uohiit intcllegi, nam et capcllas 20 
suas eum custodirc dicit. Ergo magis ille ordo esse debuit: Lucreti// Ly- 
cacwm mutat; sed est uTraXXa^rj figura, nisi exemplo hoc ipso Lycaeo Lu- 
cretilis conparatur, quod utrumquc saepius commonet. 

2) im om. B. adeo ixpque M. 3) duceretur MR, (feduceretur 2G, zwduceretur rva. indu- 
cerew^ fli. 5) iuiente MR2G,rva, hmentae Ctli. conf. de script. cod. M. p. 14 priniae partis 
ed. meae. 6) iambicj rvcfh. 7) Ast non 2. 9) recantatis remutatis vafh. om. MR2G. 10) 
eum ciwi M. eam G. male dixerts MRB2G. rell. maledixerimMs. 

ACRON. Ad t?mdaride7« A, ode ipsa caret inscriptione. initio primi scholii : Ad t^nida- 
riden scribit A. Ad tyndariden paranetice 1. Paranetioe tindaridi ad eandem meretricem b. 
Ad eandeni meretricem Bern. K. Paranetice tindaridi agri sabini laus et montis lucretilis y- 
15) Etiam hanc G. in hanc[2. et om. h. recant. om. yRl^^Crmva. 16) ex v. 15 ad plenMWj R2. 
pl«ne r. plene om. C. eam om. C. Hanc oden cantanda eidem scribit lioracius b. 17) lycaeo 
relicto qui est mous archadie b. arcAadie yl. mcuhum deum 2. oni. deum YRlGrva. conf. Au- 
gustin. Ciu. Dei XV, 23: Syhianos et Faunos, quos uulgo incuhos uocant. Seru. ad Verg. A. VI, 
776. im«/m A,fh. quidem yR, rell. quid«m. Y erha LTicretilis — est Porph. sunt, cum quo Rl : 
mons est in sabinis. Pan AbR (pati), r. rell. pan«. om. y : set hic pro fauuo magis uult in- 
telligi. ^j/jaunum quem — pro fauuo — b. 21) ille om. b. 22) et est mvafh et r (sedem = 
sed e). sed om. C. ypall. fig. Ay. Lucretilis pe?'mutat C, mut« A. Verba ex hoc ipso in 
omn. libris obuia correxi : exemplo hoc ipso. etenim exo = exemplo. 23) com9?jec?et (commewdet?) 
A. comtet (c deleta a m. 1) y- commowet bv. commonetur 1. commo?«et G. commemoi'et R,r. com- 
mutet afli. Quis commutet? Faunus an Poeta? Faunus quidem saepe Lucretilem mutare Ly- 
caeo dicitur, sed hoc loco de poeta agitur, a quo Lucretilis Lycaeo comparatur. idem in hac oda 
saepius utrumque montem commonere fertur. hinc commowei recepi. 

5* 


(jy ACR. i:t ruHi'11. comm. 

3. 4. Dcfmdil uestatem capeUls Uscpie meis phiuiosque uentos.   Rcmouet 

acstuti ct frigora prohibct, ut  Very. (P>. VII, 47):  Solslitium pecori defen- 

ditc.   Usque] Continuo.  Pluuiosque  uenlos.']  Pluuiani ferentes, tempestivios. 

5. Injiune.   8ine periculo.   Arhutos] Arbutum, quod uncdo appellatur, 

'}  libentius caprac persequuntur ad pascenduni, ut  Ver(j. (G. II, 520):  Dant 

arhula siluac, et  alibi  (B.  III,  82):  Dulce  satis  humor,  dcpuhis arhutus 

huedis. 

(i.  Deuiae.   Errantes, pascentes, ut Verg. (B. VI, 40): Rara per occul- 

tos errant animalia monlis. 
10 7. Olcnlis.   Grauis  cnim  et  hircorum  et  caprarum  odor  est.   Ergo 

olcntis ct foetcntis, ut  Verg. (B. II, 11):  [Allia serpillumque']  herbas  con- 

tundit olcntis, et (G. IV, 270): graue olcntia  centaurca.   (Uxores)  Axupo- 

Xo-ia est, ut Vcrg. (B. VII, 7):  Vir gregis ipse caper deerrauerat, et  Verg. 

(G. in, 125): Quem legere ducem et pecori dixere maritum. 
l.j {•. Martialis.   Martis dicatos tutelac, ut  Verg. (A. IX, 566);  Martius 

a stahulis rapuit lujius. 

— Ilaediliae.   Haedilia sejjta haedorum, per (synecdochen?) continens 

id [pro eo?] quod continetur [auvsxoo/ixciic]. 

2) FHfjora cum omn. libris seruaui, lemma «mplificans. Aliter C : def. aest. remouet aestus et 
pniliibet, sie. Solslit. pecori defcndite. mque'] semper, cox\t\r\\\e. pluu. uentos] frigora: pluuiosos. tem- 
pestuosos.   3) eoutinuo Ayl. onr  r. eontinue Cnivatli. ualde 15'.;. iugiter, uakle uel continuo b. 

— tompes^uos A, recte. ut Cic. N. D. II, 53 etesias et Justinus XVI, 13 imbres uocat. rell. tempes- 
^uosos. schol. om. 7,r. Id est, remouet h2,r.ut — defendite om. lG,mva. 4) periculo Ayb. rell. 
(laninn. -ine danmo, sine periculo C. gl. om. r. • — quod Ayl)lG. arbutos] arbutws quod R. 
arbutum quam mva. <[\iem fli. Alicjuando ope uerborum Plinii II. N. XVI. 31: 'arbutus siue 
uncdo' temptatum ibam , pro uuhjo scribens unedo, ita : Arbutum, quae unedo appellatur, liben- 
tius et q. seq. , sed ncutrum quod seruandum iudico, cum unedo et arbor et fructus diceretiu-, 
ut 1'Iiii. II. N. XV, 34. Utrumque in locis Vergilii habes. 5) persecuntur yG. 8) occultos 
AyK. /ncullos  Crmva.   i/jnoios, b,fli.   iit —  montes  oni.  12G.    10) et hirc.  AyblG.  rell.  om. et. 

— - etl AybSH,r, rell. om. esl. olentis et ylvr. nm. ct A, Cmvafh. ol. i. futentis 2, fet. yI)!''- 
11) Allia .xerp. <un. Ayjrfh. 12) alt. loc. Verg. om. lG,rmva. — uxores']. Hoc schol. om. 
Ayb.r. ach> riil. IJ. a(yri«!. mva. 'i7.'jo'jL IGCfli. rfewrauerat pro de«/«ui'rat r. rell. deerr. 15) Mar- 
tial/.t AyHG ut uet. Bcrn.K., rell. ISIartialei, marciales, merciales. marti dicatos, oni. tutelae et 
loc. Verg., 2. 17) hediline BE, haedilia y (e erasa). ediliae b, haedilia A»,mv, aedilia r, hoe- 
dilia afli, lioodHliae C. Vet. Bern. K. ad Iiacdiliae suprascriptam glossam mons, quae uereor ad 
u. sub^eq. Usticae pertincat. Etcnim B'i habcnt ad hediliae glossam siluae et ad Usticac scho- 
lion I'or])liyrionis: Ustica mons cst in sabinis. llinc Uacdilia est silua , quae quidem aeque 
montana dici potest ac mons siluosus , (|uem nos in Sabinis morautes vidimus. Cui explica- 
ti(mi genitiui Ifacdiliae non tam alicna qnam uideri possit est Acronis glossa septa hcdorum 
.VyllG^mv. saoiita aedorum r, scpta hoedorum atli. hoed^/lorum septa C. (nequo hoed«Iiae, 
neque haedwlia in lodd. cst). Namque Acron proprii 'nominis Ilaedilia etymologiam exponens 
ct ad genitiuumllacdiliae scribens uerba Haedilia septa haedorum non haedilia nominatiuum no- 
minis appellatiui plurali numero et proprio sensu lamquam lectionem statuit, quippe quae et 
ad ucrsum et ad rem minus idonea est et jiotius temporis deciu-su , ut ueri simile est , ex illa 
Acronis glossa originem duxil  atque  ctiam  in  Porphyrionis  codices recciitiores  transgressa est. 


IN CAKM. T,  17. 09 

10. IJtcumque.   (^uandocumquc siue quoticnscumque. 

11. IJslicne.   Aut nomen montis aut uallis.   Cuhanlis]  Depressae,  ut 
Verg. (A. III, Q^d: Mcijarosque sinus)  7'apsinn(/iie iacenlem. 

12. Leuin.   Pro leuigata, limpida (ut  Verg. Ct. I, 109:  Elicil illa ca- 
ilens rancnm per  leuia murmur Saxa ciet, et ibid. /V, 45:  Tn lamen eleni  ■'j 
rimosa cuhilia limo Vnf/e foucns circum). 

13. Dis pietas mea Et  musa cordi  est.   Et rustitia mea et  carmen 
meum placent diis. 

14. Hinc.   De hoc Sabino fundo. 

15. Manahit.   Abundabit. J<t 

16. Opnlenta cornn.   Metaphora a cornu Fortunae, quo dicitur diuitias 
consuesse largiri. 

17. Reducta.   Secreta, refrigerata (ut: penitns . . in nalle reducta). 
Caniculae.  [Canicula] Stella est in ore Canis nimios adferens aestus. 

Ex his iam patebit, cur ediderim //aet?<7«ae] Haedilia septa liaedorum, nnminatiuuin scilicet sin- 
gularis numeri more Acronis repetens. Verba per continens i. q. c. q^xizvjj. afli. om. A. per con- 
tinentew Y,r (om. s>-nccd.) K, sjniecdochicos per Gl,mv {conWnent iderti). hoedwliae septa] hoe- 
du\or\m\ septa. metony. coutinens pro contento C. Ista altera scholii pars serius addita est a 
grammatico quopiam, qui etymon nominis proprii //aedilia pro haedilia, iiominatiuo plur. a no- 
mine appellatiuo accipiens illis explicuit uerbis, quae sic intellegenda et scribenda videntur: 
per tiynecdochen continens iiro eo quod continetur. 

1) quandoc. siue AyIG. quand. uel R. qu. mit Gmvafh. scliol. om. r. Ordo — Inpos. om. Ay. 
quandocunque. quocunque modo b. personuere RlG. personuenmi Gmvafh. metuent R. metuerent 1. 
2) aut insulae A. totum schol. oni. ■(■''• A. om. et uallis. idem in Epistidis (7, 16, 5) de situ eiusdem ual- 
lis : continui monies nisi dissocicntur opaca ualle, ([uae in RlG,mvafli. ?<e? uallis RlG. et uall. Cnivafli. 
Ustica uallis ubi fundus erat 2. 3) fapsumque A. tassumciue R. tajM^jlumque ■/. ta^j.tumque bl,Cmvafh. 
schol. om. r. megarosque sin. om. AyV>. 4) totum schol. om. r. pro om. A. pro leti. limp. yh. leu. 
plana RlG,Cmvafh. plana — circum om. AYb. 7) Et — diis y. pietas mea] iustitia et c. m. 
pl. diis C. et iiist. mea om. 1. Scholion Id est carmen — honori fh. om. rell. libri. cordi est. 
placet Bcpb. pro a& cor '(\:>. 9) Et hoc schol. om. r. Ab in lemm. habent hic, contradicente 
glossa: de hoc sab. fundo. y hmc id est de h. sab. fundo. Hic in Acrone ortum sine dubio 
est ex iteratione huius uoc. u. 18 et 21: Hic i. e. de sab. fuudo. 7iam loci est v. hinc i. e. — 
loci est Al,mafh. Nam loci est serioris originis. Hinc ex agro sab. C. hinc ex sab. fundo Bcp. 
Acron hinc, Porph. hic leg. uidetur. ad plemim habundanter •[. benigno largo dono •[\). gl. ab- 
undabit om. r. ruris terrae •(b. honormn frugum 'jh. opidenta difFusa '(b. 11) MetJi/bra •(h. per 
metaphoraT» cornu r. consviesse AybRljCrmvafh. consueMme 2. 12) largiri Kf2 ,Q,t . rell. ligari. om. 
bR. C post Fortmiae interposuit quae ex Porph. petita sunt quod Hercules -- dicitur quo etc. 
13) Schol. om. r. secr. et refr. A. rell. om. et. b addit: in meo fundo. Bcp. reducta secreta. hic 
\\\ meo fundo. Rl,Cmvafh adiungunt quae Ayb omittunt : ut j^fnitus — reducta. Duos Maronis 
locos hic lapsii memoriae, nt non raro a grammaticis fieri constat, confusos siue consutos apparet. 
Etenim uerba in ualle reducta ex A. VI, 703 conf. VIII, 609 petita sunt, consarcinatum autem 
nocabulum pi^nilus ex eiusdem libri u. 679 : j)^nitus in ualle uirenti profectum illisque accommoda- 
tum. 14) schol. om. A,r. canicula om. ybR. est om. 1. nim. aff. estus yh. aestus dies canicula- 
res b. Sirii stellae (stella est ?) in ore Caniculae , afferentis nimios calores ut — arua. C. 
u. 19. estiferi arua dies caniculares A. fwndit (in A man. 1 mut. u in i) can. estif. arua. dies 
caniculares dicii •(. aestus i. e. nimios calores, ut Findit — arua. dies canic. dicit R. nimios 
calores om. Ayb.  aesfus ut  scindit — arua dies ca. dicit r. 


o 


70 ACR. ET PORPH. COMM. 

Fide Teia   Aut a chordis,  hoc  est,  a fidibus,  lyrica,  aut  a  ciuifate 
[Arcadiae] Anacreontis poctae. 

18.  Vilalns neslus. Id est, ut  Verf/.  G.  II,  353):  Fmdtt cams  ncstifcr 
arua, dies canicularcs dicit. 
5 U>. Dices.   Cantabis per citharani. rn uno. id est, in amore Vlixis. 

21. Leshii.   Lenis uini, Lcsbii a loco, ut Vcrcj. (G. II, 90):  Quam Me- 
(Injmnaco carpit de palmite Leshos. 

22. ScmcleYus.   Mc.-pojvu|xixov [est]. Thyonc autcm mater Semeles dicta 
est, matris Liberi patris.  Dicit ergo per uinum rixam inter se non futuram. 

K» 23.  Thyoncus.   Fuit ct Thyoneus Liberi filius, qui in Chio insula reg- 

nauit, pater Thoantis, Lemni regis, cuius filia fuit Hypsipxjle, quae, con- 
iuratione aducrsus uiros facta, sola parentem seruauit, quam fabulam Sta- 
tius narrauit iu carminc (Theb. lib. V. inde a. u. 240). 

24. Nec metues protcruum suspecta.   Id est, non eris suspecta de eo. 
lo 25. Cyrum.   Ahcrius  amatoris uocabukim  sub  uituperatione  memo- 

rauit [Cyrus hic riualis fuit Horatii sed despiciebatur a Tyndaride]. 

Dispari.   Tibi in amorc  non conscntienti. 

2C). Inconlinentis.   Pctulantes ad laesionem,  uel ad damna promptas, 
quas propter amoris furorem quidem haberc solent. 


1) aut - iioetae Ay (lyric/s) b (corilis). Conla in iiett. Iloratii cocUl. frequentius quam c/iorda. 
aut cordis i. a ful. lyricrt — poctac r. aut chordis h. e a tid. lyric« aut a ciu. arcadiae anac. poetae. 
ut in epodo Anacr. teuni. mv. aut ch. h. e (om. a) fid. lyricw aut a ciu. Arcadiae. An. po. ut in Ep. 
An. Teiuni afh. ciu. arcadiae etiamrecc. codd. TilG.Jlde ieia corda nacrcontica b. C .scholia Acr. et 
Porph. miscuit : fide Tnia lyrica scu fidibus lyric/s. Teia autem dicta est a Teio An. po. lyrici oppido 
ctc. Indc oppido nuper in Acr. inrepsit. Vetustiores Acronis codd. u. Arcadiae arguunt seri- 
oris originis additamentum, Cod. 2: fide Teia. Teium e.st oppidtmi pUriyiae patria poetee Ana- 
creontis. Jidc Autem cordis aul lyricis carminibus, quibus illo amorem circes et penelopes anio- 
rem scripsit. B'.p: 71?/« oppidum yrecorum est etc. gl. om. 2G,r. in am. A^. in om. mvafh. la- 
hornnllis in wnum lcmma in A. in uno s. Uli.xe B'.p. (>) lewis uini lcsbii a loco Ay. leuis r. 
opfiim uini a Lcsbo insula, et est spec. pro gencre, mvafh. Lesbium uinum le«e est 2. id est 
lconis (L ieni») iiel optimi uini — genere It. 8) il/atron/micoii A. watronomicon ybR. »?jatro- 
moiiicon mv. ^natronymici/wi (iC. /)atronymicon r,afh. est om. AyGtrC. matronymicon recipere 
non alj.stinuimus , licet uocabulum patronymicon apud Graecos aeque ac Latiuos commune sit. 
lionc Ab, tirone -(, t/iione R, rell. Thyone. 9) est om. .\,r. inter se uon fut. AyR^r. De re 
rnnf. Cic. N. D. 111. 23. ApoHod. III, 5, 3. Diod. Sic. IV, 25. 10) Thinncus Ayb. Thyoneus 
antem fil. Libcri fuit mvafli. 11) tho lesW regis A-fbRl^r, lesbM G, lesb. om. mvafli. hip- 
sipile A. hisip/iile y. rell. hypsiiiyle, Ilypsiphilc etc. 12) adu. uir. facta AybRl^.r. — pa<m« 
AybRG.r. rcll. parentcm. sm carni. 2,nivafh. sdiol. oni. C. 14) schol. om. ARlG,rmva. est 
in yb.fli. 15) cyrnnn 2. c/rum •(\)'.o , rcll. lyrum. — «om/nauit 2. Altcram scholii parteni 
C)fnis liic — Tymlaride om. AyRlG^rva. hab. bB'^2,mfh. Isle riualis /«tw/ Bcp. 17) tihi om. 
Yb2,r. in amorfm yUl.r- consentiente b. dispnrij amore non consentienti, om. tibi in 2. 18) in- 
contincn</« A in Ilor., incontinentcs in schol., incontinen</« in lennn. ^2 ut plurimi nctt. codd. 
Iloratii. jiet. ad, om. «e/, Ayb,r. incontinentes pronas ad te interficiendam ]'-^h. 19) quns jnvj^fer 
2. rell. 7?/of/ pcr. iici pro amoris furorem quidam aberi solent  b. 


IN CARM. I.  17. 71 

27. Coronam. Pro ornatu mulicbn posuit, ut Vcrg. (A. I, (\f)b): Du- 
plicem gemmis aiiroqiic coronam. 

PORPHYRION. 

Vclox amocnwn sacpc Lncrclilcm.  Et haec ode ad Tyndariden scribitur,  5 
cui plene cupiens satisfacere poeta inuitat cani in fundum suum,  qucm in 
Sabinis habebat. 

1. 2. Sacpe Lacrctilem mutat Lycaco  Faunus.   Ea figura hoc  dictum 
est, qua ilhid apud Vergilium (G. I, 8):  C/uioniam pingui glandcm matauit 
arista.   Sensus est aher: relicto Lycaeo monte Faunus in Lucrctilem uenit. JO 
Lucretilis autcm mons in Sabinis est. 

3. Dcfendit aestatem. Ita dictum cst ut Verg. (B. VII, 47): Solstitinm 
pecori defendite, significat autem prohibetc. 

7. Olcntis uxores mariti.   [Vcnuste] capras dicit uxores olentis mariti, 
quia hirci, quorum uxores sunt,  malc olent,  id  est foetent.   Olcntis  ergo in 
non simpliciter accipiendum, sed \)xo grauiter olentis, ut ilhid Verg. (B. II, 11): 
Alia serpylhimque herhas contundit olentis. 

8. Nec u. metuunt. yViToxr^c: est oy%\j.a. {locutio subtilis et tenuis?), 
cum minus dicitur (et) plus intellegitur, ac si dicas non indoctum homi- 
nem, quem uelis intellegerc doctissimum. 20 

9. Nec Martialis Haediliae lupos. Et hic metnunt subaudiendum, quia 
sic se habet sensus: Nec colubras metuunt Haediliae nec lupos, quos Mar- 
tialis ait, quod in tutela Martis sint. 

10. Utcumque — saxa. Utcumque pro quantocumque. Scnsus enim: 
Quandocumque  cautu  fistulae  Fauni  Usticae  montis  saxa  resonuerunt 25 

1) muliei'/5 b. 

PORPH. Ode XVIII ad eandem 11. Idem tere argnmentum in Acrone. 5) £t om. 
Btp,vafli. — tj-ndaridcH IMG. pl«ne K. 9) ^'Aaoniam ]M,rflip. Caon. Ii,va. Pro ea Jif/ura — 
Virg. habet C : IlypallagG. ad Imnc modum scripsit Virg. Chaoniam etc. 10) Sensiis est alter 
RG,rv. Sensus alter M. Scnsus est autem 2,afh. Est ergo sententia C. De u. aUer conf. Porpli. 
ad I, 11, 3. Contra Qaidam : '■Sed sensus est aliter correxi, poteram etiam senstis est autem 
aliter sed facilius sed ante sen^aum excidit.' Sed — aliter amend. Lucretilis autem mons in Sab. 
est MR2. est in Sab. Crvafh. Eadem glossn in Acrone. 12) est om. rvafh. 14) Venuste vafh, 
om. MR2. uenisse capras Mariti ol. ux. d?(cit b. In B man. 3 adscripsit uenuste. IG) proME,2G,y. 
om. afli. — atque illud 2. aHa serpj-11. MG. conf. Varro R. R. I, 35 et Cato R. R. 73 ser- 
p?/llum, ut cwmba Carm. II, 3, 28. olentis atdem R. 18) Lemma ad uiridis om. MR2. Nec niri- 
dcs met. colubras subtilis et tenuis rva. Nec uirides met. colub»'os] Viridis , id est, subtilis et 
tenuis fh. Verba subtilis et tenuis non pertinent ad uiridis, scd nec metuunt locutio subtilis et 
tenuis uocatur. R : olentes. locutio subtilis et tenuis. Cum minns — doctissimum. XiTor/]? 
est ayYJtJia MAG. Xitoti; est a/7j[J.o: 2. \iT.Tr>~fp cum minus r. Xittot-/] cum min. v. ).zi~i6Tf^ : 
cum min. a. oxYJjj.a ?.£t7TT0Trj fh. 21) Nec martialis aediliae M. nec martialis edilirt 2G. martiales 
edilia R. hacdiVia rv. /ioedili« afh. s«iaudienduni R. rell. audiendum. sunt R. metuent fh. 24) 
Sensus enim MRG,  sensus est 2,rvafh.  sonuermit b. 


72 ACR. KT roRrn. comm. 

metu coliibrarum ct luporum,  capreae mcac liberantur;  Faumis enim eas 
in honorcm meum tuetur. 

11. rsticae cubunlis. Ustica mons in Sabinis est, quem cnbanlem sua- 
uiter clixit, ad rcsui)inam regionem eius adtendens. 

14. ///(• lihi cojiia — cornu. (In?) Sabino fundo scilicet. Ordo est 
autem: Ilic tibi ad plenum manabit opulenta copia benigno cornu, uide- 
licet copio.so et diuite; nam cornu uidetur significare Fortunae, quod Her- 
cules detractum Acheloo uictor dicitur donasse Fortunae, idque etiam uulgo 
cornu Copiae dicitur. 
10 IG. Ruris hononnn opuhnta cornu.   Id est, copiis rusticis. 

18. Fide Teia. Anacreon lyricus poeta Teius fuit, id est, ab urbe 
Teia (Teio? Teo?) in Paphlagonia (Jonia?) esse Sahistius (fragm. III, 44) 
indicat, cum de situ Pontico loquitur. Fides autem cordae (chordae) di- 
cuntur, [unde]  et  fidicinas  Comici dicunt citharistrias.   Repromittit  ergo 

15 amicae in agcllo suo secum ea lyricum carmen cantaturum. 

19. Laborantis iu uno.   In uno Ulixe scilicet. 

20. Penelopen uitreamque Circen.   Et utique amore lahorantes. 
Vitream Circen pariun decore milii uidetur dixisse pro candidam. 

21. Innocentis . . pocula Lesbii.  AvtovoijLaota. non enim uini dixit /«- 

3) est in s.ib. l)RB'.p. in sab. est MG, rell. oni. est les utinam M. eius reg. Rr. eius oni. C. ad- 
tendens M. .')) Ilitic tibi cop. niaiffiwit (nianaJit in scholin) ad ]>. b. f. h. (sic) Id est sab. fundo scil. 
firib) est auteni M. i. e. sabino scilicet 2G,r. In Asc. lemniatis ordinisque confusione quae ex aequa- 
litate initii Ilinc tibi orta est, et uerba sabino scilicet et Ordo est omissa suut. sabino scil. om. fh. hinc 
ex agro Sabino C. conf. Acron. Mini Porph. kic, nou hinc ut Acron, legisse uidetur. Id est autem ex 
siglo T =: in, confusum cum i = id est, ortum i)uto. fundo Sabino A. 7) quod — Fortunae 
om, R. 9) Cornucopiae afh. cornu copiae bK,Cv. coruu copia M2,r. Bct: opuknta i. e. copiosa 
fortuna quae cum cornu pingitur quud fertur liercules acheloo detraxisse et fortunae dedisse. 
conf. Ouid. Met. IX, 88. 10) Ruris honor«?« omu. fere codd. Horatii. Bci: inictuum terrae. 
C: frugum terrae. Ruris honore MG,rv, rell. hono?'ww. Notatu digua iam hic sunt quae man. 
2 ue:usta in eodem B adscripsit : '■ruris honor i. copiis rusticis. quidam codices habent ruris ho- 
nore, ut sit aljlatiuu-^.' lltiuc :iblatiaum h<>nore mecuiu putabis ortum ex glossa copiis ^•■usticis, 
quae ut recte intcllegereutur, lemmati addidi uerba opidenta cornu. 11) Teius om M. eius 6. 
urbe feio b,afl>. teio M,Crv. tJieio R. tegi« D(i. H. Stephanus Emend. in Porph. p. 1C4: ^Jida 
Teia'] — ab urbe Teo. male scriptum est : ub nrbe Teia. si tamen quod ibi legitur scholion Por- 
phyrionis est.' 12) pafiag. M. rcll. jiaphlag. sinu R, /esituM. unde otw. ,vet.' A2. 14) cytha- 
ri»/a bR, 15) se in eam afli. se lyr. C. rell. cum ea. decant Crvafh. 16) Edidi: in uno Ulixe 
fcdicet, lemmata disiungens. Glossulae sunt multum uexatae. Laborantis in tino'] in uno ulixe 
scilicel et utiqm- liberntis MU. liberat«« 2G (lorr.). — nt utique v. anirtre laborautes rv. in uno 
Ulysse, scilicet ulraque amore labora/w fh. s. uhv/quc :iiii. lMli(irii«<<'.9 a. Accusatiui requiruutiir. 
\\\nc fuit utrwpte om. laborans mittinuis, laborans et uti-aqiic oinui carent codicum auctoritate, et 
prior uox ex posteriore mauifeste originem duxit. 19) MK h. 1. om. lemma. Posuerunt post 
uini dixil. hic inn. po. lcsbii R.rvafh. hinc etc. 2. capu</ ISf. Autou. est rva, om. fh. non enim 
uiiii (lixit MIJ2. nam uiiii dix. iva. (iv:iovo[JiO!olGt Lesbii jim uiui et dixit a Lesbo iusula ut 
Virg. (G. U. 90) (^uaiuue - Lesbos. Innocentis autem pro lewis et min. cap. ouerantis fh. 
innoc. lenis uiiii et  min. cap.  lacdeulis  C.  iniioc.  luiuime  noceutis nec cep. honerantis b. 


IN CAllM.  1, 18. 73 

nocentis. id cst, lenls et minlme eaput onerantis.   Lesbii autem ulnl Intel- 
legendum a Lesbo insula. 

22 — 24. Nec Semeleius cnm Marte confundet Thyonetis proelia. Thyone 
Semele a Graecis dicta, unde Liber Tliyoneus dicitur. Sensus autem est : 
nec ebrietate rixae oriuntur. 5 

25. Cyrum. Vldelicet hunc Cyrum amatorem Tyndaridis. Haec ergo 
cum in Sabinls secum esse coeperit, non eam suspectam futuram, ne Cyrus 
zelo imitatus manum ei inferat. 

— Dispari.   In amore non consentienti scllicet Inte(llegendum.) 

10 

CARMEN I, 18. 

ACRON. 

1. Niillam  Vare, s. u. p. s. arborem.   Scribit ad (Quintilium) Varum, 
fidum amicum slbl laudans Tiburtlnum uinum, et suadet, ut qula (uernum) 15 
competens tempus est, [slt] nullam arborem prius fj[uam uitem ponat. 

Seueris. Posueris, ut Verg. (G. II, 319): Optima uinetis satio cum uere 
rubenti [Candida uenit auis longis inuisa colubris.l^ 

2. Mite solum. Fundum excultum, ut Verg. (G. II, 239): Ea nec man- 
suescit arando. 20 

3. Siccis. Pro sobriis et ielunls uel abstinentibus uino, sine fj[uo raro 
laetltia est, ut ( Verg. A. I, 734) : Adsit laetitiae Bacchus dator (et bona Juno). 

5) oiitmtur MR2G,r. rell. orieutur (contuiu/e<). 9) ui amore MRG,v. i. amore a. = id 
est fh. iii amore om. 2. iii amato?'e non cons. scil. te. Extrema uerba in te sensu carent et ex 
compendio u. intellegendum (M. intellig. R) orta atque in vafh trausgressa sunt. 

ACRON. Ad quintilium uarum A inscr. seholl. Ad quintil. uarum fidum amicum suum 
ode XYIII. R. Ad quint?«« uarum 1. Monocolos quintilio uaro summam dicens uini sed cum 
modo uoluptatem y- Alloquitur uarura quinttV/um de uitibus summam d. u. s. c. m. holucia.iem 
paranetice monocolos b. Ad uarum Dcp (Acr.). Yaro (Porph.). 14) Quintilium om. AYbR12G,r. 
15) uiniim om. -^. ut om. R2,r. ut nullam 2. suadet uhi (om. ut quia uernum^ eomp. temp. est ut 
nuU. C. est omn. libri, nullus sit, et notandum est in scholiis indicatiuum eius modi locis fre- 
quentiorem coniunctiuo esse. uernum om. y^GCr. 17) Ad hune ucrsum nuper Quidam , prae- 
eunte Hoenigero , repetiuit errorem Fabricii pouentis lemma Yere ?iovo, quae uerba ueque Ho- 
ratii neque Acrouis sunt sed petita ex duobus locis Yergilii et quidem G. II, 319: cum uere 
?'«benti et IV, 306 : aute nouis rubeant quaui prata coloribus. lidem repetiueruut Fabrieii t}-- 
poth. errorem iMbenti pro 9'«<benti, id quod codd. et Verg. et Aeronis tuentur. Non scholion 
suppositicium est uec eum antecedente coniuugendum : lemma falsum est. De uere in ipsa 
Horatii non sermo est neque iu Porph. expositione neque etiam iu ea Aeronis, in quem glossa 
uersum ex adposito uersu Yergilii ad uerba competens tempus iurepsisse uidetur. Facile autem 
negotium erat, propter u. satio, pro quo fh sa/io habent , auxilio ueterum librorum AYb,r, rem 
constituere, inuerso duorum scholiorum ordine: Seuerls, posueris, ut Yerg. Optima — ?"Mbenti. 
Totum loc. Verg. om. R],Cmva, uersum 320 Candida — colnlri.i (fh) om. AbY,r. 19) Fund. ex- 
eult. om. A. ?;i/<e bene excultum b. Versum Yerg. addunt A-jb,Cr. 21) a uino 2. 22) est A-jhR12,r. 
est laet.  C. rell.  om.  uerba et bona Juno  lG,Cmva, om. A,rfh.  dator ulni, om. ei hona ■(■b. 


I. 


74 ACR. ET PORPH. COMM. 

4. Mordoces a. d. nollicitndinea. Curac mentem (animum?) mordent 
ct cniciant, ut  [c/y/. (A. I, 2G1):  Quondo haec le cura remordet. 

5. Crepat. Incrcpat, accusat. Commemorat, quae sine uino solent 
esse grauia. 

■i [(). Oui.<i non tc.   decst canct.] 

liacche pater.   Bacchus lactitiac auctor et patcr  [ut  Verg.-A. I, G36: 
mnnera laelitiamque dei.] 
Tef/uc.   .Scilicct cligat. 

Decrns  Vemis.   Dccora.   Bacchus enim et Venus conuiuiis et  uolup- 
in tatibus [sunt] aptiores, ut {Tercnt. Eun. IV, 5, ,5):  Sine Cerere et  Libero 
friget  Vetivs. 

7. Ac ne (juis modici.   [Moderati] parci, moderate uino usi. 

8. Cenlaurea m. cum Lapithis r. s. mero. Nam post cbrietatem Centauri 
cum Lapithis pugnauerunt, [ut Verg. G. II, 4,55: Bacchus et ad culpam causas 

15 dedil: ille furentis Centauris leto donuit Rhoetumque Pholumquc, Et magno 
Ifqlaeum Lapilhis crutere minantem']. Cuius rixac inter bibcndum memoriam 
habcndam suadet et monet, ne, sicut ab Sithoniis [Scythis] et ab alii.<f gentibus, 
usque ad furorem bibatur.   Rixae super mero debell. propter uinum facta. 

1) (|U.ie mordent animum gl. -^h. q. ni. mordent et crue/«nt r. mordeant et cruci«nt A. mnr- 
dent et crucient b. mordeant et crucient YR12G,mvani. Glossa indicatiuos arguit coniunctiuis priores. 
Curae om. 2. uiry. quando 'iTlr. ut kic etc. lG,Cmva. ut quando (om. liic t. f. c.) fh. totum 
loc. Verg. om. b. 3) /«crepat iam uet. gl. est. Crepat increpat, accusat, Ay^r. increp. accu- 
sat. br2G,mva. accusat om. G. increpat. accusrt»« comm. etc. fh. Accus««s comm. qiiae sine uino 
ioilet, sano sensu carent. Acron uult hoc dicere: Quis post uinum commemorat quae siue uino 
solent esse grauia i. e. militiam aut pauperiem? Quia Ilor. aut non et posuit, Ayb habent : 
fjiiod sine uino solet , omittentes graue est, aut : militia grauis est. Cum duae res siut, scrib. 
e«t cum r: quae sine uino solen^ esse grauia. mvafh: quae (militia?) s. u. so?e<. C: crepat. 
comm. 'jHod sine uino raw» solet (tieriV). immo uero quod cu7n uino non solet fieri. 6) Schol. 
om. AYb,Cr. b : quis quocunupie modo. no7i te s. ueneratur uel eligat. G) anci. et pa. Ayl). 
auct. et pa. est 1. pa. et auct. G,v. om. est afli (Authov). et ut eadem pellat bacchus laeticiae 
auctor. Patcr teque dec, etc. r. et pater om. r. loc. Verg. om. AYb,rC. Bacche pater supple cre- 
pat et laudat C. s. eligat y- s. eligat uel reppetat b. decens decora te eligat bacchus eu. m. A. 
dccefis decora bacch. Y-Crmvap. id cst, decora b,fli. 10) snnt om. AYb,r. apt. su7it 2. uol. et 
conu. r. conu. apt. sunt et uol. Cmva. conu. suut apt. et uol. fli. 12) Ac A^ (al. at) V)G,Cv 
et plurimi uett. Ilor. codd. at afli. moderati om. A. schol. oni. y- moderati gl. b. mensurati 
H'p. parce ct moderate bil/iti C. 13) Laphitis AbRl,v. pugnauere mvafli. Loc. Verg. om. AYb,r. 
hinc uirg. RIG. 16) inter l>il)endum R , in bibenrf/«« A, rcll. in bibenrfo. 17) sicut ^< afh. ab 
■(cithis A, ab scythis r, a scythis mva. a scithi.^^ 15, a .«Vliis IG. a Sithoniis fli. ab sitlioniis s. 
et ab Y- ab sithoniis et ab b. «e/ ab al. A. rell. et al) al. Recepi Sithoniis , quia Scythae belli- 
cosi ab Iloratio non simul ebriosi traduntur. 18) Post bihatnr AYbr om. scholia: 'Ordo est : 
Cpntaurca rixa super mero] Id est, pro mero , ut A. IV, 233: jVec S7iper ipse sua molitur laude 
laborem. /'eliellnla'] Cum Lapiihis monet , ne quis transiliat munera modici Liberi, et Euius 
non leuis in Sithoniis monet.' Sic habcnt fli et, sine nota lemmatis , cum puncto tamen post 
debelfaln, UlG,raf*. C: Ordo est : Centaurea rixa supcr mero || dcbellata cum Lapithis — nio- 
net. II Super mero'] propter uinum,  ut : nec — laborejn. Propter uimnn facta gl.  in YhBtp. 


IN CARM. I, 18. 75 

9. Sithoniis. Thracibus (ut Ouid. Her. XI, 13: Silhoniis Aquiloni), qui 
per ebrictatem etiam inlicitos concubitus audcnt, undc Juuenalis (VI, 300): 
Inquinis ct cnpitis quae sint discrimina nescit. 

Non leiiis.   [Litotes] ac si (dicerct) o;rauis ct iratus. 

10. Fas atque nefas.   Licitum et inlicitum. rj 

11. Auidi. In Iixuriam proni, scilicct propter ebrietatem. [^Kri(/uo 
frne Litotetice, id est, nulla difFercntia]. 

11. Bassareu. Bassareus dictus est Liber patcr a gcnere ucstis Bac- 
charum, unde et Bacchae Bassarides dictac. \_PQ.rsius I, 101 : Bassaris ct 
lyncem Maenas fexura conjmbis: Euion ingeminaiy   Vestis enim [genus] est 10 

jfr usque ad pedes demissa ct dicta a Bassara, loco Lydiae, ubi fit. Tali et 
numina uti solent, ut Vcrg. (A. I, 404): Pedes nestis defluxit ad imos Et 
uera inccssu patuit dea. 

12. Inuilum (juatiam.   Id est: non i^kis bibam, quam oporteat.   [Aut 
certe inuitum quatiam ideo dixit,  quia in sacrorum renouatione commoue- Ijj 
bantur simulachra.   Fer^. (A. IVy 301): Qualis commotis excita sacris Thy— 
ias, nhi audito stiniulanf trieterica Baccho Orgia.^ 

Nec iiariis ohsita frondibus sub dium rapiam. Hoc est: non arcana 
naturae uel quae celare uis, in publicum proferam, et uult j)er allegoriam 
intellegi, se per uinum secreta non prodcre. 20 

13. Saeua tene cum Berecyntio. [Reprime, id est, sicut in Berecynto monte 
reprimitur ebrietas per mysteria matris deum, sic et tu reprime.]   Precatur 

1) imcibus AybR. ztt — Aqulloni 11 [,Cmxaih. om. Ayb^,!-. 2) p^o^jto- etc. 2,r. i?jlic. AyG. 
etiam ad illioita ruuiit C. 3) quae siut AYb,rmva. quot sint fh. 4) Litotes om. AYb2,r. rell. 
litotes, lictotes, liptote , litote. conf. ad I, ] , 20. ac si graiiis et ir. Ayb.r. grauissiOT?(s et ir. 
mvafh. non leuis i. e. eratus 2. 5) glossam om. Ar. \n\. '(li. 6) schol. om. luxuna fh. rell. 
in luxuriaw. proni scil. •([)R\2,v. sc. proni mvafli. scil. om. C. 7) Schol. om Aybjr. Z/totetice 
1. rell. litt. lipt. lipo. f h : 'jTToHcTt/.dis. nulla dif!"., nuUo discrimine C. 8) A: hassareit i. quod bassa- 
reus. Dictus est etc. Haec legas: bassareu inuituni 5?<atiam] Bassareus dictus est. Loc. Persii oni. 
Aybl^r. dictae. Vestis enim (bassaris om.) genus est usque ad podes et dimlssne A. Ij/die A. lulie ■/. 
lirfiae b. Lydiae Ca, recte. conf. Eurip. Prol. Bacch. — Libi/ae r, libyae mvafh. Vestis enim genus est 
yb. fZnnissa y^- demisia 12RG,va. c?/miss«e A,rC. cZemiss«e mfli. De genere uestis modo dictum 
erat. bassor/s enim uestis genus vaC (gen. uest.). basaro b. uti soknt uel uolunt b. rell. uti 
uohtnt. Bassareus bacchus dicitur a genere uestis Itaccliajitium: quae usque ad pedes est demissa 
dicta a bassa?-i« loco ubi fit 2. 15) inui<«s R. o\soYteat AR2, opor^e/ y1i,Crmvafh. aut certe — ■ 
Orgia om. Aylj^r. 17) trieterica Ca. tria terica R,mv, Tripterica fli. common. sacra C. Thyas 
R,Cmvfh. thias G,a. 18) arcAana yb. natur« A. e^ om. fh. se per A,mvafh. se7?^per ybR. se int. 
seinper uemis secr. 2. 21) Reprime om. Ayb^r. remoue 2. contine b. sicttt — reprime om. A, 
qui habet : precatxu- lib. — incitamenta quae se ipsu [om. ad'] insaniam «wceudunt. ut in bere- 
cinthio monte per misteria matris deum. Nam timp. strep. pro ebr. posuit. Sicut — reprime 
ybrmva. per mi?^/steria b. jjcr ebrietatem b. Nam — posuit Ayb,r. crepitum r. berecinf/io r. 
rell. berecinlluo. Prior scholii pars seriorem originem prodit. hiuc alteram reddidi pleniorcm, 
adpositis uerbis rejjrimitur ebrietas. Difiiciliora sunt : quae ipsa se in insaniam «ccendunt Rl,a. 
ips« se ad ins.  acc. C. ipsa se ins. acc.  v.  Pro quae se ijjsa ins. inc. (A) aut quae se ipsam ins. 


76 ACR. ET PORPII. COMM. 

(autcm) Liberum, ut contineat ab co furoris incitamenta, quae saeua ip- 
sam insaniam accendunt, sicut (ut) in Berecynto monte (reprimitur ebrietas?) 
pcr mysteria matris deum ; nam tijwpanorum strepitum pro ebrietate posuit. 

IBerecyndo.   Phrygio; Berecyntos enim castellum est Phrygiae.] 
.'■) 14. Caecus amor sui.   Propter  ebrietatem  nescius  sui.   [Est  autem 

epitheton amoris perpetuum, ut \'erg. A. IV, 2: Volnus alit uenis et caeco 
carpitur if/ni, et G. III, 210:  Caeci stimulos auertere amoris.'] 

15.  Vacuum.   Vino uanum. 

Plus nimio.   [Phis iusto]  Phis sibi adrogando quam oportet  [ut idem 
10 C. III, 21, 17:  Tu spem reibicis mentibus anxii.s.   Viresque et addis cormia 
pauperi Post te netpie iratos trementi Regum apices neque militum arma^ 

l(i. Arcanique fdes prodiga. Perfida et quae commissum uulgat ar- 
canum.  . 

Perlucidior.   Id est, omnia nudans, sicut in uitro omnia uidentur  [et 
15 subsequitur a superioribus ubique subaudis]. 

PORPHYMON. 

Nullam,  Vare, sacra uite prius seueris urboretn.  Vinum laudat suadens 
Varo, ut in regione Tiburtina viitem potius (prius) quam (aliam)  arborem 
20 serat. 

2. et moenia  Cathili.   (Et) Supra (ad od. 7, 13) ostendimus, Cathihun 

et Coram fratres fuisse (esse) Tiburni, cuius nomine Tibur condiderunt. ' 

7. Ac ne quis modici tr. mum. Liberi.   Ne quis, inquit, inmoderate bibat, 

exemplo sunt Lapithae et Centauri, qui in conuiuio Pirithoi hac ebrietate 

25 pugnam contraxerunt. 

aec. (•() sfi-ibendum es< uel: cum compendiis tipaa , quae sc. tympana, (1): quae sc. lymphana. 
et tymphima iiicitamenta furoris. C: quae tympana) uel : quae se. = se2<a ipsam, aut quod supra 
posui.  B'.p:  — quae se ipsa ad cupiditatis amorem insaniendn accenduiit. 

-1) Schol. om. Ayh.r. I5erecyii^/;06- afli. berecyni!/t/os mv. Berccyntus C. 7nons est Phr. C. est 
phrig. Rl (frig.). rell. Phr. est. 5) per ebr. bRl,r. A,r om. est autem ep. am. perp. et duos 
Verg. locos. 8) uiuo nanum ARl,mvafli. uaiium uiiio b. nacuuni] stultuin 2. 9) plus iusto B^^Cfli. 
<mi. ARI2,mva. \2) fundit arc. m\Ai\\. fuffet aich. r. iwhjet arch. Ii. v\\\get arch. A. lyromit arc. 
2.  proJiV arc. C.  et quod b.   14) Hcli(d. om.  A.   Et subseii.  — siibaudis om.  Ab2,Cr. 

PORPII. Ode XVIII adVarumR. 19) potius MARb2G, prius rvafh. prius. potius, melius 
C. aliam scrat arb. al. arb. fh. aliam om. M2G,rva. 21) et moeni« cathi//i MG. Cathi//. a. 
Ca/ili Cfh. m^rcnia Ca^Ailli R. ca^illi ?-v. Moenia in jjapyris et uett. codd. frequentius (luam 
innenin. A'athillus M in schol. ad C. II, (3. Cathi//i plurimi uett. codd. Horatii. coram MRG. 
cAornm 2. rell. coracem. 22) tihur^ini MR. tibur</ rvfh, quod falsum esse supra uidimus. Ti- 
burnj C. IIiic pertinet scholion apud Suringar. III, Ififi ex cod. Theuenot. Abice ^'^ quod libri 
tucnlur antc suprn . px lemmate repctitum at(|UO a no^tro loco prorsus alienum. M sine lem- 
matf perKit: Ac ne (piis etc. inmoderatc M. hi;;/j/tae R, laph. et lamph. b. 24) perithoi R, rell. 
l.irith. fpyrilh. rv), recte, quia llctpfDoo; graece scribitnr. Ilom. II. 11, 741. XIV, 317. Od. XXI, 
295. Iles. Sc. 178. Paus. V, 10, conf. Ouid. Mct. VIII. .'in.l. XII, 218. Ponl. II, (!, 20. Tr. I, 
5,  19. Marlial. VII,  23. X,  1 I. 


IN CAllM. I,  18.  1<). 77 

9. monel Silhoniis, Sithonii Thraccs siint, qui, pcr iiinolcutiam inui- 
tati, ctiam inlicitos concubitus audent. 

11. Non C(jo tc, cand, linssareu. A gcncrc ucstis (Baccharum Acr.) 
Libcr Bassareus appcllatur, undc ct ipsac Bacchac Bassarides appcllantur. 

11. 12. nec uariis obsila frondihns  Siib diunm rapiani.   Non  i^rofcram  5 
iu publicum mysteria tua, inquit, latentia alioquin ct secrcta.   Sed pcr allc- 
o-oriam hoc uidetur dicere:  ea quae fidci meae commissa  sunt,  nuinquam 
cgo ebrius factus prodam. 

12. Saeua tene cum Bcrcijnfio Cornu tympana.   Oro tc, inquit, contineas 

a  me,  o  Liber,  furoris  incitamenta,  quae  [ad]  cupiditatcm  insaniendi 10 
accendunt. 

Caecus amor.   Cupiditas [. . omnium uitiorum . .]. 

15. Et tollens uacuum phis uimio (jloria uerticem. Eleganter, quia ex 
ebrietate plerumquc plus sibi adrogant quam debent. Vacuum ergo ner— 
ticem uanum cerebrum acclpe. 15 

CARMEN I, 19. 

AORON. 

Mafer saena cup,   Hac ode  renouari  sibi  amorcm  dicit ueneris  in- 20 
stinctu (ac uino), adiuuante [hunc] licentia [et Libero].  Terentius (Heaut. 
ni, 1, 74): Nam corruptiorcs (deteriorcs) omnes sumus licentia. 

1) Sitonii r. iwlic. MG. in lic. 2. Quattuor extrema uerba eadem sunt in Acrone, qui pro 
uinolmtiani (uinwl. M. mol. rv) habet ehrietatem. Porph. addidit inuitati i. e. incitati. 3) Bcp: 
bassareu liber a quodam genere uestis dictus, cum qua et pingitur. 6) alioqujw MK2 , Cafh, 
rell. alioqMJ. et secr. MG, rell. ac secr. 7) uid. ostendere 2. 10) fe oui. R,rvafh , o om. afh. 
- - quae se ipsa ad cup. ins. acce?tdunt M,fh. accedunt R2,rva. Conf. Acron, Bcp : Sensus est. 
Oro inquit te liber ut contineas a me furoris incitamenta quae se ipsa ad cupiditatis amorem in- 
saniendo accendunt. Vide utrum praestet lectio: quae strepitu cup. ins. accendunt. 11) glossam 
(bBcpRr,fh) om. MG.i-va. 13) .4/toIIens fh. plerwmque sibi rog., om. ^^Zws M. qiii h. B man. 2: 
Eleganter dictum quia — debent. Post uacuum ergo uerticem habent fh signum lemmatis atque 
inter haec uerba et tianum cerehrwn haecce ex Acrone transsumpta: uel plus sihi arroyando uel 
uacuum uerticem. 

ACRON. Pueros adloquitur A, oda ipsa caret inscriptione. Ad puerum suum de gliceria 
meretrice herotice dicolos. Rl (glicera) b (de cliceri amore erot. dic). ad pueros suos mvafh. 
20) renouare (Porph.) uen. inst. dic. mvafh. //or«<H«s in hac 2. 21) h^mc AbR12,rmvafh. hanc G. 
hMic non ad amorem sed ad instinctum ueneris pertinet. namque in oda ipsa Venus dea est, 
non in hoc scholio, neque etiam ad iuuanfe //imifoa e< //iJerio recte dicitur. Scholia Acr. etPorph. 
sibi simillima alterum ex altero profecta itaque deprauata uidentur. Bcp : Hac ode renouari sibi 
amorem dicit instinctu ueneris «c wini adiuuante licent/ae libertate (ora. Imnc'). scribitur autem 
in clyceram meretricem. Pro licentme scrib. licent/« i. libertate. nam Zibertas pro Zicentia dici- 
tur, cui Romae ut ipsi Libertati Cic. N. D. II, 23. Liu. XXIV, 16 templum exstructum erat. 
conf. Cic. Leg. II, 17. In scholio u. ueneris , ttini, licentia et libertas nomina appellatiua sunt. 
sic infra licentia per otium explicatur. ueneris inst. ac uini b.  Veneris et Bacchi instinctu C. Ut 


78 ' ACK. i-:t roiuni. comm. 

1. Matcr sacua. Venus crudelis iii amore. undc (Fer(/. B. VIII, 47-50: 
Saeuus Amor docuit gnalorum sanguine malrem Commaculare manus) crudelis 
lu quoquc mater. [Et alihi A. I, 4: Saeuae memorem Junonis ob iram, et 
A. XII, 107: Malcrnis saeuus in armis.   Dicit autcin Vcnerem, ut  Verg. 

i)  (A. I, 72(1;: Matris Acidaliae.'] 

2. [Thebanaeque. Quia de Thebis fuit, Ur^paivsvr;?.] Semcles. Nomen 
matris ])ueri.   Puer. Dionysus. 

3. Lasciua Licentia.   Otium, quod semper iu lasciuiam resoluit. 

4. Finilis animum rcddere amoribus.   lam desertis et alienis ab animo, 
Jo denuo, isdem incitari. 

5. Glycerae.   Nomcn pucllae amatac. 

('). Splendentis Paris marmore purius.   Parius lapis candidus est, unde 
multa signa [fiunt] et propterea niueamque.   Paron (dixit Verg. A. III, 126) 
ct (G. III. 34): Parit lapides, spiranlia sigua et (A. I, 593): Argentum Pa- 
15 riusque lapis circumdalur auro. 

7. Urit. Inccndit [ut] Verg. (G. III, 215): Carpit enim paulatim 
uritque uidendo Femina, et (A. IV, 68):  IJrilur infelix Dido. 

(Jrata proleruilas.   Amantibus grata procacitas siue impudentia,  qua 
intcrdum consucuerunt commendari mulieres. 
20 8. Lubricus.  Ad libidincni jirocliuis.   Adspici.   Ad adspicicndum. 

libertate in Bcp aliisque coiUl. Poriili. glossa est, sic et Libero in b aliisque codd. additamentum 
serius factum in Acroue. a<Iiuuan/i^?<5 non in libris est. Licentia et Libero AbBR12G,rmvat'h. 
lic. de libero v. C : ait sibi renouari amorem Glycerae, Veneris et Bacchi instinctu : idque fieri 
nimia indulgontia licentiaque. unde Teront. omncs deteriores ^««5 liceutia. nam om. Cfh. cor- 
ruplivres omnes sumis lic. Ab,r. corrupt. sumus omu. lic. G,mvafh. deteriores su. omn. lic. R2. 
1) Venus crud. in nmore nnde b. sctena'] crudelis modo mva. modo om. C.mo. crud. R2,fh. 
vl RlG,mva. vnde b. reli. om. nt. Verba Saeuus — manus mvafli. Mater saeua cup.'] Virgil. 
criidclis tit rjuofjuc mater. Ar (om. mater). 3) et alibi Cvafh, et om. Rl. magna IG, nxAgnum 
R. hoc adiectiuum ex Seruio ad Verg. loc. inlatum. conf. He^-u. ad A. I, 99. Magna ut ui l,m. 
Et : Stal mat. mvafii. AbrC om. Dicit — AcidaUae. G) gloss. om. AbC,Cmva. quia de thebis 
(tcbis R) fuit Rr. qitae de Thebis, '6'i'^j'x\.-(vnfi fli. 7) gl. ad Semeles om. A. Semelae numen 
ct matris jntcri lir {est om. r). Semele n. e. m. Dionysii Cfh. puer. Dionystus pro Dionys?<s ha- 
bcnt Ab2Rl,Crmvafli. conf. Apollod. III, 4, 3. Nonn. Dion. IX, 19 et Cic. N. D. III, 23. 
(2«» col. ap. Tlieb. om. Ali. 8) Otium quia R2. resoluit A. soluitur C. rell. resoluitur. 9) his- 
dem AR, isdem 1>G, rell. iwdeni. n me iam desertis 2. neglectis et tsWmatis a mc, denuo iisdem 
/ncitari C. cwcitari GV 11) uo. jiu. am. AR,r. amatae om. b2. rell. no. am. pu. 12) candi<7MS 
ARb (oni. parius) r. rell. candidissimiis. iiule multa signa (om. Jiunt) AbR.r. et propt. AR,r, ut 
propt. b. ej; quo multa C. Ulixit Vcnj.' om. Ab,r. jiarium marmor albissimuiu cst 2. jiaron ct 
parii lapidw Ab, rell. lapide«. conf. Ileyne: 'alterum poeta dignius.' 11) parius^i^c AbR,r. rull. 
pnriiixjic. circum«la<«r ARG,Crva. rell. circumda/:«s. conf. Soru. ad A. III, 126. IG) ut G. ut 
ucrg. oni. R. uritur (urit b) inf. dido Al),r. oin. aet. locuui. Nec ~ herbae IG. s. inp. Ab. 
grata nmatoribu» 8cil. R2,r. r/rain prof. asj^eritas, procacitas, impudcutia quae amantibus non- 
nunqunm grnta est C. b in giossa amuturibns, in siholio amantibus habet. consweruut bR,v. 
20) ]irocliu)/« b,r. A om. gbjssaiu. aspici ad asp. RA2,r. pro ad asp. b. aspectu C. hanc gl. om. 
AlG,mvafh. 


IN CARM. I,  19. 79 

9. 10. In me tota rucns Venus Cyprum deseruit. Id cst, Cypro relicta, 
in qua colitur, insula, Vcnus nic totuni occupauit. 

10. Nec patitur Scyt/ias. [Non sinit me cantare dc procliis] Dicit 
(autem) sc aniore Vcncris et dcliciis occupatum scriberc bella non posse. 

11. Et  ucrsis  animosum  equis  Parl/ium.   Aucrsis,  in  fugam  retortis;  5 
quare  fortiores  dicuntur  Parthi ,  ut  {Lucan.  1,  230):  Et missam Part/ii 
post terga sagittam. 

12. Nec quae ni/iil adtinent. Id cst, quae ad uoluptatem non pcrtinent 
ncc adtinent ad amorem, ut Verg. (B. II, 71): Quin tu aliquid saltem po- 
liiis, quorum indiget iisus. 10 

13. Hic uiuum m. cesp. /lic Verb. pn. ponite turaque. Viuus cespes 
(Vcrbena) aut terra uirens, aut cespes ad sacrificium. 

Verhenas. Hcrbas sacras ut ( Verg. B. VIII , 65) : Vcrbcnasque adole 
pinguis ct mascula tura, ct {Terent. Andr. IV, 3, 6): Ex ara sume /linc 
uerbenas tibi. Bene autcm uerbenas, cespitem et tus Veneri promittit, quac 15 
non placatur sanguine, ut Vcrg. (A. I, 335): Tum Venus: Uaud equidem 
tali me dignor /lonore, et item (u. 416): Centumque Sabaeo. Ture calent 
arae sertisque reccntibus /la/ant. 

15. meri'] ueteris uini. 

16. Mactata ueniet /enior /lostia.  Hoc est, /enior Glycera [Veneri] ue- 20 
nict, quam proteruam dixerat. 

1) Id est AE,r. uenus scil. me totum occupauit b. Cypro insula relicta, ubi a. c 
me tot. occ. C. 3) ^^''on — prodiis om. Ab2. canere proelia C. 4) autem om. Ab2,r. se scrib. 
mvfa. scythas in Hor. scitas in Acr. A. 5) Auersis, non Ac uersis ut Vauderb. refert, A in 
Hor. et Acr. aiieYsis b. si quid tempt. esset, a = aut scribi posset, sed auersis glossa est in 
odam transsumpta. uersis in fugam. sic. et m. P. p. in t. sagittam C et mvafh. pos< t. sagit- 
tajn AR,r. Othior miss« p. p. j^ost terga sagitta b. conf. Verg. G. III, 31 : Parthum uersisque 
sa^iitis. 8) adt. A. 11) Locus facillimus difficilis factus ab ipsis editoribus qul simplicem 
scholiorum ordinem turbarunt, secundum quem uitius cespes , ut in ipso carmine, uerbenas et 
tura praecedit. Hinc scripsi : Viuus cespes aut etc. Verbena aut t. uir. mvafh. uerhena om. r. 
Editiones pergunt : Bene autem uerbenas — halant. Verbenas autem dixit — thura. Nihil 
medela nostra simpliciiis, nihil orationi Acronis magis consentaneum. C : uiuum m. cesp. altare 
factum de ccspite uiuo — uerbenas. herbas sacras. ut — tura et ex ara — tibi. Verbena au- 
tem est herba uirens. bene certc uerbenas cesp. et tus requirit, quia Venus non — halant. 
Nann. in Misc. III, 8. Lamp. Grut. I p. 1265 ex cod. Blandin. nihil noui adfert, om. schol. 
ad u. 13 pergens: Herbas sacras i, c. verbenas u^t est Verbenas adole — thura. Bene autem 
uerb. — halant. Verbena om. AbR12G,r, qui omues accusatiuo cespitem nominatiuos adposue- 
runt. cespitem terram uiridem, qua utebantur in sacrificiis: bene autem 2. quae sang. non pla- 
catur A, quia non pl. sang. bC. quae n. placawtur sang. fh. Verbenas autem — tibi om. IG. 
toraque constans omn. uett. codd. Hor. et Comment. scriptura, thwx. recc. 18) meri ueteris uini 
AbR,r. piuri et ueteris 2. meri uini Bcc. rcll. om. 20) Id est — mansuescet om. A. lewior 12,r. 
facto ueneri sacrif. b. Veneri pertinens ad mactafa siuc factu sacr. a uostro loco alienum est, 
quippe ex Porph. inlatum. 


80 ACll.  ET rORPH. COMM. 

PORPHYRION. 

Mdtrr sdcuft cup. Ilac ode renouari sibi amorem clicit instinctu Ve- 
ncris ac uini, adiuuantc [etiam] liccntiae (licentirt, id est?) libertate. 

7. Irlt i/rata jirotcru.   EpajTixaj? dixit,  quia plerumque ipsa superbia 
.-)  ac fastidium mulieris magis eam amatori commendant {commend at). 

8. Et uultus /liin. luhr. aspici. Mire dictum. Est sensus: cuius uultus 
cum adspectus est, lubricos in amorcm sui facit iuuenes. 

10. 11.  \ec patitur Scijthas . . dicere.  Hic ostcndit, se in deliciis Ve- 
neris occupatum non j^ossc res bellicas scribere. 
10 12. Nec quac niliil adt.   lucundc nihil ad se pertincre ait,  nisi quod 

ad Venerem pertineat. 

16. Maclata ueniet lcnior hostia. Veneri scilicet niactata hostia Glycera 
lcnior ueniet, dc qua bene hoc dictum est, quia proteruam eam esse iam 
dudum ostcndcrat. 

CAKMEN I, 20. 

AtRON. 

J5 fV/e p. m. Sabinum.   ^Maecenatem  inuitat ad  cenam,  cui  mediocrita- 

tem suam excusat, promittens ci uinum Sabinum (nouitate uile sed), quod 
in amplioram Graccam (miscrit), ut inde aliquid traheret suauitatis, eo tem- 
pore (miserit?) quo ille in thcatro a populo hiudabatur. 

POKPH. Ode XX R. 2) renouare rvfh. dicit MR2. alt amorem afh. om. i-v. adiiiu. 
etiam liccnciae lib. M. Etlum uncis inclusi; medela iubente etiam non opus cst. conf. simile 
Acronis scholion. 3) E[>(ut. di.xit M2. dix. £p. fh. dixit om. C. epujt. om. rva. hereticos dix. 
b. ac fast. oni. B'i. Ad fast. Mb. nuitjis om. 15'v. connnendweut b. rell. commenda^. 6) Omnes 
codd. Hor. et Porph. h. 1. habcnt ««Itus, non ?«)ltus utpote quam script. uett. codd. Hor. alias 
tucntur. Pro uulg. lectionc Mire. dictum est, cuius etc. scripsi Mire dictum. Est sensus : cuius 
etc. ett ora. bC. asp. MH'^bKCrvafh. in sui am. R. dictum: uultus enim cuui aspicitur, in libi- 
dinem procliueis facit uiros C. Huic schol. adiunx. fli : non permittit, ait, dicere bella uel res 
alias (bellicasV), quae non pertinent ad Venercm : sed illud cogit dicere, quod exiietit natura. 
Haec om. MKG,rva. nit om. b. natura illius bB'^. ««inent Bcp. quae nikil (sic) sed quae exp. 
nat. illius B'j. 10) jocundc KG. ««cundae M. j^ertinewi 2. abieci alia et scripsi nisi qttod ad u. 
pertinea^. Quae — pertinen^ (Acr.) liliri IVre omnes. 13) lewior r in lemm. et in schol. v 
lci/ior in lenim.,  lenior in schol.  ia?ii oni. b. 

ACKON. Ad Mecenatem A, oda ipsa carct inscriptione. Prosphonetice mecenatcm ad 
cenam inuitat b. Prosphonetice dicolos ad mecenatem ode XX. K ad Acr. Prosphonetice ad 
mecenatcm  inuitans eum ad uinum.  B'.tKE. 

15) cenani bG. cacn. frcquentior uctt. codd. scriptura, coen. recentior. inuitat excusans C. 
promittens^j/e ei — om. nouitatc -- om. graocam — misera< — om. inde — c-o«traheret aliq. 
HH.au. quod age factum dicil  eo tcmp. laudal.atur C.  sed quia 112,  rcll.  sed quod amf. AG. 

17) eo oni K2. Cum haec scliolii pars noii ad argumentum scd ad uerba datus in theatro cum 
t. pl. pertineat, satius duxcris eam ad u. ;j. 1. collocare; aut scribe: quod — miserit eo 
temp. etc. 


IN CARM.  I, 20. * 81 

1. Vile. Aut noimm aut ccrte [abundans icleoque] minoris pretii, ut 
Verg. (G. I, 227): Viciamque seres uilem que faselum, item (ibid. u. 274): 
Vilihus aut onerat pomis, aut uilc [uinum] propterea quod ipsi uile sit, qui 
meliora potare consueuerat (consueuerit). Ordo est : Carc Maecenas, eques, 
potabis uile Sabinum modicis cantharis, quod ego ipse leui conditum Graeca 5 
testa, cum datus [est] tibi plaiisus in tlieatro, ut ripae paterni fluminis 
simul et iocosa ima2;o Vaticani montis redderet tibi laudes. 

Modicis.   Aut paruis aut modum habentibus. 

[2.  Cantharis.   Vasis uinariis ansas habentibus.] 

3. leui. operui [protuli, ut Terent. Heaut. III, 1, 51: Relevi dolia omnia.']. JO 

5. Maec. equos. constat Maecenatem in equestri dignitate mansissc 
sua uoluntate, dum ei facultas consulatus (consulatus adipiscendi? lati 
claui?) paterct. 

1) Verba Aut noumn — pomis  inferius  posita  sunt  in  b,r.  ideoque  om.  Abl2G,r.   Aut 
nou.  aut c.  abund.  ideoque  oni.  C.   Si uero om. fli.   Si uero uio.  scr.  om. Abl2G,r.   2) ite^n 
uilibus Ab. nu7ic uil. r. rell.  et uilibus.  abundans  ideoque om.  2.   3j  aut uile , scil.  tuo palato 
C.   4) consueuera^ AbRl ,rmvafli.  consueue?7V  2G.  Ordo est — laudes om. AbBcp.   6)  est in 
edd. omnes transiit ex glossa cum tibi plausiis s. est Bcp. Kare mec. b, ut fcari III, 7, 21. A habet 
A-are in Hor., care in scliolii lemm.  inferius.  conf. Ziaritate in  schol. Acr. Carm. II, 8.  krmi = 
caris — simi in schol.  Carm.  1, 24.  Kartaff. Epod. \1I,  5 b. IX, 25 yb.  Carm. IV, 4,  69 b 
et Bern. K.  Kardines Carm. I,  25,  6. Ay.   A;are etiam in codd. Verg. A. VIH,  377.  Wagner. 
p. 444. Mai. ad arg. or. Cic.  in P. Clod.  et Cur. p. 66. Putsch. Tereutian. p. 2400.  Val, Prob. 
p.  1515.  Inscriptionem  Treuir. uidi:  Coniux Aiarissima.   8) «?<<• paru. A,r. aat om. R12,mvafh. 
gl. in bC: modicis paruis.    9) Gl. om. A1,C.  cantor. bRBcp.   Locum  Verg. B. VI,  17 add.  G. 
cantharis. poculis C.   10)  Quidam lacunarum auctor scripsit: leid . ..... «perui,  dicens: ante 

aperui uocem hicunam signaui, quae ope Comm. Cr. fort. sic explenda est : leui , id est , sig- 
naui, contraritm est releui, id est, resignaui ; eodom fere uel ad similia ducit Porph. scholion. 
Lengior profecto lacuna. Quae si statuenda esset , non signaui sed uerbum soUemne (jypsaui 
ponerem. conf. Colum. XII. 36. 39. 41. 42, qui ibid. 16 gypso linere habet. Demde neque ex 
C neque ex Porph. sed potius ex Terentio contrarium releui uel regypsaid huc trahere opus 
est, cum pro aperui sine dubio scribendum sit operui, utpote quod iam Vanderb. eruerat. Ape- 
rui ex Porphyrionis explicatione loci Terent. una cum eodem in Acr. transgressum est aeque 
ac protuU, quo uerbo hoc ipsum «perui in Porph. explicatur et cuius contrarium est u. condi- 
tum. Leid aperui, protuli. pro ut releui dolia omnia. AE12G ,rmvafh. uere leui do. omnia r. 
leui. gypsaui. obstrusi. huic contrarium terencianum ilhul. dolia omnia rekui i. «periui b. eleui 
(man. 2 leui erasit e in cp) gipsaui, operui B'^ , uterque a manu 1 ad marg. iiel releui. Par. 
C: eleui. gipsaui. Ex rell. Pariss. Horatii codd. R: aeleui, e cum cauda, non eleui. E: eleui, 
man. 2 antep. r, in glossa autem: conditum eleui. P : leui, re a manu glossatoris cum glossa 
reletd i. aperui. H et Bern. C (542) habent eleui sine glossis. hoc praeteritum uerbi obsoleti 
ortiun uidetur ex scholii uerbis ipse leid et tamquam glossa in quosdam codd. Horatii inrepsit. 
Vet. M ad Porph. habet in lemmate nouam lectionem conditum elegi una cum supra scriptis 
uerbis ab eligo p t = praeteritiun, in ipso scholio autem extat releui ex Terentio inlatum. uide 
infra. 11) Hoc schol. ut rell. ad h. o. post u. protuli om. 2. 12) ordine nuper pro dignitate 
iuculcatum, ut cum pro"c/«7M,  quod omnes libri tuentur, quippe Acronis oratione  consentaneum. 

conf. supra I, 3,  27;  6,  19;  12, 33,  35.  37. 40.  dum ei (lacunara  relinquens u. 

consulatus s. lati claid') facult. pat. A. dum et fac. pat., om. consulatus, r. dum ei facultas fierelf 
ad altiora conscendendi C. rell. habent consulatus. in Porph. lati claui. 

IIAUTHAL, ACR. ET PORPH. 6 


82 ACR. ET PORPH. COMM. 

5. 6. paterni Fluminis. paterni ideo , quia de Tuscia fuit Macccnas, 
unde oritur Tiberis, ut Verg. (G. 1.499): Quae Tuscum Tibcrim et Romana 
pnhitin seruns:  naui ct Porsennae dicitur adfinis fuisse. 

7. 8. Reddcret — imaqo. pro eeho; scilicet mons Vaticanus est uicinus 
:>  thcatro, in quo dicit pcr echo uoces auditas, ut Verg, (G. IV, 50): Saxa 
sonant uorisque ofjhisa resultat imugo. 

9. Caccuhum.   Vinum Campanae regionis. 

praefo.   praehun dicitur, unde premi uuae consueuerimt. 

Caleno.   Cales ciuitas Campaniae. 
10 10 — 12.  mea  nec — Pocula  colles.   Id  est:  non  fruor uino  ilhirum 

ciuitatum, neque sunt mea pocula similia. 

Falernae uiles. probati uini et optimi, dc quo (Verg. G. 11, 196): 
Nec cellis ideo contende Falernis. 

[11. ^ieque Formiani.   Formiae ciuitas est, unde est hoc deriuatum.] 

PORPHYRION. 

Vih p. m. Sahinum Cantharis,  Graeca quod.   Maecenatem ad caenam 
inuitat promittens se ei uinum Sabinum  exhibiturum,  quod in amphoram 
Graecam miserit, ut iiidc scilicet aliquid adduceret suauitatis. 
20 1.  Vile Sahinum.   uilc pro non uetusto uidetur dixisse.  Alioquin Sa- 

binum si uetustum sit, non est uilc. 

Modicis. Videtur modicum pro paruo positum, quod Quidam negant 
existimantes modicnm a modo dici ct significationem habere eius quod 
graece tj.£Tpiov dicitur. 

3) porse/jnae A ut onines uett. codd. ad Epod. XVI, 4. porsenne b. rell. porsewae, personae, 
porrennae etc. dicitur fu. propinquus C. arffinis A. rell. aff., afinis b. 2) ut onin. libri, non unde. 
4) per echo scil. fh. per echo s. uaticani. ■vina. Scripsi itnago pro echo et scilicet ad Vat. mons sumpsi. 
ioc. iniaijo ccho. Virg. etc. C. Pro echo scil. uaticani. Vaticani etc. 1. ad laudes imago pro echo s. uati- 
cani montis. cst nions etc. r. resonet uel resonaret per ciAwm b. (et infra : in quo dicit per 
echum uoccs auditas.) per ecko R, om. scil. Nann. Misc. III, 9. Grut. Lamp. I, 1244: — ut 
ripae fluminis monsque Vaticauus per eclio resonarent. similiter b: Tantus fuit ille plausus ut 
ripi' fluminis ct mons uaticanus per echo resonarent, Ilinc glossa Acr. per echo. 7) campan«e 
A. rcll. campanme. Vin. camp. reg. et tante fortitudinis est quod homiues cecat b. Vinum 
uenustura quod cito caecat sensum hominis B«p. 8) praelum Bcp b (in schol. prelum). plures 
uett. codd. i)rclo. vide Wagner. ad Verg. G. II, 242. uet. Bern. K proelo. — consueueront A. 
consucuerHUt blG,r. consueueriut R,nifh. consucrint v. plo. i. arbore b. 9) Caleno ciu. camp. 
A. calcno calo ciu. camp. 0])timi uini ferax b. Calcnum uinum optimum dictum ab oppido calos 
quod est opt. uini ferax Bcp. Csxles Virg. A. VII, 728 (plur.). Sil. XII, 525 (singular.) Cic. 
Att. VII, IJ. XVI, 11. 10) frurtr b. schol. om. A. de quo nec illis AbRlG,r. om. Et quo — Rhe- 
tica. 2. ."chol. om. A. Formia ciu. bRl ,"r. rell. Form/ae. Formiani. a Formiis deriuattMum C. 
dcriua^'»»;» <i. deriuatuT r. rell  dcriua<«?rt. hoc est b. 

POIJPII. Ode XXI ad Moecenatem R. 19) amf. MG. miser«m,rvfh. rell. misen!:. 20) sua- 
uitatis. Quod uile pro MR. alioqum MBR,afh. rell. alioqw/. 23) dici MbRB. rcll. dictum. metrou 
MbBG2. |ji£Tpiov rvafh ct  Auct.  p. G89. 


IN CARM. I, 20. 83 

5. Maecems eqves. Constat Gaium Maecenatem in equestri dignitate 
sua uoluntate permansisse, cum utiquc facultas lati claui pateret. 

5 — 8. paterni Fluminis . . . Yaticani montis imago. Tiberis ex Etruria 
uenit.   Quem patermim Maecenati tlicit, quia inde Maecenas oriundus. 

Vaticumim autem montem non longe a  tlieatro Pompei  esse  sciraus,  5 
quem resonuissc simul cum ripis Tiberis plausu populi dicit. 

2. 3. ego ipse tesla Conditum leui. Dicit se hoc uinum per semetipsum 
in ueterariimi condidisse, leuisse se ergo gypso utique uult intellegi. Huic 
contrarium est Terentiamm illud (Heaut. HI, 1, 51): Releui doliu omnia, 
omnes serias, quod significat: aperui et quasi regypsaui. JO 

3. 4. datus in theatro Cnm tibi plausus. Diximus et supra (ad C. I, 
1, 7), claros et bonae existimationis uiros plausu populi solitos fuisse in 
theatro excipi, malos autem sibilari, 

10. Tu bihes nuam.   Pro uiuo uuam posuit. fiSTtov'j[j,ia tpotto? dicitur. 
Huic contrarium Plautus in Trinummo (H, 4, 125) fecit, uinum pro uua 15 
dicens:  Ti<m ninum, priusqnam coctum est, pendet putidum. 

10. 11. 12. Mea nec Falernae — Pocula colles. Ordo est: Mea pocula 
nec Falernae uites temperant nec Formiani colles. Per quod significat 
nec Falernum uinum se habere, quod ei in caena exhibeat, nec For- 
mianum. 20 


1) Care maec. equaes M. Gaium M. 2) laticlau» B man. 2. laticlaui r. uestis laticlauia 
Inscr. Grut. p. 180. n. 5. angusto clauo contentus. Vellei. II, 88. 4) paterwMm MRG,v. pri- 
mum r. rell. patrem. — fuit oriundus afh. 5) autem om. fh propter nou. lemma Vaticani montes. 
n. 1. esse a Th. Pompe?» afh. Vat. mons nou longe abest a Theatro Pompe/i etc. C. 7) Lemma 
in M: Conditum elegi cum uerbis supra scriptis ab eligo p t = praeteritum. Lectio elegi non ex ego 
leui orta uidetur sed ex eo quod eius auctor uiuum ipsum lini posse dubitauerit. Horatius autem non 
potuit dicere, prius se condidisse atque tunc elegisse testam sed uinum testa graeca conditum le- 
uisse. Quod satis clare in scholio enuntiatum est. 8) lectioni uulg. iuueterafoM» contradicunt uerba 
scholii ad u. 1.: uile pro non uesusto. Scripsi cum NR2G in ueteranwOT i. e. iu cellani uinariam. conf. 
Sen. epist. 1 14 et N. Q. IV, 13. Porph. ergo uerba quod ego ipse t. conditum. leui sic intellegit : 
quod i. e. cuius testam ego ipse condidi i. e. in ueterarium inuexi et leui. Dicit hoc uin., om. se, rfh. 
condidisse. .Releuisse M. 7'eleu. ex Terent. inlatum. rell. leuisse. se ergo M2G. Scliol. om. bBcpC 
egypsaui r. Quasi regyps., quia inusitatum uerbum est, 13) sibilari MRG,r. sibylari 2. couf. 
Serm. I, J , 66. exsih. a. C. ex sib. v. exib. fh. clan^s — claus* popoli M. — in thea6'«m 
supra ad I, 1, 7. b Bcc: Consuetudinem tangit populi romani qui plausu duces et primates uel 
nobiles (prim. etiam nob. Bcp) fama in theatro s?«cipiebant et contra turpes sibilo et sufflatio- 
nibus repellebant. b insuper habet: clari et bonae existiraationis uiri plauso populi ejjcipieban- 
tur in theatrw??i mali autem sibilabantur. 14) Pro uino uuam posuit. sicut uinum pro uua di- 
citur. Huic R. \).z~wk jigura dicitur 2 (om. pro uino. xpdr;.). Pro uino [j.c-. Tp. MG,rva. meton. 
pro uino C. uuam pro uino posuit metonimicos B. 15) facit 2. uua ponens b. 16) Istum. MG 
(1 m.). istu(^ AR2 — iWutZ Crvafh. coctum est omn. libri. 17) Ordo — colles MAb2BG, om. 
R,rvafh. 19) uiuum om. b2C. se nec fol. RBoi. ei om. Bcp. quod ei propinet nec C. Fopmianum 
quae Whyrum temporM?« (\\lis tGmpor<6«w C) fuere nobilissima fhC. 

6* 


84 ACR. ET PORPH. COMM. 

CAEMEN I, 21. 
ACRON. 

Dianam t. d. virgines Intonsnm, jmm, dicitc Cynthium.   Augustus lu- 
r,  dos saecularcs instituit,  quibus hymni Apollini  Diauaeque  dicebantur a 
nobilibus pueris ApoUini, Dianae a uirginibus.  Hac ode ipsos [ipsum] et 
docet et hortatur ut canant. 

1. (licite.   Cantate, ut Verg. (G. UI, 6): Ciii non dictus Ihjhis [puer et 
Latonia Delos']. 
10 2.  Intonsum p. d. Cynthium.   Crinitum  Apollinem  [a  Cyntho  monte 

Dcli,  in  quo natus est.   Verg. (B. VI, 3):  Cuni canerem reges et proelia, 
Cynthius aurem  VeUit et admouit~\. 

3. supremo.   Maximo, ut Terentius (Adelph. II, 1, 42): Pro, supreme 
luppiter, et  Verg. (A. VII, 220): Rex ipse louis de gente suprema. 
].-) 4. penitus.   Aut ualde aut familiaritcr, ut Verg. (A. IX, 141): Peni- 

tus modo non genus omne perosos Femineum. 

5 — 12.  Vos, laetam fluuiis et nemorum coma . . . Fraterna(pie  umenim 

h/ra.   Ordo [est]: Vos, dicite laetam fluuiis et coraa nemorum, [et] quae- 

cumque prominet  aut Algido  gelido  aut  nigris  sikiis Erymanthi  [montis 

20 Arcadiae] aut [nigris sibis] uirides Gragi, et, vos, mares, tollite Tempe 


ACRON. Ad choi-um uirgimim et inierorum Al , ut uet. Bern. K. Ad corum u. et p. 
Ode XXI R. Laudes ad chor. uirg. et p. iu dianam et apollinem b. Alii: Hymnos, ymnos, 
liymnus ad chorum (choros) in dian. et apollinem. 6) A: — dicebantur a nobilibus jfueri 
apolline dianae 7iirf/ines. hac ode ipsinn et docet et hurtatur ut canant. C : - — dic. a nob. pue?'/s 
puellisque: a pueris quidem Apollini, a puellis uero et uirrjinibus Dianae. id ipsum hac ode docet 
Iloratius hortatur<7?<e ut fiut. vafh : — dic. a nob. quas pueri Apollini, Dianae uirgines [canebant 
et flij hac Ode hoc ipsum docet (edocet fli) et hortatur ut vMMent. bRC,r: dic. a nobilibus, 
puerj apolliui dianae uirgine*. Hac ode — . apollini et di. 2. apollinw b. ipsum (chorum? hjnn- 
numV) Aljl,rvafh. ipsos R,r. docet Al.Cva. edocet bR,rfli. ortatur bli. can«t b. canant AR,r. 
9) et Latonia Delos om. AbB.r. ilas b. crinitum apollinem Abr, om. a Cyntho — admouif, 
quippe quae ex Seruio inlata sunt. Bcfb: cintlmmi i. apollincni qui intonsus pingitur ut puer. 
13) maximo o. A. summo, maximo C. Terent. om. IG. 2^1'oh et ah sine h in uett. codd. scri- 
buntur. ««mme iupp. b. 15) Aut ualde aut fam. A,rvafh. haec uerba om. 1. ualde aut fam. 2. 
iialde et fam. C. aut ualde fam. b. . IG) perosos A,Cfh. peros?«s b. peroswm lG,rva, ut Caris. et 
schol. Statii. 18) Ordo — lyra oni. A. cst oni. R,r ut infra ad u. 13. Ordo ineptus atque 
Acrone indignus estinn-afh: Vos dicite laetam comam nemorum et quaecumriue promiuet ^m- 
uiis etc. C: Onlo est : uos dicite hietnm /bliis (\. Jluuii?.') et coma nemorum quacumque — pha- 
retra lyra^pie fratcrna. Lectio comawi orta est aut ex laetoi aut ex linea supra lit. a, quae in 
uett. quibusdem codd. subinde syllabam productam significat ut in Bern. K et Par. B , qui 
habent comii, quae linea in aliis, ut Bern. C et P cp erasa est. Mirum denique est, falsam 
hanc lectionem in Verg. locum A. VH, GO transiisse, quem Porph. infra ad u. 12 huius odae 
laudat, ubi libri fere omnes aut laeta comam aut laetam coma aut laetam comam aut laeta coma 
prd tncra comaw habent, ita ut altcr locus ex altero deprauatus esse uideatur. 19) mons ar- 
cadiae gl. in  A et Btp (arc/(.) 


IN CARM. I, 21. 85 

Apollinis totidcm laudibus et Delon natalem et umcruni insignem pharetra 
ct fraterna lyra. 

7. Enjmanthi.   Mons Arcadiae. 

9. Tempe.   Mons ct amoena Thessaliae,  ut (Verg. G. II, 469):  Spe- 
luncae imtque lacus et frigida Tempc. 5 

10. Natakmque m. Delon.   In qua Apollo et Diana nati sunt. 

12. Fraternaque umerum hjra.   Quia a Mercurio lyra inuenta dicitur et 
Apollini data.  Fraterna (ideo? eo?), quia Apollinis frater Mercurius putatur. 

13—16. Hic beUum lacrimosum . . . prece.   [Ordo :  Hic motus uestra 
prece a populo ct princi})e Caesare aget lacrimosum bellum et pestem et 10 
miseram famem in Persas atque Britannos.] 

lacrimosum.   Luctuosum , ut  {Verg. A. VII,  604):  Sine Getis inferre 
manu JacrimahHe heUum. 

16. aget.   (Aut) auertet, (aut) abiget. 

15 
PORPHYRION. 

Dianam ten. dicite uirgines.   Dicite pro cantate positum [est], ut  Verg, 
(G. III, 6): Cui non dictus HgJas puer et Latonia DeJos. 

3. 4. Lafonamqne supremo DiJectam penitus loui.  Suprenw pro summo 
ut supreme Inppiter a Terentio (Adelph. II, 1, 42) dicitur.   Penitus autem 20 
diJectam pro ualde dilectam, ut Verg. (A. IX, 141): Penitns modo non ge- 
nus onme perosos Femineum, aut pro funditus dilectam intellege. 

4) Totum scliol. om. G, loc. Verg. om. 1 , rva. Mons et non ut nuper Quidam uncis 
inclusi. Liu. XLIV, 6 d«cit : Tempe sunt saltus transitu dlffiicilis. conf. Pliu. IL N. IV, 8 
et Aelian. Var. Hist. III, L Neque opus est Seruio ad 1. 1. aut ex C inducere loca. ora. 
AbRl atque omn. edd. , ut Tacitus Ann. III, 7 et Hist. III, 76. Acron ad Carm. I, 17, 4 
per amoenitates Thessaliae explicat Thessala Tempe et Bcp ibi amena loca Tempe dicuut et 
C : Tempe loca Thessaliae opacitate et Penaeo tiuraiue amoena etc. 3) ut Speluncae-i om. 
Virg., AbRl. et frigida (thessala v ex I, 7, 4) AbR,C, non at, quod praecedit. 6) Hoc 
schol. ex Ab et C (sunt nati). 7) ?mierum A, uet. M Porph. et uett. Hor. eodd. ferc omnes. 
^8) dicitur AbR,r, rell. est. quam a Mercurio fratre et inuentore accepit C. AbR , r habent in- 
eptara lectionera data ah eo qtiia — putatur. vafli ab eo , quia etc. 2b : data et ideo quia — 
putatur. Minime. Ut in Porph. et in C factura est, sic hoc Acronis loco ex lemraatc petitam 
u. Fraterna interponas. Cum uerba ab eo couiuncta cum data superflua sint , quaeritur utrura 
post Fraterna ferendum sit ideo s. eo quia (Cic. Acad. IV, 31). breuius: Apollini data qui frater 
Mercurii putatur. couf. Porph. 9) Schol. om. A. Ne legas Ordo est hic. hic raotus cum b,r, 
sed Ordo est: hic motus cum R. est om. 12.Cmvafh. lacrim. codd., lachrim. r. la(.hrym. ravafh. 
pestem mis. et fam. 2. mis. pest. R. manu R. C {mamim ad III, 24. 11. ex Charisii Inst. gr. 
I, 77) mamm. bl2,rvafh. 14) Aut au. aut abig. ARlG,v. prius atit om. afh. aut eu. aut abig. 
r. auertet, abiget 2. agit [ut uet. Bern. K] remouebit, auertet, abiget C. conuertet immittet Bcp. 
remouet. imminet b. 

PORPH.   Ode XXII.  In  laudem  dianae  et  apoUinis  R.  In codd. nulluni argumentum. 

17) es<omMR2G. dicite i. cantate Bcp.   20) ut ^ dicitur om. 2.   22) per ossum M.  (per- 

osum rva).  Similes scriptt.  odiossus. aussus. fussus in Mar.  Victorin. p.  245G.  accusso in Cop. 


86 ACR. ET PORPH. COMM. 

7. yigrts aut Enjmanthi Siluis. Erynianthus mons in Arcadia est, 7ii- 
gris autem sihiis umbrosis intellcgamus. 

8. Gragi.   Gragus mons Lyciac, in quo Chimaera fuisse dicitur. 

9. Vos, Tempc t. t. I.   Tcmpe locus est in Thessalia opacitate  et Pe- 
5  neo flumine amoenus, quem in honr^rcm Apollinis merito laudat, quod ibi 

laurus phirima sit. 

12. Vraternaqnc umerum hjra. Et hic cx superiore accipe insignem. 
Lgra, id est, cithara. Per figuram (synecdochen?) haec elocutio intelle- 
genda, ut sit: Apollinem umerum insignem habentem. [Lacta comam di- 
JO citur a  Vergilio (?) et nmlta similia.] 

Fraterna, quia Mcrcurius lyram inuenit, qui frater Apollinis est. 

14. A popu/o ct principe Caesare. Num quia principe et ad iiopulum 
referemus ut sit : ct a populo principc, quia populus Romanus principe rec- 
tor omnium populorum recte dicitur? 

15 CARMEN I, 22. 

A(ROX. 

Integer nitac etc.   Ad Aristium Fuscum scribit,  amicum suum,  indi- 

Excerpt. Cassiod. p. 2283. QuiiUil. I, 7 cliserte tradit Ciceronem 5 literam geminasse diuissio. 
caussa. cassus. Vet. cod. Vat. liabet ad Hor. Epist. I, 9, 7 excussatus, E ad C. H, 1,7 peri- 
culossae, ad Senn. I, 5, 61 saetossam etc. perosos Cfh. 22) feminium funditus et peuitus di- 
lectam pro familiariter dilectani intellegt (bis: pro fam. dil.) M2R (ora. intellegf) G (intelligO- 
perosum semideum fund. et pen. dil. intel%e r, om. pro fam. dil. ; f h : Penitus iyitur fund. 
dil. intellige. C: valde it familiariter. 1) ^I in lemm. /(crymanthi, in schol. erym., al. her/m. 
ermi. ercm. (eram. b). — est MR2G, om. rvafh. arcAad. MR. ad IV, 2, 12 arcad. in lemm., 
arc/i. in scliolio. 3) Crag. omn. fcre codd. et uett. edd. Crag. recc. (Kpayo; Strabo XIV, 6G5). 
conf. Cratin. et Crat. Ep. I, 19, 1. Schol. om. b, cuius glossa : nomen montis. chimera MBcp. 
4) est om. rvafh. 6) \a\xCiahat Mb. laudaf R2G,r. (pu' — laudai v. qm — laudator afli. quae 
(loca) — laudawtur C. nascitur C. habundat Bcp. rell. sit. Loca sunt iu Thessalia opacitate 
amena et totius dekctationis plena, quae in honore apollinis merito laudat, quia ibi laurus plu- 
rima habundat. 8) Contra auctoritatem librorum temere inculc. est pro ins. lyra ins. Cyn- 
thium. agitur autem de umero insigni et pharetra et I^-ra fraterna. Non ex superioribus hic dixit 
sed ex superiore, quia praecedens uox una est j)haretra. et superiore rva. et iii sup. fh. insiijnem 
citharam M2GR (cyth.) r. cithara afh. cithera v. Laeta comam MR (leta) afh. Laetam comam. 
Laeta coma r (utrumque ergo). laeta coma v. Inculcatum nuper sacra coniam ex Verg. VH, 
60. Quo tanien incerto loco schol. non clarius factum est. Mihi Jigura illa sjniecdoche esse ui- 
detur, quae Porph. indicat se umerum intellegere ApoIIincm ipsum habentem umerum insignem 
8cil. pharetra ct lyra. Quo nihil simplicius, nihil etiam uenustius cst. Totus autem locus Laeta 
— aimilia suspectus mihj et a grammatico quopiam huic uersui aut u. 5 adspersus uidetur. 
eloqtiutio M,rv. clocatin R,afh. /ocutio 2G. Quintil. II, 15. VIII, 1. Cic. Inu. I, 7. Auct. ad Her. 
IV, 12. Slmilia multa ut Verg. IV, 590. IX, 478 adferrc supersedemus. humerum'] ApoIIims. 
unde i^atct Comm. uet. acc. gr. h. I. non agnouisse. 1 1) ap. est M2G. est ap. R,fh. est om. 
rva. 12) principc et ad M2G, om. et R,rva, principe?» (corr. in 11) ad fh. Potest et principe 
po]>ulo accipi, quia po. rn. pr. (om. et rector) omu. jiopulorum. b. ac rector R. sit om. M. 
princ. rector M.  Pr.  erat et rcctor vafli. et rccle rvafh, schnl. om. CBcp. 


IN CARM. I, 22. 87 

cans innocentiam seniper et ubique tutam esse, etiam inter res saeuas ac 
periculosas. Cuius rci testimonium (locumentmuquc ipse accepit, cum alias 
tum praecipue, cum in Sabinis in agcllo suo spatiantcm se ingcns lupus 
fugcrit. Dubitandum tamen [est], utrum iocularitcr an uere dicatur, quia 
lupi singuli singularcs homines inuaderc consueuorunt. 5 

1. Intcger.   Innoccns. 

2. Non eget Mnuris iaculis.   Quibus utuntur Mauri;  est  enim primi- 
tiuum pro deriuatiuo. 

3. Grauidn.   Plcna, [fertili] ut  Verg. (G. II, 150): Bis grauidae pe- 
cudes, bis pomis utilis arbos. JO 

5. Sgrtis.   Syrtcs Africae  in mari feruentia loca harenis,  uel breuia 
uada, per quae Cato duxit exercitum. 

Aesfuosas.   Aut procellosas aut nimio sole feruentes, [unde ]'erg. (IV 
366) : et inhospita Sgrtis.~\ 

6. 7.  mhospitalem Caucasum.   Caucasus mons Scythiae . . praeter . . 15 


ACRON. Ad fiiscum A (iiiscr. scholl.) 1. Ad aristeum fuscum in laudem innocentiae 
atque integritatis. Ode XXII. E. Ad a maristium Tuscuni laus inuocentiae cpB (in B. mau. 2. 
mut.  T in F). Ad a?'/cium fusc.  laus iun. b, in schol. aristeum ut R. 

17) Argumenta h.  o.  in Acr.  et Porph. sibi simillima.  Aristemn bG,r. 

1) impoientiam r. hmoscendam A.iijnoscendum 2. rell. innocentiani. «««(Zique tutani essepuritate7n2. 

3) ct iieric. E,r. am. su. iud. om. C. res feras ac loca imda periculosaque C. ac doc. cepemi C. immanis 
lup.  C.   2) cepit R (a mut.  in e) 2. rell. ceperh. Porph. «cceperit.  cum aliis rebus 2. fugere^ 2. 

4) Dub. — consueu. om. C. est om. codd. dica?jtur AR. 5) singuli singu/«res AbR12G. rell. 
siug. singu?OA'. Seruaui lect. codd., quamuis singuli singulorum (Cic. Leg. II, 12) et al. id genus 
dictiones frequentiores siut. 6) gl. om. ABcp. innocens. s. o fusce integram habens uitam b. 
i. innocens C. 7) Maur; mfh. Inter codd. Hor. habent hanc lect. praeter recentiores Parr. 
OR (cod. Acr. R habet Maur«A-) y man. 2, Par. D et Bern. 508, qui propter falsum Catal. Sin- 
neri numerum 308 Orellium latuit. in nonnullis ut Acp s. littera erasa est. Porpli. leramate et 
scholio ad h. 1. caret. Totum schol. om. Ab. id est quibus mafh. rell. om. id est, quod ortum 
est ex lemmate v: Abra est m. i. := iaculis. hinc m om. i. in lemmate. Bcp: pro quocumque 
iaculo, B man. 2 addidit : posuit inmiris iaculis, et ad marg. scripsit : species pro genere. 9) 
Totum scliol. om. Ab. plena iertiiis mvafh. ex C (plena: etiam fertilis , ut — arbos) nomiaa- 
tiuus  ad  loc. Verg,  pertinens  serius  ad  u. plena posita. hinc fertili uncis inclusi.   B'^,r. om. 

fertili et loc. Verg. 11) schol, ora. ARlG,rmva. loca — iexwentia scribendum pro feruentes, quod 
ortum est ex duabus glossis interlin. secum coniunctis, ut in cp : *S?/rft's loca Africae || Syrtis in 
mari feruentes harems. Coutra scliolia in Bcd : Syrtes breuia uada in mari feruenfeVz harenis (ar. 
B) uel loca Africae harenosa per quae cato exercitum duxit. C : Syrtes Africae loca sunt are- 
nosa, uel brevia uada qua Cato duxit exercitum. Vctt. cndd. Syrtis et Sirtis. in cp i mut. in e. 
13) iemidas C. unde om. C. unde et loc. Verg. om. AbR,r. glossa in b: loca inaquosa. 20) A 
in lemm. ha.het per inhospitalitatem, in oda per inhospito7e?/j. C: Caucasus.mous est Scythiae (om. 
]}raeter inhabitationes hominum et de qtio). Verba praeter hab. hom., quae omnes libri tuentur, per- 
tinent ad inhospitalem, quod ideo lemmati adiunxi, at uero cum praeter non sit ultra uel trans, 
locus corruptus uidetur. Scribendum aut: inhospitalis propter paticas hab. hom. aut : non praehens 
liab. hom., aut tale quid. Bcpb : mAos/>/to/e;« inhabitabilem. Locum ipsuni Verg. om. mva, habent 
autem uerba de quo  Virg. 


88 ACR. ET POKPH. COMM. 

(inhospitalis propter paucas? non praebens?) habitationes hominum, de quo 
Verg. (A. IV, 360): Sed iluris genuit te cautihus horrens Caucasus. 

7. 8.  FahuJosus lamhit Hgdaspes.   Fluuius Indiae  siue Mediae  (Per- 
siae?)  Verg. (G. IV, 211): Aul Medus Hgda^yes. 
5 Lanihit.   ^letaphora a lingua, eo quod leniter fluat et ripas suas tam- 

quam lingua himbat. 

fabulosus. Aut longinquus, aut de quo multa finguntur miranda (de 
quo poetae multas composuerunt fabulas ex monstris uariis quibus abundat.) 

9. Aamque nie.   Ordo est: Namque me inermem fugit lupus in Sabina 
10 silua, dum canto meam Lahigen, et uagor uhra terminum expeditis curis. 

10. Duni meam canto Lalagen. Id est, duni amicae Laudibus inlicior 
uoluptate cantandi, Meam autem, quam diligo, ut Vergilius (G. IV, 490): 
Hestitit Eurgdicenque suam iam luce suh ipsa Inmemor heu, uictusque animi 
respexit. 

1.) 10. 11. rUra terminum  curis uagor  expeditis.   Ultra terminum uagus 

aut uhra agri fines, aut ultra curarum terminum progressus,  tanta  animi 
securitatc, ut nihil timerem (timeret.) 

13. portentum.   pro lupo posuit. 

militaris.   Quia uiros fortes et aptos militiae habuit. Verg. (G. II, 167): 
20 Haec genus acre uirum, Marsos pubemque Suhellum Adsuetumque malo Ligu- 
rem  Volscosque uerutos Extulit etc. 

14. Daunias —  tellus.   Daunia Apulia  dicta  a Dauno  rege ,  socero 

3) Schulia ad haec tria uerba sedem inutarunt in nivafh, quae ordinem uerborum in Ho- 
ratio anxie sccuutur. in codd. et r, ut iaui superius dictum est , ucrborum explicationes 
aliter se excipiunt. rJaspes in scholio (flyd. in Hor.) b , ut Bcp, Bern. C. idaps. Par. D. 
A : ydaspesl fl. indiae siue persirfae. Cum non Pers/s sed Yergia sit qua continebatur Media 
scripsi Per.«/ae. fl. indiae siue vmliae K. fl. iudiae siue parthiae r. mediae siue (iiel fh) in- 
diae lG,mvafii. fl. indiae, om. siue mediae 2. Et med. KCfh (medic.). aut med. v (Probus 
66, 4). ut med. a. 5) Metaf. Ab. eo om. R,r. lamb/at AbK, \Ambit r. 7) Scholio Aut 
(aut om. r) --• miranda in rvaC adiuux. fli: per fabulas ex monstris uariis, quibus abun- 
dat. Quae uncis inclusi, ex Ii'^b adposita sunt. 9) Sehol. om. ABcp. in7(ermem b in schol., in 
Hor. iuerinein. codd. coustanter «'«ermeui , A whertein. 10) expediiw ARlG et b, qui glossam 
habet securiw. Ex hac gl. Porpl». expedi<Ms iu vafli et in codd. Hor. 11) iwHcior A. inll. R 
(u exp). fl/licior 2. amice b,r. uol. oanf«di b. Meam — respexit om. Ab,r. 15) Ultra term. o. 
\v.\f/or} Ultra terniinuni ua//Ms aut ultra agri etc. Ab. Xnr/tis in K lemma transiit et in reco. 
codd. Horatii, ut cum cxpedi<<« u. factum cognouimus. timerei AR2,r. timerew bl,mvafli. 19) 
Loc. Verg. om A. et r. mil. yi(/nil C. 22) Daunirw A iu Hor. et in Acr., Med. Porph. in lemm. 
Parr. AHC-iPI, Ijern. K. aliiquc uett., in bC s. lit. erasa, in Bern. 508 ex s. facta e etc. Alil 
multi (IScrn. A, Par. D) el reoc. habent Daunirt ut edd. Acr. rmvafh et C. f h : Dauuia in 
latis, quae leotio in uullo cod. adhuo milii obuiam facta est. Valart. et Vanderb. h. 1. fide dig- 
niores quam Potlier., (|ui eam in 8 codd. Parr. repperisse refert. /« ex glossa est, cuius uesti- 
giis insistens uide utruin legenc/um sit : Dauuit latis al. aesc. Nec Jubae tellus generat i. e. neque 
tellus niililaris Daunii so. Turni, quia Verg. A. XH, 723 Dauni?« heros uocatur. conf. Plin. H. 
N. III, 11.  Amlpiguum nuiic utrum militaris tellus a\\ militaris Dauuii iutellegeudum sit. conf. Ilor. 


IN CARIM. I, 22. 89 

Diomedis, aut rcgio, in qua regnauit []iatcr Turni] undc et ( Verg. A. XII, 
934): Dauni misercre seneciae. 

latis.  Magnis ct uastis et pro siluaruni niagnitudinc fcris abundantibus. 

aesculelis,  Aesculetis sicut pinetum (dicitur a pino?) dixit ab acsculeto. 

15. Nec Iuhae lelhis.   Ut supra  a  rege significat prouinciam.   luba  r, 
enim rex Maurorum fuit,  quae regio  et  sicca est  et leonibus abundans. 
[Verg. G. II, 151 in eius cxccrationeni laudans Italiam:  At rahidae tifjres 
absunt et saeua leonuni Semina. 

16. Arida.   Siticulosa, ut (Verg. A. IV, 42):  Ilinc deserta siti regio. 

17. pigres . . campis.   Locis  Scythiac frigidis.   Verg. (G. III, 356) : 10 
Semper hiemps, semper spirantes frigora Cauri. 

18. recreatur.   Perflatur. 

19. Quod Jatus mundi nehulae mal. lupp. org. Quam partem, ac si 
diceret: loca sine solc. Verg. (B. VII, 227): Plaga Solis iniqui [et item 
Verg. G. III, 357: Tum Sol pallentis haud umquam discutit umbras^. 15 

19. 20. Malusque luppiter. louem aerem ponit, ut Verg. (B. VII, 70): 
luppiler et laeto descendet plurinms imhri. 

C. I, 8, 5 et Tertull. Apol. 11: quis ^nililarior Sciplonef Qua medela reiecta fieri potest ut 
haec altera nostra probetur couiectura: Dauniae latis i. e. Daunia elatis. Belluui certe epitheton 
elata i. e. celsa,  superba, alta aescuhita. 

1) a dimo A. uide Fest. Dauni«6' iu lemm. AblJ, rell. Daunia. aut regio Ab, om. 
rC, rell. aut a regione. — in qua regn. AbR. patermi R. aut ubi regn. pat. 2. Danaws fh 
pro Dawwis. Uncis inchisi glossam serioris originis pater Turni, cum Daunus. socer Diomedis 
(Plin. H, N. III, 11) idem sit cum patre Turni. imde ei AR,rC. unde est et 12,va. unde 
est mfh. unde, oni. est et, b. 4) aescidetis^l sicut pinetis dixit ab escuk, Ab,r. sicut pineti- 
« pino, sic (sic om. l,m) aesculetis dixit ab aesculo lK,mvath. eseuletis. ab esculo escules 
tum, sicut a piuis pinetum C. ab esculo arbore bcpB. A man. 2: aesculeta a csculo arbore 
dicuntur ut pineta a pino. Ilor. uoce ^^«etum non usus est, aesculetum autem ad hanc formam 
finxit. hinc lectio librorum nou ferenda est, nisi interponas dicitur. Pinetum semel a Plinio H. 
N. XXVII, 8 et quater ab Ouidio adhibitum est. Hoc scbol. consulto antepositum est subsequenti 
ad latis in ARb,r. Scriptura escixl. recurrit infra in Acr. ad C. II, 9, 7. 3) schol. om. RlG,mva. 
est in A2,rfh. maguis et feris abundantibus (ferarum plenis C) pro siluarum magnitudine 2b 
(gl. amplis). 5) Ex uerbis Ut supra a rege (Dauno) aliquantum praesidil redundat lectioni 
'DAwnii. Verg. — Semina om. Ab,r. 7) execratiofie fh. cuius execr. C. Maur^tania. per o^egem 
siguat prouinciam. Juba C. ttt AR,r. soli subiacens Bcp. si<ic. regio so. subi. b. arriAa, siccida 
r. 9) hiftcRlG,Crmv. rell. hic. 10) infertilibus bBcp. 11) frigore /auri R. thauri 1. chauri m. 
12) pe»'fl. AbjCa. pro?L. fh. om. Rl G,r. 13) hoc schol. ut subsequens in libris valde turbatum. 
ac si diceret quam partem mvafh. Verba quam piartem (quam mundi plagam C) explicant quod 
latus, contra oc si diceret transponenda et cum /oc« si?ie sole in scholio subseq. coniungenda sunt. 
quam partem ac si diceret Rl. quam partem si diceret A. qui partem sibi diceret r, quia est 
pars 2. quam partem gl. in bB'.p. Huic scholio adnect. est loc. Verg. A. VII, 227. 16) postiit 
mvafli. posuit ex Porpli. lupiter unjet^ louem aerem ponit. ac si diceret loca siue sole. Verg. 
pl. so. iniqui A. iouem enim aerem pomV ac — inicpxi bR,r. Totum schol. om 1, qui uerbls 
scholii praecend. ac si diceret loca sine sole loc. Verg. A. VII, 227 a.diungit. Loc. Verg. B. VII, GO: 
luppiter — imbri om. Abl,rC. Verba Nebulae mal. lup. fh male repetiuerunt. Verba Et item una 
cum loco Verg.  G. III, 357  Tum sol —  umbros om. Ab,r. 


90 ACR. ET PORPH. COMM. 

20. Urget.   Compriniit [ut  Verg. G. I, 236: Coerulen glacie concretae 

atque imbribus a/r/.s]. 

21 - 24. Pone sub curru -  dulce loqucntem.   Aut in iVigidis partibus 

Scythiae aut in ardentibus Africae si poneretur:  Lalagen, amicam suam, 

.T  dicit se securuin  omnium  periculorum,  bono innocentiae,  posse cantare. 

[nimium propinqui.   Ut Verg. (G. I, 234):   Semper sole rubens  et  torrida 

semper ab igni]. terra domibus negala. K£7.a'jfi.svr^v dicit inhabitabilem. 

" Dulce ridentem.   Ut {Verg. A. IV, 318): Fuit aut tibi quicquam Dulce 
meum. 

PORPHYRION. 

Integer. u. sc. p.   Ad Aristium Fuscum haec scribuutur, quibus indi- 

cat innoccntiam semper et ubique tutam esse,  cuius rei testimonium ipse 

acceperit,  eum in  Sabinis in  agcllo  suo  spatiantem  se lupus inmensae 

15 maffuitudinis fuo-erit.   Et haec dubito utrum ioculariter dicautur an uero, 

quoniam hipi dicuntur solere singulares homines inuadere. 

1. Integer uitae, ut  Verg. (A. XII, 19): 0 praestans animi iuuenis. 
3. 4. grauida sagittis F. pharetra.   Grauida pharetra pro graui ac per 
hoc plena, jxsxacpopiy.ais. 
20 7. 8. Fabulosus Lambit Hydaspes.   flgdaspes amnis Indiae est, fabulo- 

sus autem dictus, quia India plurima genera miraculorum et digna fabulis 
ferat. Lambit autem translatiue dictum est a lingua, per quod significat 
Hydaspen fluuium leuem esse et leuiter ripas suas tangere. 

10. canto Lalagen.   Id est, carmen in Lalagen amicam (nomine eius) 

1) urg«et 2B. totum schol. om. A. iirget pulsat b. nrt/et comprimit E,r. Locus Verg. ex 
Acr. ad III, 3, 56. 3) Aut in fr. pa. sc. aut in ard. si pon. Al. id est aut fr. pa. s/thiae aut in 
ar<l. afr. b. se ponere< r. uel in ard. vafh. C : dicit se amicam suam securum et munitum inm- 
centin iriter omnia pericula po.sse cautarc. 6) schol. om, AbR,r. est in 12Cmvafh. gl. in B'.ib : 
id est aut in aftVica, ubi sol uicinior est. 7) A; cecaumenen inh. dicit, quae uerba in eodem 
cod. ad III, 3, 55 eodem ordine iterantur, ubi -j: ceucamen dic. inh. cuuf. Seru. ad Verg. A. 
VI, 795. C ad III, 5, 55 hoc schol. adfert. ad nostrum locum: propter aestuni solis uehementem. 
Cru(|uius p. 54 commeniorat C"»''^|'' "^■''^ y-OSiAOU y.zv.oiMiJ.virfi. erauincn 1. concaum R. cyrenaicam 
afh ex Plin. H. N. V, 5, 5 et II, 45, 4-1. cecaumen inh. d. (i. gl. in bBcp : propter uimios 
calores. 9) ut Virg. mvafli. Verrj. om. ARb,r. dulce rid.] dulciter C (ex Porph.). Lacuua 
nulla. 

PORPH. Ode XXIII adaristiumfuscuni. 12) scriJitur G. 13) totam Mcp. 14)mom. rfli. 
flcceperit MAR2,rv. caeperit R. accep/< afli. /(uius rei test. tunc accepit in ag. suo sabinis spa- 
ciantem se lupus eum fugit B. man. 2. quibus dicit — esse. exemplo suo quod eum fugcrit lupus 
inm. magn. etc. B. — inm. MBG ut uett. codd. Ilor. IV, 2, 7 et Serm. I, 1, 41. 15) uero 
MR2,rv. uere B,afl). Acr. 10) singu/ares MAR2G. singufos rvafh. 13. aniniw M. 18)/aretra 
MRG. »a.giptis R. sagipta notaui ex Ambr. T. l). sup. saec. XIV. Fuscae M. [j.crocfoptv.tu; M2G. 
om. RC. metapbora rvafli. 20) et si fab. j\IBG (exp.). Scrip-i csf cuui K. 21) dict. autem 2G,r. 
dict. esl R. quod rnedia 2. ripas sua.s MRB, rell. su. rip. esse om. flirva. leuiter -/va. 24) De 
hoc scholio quod in Dousae Auctario p.  G4'J  eiusdemquc in Fragni. Lucilii p.  56 corrcctius le- 


IN CARM. I, 22. 91 

compositum. Scilicet (sic? sic et? similiter?) liber Lndlii XVI. CoIIyra 
inscribitur, eo quod de Collyra ainica scriptus sit. Etiam nos sic plerum- 
que loquimur. 

11.  Et  ultra  lenninum  ciiris ucujor expeditis.   Id est: ultra terminum 
fundi mei ])rocedo, locorum (lyricorum? lucorum?) uoluptate inlectus.  Curis  5 
autem expeditis pro ipse curis expedi^j^s id est, securus. 

13. 14. militaris Daunias. Daunia Apulia dicta a Dauno rege, soccro 
Diomodis.   Quam milifarem dixit, quia militiae aptos uiros habet. 

14. aesculetis. Aesculeta ab aesculo arbore ita dicuntur ut pineta a pino. 

15. lubae tellus.   Mauretania intellegenda a luba rege. JO 
17. Pone me, pigris n. n. campis.  Cur pigros campos dixerit, ipse os- 

tendit subiciendo: ubi nulla arbor aestiua recreatur aura. 

19.  Quod latus mnndi.   fMtus pro qualibet mundi parte posuit. 

nebulae malusqne luppiter urget.   lotiem pro tempestate ponere poeti- 
cum est.   Sic et Verg. (A. III, 116): Modo luppiter adsit,  Tertia lux clas- J5 
sem Cretaeis sistet in oris.   Ergo malus luppiter pro eo,  quod est,  iniqua 
tempestas. 

21. ISiminm propinqui Solis. Id est, in Africa, cui sol scilicet propior 
est quam caeteris terris. 

gitur, ulde Suriugar. IH,  p.  19  et  l'JO.  Cort.  ad  Sal. Cal.  p. 2,  Briiukh.  ad  Propert. Cynth.  p. 

1, Gerlach. in Fragm. Lucil. p. 41, ubi auctoritatein l'orpli. parui facii, van Heusde in Epist. 
cr. ad C. F. Hermaun. p. 39 et L. Lcrsch. diss. de diorthoss. rom. in Museum des rhein. westph. 
Schulmannervereins, Essen 1845, Vol. HI, 3 p. 243. iBcpC om. hoc scholion quod in uett. edd. 
corruptissimum est. causa (ca. compend. pro canto) componere. scilicet librum lucilii. Sextus 
d. c. — scriptus sit etiam. Nos sic pler/que loquimur (loquitur v) rv. Canto compono s. librum. 
Lncii Sextus d. c. inscribitur — scriptus sit. etiam n. s. ple?u?«que loqiiimur. Asc. Canto Lala- 
gen] Compono, sc. librum Lalagen. Ita liber Sex. Decii Collyra inscribitur — amic«<s scriptus 
sit — loquimur fh. 

2) Edidi scriptus , non e/jscriptus quia ineptum scntio, reni eandcm , inscriptionem 
dico, aliis uerbis in eodem scholio iteruni dicere. am. fwscriptiH/i MG. scriptum R,r. rell. 
script«<s. Fd carmen MA. Praeferendum id. = id est E2G et Auct. in lalagen no. amicam 
Comp. scilicet liber lucilii XVI M. in — scilicet Tta lib. luc. XVI A. Yerhacarm. — compositum 
transposita mihi uidentur uel certe nomine u. superflua est. Carmen in Lal. am., eius compos;- 
tuni nomine. sic et 1. L. dec. sext. coll. ~ amica sua scriptus sit (om. etiam n. s. p. lo. q.) 
Auct. Ex XVI (MA2) R fecit sexdecim. — ■ Et nos R. rell. etiam. Locus tutus est auctoritate 
librorum.  conf. nos C. II, 9,  17.  Serm. II,  7,  17. mmc II,  11,  16. Serm. II,  4, 81.  Epist. I, 4, 

2. 17. 4) hodie C. I, 23, 6. Ep. XII, 21. Serm. I, 6, 118. hodieque III, 23, 14. IV, 12, 18. 
Serm. I, 4, 123. 5, 24. 40 Suring. III, 19 sqq. 5) mei progressus /?<corum uol. oblectatiis C. 
reli. mei proaedo. — /«corum MCrvfh. focorum 2,a. hjricovnm R. conf. Plin. Ep. III, 1. VII, 17. 
et Acronis uerba inlicior uol. cantandi. «wlectus MA. conf. Acr. inlicior. zVlectus RG. aZIectus 2. 
obkctatus Crvafh. 6) mil. Daunios. Daunia ap. MA2. niil. Vaimia EG,rva. Dauni«s] Daun^as 
Ap. fh. 9) oesc. M. esc. R. 11) Maiu-etauia M. rell. Maur/t. 11) qmr IMG. cu?» 2. aura recr. 
afh. 14) m-get M. sic Virg. C. 16) sistit M. 18) id est MRG. rell. om. Pone sub curro nim. 
propinquo solis M. scil. om. rvafh. 2ibi sol scil. 2. cni scil. sol G. proprior vfh. ceteris M. ult. 
t(rbes M. 


92 ACR. ET PORPH. COMM. 

22. Domihus ncgata.   (^uia  iiltimae  ])artcs Africae  inhabitabiles simt, 
propter niniios calores. 

23. Didce  ndentem.    Pro  dulciter  ridenlem.  nomen  pro  aduerbio 
posituui. 


CARMEN I, 23. 
ACRON. 

10 Vilat innuleo me similis Cltloe.   Ad  Chloen iam maturam uiro  scribit 

contactuni suum fugientem [cui uehiti suadet uirorum eam tactum non 
debere uitarc] et comparat eam innuleo inbelli et natura timido, quod, si- 
cut ille leonem uel tigrideni, sic ista uiros fugiat [ . . feras adserens in- 
sequi,  ut  occidant,  se  autem hoc uclle consequi ,  eam ut amplectatur]. 

J5 Sensus autem hic cst: Chloe me timet uitatque ut innuleus , qui ceruae 
matri aberrauit et ad onines motus aurae uel nemoris tremit. Ordo est: 
Chloe uitat me similis innuleo Cjuaerenti pauidam matrem in auiis monti- 
bus, non sine uano metu aurarum et siluae. 

2. auiis.   Praeter uiae usum,  cjua ferae ambulare  consuerunt.   Vcrg. 
20 (G. II, 328): Auia tum resonant aiiibus uirgulta canoris. 

3. non sine uano Aur. et SHu. metu. (Hoc dixit?) ut naturam timidi- 
tatis ostenderet. 

3) \wnifuv rvfli. posilum 5IAR2G. om. B,a. hBcp: dulce pro dulciter. 

ACIION. Ad chloe» A (inscr. Acr.) Ode XXIII ad cloew quam ad niatrimonium liortatur 
Rl  (oni.  Ode XXIII).  li-^li (Ilor.): Lerche ad cloe?» meretricem fugientem se. 

10) Yilat omn. uett. codd. Iloratii, Acr. et Porph. Ergo non primo sed nono demum uersu 
Chloen adloquitur. Quodsi uihit glossam ex Acr. et Porph. in codd. Iloratii transgressam sen- 
tias, hoc antc librorum illorum aetatem factum esse putandum tibi erit. \itas est lectio recen- 
tior. iranuleo uet. Bern. K habet, non muleo ut Or. refert et v. wuleo Ab in Hor. et Acr. ut 
B'iCDII etc, /(Miuleo EO,r. hinn. codd. recc. et a fh. Ad chlocw (iu scliol. choloe?i , in inscr. 
chloe»). ad doe b (in Ilor. chloc, in scholiis h. o. cloe , cleo, cloon). ad cloen G , rmva, ad 
C/tloen fh. uiro mat. 2. ueluti om. It. 11) con^mctum suum b. tractu et comp. b. eam tactum 
AR. inb. Abl. suuni fug. — iion debcre om. G. quia sicut R2,r. 13) fe. astrwii\& bG,rmvafli. 
feras — amplectatur om. 2, ucrba omuiuo suspocta ut adstmens pro ostendens, adferens uox 
non satis tuta est loco Plinii II. N. XII, 18, 41 testimouioque uett. Gramm. ap. Putsch. p. 2268 
et 2331. awerens R, cum quo conf. C: in quo eam errare docet : nam feras quidem sese in- 
sequi asterit, ut se mutuo lacerent et voront: se uero eam ut amplcctatur. Pro se ad hoc 
scripsi: se autevi hoc. sic ad hoc mv. eam uello cons. Ab. Verba cui ucluti — tiitare uncis 
inclusi. 15) choloen me uitat quae timet Ab (cloon). Gl,mv: uitat que timet. que/» timet r, 
uitat et tira. fli. et timet oni. R. Scripsi timet uitatque. 16) a ceruice matris R. 18) non sine 
mafftio mvafh, male ideo quod ordr), non sensus est. rcll. vano. 19) a?tr^us b. «/sum G. rell. 
uium. consuentnt Al,mv. consueaeruut bR,rafh. Loc. Verg. om. Ab,r. Ante loc. Verg. b,fh ha- 
bent uerba ut nat. tim ostenderet, quae om. Rl,nnva. A ad nou. leiuma ea posuit: non sine uano 
aur.']  s. metu. ut nat. tim. ost. s.  — siluae mdu pcrt.  ad  kunna ;  interposui:  hoc dixit. 


IN CARM. I, 23. 93 

5. Nam seu mohilihus ueris inorruit Aduentus foliis. uTzaWa-^r^ pro : iic- 
ris aduentu folla nata comniota sunt aura. 

inorruit. Turbata est, ut Verg. (A. X, 711): inorruit armos. [Itcni 
Verg. A, III, 195): Et inorruit unda tcncbris.] 

6. uirides ruhum  Dim. lacerlae.   Epitheton  laccrtarum,  quac  talibus  ■> 
locis latcre consuerunt,  ut  Verg. (B. II, 9):  Nunc uiridis etiatn  occultanl 
spineta lacerlas; colorcm lacertarum expressit. 

8. Et cordc et genihtis tremit. Id est, animo ct corpore (auvsxoo/i/u)?); 
genibus cnim capti tremerc consucrunt. 

9. Atqui non ego te tigris.   Ordo est:  Atqul  non  persequor ego  te 10 
frangere, ut aspera tigris uel gaetulus leo. Tigris uelocissimum animal [cst]. 

10. frangerc.   commlnucrc, occidere. 

11. Tandent, Ad proprlum desiderium retulit, ut Verg. A. VI, 687: 
Venisti tandem, tuaque expectata parenti Vicit iter durum pielas.~\ 

12. l^empestiua scq. uiro.   Verg. A. VII, 53: lam malura uiro, et ulrl 15 
potens et coniunctioni apta,  ut  Verg.  (G. I, 256):  Et tempestiuam siluis 

1) In A,r schol. ad inorrmt huic antepnsitum. -— ypallage pi'o — aura AYbR,r (hypalage R,r). 
hypallage est pro: inobilia solio inhorruerunt aduentu ueris mvafli. 22) turbata A,r. contnrh. 
Cmvafh. schol. om. R. inhomdt insonuit 2. ut oni. A. 3) Item — tenebris om. AbR,r. 5) 
A : Epitheton hic. quac — spineta L (sic), oni. calorem lac. expressit. Col. lac. expr. epithetoj 
lacerturum quae t. 1. latere consuer et occullant spineta -(R (ut Yerg. Nunc uirides — lacertos). 
b habet schol. ut Y atque glossam : col. lac. expressit. r. Virides col. lac. expr. epitheton — 
consueuerM?j< — lacertos. epitheto G (epitheto?). Colorem expressit epitheto lacertarum quae — 
ipse aliquando  scripsi.  sed haec non est Acronis dicendi ratio. uide supra I,  16, 24  et Porph. 

I, 10. 14. Male 1 (G?) nnvafli alterum laccrtarum omiserant, prius omittendum esset. Glossam 
col. lac. expr. scholio adiunxi et post locum Verg. , ad cj^uem ea aeque pertinet atque in quo la- 
certas ideo scribendum est, quod lacertws uocem , qua semel, G. IV, 13, pro lacerta (cf. Coiia 
28) utitur, hac potestate neque pedestres  scriptores  (Plin. H. N. VIII.  39. X, 65.  Cic. A. H. 

II, 6 et 65) neque poetae (Ouid. M. V, 458. Martial. XIV, 172. conf. luu. III, 231) plurali 
numero adhibuerunt. 8) schol. om. IjBcp qui gl . habent : in quibus est indicium timoris (b : 
tremit metuit). genibus autem C. auvEXO. om. Ayb^rC. 9) cons?<erunt Ayuw, ut supra, rcll. 
consuewerunt. 10) schol. om. A. 3. est om. Ry^r. gl. om. AbC. getul. plur. uett. codd., gaetu- 
lus uet. Ambr. inscr. ap. Marin. Aru. p. 66. Henzen. Jalirb. d. Ver. f. Alt. im Rheinl. XIII, 
26. Atque 2 in lemm. atqm bBo at qui uet. Bern. K. getulus de getulia y- (jetulus mauritauus 
bcpB. 13) comm. occ. ■(. occ. et comm. C. comm. om. b et rell. 14) schol. om. Ayb^r. pertinet 
C. rell. re?ftilitmv, retul. afli. 15) e.Tpectata 12G,Cmvafh. spect. Heyne. 16) Id est, matura 
uiro fh. Mihi uerba iam matura uiro a grammatico ciuopiam ex Verg. A. VII, 53 huic loco adscripta 
uidentur; namque interpretatio ipsa iam data est uerbis et uiri potens et coni. apta. iark mat. yR12, 
Crmva. mani A. uiro om. C. uiri potens AYR2,Cr. rell. uiri patiens. et coni. apta om. 2. ut est — 
pinum om. 12,mvafh. ut est adaptae (adeptae '() et maturae (pini?) signiiicationem et («< et R) 
tempestiuam siluis eu. pinum AybRjr. ut illud Virg. ad significationem 7naturitatis Et temp. etc. 
C. Tempestina, matura uiro ut est et temp. — pinu 1). Et tempestiua Macrob. Sat. VI, 4. Aut 
temp. Heyffe. Quae in codd. inferius inserta leguntur adapfae et maturae (pini) signijicationem, 
ea ad Verg. locum pertinent postque eum coUoc. sunt. Nam quae Cruq. mutauit ad significatio- 
nem maturitatis hoc loco aliena et contra morem Acronis dicta iudicabis. Ideo autem interpres 
hanc gl. adiecit, quod arborcs rarius maturae uocantur quam earum fruges. 


94 ACR. ET PORPH. COMM. 

euertere pinum  (id est, ad maturitatis significationcm?  id est, ad aptae et 
maturac pini significationem ?) 

PORPHYRION. 

5 Vitat innuho m. s. Cliloe.  Haec ode in puellam  refugientem  tactum 

uiri scripta est.   Sensus  est  autem:  Chloe  me  uitat  atque timet ut  in- 

nulcus qui matri obcrrauit. 

5. seu mobilibus iieris inorruit Aduentus foliis.   TTraXXaYY]  pro:  ueris 

aducntu folia cnata inorruerunt, id est, conmota sunt ac tremuerunt. 
10 6.  seu  uiridi  rubrum  Dim.  lac.   Kubi  (Rubus?)  sentes sunt  mori 

ao-rcstis.   Sic deniquc et a rusticis hodieque in Italia appellantur. 

9.  Alfiui non ego  te tig. u. a.   Sensus est:  Non tamen ita  (Non \ta 

me?)  tu timerc,  o [hoc] Chloe,  deberes  ut innuleus, quia ille pericuhun 

uitac a tigridc uel a leonc timet,  ego te autem non ea mente persequor, 
15 ut absumam sed ut amplectar.   Quare non  ut  ille,  ita tu matrem adhuc 

debes scqui, cum [tu] sis id aetatis, ut uirum ferre possis. 

CARJVIEN I, 24. 
ACRON. 

20 Quis  desiclerio sit pudor aut  modus.   Consolatur  hac ode Vergilium 

impatienter Quintihi amici sui mortem higentem.  Sensus autem [ucl ordo] : 

PORPII. Ode XXIII. de cloe se fugicnte R. 5) 'Vitat innUo me sim. cMoe MR (cloe). 
Vitas hiiin. fli. Fabric. iu llor. uUat, in lemmatibus scholionim uitas (uon h). G) re/regentem 
r, rell. refugientem. recte. ad sensum non potest legi se fug. , abiectis uerbis tactu7n (tawctum R) 
uiri (Acr.). B'.p: haec o. scripta est in pu. tactiun uiri refugientem. \itat me iuquit atque ti- 
met sicut inuleus, qui malri oberrauit. Obcrrare cum dat. iu Curtio et Seneca obuium, nusquani, 
quantum cquidem scio, ffierrare. Quamobrem uide sitne legendum oierr. in utroque iuteiprot. 
aberrar/t R. 9) foliae nata M. folia enata R. conf, Varr. R. R. I, 41. Suet. Aug. 94. f. nata 
2G,rv. f. mota Cafb. et trem. R. nel trcm. b. 10) Rubus (rubics G) sunt morae agres^es MG2 
(more) R (more agrestis). Rubus species sunt morJ agrest/s). Rubus plurali numero nondum 
admisi, ([uod per omues fere codd. licet, quia incertum est iisne substaiitiuis abundautibus 
adnumerandum sit, qui dupliciter declinantnr. confer. C. L. Schneider I, 2, 471: cornus, 
cupressus, fagus, licus — spinus. Ut Columella IV, 20, 1 yiinus siluestres dixit et Piin. 
II. N. XVIII, 2G, 65 licus prendas, sic Porphyrioni licebat dicere : rubus sunt sentes, 
quippe quae, rubus et sentis, spinis adiunguntur in Ouidii Nuce 113. Cuiu rubus et sentis ad 
idcm genus pertineant, teste Columella III, 11, 5: spinarum genera sint) , species uocem quain 
codd. non habent misimus. Inculcata nuper est insulsa lectio: sentes suut mora ferentes. Con- 
f-tat quidem ex Piin. II. N. XXIV, 13 'mora in rubis nasci', naturam rubis mora dedisse ru- 
bumque ibidem dici nwra /erenlem atque in Ouid. Mct. I, 105 : in duris haerentia mora ruhetis, 
sed quid nostro loco mrjra sibi uelint, non assequimur. 11) deniquo a rust. Cfh. hodieque 
1MAR2G. reil. om. que. Suringar. III, 19. 12) Non tamen ita tu timere hoc Cbloe deb. MAG2 
(oni. tnmen'). Non ne (me?) ita tu tim. cloe deb. R. Non ita Chloe tu tim. hoc deb. vafli. 
Non iV/a Chloc r. Acberes M.\R2G, deiea Crvafli. non ita me tiin. deb. C. Quia codd. me 
omittunt, legcndum censeo: non ita me, nani tanien ex ita me ortum uiJetur. Pro ^oc Chloe sine 
dubio o Chtoe scrib. est. persequnr MARB'.sG,a. /;;'oscq. 2.Crv. 10) cum sis eius aet. llBcp. Cum 
sis id etatis M. Cum lu sis id aetatis  12,Crvafh. 


IN CARM. L 24. 95 

Da mihi praecepta carminis, o Musa, quibus ostenclam, quis modus desi- 
dcrii esse debeat carissimi sodalis aut amici. 

Quiddm autem fratrem Vergilii hunc uohmt esse [quia dicit : tam 
cari capitis]. 

2. Tam cari capitis. Amici.  Praecipe.   Da praecepta. 5 

3. Liquidam. Puram, dulcem siue canoram, ut {Verg. G. I, 410): 
Tum liquidas corui presso ier gutlure uoces [Aut quater ingeminant]. 

Pater.   [Juppiter.]   Jouis enim et Mnemosynes Musae filiae esse di- 
cuntur.   [Ordo autem est:  Melpomene,  cui  pater  dcdit  liquidam  uoceni 
cum cithara, praecipe lugubris cantus,  quis pudor aut modus sit dcsidcrio 10 
tam cari capitis.] 

5. Ergo Quinlilium. Ordo est: [Ergo] perpetuns sopor urget Quin- 
tilium, cui pudor et incorrupta fides, iustitiae soror, nudaque ueritas (erant), 
quando (ergo) ulhim inuenies parem? 

5. 5. perpetuus sopor Urget.   Mors, ut Verg. (A. X, 745):  Et ferreus 15 
urget Somnus,  Verg. (A. VI, 273): consanguineus Leti Sopor. 

7. Fides incorrupta Justitiae Soror bene [est] appellata. 

nudaque Veritas. Infucata et pura, quae nihil occuhi habeat aut egeat 
argumento (ut egeat tegumento). 

■ 

ACRON. Ad uirgilium maronem, inscr. Acronis , in schol. Verg.) AIR (addens : Ode 
XXIV). Trenus in quintilium a uirgilio -[• Trenus (sic) in Quitiffium a uirg. amato b. Thie- 
nus in quintilium mortuum coB (Trenus. 20) Ilac ode cons. b. impac/entem r. uirg. impatien- 
tem q. a. morte (om. lag.) 2. morte om. hig. b. ingementem r. Qui«t. omn. hbri. 21) Ordo 
est bC. est om. •{. rcU. autem est. uel ordo uerba serius addita suspicor. non enim est ordo qui 
poetae uerba seruat. 2) desidenV Ay (Porph.) relh desiderio (desyd. mv). KriTii b. conf. ad 
I, 20, 5. cAarissimi a fh, rell. car. 3) Quidam — capitis om. C. desiderio amori gl. ybC. 
capitis amici y^C. Verba quia dicit (fh) ingeniose quidem Fabricius interposuit , ut melius, 
quam in ra v a factum est (uolunt esse tam cari capitis. Cui liquidam etc), praecedeutia con- 
iungeret cum uerbis tam cari capitis. Sed haec uerba omn. codd. atque ed. Rom. ad lemma se- 
quentis glossae ex scholio repetitae trahunt, sic: Tam cari cap. precipe~\ da praecepta. interieci 
glosam amici (sodalis aut om. C in schol.). higuhris genitiuus est •[. inanis luctus b. G) \\a- 
rwm dulce siue sonora. Ut lig. b. Verg. tum om. AbR. Aut quai^v ing. om. Aybjr. Melpom. nomen 
musae -|'bP»'.p. Uquidam puram gl, bccB. 8) luppiter siue lupiter Cmvafh. rell. om. — luuis 
enim et iunonis •(h. iou. en. et neo me synes A. neo mosynes R. mne monae r. mnesymones v. 
rell. Mnemosynes. Musae fil. A-j^bRl^rvma. til. musae fh. fil. dic. Mus. C. Ordo — capitis om. 
Ayb. 12) Qmwtil. codd. omnes. Ordo — parem om. A-^b,r. 14) era?it Rl,mv. erat afh. om. 
C. quando ergo RlG,mvafh. ergo om. C. inueuie^ Rl,mva. inuenierai Cfh. 15) Mors ut et AR. 
mors et y. mors est ut r. rell. mors ut. Tuni ante consang. om. K-^. 17) Fid. inc. iust. sor. 
bene app. A, fid. inc. bene est app. sor. iust. -^b. app. est l,r. fid. inc. bene est app. iust. so. 
Cmva. incorr. bene om. fh. Jid. incorr.'] unde est so. iust. R. 18) infuscata 1. in A man. rec. 
mut, fu iu fusc, ut sapor uiui Colum. XII, 19, 2. merum Plaut. Cist. I, 1, 21. uil mvafh. 
— habei Cfh. rell. habea^ aut eg. AlG,va. rell. ut. bonura epitheton, quia nihil occ. habet ut 
eg. fegumento , infuc. et pura C. eg. argumento , lectio omn. librorum praeter C difficilior et 
amplior. ^egumento ex sententia praeced. nihil occtilti liab. profectum est. Cic. in Auct. ad Her. 
I,  8 ait :  argumentum est ficta res ,  quae tamen  fieri potuit.   Cum Acron plurali non utatur, 


96 ACR. ET PORPII. COMM. 

9. occidit. Mortuiis est; antiqui enim occidisse magnos et probatos 
uiros dicebant ut (Verf/. A. X. 471): Quin occidit una Sarpedon, mea 
prof/enies. 

11. frustra. Inrational)iliter et sine rcmedio ut (Fer^. A. XI, 51): El 
.'.  7}il iam caelestihus ullis Debentem. 

creditum. Commissum, commendatum [ut Vercj. A. VI, 15: Ausus se 
credere caelo], unde et homines animas reddidisse dicuntur, tamquam quas 
ad hoc acceperunt, ut restituerent. 

13. (?uiV/.^ Si. Ordoest: Quid? Si blandius Threicio Orpheo moderere 
III fidcm auditam arboribus, num redeat sanguis uanae imagini? Quam Mer- 

curius non lenis rccludere fata precibus, semel conpulerit nigro gregi or- 
rida uirga? 

htandius.   Dclectabilius. 

Orpheo.   Ori^heus Thrax fuit,  qui dum cantus vi uel cithara arbores 

]-j commoueret,  ut  sequerentur,  Eurydicen tamen,  uxorem  suam,  ab  inferis 

reuocare non  potuit  (Verg.  G. IV,  490:  Restitit Eurydicenque suam  iam 

lucc suh ipsa,  Inmemor heu victusque animi respexit,  ihi omnis E/fusus la- 

har atquc inmitis rupta tyranni Foedera.^ 

14. fidem.   chordam. 

2(j 15. uanae red. sang. imay.   Inani umbrae mortui. 

Sanyuis. 1'ro uita (ut Vcry. A. IX, 349): Purpureum; uomit ille 
animam. 

(imayini) Modo corpori, ut  Very. \n quarto Aeneidos v. 654 :  Et nunc 
mayna mei suh terras ihit imayo, et alibi umbrac,  Idem in eodcm v. 353: 
2') Admonet in somnis et turpida terret imayo). 
16. uirya.   Caduceo. 

haec uox non ea ui accipienda est, qua Cic. Top. 2 argumentuni dicit rationem, quae rei du- 
Ijiac facial fidcin. Nuda ueritas idem enim est eine fuco, sine simulatione et dissimulatione, 
candida, omnibus pcrnpicua et, ut hV>'f in glossa habcnt, aperta. 

1) Afovt. est om. A (gl. in liy: occidit. mortuus est). Antlqid enim II. rcll. om. — Occid. magn. 
Ciim. (lutem) A-j]),r. — dicebant untiqvi. ut C. 4) -mrnt. y. ut et nil iam A. ut et nihil iam Y^r. uit et 
iiihil iam 1». rdl. iit iiil iwii. 0) Loc Verg. om. AYb,r. ;inim. liom. 2. acceperwnt AYb,r. accepersnt 
lli. ceperf/nt lli copfriiit inav (coe]).). a diis accepisse dicuntur ut ea» rest. C. 9) Schol. om. A. 
inferiuH po<t orridu pos. •(■'»•''. *iuul si ^Kjfirm, ut omn. ferc uett. codd. Iloratii. ([wod si b. 
in schol. ft H<ir., li in scholio, vafh, 10) num redeat yb,C. nunquid mvfh. nmi ra. lewis yb. 
iiterf|ue iii Iliir. lf«is. rcdurora b. orrida I. conf. perorresc/< II, 13, 15 et m-ret Epod. II. 6. 
14) Schol. (nii. b. ^rax \'l,r. script. freiiuentior. fuit quidum, qui dum 1. quid«7« (J. cantw suo 
iiivafh. cantu sui ■[. cant?« sui A,r. Correxi et recepi canlus ui. citheru suu, om. cantu suo, C. 
Ifi) reducere C. Loc. Vcrg. om. Ayr. ux. suam AYR,rC. ux. om. G. ux. su. mvafli. moderere'] 
temiicree. disponas, pro modereris b. tempertM disponas 15'^. modcrere pro modereris ■(. 10) 
cordam l>B'^,r. 20) Xum uan. red. b'.f>H. inani unibrae mortuac l,rmva. iiiani i. niortuae K. 
in«ni et mortuae fli. .S<Tipsi cum Ayb : iiiani umbrae luortui. 21) pro AyR,rmvafli. oin. blGC. 
IjOc. Vcrg. om. AybG.r. 23) tot. schol. om. Ayb^r. 26) Loc. Vcrg. A. IV, 242 om, h, 1. Ayb,r. 
Ay,c scholio scq. adiunxerunt. 


IN CARM. I, 24. 97 

orrida. Seuera, districta, ut Verg. fA. IV, 242): T\im uirgam capit: 
kac animas ille euocat Orco PaUcntis, alias suh Tartara tristia mittit. 

17. recludere.   Aperire. 

18. Nigro conpulerit Mercurius gregi. Umbrarum multitudini congre- 
gauerit, ut (Verg. B, B. VII, 2):  Conpulerantque greges. :> 

19. 20. Durum , sed leuius fit pat. q. corr. est nefas. Scilicet [genus 
mortis] est, quod dico. [Sensus est: Durum est tanti amici mortis do- 
lorem ferre] sed leuius ft. i. leuigatur patientia. Suadet [patientia] ferre, 
quod corrigi non potest, ut (Verg. A. V, 710): Superanda omnis fortuna 
ferendo est, et (Terent. Andr. IV, 6, 10)): ut quimus, aiunt, quando, ut 10 
uolumus, non licet. 

Nefas [non est licitum corrigere. nefas enim pro ill.] pro inlicito po- 
suit (id est, impossibile). 

PORPHYRIOX. 

Quis desidero sit pudor aut modus.   Haec ode Opr,'/ov continet in Quin- ]•"> 
tilium, sodalera  Vergilii.  Sensus autem est:  Da mihi  praecepta  carminis, 
o Musa, ut ostendam, quis modus desiderii esse debeat carissimi amici. 

5. perpetuus sopor.   Eleganter et poetice [soporem] pro morte dicit. 

7. nudaque Veritas. Bonura IzOIstov ueritatis. Niida ideo, quia nihil 
occuhet ac celet. 20 

1) distr. om. C. 3) gl. om. iG.r. non lenis] non flexibilis 'jh, qui addit : placabilis. 
B-^: placabilis. non facilis ad mutanda fata. 4) congregauit mvafh. utAYR,rmva, rell. Virg. 
Gorydon — unum om. Ay.r, 6) schol. ora. AYbR,r. Glossae: scilicet (subaudi r) est quod 
dico 7,R. subest quod dico r. s. genus mortis bB'^. leuius'] quod dico b. Jit] leuigatur by 
(i. leuig.). A, qui his gl. caret, habet: Suadet ferri q. c. n. p. ul. superanda o. f. s. est 
et ut qui musa aiunt — licet. Nefas] pro mlicito posuit. RlGmva: sed leuius Jit. leuigatur. 
Suadet patientia leuius ferri (Jvtri va) q. c. n. potest Oeuigetur R). C : Uuius fJL] leuigatur. 
Suadet patientia ferendum q. c. n. p. — posuit. r: Ie?iigatur pat. suad. leuius^en. Scripsi 
fcTTe. Totum schol. nuper Quidam temere Porphyrioni adsignauit. Sic ut quimus aiunt fh. 
sic om. Cmva. et ut quimus YRG.r. agimus y- et ut qui minus aiunt 1. Suadet — licet om. 
b. 12) Non — corrigere om. AybR.r. Nefas mim pro inl. R. rell. om. enira. praeter mvafh. 
Xefas impossibile b.  inposs. B'j. 

PORPH. Ode XXY ad Yir. de morte quintilii R. 15) Haec ode Opr^vov cont. M2G. 
R uoci gr. lacunam rel. Haec o. Tpo-0'J? cont. Asc. Hac ode tookO; cont. rv. haec o. Spfjvo; 
cont. fh. Haec o. 8pTjvo; e^t. Consolatur autem (Acr.) C. Haec o. irenon cont. in quintil. so- 
dalem uirgilii morie exemptum et est sensus huiuscemodi. Precipe dic. praecepta carminis i. 
scientiam. o musa xit amici. B'^. 16) sod. Terg. MG. sod. uirg. 2RB'^. sod. Horatii r\Mfh. 
Falsum est quod Quidam nuper uohiit Horatii et Vergilii , confundens hunc Quintilium cum 
Quintilio Varo poeta Cremonensi Art. po. 438, qui ab Hieronymo in Eusebii Chron. I, 155 
Vergilii et Horatii familiaris nuncupatur. ab Acrone et Porph. ad h. 1. amicus Vergilii. 17) Prae- 
cipe] id est da mihi fh, rell. om. . recte cum sensus aufem e5< praecedat. oante musa codd. recte 
ponunt. om. rs-afh. desiderit MB2B'.pG, reil. desiderio. 18) soporem om. Ab. Posuit Crvafh. 
rell. didt. eleganter metaphoricos perpetuum soporem pro morte posuit. C. 19) distinxi post 
ueritatis. ideo quod b. rell. quia. 20) atque caelet R. occul«-s tenet ac caelet v. ocQxdm tenet ac 
cela< a.  ocxilis tenet ac cela^. boiium epitheton,   quia nihil occulti habet  (Acr.)  C. 

HAUTHAL, ACB. ET POEPH. 7 


98 ACR. ET roiirii. coiMM. 

Quando. Acuta priore syllaba, qudndo enuntiandum, ut (uelut) uim 
interrogatiuam habeat. 

12. Tu frustra — Poscis. Frustra reposcis, inquit, Quintilium non 
sub hac spe (condicione) illis commendatum et creditum (pro commisso), 
5  ut supra (C. 3, 5): Nauis, quae tibi rredilwn dcbes  Vergilium. 

15. Num uanae redeat sa7iguis imagini. [^Vanae'] Imagini, Id est, um- 
brae,  ut illud  \'erg. (A. IV, 654):  Et  nunc  magna  mei  sub  terras  ibit 

imago. 

17. Non leuis prec. fa. recJudere.  Solita sibi figura dixit, ut (C. 1, 10, 7): 
10 Callidum quidquid placutt iocosa Condere furto. 

18. Nigro conp. Merc. gregi.   Nigro gregi pro umbris poetice. 

19. 20. Durum! Sedleuius f p. Q. c. e. nefas.   Grata sententia. 


15 


CARMEN I, 25. 
ACRON. 


In Lydiam meretricem rapacem sed iam uetulam scribit meritoque ab 
amatoribus passuram quae fecerat. 
•2U 1. Parcitis i. q. f   Sensus est:  Juuenes qui olim fenestras tuas  lapi- 

dibus incessebant, ut excitata somno eis aperires, iam te neglegere inci- 
piunt et idcirco hoc rarius faciunt. Parcius rarius, ut (Verg. B. III, 6): 
Purcius ista mris tamen obicienda memento. 

1) interrogatiue legendum Bcp. Qtiando a. acuta prior est syllaba, quando enuntiandum. utut uiin 
iiit. hab. M. Acuta prior est. Sillaba quanclo enuntiandum ut u. i. hab. R. acuta priore syll. quando 
uim int. habe<, om. ut, afli. quando acuta prior syll., om. est. rv. 3) Haec frustra rvfh. Iieu fr. a. 
Ilaec, fr. rep. in(|uit. Quintilium~\ Non etc. f h , ita ut nouum lenima, nouum schol. sit, inquif^ 
Mb. et cred. AR2,r. «c cr. vafli. cred. et comm. b. quem MG2. pr-o comm. — VergiUum om. b. 
6) Numirfanae redeat sanguis imagini uanae. Imagini id est umbrae M. Num MRG,rv, ut uett. 
codd. Ilor,, non afli, ut recc. codd. Imagini inani uml)re mortui ut et nunc — sub b, om. ter- 
ras. terr/s M2. ]'niiae ante imafjini om. uet. cod. H. Stephani. cf. Emend. p. 155. quic/quid 1MR2, 
Cfh. in Ilor. quidquid, in schol. quicquid , rva quicquid in Hor. et Porph. Utraque script. in 
uetustisa. codd. Horatii.   11) gregi i. umbris B<p.   12) exclamatio Bcp. 

ACRON. Ad lydiam Al. Ad lidiani. Ode XXV R. Ad lidiam de superbia eius expro- 
bratio 1». lCxprobratiii in meretricem lidiam de superlna ipsius -^. 20) parrius rv in Hor. et 
lemm. ut B'.pCDlI10l', rell. Parcius. 18) rap. et arroganiem s. i. u. quae merito ab am. sper- 
nehnttir, quos olivi contempserat. C. .sed etiam fh. rell. sed iam. set iam •(■• Hac ode scribit ad li- 
diam nierctr. el uetulam — fuerat !>. 19) passuram omn. lil)ri. Post netulam om. scribit C. 
Scusus aulem est K'{R2,r. autem om. b, Cuvvafli. conf. Porph. Manifestum est, hoc schol. Por- 
pliyriouiano simillimum in numcro eorum esse habendum, quac ab eodem auctore manarunt ac 
scriu.t diffu.ia utrique interpreti adscribebantur. 21) ianuas tuas lap. 2. incessabant AyRG, 
rvmfli. conf. Eutych. II, 2189 Putsch. incessebant 2B'.p,a (Porph.). his AyR, liiis 2. tis Cvfh. 
eis 1 (GV). neg/eg. AyB'^. haec RB'.p.r. hec -,■• hacc rajv 2. lioc Al,mvafh. iccirco hoc rmnc 
r. f. C.   23)  tiiris — memento om. AYl),r. 


IN CAKM. I, 25. 99 

qnatiunl.   Concutiunt, «zcpai'p£oii; cst. 
2. Jaclibus.   Lapidum scilicct. 
prolenii.   Insolentcs, supcrbi. 

o. 4. amatque Janna limen.  [Non recedit a limine,] hoc est: semper clausa 
est, nullo iam amatore iuxta solitum ucniente; aperta enim ianua recedit a limine.  5 

5. facilis.   Uncta, ne resonaret assiduo usu frequentius aperiendo. 

6. mimis ef minus iam.   Quod  olim solebant amatores tui dicere adu- 
lescentes: 0 Lydia, pereunte me dormis; iam minus [et minus dici]  audis, 
dum disidices per sencctutem.   [Ab ipso autem dictum, cjuod pueri aiebant. 
Est autem ordo: iam minus et minus audis: o Lydia, iam dormis  longas lo 
noctes me tuo pcreunte sc. amore.] 

9. inuicem.   Modo hunc modo ilkun. 

moechos.   Pro amatoribus posuit. 

arrogantes.   Te dedignantes. 

10. leuis.   Aut  contempta,  aut ab  amatoribus  uacans.   Ordo  est: 15 
Leuis anus flebis  arrogantes  moechos  inuicem  in  angiportu  magis  sub 
interkmia Thracio uento bacchante. 

angiportu.   Angiportum alii dicunt uicum sine exitu  quasi iu loco de-  . 
serto et sine conuentu, ubi fletura esset, alii uicum angustum et flexuosum 
in modum anguis uel ipso secreto serpentibus  tutum, quasi anguis portum. 20 

1) schol. 0111. A. d'f. est oin. '(\^VA. est oiii. C. ctcp. (aph. ma) est 2,mafh. afaer. est 
V, affer. est 1. affer. enim est G. 2) b : Ictihus} ictibus lapidum. Par. I: iactibus (1 m. 
corr. i. ictibus lapidum. A in Hor. et Acr. /«ctibus c. uar. lect. a m. 1 : uel ictibus. conf. 
Verg. A. II, 544. 'Vll, 756. Caes. B. G. : ietu cuspidis et sen. Ep. 72. Ictibus subaudi lapidum 
R,r. Ictibus. lapidum Cmafh. Ictibus sc. lapidum 2. lactibus. lapidum y1,v. lapidum scil. G. 
3) schol. ora. Y- ins. et sup. C. importuni antea. nunc uero contemptores tui bBcp. 4) Non 
■ — limine oin. A^b. hoc est omn. libri. haec est m. nullo — limine om. 1. amatore 2, 
rell. amato?'Mw. clausa est propter infreqtientiam amatorum C. 6) faciles b. rell. facilw. -,' 
cum glossa: uncta ne resonaret. faciles uel facilis man. 1. suprascr. b. faciles EDP cuni 
glossa: leues. Cum in Acrone nominatiuus uncta, sc. ianua, libris tutus sit, abice facilw 
i. e. cardines [kardines A-^b] quippe lectionem Porphyrionis. 8) a habet in lemmate : minus 
et mi. i. = iam, hinc fh: minus et mimis id est. codd. et rmv om. id est. namque olim 
2. quia olim r. et minus dici oiii. codd. et rmva. iam hoc minus et minus audis tibi dici Bai. 
16) dum despiceris I,mvafli. dum dispilices Y,rC. dum ei displices R. dispYiceres. corr. displices A. 
cum c?«spim b. ^^er sen. AYbRl,r. rell. proj^ter sen. 9) Ab ipso — amore om. AYbR,rC. ab 
ipso illo G. ab illo Imv. O Lydia iam dormis R,mvafh. rell. om. <«?«. 20) metu o long. -(bG. 
hoc dicebant iuuenes -j. hoc dicebant iuuenes amore i. per amorem obseruantes tuos aditus 1i. 
jjereunte subauditur amore K. s. amore i. per amorem y. 12) schol. om. A et C. sing/llatim 
Ybl. siwgMlatim R,r. s/gillatim mvafh. Siw^iillatim in codd. scriptorum latt. frequentius quam 
sigill. uel singalatim. 13) hanc gl. non notaui ex y- 14) gl. om. A. arrogantis Y,r. te dedig- 
iiantM Y- 15) -Aut contempta aut AYbRl,rmva. aut conceptA. aut fli. om. b. uacans ab amato- 
ribus et contempta 2. Ordo — bacchante om. Ab. Ordo est leuis anus. y,i'- 18) angi portu 
Y- angiporto r. 30) fletura AY,fh. fiectura r. flea;ura Rl.mva. est R. rell. esset. alii dicunt AR12, 
rell. om. dicunt. Angiportum alii dicunt (per homoeotel. omissa sunt sequentia usque ad u. 
uicum)  angustam b.  uel ipso — portum om. b.  angui6i« portuni RlG,rmva. 

7* 


100 ACR. ET PORPH. COMM. 

11. Thracio.. nento.   Aquilone aut Borea [ut (Epod. XIII, 3): Threiclo 
Aquilone]. 

hocclmnlc   Insaniente [ut  Verg. in IV. Aeneitlos (300):  Saeuit  inops 
animi lofnmque incensa per urbem Bacchatur.'] 
0 }Iagis.   [Subaudi] tum magis flebis. 

11. 12. sub interlunia.   Quia tunc fere comitantur tempestates,  quasi 
tctro tempore et in desertis locis fleret, ut doloris testem uitaret. 

sub.   [Ante,  ut  Verg.  in III Georg. (403):  Sub lucem exporlant ca- 
lathis aclit oppida pastor.] 
1(1 14. furiare.   Nouo uerbo usus est, quasi in furorem  libidinis  urgere. 

Verg. (G. III, 266): Scilicet ante omnis furor est insignis equarum. 

15. ulcerosim.   Libidinis  indignitate  [Indignatione]  commotum,  uel 
certc quod pro aetate [appetente] tamquam ulcerosum spernatur. 

16. non sine questu.   Non  sine  querela  aut  ut  auaritiam  meretricis 
15 ostenderet, ne tum quidem sine lucro et pretio corporis. 

17. pubes.   luucntus. 

17. 18. edera uirente Saudeat pulla.   Id est,  pucllas iuuenes amet, quas 
in liedcra ct myrto intellegi uoluit.   Pullus autem dixit iuuenes eius coloris 
puellas. 
20 11'. Aridas frondes.   Anus et decrepitas mulieres et sic iam aetate fri- 

gidas, ut Ilebro glaciali sint similes, merito a iuuenibus contempnendas. 


1) thrAchio A. traicio y- tr^icio b. rell. TAracio. ««njorea AyRjr, athor.h. uelhor. l,mvafh. 
aquilone uel om. 2. uel om. C. locum Epod. om. A-jh,r. thracio R. tUraicio mv. rell. threicio. 3) Loc. 
Verg. om. A^b , r. .5) Separaui glossam a scholio. Subaucli tu m. fl. R. Tum m. fl. sub interl. 
om. A. Subaudi titnc m. H. r. subaudi 6m. Yb. tum mag. fiebUis -^b (flebis). rell. tum magis flebis sub 
interlunia fjuia etc. C) quia tum Cvafh. rell. q. tunc. quasi tunc fer«e concita?(< r. Verba 
quia t. f. c. tempestates eadem in Porph. sunt. 7) tempestfdem uitaret RlG. — quo tempore tem- 
pe-stuoso ipsa deserta fleret sola in angiportu C. 8) schol. om. Ayb^r. in quarto fh. , in tertio 
m. in III l(i,va. cum pro quomodo h. pro quando Bcp. 10) est om. A , mvafh. urguere b2. 
urguere< A. (|uasi urgere iu fur. lib. 1. lib. urgeri mv. — urgere, concitare. Equas autem — 
(Porpli.) C. equorum 2,fli. 12) /mlc. mva. ulc. codd. Hor. et Acronis. libidinis indigtiatione 
omnes libri. inc/«gatione C. Scripsi lib. indignzVa/e. conf. Cic. Verr. I, 5.5 et Liu. V, 45 : rei 
foedissimae per se adiecta indignitas. pro aetate om. 1. appetente om. A-(R,r. «spernatur r. 
quasi ulc. 2. rcll. tamqiiam (Aybjr) et tanquam. 14) Lacunarum auctor posteriora uerba eici- 
enda iudicat. aut ut ■•• ""' aujir., om. ut, Ab. rcll. ut auar. nec tum mva. nec tu quidem lucro 
(om. .'«ine) et pr. corporis (/audere poteris r. 16) Separaui glossam itmentus a scholio cum Ay^r. 
eo quod iuuencus b. 17) amen^ yRl.rafli. nam ivrtenes amant puellas at iuniores mulieres, quas 
C. hed. uirenti Gaud.^ i. puellas iuuenes ame< quas A. a.met mv et 2 : pubes iuuentus s. flebis, 
quod amet puellas q., om. iuuenes. iunenibus mulierculis gaudeat bBcc. puellas iuuenes = iu- 
niores tnulierculas (Porph.). Id est quod mvafli. quod om. Ay.r. 18) Puellas autem dixit iuue- 
nes II coloris puellas A. pullas a. d. uiridi col. pu. y, om. iuuenes. pullas a. d. nigri co. p. R. 
pulla'] puUarn «lixit ut (at fh) coloris eiu.i puellas ostendat amari l,mvafh. ost. amari om. Ay 
RlG,r. pulla autem dixit. ut eius col. puellas r. 20) sic iam Ay2 , rell. e^iam. merito a iuu. 
const. om. C.  simile.s  iuucnes spcrnant 2. 


IN CARM. I, 25. 101 

/iiemis sodali. Id est, sic frigido ut hiemis tempus. Verg. (G. III, 
35 G) : Semper hiemps, semper spirantes frigora Cauri. 

PORPHVRION. 

I. I'arcias — feneslras.   Haec  ode  in  meretricem  rapacem  sed  iani  5 
uetulam ct merito ab amatoribus passuram quae fecerat,  scripta est.   Sen- 
sus autem: iuuenes, qui olim frcquentius fenestras tuas  lapidibus  incesse- 
bant,  ut  excitata somno ianuas apcrires,  iam  tc  neglegere  incipiunt,  et 
idcircohocrariusfaciunt. Jnnctas autem fenestras obclusas intellegendum [est]. 

3. 4. Amatqne ianua limen.   Mire in limine ianuu cst,  inquit,  id est, 10 
obclausa est ianiia.   Cum enim aperitur, recedit a limine. 

5. Quae pr. mult. facilis niou. cardines. 'Non multum faciles, sed: mul- 
tum movebat cardines faciles ianua intellege (cohaerent?). 

6. Audis — longas ete.   Quae olim, inquit, solebant adulescentes ama- 
tores tibi diccre;  ,,0 Lydia, pereunte me, dormis", iam hoc minus et mi- 15 
nus audis dici. 

10. Flebis — angiportu. Levis pro nullius ponderis posuit; dicitur 
auteni pro eo quod est contemptibilis, aut ergo moribus levis, aut amatori- 
bus quondam tuis levis, id est, contemptibilis. 

II. Thracio vento.   Id est, Aquilone. 20 
12. Sub interlunia.   Recte, quia tunc fere concitantur tempestates. 

14. Quae — equorum. Furiare verbum fictum videtur, quod signifi- 
cat cum furore concitare. Equas autem magis caeteris animalibus in libi- 
dinem veneream accendi et Virgilius testis est ita dicens (G. III, 266): 
Scilicet ante omnis furor est insignis equarum. 25 

15. Ulcerosum. Ulceratum et contemptum. 


1) schol. oni. A. slc ivv^idus ut hiemis est teinpus 'i,x (om. est). sic iYigulus pvo hiemis 
tempus b. i. e. hic frigido ut hiemis tempus Rl. s. frigido v (scilicet). sic frigido ut h. tem- 
pore mvafli. Loc. Verg. om. Y^jTv. hiemis sod. fluuio Thraciae frigidissimo, nam uergit ad Sep- 
teratrionem, ubi, Virg. teste, est Semper — Cmin. C. Pro Cauri Lutat. ad Stat. Theb. IV, 653 
uenti.  Hehro fiuuio frigidissimo YR2,r.  fluuius traciae b. hiemis sod. frigidissimo b. 

PORPH. Ode XXVI ad lidiam meretricem. R. 5) iam MR2G. edd. om. 6) Sensus est au- 
tem R. Sens. autem est 2,rva. est om. MA. Sensus — faciunt om. fli. 7) incessabant rv (Acr.) 
rell. incessebant. incessiwcrunt C. haec libri. hoc Acr. 9) ob clawsas M,r. ohcXausas, R2. ob- 
dusas V. occlusas Cafh. est om. MA. Schol. ad u. 12 in M et rell. libris post u. 19 colloe. 
est. 13) Omn. lil)ri: in hac re. Scriytiii iiitelleye, ad literas : cohaerent. 11) clausa Bcp. Non multum 
faciles (facies h) cardines in hac re fh, om. sed mult. mou. faciles. 14) inqui(^ M. amat. adol. 
2. 15) tihi dici Bp. 17) posuit pond. MRG. 18) moribus leuis MAR2G,rv. aworibus leu. a 
fh. 19) tm R. 20) id est om. R. autem om. fh. 23) ueneream om. 2. furere in uenerem B. 
et om. rafh. ita dicens om. B. Virgil. testatur dicens C. 26) Ulceratum] ex contemptu M. 
vlcerosuiii] ulceratum et contemp/jwj R. ulcerosuni\ ex contemptu vr (contempto). hukerosum'] ex 
contemptu a. ulcerosum] MttZneratvun cor pro contewitu iuuenum Bcp. 


102 ACR. ET PORPH. COMM. 

17. Laetn — puUa — mijrto. Ordo est: Laeta qiiod pubes hedera 
magis gaudeat et pulla myrto [quod]. Per allegoriam hoc significat, iuven- 
culos iuniores mulierculas quaerere. 

18. PuUam autem myrtum succrescentem uc per hoc novellam intelle- 
5  gendum. 

19. Aridas frondes. Conveniens superiori allegoria, pro vetulis mu- 
lieribus dixit. 

19. 20. Jliemis — Hehro.   Hebrus Thraciae fluvius est.   Vel quod fri- 
gidus  sit,  Hebrus  hiemis sodalis dicitur,  uel  quod  partis  septemtrionalis 
10 sit, ubi frigus maximum. 

CAEMEN I, 26. 
ACRON. 

MuBis amicus tristitiam et metus.   Haec ode ad Aelium Lamiam scripta 
15 est.   (Laraiae enim veteres  nobiles familiae dicebantur.)   Qua significat, 
doctum et perfectum virum tristitia, [sollicitudine] vel metu carere. JuvenaL 
(X, 360) : Nesciat irasci, ciqyiat nihil. 

1. Ordo est: [Ego] amicus Musis, seciirus quid terreat unice Tiridaten, 
tradam tristitiam et metus proteruis ventis portare in Creticum mare [a qui- 

20 bus] quis metuatur rex gelidae orae sub Arcto. 

2. Creticum. Pro quolibet mari, hoc est: pro appellativo speciale. 
[s. Quid. quae res]. 

5. Tiridaten. Tiridates rex Armeniorum sive Persarum fuit [iustissimus, 
et ponitur pro omni iusto].   Unice.   Praecipue, valde, singulariter. 

1) Laeta^we M2,r. Laeta qtiod B. ^«orf per alleg. MB2,rv. Ordo — myrto quod om. Rafh. 
hoc MBR2,rvafh. Sustuli qtiod, quippe neque pronomen neque lemmatis uerbum. 3) iu2<eniores 
R. 4) succr. MB. rell. su6cr. 6) IIoc schol. om. Quidam. allegoria M2. allegoriff conueniens, 
om. superiori, C. allegoriae rvafh. Cum conueniews , non conuenienter dixerit, posui allegoria, 
quamuis eadem cum superiore sit antec. scholii. 7) uetus^is fh. 8) est M, rell. om. 10) frig- 
maximum MH2. max. frig. est B'.p,rvafh. est oni. M. 

ACRON, Ad musas A. Ad Celium Lamiam XXVI Ode R. 14) odes y- 1i«c ode b. 
15) heVmm 'j,r. aelium A,rafli. caelium mv. celium R12. — Lamie r, rell. Lamio*. nobilis 
Gv, familiae AlG,v. rell. farailifw, familias nobiles 2, familias dicebant yb. Fam. dicebant A. 
dicebant fam. Gvafh. familiae y«eraM< r. conf. Acr. ad III, 17, 1. ubi cuni nostrum schol. non 
legatur, inde huc translatum csse nequit. Laniiae — dicebant om. C. 16) qua signitica- 
tione R2. sollicitudine om. 2 (ex Porph.). trisli soll. Cm. carere dicit 2. Doctum et uirum ho- 
nutn C. Loc. luu. om. 1. 18) Ordo — Arcto oin. A. tiridarZen y. t//ridafcn 1. tyridatew 2. 
tiridaten R. t^Tidaten Iv. tyridatem 2,r. tiridaden y- metum IC. Eyo e.x glossis: s. ego y- 
Eijo tradam pro eo ])uod tradidit quisque sapiens b. « quibus libri. a non ad ordinem pertinet. 
quibus ex gl. Yb: pro quibus. et a quibus nujier Quidam, qui transposuit : — Tiridatem el a 
quibus — Arcto tradam — mare. 21) hoc est AR,r. id est vafli. 22) g'«ac 7-es oni. Ayb. Ti- 
ridaten. Tirida^V A. mitridate (2 m. mi in rasura). tiridatcs b. Mithridatem et Mithridates G 
(non mv). iusUns. — iusto om. omn. libri praeter gl. B'.p et fli (liomine iusto). 24) hoc schol. 
recepi ex Ab et C. 


IN  CAKM.  I, 2G. 103 

G. Secunif! [amotus a cura dicitur.] 

0 quae. Subaudi: nnisa. Ordo cst: 0 Piplcu dulcis, quae gciudes in- 
(egris fontibus, nccle /lores, necte coronam meo Lamiae. 

Infegris.   Plenis ct inniinutioneni ncscicntibus. 

i).  Piplea dulcis.   Pi])leae Musae dictae aut a Pipleo fonte Macedoniae,  5 
vel vico, aut a monte Pipleo Orchomeniorum,  aut a veste, hoc est, a j)eplo. 

9. Nil sine te m. p. ho. IIoc avit quia sine Musa non nudtum honoris, 
vult intcllegi, Lamiac carmina sua posse conferre, aiit quia primus Ilora- 
tius latine lyricum carmen scripsisse dicitur. 

10. Fidihus.   Chordis, ut [Verg. A. VI, 120):   Threicia fretus cithara 10 
fidihusque canoris.   Ordo est: Decet te tuasque sorores, id est, Musas, hiinc 
sacrare novis fidibus et Lesbio plectro. 

11. Plcclro.   Lyrico carmine. 

PORPHYRION. 15 

Haec ode ad Aelium Lamiam scripta est, qua significat doctos viros 
nullam habere sollicitudinem. 

2. Creticum mare pro quolibet mari dixit, ita specie pro genere 
usus est. 

5. Tiridaten.   Tiridates rex Armeniorum fuit. 20 

9. Piplea.   Pipleides Musae dicuntur a Pipleo fonte Macedoniae. 

11. Hunc Lesbio s. plectro. a[j.cpipoXov sed sic intellegendum : et te et 
tuas soroi'es decet hunc Lesbio plectro consecrare. Lesbio autem propter 
Sappho et Alcaeum dixit. 

1) schol. om. AYbRBa>,,rC (sine cura). b'^B liab. glossam: uimt singulariter. 2) s. 
musa Yb2, subaudi musa R. sub musa r. rell. om. Ordo — Lamiae om. A, 4) imm/wMtionem 
YbG,i'a. minulionem R2. imwMtetionem Avfli. plenis et incontamma,ti3 C. inuiolatis Bcp. 5) Pj- 
plea A'jR,a. ut codd. Hor. , pyplea bG. pimplea rmfh. pimpl. et pympl. v. sunt om. A. 
G) pipleo fonte, pypl. pimpl. adiectiu., non Piplea, fonte Mac. ut ap. Strab. IX, 2, 25. 
7) e moute fli. orcom. yl. Hoc est 12,vafh. hoc est om. rC. est om. A, haec aut R. totuni 
schol. om. Y^- latine AR12G,v. latinum carm. scr,, om. lyr., a. • lyr. carm. latinum C. la- 
^ine om. r. tot. schol. om. ybB'^. Z/ricum carm. A2 (lyr.). aut quia non sine musa aut mult. 
hon. R, rell. aut quia sine musa non viult. honoris. 10) cordis Ayb. id est cord. ■'• H) Ordo 
— plectro 'om, A, nou. fid. hunc sacrai-e lesbio plectro '(. 13) carmiui mvafli. rell. carmine. 
lyricis modulis C. Saphico uel alchaico ac per hoc Ija-ico Bixi. hunc sacrare nouis lidibus Imtic 
sacrare lesbio plectro Rb. 

PORPH. Ode XXVn ad clium lamiam R. — 1. «clium M,rv. elium R. IieVnim 2. quae 
fli. nullam haerere M,rva. mhaerere fh. Doctos mros null. haheve RBcp, Recepi habere, nam 
peccatimi ^fotest haerere homini. Cii'. Rosc. 6. dolor animo iiifixus Iiaeret Cic. Phil. II, 26, in 
animo Curt. VI, 2. ferrum ossibus haeret etc. , non : uiris sollicitudo haeret. 18) dixit om. 
rvafh. species pro genere, ipiolibet mari Bcp. pro quouis mari. species pro genere C. 20) Tirid. 
M. Mi</tridates 2, mifrid. rv. Tyrid. afh. 21) p/pl. MR2,a. peplea — piwpleides — pi7«pleo r. 
rell. pimpl. a Pimplea foute fh, rell. pipleo, pimpleo. 23) te tuas M, om. et. 24) Saffwm M. 
Sa/>/tum V. sapphori 2. sapho R,r. rell. Sappho. 


104 ACR. ET PORPH. COMM. 

CARMEX L 27. 

ACRON. 

1. Natis  iii usum laetiliue scyphis.   Ad hoc  specialiter  factis,  ut  est 
5  (Juven. I, 141) : Animal propter convivia natum. 

2. Thracum. Gentem significat, sicut supra (od. 18, 8) posuit per ebrie- 
tatem rixac deditum. 

3. Verecundumque Bacchum. Verecumlum, vd quod virgiueo ore fingatur, 
vel quod verecunde eo uti deceat. 

10 4. Sanguineis prohihete rixis.   Xova figura locutus est:  Bacchum rixis 

prohibete, cum dici oportuerit:  a Baccho rixas  prohibete.   Tale  est  illud 

Vergilii ( A. VIII, 73):  Accipite  Aenean  et  tanilem  arcete periclis  [id  est: 

pericula arcete ab Aenea].   (Hyiiallage est: prohibete rixam a verecundo 

Baccho, id est, moderato). 

]o b. Lucernis.   Id est, conviviis,  quae a vespera inchoari consueverunt, 

unde  Virg. (A. I, 727): Et noctem pammis funalia vincunt. 

Medus acinacis. Gladius Persanim, sed hic pro quolibet posuit. Lu- 
canus (II, 49): Decurrit Medica Susis. 

6. /nmane guantum.   Admirando dicit, id est valde.   Discrepat.   Hoc 
20 est: non convenit nec aptus est vino, id est, laetitiae barbarus animus. 

7. Leyiite clamorem.   Rixam vel tumidtum conpescite. 

8. Et cubito remanete presso. Quasi insurgentes ad iurgium admonet, 
ut discumbant. Inter accumbere autem et discumbere et recumbere hoc in- 
terest: occumbere est deomm, ut Verg. (A. I, 79):  Tu das epulis adcum- 


ACROX. Ad sodales A. Ad sodales suos b. Ad couuiua.s sodales suos de hilaritate 
•/RB^EH.r. natis] inuentis y S^- ^^ ^*^ '^-^ Y- "'; "^™- *^*' > ^- -'^' ^- ^) fingatur — deceat 
AySjr. fingatur — dec€t mvafh. fingitur — dec£/ b. 10) Nona fig. AybRljr. rell. fig. noua. 
htfpallage Jiffura, oin. noua. Bacchiini proh. rixi#, id est, a Bacchn proh. rixas : ul apud Virg. — 
periclis C. Verec. Bacch.~\ hipalage esi (hypalage proh. rix. r.) proh. rixas a verec. baccho uel 
quod — deceat (K2.r). Rixis'] noua fig. Rr, cum dici oport. — prohibite om. b,r ex homoeo- 
teleuto. cum dici poluerit RlG.mvafh. proh. Tale est illud Verg. Accip. AyR. proh. est enim hy- 
paJage. ut illud esl. Acrip. mvl>ftj. 12) jW est — Aenea adi. gl. in mvafli. enean A. «wnean yr. 
13) ypallage — nioderato y- !>*) eonuiu. nocturnis C. ad ue.spera bR. con*tt€runt*b ,va, om. 
loc. Verg. quod a uesp. iuchoAori consueuenmt r. unde AyR^r. om. C. ut mfh. 17) acinac/s 
.\YbRl2,r. (acyn.) mva. acinace« Bo (e in i 2 m.), Cfh. militarii glad. b. 18) decorrii A,vafh 
et C. qui addit; Su>a autem proprie non Medica erant. sed Persica. decurruM/ yl. decurrerunt 
decurrere r. fusis l.rmva. Loc. Lucani om. b. 19) Admir. — di.screpat om. A. admiraiiVJter 
2. aduerbialis exclamatio B'j. per admirationem hoc dicit C. ualde discrepat omn. libri. Dis- 
crepat uerbum leramatis est, 20) ne captns A. est letitiae uino AR,r. let. uini lG,mva. uino 
I. e. laetitiae barb. an. 2. apt. est laetiiiae barb. an. C. est apt. mvaflj. conuiuio laetitiae et 
uino Y,fh. 21) conp. A,r. y addit glossam : .«et ante (I. sedate). comprimite. b: placate. com- 
pe.*cite om. R. C addit : sedate. 22) ad rixam C, rell. iurgittm. autem disc. AR. 24) est deo- 
rum mvafh. 


IX  CARM.  I. 27. 105 

here diuom: discmnherc hominum, ut {Vertj. A. I, 700): [Stratoque superl 
discumbitur ostro; rccumbere ferarum, ut (\erg. A. VIII, 297): Ossa super 
recuhaus. 

9. Severi — Falerni. Aut vctustisslml aut austeri, ut Verg. (G. II, 9f)): 
Nec cellis ideo contende Falernis. 5 

Me quoque sumere. Id est: s/ me vestro vultis miscerl convlvlo. Ordo 
est: Dicat frater Megi/lae Opuntiae. A loco dlctum est [quo erat adltus Averni]. 

Opuntiae Frater MegiUae. Nomen com-ivae, qui Opuntius (exOpuntiis? 
Opunte?) orlundus crat, non dlcit. 

12. Quo beatus vulnere.   Velut voluptuosus poeta bene beatum aman- 10 
tem dlxit.   Vulnus enim pro amorc posuit,  ut  Verg.  (A.  IV,  2):   \'ulnus 
alit venis [et caeco carpitur /^»»]. 

Qua pereat. Quam amet, ut Verg. in Buc. (VIII, 41): 11 vidi, ut 
perii, ut me malus ahstulit error! 

13. Cessat.   Si scilicet.   \'oIuntas.   Hoc est conlesslonls. J5 
Non alia bibam mercede.   Sperno te, nlsl dlxeris, subaudi. 

1) hominiun egt R. ut est r. 2) hostio A. dis(.um6cre< Gmva. Stratoque siiper om. 
codd. omnes. 4) aut uetust. aut om. C. austertV AYbl.m. Phalernis v. (>) Si uestro luiltis 
me luvafh. miscerc rmvafli. Deest enim si post couuiuio om. codd. omnes. Me5,<i/ae R, 
inferius mesi//a. 6 ) ■(■ ad#i.ripsit : Xomen istius adolesfentuli non dicit. b : nomen /ii/iiis ado- 
lescen</»- non dicit. 7) locrorum optimum r. opidum v. Opuntiae^ a loco-iTi-^, om. scholion. Ojijuin- 
cia locorum oppidum dictum est b. Ex loco dictum ortuin uidetur Loavruia oppidum, ex Opnn- 
tiae nom. Opuniirt. 'OrovJ;, OroOvTO;, poet. '0-o£i;, lat. O^us (et Opu«s?), in Hom. II. XYIII, 
326 et Thucyd. II, 32 masculini . in Pind. 01. IX, 25 feminini generis , caput Locrorum erat, 
et nutissimi siuit Aoxpoi ot 'O-o^JvTiot. ex his frater Mcgillac oriundus erat. Glossa oppidum 
/oe?'(idis) ex Porph. in Acr. transiit. Similes glossae utiquc in codd. Hor. reperiuntur. Bcc: Lo- 
crense oppidum quo erat aditus auerni eiindi ad infernuni, quaciim couf. additamentum in ^I mfh : 
in quo erat aditus infernorum. b: Opun('c/o autem oi)|>idum lo///o««m dictum est. Opunicie auteni 
dicit ab opido locrensi. C)punicii Locri auteni socii fuerunt aiacisque uozoli ephiti (sic) dicti sunt 
b. Op!<ns locrorum nietropolis unde fuit patroclus dietus opuntius, (|ui sororem interemit. Ouidius 
(Po. I, 3, 73): Cede patefacta patroclus opuiita rcliquit 2. (^Porph.) 8) Et lemraata et scholia 
librorum omnium ad h. 1. falsa sunt. De fratre Megillac, non de i[isa Megiila agitur. De Megilla 
C)p««^/rt modo diceliatur. Hinc scripsi : qu/ Op. oriund;;,!;. Schol. om. y- Megillfl! n. c. (iu/« opunt»/,'? 
oriundo erat A. cf. Carm. H, 1, 37. Megilla n. c. quae oppunc/(« oriunda erat b. Megill«e n. 
commune qui opuntiws oriund«5 erat. Jlegilla Opuntia ex Opiinte orionda. Opus, untis, uel 
Opois, entis. urbs est Locridis. C. Rell. MeijiUae n. conu. quae (que m) opuntia oriund« (ori- 
undo m) erat. Non dicit equidem ex gl. ■b addidi. 10) Velut — enim om. G. Velut om. 1, 
qui post u/ni collocauit uolupt. — dixit. enim om. b,mva. et — igni om. A^cR. In Hor. mi\- 
nere, iu schol. uolnere A. In Papyr. Hercull. et in elogio matronae acui Aug. ap. Fabrett. p. 
226 uolnus scr. occurrit. non in uett. codd. Horatii. 13) schol. oni. A-cbB',p. gl. in '^: pereat 
ardeat. Soffitta amore. hinc: pro ardeat amore. Virg. — error G. 15) cessat uoluptas (in cod. 
Hor. uoluntas) hoc est confess. A. cessai] si ',. uoluntas. iionalia^ scil. confess. '(. Vohyjta,'! 
Porph. et plurimi uett. codd. Horatii. voluptas] s. bibendi (Porph.) melius dicendi b. uolunt.] 
supple confitendi C. uolunt.] s. confess. et d. */ mvafh. et om. r (iiolupt.). 16) Sperno te ■'. 
Spernor te r. Sperno, om. te, b. spacuete (sic) A. nii-i dixen'»- A-|^b,fh. dixer/f mva. pro subde 
(mvafh)  scripsi subaudi.   scil. bibendi,  nisi  dixeris  2. 


106 ACR. ET PORPH. COMM. 

14. Quae te cumque. Tmesis est [pro quaecumque']. Q. d. Venus. Aut 
araor aut amica {Verg. in Buc. III, GS: Parta meae  Veneri sunt mimera). 

15. Non erubescendis. Non ignobilibus, non vercundis. Adnrit. inflammat. 

16. Tgnibus.   Amoribus, ut  Verg. (A. IV, 2): Caeco carpiiur igni. 

5 16. 17. Ingenuoque semper amore.   Non pudendo, non erubescendo, — 

laudando (propter?) electionem vel iudicium  [Non omnis Venus quae do- 
mat hominem, erubescenda est; saepius enim amore non peccatur']. 

17. [Quidquid habes, age depone.   Cogit illum fateri,  quam  diligat.] 

Age. dic. 
10 18. Depone lulis auribus.   Id est, fidelibus,  deposita servantibus lioc 

cst: secretum secure committe.   A. Interiectio [est dolentis]. 

1 9. Miser, quanta. Ostendit illum quasi in aurem sibi esse confessum, 
quam amaret, et cum execratione miratur, quod sic in procacem et rapacem 
vel scelcratam mulierem amor eius inciderit. 

Jo Chanjbdi.   Avaricia meretricia [uoracitate], ut  Terentius (Eun. 1, 35): 

Nam quod nos carpercoportet, haecintercipit; undeeametmariconparavitvoraci. 

20. Flamma.   Amica. 

21. Quae saga. Incantatrix et malefica dicta ab eo, quod satis agat, 
id est, quae carminibus vel arcessere possit mala hominibus vel pellere. 

20 Ordo est:  Quae saga Thessalis poterit te solvere vcnenis? 

1) loc. Verg. oin. AyIji", id Virg. IJl. Tmesis est om. A'{h,r. \\n) qumcimwim C. aiit 
.imrttor aut amica b. 3) schol. om. Ayb. non ign. n. poenitendis C. Adurit infl. •(€. 4) 
scliol. om. A-zbR, loc. Verg. om. r. 6) «mpudendo 2,r. nobili, non pud. n. cr. sed laud. C. 
Scribendum est: Laudando electionem uel iudicium cogit ilUnn fateri, quam diligat. Haec 
est optima loci iiexatioris medela. Conf. Nann. Miscell. III, 10. Electiowe uel iudicium A. 
electione uel iudicio mvafh. electione?» uel iudicium Yl2E,r. Ingenuoque] cogit — diligat 
b, om. uon pud — audicium. indicium cogit AyR^r. Rell. trahunt Cogit — diligat ad sq. 
seholion. Non — peccatur om. AYbRl2G,mva. Petita sunt a C ex Bcp: Nou omnis nenus 
quecumqiie (quae C) domat (dorainat <a) hominem semper erub. est. Sepius enim amore 
peccatur. in am. C. non peccatur Cfh. Non autem Venits omnis quae C. 9) Ad schol. 
antec. haec pertincnt. Dic om. AY,rC. s. dic b. RcpRl et rell. dic. coget mva. 10) Id 
est fid. dep. seru. om. A. 11) gl. om. Ab. est om. '(^,y. dolentis om. y- A. (sine h) yA , M atl 
Porph. in lemm. et in schol. conf. II, 17, 15 et Epod. V, 71. Sic Martial. XIV, 125 pro At- 
trita legendum: A. trita. Vide quae dixi ad Mus. Rhen. 1847 p. 635 et de cod. Hein. s. Rar 
cell. p. 28. In codd. Med. et Rom. Vergilii eadem est scriptura. Wagner. p. 381. Arntzen. 
ad l'aneg. 605. Duk. ad Flor. I, 22. Oudenb. ad Front. I, 1, 9 et ad Appul. Met. 525. Kritz. 
ad Sal. Ing. 53, 8. ha] ndentis C. proc. et rap. AYb,rva. rap. et proc. 1. quod sic in proc. 
(om. rap.) fli. uel scel. AYbRl,m. uet om- r. et scel. fh. proc. uel. R. exclamat quasi in a. e. 
roufa^sits C. et ridendo mir. q. in tam proc. scclcratamijrue et rap. amor e. inc. C. sibi m. R2. 
indicere/ IJ.r. 1:')) nioretri/ia A^. auaritia om. mvafh. uoracitate om. AYbR,r. raer. iior. et auar. 
C. 16) carpere A^. rell. capcre. eam et mari AY21v,rmvafh. etiam R. unde et m^ris comperai 
unragini ('. «aoraci b. minaci '(. 17) flamma A^. rell. om. 18) incantatris y- di. ab eo AYR12,r. 
rell. ab eo di. Incant. -- pellere om. b. 19) arcesserc AY.rvC. arcescere 1. rell. accersere. 
flrre.i.fita in Verrii Fl. Calend. ap. Foggin. p. 43. uenenis h. 1. om. C. Contra ^1^2,^ pergunt : 
quis magus poterit te solu. ven.  quis d. p. pot. tc soluere uenenis. ucn. om. y-  'e  ^6'' "'"'• '^- 


IN  CARM.  I, 27. 107 

22. Vcnenis. Hcrbis, ut Virg. in Buc. (VIII, 95): Ilas herbas akjue 
Jiaec milu Ponto lecta venena. 

23. InJigatum.   Inplicituni. 

24. Pegasus. Bellerophontis equus, cuius celeritate Chimaera dicitur 
interempta, unde et alas habuisse fingitur. Virg. (A. XII, 484): Alipe- h 
dumque fuga cursum iemptavit equorum. Chimaera. Sicut superius niere- 
tricem mari, ita hic Chimaerae conparavit [triformi'^^ quasi multirDrmi 
beluae, quae leonis, draconis et caprae capitibus emineret, flammis armata 
sicut meretrix dolis, vel incitamentis libidinuni muhiformis. Aut vohiit 
eam hac conparatione intellegi [et] omnibus corporis partibus turpem.     jo 

PORPHYRION. 

I. Natis — scyphis.   '12o7j Ttpoxps-rtxy]  est  haec ad hilaritatem,  cuius 
sensus sumptus est ab  Anacreonte ex libro  tertio (c.  57.  fragm.  64.  ap. 
Bergk.). Natis pro factis, ut apud Z,Mr?7mm est (ed. Bip. ]). 177. ex incerto 15 
satt. lib. n. Q2. ed. Gerlach.  p.  89. fragm.  61.):  Pudicis  Hortensi est ad 
eam nata palaestra. 

3. Verecundtim — rix.   Id est, uerecunde tractandum.  Ita autem figu- 
rata elocutio est, ut apud Verg. (A. VUI, 73): Aeneam et tandem arcete periclis. 
5. Acinaces. Gladius Parthicus, sed nunc pro omni gladio positum [est].  20 
10. Opuntiae Frater.   Nomen huius adulesccntis non  dicit.   Opuntiae 
autem : (Opus) Oj^pidum Locridis est. 

II. 12. Quo heatus uulnere — sagitta. Graece dictum est beatus iml- 
nere — pereat, quod significat tpaDfjia. 

2) haec mihi po. Ay,v, reli. liaec (lioc I) po. ini. Ipse ded. mocr. om. Ay.r. -j habet insuper: 
sa(/<i] sagae dicuntur incautatrices a sagacitate. b non nisi glossam : sar/a i. e. incantatrix. 
3) «rtl. iMpl. Y- ill. impl. C. ill. te in illa imp. f h , rell. om. glossam. 4) bellerq/". AY,r. 
5) \vab. Jingitur Ayr. dicitur hab. sicut Jin(jitur b. rell. hab. diciiur. G) fuga AYRlG,rvaC" 
cursMJ» GmvaC. rell. cursi<. iugam eursu rfh. 7) Quaeritur statuendumne sit lemma triformij 
q. m. belurt quae etc. 9) uel incit. AYbR,r, rell. et inc. — multiformzs AybRljrmv. rell. libi- 
dinum. Multifor??jew etc. Aut scripsi pro autein. 10) et om. AybRljrv. uult iam b. esse turpem 
l,mva, rell. om. esse.  turp. defonnem C. 

PORPH. Ode XXXIII. R. Ode hec est ad hylaritatem R. protreptice ode M,va. ode 
protr. 2. ode -[jo-p. fh. .proi^cotice ode r. li) ex lib. MAR2, in lib. rvafh. ex Anacr. lib. 3 C. 
sumptus est 2. tertio est 2. ro. est MR2G, rell. om. 16) ^wdicis MR2G , rell. mdicis. nata 
(JVata rv) omn. libri, om. fh. palestra M. 18) detract. MR,rvafli. detrect. A2G. detr. ex ue- 
recunde tr. natum. uerecunde tract. C. uerec.] i. e. uerecun(f«m. detr. MRA2,r\-afh. temperatum. 
detrectandum. Bcs. eloq««tio M,rv. 20) accinacis ». rell. aeinaces. est om. MRG. ponitur 2. 
rell. om. est. 21) Seruaui lectionem omn. librorum Opuntiae autem tamquam lemma, mittens 
medelas: Opuuftas autem erat, uel: Opus autem oppidum L. est. Non rara sunt scholia, in 
quibus aliquid supplendum est iit : quod adtinet ad , atque omittitur uominatiuus subiecti. 
22) \ocridis est MR2G. est locridis 2. \ocridos est rvafh. — Graece omn. libri. Hinc grate 
(bene Acr.) reieci et pro lect. uulg. quod sign. tamen scripsi : quod sign. T(JCcU[Aa. cf. Chariton. 2. 
qu. sigu. ta^netsi R2,  q. sign. tanien et G.  est om. rvafh. 


108 ACR. ET PORPH. COMM. 

13. Cessat vohtplas. Bibendi scilicet voluptas, qua negat se bibitumm, 
nisi fi-ater Megillae amores suos nal-raverit. 

18. 19. A. niiser, (/uanta lah. Char.   Intellegendum, hic illum in aurem 

Horatio amorem suum [esse] confessum.   Ita hic intulit: a, miser,  quanta 

5  lab. Cliar.. significans, illam, quae ametur, procacissimam scelestissimamque 

esse. 

21. Qaae saga. Sagae sunt praecantatriccs, quae vel arcessere car- 
minibus mala hominibus possunt vel expellere. 

23. Vix inligatum te. Vix te, inquit, ab hac Chimaera liberabit Pe- 
IQ gasus, sed hoc utique per allegoriam dictum intellegitur. 

CARMEN I, 28. 

ACRON. 

15 Te maris et terrae.   Ilaec  odc  ex  prosopopoeia formata  est;  indu- 

citur enim corpus naufragi Archytae Tarentini ad litus expulsum conqueri 
de iniuria sua et a praetereuntibus petere sepulturam. Qui Archyta Py- 
thagoricus fuit, geometriae et asteroscopiae peritus. Pythagorici enim 
omnia numeris constare dicunt.   Ad eius ergo consolationem etiam famosos 

'JO et diis ortu coniunctos homines perisse commcmorat. 

1. Nnmeroque carentis harenae. Ut est Virg. (G. II, 105): Quem qui 
scire velit, Lybici velit aequoris idem Dicere quam multae Zephyro turbentur 
harenae. 

1. 2. Terrae mensorem.   Geometram. 

25 Cohibent.   Continent.  - 

1) cess. uolu/»tas] bib. sc. uohiptas MR. cess. Udlu/jt. G,r. rell. omn. uolu/jt. quza se iiegat 
iJn bil). H'j. 3) « iniser (bis) M. rell. (th niiser. laboms in Char. t'h in lemm. R,rva om. iii. 
quanta la. M. 4) inquit rvafh. \ntHUt MR2G. .5) quanta laboras Charybdi MR,rva. laborcrias 
Char. fh. esse om. MR2. scele»'«tiss. fh (Acr.). 7) nrcQSsevQ MR2C. rell. accersere. homini- 
bus om. 2. 9) i/ilig. M. acchiniera M. rell. liac chimaera. libera«dt pro liberaJit M,r. dictam 
fh.  intellegitur M.  intcUegctur Ct.  intelligetur r. rell.  intelh"g«tur. 

ACRON. Architam ])hilosoiihuin alloquitur A. Ad architnm ]ihilosophum genere taren- 
tinum arte geometren expulsum naufragio -,'• '^<^ naufr. expulsum codd. Horr. EBcpCDHR etc. 
Ad archita» ph. gen. tar. a. g. ex)). naufrag/is i). Ad architc» geomet»'e» exp. de naufragiVs 
Bern. A. Ad archyta tarentinum Bern. K. XXVIII ode ad architam pithagorcam R. Ad ar- 
chitam 1. 15) oHes •{'2,t. ex prosopooem a. conf. Quintil. I, 8, 3. III, 8. 49. 52. XI. 1, 41. 
ex pro.sopope/a AyRl.rmv. ex proso^em bG. pcr i^rosopeiaw 2. iy. xfj; —potJOJTroTTOiiot; fh cum C. 
16) liius A-,'. rell. lirtus. 17) sep. suiim 1. 18) asterosc. AG. et arteoroAc. ■(■. ast?erosc. 1. 
astercsep. K. astcrostep. r. rell. as<rosc. — Pyth. enim AR12,rmva. autem fli. 19) solationem 
Ay2. solwtionem r. rell. co»solationem. 20) ortu coniuncto.? 2. oriunrfo coniunctos AbRl,mr. 
ormndos coniune/os y-'^'- rd'- oriundos coniunctos^we. perjsse A-zb.rmva. 22) aequoris , idem : 
Diacere fha(.). idevi u. Vergilii, non Acronis esse, e.x ijiso Vergilii uersu patet. uide Dillenb. 
Q. n. p. 67. t/icere Ay^r. rcU. dtscere. 23) trahantur 1. trahi<ntur R. Af habent t. lit. init., 
rell. turbentur. 


INCARM. I, 28. 109 

3. Matinum. Matimis nions Apuliae est, iuxta quem Archyta sepultus 
est, sive, ut Quidam volunt, plana Calabriae. 

4. ISec (jutcqiiam tibi prodest.   Id est: nihil tibi  profuit  ad  niortalcm 
condicionem, per physicae disciplinam rationem cacli  et ipsas rerum per- 
scrutatum [esse] naturas, ut ilhid Vcrg. (G. III, 525) :  Quid laborant bene-  5 
facta iuuant? 

7. Occidit et Pehpis (jmitor.   Tantahis, Pelopis pater, epularum scelere. 
Conviva deorum.   A quibus pro fimestis filii dapibus paena perculsus 

est.   [De qua Verg. in sexto (A. VI,  (303):  Lucent genialibus allis Aurea 
fulcra foris epulac^iue  ante  ora paratae  Regiftco  luxu:  Furiarum maxima lo 
iuxta Adcubat et manibus prohibet coniingere mensas.'] 

8. Tithonusque remotus in auras. Tithonum, Laomedontis filium, Auro- 
rae maritum in auras receptum, hoc est, mortuum dicit, unde Verg. (A. 
VIII, 384): [7> potuit lacrimis'] Tithonia flectere coniunx. 

9. Et Jovis arcanis Minos admissus.   Aut quia se Minos praedicabat \') 
cum Jove conk^qui et ex consilio eius cuncta agere, aut Jovis arcanis, hoc 
est, Phitonis, a quo institutus est iudex pro recordatione iustitiae, ut (Verg. 
A. VI, 432): Quaesiior Minos urnam movet. 

9. 10. 11. Habentque Tartara Panthoiden iterum orco (lemissum. Nunc 
Pythagoram significat, qui praedicavit se apud Troiam Euphorbum Pan- 20 
thoi filium fuisse, qui interfectus a Menelao [iterum] revixit factus Pytha- 
goras idque eum cognovisse agnito clipeo, quem in templo Euphorbus 
fixerat. Hic ante et in Homerum dicitur renatus, postea in pavonem, 
postremo iam in Ennium poetam esse mutatus, et ideo eum dicit, nervis 
atque cute mortuum,  anima diu vixisse. 25 

10. Iterum.   Quia saepe mortuus est, transeunte  anima eius in  alios. 

11. Demissum. Demissum in inferiora de superioribus dicitur, [ut 
Verg. in secundo Aeneidos (v. 85): Demisere neci, nunc cassum lumine lugent.~\ 

1) est om. mvafli. Matimis est uicus et mons Ap. C. siue, ut quibusdam placet, uicus 
Calabriae C. uolunt om. Y^^,!-. prope lytun] prope latum. aniplum b. prope latum A in 
schol. et in contextu odae, ubi man. rec. exp. corr. litus. 5) esse om. Al,mva. per- 
scrutatiojjes 2. proacr. f. perscrutawme •(. iit illud AybR^r. loc. Verg. om. lG,mva. 7) ep. sce- 
lere om. 2. 8) pro ep. scelere conu. deorum nouum lemma posui. pro functis R,mr. pro sump- 
tis 2. rell. fu?«estis. pereufeus A^R^, percussus blG,rmva. mulctatus fh. pena AR. perc. poenam 
b. poen«,s luit C. 8) loc. Verg. om. AYb,rm. 13) ree. dicit. 1. Te pot. lacr. om. AyRl ,r. 
14) unde Ay,r. titon A in schol. et in loc. Verg. , tii^on in contextu odae. 15) quofZ afh. 
rell. qtiia. 16) cx om. r. et eius cons. 2. arc/t. Y,r. hoc est oni. rmva. id est ^2. Verg. in 
sexto om. Ay^r. totum schol. om. b. 20) euforbmm -(G. forbium b. euforbMm A,v. euphorbi. 
um R,r. panthozs fil. yRI- penthj/s Ar. panth» G. 21) iterum om. 2. ut reuic^j/s R. 22) j-ecog- 
nouisse A. /sque eum vognoidt. 2. 23) Hic autem IC. et om. 2. iam in Al,va (om. iii) etiam 
in b,r. et postr. C. deinde in R. eum dicit om. 2. rell. dicit eiim. anima aidem 2. 26) schol. 
om. A^. saepius bR,r, 28) loc. Verg. ora. A^b. per refixura clip. R,r (clyp.). perfixum clip. y- 
praei. clip.  b. gl.  om.  A.  rell. per clip.  (niv) et cli/j).  (Cafh). 


110 ACR. ET PORrH. COMM. 

Clipco refijco.   Id est per refixum elipeum. 

12. Tempora feslatus.   Ordo est: Testalus Troiana tempora refixa clipeo, 
te iudice non sordidus auclor iiaturae et veri, [nil ultra nervos atque cutem 
concesserut atrae morti.]   Nil ultra.   Id est, quamuis non sit mortuus, nisi 
5  tantum neruis et cute. 

Testalus.   Id cst, recordatus Troianorum temporum. 

14. Judice le.   Hoc est: o Archita. 

14. Una manet nox.   Hoc est, mors, ut {Verg. A. X, 746):  In aeter- 
nam clauduntur lumina noctem. 
10 1(5. Calcanda.   Intranda, ut est Verg. (A. VI, 268) : Ihant ohscuri sola 

suh nocle et (v. 128): Sed revocare gradiim superasque evadere ad auras: 
Hoc opus, hic lahor est. 

17. Dant alias Furiae. Dicit diversis quidem generibus sed una morte 
singulos perire. 

15 Speclacula Murli.   Eo quod in ludum Martis per bellicum praecipi- 

tantur furorem. 

18. Avidum mare. Vorax, quod demersos sorbeat. Exitio id est, ad exitum. 

19. Mixla. Multitudine morientium totius aetatis, ut Verg. (G. IV, 475) : 
Matres alque  viri  [defunctaque  corpora vita  Magnanimum heroum'] , pueri 

20 innuplaeque pucllae.   Densentur.   conglobantur, 

20. Nullum. Saeva caput Proserpina fugit. Quae omnes suscipiat, 
quam nullus evadat. Figura [est] uTra>.XaY7i: n. c fugit Proserpina pro fu- 
gerunt Proserpi/^om, ut illud in Vergilio (B. X, 16): Stant et oves circum, 
nostri nec paenitet illas, pro: nos illarum non jiaenitet. 

25 21. Devexi rapidus  comes  Orionis.   Ut  Vergilius  (A. I, 535):  Cum 

suhito adsurgens fluctu nimhosus Orion. Ortus enim et occasus Orionis 
tempestuosi sunt ; ideo et comitem eius notum ventum dixit, devexum autem 
in devexa parte caeli positum. Unde Vergilius (A. I, 608): Convexa polus 
dum sidera pascit. 

2) sdiol. 0111. Al). te dure y. nil — morti om. AljyRG.r. 4) Id est — cute om. Ay. 6) schol. om. 
A. troiiDiorum tcini)orrt r. 7) iudice te] archita b. lioc est. o arcliita Ay. rell. om. 8) Hoc schol. leg. 
in Ay, ri'll. cmi. ciaiiclentur ~[. wriqiie iieritatis b. pro iieritatis •(. rell. om. mori'\ nox b. j)er ?««- 
bram et : snperasque z=z ext om. Ay. totos loeos Verg. om. bC. et alibi om. y. 13) Id est 
AyR.rmva. ait fli. oni. b. suripsi fJicit. diu. qu. gen. AybRjrm. diu. gen. qu. vafli. 15) Spect. 
martfs yl. praecipitrt/etur AyK. praecipit«tur r. praecipite^Uur (jrl,mva. schol. om. b. Eo quod 
bellicus furor Martis lurtus est C. 17) schol. cim. ]!,r. dim. y. gl. ad e.vitio yb, rell. om. e.titio. 
perditioni Bcp. Mi.rta Ay etc. mistn fh. s. multitut/me A. rell. multituc/y. 19) def. — heroum 
om. AyR.r. corii. hello \G. conglob«ntur (Liu.) y''- rell. om. spissrtntur Bcc. 21) (piae Ay (que) 
rell. quod. scliol. om. b. seua] ypallago pro niillum caput fugit seuam proserpinam by. 22) est 
ora. AYK,r. -- fu</erunt Aybjr. rell. fuf/iuni. iu uergilio (uirg. yb) Ay. illi uirg. b. rell. om. 
25) .Schol. dedi cx AybRjr. Deiiexi'] In deu. parte caeli positi, ut Virg, parce<. Rap. com. Or.] 
Ortus dixit ut A'irg. in Acn. Cum — Orion, In uada caeca tulil afli, conf. Cmv. In dcu. j^arte 
locati 2, c)m.  cacli.   pascc^ rmvafliC. demersit b.  dim. y ut ad u.  18.  rell.  om. 


IN CARM. I, 28. 111 

22. Obruit.   dcmersit. 

23. Al tu, nauta. Hic quasi Archytam poiiit nautam prccari, nc re- 
maneat insepultus, ut ei harcnam iniciat; nam in sacris et hoc genus se- 
puhurac tradcbatur, nt, si non obrucretur, manu plena ter iacta tcrra ca- 
daveri pro scpultura csset, ut y'erg. (A. VI, 3(J5): /lut lu mihi terram 5 
Inice namqne potes. Ideo enim et parlimJam harenue dixit. Ordo cst: Al 
tu, naiita, ne parce malignus dare particulam ragae harenae ossihus el inhu- 
mato capiti: sic plectantur Venusinae silvae, quodcumipie minabitur Eurus, 
Hesperiis fluctibus etc. 

Ne parce malignus.   Ne sis malignus parccndo. JO 

20.  Venusinae sihae.   Venusia civitas Apuliae est,  confinis Lucaniae, 

cuius  silvas,   quia immensae  sunt,  pro  quibuscunque  posuit.   Admonet 

ergo, ne, etiamsi tempestas sit, quaetalessilvasflectat, omittat sepeliendi curam. 

27. Multaque merces, Unde potest,  tibi defluat aequo ah Jove.   Hoc est 

nec, adtentus afl hicrum, omittat studium iusta solvendi.   Aequo prospero. 15 

29. Neptunoque sacri custode Tarenti. Vel quia Neptunus apud Taren- 
tum devotius colebatur, vel quia in Neptuni tutela dicitur fuisse, seu quia 
Phalantus, Neptuni filius, apud Tarentum Herculi et Neptuno templa con- 
stituit, ut fortiter per fauorem Hercuhs faceret, per Neptunum fcliciter agcret. 

30. Neglegis.   Deest si.   Inmeritis nihil peccantibus. 20 

31. Fraudem conmittere. Seu studio commercandi fraudem, quae re- 
tundet in posteros, capiat, scu certe inhumati piaculum eius filios laedat, 
aut, ne longum putaret, etiam ipsum dclicti subiturum paenas minatur. 


2) Hoc quasi arc/tam A. rell. Hio. hic qitot quasi r. remaneat /je/arena iniciat A. scripsi ut ei. lU 
iam r. rell. setZ iam. arenas R. 3) nam in sacris et hoc AY,r. rell. nam et in sacr. hoc. 4) ut si 
ARb,rmfh. ut et si ylG.Cva. obyceretur R. rell. obrweretur. interiacta mv. manu plerumqne 
interiecta r. 2«"o om. R. ut om. 2 inyci nanque potes vafh. ideo enim va. iuicc. ideo enim A^br. 
Ideo etiam fli. 6) dicit 2. Ordo — etc. om. A. nauta uage in lemmate y- 10) Hoc schol- 
est ex Y- rell- oni. Idem cod. ad u. 25 : si< quod] etiamsi. al. sic. ut sit aduerbium adiurati- 
uum. ut (Te?-^, Ecl. IX, 30): sic tiia Cyaneas fufjient examina taxos. si quod] coniuracio b. 
quodc. min.] coniuratio. periculum. B(p. sic quodc.] adiurantis est C. 11) Venusi» AYbRGC. 
Venus/M»» fh. Venusi7!« l,m. Venusinae rva. ciu. Ap. est Ay. rell. est Ap. eius silu. r. inm. 
AyB^r. omonet b. ergo ne etiam AybRl. ergo s-i etiam r. ergo ut etiam si Cmvafh. plectat 
Cfh. rell. /lectat. flect«< omittat AYbRl. rell. tiectat ne om. (am. r, cm. b). 14) hoe est, nec 
AyRlGjrmva. hoc est ne fh. Hoc dicit ne C. omitt«5 f 1 , rell. omitt«!;. adtent. y- 15) Aequo 
prospero •(. rell. propitio, prospero C. 16) ]'e.l quia omn. libri praeter vafh qui om. Vel quia. 
Suring. p. 58 inter^olatoris manum suspicatur. 17) seu quia AYbR,rmv. rell. nel quia. palan- 
tus A-jhr. palanthus mva. plialanthus C. phalantus fli. Pal. uel Phal. De script. Palantus, Pa- 
lanthus, Phalantus uide Carm. II, IG, 12. Neptu?i?jo — Neptu?j«i — r. Nept. fil. afli. — fu. 
dicitur C. herc. ac nept. b. temphm R. 21) gl. om. Ab. id est y, rell. tZeest. neglegis] 
parui pendis. deest at si coniunctio Bcp, imneritis nih. pecc. yC , rell. om. — id est si y. gl. 
om. Ab,r. rell. deest si. 21) mercandi y- i"^ll- commercandi. 23) aut ne. rell. et ne, schol, om. 
b.   23) iuhumwwtis A.  inhunia?/s R. et ipsum R. etiam uszim r. 


112 ACR. ET POUPH. COMM. 

ConmUtere? Scll. cognosce. 
33. Maneant.   Expectent. 

32. Vicesque superhae.   Ut et ipse pari casu insepultus sit. 

33. Precibus non linquar inultis.   Ultionem precibus suis danclam pro- 
.5  mittit.   Non linquar. Non ero sine vindicta. 

34. Teque piacula uulla resolvent. Hoc est: te nullis hostiis expiabis. 
Piaciila enim dicebantur, quibus facinus expiabatur admissum. 

35. Quamquam festinas. Quamquam celeriter abire velis Non cst mora 
lonrja.   Ut (Verg. A. III, 453):  Hic tibi ne qua morae fuerint fastidia (vulg. 

10 dispendia) tanti; ut excusationem arceat, dum ne morosum, quod coeperat, 
ostendat. 

36. Iniecto ter pulvere.   Ut (Verg. A. VI, 506):  Et magna manes ter 

voce vocavi. 

PORPHYRION. 

]5 Te —  terrae.   Haec ode  prosopopoeiae  forma  est:  inducitur  enim, 

corpus naufragi Archytae Tarentini in litus expulsum, conqueri de iniuria 
sui et petere a praetereuntibus sepulturam.   Hic autem Archytas Pythago- 
ricus fuit, qui merito geometriae peritus dicitur,  quia Pythagorici  omnia 
numeris constare  credunt. 
20 Matinum.   Matinus mons — sive promuntorium — est Apuliae, iuxta 

quem Archytas sepultus est. 

Nec quicquam tihi prodest.   Nihil tibi profuit adversus condicionem mor- 
talitatis, quod rationem rerum naturae  et ipsum  caehim  sis  perscrutatus. 
7. Occidit et Pelops gcnitor.   Tantahis scilicet.   Haec autem ad  sola- 
25 tium mortis dicuntur. 

Tithonnsque remotus in auras. Id est, terris excessit, ac per hoc mortuus est. 

1) gl. oin. Ab,r. s. cognosce •(. scias deest Rl,mva. deest scias fh. 2) gl. om. Ab. ex- 
]>ectalnmt y. expetent R. Te maneant] accusatiuus. expectent uel nianebunt B'^. rell. expectent. 
3) schol. ex A. pcna (penae)pro neglecta mea sepultura B'^. 5) Schol. ex •(. rell. ora. 6) 
expwhis Ayr (Porph.). cx]nnbilis C. rell. expiaftem. schol. om. b. te host. r. rell. om. te. nulla 
cxpiatione imrgaberis (1. purgabis) hoc scelus quod in me committis Bcp. 8) schol. ex y. cele- 
riter abire uis C. nll. cnn d) fasiidia tanti AybRjr. rell. dispendia tanti. disp. nostri C. d. tante 
1. 10) nec morosuni Ay. nec morfosum b. nec iiiUiosum r. ne morosum l,vm. rell. ne morsum. 
ne mersum R. quod cep. ostendam b. rcll. q. coep. ostendzV. Scripsi: dum ne morosum — osten- 
dat. Morosus AMXvm etiam de rehus ingratis in usu erat, ut Plin. H. N. XKI, 33: morosa sub- 
tilitas al.  Ut et magna manes \-(\\,r. rell.  ut manes magna.   Schol. om. b. 

PORPII. Ode XXVIIII R. 15) prosopopoiae forma 2. Hec o. prosopopetrt forma R. hac 
o. ProRopopen forwa v. Ilacc o. prosopopoeia forma^a M. Haec Ode de (Porph.) prosopopoeja 
fornirt/« afli. IG) inrftVitur R. sut MR2G. sua rvafh. cj-pet. 2. rcll. et pctere. sepulc/(r«wi R. 
Architae et arehytas M. 19) Const. num. MK,r. rcll. num. const. 19) promMntwrium M. pro- 
m!/nforium G. conf. ad Carm. I, 15, 7. rell. promontor. 21) qucm MR2,rva. quod B^v.fli. 22) 
Nihil tibi prof. MAR2. rell. Nil prodest tibi. 23) condiiionem libri : aduersum R. nat. rer. fh. 
rell. rer. nat.   25) si< 2,r.   26) Titon rem. R,v. rell. Tith. rem. Tith. receptus fli. 


IN CAKM. 1, 28. 113 

9. Minos. Minos, Cretensium rex, praedicabat, sc ciim Jovc conloqui 
et ex consilio eius eimcta agere. 

10. Panlhoiden.   Nunc rythagoram significat,  qui praedicavit,  se  ad 
Troiam Eupliorbum Pautlioi filium 1'uissc, interfectunu|ue a Menelao iterum 
revixisse et,  factum Pythagoram,  idem  conperisse,  agnito  clypeo,  quem  5 
Euphorbus habuerat. 

12. 13. Nikil — atrae.   Nihil praeter corpus morti dari. 

14. 15. Judice te, non sordidus auctor Naturae uerique. Adfir- 
mante tc, Pythagoram non esse mentitum de natura rerum, cuius auctor 
cxtitit. 10 

21. 22. Me — undis. Notum est, ortu et occasu Orionis tempestates 
concitari.   Notum comitem Orionis dicit, quod cum Orione ortus sit. 

21. Me qitoque devexi. Devexum [autem] Orionem ita dicit, ut Verg. 
(A. 1, 608): Convexa polus dum sidera pascit, id est, in devexo caelo po- 
situm. 15 

10. 20. Nulium — fugit. NuUum Proserpina timet, ac per hoc ne- 
mineni exceptum habet. 

23. At tu, nauta. Ad praetereuntes nautas sermonem Archytam con- 
vertisse fugit. 

26.  Venusinae.   Vcnusia colonia est inter Lucaniam et Apuliam,  pa- 20 
tria poetae.   Unde silvas  Venusinas pro quibuslibet posuit. 

Plectantur autem hiant atque experiantur significat. 

29. Neptunoque sacri custode Tarenti. Custodem Tarenti Neptunum ait, 
quia praecipue Neptunus ibi colitur. 

30. Neglegis inmeritis nocituram.  Ordo est: Neglegis fraudem committere; 25 


1) coiiloqui M. 2) e< cons. rvafh. 3) qm 2. rell. qu/«. 4) pant/u' M2Bcp. panii R. rell. PantAo* s. 
paut/io?/. eii/brbum M.r. euforbaim v. rell. eup/iorb«m. 5) id est comp. MG. idque comp. R. icl- 
qne se comp. 2. Id compertum est Bcc. id cognouisse i-\'afh. pro id est scripsi idem. clip. euf. M. 
7 — 10) Facile utique negotium erat haec scholia emendare. Quidam impotens lemmatis dis- 
tinguendi a schol. uerbis exclamauit: huius scholii tenebris ut lucem afferreui nullis machinis 
efticere potui; qnare optimum uisum est corruptissima uerba ex codice (G) in textum recipere : 
'm7 ultra nent. ac cut. morti. Nihil praeter corpus morti ,'lari. ludice te nou sordidus auctor 
uerique : Afrirmante Pythagora. Non eum mentitum de nat. r. c. a. e.' Niliil — dar^" iudiccJ 
iwii sordklus auctor. A(/firmante pythagora — existit M. pythagor« omn. libri. male, nani Ar- 
chytas adlirmat , non Pythagoras. Pythagor«?« scripsi. iudicet = iudice te = adfirmante te. 
ajf'. te AR. Pro eum posui esse. dare A,rv. daret R. ment. naturrm afh. ment. natura v. rell. 
ment. de natura. non eniin ment. 2. 12) notliMW 2. 19) sit MAR2G, est rvafh. 13) autem 
fh. rell. om. — ita dicit ut M. ita di./it ut AR2G. ita om. rva. iia dixit om. fh. 18) sermo- 
nem MAR2G. rell. om. Arch. se conv. afli. serm. et se om. rv. 20) est MR2G, rell. om. 21) 
patr. po. MR2G,r. po. patr. afh. patr. om. v. 22) significat MR2G. signat r. ait u. sic a. om, 
fh. experientur M. 23) neptU7/mum R. 25) Ordo — in me committere MAR2,r et G qui om. 
fraudem inter negl. et comm. vafh :  Negligis,  id  est,  fraudem  committere  facile  esse  putas. 

HAUTHAL, ACR. ET PORPH. 8 


114 ACK. ET r()lll'II. COMM. 

sensiis autem est;  ncglegis mc  ct  fraudcm  in  nic  cunmnttere  facile  esse 
putas, atque hacc cxpctct in eos, qui ex te nati sunt, id est,  in filios tuos. 

34. Teque —  resolvcni.   Id cst, nuUo modo expiabis hoc scelus, quod 
in mc adraittis. 
r^ 32. 33.  Yicesque  —  ipsum.   Paenac intcllegcndae,  quas pro superbis 

factis dicit illum esse passurum. 

Precibus non linquar. Id est: preces meae efticicnt, ut_uhioncm huius 
rei pcrsolvas, quod piacuhim in me admittas. 

1" CAEMEN I, 29. 

ACRON. 

Ad Iccium scribit, quem miratur philosophia intermisso studio repente se 
ad mihtarem vitam contulisse,  cupiditate diuitiarum ; nam idem Iccius Pa- 
15 nactii, Socratici philosophi,  bibliothecam emerat, cuius lectionc  ad  philo- 
sophandum fucrat dcductus. 

1. 2. Beatis nunc Arabum invides Saxis. Arabis beatis aemuhis es, 
pares divitias cupiendo; (jnzas cnim pro divitiis ponit, [ut Verg. (A. 1, 119): 
Arma vicum labuJaeque et Troia gaza per undas, et in  quinto  (v. 40): El 

20 gaza laetus agresti^. 

2. Acrem mititiam paras. Id est, fortem, duram, acerbam. Admonet 
pcriculorum, per quae ad divitias gerentcs bclla perveniunt. 

3. Non ante devictis. Id est : cum non sint adhuc dcbcllati, tu nectis 
iam catenas. 

25 4.   Ilorribilique Medo.   Forti, crudeli. 

2) at(i. u. XV (sic) MG. atq. u. 2. at^jui n. = eniin rv. alquc cnini a. atqui K,fii (om. 
enirn). Scribendiim censeo ntquin , quippe qixae pcrbona particula pluribus uaiiae aetatis scrip- 
tdribu.s in usii erat. Atqui liaec lucnt qui ex te nati erunt, id cst, lilii tui C. — cxpetei 
3I2G,rva, expett< K. cxpete»( fh. Cum haec, sc. fraus, singularis sit, lectio librorum omni iure 
seruauda est. — in om. fli. 5) 2"'o 3SL\.R2G, om. rvafh. dicit Ml{2G,r. rell. om. passurum 
precatur afh. AscensLus precatur fecit ex (praecibus. Non linquar rv) primo lemmatis snbseq. 
uerbo.   li) csse MH,  rell. oni.   7)  pr«cces M.ra. ulctionem  r. 

ACliON. Ad Iccium \l. ut multi codd. Horatii. Alii, ut bBcf, addunt loquiiur, alii pauci 
philosophum. Ad //iccium y, qui lanicn in scholiis /ccius et Icius habet, ut b Hiccium et Hic- 
uius in scholio primo, /cciuni in epigraphe. 13) Ad lliccium scr. li. Hicci beatis] Ad /cinm 
scr. y. inuidcTW 1. — interm. pliii. stud. yljRl^.r. rell. phil. int. st. (Porph.). 14) idem om. 2. 
panetri A. pancti •(. panweti 1)G. rell. PanrtetiV. socrati y. biblioiecam y,r. 17) ga/.is] At his 
emulus es y. Ad this em. es b. n//i/s em. es r. niira lectio, quae ex bea^/s orta uidetur. 18) par. 
diu. <up. AybHl,r (cap.). m. (ut p. d. cup.). ut cup. par. diu. vfli : ul par. diuitias: vt cup. 
diuitias. Asc. — gaz« .\yli,r. rell. ^azos. enim Aybli.r. rcll. nm. Loc. Verg. om. Ayb,r. Verg. 
om. H. 19) in oni. fh. 2J) Id — acerbam om. Hl(i,r. cst in Ayr,Cmvafh. 22) periculorMw 
yrH,r. om. Ab. rcll. pericula. per quae AyH12G, ^;ro/)/er quae vmfh. schol. oni. brC. 23) schol. 
om. A et b , qui pauca scholia ad Ii. o. habet. 24) nectes fh. iain om. 2, qui habet : nectis 
catenas ut alliges reges, quae liunt /)/«n6«s nexibus.   25) glossac extant in AI{2,Cmvafh. rell. oni. 


IN CAliM.  1, 2!). 115 

5. Neclia calcnas. Aiit inligus rcgibus victis catcnas, luit fabricas; 
nuituis (nuiltis?) enini nexibus fiunt catcnac. 

G. Sponso necato. Id est, nisi occiso prius .sponno, in scrvitiunr captiva 
non vcniet. 

7. Puer q. ex aula.   Kcgis filius, qui captus pocula niinistraret. 5 

9. Sericat!. Derivativum cst ex co, ([uotl . . Scres vocantur. Seria 
gens enim est Parthis vicina, sagittandi artc famosa, a qua . . et Sericum 
vocatur. 

Tendere.   Dirigere, intendcre. 

10. Quis neget etc.   Id est:  quis rerum naturam ncgct possc mutari, 10 
cum tu studia in contraria verteris, contra omnium opinionem. 

11. Pronos. I'roclivos, nam prom dicuntur rivi dc montibus cfflucntcs, 
quia impetuose fluunt. 

12. Et Tiberini reverli. Ut {Verg. IX, 125): Revocalque pedem Tibe- 
rinus ab allo. 15 

13. Nobilis Libros Panaeti. Panaetius stoicus philosophus fuit, prae- 
cejjtor Scipionis Africani ct Laelii, Rhodius natione. Ordo est: Quis ne- 
get, rehihi posse rivos pronos arduis monlibus et Tiberim fosse reverli cum 
[ucl] tu pollicitus meliora tendis mutare loricis Hiberis libros Panacti undique 
coemptos et Socraticam domum. 20 

15. Loricis Hibcris.   Optimae enim et fortes Hispanae loricae sunt. 

14. Socraticam et domum.   Sectam sive libros. 

15. Mutare loricis Hib. Ordo est: Socraticam el domum loricis Hibe— 
ris mutare lendis. 

Meliora autem,  scilicet  studia,  secundum professionem  autem  suam 25 


1) irtlig. Ay. rell. \ll\g. 2) Scribeiidum est pro mutuis, qxiod omni sensu caret: multis. 
Porpli. liabet quibusdam. 3) occiso prius sp. Ay^^r , rell. pr. occ. sp. 4) ueniei Ayl^G^r. 
uenirei R. ii&mt mvafli. 5) ex aula. raptwm a te b. — ministrarei libri omnes. recte, nam 
nondum captus erat. liinc rainis^re^, quod Quidam iiiculcauit, a scholio alienum est. — unctis. 
delibutis yC. G) Deriu«<«//i R, f. rell. davmatiumn. ex eo AyR,r. rell. ab eo. uoca?itur AyR, 
rva. rell. uocatur. Serzca yRlG,mv. Ser/a A,vafh. serica — -'aocatiir om. r. gens enim est AyG. 
gens est enim Rl,mv. enim gens est afh. 7) seric?<s 1. rell. seric?m. 9) gl. ex Ay. rell. om. 
arcu] documento (exemplo. uirtute?) y. 11) tu omn. libri. — contrarzVm A (contranMm Porph.) 
rell. contraria, ut Bcp in scliol. Porph. 07miium AyRG,r. rell. hominmu. 12) procliuos" YR,rvm. 
procliues A,Cafh. procliuas in Lucret. et Plauto, Sen. et Varrone. 13) e/?. R. rell. effl. qui« 
Y- rell. qu^'. imneti panetus y. rell. panaetius. fil. y. phil. om. C. 17) lefts Ay. laetis r. Cecis 
1. Lae?2« Cvafh lae?4 m. conf. Porph. rod. y. 18) Ordo — Socraticam om. A. riu. posse pro- 
nos -(. rell. po. riii. pro" uel mvafh. rell. om. 19) tendis yR^r. rell. co«tendis. mel. tend. mut. 
yRr (om. raut.). rell. mel. mut. contend. lor. hib. (ib. a) und. co. nobil/s lib. pan. libros no- 
biles pan. r. socr. et domum va. 21) et fortes AyR2,rv. forte fh. hispanae AyR12.r. hispan^ae 
mvfli. sunt om. R. 23) Huius scholii prior pars ex Ay. petita, altera ex iisdem et R,rmvafh. 
25) subaudi stud. R,r.  autem  om. va. stud. scil. prof. va. — autem om. b. 

8* 


IIK ACK. ET PUKPH. COMM. 

poeta philusophium  vidt  iiitcUegi.   Elocutio  vera  nota  est:  philosophiam 
militia mutare. 

[16. Tendis.   Conteudis istas, ut  Verg. (A. V, 21 ct 27): Mec lendere 

cuntru.^ 

PORPHYRION. 

Jcci bealis —  Gazis.   Hanc otlen ad Iccium scribit, quem miratur, in- 
tcrmisso  philosophiae  studio,  rei^entc  se  ad  [militare  studium]  militiam 
contulisse, per [quod] quam videtur concupiscere divitias Arabum. 
Ui 1. 2. Tnvides — Gazi.s.   Id est,  aemularis Arabes in divitiis habendis, 

ac [)cr hoc divitias concupiscis. 

2. 4. [et acrem mi/itiam parus — Regihus.   Dativi casus est, hoc est: 
iUis paras militiam, quod est: adversus illos. 

5. Nectis cutenus.   Non inicis sed fabricas intellegendum.   Est proprie 
15 dictum; catenac enim ipsae nexibus quibusdam constant. 

5. 6. Quue tibi virginum Sponse necaio, scilicet, s})onso. 

1) et /ocutio y. conf. C: nota locutio est. rell. omn.  j&Vocutio  uero  noua  est. Philos.  mitt. 

mutare A add., rell. om.   3) IIoc schol. ueque in codd. neque in uett. edd. legitur*   Fabi-icius 

(fli) maximam eius partem petiit ex C : teudis]  contendis,  ut : nec tendere contra, addens : instas 

(istas b).   Quidani sic edidit :  te tendere contra. dicens:   'mec tendere  contra  libri,  sed  hunc 

uersus exitum non repperi apud Vergilium.' A. V, 21 : Nec nos ohniti contra, uec tendere tantum. 

u. 27:  et trustra ceino te tendore contra. 

PORPH. Ode XXX ad Iccium E; fi) odem R2, r cum linca, v sine linea. beat«(S v 
nou, memorabilis scriptui-a. sed error typogr. cst ut iufra: conspicere diuitias rahum. 7 — 8) 
Omnes codd. atque edd. uett. liabent quam. onines libri : viilitare studium. Alterum utruni fal- 
sum. quod afh. Ascensius ergo primus correxit quam. Sed alius uidetur esse corrigendi locus. 
Militiam (militarem uitara Acr,) posui. Namqiie in uett. codd. Bcp duo sclidlia a 1. m. exarata legun- 
tur: 1 : Hanc oden ad iccium — reperte ad militare studiumfuisse conuersum pcr quod u. c. diuitias (om. 
arabum). 2: Miratur licium intermisso phil. atudio sead militiam contulisse. Militia autem utrumque 
contiuetur, et uita et studium. 9) Id cst M,rva rell. om. arabosjNI. Quod temcre a Quodam receptum 
est. arabws enim est adi. et plurali numero subst. apud poetas, ut apud Verg. A. VII, 604. arabas rva. 
arabe* K2B'.;>,fli. 12) Et acrem mililium \\paras viilitiam || quud esl aduersus ilK)s M, om. Datiui — 
miiitiani. 1'aras diuitiis militiam rva. 13) id est 2. rell. quod est. reyibus] aduersus reges C. id est. 
aduersus reges B'i. 14) Scribendum est inicis (Cic. Verr. V, 41) pro w('«cis, quippe quod ex demctis 
u. 3 et ex sensu opposito (i^roprie dictum) ortum est. Acrou ; inlii/as regibus itictis catenas. Connnune 
autem uerbum traiisitiu\ini ad uerbum lemmatis requiritur, ut aWere Plaut. Capt. I, 2, 3, dare Flor. 
III, 5. Litterae u. uimi^ et /nK-is sibi simillimae sunt. 14) Pro intelleijendum est. Proprie dictum 
scripsi: intellegendum. Et pr. dictuni. 15) Recte cum Ascensio (afli) distinguitur : catcnne 
cuim ipsae. catenae. Ipsae enini 31 (Ipsa) G,r. catenae Ipsae v, sine puncto. In Horatio enim 
catenrt«, non catenae legitur, attpie liic casus seniandus est. 16) Sic Fabricius, sie omnes fere 
llbri. permale arbitror. Totum schol. in melioreiii ordinem est redigendum et sic scribendum: 
Xecato^ A tc [nccato] scilicet. sponso'] suo. A lemmatc ergo tibi est remouendum una cum re- 
licuis iierbis. Nam Porpli. coniungere uoluit tibi cum jiecaio, quod sine damno perspicuitatis a 
scholio abesse potest. B'.p: necato] a te scilicet. Sponso autem h. 1. aut superflunm est ideo quod 
li. u. a poeta antc necato positum extat, atque hinc scilicet ad sponso pertinere nequit, aut ad- 
ditamento aliquo indiget. — sponso  suo  K.  sponso] s. illius Bcp. 


I 


IN CAIIM. I, 29. 30. 117 

7. Puer — auhi.   Hoc est, regius puer, non enim, qui in nula servicrit. 

9. Sagillua —■ Sericas.   Hoc est, Parthicas, a gente Serum, qui partis 
orbis terrae orientis subiectam tenent. 

10. Quis necjet etc. Ifapoiaicuoc?, cuius sensus est: Quis non credat 
rerum naturam posse mutari, ut flumina in montes revertantur, uncle alio- 5 
quin desccndunt, cum tu vitae studia in contrarium verteris, quod ncmo 
speraverit posse fieri. Tale est autem illud ycrgilii (B. VHI, 27): Jun- 
gentur iani gnjphes equis, aevoque sequenti Cum canibus timidi venient ad 
pocula damae. 

14. Panacti.   Panaetius stoicus philosophus fuit,  praeceptor Scipionis ]0 
Africani et Laelii, genere Rhodius. 

15. Loricis Hiheris. Kai' 3co/y)v dixit, quia optimae suntHispaniaeloricae. 
14. Socraticam ct domum.  Ut si diceret; Socraticae scholac disciplinam. 

16. Tendis.   Pro contendis.   Ordo est autem:  Socraticam [et] domum 
mulare loricis Hiheris tendis.   PolUcitus meliora.']   Mi"//ora aut absohite dic- in 
tum est  aut studia subaudiendum,  et meliora studia  secundum  suam  opi- 
nionem poeta vuh intellegi.   Nota autem figm-a elocutionis est, qua dicitur: 
phik^sophiam militia mutare, hoc est, philosopliia dimissa, militiam sumere, 

ut  Verg. (G. I, 8) :  Chaoniam pingui glandem mutavit arista. 


20 


CARMEN I, 30. 

ACRON. 

0 Venus etc. Quasi epigramma est hoc in dedicationem Veneris (in 
aedem dicatam Veneri?) scriptum, quam ipse consecraret. 

1) quisquis MG,rv iu lemmate. hoc est JMAR2G, rell. om. ncm enim ]\L.\R2G. rell. om. seruiuerit 
r. regiius M. Nou in aula uutritus setl dignus aule regiae. Tale est quasi diceret. regius puer B'^. ex 
aula] puer regius C. 2) Hoc est MR2G. rell. Id est. orieutw MRG. rell. orieute. 4) rapotij.tojOtS 
M,a. -0(potii.tm6£; 2G. 7capo<J[j.io5cj rv. Sermo Tiapotjj.. fh. om. R. cuius MA2G. om. R. et edd. G) 
discendunt M. fZ/scedunt R. rell. (Zescendunt. alioqui?? R,a. reh. alioquf. 7) sperauerei MAR,rv. 
sperauero< 2,afli. cocjitauerat C. — Tale est autem M. Tale autem est R rell. om. autem. 8) 
gr?/pes M. •gripes 2. — panetius MR. philosoplius MR2. rell. om. lelii gener rv. uatioue C 
(Acr.) rell. genere. 12) xaTa ^io/. rva. — Hispan/ae MG,rv. hispanae 2. hispane R. Hispa- 
mcae Cfh. smt R. optime R,v. 13) scolae R. 14) Temnis pro contemwis rv. Ordo est autem 
M,rva. Ordo aiitem est R. rell. om. autem. Aut Socr. fh. 15) iberis te?nwis rv. 13) et MR 
(lemma). rell. om. et. Ordo — tendis om. 2. 15) Legeudum pro meliora autem ahsol. [MR2G, 
rva] : meliora aut abs. Mel. autem uut abs. fh. Namque meJiora aut absolute intellegendum 
esse aut studia supplendum Porph. dicit. duae sunt expositiones , quae secum coniungi neque- 
unt, cum interpres alteram acceperit. 16) est om. ra. et meliora om. vafh. stud. poeta 2,rvafh. 
et mel. stud. om. M.   17) dicjY^w ]\LiR2G.  rell. dicMnf.  eloquut. rv.   18) missa fh. rell. cZnnissa. 

ACRON. Ad Veuerem (bis) AIR (Ode XXXI). Eutice ad uenerem pro glicera BcpR 
(Hor.) Y addit: meretrice. 

24) epigra?)ta A. est hoc AyRr. rell. hoc esf. hoc om. b. epygr. br. in dedicationem uener?s 
scriptum libri omnes (scriptam r).   Corruptis  uerbis  i?i  dedicationem ueneris  Quidam  adiunxit 


:iii 


118 ACR. ET rORPH. COMM. 

1.  Cniili Paphique.   Cniilus urbs Cariae cst,  Paphos vero  urbs  Cypri 

insulae, utraquc Venercm  praecipue  colens.   Prccatur ergo,  ut,  descrtis 

velut propriis civitatibus, adsit aedibus consecratis.   Incertum autem, utrum 

Glyccra amica an ancilla sit. 
:, 5. 6. Solutis Graliae zonis.   Vel liberae, vel quod nudae non cingan- 

tur.   Bcnc autem nudae et solutis zonis Gratiae finguntur,  quia amicorum 

animi soluti secum ct nudi esse dcberent. 

7. E( parum comis sine te Juvenlas   Merciirius que.   Parum comis, hoc 

est, rainus elegans [.hiventas.^ 
III Sifie (e.   Hoc est,  sine venustate.   Sciendum taraen,  Venerera non 

tantura  concubitus  verum   etiam  oraniura  elegantiarura  esse  dominara. 

Aliud est tamen inventf/s, aliud iuuen^a,  aliud iuvent?;s.   Juvent^s aetatis 

putatur, iuvcnta ipsum noraen, iuventws adulescentia. 

18. IMercuriusque.]   Per Mercurium vero quaestum vult accipi,  tam- 
!•'> quam sine venustate nec lucrum sit. 

PORPHYRION. 

1. O  Venus  Cnidi Paphique.   Quasi cpigrararaa est hoc in dedicationem 

cum in Acronis tiim in Porpli. schol. sacelli, simpliciter coufitens : 'hoc schol. et initimn schol. 
Porph. ut jiotui emendaui; seil probe scio ne sic quidem integra ea esse, altiusque repenten- 
dam corruptelae origiuem.' Omniuo. At enim ixero uon ex suo ingenio petiit Editor sacellum 
sed aut ex Landini Commento <aut ex Cru^piii Commeutatore, qui haecce liabet : Dicarat Gly- 
cera sacellum Vcneri iu suis aedibus. Iloratius avitem ei tamquam epigramma scripsit , orans 
Veuerem, ut relictis Papho et Cypro, in aedem GJycerac sihi dedicalam migrare uelit. Scilicet 
Commentator bonae frugi existimandus cst. Etenim fieri potest , ut uera iude mauet h:)ci 
emendatio: in aedem dicatam Veneri scriptum, q. i. c. Postrema tria uerba q. i. c. si addita 
non e3.sent , jiossemus acquiescere iu simplici locutioue: in uenerationem ueneris, quam offeruut 
P''> : lloc epigranuua in ueticrationem ueneris scriptum est ut glyceram protcruam iupellat ad 
amorem illius cum mercurio et cupidine. Nou dubitandum est , ucrba in dedicatione et in ede 
dicata aliquantum habere similitudinis. Ac negantibus discriineu iuter dedicare et dicare par- 
uum tamen inter haec uerba et consecrare adgnosccudum cssc uoliis uidetur cum Graeuio ad 
Cic. Verr. 48. Ipse poeta '0 Venus , intjuit , to transfer m aedem tibi dicatam ut adsis cou- 
sccratioui.' Quod si ueruni est, iiraefercndae suut lectioues codicum quae coui. impcrf. exhi- 
bent : quaw ipse conseerare^ yr (quod). quocZ ipse cousecrarefe?- RG,r. Aut aedem iam conse- 
crauerat. t[\\am ipse consecraMe;'rt< b. consecram^ a. consecrar<7 A. Item in Porphyrionis scholio : 
quam ipsc consecrar/< G (ad marg. quod). ([uam a se i^yso consccrarz'^ MR. quam ipse cousecra- 
uit 2,rva (q. i. c. om. fh). Aut cj'go scribeudum est : quam ipsc cousecrare< s. quae ipsi con- 
8ecra»*e<«r, aut, r|uia  precatur,  ut adsit aedibus consecratis :  (|uam  ipse consecrareV. 

1) iusulae in quibus ueuus praecipue colitur 1. uero om. 1!. 2) Prcc. crgo AR12,r. rcll. autem. 
fi) uel quod uu. 1. rell. uel nudae quod. Benc aulem yR^. rell. ct bene. 7) inuicem fh. inter se C. 
(Poriili.) rcll. sccum. aperti C. rcU. nudi. Sol. Gratiae 20«.] Gratiae nudae et incinctae inn- 
guntur, quia etc. 7) deberen< y,r. rell. debcni. 9) hoc est YR]2,nnva. id est G. om. A. 
fli. luventas om.  2.   10) Sciendum  est  tamen  vafh.  rell.  om.  est tamen  est  2.   11) sed 

ctiam vafh. rell. nerum ctiam. 12) dcam IJ. aliu< A. Aliud est tameu AR,r. rell. tamen est. 
— Iuucn(ffs acta/w Ay (etatis) rell. Iuvon<rt aatas. iuueuto ips. Ayl. 13) ad?il. A. 14) ques- 
tuui A.   tamquam cinn ucnustato sit lucrum  2.   u. 3. decoram'] oniatam y.  5. /jwer]  cupido y. 


IN CARM.  h 30. 31. 119 

(in fiedem dicatam Veneri?) Venerls scripfvmi, quam a se ipso consecrarit. 
Gnidus [autem] urbs Cai-iae, Paphos autem urbs insulae Cypvi, utraque 
Vcncrem praecipuc colens. 

5. Fervidus — puer.   Id est, Cupido, quod fcrvorem amoris infcrat. 

5. 0. Solulis Gratiae zonis.   Bene (iratiue  nudae  [et]  sine  nodis  iin-  5 
guntur, quia amici animos solutos ac nudos intcr sc haberc dcbent. 

7. Parum comis.   Id est, minus elegans. 

Sine te. Hoc est, sine vcnustate. Scire autem debemus, Venerem 
non tantum concubituum, veriim etiam dominam esse omnium elcgantiarmn. 
Sic alibi ipse (A. P, v. 42): Ordinis haec virtiis erit et Ven'Us.-\\]) 10 

CAEMEN I, 31. 

AIRON. 

1. Quid dedicatum poscit ApoUinem. Vates? Apollinis temphmi in Pa- \h 
latio dedicavit Augustus, sed hic Apollinem pro templo Apollinis posuit 
[[xsTcovuixiy.oj?] , et significat modestiam votorum suorum, negans [se] ab 
Apolline, quae ad cupiditatem aut avaritiam spectcnt, petere, sed bonam 
mentem bonamcjue corporis usque ad senectutem valetudinem precari cum 
lyrico studio. Putatur tamen domi suae Horatius Apollinem dedicasse, ad 20 
quem hoc scribit. 


PORPH. OdeXXXI. Ad Yenerem Pt. 17) eiiidique palique M. — est /wc MR2.rva. hoc 
est fh.   Lectionibus supra dictis ad Acronis scliol.  adde  in delectationem ex ed. Ven. 

1) Pro rt se i^JSfl i. c. sua sponte etiam ipse dicebatur. coiif. Colum. XI, 1, 5 : — rogatus — o se 
instituere consueuerit. Ego iiero , inc[uit , ipse institutio. (/tiam — consecrarit om. fh. 2) autem 
libri. Cnidos M. Guidos rv. rell. Gnidus. Y>i\fos M. paphos R2,rv. urbi est R. est urbs 2. rell. 
om. est. urbs intra insulam cypri R. 4 bene gratiae nudae si sine nude finguntur M. bene 
gratie uude sine nodis liugiiutur R. bene solutis zonis quia Gratiae nudae et sine n. fing. 2. 
bene gratiae sol. zon. quia etc. Grv. afh om. bene sol. zonis, beue gratiae nudae et sine zonis 
pinguntur, quia amici etc. B'^. conf. G: Gratiae nudae et incinctae /j/wguntur, quia et c{. seq. 
amici amlcos R. rell. am. animos. 7) commis M. 9) concubit«m M,rv. rell. concubitz«s. Scripsi 
concubitem (Liu. IV,  2 : quoslibet concubitus).  pluralis  enim multo praestantior est. 

tff) Ut supra ad Carm. I, 16, sic his uerbis commenta Christophori Landini a Fabricio 
p. 54 (conf. p. 782) tamquam Porphyrionis scholia adiuucta leguntur. Ideni factum est a 
Nic. Hoenigero p. 284, a Braunhardo P. II p. XLV, atque, in aduotatiouibus quidem , nuper 
a Quodam p.  131. 

ACRON. Ad apollinem Al. Eutice ad apollinem yb. BoR addunt : ipsi sacrificans uite 
presentis statuni. 14) hic AybRr,!-. reU. om. 15) (i.c-ojv. s. meton. om. AybRjr. — se om. Ayb2. 
quae om. fh. 18) spectant rC. 19) bon«??ique "(^x. bommique Ij. relL bonaque. — ualitudinem 
Y,r. ualetudi?^e A. mentem bona??ique iialetudinem (om. precari) C. mentem bonamque corporis 
ualitudinem usque ad ultiniam senecto;» Bcf. rell. om. uaktudinem. 20) domi suae AR,r. domi. 
om. suae, y, domws suae b. rell. diuerse, quod ineptum est. fidunt autem qui patent hanc Apol- 
linis consecrationem non ad Palatium sed ad domum suam pertinere, ubi Horatius Apollini sa- 
cellum dedicauerat.   21) hoc AyRr,b r. rell. h«ec.  scribit hoc y. 


120 ACR. ET PORPII. COMM. 

2. De patcra. Calice, ut (Verg. G. 11,102): Hic laticis, qualem pateris 
lihamus et auro. 

2. 3. Novum fundens liquorem. Aiit viiuiiu non vetns, ut deos non ex- 
quisitis muneribus placari monstraret,  aut certe per quod nova instaurabatur 

5  precatio; nam et ipsum morem sacrificandi ostendit, ut {Verg. A. IV, 00): 
Ipsa tenens de.rtra pateram [jpulcherrima Dido.^ 

3. Opimae.   Pinguis et fertilis iumentis. 

5. Non aestuosae.  Aestuosa enim et aptior pccori regio est, ut est (Lucan. 
IX, 185):  El calidi lucent huceta Matini. 
10 6. Aul ehur Indicum.   Indis enim ebur abundc est, ut (Verg. G. I, 57): 

India mittit ehur \_molles sua tura Sahaci^. 

7. Lgris. Fluvius est Campaniae intei-iiuens urbem Minturnensium, 
ut (Lucan. II, 424):  Et umhrosae Liris per regna Maricae. 

8. Taciturnus.   Lenis, magnus, altus.   Unde Vergilius de Tiberis alti- 
l.'i tudine (A. VIII, 87):  Et tacita refluens ita suhstitit unda. 

9. Premant.   Id est, reprimant, putando vitem. 

Calena falce. A loco; Cale cnim oppidum in agro Sidicino est, ubi 
optima vina [ut] Falerna nascuntur. 

10. Dives.   Ordo est: Et dives mercator, carus ipsis diis, quippe ier et 
20 quater anno inpune revisens Atlanticum mare exsiccet vina aureis culillis re- 

parata Syra merce. 

11. Culillis.   Poculis;  proprie autem  culilli calices  dicuntur  fictiles, 

3) sc. uinuni aut noii uet. 2. uou. liq.] uinum nouum. ostendit moi-. sacr. ut — C. rell. om. 
iiinum. uinvm recte. hmi- per quod infra libri omnes. 4) instauratur 1. ?-estaurab. R. 6) pul. dido om. 
AybR^.r. 7) \>iuii. ct fert. instnimentis A. rell. om. scripsi ^«mentis. 8) enim et apt. pec. reg. 
est AYR2,r. rell. enim reg. est apt. pecori. — eM Ay. rell. om m<. 9) bucceta Ay. rell. buceta. ma- 
ttiini .\. mathinni y. rell. ma^ini. schol. om. b. 10) abumle est .^yRI)'"- i'ell. est abunde. nioll. s. t. 
sab. om. AY,r. suhol. om. b. 12) est canip. AyRljr. rcU. camp. est. nt Yerg. A. ut nirg. Rb,r. 
rell. Virg. 13) lyris Rxrfli. laris 1. rell. bris. (Actpt; Str.) — marife Ab. marice •{. 14) len. 
nia. alt. AyR. om. 1). len. alt. niagims mvafli. \enius Jluens magnus nltior r. magnus (magnum 
promuntorium) est altus = profundus. Kos dicimus: stille AVasser sind tief. Ergo non altio- 
ris eruditionis est temcrc inculcata Cuiusdam lectio : 'corrcxi no7i altus magnus'. Si ([uid 
temptandum csset, ego propnnerem lenius pro altus , nam lentus cst Liris tluuius, a\it mansneius 
pro ma^nus aXtus, sicuti uel litora quieta a Prop. I, 17, 28 mansueta dicuntur. 17) A loco '(b. 
rcU. i>ni. Cale AYbR12C,rmv. Cales Cah. Calces f. Calos Bcp. (conf. Porph.) enim h.'(\),v. rell. om. 
loj^id. Ab,v. op. est vafh. sidici«07irt R. .-idici noe =^ nominc b. sedi'« noniine r. lid. v. rell, 
sidicino. Notum est Teanum Sidicinum siue Tean. Sidicinum cognomine. Cic. epist. et e.x Plin. 
II. X. III, h. cf. Hor. epist. I, 1, 85. uina fal. AYR,r. iit fal. vafh (falt.). uelut fal. l.m. ut 
fal. om. 2. apt. uina Cahna na.sc. C. calos oppidum est tampaniae ubi optimum uiniun nasci- 
tur. quod calenum uocatur. hoc ergo dicit. possident pretiosa quaeque. quibus fortuna concessit 
B'i. 19) Ordo — merce om. AbR2. coUoc. inferius, r autom post sthol. subseq. sic ordinem 
liabet : Ordo esf. Et diu. merc. carus ipsis diis , oui. rdl. rliM-. alli. i\th\. 'j.y. earsiccet '(,G. 
exiccet malli. exicet v. .«tyra om. lli. rcp. s/ra mercede •(. 20) cub/Uis libri omn. h. 1. 22) cu- 
l(llis  -- cnUlli Ay, utcrquc etiam  iu  llor. c'"dli autcni piop. cal.  b. conf. V,-^ :  cub//isj  Cul«lae 


m CARM. I. 31. 121 

quibus pontifices virgines Vestales vlebdntnr.   Hic  autem  pro  urceolis  et 
conchis posuit. 

12. Syra werce pro pretiosa posuit, qua venditoris (vindemitoris?) vina 
a negotiatoribus conparentur. 

13. J>is rarus ipsis.   Quasi in hoc diis vehit per invidinm gratos mer-  5 
catores dicit, quod et prospere et frequentius navigant. 

14. Aequor Athnlicum . . Aut posuit pro quocumque mari, aut — 
Oceanum, ubi et mons Atlans esse dicitur. [Verf/i/ius in quarto (L. IV, 
480: Oceani flnem iuxta solemque cadentem Ultimns Aetlnopnm locus esl, nhi 
maximns Atkms Axem umero torquet stellis ardeiuihus aptum.'] lu 

l(i. Cichorea. Cichoreae herbae muhis et tenuibus radicibus, quas 
Vergilius intuba nominat in Georg. primo (o. 120): El amaris intuha 
fthris']. 

17. Frui paratis.   Aut quae ego paraverim, aut quae in promptu sunt 
omnibus.   Ordo est: Et, Latoe, precor, dones miki avido frui paratis, at cum 15 
integra mente nec degere tnrpem senectam nec carentem cilhara. 

18. 19. lutegracummente. (Sana?) Ut (Jwm. X, 356): Sit mens sana 
in corpore sano. 

[18. At. Sed, vel sahem, ut Verg. in prima Aeneidos (v. 543): At 
sperate deos memores fandi atque nefandi.] 20 

[20. Degere. Ducere, ut Vergilius in quarto Aeneidos (v. 550): Non 
licuit thalami expertem sine crimine vitam Degere, more ferae.~\ 

17.  Valido.   sano. 


[CVLVLAE B atl inarg.] snnt calices quibus iii saciis utebantur pontifices , om. uirg. u. est. 
Qwhilis poculis. proprie autem cu?Mi cal. r. Culwlis plures uott. codd. Hor., E culu///lis cum ra- 
sura. uet. Bern. K cui illis ^ cuZillis. culHlis b in Hor. cum glossa: i. ciphis. eonf. C: cti- 
lullis poculis manicatis, scyphis. propr. autem cal. etc.   culi(/i.s G. rell. culwZifis — cwlulli. 

3) pro om. A. uenditor* uim" r. co?(p. y. coniparent E. Minus contorte quidem dictum esset, con- 
torta tamen oratio restat. qua uenditores uina a neg. conpare?«<. Vera lectio est imidemiioris siue 
uindemiatoris. nam mercator i. e. negotiator et emit et uendit. G) cum — frequen^er nauigent 
2. 7) a(k\a.nt. ut omn. fere uett. codd. Horatii, AyI{,v. Atlans antiqua et uera est scripturn, 
quam in Vergilio Med. ubique seruat, teste etiam Wagnero p. 457. ''AtXc(; graece. A<7ila»s A 
et ad Carni. I, 34, 11 b, qui ut Bcs om. hoc schol. Athlas Y-vm. Mira est scriptura cum th, 
quae non ex afFectatione graecae doctrinae deducenda uidetur. Aut om. 2. posuit pro quoc. 
mari 2. nuiri oni. y. 8) dicitur A. rell. perhihehir. Atlant. ab Atlante monte dictum. Virg. 
— aptum C. Loc. Verg. om. Ay^r. 11) Schol. om. Ayb^r. cicor. R,v. c)/cor. 1. cych. a. ci- 
thorea erba. uel cithereu (ad marg.) suprascr. centaurea. — «cten Al. maluae^ bablelum (sic. 
gl. celtica?) 12^ intubum. C. intiba G,mv. rell. intyba. — mominat RlCm. rell. nominnuit. 
Leues. uiles. 14) Aut — parauerim AyG,mv. et non quod ego parauerim , at quod in pr. s?'nt 
omn. r. rell. oni. schol. om. b. 15) at cum -j. attamen integ. r. rell. ac cum. 17) Lemma in- 
terposui cum Ay. cum u. sano rv. e-K.eunt ad h. o. schol. om. b. integra^ sana C. 19) Schol. 
om. Aybjrv. Sed siiie Rl. rell. sad uel. iit R rell. om.fandi atque nef. lG,ma. rell. om. 21) 
Schol. om. AybR.rv.  ducere bl.  uiuere Bcd,C.  rell. (?educere.   23) sano yC  rell. om. 


122 ACR. ET PORPH. COMM. 

19. Nec tiirpem senevtam. Ut est {Verg. G. III, 96): Nec turpi ignose 
senectae. 

18. Laloe.   Matroiivniicon. 

PORPHVRION. 

1. Qidil — ApolUnem. Apollin/s templuni in Palatium Augustus de- 
(1/cavit. Ergo (/e(//catum non a se clicit poeta sed qui alioqui dedicatus 
est.   Ipsuni autem ApoUinem dedicatum ait pro templo eius. 

3. 4. Non opimae — feraccs.   Negat se poeta ab Apolline  ea petere, 
JO quae ad avaritiam spectant, verum potius bonam mentem  bonamque  cor- 
poris usque ad ultimam senectam valetudinem. 

7. 8. Non rura  —  aipia.   Lyris fluvius  est in  Campania  interfluens 
urbem Mintuniensem.   Hic autem lenissime labitur, quem ideo  laciturnum 
dixit. 
JTj 9. 10. Premant  Calcna  —  vitem.   Cales  oppidum  in  agro  Sidicino 

est ; in illa autem rcgione vina Falerna nascuntur.   Ergo hoc ait :  possi- 
dcant pretiosos fundos, quibus hoc Fortuna concessit. 

10. 11. Dives et aiireis —  cuUllis.   CuUUis pro poculis dixit;  proprie 
autem cuUUae calices sunt [quidam]  fictiles, quibus  pontifices virginesque 
20 Vestales in sacris utuntur. 

12. Vina Syra rep. merce. Quasi cpmmutata vina Syra merce. Syram 
autem mercem pretiosissimam accipe, quae scilicet in purpura et pipere et 
unguentis aliisque similibus esse solet. 

13. Quippe ter et (piater — aequor.   Hoc quasi argumenti loco positum 
25 est ad probandum, quam carus diis sit hic mercator. 

16. Me cichorea levesque malvae. Cichorea intuba rustica, malvae autem 
leves corpori (scilicet?) intellegendae. ut Epod. II, 57: ct graui m. s. 
corpori^ 

1) lloc schol. petituni est ex Ay.   3) niatri>iiiniicon A.  rell. om. hanc glo^isani. 

PORPII. Ode XXXir. K. C) in Pahit/«»i MR. vell. in Pahit/o. in pahitium i. in usiim 
palatii. sed ({ui MG (ra.-ura). rell. f|UOf/. alioqu/ MG,rv. ile/ic. r. autem ait ded. ap. pro rvafli. 
sed quod — est om. 2. 11) ual/tud. R2,rvafh. 12) campaniae 2. /7»turn. M. min^/t. mv. lenis- 
simae hibiter M. 15) praem. rv. Cales libri omnes. 17) prrtct. M, praec. r. — hoc MR2G. rcll. 
om. coiicessm< R. 18) Cu/////s M2G. relL culu//is. 19) propr/ae M. eul/Iae M. cuh/loe 2n'.p,r. 
(GV). culu//«e V. rell. cul«//i. — (juidam nm. RH'^. 21) jl/erce i. e. commutata. Syram mer- 
cem pret. acc. IV.a. scih quae sol.t B'f. iii \)\\). I!'j. /« unfc- R'f. simi//ibus M. Syram autem — 
nolet exciderunt iii fh. 25) esl «m. rvafh. char. chis 1!. car. d/s M. sit diis 2. In MR. hoc 
schol. ad u. 1 odac seq. positum est. 20) int/ba M. in tiba I}'j>. in tyha. rv. rcll. intyba. G. 
int«ba. intwba uetustior scriptnra in Vcrg. G. I, 120 (Acr.). IV, 120. Plin. II. N. XIX, 8. 
Colum. X, 110 etc. Loe. Epod. oin. Mli2G,rv. corpori leues afh. corpor/s leues M,r. corpor/s 
\cni.t Kv. scribendum corpon s. leues. s ex corpor/s natum est. kues scil. cori)ori ut - cor- 
2)ort. C. \cuis corpor/s 2. 


IN CARM. I, 31. .32. 123 

17. Fnii paratis. Aut his, quae cgo paravi, aut quac ]iarata sunt, id 
est, in promptu sunt oninihus. 

18. iMtoe.   Quasi Aatws; ab co quod cst Aottro fiouratuni cst. 

CARMEN I, 32. 5 

ACRON. 

1. Poscimns, si quid vacui sid} nmhra. Ilac odc lyram suam adloqui- 
tur [. . ut adsit et canere non desistat; \)oscehatur enim dicta sua 
edere]. 10 

Vacui suh umhra.   Otiosi. 

2. Lnsimus. [Scripsimus, ut Verg. (B. I, 10): Lndere (juae re/lem, 
calamo permisit a-gresti.'] Ludum enim poetae carmina sua veluti verecundia 
dicere consueverunt. 


1) his MR. hiis 2. iis rvafli. 2) in inprompti M. inpromptae r.iii proinpto G. 3) Lato6 
libri fere omnes. Latone 2G (ad marg.) Quasi hxtone ab eo quod est lato7«« fig. sit 2. Simi- 
liter ad E La/^'to edones uet. man. 2 adnotauit : « Latona, rubra autem ad marg. posuit: Loetoe. 
Quocum conf. scholiDU quod B ad L«etoe et cp ad La toe (cum rasura) habent : Latoe dones - 
quasi latoe dones. a latitudine dicti". uel loetum inferente.t. Ad marg. B: LAETOE et cp: 
LETOE. A: lato edones. (pure) b: latoe dones (cum rasnra). latoc, cum cauda, y- — fig- ««' 
MRG. rell. om. est. 

ACRON. Ad testudiuem A ad Acr. et ad Hor. Odo XXXII ad lyram suis R. Pros- 
phonetice ad lyram BcpE.  y addit :  de carminibus  suis.  b :  Ad Inam de carminibus  suis. 

8) Poscimus] Poscinws? Ita. Gonsiderantibus enim nobis uarias li. 1. lectiones atque argu- 
menta scholiastarum ambiguum uidetur, utrum poscimz/s an poscim^f»' scribendum sit atf[ue utra 
earum unius alteriusue fuerit lectio. Dubitari auteni ncfjuit, uetustissimos cum poetae tum 
Acronis et Porph. interpretum codices tueri leetionem poscim^is. Inter illos est antifpiissimus 
omnium Berneusis K, inter hos, quod notatu dignum cst, tota familia ecirum, qui Acronis scho- 
lia continent aut integra et pura aut mutila et mixta passimque mutata, ut AybRRIP Parisina, 
ut de recc. aliisque hic taceam. Contra ii codices Horatii qui ad maiorem partem seholia Por- 
phyrionis praebent, poscinwr seruant. Hinc nihil simplicius uidebitur conelusione Acronem 
poscim«5 legisse, poscim?<j' Porphyrionem. Cui tamen cuni repugnent tuta librorum auctoritate 
ue.ba Acronis : poscebatur enim dicta sua edere', uide num operae pretiae sit rem accuratius 
quam hoc loco fieri potuit, perpendcre longiusque persequi. Hoc tamen nunc dico, dicta uerba 
Acroni^, quae interpolationis suspicionem mouere possunt, utriusquc iuterpretis scholia subinde 
alterum ex altero nata maioribus minoribusue rautationibus transformata et , ut ita d«cam, 
composita cum uideantur, serius addi potuisse argumento Porphyrionis : Ilac ode — perseueret, 
adsumpta eius sententia: exiijitur u nobis ut canamus. At enim uero aliquoties tit in Acrone, 
ut pars scholii alicuius ipsi lectioni contradicat. Idem et nunc temporis occurrit , ut in edi- 
tione Feae, qui poscini«r recepit, anteposita inscriptione : Alloquitur lyram, eamqw pioscit, ut 
sibi adsit, et secum canere non desitiat. Asc. posciniMr in Ilor., poscim<« in fronte scholii ha- 
bet. Poscimws omn. codd. et r. rell. poscimwr. poscimMS, 2 m. mut. us in ur A in Hor., inde 
in Acr. poscim;/?'. Poscim?/s rell. codd. omnes et r. 9) j^osc. -- edere libri omnes. et secum 
canere ne desinat C. no7i desistqt siue desinat gl. interpol. et pro perseueret in Porph., primum 
adscripta tunc inserta. 11) recepi ex A (oc.) y- 12) Scripisimus — agresti f)m. A-j^bjr. cecinimus 
— ayresti C. pr«e rell. pro. sua carmina uerecunde (Porpli.) dic. cons. C. 


124 ACR. ET PORPH. COMM. 

3. Vinat. Victura enim pro perpetuis posuit, ut Verg. (A. IX, 447): 
Nulla (lies itngaum memori ros eximet aero. et plares. id est, quod memo- 
rabile sit. 

3.  Latinum.   Facile intellectui. 
5 4. Barbite.   Genere masculino liic harhite. 

5. Lesbio civi. Alcaeum dicit, qui fuit de f^esbo insula. Hic etiam 
rcs bellicas adversus tyrannos gessit, et Pittacum Mitylenaem victum expulit. 

Modulate.   Obsecute, 

7. Sive iaclatam.   Id est: Qui seu in tempestatibus seu in bellis con- 
1(1 stitutus citharae solatia non amisit.   {inter arma — religarat id est, siue inter 
arma siue in nauigatione finita). 

9. Liberum.   Liher enim et cantilenam suadet et volu]>tatem. 

10. Puerum cambat. Cupidinem, ut ( \ erg. A. IV, 94) : Tnque puerque tuus. 

11. l^ycum.   Pulclirum enim hunc puerum [Lycum] Alcaeus dilexit. 
j.j      Nigris oculis.  Pulchritudo enim ]iuerorum saepe nigris decoratur oculis. 

13. 0 decus Plioebi.   Lyram dicit esse A]:)ollinis decus. 
supremi.   Sununi ut  (Ter. Adelph. II,  1, 42):  Pro supreme Juppiter; 
omni enini laetitia Jouis e]5ulum celebratur. 

15. dulce lenimen.   Malorum enim leuamen et citharae  cantus  [et] 
20 sibi etiam quandocumque iirofuturum exoptat. 
cumque.   Quandocumque. 

PORPHYRION. 

Poscijnus, si quid uacui sub umbra.   Hac  ode lyram suam  adloquitur 
2.") [Horatius] ut sibi adsit et canere joerseveret. 

1) Vinat. (luret 2Bcc. Vict. enini AYb,r. rell. uiii. cHlm. 2) Post (leiio addunt A^b^r. : et de ludo 
carmina (lui lusi p.istorum. (pastor. A. past. um. b.r). et phires — sit y- scil in annos b. rell. oni. 
4) intellectui AlG,mva. intellec<i< YR,fli. om. b,rC. o) scho'. ex A^. genen' A. barbitos C.rell. om. 
fi) ex lesbo K. les&Za r. hic enim fli. pi^ic AYbG. pict, r. mit<l. bG. dixit fh. 8) glossa ex 
Ay, «lui addit : 0 harhite. 9) Id est A^. rell. om. 10) omisit A. solat/a AYR2,r. sol. cith. 1. 
\\) Scliol. uncis incl. e.>c Y- i't'll- '""■ 12) Liber enim om. 2. Vol. et cant. suad. 2. 13) Scliol. 
ex A-f. rell. om. 14) schol. oni. Ab. — Lycum om. y. Amasium suum dilexit Alc. C. 15) 
schol. om. Ab. in nigr. 2. p. en. in pueris s. n. d. oc. et criiubus C. oc. dccoratur r. i)ulchr. 
aut^m fh. IG) lir. y- schol. oui. r. suppremi y- pi'oh siiie pro om. Ay- snppreme A,fh. Odecus 
— iujipiter om. r. 19) le«amen AYRl,r. \cnamQ,n v. len/nien afli. scluil. oni. cuim om. r. 
Grata apta ^C. testudo. lira •fC (lyra). • et om. AYRl,r. sibi etiam AyRljr. sibi et vma. et 
silii  fl).   21) quandoc. om. A. pro quand. K,r. gl. om.  b. 

1'<JRI'H. Ad lyram suam ode XXXIII. R. 24) Poscimws M,rvafh. poscimw ARGC. pos- 
cimw« u ad Porph., poscim?/s in llor. et ad .\cr. liabct. B'j aliicjuc codd. eiusdcm familiae, ut 
Parr. CDO, hancce habcnt glossani notalnlem : s. a mecenate uel ab augusto. umbro.? MG. 
adl. M. 25) lloratius (afh. hor. rv) om. MRG et puto ego orans essc substitnendum. scriptura 
oratius s. ora<. haud iufrequens. uti sibi adsit, ut can. fh. — Haud dubie huc collocandum est 
scholion : Exigilur a nohis, ut canamus, quod inferius legitur. E.x hac re potest cuipiam suspi- 
cio nasci ,  hoc  esse serius additamentum ,  nisi  addideris denuo s. iterum. 


IN ,CAUM. I, 32. 3:5. 125 

1. 2. Si qnia iiacui sub umbra Lusimns lecum. Sic poctac fere vere- 
cunde canniua sua lusus vocant. ]acui autcni ninncrus pluralis est, a ne- 
gotiis liberi. 

Si (juid — lusimus.   Exigitur a nobis, ut (denuo?) canamus. 

2. 3.  Quod vivdl ct plur.   Optat carmini, ut pcrpetuo fiorcat ; ea enim  .'> 
scripta, quae sinc virtute sunt, temporalia solent esse. 

Barhitc.   Barbiton organi genus est, sed nunc pro lyra posuit. 

5. Lesbio — civi. Lesbium civem Alcaeimi dicit. Ilic autcm ctiam res 
bellicas advcrsus tyrannos gcssit. 

7. Sive iactatam — mwim.   Hoe ideo dicitur, quia ct in navigationibus 10 
hic i)oeta, cuni bcllicas res ageret, saepe tempestatibus vexatus est. 

11. Lycum.   Ilunc Lycum puerum Alcaeus dilexit. 

13. 0 decus Ph.   Lyram dicit decus Plioebi. 

15. nihi cumque s. r. u. Cumque pro quandocumque positum est, ut 
sit: O dulce lenimen mihi quandocumque te rite inuocanti. 15 


CAEMEN I, 33. 

ACRON. 


20 


Albi ne dol. pl. n. m.   Albium Tibullum adloquitur clegorum poetam, 
consolans eum exemplo aliorum et hortatur, ut sit fortiori animo  in  con- 
temptu, quem indigne a Glycera nmliere patiatur,  ct  commemorat Lyco- 
riden, quae similiter a Cyro contemnatur, [ut] rursus Cyrus Pholoen diligat, 25 
et ab ea spernatur, sicut Albius a Glycera. 


1) umbra MG h. 1. fer«e M. Sicfere po. fh. Scliolion. Sic poetae nocant antecedit sequentibus 
Vacui — canamus in MR2G,rva, in fh sequitur. Prior pars ibi haec est: Vacui plur. numeri est, casun 
nominatiui, et estsenstis: Nos uacui id est a, neg. liberi — canamus. In rva casus — id est leguntur. 
4) Post canamtts in MR colloc. est schol. ad u. 13 odae praeced. pertiuens. 5) et plurjs M- 
in phir/s G et in plures v. rell. et phirfs. temp. e sol. R. lira M. pos. p. lyra R. 18) pere - 
git ]i'f. 10) n. = nau. M. naufm uet Bern. K RG, nauem Parr. AyBttCDE (i in rasura) etc. 
et om. rvafh. sepe M. saejJe temp. libri. non tenip. saepe. 12) Hc. M in schol., l^c. in lemmate. 
15) /wuoc. IMBca. te uoe. te  rite 2.  rell.  te rite uocanti. 

ACRON. Ad tibulhim A (bis). Ode XXXIII R (Acr.) Pa?-anet. tetrac. albmum bul- 
lum consolatur quod ueglegatur a scorto R (Hor.). E (albium bullum). Bcp (ad albium bullum). 
Paran. ad albium tibullum etc. yC (add. te hac.') Paran. ad Albiwum D etc. Paran. ad albium 
cons. ete. b. Alii : ad albium. 22) er/loijarum uel elegorum b. gl/c, "cb. 24) patitur libri. 
25) lycoridew Al. //coride?i yb. licoride?» R,r. rell. Lycorida. — similiter ut — et — atque 
dicebatur, uon: similiter ut rursns. item dicebatur et rurstis , nec rursus , ita rursus, nou : ut 
rursus. hinc 'lenissima coniectura' cuiusdam non indigemus, neque 'de grauiore corruptela iu 
postrema scholii parte cogitandum est'.   rm-iium A.   26)  dilig^f R2, ut modo pafo'tur. 


126 ACK. ET rOUrH. COMiM. 

2. neu miser ab. [Seu quod ipsi elegi, hoc est, carmen eius contemptu 
miserabile sit, seu] quia hicrimabilia elegis scribuutur. 

4. Caesaproemledt/iile. Quia perfida extiteratamatori. Praenileat lAnamteat. 

5. fenui.   Angusta et parua, sicut pulchrae habere cousuerunt. 
.')       6. torrel.  adurit.  asperam.  renitcutem. 

7. declinat.   deducitur, descendit. 

7. 8. Apulis i. c. I.   [Aut quia maioris ibi formae esse dicuntur aut] 
pro  (piibuscumque posuit  comparans  natura  contraria,  ut  Verg. BucoL 
VIII, 27: Jungentur iam gryphes equis. 
10 9. turpi P. p. adultero.   foedo amatori. 

10. Sic uisum Veneri. Quotienscumque ratio non apparet sic uisum 
interponitur, ut Vergil. Aen. IV, 1. 2): Poslquam res Asiae Priamique euer- 
tere gentem Immeritam uisum superis. 

11. sub iuga aenea.   Pro duro ac difficili amore positum. 

J5 12. saeuo milt. c. ioco.   Aut cum cupidiue, quia sibi ludos de homini- 

bus exhibet,  aut certe quia  in amorem  per iocum  uenitur.   Saeuo autem, 
(piia nounumquam in diuersum amorem animi diuiduntur. 

13. ipsum me. Dicit se amore amicae ab uxoris couiunctione reuoca- 
tum, cuius ita litibus uel amaritudine uexetur, quem ad modum Cahibriae 

1) quod AyR. rell. quwa. seu — sit om. r. 2) Heu miserabi^zs R. Seu — sit om. r. laanmabilia 
AyK^. (lac/n-.) rell. miserabilia, — scribwntue 2. rell. scribantur. contemptz<»J afh. contemptu mise- 
viLhiUs Jit R. Totum scliol. om. b. 3) perfi(?/a fh. extiter/< fli. rell. extiternt — praen. plus 
niteat A. pren. plus iniltAi y. glossa ex Ay rell. om. nitidior sit quam tu C. 4) sicuf AyRljr. 
ut 2. rell. sicu<(. consuef Ay. rell. cousue««erunt. u. 5. LycorifZa] accus. graecus yb, 5) gl. 
adurit ex yb. incendit C. i. inc. B(p. rell. om. asperam. renitentem ^C addens : repuguantem 
amatori. dcducitur. desc. Ay. dcdwtus descendit C. descendit b , om. deducitur. rell. om. 
7) apulis ybB^pDG aliique ut Bej-nenses ante Orell. a me et quidem accuratissime collati (21) 
C (542) et B (508, non 308 ut apud Sinner. et Mitscherl. hinc Orellius serius eum adhibuit 
ct d signauit , ad h. I. referens : a/mlis Id est probabiliter etiam reliqui mei , quos rursus cxu- 
minare nimc non potui). In uetustis^imo K h. o. non legitur. Et Vet. I\I ad Porpli. habet ajm- 
lls in lemmate. Par. A et rcll. libri Acr. Aj^pnVis. maior/s ibi formae om. fere codd. et edd. 
(Y om. ibi). maiores ibi ferae 2. Cur Quidam maiores ibi for?«a receperit , non dixit. Verba 
nut — contraria post Ascensium Fabricius (afh) neglexit. 8) aut a. iung?/ntm' y. gri/»es Ab. 
gri/>pes Y- griphes ni. congripes 1. rell. gryphes. maioris forniae et .liorridiores C. fedo om. A^. 
rcU. om. 10) Totum sehol. om. Yt>)rv. maximam partemAR: Sic uis ueneri^ est sic uisum su- 
peris (Rom. est). Schol. in mafli ut supra (appareai fh). q. ratio rei aut Jacti alicuius nnn apji. 
aut incerta est, utinuir simili loqucndi niodo ut Virg. etc. C. Lcgendum censeo: Sic uisum Ve- 
uen] ut (Verg.) : uisnm superis, abicctis rcli()uis. 14) aenea YR,rmv. enea A. oAenea ath. pro 
duro ac diff. am. pos. AylJ^r et 2 (jui jiddit cst. Sub durum ac dificilem amorem mvafli. In- 
.sulsam hanc glossam in ed. altera rcpetiuit, qui su6'/urum esse legendum certe cognoscere po- 
torat ex C : suWuros et inaequaleis amorei'. lloc schol. restitui ope codd. AYbR12 et r. C : 
quia in diuersum ((jm. amoreni) animi saepe distrahuntur. mvafh transpon. sic : Saeuo — di- 
uiduntur: aut guia mpido sibi — uenitur (v. uenit mafh). 15) seuo A. — aut cum cupidine 
qui AbR,r. aut c. c. quae •[\. i\uia propter seq. cnunc. scripsi. quod cuiusque in am. R. in di- 
w/sum amorcm an. diu.  r.   18) typoth.  criorcs :  ira  fh.  luius a?»jalibur uel r. 


IN CAKM. 1, 33. 127 

litora maris Adriatici tempcstatibus. [Adruie autcin curuantis dixit] Veryil. 
(Acn. 111, 223): el Utore curiio [_Exlruimusquc loros]. 

14. (fratu dct. r. j}Ii/rt. Compcdcm singulari numcro contra consuetu- 
dinem posuit uctcrum.   [Dlyrtale. nonicn concubinac]. 

16. curvantis.   Commouentis uel crigcntis pro niinio aestu. 5 

PORPHVRION. 

Atbi ne dol. pl. n. m. inmitis. Albium Tibullum adloquitur elegiorum 
poctam. Hortatur autcm eum, ut sit fortiore animo in conteniptu, quem 
indignc a Glycera mulicrc patiatur, quam ideo inmitem uocat. 10 

2. neu mis. decantes elegos. Proprie elegiorum ucrsus aptissimi sunt 
fietibus, quos idco miserabiles dixit; nam ct nomen ipsmn elegi[or]um 7:apd 
Tou s. I', quac vox est lamentantium, dictum putant. 

4. curt. i. I. p. ftde. Apud Glyceram scilicet praenitcat, quac fidem 
hoc laciendo laeserit. J5 

5. insignem t. f. Lycorida Cyri terret amor C. i. a. d. Ph. Tenui fronte 
pro angusta et pusilla posuit. Frons autem minor pulchriorem facit mu- 
lierem et ideo insignem tcnui fronte accipe, hoc cst, hac rc insignem (l)ul- 
chram?) 

7. 8. sed prius Apulis i. c. l.   Hoc  est  prius  lupi  concumbent  cum 20 
capreis. 

10. sic uisum  V. c. pl. inp. f. a. a. s. uiga aenea s. m. c. i,   Non dicit 


1) adriaci 2. hadr. A. Adr. — dixit om. libri praeter fh. Extruimusque thorosi fh. rell. om. 
Tolum schol. om. b. Curuantis. litora curua suut. litore curuo dixit uirgilius 2. Ex Ilor. 
interpon. est Curantis'] Verg. — curxio. 6) contra cons. pos. ueterum AyR2,r. rell. contra uet. 
pos. cons. Notandum est iu y man. 1 pos^ hoc schol. exarasse ea, quae ad Porph. infra le- 
guntur : Compedem — myrta/is. 7) Nomen conc. om. AbC. rell. habent. Nomen est conc. 
K2. 8) schol. om. A. wrgentis R. prae afR. rell. pro. Glossae : u. 13 meUor~] seuior 7C ('If). 
ucnus. femina y. u. 14. grata. grato. sc. mihi aniore y- grato amore, licet amariore C. compede 
(co?tp. bis  in scholl.)  ligamine y. ^i-  15- acror. seuior yC (if)- 

PORPH. Ode XXXIIII. Ad albium R. 11) inm. M2. albmum tibu/um M. albium ti- 
bnUun R. albi?uun 2. tibzYZum R. 8) eleg*orum MAR2BcpG. edd. elegorum. eleg/orum ab 
iXz'(zirri Auson. 92, 2. ergo temore elegi«rum inculcatum a Quodam est. fortiori RBcp. 9) 
qucte ind. a glicre R. a lygure mul. MG. a l«/gure mul. v. patitur libri. 11) clegiorum codd. 
et lioc loco et inferius vafh. parato esse MRG. patet esse r. pro para tu e e, quae uerba in 
litt. graecis redita sunt. nomen ipsum dictum esse putaut paratam uocein ad lamoxiiwn 2. 
Nominatiuum elegi'«m poneudum ceuseo. elegos] i. elegiaca carmina quae proprie flentibus ap- 
tissima sunt Bcp. miserah.] quia uersus elefji sunt fletibus ei lacrymis aptissimi -apa xo 'i e, 
quod est lamentantium C. 14) jjraenit. i. cur plus illi quam tu placeas Bcp. 16) Huic scholio 
id quod sequitur antecedit in MR. — Tenui fr. pro — accipe om. M. 18) hac re INIAR^GBcp 
rell. in hac re. hac re pulchram Bcp, quippe quod praestantius est repetito poetae uerbo. 20) apu- 
lis MR. couferbent r. capr/s MRG. edd. caprew. 22) \n\). M. — «enea M,r. enea R. Non 
dicit i.,f. c.  ioco om. fh. 


12« ACR. ET POKPH. COMM. 

inpares formas cum ioco sub iuga mittit, setl ordo est: sic uisum Veueri 
cum saeuo ioco i. c. neneri et amori sic placuit, quem amorem saeuum 
iocum non ineleganti conceptione dixit. Juya autem aetiea durum ac dif- 
ficilem amorem uult intellegi.  Hoc Veueri, inquit, placet, ut quae amantur, 

5  non conscntiant amatoribus, sed in alios ipsae amores declinent. 

14. grata det. c. Myrt. Conpedem gratum amovem sigmHcnt; sed uide- 
anms ne non simplicitcr conpedem hic dixerit, sed referens ad condicionem 
lihcrfinac Myrtalis. Adtendcndum autem, conpedem singulari numero eum 
dixisse, quod non facile aj^ud ueteres [inueuitur]. 

10 15. Adriae cum. Calabr. sinus.   Per haec Adriaticum sinum intellege, 

quod mare et Galabriam adluit. 

CAEMEN I, 34. 

ACRON. ^ 

Jo 

Parcus d. c. e. i. Hac ode significat paenitere se, quod duni Epicuream 
sectam sequeretur, [diis] inreligiosus extiterit. 

1. parcus d. c.   Minus colens. 

2. insanientis.   Kes sacrilegas suadentis.   Epicuri  enim  omnia adfir- 
20 mant  casura,  nec deos  humana  curare  adversus  quam  sectam  Vergilius 

ucl pcrsuasionem dixit (Bucol. VIH, 35): Nec curare deum credis mor- 
lalia quemtiuam.   Hoc ei'go  et ipse  culpat.   Stoici  enim et Platonici et 

1) Pro sed habent fh ; qui domat cum turpitudiue, ut amoi-. rell. om. seuo M. 2) 
scuum (om. iocum) K. 4) ut qu('« BI. ut qui EG,rv. ut qu«e afh. ipsae 2. 5) az/toribus R. 
rcll. amatoribus. Kepetiui poetae uerbum ^''^«t-e^, quia p?ac««"<, quod qx. uisum Veneri ortum 
uidetur, falsum esset, cum consentiaw^ sequatur. — Item ipsi falsura esset, cum uerha. quae 
anvintur praecedant. Quae autem scribendum est , quia tres sunt mulieres, Glycera, Lycoris et 
Pholoe , quae amabantur atque in alios amores declinauerant. 7) uideamus »e non MARIG. 
rell. uidemus ipiod non. co?»ferens y, qui ad Acronem uerba Cbrepedem aittcm gratam amorem — 
Myrta/(s a 1 m. exarata habet. Myrtafo ]\lYB',pK2G (Mat. R). 17) singularew» M. 9) non fa- 
cile ueteres, om. apnd et «'««., MK.r. nun fac. est a)uid iieteres 2. q. n. fa. uet. hahent Auct. 
]). 689. in iteterilnis repperies B'i. q. n. f. aj). uct. inuenitur vafh. schol. om. C — haec MG. 
rell. hoc. ac/luit M. «Ivit v. aihiit r. rell. a/luit. i/adr. a (bis). i/adriae M. in lemmate, contra 
in schol. «rfriaticum sinum. Frequeutior in uett. codd. Ilor. est scriptura .(4dria, occurrit taraen 
7/ailria in uet. Bern. K alii^^que uett. codd. mcis , ^I in leram. et in schol. ad III, 19, 23 
//adria habet. 

ACKON. Ad sc ipsura A (schol.). Odc X.\XII1I K (Acr.). Ad se pliilosophantem deos 
intelligit presentes quos philosophando ncgauit. RB'j)EG. Ad sc phil. et dicit quos ph. deos 
neg. prae.sentes y- Ad fortunam et se ipsuin philosophuntem h. IG) Parcus de cina atlto. mi- 
nus colens. Seo hac A, 7nimts col. A, om. 2. sed uide infra. innijil poenit r. scribit C. rell. 
sigiiificat. 17) sequ/tur My^r. rell. sequeretur. t\\\od yC rcU. qui. diis om. R,r. mrel. M^R^ 
B'.p(jr. in deos non fuerit religiosus C 19) "iii. 2.r. IIoc ut antec. schol. ora. b. 20) epicuri 
AR,r. epycurii b. rcll. cpicurci. 20) casura oiiiii. lilni. casu Jieri CQ. 21) dixit AK. rell. om. 
A'on curare A^. 


la CAUM. I, 34. 129 

esse deum et humana curare confirmant ct itleo msanientis sapienliae hoc 
est Epicureae. Item Vcrgil. secundum superiorem persuasiouem [dicit] 
(Aen. IV, 371)) : Scilicet is snperis labor est, ca cura quietos Sollicitat. 

o. consultas. Doctus, peritus; ut iurts consulti periti iuris esse di- 
cuntur. .") 

4. uela dare. Metaphora [est] a nauigatione eo quod contempta Epi- 
curorum disputatione reuerti sc ad credendum adserat, deos curare mor- 
talia, ut ( Vercj. Acn. III, Q^Q) : [ISi tencant cursus^ ccrtum est dare lintea 
retro. 

5. diespiter.   Diei pater Juppiter. JO 

6. igni corusco. Hoc est, qui nubilo caelo tonare uel coruscare con- 
sucuit, screno uero tonare, ut est (Verg. Aen. I, 90): [Intonuere poli et'] 
crebris micat ignibus aether. 

8. uolucremque currum.   Ex uulgi opinione plerumque sensus poetae 
concipiunt, ut hic de curribus dictum pro Olympi strepitu. 15 

9. hruta.   Sine sensu tarda uel stolida, quod terrae cpitheton est. 

10. 1'aenari. Taenarus promuntorium Laconicae, per quod descensus 
esse ad inferos fertur, ut {Verg. Georg. IV, 467): Taenarias etiam fauces 
alta hostia Ditis. 

11. Atlanteus finis.   Atlans enim mons [est, qui] in ukimo Oceani fine 20 
porrigitur. 

12. 13. ualet ima s. m. Hoc est: potest hominum deus mutare for- 
tuuas. 

14. obscura promens. Ignobilia, id est, uiles personas ad honorem 
ducens de imo.   Promcns.   nobilitans. 25 


2) Virg. idem K. rell. Item Virgil. — ^;ersuas. Ay. rell. suasionem. dicit om. AybRl. 3) 
id Ay. is RIGC. his bmv. hic rafli. qiiam etiam Virg. indicat scribens C. 3) doctus om. 
A. hinc fli ex C. ct iuris cons. v. utrumque om. Asc. ?/< AyRlGjr. periti dicuntur AY,r. periti 
esse dicuntur lG,mva. periti curis esse dicuntur fli cum C. 6) schol. om. b. Metaf. Ay. est 
om. AyRljr. eo quod AyRl^jrC. rell. om. eo. epicu?'orum R. rell. epicureorum. epic. cont. 
disp. rv. 7) vewevti se AyRjV. reu. si se C. (prius se om.) rell. se veuevtisse. se om. 1. 
— adseva.t A. rell. «^serat. Metaph. est nauigantium eo q. cont. disp. ep. ad cred. ads. 
de. cu. mort. 2. Ni ten. cu. om. AY,r. 10) schol. om. -[h. luppiter AG,r. iupiter RlG,vm. 
rell. om. Iiqjpiter. 11) Schol. om. yb. celo tonare uel coruscare AIR (corrusc.) mva. rell. 
om. tonare uel. 12) sereno vere ton (rasura). ser. uero ionet R],mva. rell. om. uero. 
sereno ton«/-e fli. Inton. po. et om. A. 17) Tenari Ay. Tren. R, etiam ad marg. Thren. 
V. Thvenevi — Threnerws m. rell. Taenari. — prommit?<rium AG. prom?mctorium y. rell. 
promontor. Conf. ad Carm. I, 15, 8 Acr. et 28, 3 Porph. — laconicae AyBcpG(ce),r. Mcowiae 
V, rell. laconzae. tenari. i. inferni a promwctorio Iaconic«e per quod dicitur esse desc. ad in- 
feros. Bcp. 20) a^Manteus — a^AIans A. athl. — athl«s y- ^"*^® supra ad I, 10, 1 et 31 , 14. 
mons Mauritaniae 2. atque aut Maviretaniae addendum aut om. est quicmu A. occeani y. sine 
R. rell. ^iwe. porgitur y. 22) poter«Y AyR. potuit 2. rell. potesi. 23) formas 2. ^(/uras '(. rell. 
fortunas. Clarior  lit  sententia  transpositis uerbis deus hominum. conf. C. homimmi deus libri.  24) 

IIAUXnAL, ACE. ET PORPH. 9 


130 ACR. ET rORPII. COMM. 

npicem.   Summitatem potestatis, ut  Verg. (A. XII, 492):  Apicem ta- 
men incita siimmnm hasta tulit  rapax. Mutabilis, ut Terentius (Hecyr. III, 
3, 46) :  0 fortuna, ut numquam es perpetuo bona.   Ordo est : Fortuna rapax 
hinc sustulit apicem cum acuto stridore liic gaudet posuisse. 
u 15. aculo.   Luctuoso illis, quos deiecerit,  siuc sonoro, ut (Ilor. Carm. 

I, 16, 8): \non'] acuta Sic geminant Corgbantes aera. Sensus est: hinc eleuat, 
hic deicit, mutata uice unum exaltans, aherum humiliaus. 

PORPHYRION. 

10 Parcus d. cultor.   Hac ode significat, se paenitentiam agcre, quod Epi- 

cuream sectam secutus inreligiosus extitcrit. 

3. sapientiae consultus.   Ita dictum ut iuris consultus. 

4. 5. atque iterare c. c.   Relictos non instaurare sed ad eosdem redire. 
6. tiamquc  Diespiter igni cor. n. dia.   Sensus  est:  Juppiter, qui non 

15 nisi nubilo tonare solet, per purum, id est, per serenum tonuit. 

8. plerumq. p. p. tonantis egit eq. uol. currum. Ex uulgari opinione 
})lerumque poetae sensus concipiunt, uehit hic, ubi dicuntur tonitrua stre- 
pitus esse currus et quadrigarum Jouis. 

Ignobilia oni. A. Scrij^si pro absurdo uerbo denuo, qiiod YRmvafli retinuerunt aliique in- 
tactum reliquerunt et A2,r sustulerunt : de. imo. Ilaec emendatio et similitudine literarum se 
conimendat et sententiae ueritate : namque ipsa poetae uerba sunt : Valet ima summis mutare 
et ins. a. d. obscura piwneti.i. C : valei ima s. m. potest Deus hominum mutare fortunas, et ex 
minimo (ex imo?) summum. Ingcniosius posset ab alio denuo , uox a nostro scholio aliena, 
substitui per de uno, quae nerba in ]>■:; alii.-quo uctt. codd. ciusdGm fontis adscripla sunt ad- 
uerbio subsequenti hinc. 2: ab isto summo. nobilitans y. rell. oni. 25) hinc apicem~\ apice sum- 
mita^e potestatis ut Verg. M. Ablatiui et acc. saepc in uett. codd. confunduntur. rcll. sumrai- 
tatew suam. montis pot. et Virg. R. Locum Verg. habent AyR,C. rell. om. iusita R. swmmam 
felicitatis B'<p. 

3) est R. rell. es. Ordo — ' posuisse. om. A. Rap. fort. y. hec substulit r. et hoc 
schol. om. b. 5) Luctuose illis quos dederit A. dederit yR,r, ex quo nihil facicndum. 
ed/derit (sustulerit? sed sustuUt u. 16 aliam uim habet) quod G,mvafh praebcnt, contra sensum 
cst. Luctuoso eis quos dea laeserit C. hou nou satis sententiam nec magis expriniit iiuam eli- 
serit. quod (iiiidam inde fecit. Vera lectio non ex literis petenda est sed ex sensu , quo deicit 
s. deficit, et exaUans s. eleuat uerba sibi opposita sunt. Deiecerit scripsi. 6) Non om. Ay,rC. 
— Sensus ~ deponens om. A. id est Rl pi-o sensus est. hinc yR. hic deieit y. hmc deijcit R. 
hic eleuat hic dicit (deicit) r. iiide h«nc eleuat 2. rcll. iumi' oliuMt luinc dc«cit. 7) alterum 
humilians recepi ex YR2,r. alt. deponens humilians G. rell. deponens. Addo glossas ex YjI ^^- 
iunctis aliis quilnisdam. u. 7. ptiruni] per serenum cehim. Wo: per serenum. C: serenum. 
1). quo hruta teUus] s. per omnia s. est. concutitur. l\'Si. quo s. curru. bruta i. grauis et tarda. 
10. pro sti.e et 8»w.] quo concutitur. 15'^t": inuisi odiosi. 12. uaki] ipse diespiter. ima su. mut.] 
i. crigere fessos. 13. insiijneiii] prediuitem. «/<€«««<] dcicit. IG. sustuUt. cleuauit. hic] in alio. 
15'i :  in  alio  quolibet. 

PUliPII. Ode XXXV contra ipenitentes K. 10) Wae^ odae M. signilicat MK2C, sit v. 
signat r. scrihit afii. penitenciam M. pnen. v. rell. poeu. secutus M,afh. i«rel. M2G,rv. in ir- 
rel. R corr. rcll. irw 12) Sic se habet schol. inM.\U2C. rcll. oni. confuso lcnunatum ordine. 
15) nisi jxr uubit'<w U.   17) iWi M. ;;erci|)iunt  U.   18)  quMdrignrum soUs 2. 


IN CAUM. I, 31. 35. 131 

9. bruta lelhis. lirnli graues et tardi tlicuntur, quod aTiiDsTov terrac 
[perpetuuin est]. 

10. Tucnari sedes. Inferi intcllegendum, quia i)cr Tacnarum Laconiae 
promuntorium desceusus ad inferos fcrtur. 

12. 13. ualct ima s. m.   Ut si dieeret: j^otcst ex minimo potcntem et  5 
cx potente infimum reddere. 

13. 14. et insignem altenual Dcus ohscura promens. Id cst, qui insignis 
fuerit, attenuatur, [in claritatem alius a dco producitur?]. 

14 — 16. /linc apicem r. /'. e. s(r. ac. sustulit h. p. gandel. || Apicem pro 
lionoris sublimitate posuit. ||  Cum stridore  acnfo,  hoc  est,  cum  fietibus  et JO 
lamentatione, sed non sua uerum eorum, quibus apiccAi, id est, dignitatem 
aufert. || Sensus est autem: Fortuna res humanas plerumque mutat  ct ab 
alio ad alium opcs et dignitatem transfert. 

CARMEN I, 35. 

ACRON. 

0 diua gr. Haec ode ad Fortunam scripta est, cui Caesaris aduersus 
Britannos profectionem commendat. 

[1. 0 diua gr.   Zs'jy}xc( ab inferiori serues iterum Caesarem^. 

1) lii-ut« graues M. — ini^. MA2G, in R lacuna, om. rell. sine sensu. tarda, terrae epitheton 
C. perpetium libri. Suspecta uox aeque ac bru^'. Minus offendere^: bruta i. grauis et tarda. epitheton 
terrae. 2) est om. M. 3) ^enari MR,v. intellegendum MG. intelligendum R2,rva. Fabricius 
(fli): Taenari sedes. Sedes inferi iiitelligend/. inferni Bcs. 4) lacronteffe R2. laeonice MG. 
rell. Lacon/rte. conf. ad Acr. Auctoritas codicum iitramque fonnam tuetur. promMnt^frium I\I. 
per umhrarum r. rell. promowtor. (?('scensus M. 5) nimio r. rell. minimo. et ex pot. M2G. rell. 
om. et. 6) mlnhmim 2. Aut scribendum: ex minimo pot. et ex pot. minimvm, aut ex infimo 
(siue irao) pot. et ex pot. infimum, siae inium. 8) Verbis inclusis temptaui lacunam longam 
explere, quam Quidam iterum aliis explendam reliquit, probe atqiie ingenue dicens : 'lacunam 
signare malui quam inepta ant audaciorem emendationem recipere. Ineptae librorum scripturae 
sunt etc' Schol. in codd. ultimum locum obtinet transitum parans ad seq. odam, quae inscripta 
est ad Fortunam Antiatem. iM : Id est — actenuatur in claritate mali quam adeo producitur ad 
fortunam quae ante praecipue colitur. Id quisque Iloratii amator, qui non in scholiis eius xxer- 
satus est, facile uidet, sex postrema nerba inscriptionem esse odae sequentis, et pro ante cum 
vafh legendum esse Antii. Quae restant, facillima sunt ei qni emendandi munus sibi simipsit. 
Codd. RG nihil offerunt noui, 2 autem non lectionem sed correctionem : attenuatur « calamitate 
mali, quae omnia Fortuna operatur. Similia conatus est Fabricius (f h) : Altenuatur claritate 
mali. Haec adeo panduntur ad Fortunam q. A. pr. colitur. in iam abiecerant vma. qaa adeo 
rv. quae a deo ma. Ilaec uerba u deo optimum putabis, quod libri praebent. nam in lemmate 
est : attenuat deus. Propter priorem scliolii partem , in qua dicitur insigms attenuato?" , singu- 
laris in posteriore opus est. Hinc tenues inclari Cuiusdam non in claritatem producentur. 
9) In codd. ordo partium huius scholii turbatus est. abstVilxi rva. rell. sws^ulit. Ex aufert uerbo 
scholii haec lectio in lemma inrepsit ,  quam  neque 'memorabilem'  neque pulchram indicamus. 

ACRON. Ad Fortunam (bis) AR (addens : Ode XXXV). Proseutice fortnnam inuocat 
quue colitur Ancii y. RBcpE om. Antii. Proseutice ad fortunam b. odes Yb,r. 17) aduersw»* 
AyR^v.  rell. aduers?/s.  in C.   19)  sdiol. om. Ayb,r. 

9*' 


132 ACR. ET PUKPH. COMM. 

quac regis Anlium. Apud Antiuin [autem] est Fortunae templum fa- 
UK (sirir^imum nuiltorum ctiam principum donis ornatum; unde etiam ciuitas 
1'orlunoe ipsius tutela dicta est. 

2. praesens. Parata, potens mutare status hominum uel rempublicam. 
5 4. vertere.   Conuertcre, mutare, ut (Fe;-^. Aen. XI, 426): multos mu- 

tala reuisens Lusit et in solido rursns Fortuna locauit. 

5. amhit.   Rogat, supplicat. 

6. te dom. aeq. Fortuna enim et aequori dominatur ita ut et a naui- 
tiantibus inuocetur. 

10 7. Bilhyna.   Species pro genere ut: Georg. II, 451 : innatat alnus Missa 

jiado. 

[8. Carpathium p. Carpathium mare iuter Aegyptum et Rhodum dic- 
tum ab insula Carpatho illic posita.] 

9. t. Dacus usper. Gens iuxta Histrum fluuium degens aspera bellis. 
io \_Vcrg. G. II, 497:  el coniurato descendens Dacus ab Histro.^ profugi Scy- 

thae. ab orbe sepositi et in mundi extimo constituti. 

10. et Latium ferox. Forte, inuictum, unde et Verg. (Aen. V, 730): 
gcns dura alque aspera cultu Debellanda tibi Latio est. 

11. regumque matres. Proprie enim timere filiis matrum est. In om- 
20 nibus [autem] subaudiendum est metuunl uel metuit iuxta mensuram quan- 

titatis. 

12. purpurei.   purpureum est,  quod  totum ex purpura est. 

13. iniurioso. Pro iniusto, ut Verg. (A. IX, 107): cum Turni iniuria 
matrem \^Admonuil^.   Potest autem fortuna et contra iustitiam grassari. Ter. 


1) autem om. h. C7j//« Quidani. 2) iinde e/ 2. 3) Omniiim librorum lectionem usque adhuc 
seruaui. NanniusMisc. III, 11. Grut. Lamp. I, 12G6: 'Blaudinius codex plenius et pwioribus uerbis 
seutentiam absoluit : Apud Antium Fortunae teniplum est, multis donis ornatum, unde ciuibus ip- 
sius tutelftc addicta nubsistit.' Aliter C: ,apad Antiani Fort. t. e. via:cime celebre, mult. e. pr. uirorum 
donis exornatum. unde etiam ciiiitas ipsius tutelae «cMicta subsiiVai.' Antium autem recte Fm'tunae 
<«te?« dicitur , ut Khodus tutela Solis Auct. Priap. LXXVI,8, Lanuuiuin tutela draconum Propert. 
IV, 8, 3 et in ipsu Hor. IV, (!, 3: Deliae tutela Dcae. Cum dicta est h. 1. signiticet : dicta est et iam 
nunc dicitur, neque tuldae addicta iieque tut. dimta opus est. 4) statum 2. rcm pablica?;t vR^ et A 
(r. p.) rei publicae fli. oni. lG,rniva. 7) co;m<. om. K. 8) enim aeq. 2. om. et. 9) ita om. 2. ut 
ctAylG.r rell. nwx. et. 10) liitb/na Ayo^r. bithin/a RB. bj/thy??» E. b)/tlunia b. 12) schol. om. 
A-fb.r: b habet : a loco. mare Pil,mva. om. fh et GV 14) gens iu.xta fiuuium. hunc (Ilistruni 
om.) /strum AR,rafli. Insi. G,inv. hyst. 1. loc. Verg. om. Ay^r. schol. om. b. Dacus. gens aqui- 
lonis B'^. 15) decedens h. dece?td. f. desced. m. 16) s/thae in Ilor. sitc in lemm. A. f^citae'(E^. ex- 
timo const. Ayl. cxft'e>fto R2 ,r. exti7«« parte fli. extreina parte mva. 17) forte AybR2,rmvfh. om 
Ca et Quidani. inuictum A^br, C. et inuictum 2 , r. rell. mcioriosum. et uict. R. unde et Aybr. 
schol. ora. b. l[t) ychol. dedi ex AybRljrva. l,va om. enim ut rell. tiliis om b. Prop. matrura 
est tim. til. fh. om. m. lu oranibus — quantitatis om. Ayb. autem fh. rell. oni. 22) Ante pur- 
pureum Q e.x ingenio lacunain posuit. est om. R. 22) est ex purp. r. 23) Pro \. rcll. om. ut 
ibi Ab.   ut  tdji It.  ut tibi Y,r.   24)  lerni b,r.  Admon. om. AybRl,r.   mater est '[. matre  1. 


IN CARM. I. 35. 133 

(Ad. I, 2, 24): lu nunc tihi Id Uindi ducis (juod  (um  fecisti inopia,  Iniu- 
rium est. 

16. i)i}periumq. fr.   Aiit qiua iniperium semper fragile putatur, aut quia 
magnae res deterioratae [et] fractae dicuntur, ut  Venj. (A. II, 170): fractae 
uires,   et  alibi  (A.  II,   13):  fracti  hello  \_fatisqne  repulsi  Ductores  Da-  .'> 
naum. 

17. te semper anteil serua N.   Pracccdit, quasi Necessitas  comes  [et 
ministra] Fortunae, ut est illud Vergilii (A. XII, 330):  iraeque insidiaeque 
dei co^lnitatus acjuntur.   [Ideo] serua neces.sitas,  aut quae imperio Fortunae 
obediat, aut quia non suae potestatis est, qui subiacet necessitati; [non ergo JO 
ipsa serua, sed quae seruire compellitur]. 

18. clauos trahales.   Species tormcntorum. 

19. aena.   Forti, ut  {Verg.  A,  V,  198):  [_uastts  tremit citihns']  aenea 
puppis.   seuerus uncus.   Quo ])uniebantur dampnati.   Juv. (X, QQ)) : Se- 

nanus ducitnr nnco, et Cic. (Pliil. I, 2):  Vncus impactus fngitiuo illi qui in 15 
G. Marii nomen inuaserat. 

20. liquidumque  pl.    Nam  et  rcsoluto   plumbo rci  puniri   con- 
sueucrant. 

21. te spes.   Quac sola sperando meliora durat, ut  Verg. (A. I, 209): 
Spem uultn simulat premil altum corde dolorem.  Rara fides.  Quae a paucis 20 
colitur. 

22. uelata panno.   Posset uideri uili uerbo usus panno nisi  hoc  ser- 


1) 2>otens est autein 2. crassari AYblU,r. rell. ^rassari. Crassari, qvxantum scinuis, pro f/rassari 
in — aduersus — contra, non in iisu erat. 3) Aut oni. 2. — frag. uidetur et put. 2. 4) de- 
ter. et om. 2. et om. R. 5) ante it yBcp. se/yua A cum rasura. sej-ua uecess. uersu snbseq. 
ut yR'-oE, habent saeva cum glossa : dtira. 7) fh breuius habent lemma: Te semper anteit] 
serua enim praecedit pronostro: Te semper anteit serua n. = necessitas] praecedit etc. Prae- 
ced. — Fortunae om. y. sit om. AbRmvafli. Locus Verg. ex Ab,Rr. rell. om. quasi necess. 
serua r. quasi necessitas ministra sit et ancilla fortunae C. uoci saeua glossa ancilla in recc. 
codd. adscr. est. Ideo est recentius additamentum in mvafh. om. codd. et r. Serua necess. aut 
quae AybR. serua auteiu quia 2. rell. quia aut. 10) qui A-^bRl,r. rell. qum. quia aut fortunae 
imperio obediat, aut quod eam seruiro compellrtt C. Non ergo ipsa serua quae seruire compel- 
\itur, om. sed, R,r. y insuper habet lioc scholion : Ubicumque igitur fuerit fortuna i. habundan- 
tia non erit egestas. set statim ut fugerit fortuna sequitur egestas. Similiter Bcp : Ubicumque 
— cedit egestas. at uM fug. fort. sequetur egestas. 12) sp. to. sunt R,r. 13) schol. om. b,r. 
aena Bernn. KABC et ERP pure, nonnulli cum glossa : dura. aenea bADH. in B e erasa, in 
cp a 2 man. addita. aAena vfh. aerea a. Loc. Verg. om. Ay. uastis tr. ict. om. Rl,va. 14) damn. 
pun. 2. 15) Serranus Ayb. seranus IG. sezanus C et edd. dr = diciiwr b. 16) inp. A2. illi 
om. Y- "* AyRlG^r. G: mari A. g mari y. (jraeci mari RG,r. rell. C. Marii, oiw.in. schol. om. 
b. 17) et AyRlG^r. rell. de. — puniri AyRG,r. rell. iiwjnari. consueuerant AyRr. rell. consue- 
uerwnt. schol. om. b. 19) qua A. quia 2,r. qyxae a sola R. C et edd. quae. durafer AR2,r. 
iuuAim 1. rell. du»'a<. — loc. Verg. om. A. prem«t 1. 20) qmV« R. 22) usus est A. s. 
panno r. 


134 ACR. ET POllPII. COlMiM. 

mone intellegi uoluisset a pauperioribns magis coli fidem. Albo antem dixit, 
quia albo panno caput uelabant Fidei sacrificantes, siue propter ipsam 
fidem, quae pura est et alba, uel quae a senibus et iam maturis colatur, 
ut {Verfj. A, I, 202): Cana Fides et Vesla, seu quia honesti, dum fidem co- 
5 lunt, pauperes sunt, et est quaestuosa perfidia. ut Juv. (I, 75): Criminibus 
debent hortos praetoria. 

22. ne comitem abnegat. Abscedens enim fortuna etiam fidem secum 
aufert, ut .Inv. (III, 143): Quantum quisque sua nummorum seruat in arca 
Tandum habet et fidei.   Ordo  est:  nec  abnegat  [te]  comitem,  utcumque 

JO inimica linquis potentes domos mutata ueste. 

23. utcumque. Quotienscumque. mutata u. Aut luctu aut pa- 
perie. 

25. aut uulgus s. m. r. p. c. Vulgus et meretrix fortunam tristem ami- 
corum [ita] non secuntur,  uti prosj)eram,  quod ideo dicit,  quia fortunae 

lo euentum subire se plerumque homines uulgares negant.  Juv. (X, 72): sed 
quid Turba Remi? sequitur forlunam, ut sempcr ct odit Damnatos. 

26. diffugiunt c. c. f. s. a. Per allegoriam ostendit eos qui nohmt 
amicorum necessitati coniungi ut {Ter. Eun. II, 2, 7): omnes me noti at— 
que amici deserunt. 

2<i 29. serues tturum.   Per hyperbaton sensui superiori respondit : 0 diua 

gratum quae regis Antium. 

30. et iuuenum rec. ex.   [Collecticium].   Omnibus enim militibus per 

ciuilia belhi consumptis habito ab Augusto delectu nouus fuerat conlectus 

exercitus, quem bene examen uocauit. 
25 31. 32.  Eois t. p.  0. r.   Vtrique  orbi metuendum dixit exercitium; 

nam in  Eoo orientem  posuit in  Oceano  rubro occidentem,  ut  {Verg. G. 

UI, 32):  Et duo rapta manu diuerso ex hoste trophaea Bisque triumphatas 

utrosque ah litore gentes. 


1) paupeno;7'bus AY,vfli. paupenbus RlG,v:i. 2) uelab;uitur U. — siue AYRlG,rmva. mU 
fli. quae AyR,!-. qu/« 1. rell. ([uod. 3) uel quae A^R. (iu(a 1. \c\\. quo(?. — etiam Rl,rva. 
rell. et iam. maturwA' va. 5) quod ^si 1. quaestuosa i. questum fnciens •(. odiosa. IG.rui. per- 
Miae ],nii. pauiieres tit quae est r. 6) ortos Rl. praetoria mensas Rl. 8) Quant umciunque 
IG. condit Abl,r. rell. seruat. 9) abncgat se 2. abnegat tc fh. rell. om. te. 13) uohjus -( in 
lemm., in schol. 1 m. o iu m mut. A: Ad u^jlgus. 2 ni. cxp. d ct o. 14) ita fh. secuntur b. 
rell. seq. non cowsequuntur r. uti A,infli. rell. itt — quod om. R2,r. A\c\tur '(lil,!-. dicit A, 
vafh. quod fort. R2,r. 16) turba?-ew A (bis) •jhQ. turbare?z« 1. turba tremens R2,Cmvafh. turba 
recens r. ?Jolunt Yli2rvmatli. //nluut Al. Por ;illeg. docet uulfjus aui. noiess. 7ioUc coni. C. 
(I'ori.h.) 20) rcsponde^ l,r. 22) collect. om. AYb. collecti&um R12,fli. conf. ep. ad Diu. YII, 
3. co\letiu7n m (sic). coWectum va. coWeciiiium r. C addit : ab apibus sumta siniilitudinc (Porph.). 
habito ab Aug. delectu Ayb (dtl. -(h) 2,rfh. ab Aug. del. liab. C. oni. inva. 25) utroipie AyI, 
rv. rell. utnque orbi".   23) dicit  R.   eo y-   '-7) trophea A,r. tropea 2. rcll. trop/taea. 


IN CARM. I, 35. 135 

33. heu heii cic.   Sic enim bellorum ciuilium pudendae cicatrices sunt, 
quemadmodum gloriosae in bellis externis. 

34. frntrunu/.  Id est, quos in bello ciuili uulnerauimus. ut ( ) : 
Ille locus fratres hahuit. 

dura aetas.  Aspera, infeliciter nata, aut dura, sine misericordia. 5 

35. nefasti.   Nelarii. 

36. nnde nianum inu.   Id cst, non [solum] a parentum caede, sed nec 
a numinum uiolatione temperatum   est, ut Lucan. (II, 380): I^umina mis- 
cehat caslrensis flanima nwnetae.   quibns pepercii aris.   Hoc est,  quae non 
spoliavit templa [deorum] aut polluit caede, ut Limm. (II, 103): Stat cruor JO 
in templis. 

0 utinani n. i. Vt[inam] noua incude noua restaurentur tela iustis 
hostibus expetenda nec ciuilis sanguinis polluta piaculo, quae uictoriam rae- 
reantur et omine careant infelicitatis, ut est Verg. (A. XI, 196): Ipsornm 
chjpeos et non felicia tela di/fingas retnnsum. Contusum reformes. Nam 15 
sicut fmgere formare dicitur, sic [et] diffmgere [est] conquassatum deformare. 
retunsum.   Ciuilibus bellis liebetatum. 

PORPHYRION. 

O diua gr. q. r. A.   Haec  ode in Fortuuam  [potentem]  scripta est, 20 
cui Caesaris profectionem commendat. 


1) heu heu A in lcmni. ut uet. Burn. K. heheu REB. Heheu, h exp. eheu (nou heu Vauderb.) 
cp ut DHP etc. heu A iu Hur. b,r. Sicut y. 2) hesternis A. 3) Icl est AYbRG,r. rell. om. 5) 
aspera et 2. mia Ayl. <i) neph. 2. 7) Id est omn. libri praeter fh , qui om. Non libri 
omnes. Xec Q inculc. ex C : quia nec a par. etc. 8) sed etiam r. 9) misceba^ ytiRiCa. 
miseebjV A2. miscebrewi I,fh. niisceb?nit rniv. deorum om. A2,r, 12) Ut noua Ayb. rell. ntmam. 
incude nou« Yb,rmva. om. fh. noua om. A. — j'estaure?jtur AR12. restaumrentur by (-retur) 
Irm. «wstaurentur (G?) vafh. Utinam pa>Yn'entur et rest/tee?'ewtur noua tela iustis hostibus 
expectanda exjjeriundaque nec C. istis R. 13) expefenda AR22,rmv. expecfanda y. exp?/enda b. 
expene?Kla (G ?) afli. 14) woniine afli. rell. omine. infelic/ AYbR,r. rell. infelicitoi/s. 15) c?;'pe?<s 
AybRjr (clyp.). mfelicia y. — «'cfeisuin A (bis) 'jh, non retujjsum ut codd. Porph. , nec recu- 
suni. Di/Ang. Ay. cZe/Tfingas E, alt. f erasa, b, iuferius difiigeve. de;?gas R. Vett. codd. Hor. 
aiit defing&s, ut iiet. Beru. K et Par. B, diff. Ac2 etc. Nam fiivjere dicitur formare 2 , oui. si- 
cut. 15) et oni. ybRl^. — est om. Ayb,r. comassatum ?'eformare Ab. commassatum ref. ^2. 
cong^aassatuin ref. r. rell. est quassatum. quass. deformare 1. 17) retMwsum M ad Porpli. rell. 
refesum. hebetatum oni. 1 G, in R lacuna uoci rel. Glossae ex y: u. 1. (/ratum. tibi scilicet. 
antimn. ciuitas. 4. funerihus. luctibus. 5. Tc pauper. Ordo est. pauper colonis ruris. amhit. 
rogat supplicat. 7. lacessit. nauigat. 9. te profugi. s. metuit. scifae. s. nietuunt. 13. piroruas. 
deicias. 14. frequens. bellicosus. — stanlem c^lumnHvi. praesentem felicitatem. 15) cessantes. 
inhermcs commoueat. 26. cadis. lagoenis. — j;er iura caedit. quae se tidem seruatura prouii- 
serat. caetZit. discedit.   33) pudet.  tedet s.  nos.   35. intactum. intemptatum.   36. liqtiimus. re. 

PORPH. Ode XXXVI. ad fortunam R. ad Fort. Crvafh. codd. in. 20) potentewj Ascen- 
sius. poteutzwm MRG. rell. iwteatum. scri&ta M. Bcp addunt: inuocans fortunam quae colitur 
apud antium.  numinis M,o  suprascr.   praet. M. 


180 ACR. ET PORPH. COMM. 

gratum q. r. A. Hoc ideo, quia Antii Fortuna potentissimi numinis 
liabetur, adeo ut multis pretiosissiniisque donis et priuatorum et imperatorum 
templum ibi eius refertum sit. 

2. praes. uel. imo l. d. yr.   Praesens ita dictum, ut praesentla dicuntur 
5  numina deorum, quae se potentiamque suam manifeste ostendunt. 

4. uertere fun. tr. Vertere pro eo quod est conuertere et mutare po- 
situm est. 

G. te tom. aeq.   Pro et aequoris.   Hoc  autem  recte  dicitur,  quoniam 
Fortuna et semper et ubique metuenda est. 
10 7. quicumq. Bithyna lac. Carpathium p. c. liithyna carina ait, ut solent 

poetae speciem pro genere ponere; qualia sunt illa Vergiliana (G. II, 451): 
leuis innatat alntis Missa Pado pro quolibet flumine et (A. III, 269): Illas 
ducit amor trans Gargara transque sonantem Ascaniim, pro quolibet monte. 

9. prof. Scythae.   Manifestum est,  cur profugos dixerit,  quod scilicet 
15 etiam fugiendo procliarentur. 

12. et purp. mel. tyr. Purpurei pro purpurati, purpureum enim allud 
est, si proprietatem attendas, nam sic dicitur purpureum \\i lapideum, lig- 
neum, hoc est, quod purpura tantam constat. 

14. stantem col.   Pro incolumitate dignitatls et totius domus intellege. 
20 14 — IG. neu pop. freq. ad a. cessantes ad. arma conc.   Bene tumultum 

uulgarem expressit repetendo. 

17. to semper anieit saeua N. Nec enim esf suae potestatis qui ne- 
cessitati subiectus cst. 

18. clauos trahalis et tun. man.   Eleganti conceptione haec instrumenta 
2h Fortunae adcommodat, scilicet quibus cogit et torquet inj^licatque res hu- 

manas. 

21. te spes et a. r. f. eolit. Bono i-ii}£T(o raram fidera adpellat, quia 
a paucis colitur. 

22. et albo r. f. c. uelata panno.   Posset uldcri  sordide dixisse panno, 


3) eiiis om. 2. eius il)i li. 8) Pro et aeq. MA2G. rcU. om. 9) etlam reete 2. Fort. sem- 
per, om. et, \i. quum fort. M. 10) Bith^na lacessit c. p. c. M,afli. bithinm r, alii bitAina. 11) 
Vert,'iliana M. u/rRiliana R2,r. rell. uirg. aut uirgil. 22) fiuuio K. — IUrts MR2. illa G,rv. 
illani a fli. dicit R,rv. 13) pro (\\\o\. Jlumine BLA.. 14) So/thae M. cwr R et Ascensius. rell. 
cum. etiam MAK2G, edd. om. IG) Purpurei om. — enim MR2G. rell. oni. iUwCi 2. 17) dicit 
fh. rcll. iVwtur. lapidem f h , rell. lapideum. lir/neum MR2G. rell. igneum. ig«e»J R. 19) serua 
MR2 et fh. s«eua rva. Ex lemmate uct. codicis, in quo secuw est, neutiquam sequitur, Porpli. 
sic lcgisse. Similis est ratio scholior. Acronis, quae conglonierata magnam partem atque interpo- 
lata uidentur. Sic ministra, ancilla Forttinae aliasque codd. glossas, ut iierba extrema non ergo 
— conpellitur, serioris aetntis additamenta putanti tibi nihil rcstal)it, (pio lectionem serua etiam 
in Acrone defendere possis. 25) adcom M. cogit ct torq. M2G, rell. torq. ct cogit. 27) bono 
epith.  om. R.   29) sord. uid. R. 


IN CARM. I, 35. 137 

nisi uellet hac conceptione intellegi, a pauperioribus magis coli fidem. 
Albo autem dixit propter honestatem fidelitatis; aut numquid albo panno 
fides uehita dicitur, quod qui fidem cohmt, honesti quidem ha))cantur, sod 
pauperes fiant, quoniam acquisitio magis perfidia prouenit. 

22. 23. nec com. ahn. u. m. poicntes u. domos i. linquis. Non spernit 5 
te, inquit, o fortuna fides, cum lincpiis polenliorum limina (Hor. Epod. II, 8), 
id est, cum relinquis diuites. Per hoc autem uidetur significare eos qui 
ex dignitate honoris aut diuitiarum ceciderint, nec fidem apud eos rema- 
nere, id est, fideni quoque amittere. Et hoc quoque duj)liciter intellege, 
ut fides illis nec liabeatur nec seructur. JO 

25 — 27. at uulg. inf. ct m. r. p. c. di/f. c. c. f. s. a. llaec eleganter 
dicuntur, quia fortunae euentum subire cum amico uulgares homines nohmt. 

28. ferre iug. pariter dolosi. dXXyjYOpixo)? ostendit, necessitati amicorum 
nolle coniunctos [est] esse.   \_pariter.   importune]. 

29. serues it. C. i. u. o. Brit.   Caesarem Augustum dicit.   Hic initium 15 
odes huius coniungendum est, sic enim:  O diua gratum quae regis An- 
tium, serues iturum Caesarem. 

30. iuuenem r. ex. Translationem ab apibus factam pro muhitudine 
mihtum posuit. 

31. timendum.   Cuius  exercitus timetur et in occasu  et  in  oriente. 20 
Oceanoque rubro. Hoc est rubromari, quod est in oriente. 

33. heu cicatr. et sc. p. Huius scilicet sceleris, cpiod bello ciuili in 
nos admisimus. 

34. quid nos d. r. aetas.   Suauiter figurauit: 7ios aetas. 

33. quid. int. n. liq.   Nefastos pro nefariis posuit. 25 

38. 39. 0 utin. n. i. diffmgas retunsum i. m. Arabasque fer. dfjLcpi'poXov; 
non est enim retunsum in Massagetas accipiendum, sed in Massagetas diffin- 
gas. Sensus est enim, utinam ferrum, cpiod retundimus in corporibus no- 
strorum bello ciuiH diffingas, id est, refrabrices ad uersus barbaros. Massa- 
getae autem gens Thraciae. 30 


1) pauperibus rvafli. eodd. pauper/o/-/Uis. 3) at 2. uelata alb. pa. tid. 2. quidem om. rvafh. 
4) perfida. 7) id est MR2G. edd. cum. 13) allegorice 2. 14) eos liliri neque lioc neque 
alio loco habent. gl. importune fh. om. rell. 16) odes om. rvafh. esi om. n-afh. dicit. Sic 
autcm couiungeudum cst. O diua R. hic nuniiwm hulus coni. enim M,r. rell. coniungendum 
sic. O diiia. 18) Transl. MAR2G. edd. om. Bcp: Translatio ab apibus ad multiplicem et deco- 
ram pubem romauam. factwm edd. omn. 21) Oceano edd. Hoc est om. R. Heu M. scael. M. 
admmjmus M. 25) Nef. pro nacf. M. nefarios R. 26) fZ//j?ngas retftwsum M. Massag. ara- 
tasque M. rutuwsum in masag. diff. M. retu«sum jNIAR. 28) est om. v. — ut vafh. retuwdi- 
mus MR2. retu?Klamus r.  rell. retwpimus.   29) aduersum M2.   gens est  2. genus r. 


138 ACR. ET PORPH. COMM. 

CARMEN I, 36. 
ACRON. 

Et ture e. f. i.   In honorein Pomponii Numidae hanc oden scribit, pro 
5  cuius salute ex Hispania  reuersi  vota  persoknt  laetitiamque  conuiuiorum 
per sacrificia se exhibere commemorat. 

1. Et ture e. f. /.Fidicines sacriticiis adhibere consueuerant, ut Verg. 
(G. II, 193): Inflauit rum pinguis ehur Tyrrhenus ad aras. 

2. placare. Hic non pro irata aut mitigare aut reconciliare numina 
10 posuit,  sed aut jn-o grates referre  aut uota  persoluere; propitii enim dei 

reduxerant Numidam sospitem. 

2. et iiitnli s. d. Id est, uotis peractis. Debetur enim hostia, dum 
uotis susceptis promittitur. 

4. qui nunc Uesperia.   Hispaniam dixit.   Hesperia autem ab Hespero 

l") dicta, quasi in occidentali i^laga;   Ordo est: qui nunc sospes reuersus ab 

uhima Hesperia diuidit muha oscula  caris  sodahbus,  nulli  tamen  diuidit 

phu-a quam dulci Lamiae, memor pueritiae actae non alio rege et memor 

simul mutatae togae. 

(). diuidit oscula. Largitur, tamquam quae muhis data sufficerent; quae 
20 consuetudo est amicorum, dum de longinquo tardius reuertuntur. 

8. non (ilio rege. Regem aut diuitem posuit aut patronum. Juv. (I, 
135) : Optima siluai'um interea pelagique uorabit Rex horum. 

puertiae. Pro pueritiae pcr syncopen dixit, et significat Numidam La- 
mia patrono usum a pueritia usque ad uirilem aetatem; unde ait rege, vel 

ACRON. ture oiuu. uctt. coiUl. ul supra I, 10, 14. 30, 3. Ad nuuiidaui jilotium A. 
Eucbaristice alloquitur amicum iiumidam l:uni«w rcdeuutem b. Euear. ad ftuui. aniicuui lamirte 
redeuuteni Bcp. Euchar. laniiae nuuiidac aniico loquitur rcdeunti y. Ode XXXVI. R. 4) Ilanc 
odeu scribit in Iiouore b. pomponi Al),r. numidiae y. numide b. hispaniam A. 5) UceiiUam- 
que b. laetitiaque 2. se oni. 1. 7) tid. enha 11. consucuer«nt Ay^. rell. consueuerMut. adhi- 
bere y. rell. adhiber/. 8) tlrrenwA y. 10) \iomit AC. posswM? RlG,rniv. pjssiV, M. sed parat 
grates ref. fh. parat sed aut grates ref. Asc. Q: scr. posuit. Sed C iam dedit : placare hic non 
posuit pr. ir. — gral/rts refcrrc ctc. 9) miWigare y, ut Franek. Bern. A al. ad epist. II, 2, 
186. 10) grates proierrc '(. dii codd. ct Crmvfh. dei a. 11) reduxerwut rafli. reduxerrtut 
codd. et V. Non placa^ hic numina irata sed rcfort grates dis qui propitii reduxerant n. sosp. 
2. placare i. gratis illis referre B'xi. schol. (ini. b. 12) pcra. uut. 1. ostia yR. ^jcrui. r. 14) di- 
cit 2. Ultimam hcsperiam Ilisp. dixit 1). lij'spauias Al, r. Ordo — togae om. A. cavis ybl^ 
C,rv. c/iar. mafh. <unc Aosp. 2. 19) J^argitur yC. rell. oiu. distribuit Ba, et C post largitur. 
20) est om. R. amicorum est A. haec est am. C est cons. ani. r. rell. cous. est am. — tardius 
AYR21,rmvafii. <un I G et C (duiii lont,^ rcii.). Pro tardius olim posui tandem, sed quaeritur 
num seruari possit potestate serius, plus tard. couf. Pliu. II. N. XVI, 2fi : sero ijermine malus, 
tardissimo suber et sirailia. 21) regem au<e»i IjK. ut luu. b. uora?«< bl. 23) synco/^en BybR 
(pe). 9ynco;)rtm rell. — sigmjkat AifR2. sig»ja< r. rell. significa?«V. 24) lamiaw b21,m. e.o 
l^atr. l,r. unde ideo yb^r. ideo ait regem, om. %mde 2. agit rcgew r. rcll. ait regc. unde ait 
rege afh, om. ideo. 


INCARM. I,3G. 139 

quod eum Lamia rexerit. Pernctae autem pucritiae ait, quia deposita prae- 
texta accipicbant adulescentes togam uirileni, (^na connnemoratione uult 
uideri per hoc, quod simul togas mutauerint, aetatis aequalitatem augere 
amicitiam. Vnde et Verg. (A. IX, 273): mea qiieni spaliis propioribus aeias 
\^lnsequitur\ h 

10. Cressa. Cretensi. Cretensibus enim mos erat dies laetos albis 
calculis, nigris contrarios numerare et ex laetorum dierum numero uitae 
tempus metiri: malos enim in annorum numero non ducebant. 

11, neu promptae m. amp/i. Id est, prolatuin uinum cxj^endatur conti- 
nuata laetitia. 10 

neu morem in Salium. Salii sacerdotes Martis et Herculis dicebantur, 
qui sacra saltatibus celebrabant, ut (A. VIII, 285): Ttim Salii ad cantns 
[incensa altaria circum Adsunt.\ Nam proprie Salii a saliendo dicti 
sunt. 

13. heu m. I). m.   Ebriosam muliereni dicit, cpiae a Numida amaba- 15 
tur.   Vnde hic sensus est:  Cum Numida certamen bibendi sit Damali nouo 
amico non cum Basso. 

14. Amystide. Amystis [ut] quidam putant, quod potionis genus sit 
apud Thracas, ideo Amystis dicta, quia certa mensura clausis oculis po- 
tabatur uno ductu. Alii Amystidem gemmam intellegi uolunt, quae prae- 20 
senti usu Amethystus dicitur. Clausa enim poculis ebrietatem prohibere 
credebatur; nam et apium si manditur, aduersus ebrietatem putatur pro- 
desse. 


1) uel quod AYbl2,vmva. uel om. fh. iiel quia 2. ucl quid b. eius lamia rex erat 
r. 2) pretextata y. praetea-ata Ab. pretesfa R. ait (lu/ A. similes tog. r. aequalitate r. 
5) lusequitur R,fh. rell. om. 6) moris C. Cretensil)us mos, om. enim y2. 7) mestos 
Bcf : Creteuses euim et romani albis calculis laetos dies uotabaiit et iu pharetris suis 
pouebant et econtra mestos dies nigris lapillis. conf. Porph. — e^ectorum l,vm. lectomm a. rell. 
laetorum. numero uitoe tempus y. C numero un«e temp. A. numero temp. om. ima et, 2. et 
om. y. numero anni tempus b. rell. nuniero una et tenipus. 8) numeros r. numero yb. rell. 
numenw». malo^ cnim nullo numero ducebant C. 9) nec pr. R. neu. uel nec 1 man. 'j. prompte 
prolate y- i'ell- om. 11) dic. et Herc. C. 12) saltetibus AG,mafh. saltawtibus yR2,v. saZ?<bus v. 
saMendo C. quia sacra alta7'/bus b. 13) inc. — adsunt om. Aybl,m. Loc. Verg. in R: — cir- 
cum Populeis adsunt euincti tempoi"a ramis. Salii prop. G. sal/Mudo A. Nam — sunt om. b. 
dicuntur 2. rell. dicti sunt. IG) Sensus 2, om. Uade hic — est. Ebriosa mulier, om. dicit 
2. nou. am. om. 1. sit om. y. 18) amistide Ay^r. amystidae b. am^stide mvafh. mystis A. 
amistis yb^rma. rell. amystis. ut om. Ayb,r. put. quod potionis Ayb. rell. om. sit opus Ayb. 
trac/«os b. trAchias ~(. thracas A et edd. 19) certa mensura om. lG,mva. quae certa r. dicta 
quod R2,v. 20) vno ducto A, umo ducto R,r. om. 2. rell. uno duct«. — amyaten A. amzste/j 
yb. amestitam R. amistin rni. vanystin vafh. ametisten 1. femimam uel gemmam b. alii gemmam 
putant2. intell. om. l,ni. 21) amethistus Aymva, amesfts uel hus h. fugat 2C. rell. proh. cred. 
22) ajjjoium R. mandatur (coui.) AyR^jr. rcU, manditur. — aduerswm A. putatur prodesse om. 
2. prod. put. b. 


140 ACR. ET PORPH. COMM. 

10. neu nmax ap. Diu uiriditateni retinens, cuius perenne folium non 
deficit uiriditate. 

iieu hreue lil.   Breue ad tempus rettulit. 

17. putres.   Nimio potu marcentes et libidine resolutos. 
5 20. lasciuis.   In diuersa discurrentibus et uagis. 

ambitwsior. Quoniara ambitu et concupiscentia amplexu facile se ita 
inliget, ut hederae consueuerunt. 

PORPHYRION. 

10 Et ture el fid. i. p. et u. s. d. c. N. d.   Hanc oden scribit in honorem 

Pomponi nomine Numidae, pro cuius salute reuersi ex Mauretania uota 
soluere aequum essc dicit. 

I. et fidibus. Fidicines hodieque Romae ad sacrificia adhiberi sicut 
tibiciues, nemo est qui nesciat. 

]5 1. 2. iuuat. pl.  Numid. deos. Placare  [^ro eo quod est gratiam  referre 

intellegendum, non ut placari irati dicuntur. Cum enim Numidam dicat 
sospitera rediisse, apparet eura deos propitios etiara ante sacrificia habuisse. 
Custodes autem pro conseruatoribus accipiamus. 

4. qui nunc Ucsperia sospes ab u.   Numida hic ex Mauretania, in qua 

20 railitauerat, reuersus est.   Ergo Hesperiam nunc occiduara partera intellege 
non ut Hesperia a Vergilio Italia dicitur. 

8. actae non ulio rege puertiae. Puertia pro Pueritia per syncopen 
dixit. Significat autcni Pomponium hunc Nuraidara a pueritia Laraia pa- 
trono usura. 

25 9. miitataeque simul togae.  Praetextae utique togae rautatae, qua depo- 

sita uirilis accipitur.   Per hoc significat eos pariter adoleuisse. 

10. Cressa n. c. p. d. n. Album calculum Cressam notam dicit, quia 
Cretensibus raos erat, laetos dies calculis albis quos in pharetras raittebant 
notare, tristes auteni nigris.   Per hoc ergo dicit [nunc] poeta laetum diera 

30 exigendum. 

II. 12. neu promptae m. a. n. m. i. Salium s. r. p. Per quod significat, 
ct largius bibendum et saltandura.   Salii auteni sacerdotes Martis hodieque 


1) schol. om. A. cuius pene fol. '{R,\2,a. poene fol. mv. retinet 2. fol. pene fli. perenne 
fol. r. 4) niarcfscentes fh. rell. marentes. in mare. 2. 5) Diuerse disc. 2. G) habitu 
IG.   C) amplexugrue 2.   7) se om. Ay^r. mlig. AY,r. a/liget r. rell. «Vliget. 

r()i;ril. Ode XXX\7I K. ^«re scriptura constans uett. codd. 11) pompom M. - nu- 
midc M. c maur. 1!. niauretania M. rell. maur/t. 12) solui 11. ait 2. 13) fidicines M.\R2 et 
Auct. p. C89. edd. fidicinas. ad sacra R. ut 2. 17) etium MAR2G, rell. et. 19) ubi mil. 2. 
22) ;3e»* sj'ncq;>en M2,a. syncopewR. sinc rv. %aT<i ouvxottjv fli. 25) praetexto afh. 27) dixit 
R.   29) ergo om. fli. nunc om. M et edd.   31) nec R.   32) hodie quoque R. 


IN  CAKM.  I, 3(). ;)7. 141 

trlpudiarc in sacrificiis Martis dicuntur, unde et  Salii  a salicndo,  id  cst, 
saltando dicti.   Ordo est: ncu sit requies pedum Salium more. 

13. 14. um m. l). ni. B. ihrci. u.  i.Amystis, ut {juidam uolunt, potio 
quacdam est apud Thracas.   Alii poculi speciem esse aiunt eo quod  ne- 
cesse sit uno ductu potionem haurire.   Sensus autcm est:  Damalis, quae  5 
nudti meri est, id est, ebriosa, non uincat Bassum in potando, id est, Bassus 
quoquc multuiu potet. 

16. neu hr. UL   Quod breuis temporis est, hoc est, cito deflorcscit. 

17. 18. putres d.  oc.   Putres uino  intcllege;  uidcmus  cnim  ex  uino 
oculos quasi hxnguidos fieri. 10 

18. 19. nec. D. n. diu. adult.   Sensus est: nec nouus  adulter,  id cst, 
amator Damalim aucllct a ])ristino suo amatore. 

20. lasciuis hederis ambitiostor.   Ambiliosa ab ambitu lacertorum, id est, 
amplexu Damalis dicta est,  quae ob  hoc hederae  comparata  est, quia et 
illa arbores solet anibire, id est, circumdare.  Hedcras autem lasciuas dixit, 15 
quia quasi ludentes uagae serpunt. 

CARMEN I, 37. 

ACRON. .^^ 

Nunc est bib. Post bellum ciuile primum imperium Romanorum inter 
tres diuisum est, ita ut Antonius orientem, Augustus Gallias, urbem Lepi- 
dus obtincret. Antonius Augusti sororem habuit uxorem, qua spreta amore 
ductus Cleopatrae Ptolomaei sorori coniunctus est. Qua indignatione 
Augustus aduersus Antonium et Cleopatram belhun gessit apud Actiacum 25 
pronuintorium [Epiri] et praefecto classis Agrippa superauit Antonium proe- 
lio nauali; quo uicto et Alexandriam cepit. Hac ergo ode laetitiam suam 
significat ob uictoriam Augusti. 


2) Ordo est autem E,r. ne R. Saliorum fli. 4) apiul arcAas M. rwcadas 2. arc^adas r. 
rell. thracas (Acr.) 6) id est MRG. roll. Idco. 7) iwtet AR. potes^ M (sec.Halm.) rell.pota«. 
9) Uiuo put. fh. 11) schol. om. M. 12) damalw» AR2G,rva. — damaZi auellator — amo;-e fh. 
rell. damalir/i auel/ei — araatore,   15)  solet arb. afli.   16) uwege M. seinpe.r serpuiit  2. 

ACRON. Ode XXXVII R (Acr.). Prosphonetice ad sodales augusti cesaris uictoriam 
alexandrinam describit R (Hor.) cum yBciCE etc. Cleopatram alexandrinorum reginam hostem 
augusti demonstrat A (Acr.). Prosphonetice in uictoria augusti b. 21) bell. ciu. AbR2. rell. 
ciu. bell. in tr«s 2. in tres R,r. rell. inter tres. 22) galliaw 2,r. rell. gallias. Aug. urbem. 
Galliam lepidus r. le/^/^idus A. lepidos b. optrn. Ayb. 24) sorons fh. 25) aduersum AR. Cleo- 
patramf/MC 2. act/acum pron«nit«rium A. acti«cnm prommctorium yBcp. acijcmn promwMCtor. b. 
accirtcum promqntor. R. act/acum promontor. vm. Actium ]yromiinU/r. G. rell. Actitim promonto- 
rium. de scriptnra conf. supra ad I, 15, 7. 34, 10 et infra III, 4, 28. apud Actium autem 
Epiri pennontorium C.   21))  epiri om. A7bR2. 


142 ACK. ET POKPH. COMM. 

1. pedc lihero.   Aut a i:>ericulis aut a fuga, securo aut lasciuienti. 

2. puhanda tellus.   Pedum plausu ferienda. 

I. 2. nunc mliaribns. Saliares cenae, quas Salii faciebant, dicuntur 
aniplissinii apparatus fuisse, unde et in prouerbio erat Saliares cenas dicere 

5 oj^iparas et copiosas, Ordo est: Nunc esl tempus ornare puluinar deorum 
saliarihus dapihus. Puluinaria dicebantur aut lecti deorum aut tabulata, 
in quibus stabant numina, ut eminentiora uiderentur. 

4. erat.   Pro est. —  dapihus.   Post  saltationem  enim hostiis e})ula- 
bantur, ut (A. XI, 740) : lucos uocat hostia pinguis in altos. 
10 6. cellis auitis.   Antiquis cellis, uinariis, id est, uinum auitum. 

dw7i cupit r.   Cleopatra, ut [Luc. X, 63] : Terruit illa suo si fas Ca- 
pitolia sistro.   Ordo est:  Dum regina impotens sperare quidlibet et ebria 
dulci Fortuna parabat funus  et dementes ruinas Capitolio et imperio cum 
grege ^urpium uirorum contaminato morbo. 
15 9. turpium.   aut eunuchorum quos satellites habuit Cleopatra.   Aut 

malae uitae, aut euiratorum. 

10. impotens.   nimium potens. 

II. dulci.   jn-ospera. 

12. ehria.   Elusa fortunae successu et ob hoc  demens, inconsulta, im- 
20 prouida, sicut cbrii [esse] solent. 

13. uix una s. n. a. i. Aut nauis, qua ostendit Cleopatram primum cor- 
poris sui inlecebris Caesarem cepisse, secundum Antonium, Augustum deinde 
tcmptasse, sed eum eius uitasse complexus^ ideo: una sospes nauis ah ignihus. 

14. Igmphatam.   Ebrietate insanam. 

25 Mareolico.   Mareotis in Aegypto palus est, iuxta quam uinum optinuun 

nascitur, quod cx eius uocabulo Mareoticum appellatui', ut sunt (G. II, 91) : 
et Murcolides alhae el: Mareotica fumat. 

1) aiit a fuga aut a peric. A. schol. oni. b. Bcp: i. expedito uel mido. 2) plausa 
oni. libri. Q tacitc inculc. pulsu, propter lyuhanda, iit uidetur. atqui iion solum piniiis 
s. alis ac manibus plauilcbatur sed atiam pedibus. Macrob. ap. Eun. VI, 1 : phmsu caua 
concutit un^uia Urrani. plausu peduni 2. 4) unde in 2. cenas om. 1. saliares res dicere 
iiuasi parutis ct cop. 2. i<pp\\). dicere et cop. b. Ordo — • dapibus om. A. 8) schol. om. bl. 
post consobitionem A,m. - cnim om. y. ostia A. 10) schol. om. bl. Ceculi sunt campi j^rope 
Amyclas interiacenita et tarracinam , ulii ost uinum optimum. auitis i. antiquis. cellis. 
uinariis  2.   12)  Ordo  —  murbi)  (im.  A. (luodlibet  2.  /(el)ria  y,  ut  saepius  in sclioliis. 

15) ttirpinm aut 2. rcll. om. anl. — tur|iium aut A2. turpium autem om. mva. tur]). autem 
et T. turp. aulem aiit fli. pro eunuchorum IJ : timi(h)rum. De woj-Jo (siue to&o?) turpium uirorum 
nullum scholion, niilla {ihissa. 17) gl. cx Ay^jr. iinpnui. oni. 2. i. demens et inconsulta 
fortunac successu Bcp. 21) aiit iiaiu' AyK2,r. naiim )). rcU. nau/.?. — priinum corp. sni ini. 
ccs. ccp. AYR2,r. rell. primum Iiilium Caesarem corp. sui ill. 23) scd /erter cius 2. 24) Iw- 
phatam y. lyinpli. A. clir. sc. ct insania 2. 25) Mar. in ej^ipto Ayr (aegyp.). Mar. est palus 
in aegypto H. rcll. In Aeg. pahis est. est om. r. 26) ex AybGjrva. rell. om. 27) alpae b. 
ivvmant afh.  M.ir. fmiio/ ciimtds C. comptos. Abv (coptos). 


I 


IN CAUM. 1, 37. 143 

15. redcgil in iieros t.   [Non fictos] iustos. 

IG. uolantem. [iloc dicit, ut illius fuo-ac ccleritatem ostcnderet.] Vo- 
lantcm [autcui] aut fugicntcni, ut (A. VIII, 294) : pedHms timor addidit 
(i/(is, aut nauigantcm, ut (A. III, 124): pela<jO(jiie uo/amus. Ordo cst: Cac- 
sar adurgcns, s. remis ilhun uolantciu al) Italia, ucluti accipitcr urgct 5 
mollcs columbas aut citus ucnator urget leporcm in campis niualis Hae- 
moniae, ut fatalc monstrum darit catenis, su})})lc a superiori: minuit fu- 
rorem et caetera. 

18. mu/tis.   Aut  proptcr renitendi  uires  aut  ccrte  caput faciles,  ut 
Verg. (A. XI, 721):  Quam faci/e accipiter saxo sacer a/es ab a/to Consequilur 10 

pinnis sub/imem in nuhe ro/umham. 

19. niua/is.   Frisiidae et niuosae. 

Haemoniae.   [Thraciae]  ab  Ilaemo  monte,  ibi enim pugnatum est; 
Verg. (G. II, 488): o qui me ge/idis in iiaUibus Haemi Sistat. 

21. fata/e m.   Fatalcm dixit aut turpem, unde et prostantes fatalcs di- 15 
cuntur, ut est: Romam non casta mo/o, aut uelut monstrum fatis sibi rescr- 
uatum, aut fato Romanis subiectum. 

generosis.   Id est, maiori, quam sexus exigebat, animositate. 

23. 24. nec /alentes c/asse cilare parauit oras. Latentis oras i. e. fines 
regni latentes. Id est: non collcgit denuo exercitum ex intimis regni par- 20 
tibus sibi fauentibus. Perditis enim rebus Clcopatra dum omnis in eius 
auxilium Aegyptus conspirarct, ne aut reparato bello ad interiora dcscen- 
dens [id est] genti suae existeret grauis, aut occasioncm gloriosae mortis 
efFugeret, contcmpsit amorem uel deuotionem suorum. Quod Vergilius re- 
gioni dans in fluminis appellatione rettulit Nilum auxilia ofFcrcntem, ut cst 25 
(A. VIII, 712): Pandcntemque sinus et tota ueste uocantem Caeru/eum in 
gremium latehrosaque f/umina uictus. 

1) Non fictos ora. Ab/!.RlG,vmv. adiee. afh. /wstos Ay. 2) Hoc — ostencleret afh. rcll. om. 
3) autemom. omnes praeter fhQ. /trdas A. Ordo — etc. om. A. Cesar adurgens remis sunt ill. uol. b. 
adurgens s. remis illam y. rell. om. remis. pro s. subaudi R2,r. ab italia yR,r (italiam) vm, 
afh. Q inculc. ex italia. uelutj '(Tl,v. rell. uehit. 7) s. « superior» y. sub a'superiori 1 supple 
a superiore va. suhest a sup. r. 9) Mullw A. rell. moUes. aut preter ybA (p t). aut propria 
r. rell. aut propter. renitenc?* A,rC. re«w2<endi b. rell. renitend/s. 11) pmnis A. rell, pennis. 
]5) turpe?« Ayb2,r. fatale??i dixit aut turpem y,r. dicit fatale aut turpe R. fatale dixit aut 
turpem. 2. afliQ: aut turpe dixit. 17) «««iiectum om. libri. oJiectum Porph. 18) moiorj A,r. 
maiorew y. rell. maiore. 19) scripsi citarc parauit pro cita reparauit. haec caesura fugam bene 
exprimit. reparare, sensu repetere, uerbum est serioris aetatis et ex reparato hello Acr. et re- 
pararet uires Porph. in Horatium uidetur traductum. — latent?'s yb, ut uet. Bern. K. late»i- 
tis E, more suo. A in Hor. habet latent/s, in lemmate latentes. 20) colltgit 1. rell. coUegit. 
21) part. regni yR12,r. regni part. afh. ex iihimxn pa. reg. r. 22) in auxil. eius Ay,r. in 
e.xiWvim. suum 2. rell. in eius auxW. — in^eriora AyR2,r. rell. inferiora. 23) gent/s A. id 
est fh. 24) amorem om. y. 25) tj^poth. error re?2gioni fh. — auxili^w» R. ut est om. 
y,r.    27)  latebr. Aybll, rell. lacrim.  lachrimosaque. uicte<s Aybl. 


144 ACK. ET FOKFH. COMM. 

25. ausa et iaccntem ii. reg. n. s. Id est: regnum suum desperatum 
et dciectum uultu interrito et ueluti laeto, ut (A. I, 209): Spem uullu si- 
mulat. 

26. forlis.   Quac haberet ex desperatione uirtutem. 

5 26. 27. ct asp. tr. s.   Cleopatra metu capta, ne duceretur in triumplmm, 

corpori suo serpentes adposuit, quorum interiret ueneno, ut (A. Vlll, 697): 
Necdum etiam geminos a tergo respicit angues. 

29. deliberata. [Aut pro adhuc in cogitatione et tractatu habita posuit 
aut pro] iam statuta morte, ut (A. IV, 475): Decreuitque mori. 

10 ferocior.   Promptior.   saeiiis Liburnis  [fuit ad mortem;  illi  enim  li- 

benter moriuntur] . aut saeuis sibi, per quos uicta est, aut saeuis (id est) 
fortibus, ut (Hor. Carm. I, 12, 43): saeua paupcrtas et {Verg. A. I, 238): 
saeuus Hector et (A. I, 99): saeuumque tridentem; [aut quia Liburnorum 
gens ad moriendum prompta  dicitur,  quibus illa  ferocior fuit;  {Verg. A. 

15 I, 244): Regna Liburnorum. 

30. scil. inuidens. Ordo est: [scilicet] non humilis mulier iuuidens 
priuata deduci superbo triumpho; inuidens Augusto, ne captiuitas sua illi 
speciosiorem faceret triumphum. Nam et Liuius (lib. CXXXIII) refert: 
Cleopatram cum de industria ab Augusto capta indulgentius tracturetur, dicere 

20 solifam: non 'triumphabdr.* 
deduci.   Subtrahi. 


6) haheret AybRlG,i" (fortisque ut hab. (juod liab. E. schol. om. 2. Cum quae haberet frigeant, 
iiide utrum scribendum sit: fortis ut trahexQt ex desp. uirtutem. Frankius meus uoluit :/orft"« et asp. 
tract. serpenies. ut trnheret ex serpentibtis uenemim. 7) «r? triumph. 1. 8) Pi-ior scholii pars Aut — 
posuit Christianam Lactantii et Crispiani hitinitatem redolens eiciatur cum Ed. princ. Rom. r: aut 
pro iam statuta morte et decreta. aut iam iiro statuta morte id est, decreta y. aut j^ro iam st. morte 
decreta AR2. deliherata. statuta, (piia diu praemeditate fuerat qua morte se 'mterjiceret. decreta ut 
decr. mo. C. Ostenditur, quia diu praemeditata est qua morte se inter/acere^ Bcp. 10) Q: Non 
solum interprctatio ipsa in hoc scli. falsa sed uerba quoque corrupta.' Sed corrigere, emen- 
dare, constitucre nostrum est. Puncto posito post promptiqr tollitur et absurda ista con- 
structio cum ineptissima coniunctione, ex ((ua orta est neque uera neque, si uera esset, Horatio 
digna exiilicatio, (luam monachus aliquis additamenti) in tino posito insulsa doctriua repetiuit. 
Quibus abicctis oninia sunt sana, niutato insuper i)er qicos in per qu«s et puncto posito post 
lcmma saeuis liburnis. Miruni profocto, Comment. Cruquii de Liburnis ne uerbum quidem adtu- 
lisse. Absonam istau) nnuKuhi uecordis cxpositionem iam prodiderunt Bcp : Lyburnis~\ gens 
\\\\v\ci ad moi^iendum promj)tissima. l^iliurui uli(|U(_' intrcpidi nauigatores mari erant ac bonac 
fnigi homincs Romae, ut cx iduribus luueiialis locis patct. 11) qua illa feroc. y. ciuilia fcroc. 
b. tjuia illa feroc. rcll. quibus il. fe. Pro quibus i. f. fuit liabet 2 : qui sunt populi illiriorum. 
16) Ordo — triumpho om. Ay. Ordo est. non, om. scil. '^. 17) inuidens augnsto om. 2. iuu. 
om. r. ut capt. 2. neccapt. y. il/< oui. 1. il/«c b. is) num v. liiius A, ut M ad l^orjili. le- 
«ius b. 20) solitam (nii. It. solita yb. 21) subtrahi oni. i;2lG. />e?'trahi fli. subtrdi y. sub- 
trahi A. cuidam schon. mulil. uidctur: snb iugo trahi. C: ;«v«ato. sola iudecenter subtrahi. 
Glossae ex "p >'■ 5. ante hac. una pars i. actenus. C: ante uictoriam, hactenus. nefas. s. 
erat.  C:  caecuhnm.  iiinuKi  iK'tii>.   17.  adurgJAcns]   insequcns.  ilhim  scilicct.   21. ^ewerosius. 


IN CARM. I, 37. 145 

PORPHYRION. 

Niinc est hibendnm. Hac odc lactitiaiii profitctur suam poeta ob uic- 
toriam [Actiacam] Augusti, qui M. Antonium ai)ud Actium promuntorium 
nauali proelio superauit ac dcindc Alexandriam cepit. 

1. 2. nunc p. I. }>. I.   Id  cst,  libcre  tripudiandum  est  ac  per  hoc  5 
ludendum. 

nunc saliaribus o. p. d. (. e. d. s. Sacerdotales caenae, quas Salii fa- 
ciunt, dicuntur esse amplissimi apparatus. Vndc in ])rouerbio est Saliares 
caenas dicere opiparas ac C()})iosas. 

5. 6. ante hac n. d. C.  cellis  auilis.   Belle  per  cellas  auilas  uinum lo 
uetustum si2;nificat. 

8. funus et imp. par. Funus pro exitio positum [cst]; imperio autein 
utiquc Romano intellegendum. 

9. contaminato cum grege.   Id est, cum grege spadonum, quos Cleopatra 
satellites  et  cubicularios habebat,  quos  morbo turpcs  dixit,  quia fere  hi 15 
eftcminati erant. 

12. fortunaque d. ebr.  Hoc est, fortunae successu demens et inconsulta. 

12. 13. sed minuit f. u. n. s. n. a. i. Vna nauis, qua scilicet cfFugit 
uicta ab Augusto; sed unam nauem 'jTT£p|3oX'./(i>? dictum accipe. 

14. mcntemq. I. ni. r. r. u. tim.   Mareotis palus esse dicitur in Aegypto, 20 
unde uinum Marcoticum dicitur.   Ergo  lymphatam mentem  Mareotico  ex 
ebrietate uesanam accipe. 

19. m campis niu. Haemon. Haemonia [Thracia] dicitur ab Haemone 
monte, quem niualem merito appellauit, quia est frigidissimus. 

nobilius C. 22. rauliebriter. molicrum more. C: more mulierum. 26. Voltu sereno i. simula- 
bat uoltu letitiam. C: interrito, et ueluti laeto. ut, spem uultu simulat, prcmit altimi cordc 
tlolorem. (coiif. Acr.) id est , shimlat uultu laetitiam. asperas. ualidissimas. 27. tractare. sibi 
adhibere. 28. comUheret. ad tralieret C. 31. priuata. indecenter (conf. C). superho. nobili C. 
32. Non liumilis. Non ignobilis. Minus dixit. plus significauit (haec 4 uerba fere euanuerunt). 
C :  superba, non ign. — signif. 

PORPH. Ode XXXVIII. lu Augusti laudem. R. 3) Aacciacam M. aug. act. R. cum 
MRBccG. qm r. rell. qu«. cocpit M. cecZit r. acciacum promwnt^n-. M. conf. supra I, 34, 10. 
promwnctor. Bcp. Bcp : — uictoriam augusti. cum ap. pr. nau. pr. in (M?) ant. et cleopatram ale- 
xandrinorum reginam superauit. demonstrans ipsam cleopatram hostem fuisse augusti. 7) Scae- 
nae M. infra ceuas. scene R. qu«s «lii M. oppiparas M. 9) et cop. R. 10) ante ha?jc nefas 
M. uelle, more suo pro ielle M. ielle A. rcll. om. 12) est om. MR2. IG) ii existima.ti sunt r. 
hii 2. hi M. rell. ii. 19) secunchm vafh. sed codd. et r. — u-£pp. s. liyp. om. rvafh. 20) 
Ment. lymf. M. 21) uinum mareotico. Dicitur ergo Ipnf. ment. M. rell. mareotic^m. Mar. 
pal. e. d. aegjp^i unde uin. mareoticzHW dici^Mr. Btp. mareoticum dr. Ergo R. Cum hoc cod. 
distinxeram post dicitur , id quod recte etiam Q fecit , qui , ut libri nondum dicti, scripsit : 
dicit. accipe MR2G. edd. accipi. 23) Hem. M in lemm., h«emoni«e et hemone in scholio. 
Hrtem. R in lemm. , /jemonia ct emone in scholio. Aem. 2,rv. Haem. afh. aemo monte 2- 
— Thracia fli. rell. om. Haem.~] Tracia viocatur /«emonia ab alto monte hemotie niue semper 
habundante Bcp. 

HAUTHAL, ACR. ET rOKPU. 10 


146 ACR. ET PORPH. COMM. 

daret ut catenis f. m. Fatale monstrum ait a fato sibi seruatum, aut 
detestabile, aut dictum  hoc  accipiamus,  quasi  decreto  fatomm  nobis  ob- 

jectimi. 

22. 23. nec mul. exp. ensem.   Xon tamquam ense  perierit Cleopatra, 
3  sed sicrnificat,  eam tam praestantem  animi  fuisse,  ut  ensem  quoque  nou 

timuerit. 

23. 24. nec latenlis cJasse citare parauit oras. Hoc est: nec fugit in 
latentis i. e. intimas Aegypti regiones, ut uires inde repararet. 

2C). 27. fortis et asp. tr. serpentes.   Hoc ideo dicitur,  quia serpentem 
10 sibi adposuit, cuius morsu periit. 

29. deliberata morte ferocior. s. l. Deliberata, utrum pro cogitata posi- 
tum est, an uero de qua plerique deliberant i. e. dubitant, ut sit hoc per- 
petuum epitheton mortis? significat autem, in ipsius moitis significatione 
constantissimam eam fuisse. 

1.: 30. [Liburni.   Libumi gens Dlvrici ferox ad moriendum paratissima.] 

30. scil. inuidens pr. d. s. n. h. m. tr. Inuidens scilicet Augusto, ne 
captiuitas sua illi gloriosiorem honestioremque triimiphum faceret ornatu. 
Nam et Titus Liuius refeit: iUam cum de industria ab Augusto in captiui- 
tate indulgentius tractaretur, identidem dicere solitam fuisse: oij bf/iaapeusoaai, 

20 td est, non triumphabor ab alio. 

cae:\iex I, 38. 

ACRON. 

25 1. Persicos odi p. app..   Puerum suum adloquitur et elegantem mini- 

strum, quem sibi mediocria iubet parare, negans ad uoluptatem opus esse 


2) au/etn a £ato MG. aut Q. rell. om. et aulem et aut. Unus E praebet ait. quod 
recepi. — hoc omn. libri. Q inculc. h»c fat. nob. MR2, nob. fat. rrafh. obi. omn. libri. 
Bs : i. fato sibi reseruatam deopatram aut detestabilem decreto fetomm nobis obiectam. 5) 
eam pr. animo 2. 7) latentM codd. bis, latente^ edd. 8) indere pararet M. reparet R. ae- 
gipti M. 10) oJposuit M et rell. praeter af qui opposuit habent. penV M. 11) Lemma ex 
M adposui. itcm Lyhurm] Lvbumi. Rell. non repetunt lemma. Totum schoL quod omnes libri 
tucntur, ueterem continet errorem, de quo iam diximus ad Acronem. Hoc tamen certum nobis 
est, scbol. non ad Porph. pertinere, qui naues ciun gente uix confuderit. Hinc supersedendum 
est coniecturis ut ad mare siue ad inaria tum paratissLma , ad maritimum bellum />«-itissima 
etc. 11) cogitata MAR2. rell. cofjnita. 15) illyrici fe. MR2 (iUtr. R2), ferox illyrici rva. 
fer. Illym fh. — paratiss. MR,r. promt. 2. npparatiss. v (apar.) afh. u. .3. Li&ius M. 19. 
iJemtidem. — captiuito/eni MR. — gr. uerba in omn. fere libris in R lacuna. u. Plutarch. 
jVjiton. 24. 

ACROX. Odu XXXYIII. Ad puerum suum. R (Acr.). Prosphonetice pro simplici ap- 
paratu conuiuii R (Hor.) ut B'iEH. y addit suum ex antec. inscr. Prosph. ad puerum mini- 
trum suum b.   25) et om. R  el/g. A.  aelig. b. 


IN  CARM.  I, 38. 147 

magnifico apparatu et opimo.   Persac autcm ob nimias diuitias in sump- 
tuosissimis dclitiis deo-ere dicuntur. 

2. phihjra.   [a'fuXXo?? graece axi'favo?/'  dicitur;  hic  crgo]  coronam 
de [philyra?] factam posuit, quia ipsae et pretiosiores sunt. 

3. mitte sectari.   Vctat puerum rosas, quae iam  peracto ucre inucniri  5 
solcnt, studiosc quaerere. 

4. sera.   Tarda,  ut  {Vercj. G. IV,  138):  Aestatem increpilans seram. 
Scras cnim tardiores dixit. 

5. simplici.   Singulari, cui nihil aliud adiungatur. 

6. Sedulus  studiosus,  offtciosus.  negue  te  m.  ded.   Id  est,  tamctsi JO 
myrto praeter rosam uteris,  non te dedecet,  quasi non facict [tc] gratiae 
minoris. 

7. 8. sub arta uite hib.   Sub humili. 

EXPLICIT LIBER CARMINUM PPJMVS.  A. 

1) opzmo YbRl,Crva. opCnno A2,mfli. ct opimo om. Bcp (Porph.). mediocm -(h. 
mediociewi 2. — Perses yb. 2) delic. yb.r. sumpt. deg. dic. del. cii.s y- 3) phillira 
lillos A. phill/ra ph/llos R. ph^/lira ph»/lon rv. p%?2ra B'.pE et alii. p%?//ra. phillos y. Scho- 
lion difficillimiun et male deprauatum. phylira] mmen pueri! b: \)hijlUTa] o, ac si uoca- 
tiuus esset, addidit autem haec quae ad coronae u. pertinent: quae in conuiuiis adhibe- 
bantur. abJat. i. e. ablatiuus. Manifestura est, monachum folium atque folia sua coronis 
adnexuisse. Cum non de philyra sermo sit sed de coronis philyra factis, legendum esse censeo 
ot''f'j?.Xoc graece GTE'.pavos secundum Xenarch. ap. Athen. XV, 25: <Pt/.'jpas zi/t YJ.rj o 
-ai; o('^'j/.Aov a-i^jja-fj-/ aacpr/.Et[A£vo-/. Xam philyra '^'j/./.ov siue phyllon (a) aut phy- 
lon (m) graece folium dicitur (fh) plane absurdum est. philos significat folium 2. <lU/.'jpa graece 
tilia dicitur, quod Quidam temptauit atque corona-m de tiliis factam , pror.sus aliena sunt, quia 
non de arboribus agitur sed de coronis, de hracteis philyrae (Plin. H. N. XXIV, 11) quae ope- 
rosius factae erant, ut idem Plin. XXI, 3 ait: tenuibus, instar philyrae, laminis aureis et ar- 
genteis adiecit tenuiores alias bracteas, quae pendulae essent. et XVI, 14: tenuissimae tiliarum 
philyrae, coronarum lemniscis celebres, antiquonim honore. Totam priorem scholii parteni eicere 
cum b et propter auctoritatem librorum et propter explicationis naturam alii mecum dissuade- 
bunt. de foliis libri omnes. Bene iam monuerat C : Aliud autem ccu/Aov 1. folium, aliud philyra 
i. corfex tiliae arboris. et : we.me philyra. fioribus : tales enim conuiuiis adhibebantur operosius 
factae. nexae. floribus b. hi«c ergo R. 4) et Ay. ipse A. ips/s r. 5) puero R. puerum suum 
1. 8) Sera] seras tardiores dia;it AyRr {dicit). loc. Verg. om. Ay, totam gl. b. ser. tard. dixit om. 
edd. B'y : Saera i. tarde nata utpote ultima parte ueris. 9) aut nihil 2. — adiungatur A2,r. 
rell. adiung^tur. cui nihil additum est: neque mixta est aliorum colorum tloribus aut herbis. C. 
— Id est om. 2. Glossas ac sedulus stud. oSit habent AyC. rell. om. 11) non te decet •(. 
quasi libri omnes. Q quia. te om. A-'2r, 13) gl. om. bR2,r. Sub humili uitae. hinc sub humi- 
iito^e l,v. Y et rell. sub humili. az-fa Ay,v. rell. arcta, Glossae ex •(: u. 1. persicos. regales. 
regaleis C. apparatus. delicias C. 2. displicent. mihi scilicet •[. sub mihi C. 3. mitte s. omitte 
Y- i. dimlite inquirere B'j. s. et ^'"■omitte uel omitte b. 5. nihil. s. amplius yC. 8. hihentem s. 
decet mii-tus. b et C : Simplici. Sufficit inquid m/rtea corona et tibi ministranti miM sedenti 
sub umbraculo uitis. mirto autem coronabantur antiqui in conuiuiis. quippe et flexibilis est et 
ueneri consecrat«. C: hoc est, suff. myrt. co. et t. minis«;'o et m. — myrto — quippe quae et 
&eKilis etc. 


10* 


148 ACR. ET PORPIT. C0:MM. 

PORPHlTilON. 

1. Pcrsicos odi p. app.  Ad puerum suuni de hilaritate loquitur, negans 
ad uoluptatem opus esse magnifico apparatu.   Persae autem reges ob ni- 

0  mias diuitias in sumptuosissimis delitiis uitam agere dicuntur. 

2. (lispl. ncxac phihjrac cor. PIoc est, displicent coronae operosius 
factae. 

3. mille s. r. q. l. s. m. Vetat puerum magnopere rosas sibi quaerere, 
quae solent iam praeterito ueris tempore ex frigidioribus adfcrri. 

10 5. simplici myrto nihil adlabores.   Scnsus:  Nihil adlabores myrto ad- 

plicare.   Simplex enim myrtus delectat, nec iu hac re uolo sedulus sis, i. 

e., officiosus, ut plus quam myrto coroncris.  Ordo est autem:  Nihil curo, 

id est, hoc non curo ac per hoc nolo. 

7. Myrius.   Plaulus in Vidularia myrtum et feminino  gcnere dixit et 
1.") neutro, feminino sic (Prisc. p. 142, 1. Ilertz.  625): per myrtela prosiluit, et 

(fragm. 2. p. 441Bothc): haec myrtus Veneris est.   Haec myrtus (arborem?) 

et haec myrteta locum (Iwcum?) significat. 

7. 8. neque me sub  arta nite  bih.   Artam uitem  spissam ac per hoc 

umbrosam accipe. 

EXPLICIT LIBER I. (M.) 

PORPmPJONIS GRAMMATICI COMMENTARIORVM IN HORATII CARffiNA LIBER 

PRBR^S. FINIT (R). 

PORPH. Ode XXXVIIII. Ad piierum suura de mediocritate loquens R. 3) «fZpar. M. 
2) maguifico MAR,2 et cdd. magno. 4) filyra M. rell. p/tz7. ct p%/. displ. 7iexae pliilyra cor. 
fli. rell. om. nex. pJiil. 8) rhosas rv. iam om. R. ucris om. R. 9) frigo?'2bus afh. roll. fri- 
gtcZtoribus. 10) adlab. MR,rv. rell. aU. 11) dclecUmt M. ne R. rell. nec. uolo om. R. 12) 
officiosus (oSit. M) MR2G, otiosus r. curiosus afh. Simplex — ofjic. om. v. 13) lioc MG. rell. 
id est, non curo. om. R. 16) arta MR. edd. arcta. lu omnibus libris hoc loco extremo ante- 
cedens scholion de myrto (myrius — mjrtum ?) collocatum est. Fjrfularia MG. rcU. ,^i</ularia 
(rt?u!. v). et fem. ]\LVR2G. rell. etiam. et fera. gen. et gen. neutro dixit R. e myrteta G. couf. 
Prisc. locum afh. rell. nomen. De genere masc. non sermo est. Cato R. R. 8 et 133, neque 
de baca arboris. Extrema scholii pars non sana est. Vide num legi possit: haec myrtus arho- 
rem et haec myrtcta lucum significat. 

Finis primi uoluminis (2). 


COMMENTARII 

IN CARMINVM LIBR.VM SECVNDVM. 

CARMINVM LIB. II, 1. 

ACRON. 

Molum ex Met. Ad Aslnium Pollionem scripsit consiilarem [uirum], 
rhetoricae et poeticae [disciplinae] peritum, scribendarum tragoediarum 
etiam studio ductum, ut, qui belli ciuilis historiam inter Pompeium et Cae- 
sarem gesti scribere coeperit, sciret rem se inchoasse periculosam, et in 
ipsa admonitione bellorum ciuilium calamitatem refert a Lentuli et Mae- ^ 
celli consulatu coeptam, quam ahius repetit i. e. a Marcello Celere et 
Afranio consulibus. 

ex Metello.   Ideo quia Syllae fuit collega. 

ciuicum.   Pro ciuile sicut hosticum pro hostile ueteres dixerunt. 

2. heUique causas.   Eo  quod Caesari negatus triumphus belhmi fecerit. ^O 

3. ludumq. fort.   Quae hidibrio habet res humanas. 

ACRON. INCIPIT LIBER SECUNDUS. (A). LIBER SECUNDUS INCIPIT. Ode 
XXXVIIII. Ad asiniiim Pollioncm R. Liber secundus. 2. LIB. SCDS. Ad asinium Pollionem 
consularem uirum pracraatice tetracolos ib (pra^/m.). 1) Posui scrijjsit cum ed. princ. r. rell. 
scri&/;, ort. ex scriJsit. Porph. scripta est. — uirum om. AyR^^r. schol. om. b. 2) discip. 
om. AyR2,C. peritum disc. r. ct dustio 2, sic pro: et studio. 3) doctum omn. libri. atudiosum 
C. Scripsi d;<ctum. olim ex ipso Hor. (Satt. II , 3 , 105) studio deditum petiueram, c[uod Q 
recepit. zot qui AGR12G,rmva. et quod fh. et quoniam C. — belli ciu. A-^R2,r. rell. ciu. belli. 
belli Tragoediam C. gesti scribere om. admonet ut sciret C. scire se rem R2. scire rem se r. 
scirei rem , om. se mva. relL scire^ rem se. sdat Q propter ?,cx\bit. 4) ceper«< 1. coeperit G, 
mva. cep2< y- ceperai r. rell. cocperrt^. 5) perwzcwsam 2. rell. periculosam. incohasse r , ut, 
auctorc Seru. ad G. III, 223, 'miiores' et scribebant et dicebant. Vide Wagner. p. 440. Inter 
editores Hor. unus Fea ad Carm. I, 14, 15 inco/iare recepit. uett. codd. iam inc/joare habent, 
y: incoare (2 m.). — periculosam. In fh, om. et. periculosam. Et r. amon. A. et ipsa, om. 
in, amm. y. amm. r. rell. adm. G) meielli cons. 2. 7) celerj r. a franio R,r. a iannio 2. 
cons. om. fli. 8) Sj/llae omn. libri , gr. scriptura, uide Satt. I, 2, 64. Ang. Mai. Cic. or. 
pro P. S?/lla III et p. 125. Cellar. orthogr. 1724. p. 7. 9) ut host. R. ueteres om. ybR^r. 
Ciuicum autem pro ciuili.  ueteres etiim sicut ciuicum pro Q.\mli ita h. p. hostiZ» dix. A. 


150 ACR. ET PORPII. COMM. 

3. 4. granisq. pr.  am.   Quia  nec  perpetuae  fuerant  et  rei  publicae 

graues, ut Lucan. (I, 98): Temporis Augusli mansit concordia discors Pax- 

que fuit non sponte ducem.   Crassus  enini  amicitiarum  foeclus ad tempus 

tenebat, quo mortuo Antonius, Augustus et Lepidus facto Pompcio impe- 

5  ratore conlisi sunt.   Graues autem pernitiosas aut infidas. 

5. arma Nondum cxp. unct. cr. Id est, de quibus nondum Joti cruores 
sint, II quo uelut ex])ientur delicto. Vult ergo intellegi, adhuc in manibus 
essc arma ciuilia, nec, sicut solebant, (transacto?) bello, uncta (i.?) reposita. 

[6. periculosae.   Periculum inferentis.] 
10 laleae.   In  militia igitur  alea  ludebatur  ne  exercitus  otio  torperet. 

Quod autem periclosae addidit, fraudem et liuorem ludo illo prodeuntem 
respexit]. 

8. cineri doloso. AXXrj70[>i/.aJ? dicit sicut ignem cinere opcrtum, ita 
adhuc odia bclli ciuilis sub specie pacis latere nec tutum esse per historiae 

l.j ueritatem ofFendi animus eorum qui [ea] gesserunt. 

9. paulum s. m. tr. d. th. Vt deposito tragico stilo Pollio cautius coejjta 
describeret; uno enim tempore et tragoediam et historiam scribebat; id 
est, non cantctur in theatris edita a te tragoedia, dum occuparis historia 
actus publicos referendo. 

20 12. Cecropia rep. cet.   Atheniensi.  Thespis enim apud Athenas primus 

tragoediam frequentius dixit usu cothurnorum, ut Verg. Bucol. III, 86 : Solo 
Sophocleo tua carmina digna cothurno. 

1) f/raulsque AyBcs etc. grau/squo b. iii llor. grauesquc in schol. 5) cowlisi A. Grau/s r. snit 
Ay et edd. oiiines. swnt bR2C. 7) uelut AyR21,rmva. quo dehito uelufe' fli. expioitur l,m. rell. 
exp/a/'entur. exp. de luto b. exp. de?Mto yC. delict« Q. rell. delicto. Schol. esse insanum patet 
ex uariis teniptaminibus. quo pro qua re dicere Acron hic non uoluit. C: de q. — cruores 
s«nt , quo cruore uelut exp/«7'entur debtto. Quid? QuiV Ipsi Romani scilicet. Eadem in 
Porph. est sententiae simplicis peruersitas. Scribi possit , arma iioce lemmati adiuncta: Id est 
d. q. n. loti cruores i. ipsi expiati a cruore sint , quo uelut delicto expientur. 8) Haqc scholii 
pars nou magis sana est. Verba sicut soles aut a loco nostro aliena sunt , nisi transacto ex 
Porph. transsumpseris. Melius est solabat, absolute dictum ut in Cic. et Ter. , quam sole6a«< 
factum ex soXent in Porphyrione. soXahat Ay (ue sicut sol.) b (solebat ««'cta bello rep.) , fii. 
sole6a«< RlG,rmva. Asc. iam posuit: sicut solebant per acto b. u rep. Post ^mcta intcrpoiie id 
est. Et reposita ex Porph. reponewrfa natum est. 9) pericolosae uet. Rern. K. periculo^sae 
E. schol. om. Ab. 10) schol. om. A. 11) Quid — respexit om. AC et hac autoritate hoc in- 
eptura schol. missum est. Quia autcm •/. quia peric. 2. rell. quod autem. addidit ybR2rm. ad- 
Ciit vafli. C: peric. op. aloe. id est, res bcllicas expouis quac sunt plenae periculo : a?eo?w autem, 
qui ludus i^roprie tabularum est, pro belli periculoso labore ut terent. etc. y et C insuper ha- 
bent :  ut  ( ): cotjit alea belU.   13) dicit AyRl^G^r.  dixit mvafli. schol.  om. b. opprimi 2. 

rell. operlum. 15) uer. cum offendi»«M5 lG,mva. uer. /iOrwM A^Rr et r. uer. cum offendere< &mi- 
cos qui gesserant r. arnicos G,niva. Ifi) ca^jtus Rl. caut/w 2. rell. ca?///us. tra/co "/b, ut sae- 
pius uett. codd. Ambr. Fran. et Mon. li^') «edita 2,mv. <r«dita r. rell. edita. cdita a te in th. 
trag. A. 21) tragoedia* egit C. co^urn. AybKl^m, ut omu. ferc uett. codd. Iloratii et uet. 
Bern. K.  afh.  iragediam scripsit, om. rell.  ad h.  sch.   22) sof. A.  Me?'su cot. b. 


IN  CARM.  11,  1. 151 

13. praesidinm. Fuit cnini ct causidicus Pollio ct dcfcnsioncm rcis 
frcqucntcr inpcndit 

14. et consulenti.   IIoc cst: ct curiae das cxjDCtcnti a te consilium. 

15. cui hiur.  nct.  /lon.   Laurum liic  pro  uictoria  posuit  —  Solonas 
cnini Pollio Dalmatarum ccperat ciuitatem,  undc et filium suum eo quod  5 
natus ibi [est quando ibi] crat, Salominum appcllauit  — ,  quamuis laurus 

et poetae conueniat, nam et carmina faciebat. Verr/. (B. VIII, 10): Pollio 
et ipse facit noua carmina. 

17. iam nunc minaci.   Laus relatoris tamquam  liaec ipsa,  quae scri- 
berct, ita commentaret, ut se auditor crederet intcresse,   [Verg. (B. VI, 62): lu 
Tum Phaetontiadas nmsco circumdat amarae Corticis.~\ 

19. fugaces.   Aut ueloces aut splendorem pauesccntes armoruni. 

20. equilumq. uultus.   Vt ctiam homincs terrerct fulgor exercitus. 

21. audire m. i. uideor d. [Videtur mihi ut audiam] aut ipsos con- 
cionantes duccs aut referentcm de ducibus Pollioncm. i5 

22. non tndecoro puluere.   Glorioso puluere bellico. 
Sordidos.   sordentcs. 

24. atrocem. Constantem. Porcius cnim Cato apud Vticam elegit 
potius interire quara (ut) in hostium potestatem ueniret. 

2) i«p. A. 3) id est 2. ct ciir. G. Hoc est curia das exp. Ay.r. expectonti r. rell. cur. expe- 
tenti a te cons. 4) Ciwi laur. 1. hic oinn. libri. oni. Q. 5) dalmatzaram (dalmac. b) AybRl,rniv. 
ma/rtrum 2 (G?) Cafii. Sic cum Ascensio scripsi , cum Dalmat/a pluralem uon liabeat. Scrip- 
tura Delm. neque in codd. Aa: nequc in uet. Mon. Povph. est. Delm. y iu Hor., ut uet. 13ern. 
K. lis quae Orell. adtulit ad ed. Hor., in inscriptt. n. 584, in auall. epigr. 46 atc[ue in anall. 
Hor. p. 13 adde DEL. i. e. coh. I Delmatarum apud Heuzeu. in Jahrbb. des V. von Alterthfr. 
im Rheinlande XIH p. 87. Mar. Arv. 159. Mur. 812, 8. 455, 1. Fabr. 232. 610. Maff. M. V. 
446, 4. Card. XII. Grut. 114, 1. 298, 8. 387, 4. 529, 8. 574, 5. Donat. 234, 1. Furlau. ant. 
lap. p. 1. Vel. Loug. P. p. 2233. — Pollio cep. fli. rell. pollio dalm. — caep. ciu. A,r. 
coep. ciu. V. cep. ciu. ybRl^m. rell. ciu. cep. suimi Jil. m. siiuni om. y. 6) natus ibi erat AR 
b (in erat) 12,va. natus sibi erat r. natus est, omu. ibi, y. natus ibi es<, quando ibi erat mfh. 
7) quamuis laur. et po. conueni«< 2. quamu. et laur. po. conueniat y. quamu. et laur. pro con- 
uen/are^ r. quamu. laur. et po. conuenzwwi b. quamu. laur. et po. conuemV fh. cui laur. ^it po. 
conuew/^ mva. cui laur. ut po. couuen/a^ RIG. 8) ralat/ow/s r. 9) ipsa om. A. 10) Loc. 
Very;. om. Ay,v. schol. om. b. C: — Sensus est : cum tu, iuquit, desctibis sonitus tubarum 
resonantium iu proelio, uidetur mihi souus ille potius audiri quam describi. Solent enim nobi- 
les poetae ita res gestas describendo exprimere, ut agi potius uideantur quam narrari. Virg.  etc. 

13) Hic sensus perbonus redditur emendatione simplici mea pro ita commencZaret , quod omn. 
libri tuentur: ita coramen^aret. Commentare enini est id quod imaginem conscribere in Stat. 
Silu. III, 11, 117. conf. Paut. Pseud. I, 5, 132. Nimis bene ora commentaui i. stylo ulmeo 
siuc baculo iocose dicit Plaut. Men. V, 7,36, et sollemni uerbo Cic. Brut. 88: ut sua, com- 
mentata et scripta, meminisset. Q : 'fort. scr. enarraret, sed ne sic quidem omnia sana uideutur.' 
Imo non narran' (enarrare est potius explicare, interpretari) ex Comm. Cruquii petendum erat 
sed ut agi uidentar i.  acta , gesta  siue  actus publ. conscribere ,  uostrum  schildern , darstelleu. 

14) Videtur mihi ut audiam yR12,rmva. quod aud. fh om. A. 16) bell. pulu. R. Scholia ad u. 
17 — 24 om. b.  17) lemmata ad Ay disposui.  19) uenire^ Ayl2. edd. ueuire transsumptum ex Porph. 


152 ACR. ET PORPH. COMM. 

25. Jitno cl d. Ordo est: Juuo et qiiisquis deorum amicior Afris im- 
potens cesserat, inulta tellure rettulit infcrias Jugurthae. Nepotes uktoriim, 
scilicet Ilomanorum, qui Carthaginem uicerant. 

et  deorum  quisquis  amicior.   Tamquam   ciuilia  bella,  quae  postea 
.'■)  o-esta sunt in Africa ad uindictam Afris, id est, Africac superatae,  Juno- 
nis ira ucl deorum fecerit commoueri. 

28. Rctl. inferias Jugurthae.   Hannibalem intellegi uohiit in commemo- 

ratione Jugurthae,  aut  certe,  quia  in  Africa  temporc  belli  ciuilis multi 

Pompeiani occisi sunt. 

10 29. quis n. L s. p.   [Quis  non]  Romanorum  sanguine  uel  sepulcris 

[camiius] repletus? Lucan. (V, '2^&) : totoque exercitus orbe Te uincente perit. 

31. auditumq. M.   Pro cladis magnitudinc dicit bella ciuilia etiam Per- 

sisaudita; ut  Verg. (A. VII, 523 — 26): quihus actus uterque Europae alque 

Asiae fatis occurrerit orbis Audiit, et si quem tellus extrema refusoSuhmouet Oceano. 

\o 32. Ilesperiae son. ruinae.   ut est ( ):  quae rcgio in terris 

nostri non plena laboris. 

33. qui gurges. [TaTtst^vcooic est;] gurgitem [enim] pro mari, dixit, ut 
Yerg. (A. I, 118): Apparent rari nantes in gurgite uasto. 

34. quod mare Dauniae.   Apuliac a Dauno;  sed per Apuliam omnis 
20 Italia accipienda est, in qua sanguis fusus est Romanorum;  uel quia per 

Adriaticura mare  de Brundisio  Caesar  profectus  est Pompeium  sequens, 
ut Lucan. (V, 374): Brundistum decimis iuhet hanc attingere castris. 

1) Ordo — uicerant oni. A. scil. — uicerant oni. h. 1. yb. qui Carth. uiceraut 
om. C. iuno ud '(. de. qu. 1. b. cess. imp. 1. 2) tell. reddidit r. inf. Ing. fbRl,Crva. — 
subaudi A2. sub r. 3) un^evuni 2. Verba Nepotes — uicerant in •/ nou. schol. faciunt. uicto- 
ruvi] Rom. ((. Carth. u. C. cariag. -^. 5) in africam R. Afris R2. addidi id est. 7) Sub 
lugurtha Annib. quoque int. uol. et onineis Afros, quia — caesi sunt C. 8) qu/rt omn. libri. 
Q. temere inculc. qui (multi Pompeiaui?). quia in afr. multi po. bell. ciu. oc. sunt AR12. 
quia mu. in afr. po. temp. be. ciu. oc. suut y. quia in afr. temp. be. ciu. (ciu. be. va) mu. 
Po. oc. sunt mvafli. Ad sensum conf. Lucan. IV, 788 : Excitet inuisas dirae Kartaf/inis umhras 
inferiis Fortuna nouis, ferat iste cruentus Hannihal et roeni tani dira piacida Manes. 2 : i. e. ille 
deus qui impotens tunc retullit i. dedit nepotes s. romanorum inferias i, piacula iugurthac. 
qui apher (scribit aphncA. aphvis etc.) fuit. 10) Quis nou om. Ay. 11) campus om . A-fRjr. 
lestatur repl. r. Quis campus rom. sang. uel sep. non est rep. 2. uel cadaueribus camp. repl. C. 
Ad u. 31 y: s. quis campus nun testatur. 12) medis aud. 2. Persis et Medis aud. C. 13) ut 
AYbll2,r. quibus a. u. om. AybRljr. si qu« 2. audirt< — extr. secuti suJ)\x^o remou. b. refu^so 1. 
14) Su6m. A. rell. summonei. 15) schol. ex Ay. rell. om. 17) Qui omn. fere eodd. Quis Bern. 
B. et Par. P (s erasa), mafh. QuotZ R (Acr.). TaTr. est fli. om. om. Ay2,r. Tapinosis est Rl, 
mva. qiuie pars tluminis, gurges per Ta—civuiaiv aliquando ponitur pro mari. Virg. C. schol. om. 
b. enim om. AyR^^r. dixit AyR^^r. rell. posuit. 19) h, daunjo R. 20) fusus est rom. A7R. 
c^usus (2) est rom. r. rell. rom. fu. est. 21) Brund/sio Ayb , uetus seriptura in omn. fere 
uett. codd. recc. ad Brund«s. Ijroudtts. 1. Vet. Mon. ad Porjih. habet brondesium. in arg. ad 
Serni. I, 5, 105. bruudesium MAR iu Porpli. ad Kiiist. 1, 17, 52. brond/.sum R Epist. I, 18, 
20, ubi M brundjsium in lemm. et in scholio habet sibi incoustans. 22) ut Ay. — Brun- 
d/sium Ayb.  decinitts 7. decias R. divimi cub.  2. ut ■ — Ay. 


IN CARM. II, 1. 153 

35. Non decoJor. cuedes.   A proprio  colore mutaucrc,  ut  Lucan.  (IT, 
713) : tum primum ruhuit ciuili san^juine Nereus. 

36. quae caret ora.   Pars rcgionis aut terrae. 

37. sed ne rcliclis Musa proc. iocis.   Id est:  ne,  cum  lyrico  carmini 
aptiorcs sint ioci, improbc facias,  Musa,  si lugubria misccas.   Ordo est:  5 
Sed tu,  Musa procax, nc,  rclictis iocis,  rctractes  munera  ncniac  Ceac: 
quaere mecum sub Dionaeo antro modos leuiore plectro. 

neneae.   Nenia carraen lugubre  quod  mortuis  diccbatur,  quod  nunc 
gracce  s7:iy.7)OEiov  [i-itc//iiov]  appcllatur,  quod  Simonidcs 'graecus poeta 
lyricus primus instituit a Cca insula oriundus: undc et Ceae neniae posuit, 10 
de qua  Verg.  (G.  I, 14):  cui pinf/uia  Ceae.  [ct  Ouid.  (Hcr.  XX,  221): 
CingUur Aegaeo insula Cea mari]. 

37. procax.   Pctulans. 

reliclis i.   Pelicto carmine lyrico. 

39. dionaeo s. a.   Sub Nysa.   Parnasus mons Boeotiac biceps i. e bina 15 
iuga  habens,  quorum  alterum uocabatur Cirra Phoebo sacratum, alterum 
Nysa Libero; sub illo qui studebant, iu tutela erant Apollinis, sub hoc in 
tutela Bacchi. 

40. modos.   carmina. 


2) sang. idhis 2.— ora rcgio 2. tcrrae (ennimis C. 4) iocis, loiigiore scilicet lit. Saxonica, non 
?ocis habet uet. Bern. K. 5) ioci sint A,rva. iobi snnt E. — Ordo — plectro om. A. iaciet '[2. rell. 
faciat — misceat. facias — misceas CQ, male, nam id est sine sensus est sententiam refernnt. aliter 
res se habet, ubi ordo est dicitnr, ubi niliil mntandum est, nihil addendnm. Sic post procax in 2, r 
peiulans u.ox inopportu?iam sedem habet, qnippe ad gl. pertinens. 6) Ceae Ayb c«eae edd. quere yb. 
uen. codd. et nv. naen afli. e/j/«'taph b. ep;Y/taph. mv. epitaphion edd. ir.izd-^io'/ fli. At uero. 
hoc uocabulum hoc sensu non est graecum nomen substantiuum, \j.e/Jjc, £7iiTa',&tov cantns Ingu- 
bris est , ^vtoccptov nestimentum Ingubre , £-t-:c<'f lov sc. d7:tYpO([j.[j.a non erat carmen fvmebre. 
Quintiliano VIII, 2, 8 'carmen funebre proprie uenia est' et Festus s. u. exponit, quid nenia 
sit et cur et quomodo ad tibiam scil., cantabatur. Cicero autem Leg. II, 24 dicit: — 'can- 
tus ad tibicinem — , cni nomen neniae, quo uocahulo etiam Graecis cantus lugiihres nominabaniur.'' 
Num Acrouis aetate, quae non plane certa est, epitaphium hac potestate Graecis dictum fuerit 
carmen, ignoramus. Quamobrem Opfjvou? Porphyrioui atque Ausonio relinquens, cum Comm. 
Cruquii, qui £-t7.rjOta habet, dTttxfjOcta posui , quorum latina scriptura epicedion etexStatio et 
et ex Seruio ad Verg. E. V, 14 nota est. 9) Sym. b,rv. 10) Oriunc^o Ayb. De hac u. conf. 
supra I, 27, 10 Acr. cod. A. 11) Loc. Ouidii om. AybRjr. 13) hanc gl. Iiab. Ay et fh, rell. 
om. Cum u. mari exeunt mva ad h. o., cum u. Ceae bR12,r, cum u. petulans Ay. Fabric. (fh) 
gl. ad relictis ac longius scliol. ad Dionaeij anlro adposuit. Glossae ex y: uib. aleae. ut (Liu. 
XXXVII, 36): cogit aJea belli. conf. C. 9. seuerae. tristis conf. C. 10- desit. absit conf. C. 
ubi. postquara conf. C. puhlicas. uulgares. C : ciuilia digesseris. 12. repeies. reportabis. 19. 
fiilgor. splendor. 23. sub acta. a cesare scilicet. 26. impoiens. quasi non potens. C: snpple 
existens. 36. ora finis aut termiiius. 37. 7ieniae, inutilis uanae. 39. dioneo. uenereo. 40. mo- 
dfls. carmina y et A. C : Lyricos, carmina  Lyrica.   leuiore. faciliore stalo yC  (stylo). 


154 ACR. ET PORPH. COMM. 

PORPHYRION. 

Motum  ex  1}I.  c.  c.  I.   Ilaec  ode ad  Asinium Pollionem  consulem 

uirum et  triumphalem  scripta  est,  qua  hortatur eura,  ut, omisso tragoe- 

diarum scribendarum studio, inchoatum historiae opus consummet ac deinde 

.')  iv ~y.rjtv/[i'y.'3Zi (i. e. in translatione) bellorum ciuilium calamitatem referat. 

1. Molum cx M. c. c.   Pollio historiam ])elli ciuilis a Lentuli  et Ma- 

merci consulatu coepti altius repctit, id est, a Metello Celere et L. Afranio 

consulibus.  Adtcnde autem, non ciuile sed ciuicum dixisse antiqua figura; 

illi enim cimca el hostica deinde ciuilia ut  hoslilia dicebant.   Denomina- 

10 tiones autera  hae  ferc  liberae  sunt  apud  doctos.   Et  motum  pro  bello 

posuit. 

3. lud. forl.  Hoc est, quae res huraanas ludibrio habet. 

4. 5. el arma No. expiatis nncta cruoribus. Id est, de quibus nondum 
loti cruores sint i. expiati.   Ergo intellegi  vult paene  adhuc  in manibus 

1.) esse arma ciuilia.   Solent autem ungi arma, cum post bellum transactum 

reponenda sunt.   Ordo ergo est: nondum exjjiatis cruoribus [hasta arma]. 
6 — 8. peric. pl. o. a. t. e. i. p. ignes s. c. d.   AXX-/iYopi-/.aj?.  Ait, adhuc 

odia belli ciuilis sub  specie pacis latere et ostendit, nec tutum esse haec 

scribere. 
20 9. pauhim s.  m.  tr. d. th.   Quoniam, inquid haec scriberc destinasti, 

parce tantisper tragico stilo.   Seueram autem tragoediam nierito dicit, quod 

tristia fere sint argumenta tragoediarura. 

10. mox ubi piibl. res ordinaris.   Hoc est, ubi historiara, quae publicas 

res continet, ordinaris, id est, descripseris. 

PORPII. INCIPIT LIBEIl II. Ad asiiiium pollionem. (M). SEGUNDUS INCIPIT. (R). 
Liber seciindus 2. 2) hac M,r. 4) scribendarum (Acr.) omn. libri. om. Q. inc/«oatum M etc. 
Aopus M. rcll. uett. codd. Hor. opus. 5) (Ze/nde MA2. rell. ^jeraide inpar et basi M: imparca; 
basi 2. -afiajjafii r. pO[[>a|i!afft v. zoipr/.^jaat a. Ttapsxj^aait , om. iv,fh. — Cal. referat et lemma 
scholii subseq. om. rvafh. 7) mamerii (Ilalm.). — coepti MAG,a. cc-pf« R2,r (cum eauda). 
coeptis V. eoeptfm fli. 8) arft. M. — ciu. et ho. MR2. r: ciui et lio. 9) ut ho. MR. rell. 
et ho. 10) autem om. R. SdioL longius de Pollione u. Auct. ]). G89. Omn. libri : i. de q. 
nondura expiatl i. loti cruores sint. Sic recte dici nequit. Cruores enim loti de armis sunt, non 
expiati de arniis. Et lauare aliquid de aliqua re rarius dicitur, frequentius : peccatum preci- 
bus lauare, uel ab ipso Iloratio: mila uiuo. potest tamen ita dici. Cnntra expiatur quidem 
forum a sceleris uestigiis apud Ciceronem ita ut ea dulcantur, nunquam ucro cruores siue sor- 
des dc manibus, de armis, dc animis expiantur. Bcc: expiatis i. lotis. i. bella ciuilia tractas et 
arma. de quibus armis non sunt loti adluic cruores. Uncta dicit, quia consuetudo est post prae- 
lium lauare et ungere arma proptcr rubigincm. uel unctn splendidu. 11) cruoce sint R. In- 
clusa ucrba uasta arma suut err. lypogr. in fh jiro uncta arma. om. codd. ct rva. 17) Alle- 
goricos ait. Adhuc MRG. allegoricos ait adhuc rv. ait om, fii. allegorica ait adluic 2. allego- 
ricos ait autem a. Distinxi ante ait atque interposui et ante ostendit. 18) spetiae M. spe^ie v. 
latera (Acr.) ora. MR2G,rva. Fabr. (fh) intcrpos. uec t(/«m M. hoc 2. 20) inquiiZ M. parcae M. 
21) qu/a R. 23) hoc eodd. id edd. historiaw q. p, r. c(intine<]\IR2G. historias — contine?«< edd. 
24) et ordiu. rv.  rell. om. et. cecropeo rv. coiur. MG,rv. 


IN  CAKM.  II,  1. 155 

12. grande munus Cecr. r. Cecropio cothnrno, inquit, (lula apud Athc- 
nienses primum cst scripta atquc acta tragocdia Tlies[)i inuentore eius 
atque actore. 

13. insiijne maestis praes. reis. Per quod significat, et fortissime eum causas 
reorum in iudiciis defendere et praeterea prudentissima consilia in senatu darc.  n 

15. cui l. aef. hon. Hoc ideo dicitur, quia Pollio Salona urbc cx Dal- 
matis capta triuniphauit. 

17. iam nunc ni. m. lam, inquit, uideor uidcre et audire ea quae 
historia refert: per quod significat, ui cloquentiae Pollioncm ccrtamen spe- 
ciosum in relationc pugnarum inducere. 10 

19. fugacis t. eq. Fugacis pro uclocibus accii^e; et in sermone hodieque 
fugam pro uclocitate dicimus, cum de cquis loquimnr. 

21. audire m. i. u. d. Ambiguum; utrum enim ipsos duces concio- 
nantes audire sc dlcat an Pollionem de ducibus narrantem, incertum est. 

22. n. i. pulu. sord.   Speciose ac decenter dictiun puluere non indecoro 15 
sordidos,  non quasl pukiere bellico puhieratos. 

24. praetr. atr. a. C. M. Porcium Catonem significat, qul utlque 
mahiit se interficere imminente Caesare quam in potestatem elus uenire. 

25. 26. Juno e. d. q. a. A.   Sensus est:  Juno et qulcumque alii dli 
Carthaginensibus /auerant, uhionem uastatae Africae ex posterls eorum qul 20 
eam uastauerint, nunc receperunt.   Impolens autem non potens, id est ao6- 
vaxo?, sine uirtute intellegendum. 

2) Tliespi R, iifli. te.spi v. tliesp/o MG. tesp/o R2. ?esbio r. a^^ctore 2. 4) Jioc sign. 2. 6) .sa- 
lowas urbes MR (pulsis sal. urb.) G (5 del.). salon« urbe rvafli. soloue 2. dflhn. omn. libri. 9) lam 
inquid md.MUG. iam nunc inquiiuid. 2. iam uid., om. iiiquit, rvafh. D) ^ignat rvafh. — Scripsi cer- 
tamen speciosum pro idem otiosum MG. idem ociosum R2. idem occimxa r. quae uerba orani sensu carent 
neque uel explicatione u. 'otiosum' per lectorem procul a negotiis non rei publicae sed literis na- 
uantem (Cic. Or. 51. Off. I, 21. III, 1) seruari possunt, cum legis: item otiosum — in relatio- 
nem p. inducere. Raphael Regius coiruptum locum iam correxit ponens : omnia fere ante (err. 
typ. iante) oculos , quam lectionem Asc. et Fabr. rcceperunt, cui adquiescere nolueris, cuni ad 
sensum magis quam ad literas codicum quadret. Ad has lite?n, uerbum non militare , aptius 
esset, siue aciem i. e. exercitum tota acie instituta dimicantem. Speciosum autem et ad uisum 
pertinere et ad audituni constat , unde specfaculo proelii maxime cougruit. ui?» MR2G,r. rell. 
ui. tum legendum tibi esset : per quod sifjn. uim eloqucniiae, ponenti pro PoIlio?2em idem ot. PoUio 
enim diciiur aciem sjjeciosam in rel. pu. ind. pugnarura. Ducere fugaces r. 11) Fugac/s M. in 
lemm. et capite scholii. alterum om. rva. 12) ponimus 2. 13) enim et incertum est om. 2. 
Ambiguum iam utrum R. rell. om. iam. Post ambignum codd. et r non distinguunt. va colon, 
fh comma habent. concionant«s rvafh. in decoro. Sord. M. non quasi MRG,r. sord. u. = enim 
quasi quasi (sic) pulu. v. ind. sordidos : quasi afh(,), om. non. Spec. — indecoro om. r. Q 
schol. non intellegens 'corr.' i. inculc. : sordidos. Est enim quasi. 17) utif^^e scripsi cum MR. 
rell. uticfle. apud Uticam G. Locus erat notissimus. 19) Sensus est om. 2. (Xii libri omnes. 
Q dei. 20) CaYthngmens. M,arva. rell. Carthagin/ens. — uas/atae MAR. rell. uastae. aphr. 
rv. recaep. r. 21) uastauer«nt MG. rell. uastauer?<nt. 22) adynaios MG. admatos R. douvctto; 
A2.  ideift ad incitos r. idem ad uictos v. id enim ad uictos afh. — iut. act. 2. 


150 ACR. ET PORPH. COMM. 

28. reltuUt inf. Jug.   Nunc latius intellegc, i. c, Afris omnibus. 

29. qnis n. l. s. c. p. c. Sensus est: Nullus est canipus, qui non se- 
pulcris Ronianoruni bclla ciuilia fuisse et sanguinc Romano pinguem fac- 
tum sc ostendat. 

31. auditumq. M. Hesp. s. r. De superiorc ostendit; sic enim intelle- 
o-endum: quis non campus sepulcris testatur inpia proelia sonitumque Hes- 
periae ruinae, quem etiam Mcdi audicrunt? Sonitum autcm ruinae Medos 
audisse i. c. [su] per orbem transiissc, pcr hyperbolen intellegendum est; 
cuius sensus ex subiectis magis inlustratur quod dixerit: qtii gurges aut 
J() quae flumitia Jugubris ignara belli? etc. 

34. 35. Quod mare Dauniae non decolorauere caedes? Duuniae, a Dauno 
rege Apuliae, ac per hoc Italicac ac dcinde Romanae intcllcgcndum. 

37. sed ne. r. m. p. i. Ceae r. m. neniae. Nenia lugubre carmen est, 
quod in mortuos canitur. Simonides autcm cx Cea insula lyricus poeta 
15 Upr^vou? i. e. planctus optime scripsit; inde Ceam neniam appellauit. Scn- 
sus est autem; cum lyrico carmini aptiores ioci sint, procaciter egcris, o 
Musa, si kigubria potius Dionaeo modulata plectro fueris quam ueneria, 
quae leuioribus modulis aptantur.*) 

,  [39. Dionueo s. a.   Venereo, quia Dione dicitur Vcnus a loco,] 
20 [40. quaere m. lcuiore pl.   Mcditare mecum lyrica carmina.   More suo 

agens coercet semct ipsum a narratione procliorum, ad lyricam reuertens, 
ad quam pcrtinct disputare de amoribus ct lcuibus rcbus.] 


1) Re^ulit M. - intcllege MG. intellige AR2. rell. mtellitjit. — id est, afris omnibiis MARG. 
icl est, omnil)us apAris 2. i. omnibus, om. afris r. oninibus, oni. idestvnfh. 2) Sensus est MR. rell. 
om. Null. cst camp. MR2G. camp. nuU. est rvafh. 3) sepulcr. MG. 4) factum esse ost. fh. facto 
se ost. V. factam se ost. R2 (G?) ra. se ost. factum M. 5) ostentW rv. G) i»pia pelia (sic) 
M. imp. bella 2. 7) audierunt M. rell. aud/Merunt. ruinae MAR2G. rcll. om. tra.ncilire M. 
transilire R2,rvfh. transi/wjsse Q. transisse Asc. scribendum censeo: ^Jer orbem transtVsse. nam 
hyperbole non est in eo, quod sonitus ruiuae s«j;er orbem transiluit, sed quod ad Medos usque 
transiit. 8) per hj'perbolera 2. erbolen M (sic). per liipcrbole?» R. per liyperbole va. per lioc 
hyperbole r. y.ctil' u-E(j|ioAr)v fh. — est MR. rell. om. 9) iwlust. M. 10) Post gurges vafh 
om. aut u., pro qua fh lemmatis signum posuerunt. Post belU u. ego addidi el cetern , quia 
lemmatis uerba subsequuntur atcjue ideo quod eodem iure etiam u. 36 Quae — nostro addendum 
fuisset. 11) Dauniae M2. rell. Daunifj, nialc, cum ipsa Iloratii uerba Dauuia caedes expliceu- 
tur, non uero dicatur, quid sit Apulia Daunia siue Dauniorum Apulia. Ex hoc ipso Porph. 
scholii palet Dauniae non genitiuum nom. subst. esse sed adicctiuum , ut Carm. IV, 6,27. 
Hanc ob rem recte scribatur Italicae cum RL^R. rell. italiae siue Italiae. 12) deincZrte M. int. 
est U. 13) nen. codd. et rv, rell. nacn. 14) can/tur MG, cantantur R2. edd. cantatur. simoni- 
dwM. Syni. rv. 15) optimae rv. soripsit MAR2G (corr.) rell. (/escripsit. cernam MG. 16) pro- 
Cixcxtatem cg. MR. rell. procacifej". acg. v. potius in co MAR rell. dioneo rv. dionaeo 2,afli. 
17) poemate R p.  (sic) M.  rell. plectro.   18) uenerta MG,v. rell. uenerea. 

*) Scholia extrema quae post aptantur u. a Dionaeo — rebus inclusa uncis leguntur, om. 
MAR2,rva atquc a Fabricio (tli) adiuncta sunt. 


IN CAIIM. II, 2. 157 


CARMEN II, 2. 


ACRON. 

1 — 3. Niillus arg. —  Crispe Sallusli.   Sallustiiim Crispum adloquitur  5 
liistoriograplmm ,  cquitcm liomamim ,  Augusti  amicum ,  liberalitatcm  ct 
munificcntiam animi cius describcns. 

1. Auarac. Auaris terrae dicuntur, cum id in se recipiunt, quod non 
am})liato rcddunt fcnore. Arcjentum abditum pro pccunia abdita in tlicsau- 
ris dixit. Sensus autcm hic est: Diuitiarum splcndorcm nullum cssc, nisi 10 
honcstc in usu fucrint conuersae, auaris autem recondendo crescit sohi cu- 
jiiditas, ut Juv. XIV, 131*): Crcscit amor nimmi quantum ipsa pccunia 
crescit. Vnde et hydropi morbo coraparauit hoc uitium, quod nimietate 
sitis et potus desiderio: crescente aegritudine iuterius augctur. 

2. inimice lamnac.   Lamnam  pro  infabricata  ct  rudi materia argcuti 15 
dixit,  quae obscuratur ab auaris celata,  et uuh  intellcgi, Sanustium  non 
occuhare diuitias. 

3. temperato. Moderato usu; ne crederctur prohibendo auaritiam suadere 
luxuriam. 

5. uiuet ext. P. aeuo.   In perpetuum, ut Vcrg. (A. XII, 235): uiuus- 20 
que pcr ora fcrctur.   Proculeium equitcm Eomanum laudat, amicum Augusti, 


ACRON. A caret inscr. ad Acr. Supra oda est haec : Ad sa?/ustium crispum encomias- 
tice tetracolos. Ad crispum sa?ustium prosjihoneHce tetracolos b. Prosphonetice tetracolos sa- 
lustio crispo ius lifiertatis extollens y. Dicane ad sa//ustium crispum quod ius libera/jtatis ex- 
tollit gracia ER (Hor.) Bcp.   XL ode ad Crisp?mm salutium R (Acr.). 

5) Argumentum Sallustium — describens in YR12G,rmva postpositum est scholio ad aua- 
ris , quod om. Ab et quod incipit in YR12G,mva: auarae enim. enim om. r. auarae autem fh. 
6) historiografum A. ystor. b. — liberalitatem 2,ra et C: qua libero/jtatem. laudat et animi 
ma^/nificentiam. rell. liber^atem. m?<nificentiani y, magnif. uel muai Im. corr. magnitudinem b. 
rell. magnilicentiam. liberalitas et mmiificentia propriae hic et sollemnes sunt uoces. eius 
animi 2. 8) Lemma Auaris posui. — id om. r. recipirait codd. et edd. Q 'lewiter corr.' i. 
lewiter inculc. incipiant. cum enim non rationem hic exprimit , et aliae sunt terrae, quao non 
sunt auarae. sunt autem auarae, quando non ampliato reddunt fenore, quod in se receperant 
siue recipiunt. Item Q 'leniter corr.' ampliatewn contra librorum auctoritatem. unus enim tan- 
tum r habet auipli09'e , rell. ampl/rtto. conf. Plin. H. N. XVIII, 17: cum quinquagesimo fenore 
messes reddit exclitas soli. Prop. III, 1, 22: duplici fenore reddit. simplicior esset sententia: 
cum quod in se receperunt, non ctc. fen. Ay. rell. foen. 0) Arg. autem, om. ahditum, Aybl, 
rva. autem om. mfh. peccun. b. 11) in wsimi hxQyint AybRI2G,r addit: conuersae. rell. in 
usu fuerit. r&AAit 1. reddc^ mv. 12) pecunia cveuit A. et om. b2. 13) hydropi rCfh. ?/drop« 
y. idropi R. hydropas A. ?/dropixv' 1. 7(»/drop/ci mva. — nimietate omn. libri, nullus uehementia. 
14) intus C. uel uterus va. rell. intenus. potus desiderat — hahetur li. IG) quae ahsconditur 
el obscuratur cel. 2. Lammae. lama b. (\ma obsc. b. 18) usu om. R2,C. nec 1. rell. ne. mode- 
rato. hoc autem dicit, ne C. ne — luxuriam om. r. 20) id est in R. prolongato. id est, in C. 
id est im^enum tuum 'j.  unusquis(pie 2.  unusque vni.  uiuus r.   21) Proc. e7iim R,r. 


158 ACR. ET PORPH. COMM. 

qui pius sic crga fratrcs suos Scipionem et INIurenain fuit, ut cum spoliatis 
bello ciuili i)atrimonium suum ex intcgro diuideret, quod cum eis iam ante 
diuiserat. 

6. animi pnterni,   Quia paternum fratribus inpenderat amorem, 
5 7. agct.   Ducet per notitiam omnium (hominum). 

8. famu superstes. Quod boni facti fama perpetua sit nec pinna eius, 
hoc; cst, uolatus ad posteros solui possit. Volare enim famam etiam Ver- 
(jilius ponit, ut (A. UI, 121): Vama uolal pulsum regnis cessisse paternis. 

9. latius r. a. d. sp.   Latius, inquit, regnes cupiditatem uincendo, quam 
10 si per uniuersum orbem possesiones extendas. 

11. Gadihus i. Gades autem oppidum est iu Hispania a Poenis con- 
ditum. 

11. uterque Poenus. Aut, quia in parte Africae ponitur quidquid freto 
a Gadibus separatur, ideo utrumque Poenum dixit locis diuisum, uel certe 
l.j quia Carthago et in Hispania est, quam Spartariam uocant. 

\_uterque Poenus. Vterquc, id est, orientalis et occidentalis. Poenus. 
Africanus. Vterque autem Poenus, quia Carthago, quae egt in Africa, et 
Gades in Hispania a Poenis conditae sunt.] 

13. induhjens.   Inpendens, ut (A. IX,  163): Indulgent uino et uertunt 


1) sic om. 2. murcnam omn. libri mei constanter. ut III, 19, 11, ubi unus Beru. C. in epi- 
graplie myvcnum habet, et Satt. I, 5, 38. nmneram lapsum calami adfert Q. mv liabent murenam, 
non mamurram. 2) ut cum spoUatl bello ciuili Juissent ex integro patr. suum diu. R. rell. cum 
spoUalis. 3) 7ion ex integro r. iam om. 2,r. a?itea rC. boiia sua ex integro aequis partibus cura 
eis diuiserit cum quibus etc. C. Q tacite inculc. de integro. ex int. omn. libri. 4) hoc 
scliol. Q plano omi.^it. Qm'a '[. qucxZ C. rell. qui. ^«penderat y- impenderei A (inp.) R2,r. 
impende?'/< Cmvafh. animum et ani. C. 5) notiti«s AG,a. noticias rv. noticia?» y (?) fh. — 
hominum om. ARl2G,rvc. G) pania A-j'. cimf. ad II, 20. 7) \\o\untas r. solui posuit AY,rva. 
ut non \iossit solui i. diuidi 2. solu/< possit mfh (typ. err.). — uohire etiam famam b- 
etiam uerg. AYR.r. et uerg. lG,a. ut uirg. mv. Virg. etiam fh. 8) ut fama AY,r. — «jaternis 
Y. parentis Aih. rell. paterwis. Paternis uerbo addunt l,mva: Idomenea ducens. 9) regnas 
in lemm. omnes libri. regnas cup. A^br. rell. regnes, 11) Gaudes 'j. r/adibas iu Hor., gnddi- 
bus in scholio. conf. Carmeu II, 6, 1. autem om. R2. opere, om. a Poen., b. 13) aut om. 2. 
ideo AYbR,r. ideo quod mv. ideoque afli. Q totum schol. uucis inclusit, uerba eius 'non geniiina, 
certe corruptissima' putans atque ad schol. seq. pertiaentia. Minime ; hoc schol. libri tamquam 
genuinum tuentur , alterum ex singulis glossis est compositum. Posui lemma uterque Poenus 
et jiro aut Gad. scripsi a Gad. reliqua sunt per se clara. Ponitur om. y- quiciquid A. rell. 
quicq. 15) spart.an«??i R2. spartaciam mva. spar?/ta?-iam r. spartariam A^bl (G?). recte, non a 
Sj)arfa scd a spar</s herbis dicta. conf. Plin. H. N. XI, 8 cum XXXI, 8. Ad loc. diuisum conf. 
C: remotis. diuisis. H>) Similes glossae ad h. 1. leguntur iu C , altcra altcri adiuncta pcr ^l/d- 
ter. Oninia inclusa uerba om. A. uterque — sunt om. yRI^j™- Id est, oricntalis et occiden- 
talis africa 2. orientalis et occidentalis africam<s r, om. i. Id est, orlentis occideni/s et Afri- 
nus vafh. uterqne. i. orientis et occ. poenus. africanus y- Altera scholii pars uterque auiem — 
cond. sunt ex Porph. prodiit. 19) inp. A. crai/icres 1. Act. rcll. craieras aenos A. ahen. edd. 
crat. ae. om. y-  >chul.  (jni.  b. 


IN CAPvM. IL 2. 159 

carteras aenas. dirns hydr. Jhjdrops siibcutaneus est morbus dc uitlo uesicae 
natus cum anhelitu Ibctido et inflatione turgcntc. Est autcm hydropico 
propriuni, ut, quanto \A\\B bibit, tanto phis sitiat.   Dirus. pcrniciosus. 

15. alho.   Pallcnti,  ut Vers. (Sat. 111, 98):  Turgidus liic epulis atque 
albo uentre lauatur.   DifFusus  enini  humor  omnc  inficit  corpus.   Scnsus  5 
crgo cst:  Sicut  sitis  nisi  aegritudine uicta  non tollitur,  ita cupiditas et 
auaritia non satiatur, nisi ante animo in sanitatcm continentiac reuocato. 

17. redd. Cyri s. Prahaten. Cyrus qui prinuis regnauit in Persidc. 
Prahates, rex Persarum, Cyri filius; hic a parentibus destitutus, regno pul- 
sus ,[est et] a Braehmanis philosophis Indorum susceptus et educatus est. lo 
Postea regno redditus magno iustitiae et continentiae documcnto gessit 
imperium. Alii dicunt ei ab Antonio ademptum imperium et pcr Augus- 
tum postca restitutum. Vult ergo ostendei-e, non, sicut vidgus putet, bea- 
tam uitam regnum aut diuitias facere sed sapientiam. 

18. dissidens. Discrcpans uirtus nec habens aliquid cum insipientibus 15 
et plebe commune. Ordo est: Virtus beatorum [, id est, sapicntia quae 
non est apud plebem,] id cst, dissidens numero plebis eximit Prahatcn 
redditum solio Cyri ct dedocet popuhmi uti falsis uocibus regnum et tu- 
tum diadema deferens uni et propriara laurum, quisquis [scilicet] spectat 
ingcntis aceruos inretorto oculo ; nani quasi ex superiori exponendo hoc dicit. 20 

eximit.   Eifert. 

1) succut. R2. — hydr. uva. hklr. y. yclr. Ab. subcut. AY,rva. succut. R2. sub- 
Cff7'«eus 1. — tiisicae y- uessicae R. de uit. ues. iiat. om. 2. 2) hydropicMwi blt. ^hid.) 
3) l)ihit YRl,rvm. bibat b. rell. bibert^ 4) hic A^R^ (G?), va. rell. hitic. 5) amor («mor, 
cum imiida Epod. XII, 10 ut uet. Ambr. habet) Ab. 6) ergo om. 2. ac si diceret. 
Sicut Rl,mva. — ^^elUtur A (Hor. pellit.). rell. foUitur. 7) insnnie/ite 2. 8) Cyrus — 
Perside om. b. Cirus A. — praltaicn A'(, ut Bem. K. AC. Parr. Bcp (p/tr a 2 m.) phraa- 
ten A in Hor. , fh. phrahaten rva , ut Par. H. Bern. B. Frffharten R in Acr. , rhrahaien in 
Porpli. Ilabetur autem hoc uocabulum iu numero eorum, quae in nounuUis codd. cum spir. 
asp. exarata apparent : p"ra"ates E in Epistt. I, 12, 27, ut 'oram Angl. 1 (Graeu.). 'ydram 
Angl. 2. "iliti*a Harl. 2. profea Suecouat. scit^as P. 'orreo Regin. 'aut pro haut Par. C cy- 
t"ara B. tre"icia. raefus. 'edera Bern. C. bacc'abor. pro*ibete. "oratius y ^tc. 8) persirfae A. 
Persidff G. 9) a reguo b. et om. A^b^. iragmawis AYl,afh. bragma^/A' b. pi-agmannis G. ^rag- 
manis R. pragmenis mv. ab Aragnianis r. philosof. A. bracAmanis Q. poste regno A (postV). 
11) regnum et adeptus 2. deductxis mv et R (phil. iteruni susc. et ded.) eductus 1. edocatus b. 
rell. educatus. est A^^. rell. om. 12) inperiura om. A. imp. esse 2. 13) omn. libri puta<. 
posui putet. conf. utatur ad u. 20. male v: (iion sicut uulg. putat). In y scholio praemissa 
sunt liaec: prahaten] Ordo est : prahaten eximit numero beatorum. uirtus dissidens plebi i. 
sapientia quae uon est apud plebem. || Sensus est. prahafe qui in regnum Persarum ccmstitutus 
est non est iu uumero beatorum sicut uulgus putat. nec enim regnum aut diuitiae beatum fa- 
ciunt (Porph.). 15) Ex lemmate nirtus sustuli et post dlscrep. posui cum R2,r. Ordo — dicit 
om. A. 16) Verba uueis inclusa om. y hoc loco, quippe non ad Ordinem spectantia. Vide infra 
glossas. Eodem iure omisi insertas glossas ex 2 : uocihus i. laudibus. dedocet i. dehortatur. 
^ro^viamque laur. 2. uni propr., om. ef, b,r. propriam atque laur. R. 20) ex Rl. et r. superiori 
R rell. superiorff. — hic v. Aicat b.    21) effert. oni. y'')!'- eximit. separat Y et C , qui addit segregat. 


160 ACE. ET PORPII. COMM. 

20. dedocet. Detlocere cupit [desuescit] aut dissuadere populo bea- 
tum dicere eum, qui diuitiis utatur, aut certe loqui falsum propter hoc, 
quod factione eiectus Prahates regno sit. 

22. propriamq. kmrum. [Lauriim'] pro laurea, hoc est, speciali gloria, 
f)  quae non uirtuti exercitus sed prudenti(s) continentiae debetur,  perpetua. 

19. inretorlo. In reflexo (i. non reflexo?) a iustitia uel a continentia 
ocnlo ad cupiditatem. 

PORPHYRION. 

10 Nullus a. c. e. a.   Hac  ode Sanustimii Crispum  adloquitur,  equitera 

Romanum, Augusti amicum, qua liberalitatem et munificentiam animi eius 
describit, [Iste Salhistius historiographus fuit, contemporaneus Vergilii 
et Ciceronis; huius uxor Salhistio nupsit, unde Quidam dixit, quos ascen- 
derit per gradus eloquentiae, primum nupta Ciceroni eloquentissimo, pos- 

J5 tea Salhistio nihih) minus perito.] Argentum autem abditum pro pecunia 
recondita in thesauris dixit, et est sensus: diuitiarum splendor nulhis est, 
nisi honesta ratione feriunt in usu. 

2. inim lamnae. Lamnam pro rudi et infabricata materia dixit; per 
quod  significat,  Salhistium  non libenter habere absconditas  et  sine usu 

20 diuitias. 


1) desuescit onin. libri. clesue/«cit quocl Q cuni C substituit, non tutius est quam de- 
sucscit. Illud apud Tertull. de Pallio 4, hoc apud Non. 2, 199 occurrit. 2) aut om. b. dedoc. 
cup. i. e. dissuadere pop. 2. popu?«M omn. fere libri. scripsi popuZo (Porph.) oum ARG (corr.) 
et (aut desuadere popu?o) r. dissuarfere Ay. — utttur AybRr, r. rell. utatur. couf. u. 17 \mtet. 
3) pro hoc AbY (rasura). rell. proj)ter. p»'0&ates recor/noscit b. et phrahates signo sit r. 4) lau- 
rum om. Rl. speciali om. 2. 5) perpetua deb. AyRl^jV. b om. haec extrema scholia. dis- 
tinxi post dehetur, ita ut perpetua sit iim i. perpetua (Porph.). prudent?ae cont. R. 6) i«r. 
AYRlG,rmv, ut uett. codd. Ilor. omnes. icr. afh. Haec uox uni Iloratio usurpata explicatur 
per inreflexo, quae non latina est («Vrefl. Cafh) neque inflexo AyR2 pro inflexibili. Hinc non 
reflexo proposui. reflectere uisus, c.aput diccbatur pro (Zetorquere, c?eflectere oculos, caput. C 
addit: inconcupiscibili animo. Ilinc non adscquimur, cur (l inclusa uerba omiserit , ne uerbum 
quidem dicens. At enim uero haec Acronis cxplicatio esset ridicula teste etiam Orellio. uam 
non oeulo firmo, ^y^vj.).txi\) jjXoa-jpio (Synes. p. 54) siue d Tcve; [jXE-ovTt, sed jj.rjOC(|j.w; EAxctaevo) 
TTpo; T/jV o'.fiv TVi ypuoiou (nou iniiidente. Porpli.) .sapiens thesauros intueri dicendus erat atque 
dictus cst. Glossae cx y et A: u. 1. cuh>r. utilitas '^. u. 18. hGaiorum, sapientimn y- "• ^ i- 
morbl. sitis A. 

PORPIl. Ode XLI. Ad Crispum Salustium R. 15) Sall. cri.^p. adloq. M. crisp. sal, 
adloq. 112. rell. Sall. siue Sal. Crisp. cq. rv. Aug. om. alloq. 11) liiertatem mr/ynif., om. et, 
r. rell. liber«//t. et m«^nif. conf. schol. ad u. 5: liheralis in fratus, et Acron. 12) descn"6j< 
M.VR2G. rell. descripsit. Iste — pcrito oni. codd. et rva. Fabricius (fh) additamentum induxit 
absone fictum et consareinatum. 15) autem MRG. oni. rvafh, lemmate posito. conf. Acr. <esaur. 
M, qui aliquoties in (iljliquis cnsibus habet thcHsaur. , quod reicit Seru. ad Aen. I, 359. 17) 
fueriwi M1{2G. fuer/< rvafii. 18) Lami'na»« R. Lamna»j M. rcU. lamna. — dixit MRG. (Acr.) 
rcll. ])osuit.   19) signif. salhist. wm lib. MAR2(G?).   sign«/ non lib. ,  om.  salhisto, rvafh. 


IN CARM. II, 2. 161 

5. uiuet extento P. ae. Proculeius, eques Ronmnus, aniicus Augustl, 
carissimae pietatis erga fratres suos Scipionem ct Murenam iuit, acleo ut 
bona sua cum liis aequis partibus diuiscrit. quia [illi] bello ciuili erant spoliati. 

uiuet extenlo P. (icuo.   Ecce, inquit, Proculeius,  qui liberalis in Ira- 
tres suos fuit, aeteruam sibi per hanc pietatem memoriam parauit, et per  5 
omne aeuum fama eius extenta est [, per quam semper uolat]. 

7. 8. illum agel pinna m. s. f. s. Sic intulit poeta fama superstes, 
quasi fama illum agit (id est, diuulgat) penna sua, quae ab illo non sol- 
uitur, nam semper uolat. 

9. latius r. a. d. sp.   Latiu^,  inquit,  possideas auaritiam animi com- 10 
pescens, quam si per continuationem ex Africa in Hispaniam possessiones 
extendas. 

11. Gadibus i. Gades oppidum est in Hispania a Poenis conditum. 
IJterque Poenus ergo ait, quia Carthaginem sicut Gades Poeni con- 
diderunt. 1.5 

15. et aquosus a. c. l. Bclla conceptione aquosus languor uopoi'|» di- 
citur; albmn autem corpus pro pallido dictum est. 

17. redditum C. s. Prahatcn. Prahates, inquit, qui in regnum Persa- 
rum restitutus est, non est in numero beatorum, sicut uulgus putat; nec 
enim rescnum aut diuitiae beatos faciunt. 20 

Cg7'i s.   Regno Persarum a rege Cyro, qui primus in Perside regnauit. 

1) \'mlt M utroque loco. G altero tantum. rell. Ymet. exteucto r (bis) v (semel). 2) carissime 
M. carissimfle R (c7;ar.) 2,r. rar. vafli. seruaui carissimae i. e. maximi pretii. uulgo dicunt 
pietatem maximam siue summam. — fr. suos. etiam Scipionem in memoria fuit r. Mamurra.va. 
muneram G. murenam MR,afh. conf. aclnot. ad Acr. 3) his M2 ,rvafh. om. R. Quinculc. eis. 
— quia illi bello MR2G,rva. qtiibus illi m bello fh. prociuita Jiis superfluum est illi. 5) exis- 
tit fh. rell. fuit. 6) omne?« G. rell. omne. — Per quam semper uolat omn. libri. uerba per- 
quam inepta et plane aliena. Aut delenda sunt aut sic corrigenda : perpetM» i' mperst. p. uolat. 
Sed lege schol. subsequens. Fabricius (fli) inter duo haec scholia posuit nouum lemraa et 
scholion : Notus in fratres animi paterni~\ Id cst habens animum pateruum in fratres, et est noua 
figura. Sensus est: Ecce etc. rell. om. 7) Diflicilo hoc sclioliou sic emendandum est : Sic 
intulit fama su]iei'Stes poeta: quasi fama illum agat penna sua, quae a millo soluitur, nam ae- 
uum peruolat. Q adscripsit haec: 'agit penna m. s. cod. aget solui metuende penna Edd. Cete- 
rum ne hic quidem mihi ipsi satis facere potui emendando.' At uero Asc. et Fabric. scholii 
partem iam correxerant , ille : quae ab uJlo non soluitur, hic : quae nunquam ab ullo soluitur. 
quae ab illo non solu. R2,rv (G?). non om. M (Halm.). p/una M in lemm., in schol. : penna. 
piuua uet. Bern. K. ■(■ et A (2 m corr.). Sie iut. f. s. (= fama superstes) poeta quasi M, ut 
rell. 8) id est, diuulgai f. id est, diuulgato h. rell. om. ; agat a. 11) ex aphrica in hisp. 2G 
(afr.). ex afr. in spauiain M. ex afr. in italiam. rell. in Hisp. a Libya (alib/a v). 13) Gades 
om. M. Gad«s R. — est om. rvafh. 14) ga.them M (_Gadibus in lemm.). gade r. rell. gades. 
16) langor R. leug?/or Mb h. I., laugo?- ad Epod. XI, 9, uterque eodom in const. 17) est om. 
M. 18) prahaten MG (corr.). ;j/irah. R,rva. Phraaten fh. phamt. 2. — inquit om. 2. 19) 
const. Y (Acr.). non est MR2G.rv (sic!) non in nimi. est beat. fh. alt. e6'( om. a. 20) tacit a. 
i3.ciunt.   21) regnMHi M. rell. regno. primw^ oni. R,rvafh. — persic?» MRG. persja 2. rell. pers/Je. 

HAUTUAL, ACK. ET PORPH. 11 


15 


162 ACR. ET PORPH. COMM. 

18. disnidens plehis n. heatonim eooim. nirt. Ordo est: Prahaten exi- 
mit numero beatorum virtus, || quae plebi[s numero] dissidet, || lioc est, 
quae uirtus, id est', sapientia non est apud plebem. 

20. popuJumq. f. d. itli.   Dedocel  pro  dcdocere  cupit  i. e. dissuadere 
5  populo beatum dicere eum,  qui regnum  et diuitias possideat,  quia falso 
lioc dicatur, solummodo illum et diuitem et regem et securum esse adfir- 
mans, qui diuitiis alicnis non inuideat, nec eas concupiscat. 

2'2. propr. l   Laurum pro laurea,  ac per hoc  gloriam intellegamus, 
propriam autem perpetuam. 
10 19. oculo inretorto.   Hoc est, oculo  non inuidenti [id est, animo non 

concupiscibili]. 

CARMEN II, 3. 
ACRON. 

Aequam mem. r. in a. seruare mentem. Aequalem, inmutabilem. Me- 
mento. Id est, babens moderationis propositum semper in animo, ut in 
aduersis talis sis qualis in prosperis. 

[^rehus in a.   Aduersis et difficilibus.] 


1) Prahaten M etc. xit supra. Oi-dinem et alteram partem scholii sic constituerim: 
Trahaten e. luim. be. uirtus dissidens plebi. u. 18. Vivius dissidens pkbi~] hoc est, quae nirtus 
i. e. sapientia, non est apud plebem. Post uerba uirtus dissidens plebi, quae iam Fabr. in ordi- 
neni recepit, eodem tamquam lenuna repetiui pro uerbis quae plebis numero dissidet, quae sic cor- 
rupta iu codd. et edd. leguntuv. 5) populo omn. libri. conf. Acr. 6) hinc fh. rell. om. hoc. 
dicitur om. codd. et edd. (et v!) praeter G, teste Q, qui habet dicatur. couf. aga< u. 7 etc. 
8) ac MAR2G. rell. om. iutellegamus M (G?). intell/gamus AR2,rv. intelhganus afh. 10) in- 
ret. M. in ret. rv. ren. irret. id est 2. Quac uncis inclusa sunt , Fabric. ex C induxit. 
rcll.  oni. 

ACKOX. A inscriptionis loco metri uotitiam habet. Paranelice ad dollium b. Parane- 
tice immo sj-niboleutice dellio YBcpCH etc. Paranetice. simboleutice. dellio. dellium alloquitur 
arfque cobortatur eum ad equitatem animi et uoluptcm (sic) qin (quouiam) mors sequutura 
obnubet onmes. ER (uohqttatem — secwtura). Parau. immo simb. ad ioUium Bern. B. Ad del- 
lium.   Odo XLI R (Acr.)   Ad  G'ellium et moriture  GeWi Comin.  Cruquii. 

IG) Cum Acron careat iu omn. fere libris .irgumento, suspicor ipsius esse illud , quod 
codd. Horatii ER exhibent: Dellium alloq. — omnes. Venerabilis cod. E plura Acronis scholia 
ad Carmina continet. 2 habet hoc: Alloquitur de/iuni qui nesciebat habere modum. (juia nimis 
prosperis eleuabatur  et  aduersis  deprimebatur. -Cquam A.   Aequam  memento. i. aequalem || 

immutabifc habens semp. raod. propositum, om. in animo. mv. in mut. •^,r. lam habens A. Id 
est om. R. habe IG. ita ut habeas CQ. i. habea« R,r. rell. i. \\a.h(ns. in animo om. Rl,mva. 
propositum om. y- mod. prop. semp. in an. A,r et R (om. in au.) hab. semp. mo. in y. i. e. 
habeus mod. prop. semp. in arduis et in aduersis mentcm dico tcmpcratam ab insolenti i. in- 
raoderata laetitia seu iuconsueta 2. habens semp. mod. in an. prop. fh. 17) itt in adu. A. /. 
xit in adu. r. /. in adu. R,mvafh. (jualis esse, soles in prosp. R. schol. om. b. 19) gl. in fh. 
rcll. om. 


IN CARM. II, 3. 163 

3. ab insoknli tempemtam. [Insolenlem laetiliam tlicit] immoderate 
laetam, siue insolenti inconsueta. [_MoritnreC\ moriendum cuim cst, seu 
tcnax seu largus uixeris. 

6. in remolo gramine.   in secreto loco. 

7. reclinalum hearis.   \n bibcndo ]"esupinum  ct  soluto  a curis animo  5 
bcatum te feceris. 

8. interiore n. F. \n interiori enim uina seruanda reponuntur, quibus 
ad uetustatis indicium et tempus, quo conduntur, adscribitur. 

1). quo pinus ingens. Quae magnitudine sua amoenitatem potantibus 
praestet. lo 

albaqnc pop. Intcriora enim populi folia alba sunt, ut Verg. (VIII, 
276): [Herculea'] bicolor cum populus unibra. 

10. umbram Itosp. Id est, refugiuni propter aestum epulantibus gcni- 
aliter praestantes. 

consociare.   Condensare et opacam facere. 15 

11. obliquo.   id est, flexuoso.   fugax.  cita et celer. 

12. trepidare. Festinare, ut (A. VIIII, 113): Ne trepidale meas, Teu- 
cri, defendere naues. 

13. huc. Id est, ad nemora [et] pinus instrumenta conuiuii et uo- 
luptatum parcntur. 20 

breuis. Genitiuus est. Breuis autem cito transeuntis et temporalis, 
ut ipse et superius (I, 36, 16): breiie lilium. 

1) inclusa temere ineiilc. Q contra librorum auctoritatem. nam quid sibi uoluut 
uerba laetltiam laeiam? laeiam pertinet ad mentem et inconsuet. ad insolenti , quod interposui, 
cum inconsueto scribendum esset, non inconsuetam. Lectiones codicum uitiatae sunt. imm. laeta 
siue inconsueta R. rell. inconsuet«??i, ort. ex laetrtw. niens dici nequit incousueta. 2) mori- 
wndum R. rell. moriendum. moriende/s y. mowendum r. 3) uixer/< A-c- rell. uixens. largius h. 
4) in secr. loco Ay. rell. om. secreto nemore C (I?«co?). in secessti nemoris Porph, 5) Hoc 
schol. plane om. Q. resupinatom R. sohitum 12. rell. sohito. beatum te A2. rell. te be. 7) in 
om. 2. interiore AyR in lemra. interiorj in scholio. — seruanda ARl,r. rell. ?"eseru. uina 
enim 2. 4) iwi.. mv. temp. comUtuiii mva. rell. qno condimtur. 8) acZscr. AR (aiscr.) rell. ascr. 
2 addidit: i. e. interiore uino p/talern« notato. 10) praestef ARlG,r. rell. praesta^. 12) Herc. 
om. AYRl,r. 11) Id est A. rell. om. 13) gemeraliter AYRG,mva. totum scliol. om. b,r. cum 
fh recepi geniaViter u. ad e^ml. pertin. ut Apul. Met. X p. 246 : otiose ac satis genialiter — 
grand. ill. calicem uno haustu perhausi. epulaiitihus om. 12G,mva, ut u^idetur propter antec. u. 
2iotantibus. C : refug. ep. prop. aestum, (jratum et delectabile. praestos A. prestans 'j. prestan</s 
R. scribendum est praestanfes, sc. ;;m«s et populus. rell. codd. (G ?) et mvafh Q : praestanfe?«. 
15) densare 2. IG) i. flexuoso Ay. rell. om. Cita et celer A^C (citws) rell. om. trepidare 
RI. uiri l,mva. couf. schol. extrem. 19) liuc uiua] hwc est htc A. hoc est hwc b. h?c est R. 
rell. id est, ad nem. id est om. r. Cum una pinus tantum dicta sit, et uncis inclusi. tale 
nemus — densum arljoribus — piceis frondibus atrum in Ouid. Met. X, 140. Fast. VI, 9. 
Her. XII, 67. ad uoluptaie?» 2. 21) genus 2. rell. geniiiuus. 22) br. autem et cito R. br. et 
cito 2. br. aut cito r. rell. br. autem cito. temperate r. temporamae C. rell. temporalis. Posui 
et superius pro stipierius. Et br. omnium librorum, cum in Hor. sic legi nequeat. Neque superius 
et: br. lil. ferri potest.  ut sup. dixH:  br. lil.  C. 

11* 


1G4 ACR. ET PORPH. CO^IM. 

15. (han res  et  aetas.   Res  patrimonium.  [et]  aelas  imientas  apta 
laetitia. 

16. sor. fila Ir.  Quae mortis admoueant et mincntur; ideo [et] aetra. 
Verg. (A. X, 813): extremaque Lanso Pareae jUa legiint. 

T, 17. cedes coemptis s. e. d.   Omnibus  diuitiis  et  amoenitate  [nisi  in 

usu sint] carendum morte dicit, ut luu. (X, 172): Dum tamen a ftgiilts 
munitam intraiierit urhcm Sarcopliago contentus erit, et Ter. (Hecyr. III, 5, 
11): nixit dum nixil hene. 

19. exlructis.   Compositis, ut (A. VIIII, 325) : qui forle lapelihus altis 
10 Exstructus t.p.p. s. In allum div.  [In altum mare iactis operibus et extructis 

in altuni] . . acdificiis [potietur]. Haec est || conclusio || sensus: cum diuitiis 
U8US non fueris tuis, relictis heres utetur. 

20. diuesne pr. nal. ah Inacho.  Nihil intercst post mortem, utrum di- 
ues  ct  generosus sis an  pauper  et  humilis geiiere.   Inachum autem pro 

15 nobilitate generis posuit. Rex enim Argiuorum Inachus nobilissimus fuit, 
a quo et fluuius, quia in ipso mortuus est, nomen accepit; unde et Ver- 
gilius pro nobilitate: (A. IIH, 371): Et Turno si prima domus repetatur 
origo Inachus Acrisiusque pater, et luii. (VIII, 134): De quocumque uoles 
proauum tihi snmilo [Jihro']. 


1) pro et iuii. posui aetas iuu. Res patr. 1!. reli. om. res. dum res. lioc est. pat. 
A. et oin. 12,r et actas'] lioc est iuuonfcs ap. Iaetiti«. A. etas iuuentws R2C. rell. iuuente. 
Seruaui et li. 1. cuni uet. cod. iuuentos coutra uulgare discrinien , ut ad Carm. I, 30, 7. 
3) mortes '(. amm. 2. — et om. 2,r. 4) iUia. laus et rocei legis R. laus eroyce legunt 1. 1. 
heroicae legis mva. ."3) amenitate/« -,'. 7) intraue?'ai 1. intraue?*i!S — cont. eris R. sarco- 
yago AY,r. contem/j<us b. G) uixit dum uix. be. A. dum u. u. be. by,r. c. u. be. uixit 
RlG,mva. 10) extruct?w YR,CaQ. R addit: toto ^jrotlabat pectore somnum R. 10 — 11) Verba 
iincis ind. continent emendationcm a Q factam ex G qui habet : iu altum maris iactis, 
ut R,va. opibus Y,va. rell. operibus. et om. G,mva. Miwtii actis '(. mari iactis fli. Ilinc 
Q Iterum ,emencZat': Aut alto mar/ id est operibus ant extr. Atqui apparet totuni schol. 
esse insanum ct niaximam partem interpolatum. mare siue mari iactis sunt uerba inepta, 
quippe orta ex mire factis siue mirificis, magnijicis. coiif. Caes. R. C. III, 112: mirijicis 
ojyeribtts e.vtrucla turris. Regum turres notae sunt ex Carm. I, 4, 14. Porph. posuit magnas am- 
l)lasque. hiuc C: composilis , maguis et amplis nt etc. est r. in al//*' edif. b. lam, mari sub- 
lato, duo scbolia coeunt in uiuim contracta : Compositis, ut : qui - i. altis, mirificis, magni- 
ficis aedificiis. jl/are u. glossa est a monacho nerbis in altum adspersa , iit operihus ex opibus 
et exstructis prodilt. r: tai). altis extructis in altum aedificiis. Po«etur. hic sensus est etc. 2: 
extructis compositis in altum edificiis heres. conclusio. sensus est. Similiter pro potietur. haec 
esl conclusio senstis in mvafliQ scribendum est: Biuitiis iwtietttr haeres'\ Couclusio. Sensus est: 
cum diuitiis etc. 12) lieres utctur AyR^^r. herefZes ute«tur mvani. heredes yrwentur C. 14) sis 
et gen. lG,va. fueris et gen. C. sis oni. rm. rell. et gen. sis. ex humK* gen. 2. — autcm 
om. A. pos. gen. 1. 15) Inachus om. R. 16) in quo mort. fuil 2 (loc. Verg. et luu. om.). 
quia — est om. b. 17) ut et R. — supremA IJ. repetetur y- 'reW. repetatur (report. b). cri- 
siusque  1.  acAris.  r.  srtcrj/iciYsque  b.  Dum  quoc.  y-  lil^i'o  '■'•ii- AjbRl.  sunie b. 


IN CAKM. II, 3. 165 

23. sub dio m. Sapra eniin inter diiiitias et domum dixerat, ideo liic 
sub diuo posuit pauperis mansionem. 

24. niJ mis. Orei. Inplacibilis, ut (Verg. G. TTTT, 488): Ignoscenda 
equidem, scirent si ignoscere manes. 

25. cogimur.   Compellimur, colligimur, ut (Verg. B. TTT, 20):  Tityre,  n 
coge pecus. 

26. uersatur urna.   Aut ubi fatum  et condicio  uitae  uersatur,  aut 
urna,  ubi  cineres  colligebantur ,  ut  Luc.  (VIIII, 68):  numquam plenas 
plangemus ad urnas.   Hic autem poetice  per urnam  quasi sorte ad mor- 
tem  ductos  rapi dixit,  ut  Verg.  (A. VI,  432):   Quaesitor  Minos  urnam 10 
moiiet. 

27. sors exiluru. Ideo sortem , quia urnam dixerat. Ordo est: Sors 
omnium exitura serius uel ocius et nos impositura cumbae in aternum 
exilium uersatur in urna. 

28. impositura.   Cumbae uide licet impositura  et  nos  sors  ut in ae- 15 
ternum dirio-at exilium.   Cumbae naui Charontis. 


*&' 


PORPHYRION. 

Aequam mem.  r. i. u. s.  m.   Haec  ad  Q.  Dellium  scripta  est  de 20 
amici aequitate;  subitis bonis non esse gaudendum nec  malis desperan- 
dum sed medium tenorem sequendum. 

4.  7.  moriture Delli s. m. o. t. u. s. t. i. r, g. p. d. f. r. bearis.   In 


1) dto uet. Bern. K pure, ut A in scholio. in Hor. AE, uterque dio suprascr. u). fli dio in lemm., 
diuo in scholio. rell. diuo. etiam M in Porph. 2) powit 2. paup. mans. om. 'j. 3) •(■■• ttictima nil. 
mis. orci. tusci licet uictima in\\. (tu scil. uict.). C: tu scil. ipse. liovchi m. orchus quiclem 
uett. otiam codd., ut B'^E, aliquoties habent, sed haec uox adspirationem non sequitur. — ut 
A"c,r. rell. om. 4) 7iaues '(. .5) colligimur A. rell. om. 7) tale est schol. in omu. libris. 
Unus r om. tiersatur in lemmate: Urna aut, et sic uoluit Q. 8) aut urna (i. e. ea urna) 
omu. libri. in qiia ciu. 7-eco»f?c'lKintur. unde Luca C, qui plenius et liberius schol. habet. 
9) forte V. Hic — iu'uam om. 2. dwcimur 2. rell. ductos. 12) sors. sortem dixit propter ur- 
nam. Ord. C. sorteui dicit 2. dixerat urnam , in qua sunt sortes 2. Ordo — urna om. Yj'"- 
15) c«<mbae A bis , etiam iu cod. Hor. , ubi man. rec. u in y mutauit , ut in Bernn. KC , Pa- 
riss. Bcp. in cp man. 2: tiel cimbe, in E: ct/mhae man. 1: uel cumhe. conf. Wagner. p. 422 et 
485. cymhae. uaui c«rontis. Cniibe uid. y- 5) imp. est enim nos 2. sors ut '(R2. rell. om. 
sors. extremum 2. rell. aeternum. 1(5) awxiliura in schol. , exi\. in lemmate y- naid carontis A 
(y supra) mv, n. cliAV. afh. RlG,r ora. glossam. totum schol. om. b. Glossae ex -f : u. 12, 
lympha. aqua. 13. kuc. iiluc. 14. anienae. delectabilis. conf. C: amoenos. delectabileis. hinc 
Glareanus: Et nimium breues. Flores amoenae] Acro breu/s genetiui casus esse putat, uerum 
ipse amoenos legisse iTidetur, quod non displicet , quaraquam et Iiaec lectio beue habet.' 26. 
serius o ius. sero enim an mature moriaris. explebis sortem.   27. sors exitura s.  est. 

PORPH. Ode XLII ad q. dellium R. 20) delium rvafh. rell. deiVium. 21) delli 
— deli. 


166 ACR. ET rORPH. COMM. 

hoc causam ostencHt, cur aequo animo uiuendum sit, quoniam scilicet mo- 
riendum est, et  si lasciuus  et si largus uixeris.   Seu te hearts: in remoto 
gramine, hoc est, in secessu nemoris; rcclinalum autem, id est, resiipinum, 
recumbentem, ut solent, })ui securiores et sokito animo hoc faciunt. 
.") 8. interiore no. Fa/.   Hoc est, uetustiore, quoniam interiores lagenae 

solent esse, quae prius stipatae sunt. 

11. 12. quid (?) ohJiquo hih. l. f. tr. r. Subaudiendum: si ca non 
utimur, et est totum amabiliter dictum. 

13. Iiuc u. et ung. et n. hreues fl. a. f. i. r.  Huc scilicet, ubi umbram 
iu hospitalem consociant pinus et populi, et ubi lympha fugax obliquo labo- 
rat trepidare riuo. 

15. 16. dum res e. ac. e. s. f. tr. p. a.  Hoc est: dum est et unde., et 

1) inoriMndum MR. vell. moriendum. 2) et si — uixeris omii. libri. male ideo quod si 
repetitum est. melius epset: etsi lascinus et largiis uixeris. £t si lasc. et larg. uixeris rva. 
Sed prior sententiac pars desideratur , hinc legendum uidetur : siue maestus (tristis) et tena.r, 
siue lascinu.s et largus uixeris. Q: ,de lasciuus u. duhito ; iure expectas et si in lacrimis seu 
simile aliquid cum maestitiae significatione.' propter disiunctionem sciitcntiarum siue opus est. 
— Seu te in remoto gramine hoc est M. rell. om. te. Q///cum G totum lemma seu — heat-is re- 
petiuit et in rem. gr. hoc est. Equidem propter te addidi heavis. 3) swccessu fh. 5) quum 
M. rell. quoniam s. qin. lagynae M. rell. lagenae. 6) Quid ohViqiio M. Quid? obliquo C in 
lenim. et in Hor. Rell. libri Acronis: quo obliquo. Inter codd. Hor. uet. Bern. habet qd , su- 
prascr» i, (Or.) et Parr. AB pure, ciC quo iu rasuris ita ut quid a 1 m. scr. fuerit, y. quo uel 
quid, ubi uar. lectio uetustior iudicanda. E: (iu///o, o pure, non d, e lit. erasa. 72am///is. quo, 
cum rasura et glossa: s. et D. (G. Hermann. : Cannisque et). Haec gl. interpol. et in omn. fere 
recc. codd. saec. XV inrepsit. Sic quo inde a saec. X ex glossis ad u. 9 (Qtio piuus) : in illo 
loco B'^, in aliquem \ocumD, in codd. transgressum est. Ut coniecturae ad n. 9, Quor = cur 
Lachmanni Rh, Mus. HI p. 616, qiioi, id quod non bisylhibum est, teste Ritschel. Proll. Plaut. 
Trin. p. CXXXI, uel Quid, bis ergo positum, ut Carm. II, 16, 17. 18, omnino non opus sunt, 
sic in hac uetusta adquiescere possumus eaque belissima, lectione Quid, siue posito siue omisso 
interrogationis signo. Vestigiis Bentleii Ramosf/we et, Cuning. et Lambini Ramzs qua et atque G. 
Hermanni insistens Ilaupt. temptauit: RsLimnqtte et. Ego ipse aliquando, meam faciens uiam, 
scripsi : Ramis, uide: oblico (oblico hoc loco b et P, epist. I, 14, 37 Pariss. AER. Angl. 17. 
oblic?m III, 22, 7 et 27, 6 Bern. C. Par. E etc.) i. ueni, uidc, ut III, 27, 17: Vides quauto 
trep., nonne uides Carm. I, 14, 3. Satt. II, 5, 42. Videsiie ut Carm. I, 9, 1. Epod. IV, 7.) etc. 
Sensus autem est: Amoenum illum locum uide, umbrosam hospitalitatis scdem: lympha prao- 
terfluit. lympha , ut uita, fugit : utraque utamur ibique bibamus meum Sabinum, conf. II, 11, 
13 — 20. Sic clariora tunc uidcbuntur facta Porphyriouis uerba: Subaudiendum est : si ea non 
uliniur, et est tntum amabiliter dictum. Bcp luibent glossam ad u. trepidare: currere tremebuuda, 
scil. sica non utimur. Glossator ergo haec Porph. uerba ad tre^jidare u. rettulisse uidetur , ac 
si lympha tremebunda ex amicis petcret, ut inde aquam ad uinum haurirent. 8) amabiliter 
MAR2G. arf7n(Vrtbilitcr r. /jrouerbialiter a. «(/uerbialiter vfh. amahiV\\.CY iam II. Steph. in Porph. 
Emendd. p. 104 pml^auit. 9) huc scil. MR2G. huc] scil. ubi rv. id cst ubi afh. umbra MG. 
umbrr/w om. rv. popult om. libri. est pinus r. 12) In hoc corruptissimo scholio vv. DD. niliil, 
quantum scio , suspicati sunt uitii. Sunt autem uitia eius ita cmendanda. Primum quidem 
scribe contra omnium librorum auctoritatem pro absurdis uerbis Hoc est: dum est ei unde: hoc 
est, dum re.t secundae, uoces sollemnes Cic. Off. I, 26. N. i>. Hl. 36. Ter. Heaut. II, 2, 1. 
Deinde pro /«to scribc /-ata. quae, ut Inscriptt. ap. Gruter. n.  1  ct 2 p. 98 demonstrant , ip- 


IN CAUM. II, 3. 4. 167 

dum per aetatem haec tlecet facere, et dum fata permittunt uiuero, quac 
fila atra moriturorum tractant. Et Soronim /ila trimn p. a. Dum fi/a 
(ilra {friaiit?) 'Sororum' patruntur, inquit, pro eo quod cst: dum ipsae 
Sorores patiuntur, lioc est, Parcac, quarum fila sunt atra. 

19. et extruclis i. a. d. potietur lieres.   Hoc est, quas tu in altum ex-  5 
truxeris, ac per hoc mngiias amplasque feceris. 

20. diuesne pr. n. a. Jnacho.   Utrum diues,  inquit,  et  generosus sis 
an pauper et ignobilis, nihil interest. 

23. de gente sub dino moreris.   Sub caelo agas ac per hoc uiuas. 

26. oninium nersatur urna.   Poetice hoc, quasi sorte scilicet ducti ad lu 
mortem accersantur. 

28. impositura cuinhae.   Scilicet qua Charon umbras  sepuhorum per 
Acherontem in uheriora inferorum transferat; scihcet et hoc poetice. 

CAEMEN II, 4. 35 

ACRON. 

Ne sit a. t. a. p.   Adserit hac ode,  aucillae amorem domino erubes- 

sae sunt Deae, Parcae 'Sorores', gr. Moipoft, Hora. Od. VII, lOn. II. III, 49. XX, 124. XXIV, 
210, per quas, teste Vossio iiiEtym. 'uuicuique fatalis suae uitae portio obtingit, et quae apud 
Lyricos poetas, ut Piud. 01. II, G3. VII, 116. X, G4. Isthm. VI, 23, uaria distribuunt morta- 
libus s. 'morituris'' fata, nostro autem loco MGrpai iJavaxoto (Pausan. II, 11), quarum diuersam 
originem Hesiodus (filiao Noctis. cf. Cic. N. D. III, 17) tradit atque llomerus (cf. Hes. Scut. 
Herc. 254 sqq.). 1) dum est MAR2G,va. om. rfli. 2) uiuere om. 2. facta permittuut v. 
rell. fata. qu« fila M. rell. quae. 2) mortturorum MAR2G. mo7'tuorum rvafli. Verba Et soro- 
rum fila trium p. a. MR2,rv (lift'a-ter typ. err.) a. om. fhQ. 3) uide sitne add. tri?i7n u. ex 
Hor. inquic? M. 4) parcae MAR2G , rva. parce R. om. fh. quarum R2. rell. omnes quorum. 
Quod si uolueris seruare , numina u. post Parcae pouendum tibi esset. 6) amplasgj^e MAR2 
(G?),rva. amplas fh. exsfr. M. extructum in altuni. compositis , maguis et amplis etc. (Acr.). 
7) diues sis inq. et gen. an. — \\\(\mt M h. 1. 8) et om. r. nil 2. 9) diwo MRG,rva. d/o 
2,fh. 10) ducti MR2, s. ducti vafh (scilicet). s. dicti r, ad mortem ductos Acr. Q temere in- 
culc. absciue ulla auctoritate uel ratione electi, dicens: uide num recte reposuerim electi. Non 
recte, sodes. Euimuero ad edendum, ad pecuniam dispensandam eligebatur , numquam ad 
mortem. Ducere duplici potestate uerbum sollemne in sortibus. Iphigenia ad mortem ducehatur. 
Cic. T. Q. I, 48. conf. Nep. Phoc. 4. Sallust. ap. Seru. ad A. XI, 201: sorte ductos fusti ne- 
cat. Ex Cic. Q. Fr. I, 1, 3 patet, non dici sorte delectus: non tuo iudicio delectum sed quem 
sors dedit. 11) acc&rscmim MARtl, a)'ces«antur 2. alterumutrum om. rvafh. In uett. codd. Hor. 
arcessere frequentius quam accei-sere. conf. Acr. ad Carra. I, 27, 21. adi Kritz. et Gerlach. 
ad Sall. Cat. XL, C, ut uett. Gramm. aliosque hic mittam. 12) i'«pos. M,r. c?<mbae R. rell. aym- 
bae. conf. Acr. — cAarou omn. Iil)ri. conf. Acr. 13) iu ulteriorem riuum 2. transferai MR2 
G.  transfert rvafh.  poeticae ]M. 

ACRON. Ancillam amare crimeu non esse KA (inscr- Hor., om. non. inscr. supra scho- 
liis: Protreptice tetracolos). Ode XLII ad Phoceum R. Prosphonetice ad xanthiam sodalem 
genere foceum ancillam amare crimen non esse. '{. Prosphonetice alloquitur sodalem simm fo- 
ceum (phoc. R) mouens ne deserat concubinam cuam phillide appetens talem a qualis fuit xan- 
thia BcpCE (hic add. numerum IIII). Ad xancthiam traliptam ancillam amare crimen non esse 
prosphonetice letracolos b.   17) acfs. A. 


168 ACR. ET PORPH. COMM. 

cenduin non esse, et ducuin ponit exenipla,  quibus turpitudini datuni non 
sit in  amorem trahi [forma] captiuarum. 

2. Xanthia.   Xanthia aut cognoinen est aut praenomen. 
insolenlem.   Factorum  suorum  et  uictoriae  superbia elatum,  ut ipse 

')  superius (I, 10, 21): eocercitns insolens. 

3. seniu. Belli iure ancilla, ut (A. V, 284): Olli serua datiir operani 
haud ignara Mineruae. 

niueo colore.   Candido, digna amore, pulchritudine,  ut {Verg. B. V, 
89): et erat tum dignus amari. 
10 5. mouil Aiacem.   Innata enim uoluptate animus mouetur,  ct proprie 

motus libidinis est. 

Telamone natum. Ideo Telamone natum, quia fuit alius Oilei filius, 
de quo  Verg. (A. I, 41) et furias Aiacis Oilei. 

6. forma.   Specialiter forma pro pulchritudine ponitur,  ut (A. YIII, 
Jo 393): [e/] formae conscia coniunx. 

7. medio in triumpho. Aut in medio belli tempore aut in medio ipso 
proelio uacuum [illi] fuisse, etiam in pei-iculis, amare. Quod tamen ad 
emphasin posuit, cum animus [ipse] spe triumphi ad alium amorem in- 
cendi non posset. 

20 8. tiirginc rapta.   Aut Briseiden dicit  aut [Chryseiden,]  Chrysae sa- 

2) amore 2. forma (ex u. 6) om. R2C. captorum A. 1) noii est ilatum C. schol. 
om. b. Hoc schol. ex A','. rell. om. pronomeu A. Gl. iu b: binomis. couf. inscr. 3) 
schol. ora. b, (lui, ut -jC, habet glossam: superhtim (Por])h.). frtiorum 12, mv. G) belli iure 
AVjfh. iure belli RC. iure ciuili 2. bello, om. iure, lG,mva. — operum h. i. m. RlG,Cmva. 
rell. om. 8) candido -(R^C candida r. rell. om. amorc y- amon' A,r. Anwvis RlG,mvafh. 
amari C (ex loco Verg.). Ex locis Verg. similibus transsumere lectioues iu Acronem non niagis 
consentaneum esset, (juam e. gr. extremo scholio : festinauit — trepidare. pulcrit. i,m. ob pul- 
chritudinew C. niueo collo remou. b (1 m. corr.). 9) t«m R. 10) uolujitate 2. natura '(. in 
natwm r. rell. /wnato. schol. om. b. 12) r/jelaraon pater aiacis 2. schol. om. b. filius A. rell. 
om. 13) mli A. 15) et om. libri praeter fhQ. — coniux ^G. schol. om. b. 16) teuip. belli R. 
Aut raed. iu fh. 17) jjroelio R, recte. in medio sabello (sic) b. rcll. bello. in ipsa Mictona (ex 
Porph.) C. — datiuus illi feiTi nequit hoc sensu. absolutc dictum est uacuum fuit Tac. Hist. 
n, 38. Sall. ap. Gell, X, 12. uacuus amare dicitur ut Ter. Amlr. IV, 2, 22 : uacuum me esse 
ad narrandum. Hinc pro illi poueudum puto dicit. et iu r. rell. etiam in. />/«culis fh. piacula 
irae Liu. VI, 21. XXII, 9. rell. ouiu. pericnVis. utriimqiie displicet. pouereui proeliis (pliis) , si 
iu libris esset. amore b. 18) ipse tacite inculc. Q ante spe. om. libri. spe triumphi omn. libri. 
male. scribe: me. triumpho i. medio triumpho. in triumpho 2. 19) posse yb. poss!'< 2. tunc enim 
arsit, quando per triumphum minimc licerct C. amorem om. 1. uorti 2. rell. iucendi. ad e?jfasin 
•f. ad e»»phasin 1. ad erjfasi/w A. om. vm. ad emphas/s uim r. ao&xfjxaic Asc. repente ergo ex 
iuopinato? — per Emphasin hoc dietum est C. 20) briseidew A^b. briseide»» rvafh. briseida 
ra. brisidrtm 1. chryseidem va. chryseirfa — agaracmnoua — m. crise» Y^l^»''- ^"'^6" ^- crisi- 
dam 1. Chryseu i. Xpya/jV nou est scribeuduui, fiuouiam nouien Cluyseidis s. Xpucr^ioo; Asty- 
nome s. AiTuvojj.r^ erat. conf. II. I, 111. Eustath. ad u. 370. Hinc seribc : aut Chrysae sacerdo- 
tis, nou ucro ut 2,fh: auf (om. 2, recte ti. 1.) Briseidcin dicif , Chrysae sacerd. til. G: dicit 
aut Chryseidem sac.  liliam. 


IN CARM. II, 4. 169 

cerdotis fillam.   Scd magis Cassandra intellcgitur, quac linbuit sorte Aga- 
memnonem dominum. 

10. Thessalo  uictore.   Protorat  intellegi  Vyrro ,  sed  quia  subdidit :   . 
ademptus Heclor, Acliillem significat [tuissc]' 

11. t. fessis.   Scilicet longo bcllo.   Tradiilit fessis.  Veluti mortc Ilec-  5 
toris Troia sit tradita. 

leuiora. Inbecilliora, ut (A. VIV, 153): decimum quos distulit Uec- 
tor in anmim. 

13. heati. lieatos nobiles dixit; ncquc enim beati esse poterant, quo- 
rum erat filia captiua. JO 

14. PhijUidts fl.   Phyllis enim capta fuit. 

16. maeret. Quod ei nihil profuerit, ut seruitutem uitaret, tristis 
est rccordatione sui generis, ut (G. IV, 510): qualis ]iopiilea maerens 
Philomela sub umbra. 

19. auersam.   Abhorrentem fraudem  et pecuniam ,  ut  (A. II, 170): 15 
aiiersa deae niens  [_et  (A. I, 482):  Diua solo fixos  oculos auersa tenebat^. 

Potuisse nasci. ut parentum merita ex habitu et moribus colligat, sicut 
Verg. (A. IV, 11): Quem sese ore ferent quam forti pectore et armisl Credo 
equidem ncc uana fides genus csse deorum. 

20. Pudenda.   Erubescenda, ut  Verg. (A.  XI,  55) : pudendis uulneri- 20 
bus piilsum adspicies. 

21. integer. Castus et qui aut securus pulchritudlnem laudat corpo- 
ris, quia animi ante huidauit, aut certe de quo iam [etiam] aetas nihil 
obscenum faceret suspicari. 

23. trepidauit.   Fcstinauit, ut (Verg, A. IX, 113):  Ne trepidate meas, 25 


1) forte 1. quae s. a. d. habuit 2. set '(. casaudra b. 2) Potemt AyRIGC. poterjt 
r. rell. add. potw/t. Pwtant int. \mvrum b. pyrro G. porro y. rell. pyr?7to. mfuit y. fuisse 
om. Ayb.r. achillem s. signiticat r. Q tacite transp. fuisse signiluat. — ad achillem dirigit 
excidii causam C. 5) Scilicet bello longo y (glossa). Scholion : Vehiti — tradita. supple 
fh. s. longo bello troia sit capta 2. Lemma Tradidit f. interposui. schol. om. b. 7) \n- 
beci/iora A. 9) Beati. nohilis ueque 2. dicit 1. pMtot b. 11) inerat b. 22) nihil ei 
rmvafh. ei nihil AyR12. ei nil 1. profueriwt Ay. Qiiod — uitaret om. b. est AYbR12,r. 
rell. om. 13) uel qualis R. moerras A. merens yb^r. morens R. rell. m«eret. philome?i« mva. 
philome!« r. 15) fw/ersam A-,'l , Crmva, ut onines fere-^ett. codd. Hor. arfwersam fhQ et b in 
scholio. 16) et — tenebat om. AYb,r. Adu. deae metis b. adu. teuebat 1. 17) lemma pot. 
nasci posui cum Ay. 18) simi AyRl^r. rell. %i.t. 20) loc. Verg. ex AyC. rell. om. 22) qut 
aut YRG,rmv. qu2 Aaut b. qu/rt ut A. qum aut afh. certe cuius aet. nih etiam 2. etiani om. 
Ayb^r. suspicare om. 2. <\mm[\iagesimum lG,mv. quadragenarium a. rell. quinquenniis. sacrificare 
fli. rell. significare. Glossae ex y. u. 1. ^^««(/«ri. uerecundiae •,C. 7. arsit. impatienter amauit 
yC. 10. ademptus. morte ablatus •(. uitae, SMilatus morte C. 11. tolli. ad tollendum. 13. nes- 
cias pro nescis. 14. Jlave. pulchrae yC 22. fuge. desine yC. suspicari. s. proprii tori macu- 
latorem. conf. C : — corruptorem — . 


170 ACR. ET rORPH. COMM. 

Teiicri, defendere naucs. Octauuni aiitem Instriim quadraginta annos dixit; 
quinquenniis enini uoluit significare aetatem, ut Verg. (A. I, 283) : uentet 
lustris lahentibxts aetas. 

PORPHYRION. 

o 

Ne sit a. t. a. p. Ad Xanthiam Phoceum haec ode dicitur de amore 
Phyllidis, non esse domino ancillae afFectum erubescendum. 

2. prius insol. t. s. B. n. c. m. AcliiUem. Insokntem hic superbum et 
adrogantem accipe; alioquin insolens crudelis dicitur. Superbiae autem 
JO Acliillis VergiUus quoque merainit, cum de Pyrro filio eius loquitur ita 
(A. UI, 326): Stirpis AchiUeae fastus. 

8. arsit Atr. m. /. tr. uirgine rapta. Medio in triumpho, hoc est, 'in 
ipsa uictoria, capta Troia quaesita. 

9. 10. barbarae p. c. t.  Thessalo uictore.   Poterat  accipi  Neoptolemo, 
15 qui  interfuit  excidio Troiae;  sed  cum  subiciat  et ademptus  Uector ,  ad 

Achillem reuocauit omnem excidii Troiae casum. 

11. leuiora toUi P. Grais. Leuiora, scilicet facta, Pergama, id est, 
inbecilliora extincto Hectore. 

13. 14, nescias an te g. b. Ph. fl. d. parentes. Breuiter et decentcr 
20 tacitae anthypophorae occurrit. Nam cum Briseidem, Tecmessam et Cas- 
sandram, quae scilicet regiae puellae fuerunt, in exemphun Phyllidis ad- 
tulisset, necessario subiecit: Nescias ante g. b. Ph. fl. dec. parentes. Posse 
autem fieri ait, ut et haec regii generis sit, unde intellegere debemus, 
Pliyllidem captiuam esse; sic enim se habent et haec, quae subiciuntur: 
2.3 Regium certe genus et nepotes. 

[19. 20. sic lucro auersam p. n. m. p. Ideo dicit auersam lucro, quia 
non potuit pecunia corrumpi.] 

21. brachia et u. teretesque suras.  Eleganter cum puellae pulchritudincm 


PORPII. Ode XLIII. ad phoceuiii R. 6) Ad lantlnam foceum R. ad xantlu"«w iam phoe. 
rv. 7) /yllidis M. phill. rv. rell. Phyll. 9) atZrog. M. alioqum MR2,fh. alioqu/ (i,rva. — et 
crud. 2. 10) Pyrro MG. rell. Fyrrho. eius filio 2. 11) Stirps MR. 12) hoc MR. rell. id. 
13) Quae Fabricius (fh) adiunxit uerba: ex captiuis amica est, om. omn. Hbri. b: rapta. al. 
capta. 14) thesalo M. — Neoptoleuft/s afh. Neoptolemo« v. rell. ncoptolemo. subi/iat IM. 
l(i) achille» M. — catisam fh cuni C: ,ad Achillem divigit excidii causam.' rell. casum. 19) 
Verba Breuiter — parentcs non leguntur in rvafli, quippe per homoeotcleuton parentes neglecta; 
cruta autem sunt ex omnibus meis codd. et et G. — lu lioc tamen om. est tacitae, pro quo 
M tacitem antiiipofora. tacitrtC an^popiiorac AR2. briseidem MAR2. rfe/messam M. tecwessam 
AR2. ca.tandram M. fuenait A. fuerrtnt R2C. km-at M. fyliidii JI. ad\.\x\. M. 23) qiiod et afh. 
ut et MR2G. ut om v. 24) fvllide» M. sic se enim MR. rell. sic enim se. 24) subiliuntur 
]M. 26) hoc schol. om. MR2G,rva. Fabriiius (fli) ex C induxit: ,auersam. lucrum abhnrrcn- 
t eni , despicientem pecuuiam : quod ideo dicit , quia pecunia corrumpi non poteral. 


IN CAKM. II, 4. 5. 171 

laudaret,  nc  suspectus haberctur in amore eius,  adiecit:  Integer laudo, 
fuge suspicari. 

23. mius oct. tr. ae. rl. I. Gratc quadraginta aetatis annos se cx- 
cessisse ostendit. Octo enini lustra octo quinquennia quadraginta annos 
scilicet cludunt, quae aetas uidetur iani amoris essc alicna. 5 

CAEMEN II, 5. 

A(RON. 

Nondum s. f. i. v. Incertum est, quem adloquatur liac ode, utrum ami- JO 
corum aliquem an se ipsum; agit tamen, ut reuocet intemperatam mentem 
a cupiditate et [a] dcsiderio uirginis inmaturae. Quam comparat per alle- 
goriam iuvencac et a translatione incipit dicendo, iugum eam coniunctionis 
ferre non posse nec tauri tolerare pondus, ut designatione pecudis inliabi- 
lem monstret uiro, significans ita eam nuUo adhuc aetatis calore sollici- 15 
tari, ut (si?) soli esset ludo dedita. 

nondum niunia coniparis aequare. niunia. Obsequia legc debita, quod 
(quo?) uuh intellegi (ei nondum?) implenda uxoris officia. 

aequare.  Pari aftectu ferre, ut (A. VI, 447): aequatque Sychaeus amorem. 


1) iu amorem omn. libri. Accusatiui cmu ablat. saepi.ssime in codil. confunduntur. Iloratius 
haberi poterat suspectus in uel de amore, non in amom«. Q temere induxit amor. etenim de lan- 
dante poeta, atque de suspicione, in quam ipse per laudes incurrere possit, liis uerbis aperte agitur, 
neutiquam uero de laudata puelln , cums amur in Xanthiam suspectus uideri jynssit. 3) gratae JI 
more suo. grate A2G,rv. om. R. aet«5 a. aetafe mfh. 5) cbalunt MRG,r. rell. clawdunt. Reti- 
nui h. 1. cludunt, licet uerum sit ne unum quidem ex omnibus meis Horatii codd. in oeto 
locis hanc scripturam tueri. Neque cod. y ad IV, 15, 9 clusii habet , ut Vanderb. refert. 
Neque in Hor. ipso neque in scholiis quae ad unum omnia exscripsi, clusit notaui, atque in 
lemmate cla?<sit extat.  ~  umuv/s ]MR2G,rv.  amori afh.  aliflena M. 

ACRON. Non esse properandum ad uirginis osculum A (Hor.). Seholiis Acr. data est 
inscriptio de metro. Ode XLIH R (Acr.). Ode tetracolos per allegoriam non esse pi"op. ad 
uirg. osc. uero ad lalagen dicit y. Eutice ad sodalem per alleg. dicit (dici et R) omnia non 
esse prop. ad uirg. osc. ER. Eutice ad sod. Per alleg. uero dicit omnia ad lalagen uirginem 
cp. Ode tetracolos per alleg. non esse prop. ad uirg. osculum b. 10) alloqujtur 'jh. alloquetur 
f. 11) a'^it ARl,rmv (et Porpli.). a/f y et Asc. om. fh. tanien ora. 2. ■Agiiatum 2. G sic inci- 
pit : Agit dA^TjYOpr/.u); hac ode ut etc. Pro agit tamen scrib. uidetur Agitantem sc. mente , ani- 
mo, secum. melius quaai cKjit tamen esset agit autcm. a om. AyRjrG. 12) i/imat. A. distinxi 
post to^Zerare fh, ut K u. 4. inmaturae. et transl., om. a,AR. ea transl. b. 14) pecorii* R2. rell. 
"pQcudis. de signi^catione b. monsZraret Aybl2G, rell. moust»'ei. de,ugnaret u. s. Qum R. significaZ 
2. ita eam A. ea ita b. rell. eam ita. adhuc uullo y. ad lioc uulla r. aetatis colore A. rell. 
cal. aet. 16) Soli esset omn. libri praeter 2: ut s. (sclUcet) ludo dedita. interposito si locus 
sanus est. Q tacite incuk. sit. 17) quoc? omu. libri. deam implenda ux. offiiia y. de non im- 
plendo ux. officio AR2,r. de impendendo ux. off. 1. de impl. ux. oft'. , om. non, mvafh. officia, 
obs. le. deb., uxoris munus explere C. officia b. omn. schol. Scrib. uidetur: quod siue quo u. 
int. ei nondum imp. ux. officia.   19) eff. 2. aff. et tcirtute ferre G. Sschaeus AyR , Cfli. rell. Sicheus. 


172 ACR. ET PORPH. COMM. 

5. circa uirentcs. Circa ludos tantmii ; non adhuc nubilem sapit cora- 
pensare actatem. 

7. solantis. Recreantis, ut (A. VII, 495): ripaque aestus viridante 
leuaret.   [Verg. (B. VI, 46): Pasiphaen niuei solalur amore muencf].   Ordo 

r> est: Nunc est animus tuae iuuencae solantis grauem aestum fluuiis circa 
uirentis campos: nunc est animus tuae iuuencae ludere cum uitulis in udo 
salicto.   in udo.   aquoso et apto salicibus. 

8. Ludere cum uitulis.   uitulos pro pueris posuit. 

9. praegcstientis.   Praepropere festinantis. 

10 10. inmitisu. inmalurae.   [Quia omnes uuae, donec sunt liuidae, semper 

non sunt  maturac: sed auctumnus distinguet,  dum incipient maturescere.] 

10. 11. lam tibi liuidos distinguel a. r. Liuidos i. maturos. Per auctumni 
tempus et uindcmiae ad colligendum aptae, ac translatione maturitatem ex- 
pectandam demonstrat aetatis. 

].") 13. iam te sequetur.   Non est longum expectare aptam puellae aetatem 

et ad consentiendum faciliorem. 

currit e. f. ae. Adulescentia aut prona et labilis est [in multis], idcirco 
ferox dixit[, aut quae ferre ualeat uirum]. 

15. app. annos.   Pro uiribus et aetatis flore dixit annos, tamquam [qui?] 
20 per senium minuerentur. illi augerentur. 

17. Pholoe fugax. non ChJoris. Pholoes et Chloridis nomina pro exem- 
plo posuit, quae, dum ante uiros uitassent, postea obscenarum uitam elegere 
raulierum. 

1) schol. om. Ab. huV«?« 2. nam nub. non sap. comp. alt. 2, om. adhuc. comp. sap. 
l,mva. 3) refrigeranti:!, recr. C. ripaque — leuaretAyC. rell. om. Locus Verg. Pasiphaen etc. 
om. Arih. 6) uirentis R2,r , ut KAyBc) etc. 7) schol. ad in udo ex AyC. rell. om. Schol. 
ad I.udere c. uit. ex Ay. rell. om. C: uitulis. pro puellis, ut ; si ad uitulam spectes. 9) prae- 
propere fe.-tiiiantis A, ut Liu. XXVI, 23. couf. XXI, 42. Cic. ad Diu. VII, 8. X, 26. pregest. 
ualde gaudeiitis B. rell. omnes : properantis. crescentis (gestientis uohiptate Cic. off. I, 29. Lae- 
titia Fin. II, 4. insolenti alacritate Fin. V, 14 etc.). C: ualde cupientis, properantis, gliscentis. 
10) «nmitis Bco, Bcrnn. BC etc. iwnn. Ay. zMmature y- iwmatur^e A et Par. C. om. schol. 
incl. om. Aybr. imipient RlG,mv. rell. incipi«nt. 12) maturos Ay. rell. ora. liuidos i. nigros 
B. per autum?jM?« temp. r. et Ayl^. ut r. 13) ac 2. rell. om. a. Iranslatione RG. translatio- 
nem Ay. abl. et acc. saepissirae confundi constat. rell. licr translationem. 14) expectandMni A 
12,r. expentanfejTi R. rell. expectandam. aetatis um. 2. 16) et AyR^Gjr. rell. om. y habet se- 
quetur in lemmate, in glossa: iam te sequitur. proponit ut te sequatur. hinc sequatur in lemm. 
RG. aestatem ad cousentiendum C. 17)Qinculc. enim pro autem, quod omn. fere libri habent. 
scribendum aut cum 2. — idcirco y^R2 (iccircho) , r. rell. ideo. ferffx b. rell. om. ferox. 
18) quae onin. libri et recte. nam non ratio praecedit sed qualitas. Q propo. quia. in mulfis 
om. Y- ualef mva. rell. ualeni. C: Non adolescentia per se ad id prona est , ut uirum ferre 
ualeat. 19) tamquani illi per AYR,rfh. quia iam per ],va. quam iam per m. min. illi augeren- 
tur AYG,rmva. schol. oni. b. pro priore illi propo.sui qui siae qui tibi. illi augeYenXnv ora. fh. 
21) foloe Y '11 lenim. pho\oes et chloris nomina etc. A^. uir«»i K2. rell. uiros. exemplo omn. 
libri. Q ex C incul<-. cxempl/s.   22) ehgere R12. C:  — eosdem sunt ultro sccutae. 


IN CART^I. 11, 5. 173 

19. ut puro. Habens in sereno integrum lumen, ut Verg. (A. VII, 0): 
splendet trernulo sub lumine pontus. 

20. Gnidiusue Gyges. Nomen pueri pulchri clc Gnido insula Vcneri 
dicata, ut ipse superius (I, 30): 0 \cnus rcgina (inidis Paphiquc. Huius 
pueri formam laudat in carminc suo. 5 

22. follet Iwspites.  Aduenientes, qui sexum ex familiaritate non nossent. 

PORPHYRION. 

Nondum s. f. i. u. ceruice.   Hac ode dXhq'(rj^juS)z cum eo agit, inlia- 
bilem adhuc uiro j^uclhim perscquitur, quac hisus magls quam rerum ucne- JO 
riarum cupida sit. 

2. nondum m. c. aeq. Eleganter quasi de iugo fercndo loquitur, quod 
de coniuo-io intelleo-i uult. 

7. nunc fluu. g. s. ac.   Elcgantius dici non potest quam hoc dicitur: 
Fluuiis grauem solantis aestum, quod significat refrigerantis.  Solari aestum 15 
pro refrigerare gratissime dicitur. 

nunc in udo I. c. u. s. p. Jucundc perseucrat in allegoria cum uitulis 
dicendo, intellegi uolens cum pueris. 

10. lolle cup. inmitis uuae. Transit in^aliam allegoriam, inmaturae 
uuae comparans uiridem adhuc puellac uirginitatem. 20 

11. dist. aut. ruc. Hoc est nigrorem maturitatis uariabit. Videmus 
enim, racemos, cum primo nigrescere incipiuut, non omnes simul acinos, 
colorari. 

13. currit e. f. ae. et i. q. t. d. app. a.   Mira conceptio in eo quod est: 
illt annos adponet quos tibi dempserit;  sed  annos  hic  pro  uiribus  a florc 25 
aetatis accipe;  sic  enim  se  habet  sensus:  quantum  tibi  uergcnte  iam 

3) fliidius ue ge^ges M (Porpli.), ^rnidiusue g/ges AY,r. gnidiusg^ae giges R. gnidiusue gies 
H pure, B c. uar. 1. man. 2. uel gyges, cp corr. g/ges. Ciiidius ue gyges uet. Beru. K. gnidiusue 
gyges nivafii. 5) ut fonnam A. et formam "(■- i"ell- om. ut atque et. suo cann. 2. 6) adueni- 
entes A-;Rr2G,r. rell. aduenas, qui A^Rljr. rell* qm'a. — familiaritate A7l2G,r. familiaritateni, 
om. ex, R. rell. similitudine.   noscent r. 

PORPH. Ode XLIHI. R. 9) ceruicae M. allegoricos libri. 10) ^erseq. M2,rAafh. pros. 
R (G?). 12) quasi MAR2G. rell. qida. 14) Elegantius — dicitur A2G, in quo om. est hoc. 
Hanc partem om. ilR.rvafh. 16) refrigerantis. solantis aestum. Solari aestum pro refrigera?itae 
g. d. M. 17) luc. — allegoria MAR (ioeunde) 2G,r. rell. om. 18) nole?is MR2G,rv. uuU Ynbr. 
(fh) post Ascensium. 19) aliam MAR2C,r. rell. om. mmature M. 20) uiridem ]\L'V2G. uidi- 
ridem (non corr.) R. uirifZ/<«tem adh. rva. uiriditatem eins fli. — uirginitate?» MAR2G. uir- 
ginitatj rvafh. 21) nigrore MA. 22) racem^w M. rell. racemos. racem* Q, male. non racemos 
colligendos demonstrabit G. — primo, om. cum, 2, cum primo R. rell. cnm prim?M«. — simul 
aciwos MARG. acin» 2. simul ac tiitas rvafh. Q 'audacius' emendaturus post omnes simul superfl. 
gl. proposuit sed singulos. 24) a/jponet IM in lemm., arfp. in schol. rell. app. Mira — annos M 
AR2G. om. rvafh. et flore A2. ac flore R,a. ac florew M,r et G, ex quo <i. «<? florem vfh. 
2G)  iuucutMte MR2,rvafh.  iuuentate G. uergente iam MA2  (iam uerg.) RG. «n-gente iani  rvafh. 


174 ACR. ET PORPH. COMM. 

iuuentutc  uirium  dccesserit,  tantum  illi  nunc  cum  maxime  florescendi 
accedet. 

18, dilecta q. n. Ph. f. iwn Cliloris.   Z>/7ec/a generaliter accipe : a quo- 

cumque qui eam uiderit,  dilecta, et  hoc  utique  propter  pulchritudinem, 

5  (|uam  in  ea  praedicat  pracfermdo  Chloridi' ct  Pholoe,  quas  aeque  pul- 

cherrimas fuisseintellegendum. — Non Pholoe fugax,  quae uiros fugeret. 

Albo sic hiim. nitens pro candido. 

20. Cnidiusue Gyges. q. s. p.   De || huius || pueri pulchritudine etiam 

Ouidius (?) locutus est. 

]0 22. niire sagacis f. h. d. o. s. cr. a. u.   Suauiter hic hospites pro ig- 

notis dicit, hoc cst, qui ipsum puerum nossent;  sic enim falli possint obs- 

curo sexus discrimine et ambiguo uultu.   Sagacis quamuis sagacis accipe. 

discrimen obscurum s, c. a. n. Obscurum discrimen sexus scilicet; 
obscurabat autem per crines sohitos. 

'' CAKMEN n, 6. 

ACRON. 

Septimi.   Scptimium cquitem Romanum, amicum et commilitonem suuni 

hac ode adloquitur,  cui se tanta gratiae necessitudine  fatetur  adstrictum, 

20 ut, si uelit, (uel?) ad uhimas  mundi  nationes  ire  se  cum  eo  posse pro- 

mittat.   Hortatur tamen, ut o-ratissima sibi loco elio-at Tiburis et Tarenti, 

quorum [et] amoenitatem laudat. 

1. (ladis.   Insulae sunt Hispaniae in uhima parte Oceani. 

Caniabrum.   [Cantabri]gens Hispaniae siue Galliae necdum a Roma- 

1) deces.sorit MA2G. rell. decc?yserit. illi luiiic MRG. illi 7ion 2. rell. uuuc illi. cum maxime 
MAR2G, cura maximrt vafh. iiunc illi cm'a nunc maxime r. 3) foloe M (bis). 4) et hoc 
utique MA. rell. oin. hoc. (lilectaw R. cloris — cloridi r. 8) Cnidius ue gwges M. conf. ad 
Acr. Ciiidius ue g/g. G. ^nidius ue geg. r. rynidius de g«ges R. ^nidius^we gyges afli. 9) 
Ouiditis omn. libri. et C; huius autem pueri ])uk'liritudinem laudat etiam Ouid. quam Ouid. r. 
Ouidius suspicans interpolatum sic legendum arbitror: De Veneris pueri pulchritudiue etiani 
superius locutus est. conf. Acr. De hiis r. 11) possent 2. rell. j^oss/ut. 12) accipe. Discrimine 
obscurum. sohitis crimmibus. ambiguoquoque uultu. obscurum discrimen sexus scilicet M. et 
amb- uultu om. 2. Sagaces] (iuamuis sagaces afh. sagac/s quamu. sagaas accipe M (G?). 
sa.ga.cis Ay efc. oin. 2.    4) obsc. ante r. obsc. autem MAR2G,rva. autem om. fh. 

ACRON. Ad SoptimwTO A, inscr. llcjr., prosphonetice tetracolos inscr. Acr. Ode XLIIII 
ad Septinjjwj R. Ad septim/um prosph. telrac. -([y. prosphonetice septiuuo Btp et E qui addit 
VI. 18) Septim?m R. l!l) adstr. A. rell. astr, 20) mundi AyRl^G ,Crmva. om. fh. i^'^^^^ 
prom. A"/. rell. prom. posse. Argiuu. otu. b. Q inculc. ])romittat /;j'o;?c/sc£, dicens : ,posse libri. 
proficisci correxi.' At C: ut s. u. nd ad ult. socuiu mundi parteis ijrqficisci jwssit. Isihil nui- 
tauflum : dinstingue cum C post uelit, — ire secum ao posse promiltat. 21) Ilortatur — laudat 
omn. libri. (^ tacite nogligentia sua omisit. 23) Gadw K et R ad Porph. rell. Gades. 24) 
Cantahri om. AybR. (j oni. jier homoeotcl. hi.tpaniae — hispaniae. hispana 2. Si — Iliber om. 
Aiber i;,rin\-. hyhnr G. rcll. i\\n-. C: Cant. g. Ilisp. ('!al//s ad Occanum uicina , tandem a Ro- 
manis uieta etc. 


IN CAiur. II, G. 175 

nis iilcta, dc quo /L«c. (VI, 2G8) : [5e lihi durus Iliber'] uel si tihi terga de- 
disset Cantaher.   Hanc Augnstut! postea superauit. 

3. harharas.   Inliospitalcs propter [incertuni maris] aestum. 

[Syrtis. Loca sunt habitatione remota. Yerfj. (A. IV, 41): Et Nu- 
midae infreni cingunt ct inltospita Syrtis.'] 5 

[3. 4. uhi Mauras. Pro Africana, ct ideo addidit Maura, quia utraque 
Libya sic dicitur.] 

5. Tihur Argco po. coL id cst, a Graecis conditum, ut (Verg. VII, 672): 
Argiua iuuentus. 

8. sit modus.   Modum finem dixit laborum, ut eadcm domo et senec- 10 
tam agcrct ct uitam finiret. 

9. unde.   A quo i. e. a Tibure. 

Galesi. Galesus fluuius est iuxta Tarentum, ubi pro pasturae copia 
uel dulcedine maiorcs ouibus lanae sunt; de quo Verg. (G. IV, 126): Qua 
niger umectat flauenlia culta Galesus. 15 

11. regnata. Participium est sine uerbi substantia, ut Verg. (A. IV, 14): 
[Thraces arant acri quondnm~\ regnata Lycurgo. 

Phalantlio.   Plialanthus Lacedaemonius fuit eicctus patria  hac  culpa, 
quod absentibus Lacedaemoniis  eorum  filiae a  seruis  grauidatae [natos] 
(filios?) postea reucrsi patres tali culpa genitos expulerunt, quorum duxPha- '20 
lanthus fuit, qui Tarentinam condidit ciuitatem, ut fertur octauus ab Hercule. 

13. ille terrarum. Ordo est: Illo angulus ridet mihi praeter omnes, 
subaudi angulos terrarum; pro loco autem angulum posuit. 

14. ridet. [Laetus est, ut Verg. (B. IV, 20)) Mixtaque ridenti colo- 
casia fundet acantho et (B. VII, 55): Omnia nunc rident^   Voluptuosus est. 25 

2) postea om. C. Hanc om. 2. 3) scliol. om. y^'- Biii^lja?'» A, s. lit. siibseq. Sgrtis 
A iit K. sirtis '(. mliospilitafe A. Vulg. lectio: propter incertum maris. C: propter incer- 
tum maris aestum (Q) utraque corrupta aeque ac propter maris aesium 2. Conieci: 2^1'opter 
arenae aestum. 4) schol. om. AYb,r. hoc schol. in R antecedente prius est. 7) schol. om. A^b. 
jjro aphr. (afr.) 2,r. rell. propitcr afr. et ideo r. &A.clit R. Schol. ex Ay, rell. om. argeo A. 
argaeo y. C: Argeo. Argiuo seu Graeco ut: Argiua iuuentus. Tibur enim a Tibm-uo conditum 
est et Argiuis colonis. 10) dicit 2,r. 12) schol. om. lG,mv. inferius colloc. post culta gelesus. 
a qiio tybure r. a quo i. a Tybure (T<b. fh) AY,afh. tmde a tibure R. a quo scil. Tibure C. 
13) galaesi b. — iuxta renum b. 16. sine uerbo 2. sine uerbo usitato C. rell. s. u. subst. 
17) Thraces — quondam om. A^. — ligurgo '[. schol. om. b. 18) P///aIantlio , h erasa, A. 
phalixntho E. palhmrto B (1 exp.). ;;rtlani/jo KyH. ^^«laii^o bG,rv, ut D al. fiilanto Bern. B. Pa- 
lante ARl,r. P/falanto et Phalantus afh. ^jalanto. ^;/(alantus infra phalan^/uxs b. Planto — 
Plantus m. 19) grauicZae 2,rG. rell. grauidatoe. grauito^e «radiderant b. natos om. AyR12(G?) 
rmva. C : — grauidae peperenmt; quos filios tali culpa genitos, reuersi patres a bello Lacedae- 
mones patria eiecerunt, quorum etc. 20) «ediderant (= v) flios postea reu. 2. facili culpa b. 
21) qui tarentom ampUatiit ut 2. 22) arcule A. hercle b. rell. hercnle. 23) Ordo — posuit om. 
A. 24) subaudi yR. sub l,r rell. supp. aut supple. — pro loco angusto R. 25) Totum schol. 
om. AYb. Voluptuosus est ex A^ (om. es/). r: Laetus est et uoluptuosus. uirg. etc. alterum loc. 
Verg. om. r.  acanto mv. 


176 ACR. ET PORPH. COMM. 

uhi non Hymelto.   [Ilyinettus] mons [est] Atticae regionis melle abun- 
dans.   Laudat autem Apuliam et Calabriam prouinciam, in qua [et] Ta- 
rcntum situm est,  cuius sc amoenitate et  deliciis  delectari  dicit;  nam  ct 
mclle et oliuetis praecellunt, hiemes quoque apriciores habent. 
5 16.  Venafro.   Venafrum ciuitas Samnii oleis abundans. 

18 — 20. et amwus Aulan fertili B. m. f. i. u. Hoc est: non est in- 
par uvis Falernis. Inuidere enim sibimet solent inpares uirtute. Hic autem 
Aulon [mons est Calabriae et] quia inpar non est, ideo dicitur  non inuidere. 

21. i/le te  mecum.   Eleganter  secum  Septimium  et in laudatis locis 
10 optat uiucre et eum habere superstitem, defunctoque sibi iusta persokiere. 

22. arces. Verg. (A. III, 553): Caulonisque arces et nauifragum Scy- 
laceum. 

ibi calentem.   [Ordo est: Ibi sparges tu calentem fauillam uatis amici 
debitu  lacrima i.  e.  naturali,  aut debita propter amicitiam].   Antiquorum 
l.j [enim] mos erat, mortuorum caudauera concremare; ideo defuncti fauiUam 
dixit, ut est (A. VI, 227) : bibulam lauere fauillam. . 

PORPHYRION. 

Septimi Gades a. m.   Hac ode Septimium, equitem Romanum,  com- 
20 militonem suum,  adloquitur,  qua testatur gratissimi sibi loca esse Tiburi 
ac Tarenti. 

1. Septimi G. a. m. Gadis oppidum est in Hispania a Poenis con- 
ditum, ut supra (II, 2, 11) ostendimus. 

Cantabrum i. i. f. n.   Apparet Cantabros, quae est gens Galliae, illo 
2.J adhuc tempore indomitas fuisse, cum dicat:  Cantabrum indoctum i. f. n. 

1) Ilymetto K, non notani hjnu/tto, iit ;ilii logerunt, himato AyH- /iJ/meto B^^DD. Bernn. 
B Cal. ymeto b. conf. adiect. II, 18, 3. est bYK2. ora. A a^icae y. Ilymettus om. A^b. 
IlymeWos G. hyrae^ius vmfh. liymetus 2,a. h/metus R,l. 3) et om. 2. am. cuius se 1. 
i\ppw\. mva. 4) nam mclle 2. -- praecell/mt — habcwt onin. libri. praecell/t — habet C. 
iinile Q tacite num. sing. inciikauit. Sormo autem in sclioKo est de Ajmlia et Calabria, non 
de Tarento tantum. C: hi. q. mitiores et magis apricas habet. ap^ores habent b,r. 5) 
Samnei afh. roll. samnzi. ciu. campaniae r. a loco b. rcll. om, olei R2;r. abiindana cum genit. 
etiam in Kutrop. et Nepote.' Hiunuiae (Samnite) 1. G) id 1. non impar R. 7) Inuid. — 
inuiderc om. A. iu]). y. Ilic autom i. aulon i[uia y. cst cal. om. 2. 8) dicitur y2. dicit l\,r. 
rell. dixit. 9) secum Y,m. se eum septimo v. - - Cum dicat te mecum , expectamus secum 
Septimi«7H. Septimw libri. et YRI,rG. rell. om. 10) iuxta rv. superst. bab. R2,r. 11) schol. 
om. Ayb^r. -~ Cauionis arc2s et naufr. silhiccum R. rcU. Aul. naufr. v. syllaceum v. s/liac. 
a. syhu-. 1. 13) Ordo — amicitiam oni. Ay- 15) enim om. Ay. Antiquorum crat, om. mos, 2 
dcfuncti om. 2. 

PORPII. Ode XLV. Ad Septimum R. 21) tiburi M. Tiburi va. rell. Tibu77A-. Gades 
M iu 1 'mm., Gadjs in scholio. 23) in hisi)ania om. rvafh. et super ost. M. rell. nt suprfl. in 
R lacuna inter Cantabrum et gats relicta cst. 25) dic«t MAR2G. rcll. dic!'t. In omn. libris 
hoc  scholiun  praccedenti antepositum est. 


IN CAUM. II, (5. 177 

3. 4. idn Maura s. ae. n. Maura lilc pro African.a r/.TA^r. dicitur, 
scilicct, quod tam Africa quani Maurctania gencralitcr Libya dicitur. 

5.  Tihur Argeo p. c.  8uj)i-a (ad C'. I, 7, 13) ostendinius, Tibur oppi- 
dum a tribus fratribus conditum esse: Tiburno, Catillo, (-ora, quos gencre 
Ai-giuos fuisse etiani  Vercj. testis est,  qui ait  (A.  VII,  672):  CaiiUusque  h 
acerguc Coras Argiua iuuenlus.   Ergo Argeo pro Argiuo antiquc dicitur. 

8. si( m. I. m. e. k. militiaeque. Modum nunc pro fine dixit; optat 
ergo sibi post laborem maris et uiarum ct militiae in i-eliqua aetate Ti- 
buris secessum. 

9. dulce pell. ou. Galesi.   Galesus fluuius  est Tarentinorum.   Pellitas 10 
autem oues dixit, quod Tarentinae oues  pellibus  teguntur.   De  fcrtilitate 
autem et amoenitate Tarentini agri et Vergilius in Georgicon  quarto  sig- 
nificat et Titinnius:  Tarentinorum  hortonim  odores qui geris  [cum  ucllet 
intellegi jlorum odores —  — ]. 

11. et regnata p.  L.  v.  P/ialantho.   Phalanthus  Laccdaemonius  fuit, 15 
quo auctore et principe Partheniae Spartani Tarentum condiderunt. 

14. ubi non Hxjmetto m. d. Hymettos mons est Atticae regionis, id est, 
in Attica, ubi optimum mel nascitur. 

1) maurf«« hic MR. — afelos M2G. apheloi r. cccpsAuic A. rxTikwz vafli. quae 2. rell 
quofZ. aphr. v. 2) mauret. M. mauritawa fh. rell. mauritawja. Cuni Maura adiect. no. sit 
atque pro Africa poni nequeat , ut in Acrone sine dubio scribendiim est : pro Africana. conf. 
cod. Voss. apud Suringar. p. 145. generaliter om. 2. 4) Tiburno MA2. Tyburto rva. 
rell. Tiburto. Cathyllo a. Cathillo MG. infra: /iTathinus MG. rell. caiillo. chora 2. rell. 
cora. 5) quos etiam 2. fuisse MR2G, rell. esse. et iam M. rell. etiam. 7) modus 2. 
dicitur 2. militiaeque in reliqua etc. IM , om. ergo Modimi — mtlitiae per homoeotel. 8) atque 
mil. fb. rell. et mil. 9) recessum R. 12) et amoen. om. 2. 13) et Titlnnius M. et Titin- 
nius sic A2. signif. ubi sic ait R (om. tit.). signif. et sic tituriiis ait rvafli. C: et Titttrius: 
Tarentin, hort. qui ge odores. scilicet florum. Suringar. p. 147: 'Quis sit Titurius , dicere 
nescio, Fortasse corrupt. pro Titinius. Et Titiwii s. Titiwiii multa fragmenta seruarunt, 
cum alii Grammatici, tum Nonius Marcellus.' — Tarent. — florum rafh. M. addit: odores 
geretur. cui hoc dicit. A2 : odores gerere eui hoc dicit ('haee tamen desunt in alt. uet. 
cod.'). R. odores ge?'erentur. Nihil iam de his certi statui potest. Inclusa uncis glossa- 
toris interpolatiouem sapiunt. 15)/alan<us M. De Phalantho, Palantho, Palanto conf. Acr. 
ad h. 1. et ad C. I, 28, 29. 16) pr. parteniae M. pr. tlmiie (sic) R. pr. par^ewree v. 17) ^^metto 
M. 2/mettos M. /limeto — Mnefus R. liymetos G. hymetos va. hymc«Ms fh. — id est, in At- 
tica MA. — atticae re(7W?MS 2. rell. om. regionis. i. inatticaM.A, rell. om. — p. 178. Schol. difticil- 
limum , quod ex disiectis raembris componere et constituere conatus sum. M : Decedunt ergo 
anti TOU et contrario cedunt. co?jpositum pro simplitiae est id est cedunt (sic!). av-rt tou A. 
dvTiTOU e coutr. G. antitheton 2. in R graeco uocab. lacvma rel. est. Decedunt ergo e con- 
trario cedimt. compositum pro simplici i. cadunt rv (i. cedunt = afh). Suringar. p. 148 e cod. 
Vossiano: 'Quasi non cedunt, ^je?- antiphrasin dietum i. e. non plus ualent illa mella quam 
nostrum quod m Tibur (!) nascitur.' C : decedunt • inferiora sunt. Nullo genitiuo praecedente 
ergo coniunctio est; iam desideratur aliquid. hoc petii ex C. antitheton cum 2 posui, cum ues- 
tigia codicum antiphrasin codicis Voss. non satis ostendant. Q: 'Videant alii. Fort. seruandum 
CCVTl  Toii.' 

nAUTHAL, ACR. ET PORPH. 12 


178 ACR. ET PORPII. COMM. 

NonH.m. decedunl. (Non inferiora sunt?) ergo cJ.viiUstov e contrario: 
qnasi non cedunt: compositum pro simplici [est, id est,]  cednnt. 

16. mridiquc certat huca Venafro. Grata figura dictum est illi certat 
pro cum illo certat. liaca autem pro oliua dixit. Videtur ergo significare, 
.^.  in Tarentino a^ro tale oleum nasci, quale sit Venafrum. 

1^3 _ 20. et amicus A. fertili B.   y4?</o« locus est contra Tarentinam re- 

irionem ferax boni uini. 

minimum Falernis i. u. Pro: non inuidet, quia scilicet non fit (sit?) 
ibi deterius uinum quam iii Falerno agro.   Inuidet enim tantum, qui in- 

10 ferior est. 

23. ibi tu cal. d. sjk lacrima /'. ii. amici. Eleganti figura Septimium 
sibi superstitem optauit. —  Vatis amici.   Legitur et Ilorati ualis. 

CAKMEN II, 7. 
^^ ACRON. 

0 saepe mecum. Ad Pompeium Varum scribit gaudens [ob] eius in 
patriam reditum, quem commilitonem sibi in castris Bruti et Cassii fuisse 
commemorat et belli ciuilis euasisse pericula Augusto uictore, qua gratia 
20 liberius se conuiuium cxliibere promittit. Ordo est: o Pompei, prime me- 
orum sodalium, saepe deducte mecum in ultimum tempus Bruto duce mi- 
litiae, quis redonauit Quiritem te dis patriis et Italo caelo? 

1. tempus in ultimum.   periculosum. 

3. redonauit.   Reddidit, redire fecit in patriam. 


3) Scripsi grafci cum IM pro graeca (gi-aeco v) , quod ouin. fere libri lialjcnt. 4) pro 
cum illo certat om. fh. — baca MG,r, ut omnes uett. codd. Hor. ubique magna constautia. 
l^acca et bac/ta sunt scripturae rariores. pro oliuo R. 5) in MAR2(t. edd. oni. 8) fit libri. 
11) Eleganti — optauit MAR2G , edd. om. septimM?» R. 12) Iloc schol. om. fh. et MAR 
211 et cod. Voss. ap. Suringar. p. 149. etiam rva. legi r. rell. legi^tt)'. — orati uatis M2G. 
horati (horiati v) uatis rv.  uatis orati AK,  uatis Ilorati a.  uatis. tui llorntii C. 

ACRON. Ad \)on\yium uarum A, inscr. Hor., inscr. Acr. habet notitiam de nietro. Ode 
XLV ad Vompilium R. Pracmatice uel prosphonetice tetracolos ad oratium Vompitmi consoda- 
lcm Y- Prosph. uel pragm. tetrac. ad pomp«m uarum b. Pragm. ad lioracium (-dum Bcp) pom- 
/nlium commilitonem brutianum quem receptum in patria inuitat Bcp et E, qui num. addit VH. 
pragmatice (i. causatiue) ad po/jpilium coreniilitonem D. Ad oratium ponipilium tetrac. pragm. 
P. Pragm. ad Iloratium Ponii)ilium sodalem II. Cum his conf. mutilas Vanderb. inscrip- 
tiones. 

1 7) Ad pompium Ayb (e crasa) uarmni y. pompeium r iu scholio , ad pomptViM?» in iu- 
scriptione. Pomi^eium uarum. ad porapisium uarum. rell. ad ob om. AybR2,mv. Scribit ad 
Pompeium Varum t/ratuhins ei iu C. rec^ditum v. reditu 2. sibi om. •jh. 20) pe»'m. r. Ordo — 
caclo om. A. — • pompi •jb,v. \mn\)ili R,ra, pompe/ fh. 21) mil. ducc 2. 22) patriis Yb2G, 
Crv (patris) a. patrwis fh. 23) glossa ex AfC. '( addit ; iu extremum uitae. in cxtr. uit., in 
linem ct periculum mortis: est enim mors ultimum uitae tempua C.   24) id cst rcdd. R. 


IN CARM.  II.  7. 171.) 

Quiritem. Romanum ; notandum tamcn, quia singularcm numcrum po- 
suit,   cum pluralitcr dicantur Quiriles, 

4. ItaJoqur caelo. Caelum pro Itala rcgionc j^osuit, [ut idcm alibi 
Epist. I, 11, 27:  CacJum non animum mutant qui trans mare currunt^. 

5. prime.   Praccipuc, id cst, cuius amor antc omnes sit. 5 

6. morantem d. Pro long-o dixit, lioc est, acstiuo, qui quasi cum mora 
spatium suum decurrat. 

6. 7. mero fregi. Aut consumjisi aut diuisi, ut a scxta liora significct 
sacpc cpulatos; mero ucro ucl datiuus uel ablatiuus casus bene ac- 
cipitur. 10 

8. maJoJ)athro Syrico.  MaJobathrum genus unguenti est. 

9. Philippos. Macedoniae camjnis aut ciuitas, ubi ab Augusto Bru- 
tus uictus occubuit; undc ct Lucan. (I, 694): uideo iam Phoehe Philippos. 

10. reJicta n. h. parmuJa. Scuto non bene [autem] relicto, quia arma 
in fugam uersi proieccrant. 15 

11. el minaces. Cassium et Brutum significat, qui de uirtutc se iactarc 
consueuerant, aut [certe] milites eorum. 

12. turpe soJum.  Aut cruentum, aut quo prostrati turpiter precarentur. 

13. sed. nec p. h. M. c.   Jucundc dixit se a Mercurio liberatum,  ucl 
quod ostcnderet se furtim fugisse et celerem (dedisse?) fugam,  uel quod 20 
poetae ad Mercurium pertinere dicuntur. 

14. aere. Nebula, ut Verg. (A. V. 810): Nuhe cauw, ct per hoc fugae 
latebras tutiores ostendit. 

15. resorhens. Metaphora a Charybdi, qua cum impctu quodam sig- 
nificet mentis et furore corrcptum ad Bruti partes reuersum. 25 

1) qma AbE (oui. tamen) G,mva. quocZ rfh. qui ■(■• 2) pluraliter AybR12,r. dicrtwtur YR12G,r. 
dur = dicuntiir A. rell. dicatur. plurali numero lG,mvafh. C: ,ciuem Eomanum. uotandum 
Quiritem .singulariter positum , cum pluraliter tantum ueteribus sit usurpatum Quirites, ieste Do- 
nato, sicut mones.^ rell. plurali numero dic«tnr. Quirites addidi ex C. 3) pro italza pos. 2. 
pro ital/a re(j. R,r. ut — currunt om. Ay. sehol. om. b. alibi om. R. 5) schol. om. IG, 
mva. io est om. Q. pr. id Ci^t, cu. am. omneis alios superat C. 6) quoniam 1. quiiTC •(■• ^^^^- "^l^"'- 
commorantem b. amcta/ulo C rell. cum mora. decurnY b. 8 — 10) accipifttur Ay^r. — aute»t 
cous. r. — aut a sexta y- siguitic«?'e< 2. siguiticat mva. — mero viero AYb,r. conf. Porpli 
uel om. Gr,mva. casus bene Gr,mva. 11) mnlobrathos gen. A ([i.C(A6 ^ a d p o v s. cpuXAov). ma- 
lobatro r. maloJrrtiuur m. C. genus est uug. pretiesci C. 12) campos AyEl et rmvafh. nihil 
ominus falsum. scribendum est cum fh campiw aut ciuitos. recte etiam C : campos ut (I. aut) 
urbe«i etc. 2: Philippi campi iu Thessalia, ubi B. occubuit. 13) uide 1. rell. uideo. uullus 
uidt. tilippos A. phW. iu eodem loco ad III, 4, 26. 14) autem om. Ay. relicto y^r. al. relicta, 
al., ut RlG, om. relicto. 15) 22<assium 1. qui de uirt. se AyR^,^. rell. de se uirt. 17) certe 
om. 2. 19) loc. '{R\. se om. A. dixisse y. 20) quod ost. AybR. se furt. ftig. AyRlG,rmv. 
furt. se fug. fh. C : quod furtim fugisset et celeriter. a : quod furt. fugissei, et cel. ost. fu- 
gam. rell. fugisse et cel. ost. fug. Q tacite recepit quo se. furtaui b. schol. om. b. 22) Neb. 
aut ■(.   24) metaf.  a caribdi R.   25) eum rmva. rell. cum.   corri<ptum E. 

12* 


180 ACR. ET PORPII. CUMM. 

17. ergo obligatam r. I. d   Id est, promissuni ac debitum reddc comu- 
uium.   Et sciendum dapem singulari numcro declinatum. 

19. suh lauru m.   Vt est illud,  Verg. (B. I, 79): Hic tamen hac mccnm 
poteris rcquiescere nocte, uel certe sub Augusti uictoria: aut taraquam poeta 

.-,  inuitat amicum sub suo carmine. 

20. nec p. c. t. d.   Yasis uinariis ad eius quasi  reditum reseruatis, ut 
Verg. (A. I, 195):  Vina bonus quae deinde cadis onerarat Acestes. 

obliuioso M.   Hoc  est:  uino  quo  curae  pelluntur et labor iu obliui- 
onem uenit. — Massico uero pro Campano posuit. 
10 22. ciboria e.   Aut Alexandrina poma, quae habent  similia colocasiis 

folia, in quorum similitudinem facta pocula eodem nomine appellantur, 
aut certe pro cibis posuit, tamquam cibum poculis conpensaret. 

funde cupacius.   Largius utere odoribus. 

23. de conchis.   [De] echinis concharum. 
1.3 quis udo.   Interrogatiuum  est,  sed cum exhortatione dicitur.  —  Vdo 

uero apio uiridi, uel quod in locis aquosis nascitur. Corona enini apii 
ebrietatem dicitur prohibere, ut est ilkid Verg. (B. VI, 68) : Floribus atque 
apio crinis ornatus amare. 

Deproperare.   Festinanter adferre. 

21) 25 26.  quem  V.  a.  d.  6.   ocp-/i-ooiav  significat et  tesseraruni iactu 

datum in bibendo primatum. Veneris autem iactus laetissimus dicebatur, 
qui habebat tricenarium numerum. 

27. Edonis.   Thracibus Bacchis. 

29. furere.   Aut ebrium esse aut certe saltare. 


1) Id est A2. — declinatftm A.   4) tamq. pocta??» inuitat,  om. amicnm,  2. — potems  2. 
7) Acestes om. A.   9) uero  om.  1. loca.siis  -[.   11) eoruni  K.   12) cibis  A7bR12,r. rell. cibo. 

cowp. v.   13) schol. om. A-,'.  y" conchis echinorum .  concnrum R. ech. , om. cZe, 2rva.   15) 

8. interr. b. — exort. b. ucro AybR^r. rell. om. IC) qut 2. 17) dicitur proh. AR2,r. dic. ;)crh. b. 
proh. om. y, rell. proh. dicitur. schol. om. 1. - - Floribus lG,rrava. Foliis R. rell. om. at^jue AbR 
l,nnva. rell. om. crims AG. 19) gl. om. ybRl,r. 20) arciposiam Ab , arcAiposia» G,va (li). 
ctpyiTtoatav Cmfii. acrtposiam r. 20) te.^craruin h. 21) laetissim. C. conf. Porph. rell. latiss. 
22) num. ter senarium C. rell. ^jvcenarium num. et tric. num. va. ncneriw^ y- uenerj b. De 
iactu ,"Venus' conf. Plin. II. N. XIX, 2. 23) edoneVs AyRG. al. ethonus b. aedoniis uet. Pi- 
thoei rell. Edonw. Bacch. Thr. C. ^-ac. R,r. bach. yR. ethoniis pibiteri bachi qui bibendo 
insaniebant b. 24) certe om. 1. aut certe salt. aut ebr. esse mva. ebrium esse, furere C. — 
Glossae ex y: n. 2. deducte. uocatiuus est. 7. nUentis. ungcwtis splendidos yA. \l. fracta uir- 
tus s. est. ad nihihmi redacta. C: Bruti caesa pote7itia, ad nihilum rcdacta. 13. solum. terram. 
17. aestuosis. ebullientibus yC 18. ergo. quia libatus es. ohligntam. promissam. 20. Parce 
cudis. ne desistas in bibendo y. nec — a C. 22. ccple. perficc. minue. 23. ndo s. d. 25. 
curatue. ucl.   20.  sanim.  ncn  lcuins.  C:  non  minus. 


IN CAUM. II, 7. - 181 

PORPHYRION. 

O saepe mecuin — mil. diice. Planc oden ad Pompcium sodalcm scri- 
bit, qua gratulatur ci, quod rcstitutus sit in patriam, et tcstatur, commili- 
toncm sibi fuissc in castris M. Bruti. 

3. (juis I. r. 0.   Quiritcm civem Romanum sio-nificat; adtcnde singulari  '> 
numcro dictum, quod non facilc aj)ud ueteres inuenias. 

7. ciim quo moranlem saepe diem  mero fre(/i.   Moranlem pro longo po- 
suit, ut quasi cum mora spatium suum dccurrat :  Fregi autcm diem uidetur 
pro eo, quod est diuisi, dixisse, ut a scxta hora significet sc saejic epulatos. 
Mero autem siue datiuo casu siue ablatiuo accipias, habebit suam rationem 10 
sensus; aut enim Hla re fregi diem, aut illi rei fregi. 

8. nudobalhro.   M<dohathrum unguenti spccicm esse scimus. 

9. tecum Ph. Philip}»i oppidum est in Macedonia, ubi M. Brutus 
pcriit, 

11. cum fracta u. Quia uirtute se Cassius ct Brutus praecipue iactabant. J5 

12. et minaces t. s. t. mento. Turpe soluni aut cruore foedatum, ut 
(A. II, 502): Sanguine foedantem quos ipse sacrauerat ignes, aut nomcn est 
loco aduerbii positum [ut sit]: turpe solum tctigerc pro turpiter tctigere, 

13. sed m. p. h. M. c. d. p. s. a.   Saepe  ostendit  Horatius, in Bruti 
partibus sc militassc.   Jucunde autem a Mercurio sc sublatum de illa caede 20 
dicit, significans clam et quasi furto quodam se inde fugisse,  per celerem 
ergo Mercurium celeritatcm fugae, per id quod ait denso acre latebras ip- 
sius fugae intellcgi uult. 

15. te rursus in b. r. u. t. aest. ocXXr^Yopixois significat Pompeium post 
fugam illam impetu quodam mentis petisse rursum partes Bruti. 25 

17. obligaiam.   Repromissam ac debitam. 

20. ohliuioso M. Massico uino obliuiones curarum ac sollicitudinum 
faciente uel adfcrente. 

22. ciboria e. Cihoria propric sunt folia colocasiorum, in quorum si- 
militudincm pocula facta eodem nomine appellantur. 30 

PORPH. Ode XLVI. Ad pompilium R. 2) Hac uior^ M. cod. Voss. p. 149. hac odi 
G. hanc odam rvfh. oden 2,a. odem R. pompzVmm MR2H Voss., rva. pompe«um fh. quo M 
Voss, 3) M. Bruti omn. fere libri. Q om. tacite. 6) inuenias M. iinienics afh. om. 2,rv. 
Quirite«J in Persio V, 75. 7) dieni mero MRG,rv. mero om. a. mero diem fh. 8) ut quasi 
MR2G,rva. qiiod qu. fh. 11) Sensus autem est: lUa afh. Sensus autem enim v. — est opp. 
fli. 12) malobatro r. 13) mac/ted. M. marcus br. M. afh om. M, rell. m. brutus. 15) cum 
freta MG,r. qua vafh. rell. quia. 16) aut M. 18) ut sit fli. rell. oni. in M: turpe so. tetigere. 
suprascr. cst : pro tetigere turpiter. 18) Oratius M. se in Bruti part. afh. 20) se om. fh. 
elara et quasi MR Voss. rvafh. quasi ora. Q. furto quasi 2. clani et ora. 2. 22) pro id M. 
24) pompj/uim R. rell. pompeium. allegoWcos M. allegorico r. 25) rursus pet«isse 2. 26) re- 
prom. et Voss. p. 152, rell, prom. 27) id est, Mas.s. fh, 15) solic. M. 28) acZfereuti M.- 
30) cyJria R. bis.  propriae M.  mu-to M. mirtho v. 


182 ACK. ET PORPH. COMM. 

23. quis udo depri a. c. curatue m. Quis interrogatiue sed cum quo- 
dam hortamento dicitur. Ydo autem apio pro uiridi, uel quod in aqun 
nascatur.   Deproperare autcm ualde properare significat. 

25. 26. quem V. a. d. h. Ao/iTroaia est inchoatio bibendi. In conuiuio 
.-j talorum iactu sortiri solebant. Venerius autem iactus laetus in talis sum- 
mum numerum habet i. e. tricenarium. 

27. non ego s. hacch. Edonis. Edoni Thraces sunt, quos solet ebrietas 
ferociores reddere. 

28. recepto d. m. f.  a.   Accipiendum extrinsecus eliam,  ut sit:  etiam 
1(1 furere dulce mihi est recepto amico. 

CARMEN II, 8. 

ACRON. 

15 Vlla  si  inris  t.  p.   Scenicum  principium  in  Varinen  meretricem 

[scribit]. Intellcgitur enim per hanc inuectionem, aliquos praecessisse ser- 
mories, quibus noctem sibi eadem Varine iureiurando promisserit, dehinc 
postquam fefellit [eum], in haec uerba j)oetam uehit amantem erupisse. Vt 
enim dicitur iuris turati, ita posuit iuris peierati, quod nuUa fallens paena 

20 perculsa sit. 

1) Sed om. afli. si cum rv. 4) archiposian. Avthiposia est inchoafto MR (incoatio). archip. 
inchoatio , om. est, r. A.ichiposian est inchoatio?JCw 2. archiposian i. inch. a. archiposiaw in- 
chnationom v. dtpytTCoatav inchoationem fh- uiuendi M, more suo pro h\h, .5) Venerius autem 
M. l«etus. In M. Irtctus G. letus R2. utnimque, iactus laetus, posui. couf. C ad Acr. G) tri- 
cewiarium M. rell. trice?iarium. 7) edon/s MR. edomV MR. Edonws G,rv. Edom" rv. ^edomVs — 
^edonn a.   8) /erociores MRG. reW. foriiQres.   9) ^;ercip. rvafh. «ccip. 1MR2  (G?) 

ACROM'. Ad warinen A (Ilor.) in cod. Acr. notitia metri inscriptionis loco posita. 
Prosagoreutice iLi//iae uarinae. in meretricem rapacem ac periuram yBtpEHR. iu E num. VIII 
additus. barine E. barinae Bcp ot D (om. iuliae). Prosagoreutice helarc «arine in meretricem 
papacem ac i^erium b. Ad rarinew r. Prosag. in mer. rap. ac ))er iuram lulism ^ariurtHj v. 
Farine lectionem uetustiorem esse quam /?arine ex eo patet , quud ad u. 2 in uet. Bern. K 
?<arine supra iarine, quippe quam osteiulit inscriptio, tamiiuam uarians lectio a 1 m. est uotata. 
Eadem occun-it in plurimis uett. libris Iloratii. Quocirca mittimus Earinen Fabri , Barcinen 
Peerlcampii, Iherinen Withofii. Ex co quod [jafyivo; piscis gcuus fuit , gratum Barinae merctri- 
cis nomen minime placet probatum ire. ,Verum cuni cx aliis (pioque natiouibus permullao 
libertae quaestum corporis Romae exercerent (Or.), ipiidni haec nostra oriunda ex Varinis (Tac. 
Germ. 40. Plin. II. N. IV, 14) esse poterat ? Contra tot uett. codicum auctoritateni, qui ha- 
bent uarine, sane non pugnat frequens literarum b et u in uetustis libris confusio , quam in 
descriptione uet. Mon. Porphyrionis codice, qui aeque uarinae scripturam tuetur, ed. Lips: p. 
14 luculentis probaui exemplis. 

15) «arinewj "/h^r. !<arine« 1)2. A u. 2 J^arine, 2 m. mut. u in b. tmrinen in inscriptioue, 
hil. 6arineu et paulo inf. denuo ?<arine. Jar^nou ma. rell. lOarmc?*. — scribit 2. 16) inuecti- 
ua7u C. inuoretioncm R. 17) cawihuu blG.rmv. rell. cadem. ?/arinn yR. uarinc A. &an'nrt l,r. 
ba»'^na mva. roll. barine. 18) inin om. yb. fcfellit, eum in liaec uerba uoUit nimcam ^woru- 
pisse C.  — in haec in uerba  A.  poelam A.  rcll. om. 


IN CARM. IT. 8. 183 

3. (lenfe si nigro. Maior cnini ]in,cnn cst nieretrici, si ob culpam cor- 
poris dcfonnitate puniatur. 

5. creihrem. Aut ^//>/ sul)audi[atur] /«raw//, aut dcos uindices csse per- 
iurii. 

\fimu1.   Postquam.]   Obligasti.   Dcuouisti non implcndo promissa;  e  5 
contrario enim solui uota dicuntur. 

7. jndchrior.   Auctio est data auctioni. 

iuuennmque p. p. c. Amatorum multitudinem significat, diccns cani 
periuriis fieri pulchriorem. 

9. expedit.   Id est, prope est ut putcm, dum uideam non ]iuniri pcr- 10 
iuria in contrarium religionis ac pietatis uerti rationem.   ITanc  cnim uult 
uidcri sacrilegio promeritam dcorum fauorem.   opertos.   sepultura tectos. 

10. taciturna n. s. Clarae, siuc secretae et silcntis, ut (Verg. A. II, 
254): tacitae per amica silentia lunae et (A. III, 515): \_Sidera cuncta notat] 
tacilo labentia caelo. 15 

14. rident s. Nym. Simplices cnim aut ]:)erfidiac amoris cum risu in- 
dulgentes, aut quia Nymphae ad ignoscendum faciles sunt, ut (Verg. B. 
in, 9): [Et quo, sed^ faciles Nympliae risere, sacello; comites enim Veneris 
sunt, ad quam pertinent meretrices. 

Simplices N.   Id est, non iracundae sed exorabiles. 20 

14. ferus et Cupido. Numen Cui^idinis demonstrat inmite et inplaca- 
bile eo quod ignoscere nesciret, nisi uohmtatem et iudicium Veneris sc- 
queretur, ut Verg. (A. I, 695): lamque ibat dicto parens et dona Cupido 
Regia portabat. 

15. semper ard. a.   Aut semper ardentes, aut semper acuens. 25 
sagittas.   Incendium libidinis et iacula delectationis. 


1) enim Ayl,!'!!!. rell. oni. maior omni 2. peua. A. est om. A. ob culpam om. C. 3) sub- 
aud/tnr A,m. subaud/s y. subaudi 2. subest r. subaudiatur vcfh. bGC om. b: s. deos iratos tibi. 
4) periur/ y. 5) postquam om. AyR^. y. deu. iMrumpendo 2. 7) schol. om. A. auct. est data R. 
au. d. est 2. 10) id est Ab,r. 11) enim om. E2. 12) sacrilego yi'- — fwrorem l,v. ex^iedif uti\e 
est 2C (u. a. tibi) s. tibi b. op. sep. tectos schol. ex AyC. rell. om. 13) clare AyC. rell. dure 
s. dur«e. 14) sid. cu. no. om. Ay. IG) Haec scholia turbata et codicum ope sic consituenda 
uidentur: 13. 14. Ridet h. i. Venus Ipsa. rident shnplices, Nymphae'] Venus i^J&a ridet aut perf. am. c. ri_ 
indulf/CHs aut (aut ut?) simplices Nymphae, quia (scil. Venus et Nymphae) ad ign. et q. seq. 
llis uerbis Acron cur rideant dicit, extrema demum parte i. e. non irac. sed exor. explicat sim- 
plic.es. — at enim 2. euim om. AyR- enim aut om. r. 17) indul^e?js AyR^. rell. indulgendeA". 
schol. om. b. 18) Et quo sed om. Ay^r. li') quae meretricibus fauet C. 20) Schol. tuentur 
Ay2,Cmvafh. om. RlG.r. 21) Nomen y. nomine R. rell. n?mien. — demonstrra^ AybRjr. de- 
monaivauit lG,mva. demoustrc/te»' fh. inm. et inpl. A. 22) non ignosc. A. non nesciret b. uol. 
et iud. Ven. AYbR,r. acl iud. Ven. 2. rell. uol. Ven. et iud. C: Ven. consenszi et uoluntate. 
rerj. porl. fh. rell. om. 25) semper acuens AyR- rell. ac. semper. 2G) schol. om. ybRGjCrmva. 
y:  uulncra amoris.   C:  iacula. 


184 ACR. ET PORril. COMM. 

16. cote cr. Non ipsa cote cruenta sed in qua acuit, ut occidat; in- 
moderatus enim anior maturat exitium.   Et declinatur liaec cos, huius cotis. 

17. adde.   Adiunge his quae tibi creucrunt ex periurio. 
Ipubes.   Multitudo iuuenum.] 

5 tibi cr. Tuae prostitutioni, subinde crescentes amatores. 

[18. seruitus c. n. Id est, seraper adiunguntur tibi noui, nec priores 
relinquunt tc, quanuiis se relicturos minentur.] 

19. tectum.   Lupanar. 

20. saepe minati.   Vim amoris expressit,  ut,  quod a seruis fieri con- 
10 sueuit,  lioc amatoribus conlibeat,  dum contempti se deserturos minentur, 

ut, si noui ueniant, non abscedant priores. 

21. iuuencis. Filiis iuuenibus, [ne rapias eos, metaphora a tauris, ut 
supra (C. n, 5, 4): nec tauri ruentis In Venerem lolerare pondus']. 

22. te senes p.   Propter dilapidationem patrimonii,  quae meretricum 
].". incitamentis saepe contingit. 

22. 23. miseraeq. n. u. n. Timore rejiudii. Maior enim in rocenti 
caritate dolor est sollicitati coniugis, maior uis meretricis animum affcctione 
occupatum uicisse. 

23. 24. aura.   Aut facilitas,  qua  in amorem trahuntur, aut unguen- 
20 torum odor, ut ipse superius (C. I, 5, 11): aurae faUacis. 

\_retardet amicos.   Ne cura amoris tui rapiantur noui illarum sponsi]. 

PORPHYRION. 
IJUa si i. t. p. p. Varine.   Scenicum principium.   Intellegendum enim, 
aliquos sermones praecessisse, quibus Varine haec noctem sui  iureiurando 

1) Xon ipsa A7b,r. Nam cote se in quein R. rell. Xon in exitiuni et mortem C. 
2) cotis declinatur A. rell. et decl. — cotis. 3) iVs 2. cren. tibi R. 4) nuilt. iuu. fh. 
rell. om. Sic autem liaec scholia cum 2 ordiuanda suut : tibi. tuae prostitutioni. imhes 
i. subinde irascentes amatores. 6) schol. om. A. Id cst bR,r. rell. om. relinijrMnt tawquam 
uis relictura min. b. relicturrm min. yRljrv. noui sen«' 2. adiungantur r. 9) Q : 'tur- 
batum hoc schol. intactum relinquere satius duxi qu.iin ariolari ; uideant alii.' Ego ex 
lect. uulg. ncyn liceat feei mjlifteat i. e. conplaceat, utpotc quod uerbum est id quod ex- 
pectamu», et pro et sic noui ueniant ut n. abs. pr. posui : ut, si noui ucniant, non abs. priores. 
11) rfjscedant 2. 12) ne — pondus om. Ayb. ne rapias eos om. Rl,rmva. metaf. v. 14) dila- 
pidationem AY,Crfh. difecera^jonem lG,mva. ditojoncm R. pr. j.atr. auctioiiem 2. 17. in timore 
2, char. fh. Aaritate b. rell. car. \9) falhmitAs y (ex loco Ilor.). faci/is r. faUacia, hlanditiae, 
odores ut sup. a fallacis C. in amore b. 21) schol. hab. fh. rell. om. Glossae ex y: 4. ioifjiii 
ungula. G. enitescis. splendes. 8. jmhlica. omnibus prostantem. C : quam omues praestantem 
obseruant ct pulchriorem fieri diiunt etc. 9. niatres. al. matris. \0. fallere scil. curaudo. 11. 
tjelidaque ut uirg. (A. IV, 385): et cum frigida viors y (C; ut : lum fr. mo.) 13. ridet. deri- 
aiom liacet.   13. inqnam. dicani. 

POItPII. Ode XLVII. Ad Jarinem R. Illla si iuiis tHii pci. ]\. b. scraenicum M (b = 
bar.). uarine G,rv. barync a. rcll. liarine. 24) warinae M. ?/arinrt R — proc. Rfh. rcU. pr«ec. 
uarina haec 2,rv. uar. om. R. l)ar. haec Gmv. — su/ MR2G,rv, ut Porph. supra ad C. I, 3, 
20 et 24.  el afh.  sibi Acr. 


IN CARM. IL 8. 185 

interposito repromiserit ;  deinde  postquam  fefellerit,  tum  iu  haec uerba 
lumc erupisse. 

8. dente s. n. /'. n. uno. Subaudiendum extrinsecus saltem, ut sit : 
saltem leuissimam paenam db obprobrium sensisses. 

5. sed. tu s. ohl.   Ac periurio tc dououisti. 5 

7. emilescis p. m. Adeo multo pulchrior cs post periuria, ut iuuenes 
te uniuersi diligant. Ergo iuuenum jmblica cura pro omnitim iuuenum 
dictum est, ut apud Snll. (Catil. 35): publicam miserorum causum. 

^t. expedit m. c. o. f.   Sensus cst:   Cum  haec  uideam,  propc est ut 
putem rationem pietatis ac religionum in contrarium esse uersam, ut, qui l(i 
impii atque inreligiosi sint, magis deos promereantur. 

11. 12. gelidaque d. m. carentes. Et hic et in eo quod ante haec 
sensus est, per zeugma[, i. e. per coniunctionem ,] ex superiore accipien- 
dum : expedit fallere. 

13.  ridet hoc i.  V. ipsa r. s. n. f. e.  C.   Ridet  periurium  suum  Ve- 15 
nus,  qua scilicet amantibus facilis  est.   rident simp. Nymphae.   Sic ilhid 
dicitur {Very. B. III, 9): Sed faciles Nymphae risere saceUo. 

15. 16. semper a. a. s. c. cruente.  Nimirum aa^pipoXov, utrum semper 
ardentis intellegendum  an semper acuens;  eleganti  autem conceptione de 
amore  dicitur et  ardentis  sagittas  et semper acuens  et cruenta cote  [i. c. 20 
uenerea delectatione] ; et bene cruenta, quia cogitur non sine sanguine. 

18 — 20. 7iec p. i. t. d. rel. se minati. Hoc ostendit, etiam illis ama- 
toribus gratam eam esse, quibus fuerit iniuriosa. 

21. te suis m. m. i.   luuenci ergo  non tantum boues dicuntur sed et 
homines, quamuis  in  usu  sit,  ut  non  nisi per deminutionem iuuenculos 25 
dicamus. 

23. 24. tua ne r. Amoris aura quaeque ad te eos fert; sed utique 
hoc per allegoriam dicitur. 


1) refellerit MR, rell. fef. — tnm ME (G?)^ rvaf. eum, in h. (conf. Acr.). 3) ut sit 
saltem 2G. ut sit si uel MA. leu. p. obpr., om. oh. MR. 7iel subaudiendum ext. tit saliem, ut 
sit si leu. R. ut sic saltem r. ut sit saltem om. vafli. ob jjeritirium afh. rell. oiprobrium. 
7) cura om. M. ut est a. 8) sa/ust M. 9) haec mdea/n MAR2R. hoc uidert<2«- rvafh. 10) re- 
ligionwm MR2G , rva. religionem fh. 11) inrel. MR2,rv. 13) per coniunctionew MAR2G (om. 
per). rell. in coniunctione. Q inculc. in coniunctionem qui ante knnc MR2G,rva. 16) nymfae 
M. 20) ex cruenta cot«e rv. acuens cruenta. om. et, afh. rell. et c. cote. 21) i. e. — san- 
guine addidit Fabrieius (fh). rell. om. 22) eam etiam fh. gr. eam esse MR. eam om. 2G.rva. 
24) et hom. 1MR2G. rell. om. et. 25) demin. M. rell. d»m. 27) q\ia.eque MG,rv. quae 
R2,afh. 


ISn AOR. ET PORrH. COMM. 


CARMEN IT, 9. 
ACRON. 

5 

Non s. i. n. /i. ^^algium hac ode consularem adloquitur, quem con- 
solatur Mystae pueri delicati sui mortem grauiter ferentem, indicans 
mala hominibus non csse continua. 

1. hispidos.  sentosos. 
lu 2. aut m. Caspium.   Scythicum [; species i:)ro genere]. 

o. inaequales.   Iniquae [, periculosae]. 

[4. Armeniis in . Armenia regio cst in semptemtrione plaga frigore 
tabescens.] 

5. s(a(. gl. iners.   Aut quae cursum  gclata  non  habet,  ut  Vcrg. (G. 
15 ni, 360):  Concrescunt suhitae currenti in flumine crustae, aut quae nimie- 
tate frigoris  pigros cfficiat,  ut  (G. III, 369):  confertoque agmine  cerui 
Torpent mole noua. 

7. querceta G.   Ut pineta et esculeta, sic et querceta posuit. 

[laborant.   Agitantur.] 
20 8. et foliis uiduantur.   Non sempcr foliis uiduantur arbores,  hoc est: 

dum  in omnibus uices  sint  temporum,  continuare  kictum  Valgium  non 
debere. 

9. flebilihus modis. Quia poeta erat Valgius, ut maerorem suum so- 
labatur kictuosis carminibus. 


ACRON. Valgium consularem amicum suum consolatur. A inscr. Hor. Inscr. Acr. no- 
titiam nietri habet. Valgium consularem (suum !>) amicum consolatur. paranetice tetracolos 
yb. Paranetice consolatio ad ualgium rufum (ruffum H.). ne diu doleat E (VHH) B'^RH. 
Ode XLVH.  Ad olgium R (Acr.) 

G) cons. uirum R2. rell. oin. uh-uni. 7) mystts A^jraf. mzstis bRl,mv. Mj^strtC C c( li. 
queni consol. Myst. om. 2. I\ryst«e recte, nani M^jgti;, l\I'jatt5o; fem. gen. libertae nomen est 
in opigrapliis ap. Murat. 906, 1. et Marin. p. .583, et u. 10 codd. aut Mystew E, aut Mystew 
l)15',iRDP nut, ut Y) Mzstc» habenl, ne unus quidcm Mistm. conf. Weichert. p. 232. et inscr. 
apiid Gruter. et Orell. dil. sui ARl. rell. sui del. 9 — 13) Scholia tria om. AYbRlG , rmva. 
Fabr. (fh) ergo ea induxit, partim ex C. Ay habent glossas: casj)ium. siticum A. sythicwm •(. 
C : Scyth. sp. p. gen. Inaequales. iniquae Ay- C : iniquae, procellosae, tempestuosae. Glossa ad 
Armen. non est in y. C: Arm. reg. est in Asia. 9) sentosos y. sent?«osos A. i-ell. om. C: 
sentjcosos. herbosos. 14) \\Ahent •[. 16) efdcit 2. utcrustae oni. •[. cpnfertoque — nnua oni. 
Ay. totuni schol. om. b. 18) et esc. AyR. rell. om. ct. — etiam r. rell. et. queny?<eta AC. 
rell. querceta. posuit oni. •[. 19) agitantur gl. om. AybRlG^rmva et C. Fabric. petiit cx 
schol. subseq. apud C: — tanto plus laborant, id est, iicntis agitantur. 20) arbores ait R. 
tiices sint AyRljr. rell. sint uices. s?<nt uices v. schol. om. b. 24) luct. carm. solabatur AybR^. 
lu. ca. solai«< r. cowsolabatur (consw. v) hict. carm. G,nn-n. sol. hict. ca. C. hict. so 
cann. fh. 


IN CARM. II. '.). 187 

9.  10.  Tti .<!emper urges.   instanter et indesinenter fles. 

ademptum.   Tamqiiam non mortuum flcrct solatio suo ademplum. 

Nec tibi Veapero. Eodeni Hespero, Idem enim //cspcr, qui et Lu- 
cifer uocatur. 

12. fugienle .<iofem.   Subaudi ueapero, ut duo eum tempora tonere mon-  r> 
straret.   [Haec stella oritur occidentc solc ct occidit oriente, sed non uno 
et eodem raodo]. 

[12. at non ter aeuo functus. Argumentum ad illius consolationcm 
de Nestore]. 

14. senex.   Nestor  qui  nonaginta  annis,  hoc  est,  tribus  actatibus lo 
uixisse firmatur (fertur?);  unam  cnim  aetatem  triginta  annos  poncbant. 
Non ergo eum dicit omni uita sua Antilochum filium fleuisse. 

15. nec impubem p.  T.   Troikis  Priami  filius  aetate  inpar congres- 
sus est Achilli, de quo Fer//. (A.I, 474):  Parte afia fugiens amissis Troifus 
armis Infelix, puer atque inpar congressus Achifli, tamquam nec ipse paren- U) 
tibus continuc fletus sit. 

16. Phrygiae Sorores. Ff. sc. des. moffium. Quasi ferainarum, quae 
nimium teneri affectus sint. 

17. dcsine motfium. Tandem quereffarum. Pro desine queri; figura 
uTraXXaYv;. 20 

19. Et potius noua cantemus A. tr. Potius. melius, tamquam si di- 
ceret: remoto kictu Caesaris facta cantemus. 

1) urges Ay, iit uet. M aliique. noii uig7(e-. uett. codd. sibi incoiistantes sunt in scr. h. 
u. et in Hor. et in Verg. Wagner. p. 478. Scliol. instanter et ind. H. ex Ay. rell. om. C: 
iu sempes. indesinenter fles. urges. in memoriam reuocas, nec requiescere sinis. 2) non AYE2,r. 
rell. edd. et IG om. non et Q, qui scliol. non intellegens proponit: taiiquajn mortuum fles. So- 
latio datiuus est. C: ademtiim. tibi et solatio tuo. flerci omn. fere libri. flere R. Acron hoc 
dicere uoluit: semper tles et modis tuis flebilibus urges tamquam uiuentem Mysten, qui tamen 
ademptus tibi est i. subtractus , ita ut inutili utaris solaiio. Schol. Nec tibi Vesp. ex A et y, 
qui habet : Eodem hespero. Idem enim Hesper ^iel Vesper, qui et Lucifer dicitur. rell. om. 5) 
Sub, linea per b ducta Ay. sub R2G,nnva (sub hespero va). suhintell/fjitur fh. Haec — modo 
fh. rell. om. C: Vespero. stella: haec enim oritur occidente, et occidit oriente sole. 8) Hoc 
schol. Fabric. (fh) intulit, rell. om. 10) Id est Nest. ybK^r. rell. om. annos 2C. 11) firmatur 
AY,rmvafh. con firm. E. aff. 2. Firmare pro atf. Tacitus et Hirtius dicunt. conf. infra II, 11,37. 
12) antilocww A. fleuisse fllium y. C: dicit ergo senem Nestora nou fleuisse filium suum Ant. 
quam diu uixerat. 13) et 15) i^ipar A. — tamquam — sit om. 1. a parentibus y. IG) 
continue Ayh,ih. tamquam — sit om. R. cont. om. lG,rmva. C: quem parentes mortuum non 
semper fleuerunt. Hinc Q inculcauit : semper. 17) frig. y. 18) aff. suwi 'ft. aff. sznt Al,mva. 
sit r. rell. sunt affectus. Lemmati rhryg. Sorores addidi fl. — mollium, quia A habet: Desine 
jnollium ([. (sic) feminarum quae nim. etc. — Fem. quae rell. om. Conf. C : mollium. muliebrium 
et euiratorum. illi namque aftectus siuit niniis teneri. 19) quereZ/arum A in schol. , y in Hor. 
et Acr. , ut cp, Bern. A al. , uet. Ambr. Epist. I, 12, 3, Suecouat. C. H, 17, 1 ibique Mon. 
Porph. in lemmate qu«ereWs. b: quaeri, qu«eree7am in lemm., quere/aruni in scliolio. queri 
p)er hypallagejj 2. figura est hyp. r. rell. fig. hyp. uel ypallege A (Ip. b). 21) Lemmati ad- 
posui Et potius noua et  scripsi: poiius. melius, tamq.  etc.  Vulg. lectio omn. librorura : tamq.  si 


188 ACR. ET PORPH. COMM. 

20. et rif/idum Niph.   Scythiae  fluuius:  plerique  montem  Armeniae 
putant.   Ri(/idum.  frigidum. 

21. Medtimq. fl.   Poetice,  quasi et fluuius se uictum sentiat,  ut (A. 
VIII, 728):  et pontem indignatus Araxes,  et  (A. VIII,  726):   Enphrates 

5 ibat iam mollior undis. Unde gentes tum uictas uult intellegi, quae circa 
flumina sunt. Euphratem tamen Medorum amnem uult intellegi. Ordo 
est: Cantemus Medum flumeii uoluere minores uertices addictum uictis 
gentibus. 

23. intraque pr.   Intra  constitutum.   Augustus  enim  fines  Gelonis 
JO statuit, quos uicti egredi non auderent;  sed praescriptis limitibus teneren- 

tur, cum ante, ubi licuisset, excurrerent. 

24. exiguis eq. c.   A Caesare determinatis.] 

PORPHYRION. 

15 Non s. i. n. h.   Hac ode Valgium consularem, amicum suum, solatur 

morte delicati pueri grauiter adfectum. 

1.  2.  Non scmp. i. n.  h. m. i. a.   Latens  sensus  in  hac  elocutione; 
intellegi enim uuh nec semper pluere, nec semper agros hispidos esse, id 
est, horridos; per quod intellegendum, aduersa hominibus  non posse esse 
20 continua ac sempiterna. 

4. .5.  nec Armeniis i. o. a.  V. st. g. i.   Zto-^u.r/.  et hic  et  in subiectis 
sensibus, nam semper ex superiore accipiendum. 


iliceret : melius etc. Si per libros liceret, couiuuctiuum poetae .abiciens, C duce scriberem : 
tamquam si diceret : inelms est rem. lu.  Caes. fa. canere. 

\) m/jib. Yl),r, ut Beru. A, n/ph. rell. ae ut K. perpauci nif. ut Beru. C,v: Sc«thi fluui«/.« 
AbR2. rell. Scyth. tiuuium. mont. arm. Ayb R2,r. rell. Arm. mout. aruwniae y. glossa friyidum 
ex Ay. 3) seneuil b, et eius modi uitiis scatet hic codex ad h. 1. 4) et fi) eii/i-ates — 
eu/raten Ay. 5) gentes tamen Ay^. gent. tantem R. qiiae sunt circa 'Amdum 2. quae circa 
Jlmdus R sunt R. 13) Euphr. eum 1. Euphratem autem fh. Eufr. tameu AyRG^mv et (Euphr.) 
ra. 7) Medorum A'f,r. mediimi B. Euphratem medorum amuem dicit 2. 7?ulorum (G?) 
mvafli. — Ordo — gentibus om. A. 9) Intra const. om. A. ubi id R. ante, quo lic. C. 12) 
schol. om. Ayb et C. Glossae ex y : u. 4. usqtie. ac si diceret semper y. semper C. 5. amice 
uahji. uocatiui suut. 14. plorauit omnis. per. 15. inpuhem. inberbem. C: aetate iuferiorera. 
21. additum, adiunctum.   uertices. undarum glob;   23. intraque. s. cantemus. 

PORPH.   Ode XLVIII. ad ualgium consularcm R. 

16) adf. M. 17) Latens MR. Lacet r. rell. l«tet. 18) elo(|uut. M,rv. Ordo uerborum in 
hoc scholio iialdu turbatus est. Et liic ct in subs. sonsilius. tium semper ex siip. zemjma ac- 
cipicndum MU (superiort zeum-A). Rell. habent : Nam et hic ut in su. sens. semper ex superi- 
ore zeufftna inteUujendum. Constanti fere more ligurae capite scholiorum a Porph. collocantur 
ac frequentius casu nominatiuo fiuam cum praepositione. llinc Zs'3y[j.C(, quod sedem nescio 
quomodo uuitaucrat, lacili; rodui^ebatur. Dicendum tanu^u cst, infra ad C. II, 10, 11 similli- 
mum legi scholion: Et hic ot in superiore saepius por zeugnia accipienduni. 22) accip. MR26. 
rell, intell. 


IN CARM. II, 1».  10. 189 

7. mit aquil. querceta G. Garganus mons est Apuliae, [ul)i niagnae 
quercus liabebantur, quae quanto altiores sunt, tanto amplius laborant i. e. 
uentis agitantur]. Quercela autem dicuntur, ut pineta ct uineta, a quer- 
cis scilicot arboribus. 

9 — 11.  tu  s.  urc/cs /lehilibus modis Mi/sten  a.  n.  t.  Vespero  surgente  5 
dec. am.   Mysten  semper urges fiebilibus modis,  id est,  instanti quorcla 
quereris Vespero surgente et Vespero fugiente solem, i. e. orientem, cum 
uesper stella quasi refugit i. e. occidit. 

13. at non t. ae. f. Nestorem significat, qui creditur tribus saeculis 
uixissc.   Antilochum auteni Nestoris fuisse filium notum est. 10 

17. desine m. I. q. Desine moUium querelarnm graeca locutione figura- 
tum est: alioqui nos desine queri dicimus. 

20. et rig. Niph. Niphates Armeniae mons est, in quo magna fri- 
gora sunt. 

21. Medumq. fl. y. add. uictis.   Videtur P^uphratem  Medorum  flumen 1.5 
significare,  id est, ad numerum uictarum gentium accessisse;  et additum 
uictis poetice, quasi fracta sit ferocia impetus eius, postquam uictus sit. 


CARMEN II, 10. 20 

ACRON. 

Rectius uiues.   Ad Licinium scribit ,  monens periculosum esse magna 
temptare,  nec rursum,  si pericula tiraeantur, inter angustias et humilita- 
tem uitam sordide continendam, et per allegoriam nauigantium mediocri- 25 
tatem suadet [esse] sequendam.   Ordo est:  Licini,  dum cautus horrescis 


1) xibi — agitautur fh. roll. oin. 3) et piu. MK. rell. ut. 4) queras M2G. quaerceds 
a. queree/s rvfli. a querc. s. arb. om. R. scilicet et arb. M. qu«erceta rva. 5) urges M 
in lemm. et in schol. conf. Acr. RezM ]\[. — • Myste» om. libri. 6) qaevella M. 7) fugente 
M. 6) oriente MR2. et Vesjjere fugienti om. rvafli. 7) quasi om. rvafh. re^^wgit vafli. rell. 
re/i(git. 9) creditur M. rell. trailitur. sec. M. 10) Antiloc«?« MR2. 11) quere//arum ISI. 
locutione M. rell. eloc. 12) alioqui« ]\[R2,fh. alioqni G,rva. quaeri M. 13) nifateu M. Nyph. 
rv (nympli.) a. rell. niph. 15) eufrateu M. 16) ad MR2G,rv (a numum). in fh. Asc. om, 
in.   17) qunsi fr.  sit MR2G.  quasi  sit fr. rvafh. quia tacite inculc.  Q. 

ACROX. I^icinium alloquitur ue semper magna temptet A (Hor.). scholiis anteposita 
est notitia de metro. Ode XLVIII ad licinium (Acr.) R. Ad licinium murenam optimum 
esse medium uitae statum nec semper magna temptare y. Ad lic. murenam (murena E) opt. 
e. m. st. uitae BcpE, num. X addens, b  (uitae statum). 

23) licin?nn 2. lycinium mvfh. rell. licinmm. r iu Acr. h'c. in Porph. \yc. 24) rursus y. 
— ang. et \mm\\\tatevi AYbR2,r. rell. ang. humile7«. augustia A. in angustiVs ei humilitate C. 
25) timendam b. 26) esse suad. l,r. esse om. Ayb^. Ordo — periculo — sum om. A. — 
catus 1. 


lOO ACR. ET PORPH.  COMM. 

procellas, rectius uiues neque semper urgendo neque nimium prcmcndo 
iniquum litus [i. e. nauig. peric.]. 

2. Semper urgendo.   nimie adpetendo. 

4. iniquum lilus, id est, nauigantibus periculosum. 
5 5. auream.   Beatam.   Verg.  (A. VIII,  324):   Aurea  quae per/iibent 

illo suh rege fuere Saecula. 

(). obsoleti.   Squalidi, sordidi. 

7. 8. caret inu. sohrius aula.   Inuidia mediocritatem carere dicit:  ex 
masfnis enim aedibus solet oboriri inuidia. 
lu 9.  saepius u. a. i. p.   Metaphora  ab  arboribus  et  aedificiis  (quae?) 

tamquam maiora et in alto posita, periculis subiacere semper et casibus 
(ait?), ut luu. (X, 105 — 7): numerosa parahat Excelsae turris tahulala, 
unde altior esset Casus et inpulsae praeceps inmane ruinae. 

Sohrius.   temperans, sapiens. 
15 11. 12. feriuntque summos Fulgora montis.  Acroceraunia dicit, quibus 

a frequenti fulmine nomen datum est. 

14. alteram sortem.   Contrariam et mutabilem.   Fortunam bonani aut 

malam. 

15. hene praep. p.   Id est, bene institutum ingenium et forti doctrina 
20 formatum [pectus] praeparans se ad temperandam felicitatem et ad aduersa 

tempnenda. 

informes.   Turbidas adsiduis imbribus. 

2) ini?«Kum litus yb, in lemm. miqimm. 3) schol. nim. adpetendo (app. y) ex Ay. 
rell. om. fi) fuere ARlG. rell. hiemnf. 7) squa?idi A7Rl2,rmv. rell. squaWidi. 9) euim 
2. rell. autem. autem om. lG,mva. aedibus qnae solmt ohrtd inu. RlG,mva. solet ortri ^r. 
«ioriri y. rell. solet oboriri. 10) Metaf. Ayb. 11) tamquum mai. om. fere libri. 2: quia ma- 
iora semper maiorihus casihus suhiacent. Q temere inculcauit: tamquam quae — subiacere»^ 
imperfectum tempus absonum. Fro ut, quod saepius omitti cognouimus, scribe ait, sic : tam- 
quum maiora — casibus ait. luu., aut: quae, tamqiiam maiora et in alto posita, periculis — 
ait. luu. G: pulchra comparatio ab arb. et aed. dicit in alto posita ct sublimiora semper sub- 
iacere maioribus periculis et casibus. 2) Aedif. b. 13) i?(.mane A. Schol. temp. sapiene cx Ay. 
rell. om. (Porpli.). 15) Fiilgora uct. I$eru. K (mout/s, i a 1 m supra e). et Parr. yH (Van- 
derb. perpcram : omnes codd. Parr. ful^-«ra). uet. Mon. in lemmate ivihnina habet. 16) ll;miine 
y. conf. ad Acr. C. I, 2, 1. — datum cst AyR^jr. rell. cst datum. 17) Contr. et mut. Ay, 
(pii addit: fort. bo. aut malam, quae habent 12 (et mal.) G,Crmva. contrarium fortunam bo. 
aul mahnu U. cniilrariam soi-tcm fli. 19) Id est Ayb. rell. om. bcuc AybE^jr. bouo fh. rell. om. 
institutum A (■('mstitum') bU2,r. insiractum 12 (GV) Cmvafh. iui;eni«ni AbR. ingenio yR^KGV) 
mvafh. ei ingenio r. 20) fortenatum Asc. rcll. forwatum. pectus fhQ, rell. om. AYbR12G,Crm 
va. — praepar«Ms se 2. praeparai se Rl,ra (enim se) fh. praeparare se Ayb. praeparat««» se 
mv. C: instructum ct formatuni tcmperatumque ad quemuis insultum fortunae. — ad om. 
AYb,r. aduersa tcmpnenAa Ali. adu. temnenda r. adu. ^ertenda •(. et aduers?« temuenda 1. ct 
aducrsrtOT tempnendff7rt 2R ,va (temn. R,va). ct ad adu. temnenduni m. et ad fortunain aducr- 
sam cowtcmpncndam fh. 22) informw G ut Bern. K ct Parr. E et A iu cod. Hor. ; iu cod. 
Acr. lcmma: informes hiem. rcduc. Dat diu ctc. Ali um. scholiou. turbid«e ass. imb. ■(. tC7-ri- 
biles css.  imb.  2,r.  rcU. turbidrts ass.  imb. 


IN CARM. ir.  !o. 191 

17. ////'. /;/. red. fu. idem submoiiet. Dat diuinitatis cxcmi)lum pcr in- 
mututiones tcmporum, quo sperare scmpcr altcrum dcbcamus. 

17. 18.  non si mi n. e. o. s. erit.   Gcncralis  scntcntia,  non  semper 
eandini mancre fortunam, ut  Vcnj. (A. IV, G27):  Nwnc, olim, (/uocnmque 
dabunl se tempore uires ;  ct  olim  j)i-o  itituro  tem})orc  posuit  [, ut (A. I,  5 
289): llunc tu olim cuelo spoliis ortentis onustum Accipies.']. 

19. 20. nequc s. a. t. Ap. Aliud numinis ponit cxemplum, quo cum indicat 
non scmpcr bellorum tristibus occupari, scd miscere deberc dulcia cantilcnac. 

22. idem.   Tu quisquis cs. 

21. 22.  animosus  alque Fortis.   Mctaphora  a  nauigantibus ,  qua  dc 10 
incerto pelagi  sicut  nautis ita  sapicnti  nec in aducrsis dcspcrandum ncc 
confidendum suadet in prosjicris. 

(ippare.   Obtempera. 

23. Contrahes.   Supprimes. 

15 
PORPHYRION. 

Keclius u. L. Hac ode Licinium Valgium adloquitur, admoncns pc- 
riculosum csse magna temptarc optimumque csse mediae^ uitae statum. 

1. 2.  ne(jue  a  s. urgendo.   Allegoria,  qua  significat  ncque  magna 
nimis aj^pctenda ncc rursum,  dum pcriculum timcas,  inter angustias hu- 20 
milis ac sordidae uitae continearis. 

4. litus iniq. Periculosum proptcr hurailitatem uadorum, siuc proptcr 
saxa; sed et hoc, ut dixi, dXXriYopixtoc: accipicndum. 

7. 8, caret inuidenda sobrius aula. In hoc sobrius, id cst, sapicns, 
quod caret inuidia.   Inuidenda aula, id est, inuidiosa honorum sublimitatc. 25 

9. saepius u. a. i. p. Pcr haec et quae subiecta sunt, dXXr^"|'opi/a)? 
significat ahiora quaeque hominuni magis pcriculis esse subiccta. 

1) Ad cliii. b, rell. Dai. immutatiouem 12. im/tationes a. mutationes C. rell. iimnutsitiones. quo 
Ayb (om. semper) R2. recte. quo sc. exemjilo qu« sp. semp. alt. deb. IG (om. semper), \\ per 
quae sp. in aduersis et (et om. mv) semper fortes esse debeamus mvafh. item Q qui per qnas 
inculcauit. 4) formam b. 5) temp. fut. — ut — Accipies om. Ayb. 7) Ad (conf. b ad u. 
17 datV) aliud y. Bai aliud C. — pos?nt b (GV), mvafhQ. powit AyRl^^r. eum «idicat R. cum 
dicat 2. rell. eum dicat. occuparfs b. rell. occupar/. 8) miscert 2. 10) schol. om. Ab. Tu 
quisquis es yR. rell. et C om. iu. 11) Lemma posui cuiu A, qui om. supprime. Metaf. Ab. ab 
nauig. b. rell. a nau. qua ARIG, r. rell. nain. sicui naiitis AybR. rell. sicut dc incerto pehigi. 
lo)  iu om. R2.   14) gl.  obtempera om. RlG,r.   15) Supprime om. A. 

PORPH. Ode XLIX. Ad Ltcinium R. 17) Lic. ualgium MR2G,a. L?/c. ualg. rv (mdg.). 
Lic. Crassum fh (Lyc). ai^loq. AG. rell. all. 18) erfmon. ARBcp. awimon. 2. rell. monens. 19) 
urgaedo M. 20) time«s MAR2B'.5G. omn. edd. times. 21) tenearis 2. rell. cont. 22) hlttus 
M inconst. latus rv. 23) acc. est 2. 24) In hoc sobrius MRG,r. rell. om. 25) carei MR. rell. 
care«<. inuida MA. rell. innidenf?«. inuid/a Aula R,r. recte. corr. in M et iu Ga,m. iuuidia c^ 
ab eadem ad marg. inuide?i(?rt. Scripsi, inuidcnda repetens: quod caret inuidia. Inuidenda aula, 
id est,  etc. — Aonorum MR2G.   iouorum rvafh.    20)  lioc R2. 


102 ACR. ET rORPH. COMM. 

11. 12. feriuntquc s. fuhjora montis. Et hic et in superiorc saepm.f per 
zcugma accipienduni, ut sit: saepius feriunt. 

13. 14. sperat inf m. s. alt. s. Qui prudenter sapit et in aduersis 
meliora sperat et cum prosperis rebus utitur, contraria illis, id est , ad- 
5 uersa metuit. Metuit sccundis alteram sortem i. e. contrariam secundis, 
quod cst, aduersam. 

15. informis h. reducit I. idem. Per haec et uices esse bouarum ma- 
larumque rerum probare uult. 

17. 18. non si m. n. c. o. s. crit. Olim nunc luturi temporis est. 
10 Qiiondam hic intcrdum aut nonnumquam significat. 

21. rehus ang. a. a. f appare. Hac allegoria praecipit, nec in aduer- 
sis rebus desperandum esse et secundis non nimis confidendum. 


15 


CARMEN II, 11. 

ACRON. 

Quid hcll. Hac ode Hirpinum adloquitur ut, omissa cura rerum publi- 
canmi uel negotii[s quae a nobis aliena sunt,] otium petat senectuti con- 

1) De fulgoi-a-uide ad Acr. M: fusmina m. (sic). fulgura (fngura v) montts rv. rell. fulg?<ra 
montes. — superiore MR2. edd. superior^. v.aTa CE^JYIJ-a fh. rell. per zeugma. conf. supra ad II, 9, 5. 
3) Qui — aduersam MAR2G. Maximam partem huius scholii om. edd. In rlegiintur: Metuit — 
aduersam, in vafh non nisi ucrba : Quid est aduers!««. 7) ipse G,r. rell. idem. haec M (G?),rvafb. 
hoc R2. 8) et MAR2G,rv. nm. afh. malarum^^we MR2G,r. et mala afh. et om. v. 9) Xec 
fli. rell. Non. Olim nuuc ]MR(G?). nunc om. A. Olim non 2. Olim om. 2. Pro Quondam in 
libris Nonnmquam legitur. 11) allegorica M. 12) praeeipit MR2G,rva. praecepit fh. Glossae 
ex y: u. .3. cautus. sollicitus •jC. premendo. tangendo yC. fi. (utus, defensus y. securus, defen- 
sus C. 9. uentis, pulcra comparatio y et C qui addit: ab arboribus et aedificiis etc. 11) de- 
cidunt. hibuntur y. ruunt ex alto. labuntiir. \\. feriuntque s. saepius. 13. infestis. aduersis 
yC. datiuus est y- ^'i- Sunmouet. remouet y. aufert, remouet C. secundis. pi-osperis yC. dati- 
uus est '(. 18. cithara, uel citharoe. 19. inusam. cantilenam. neque semper. non seniper in- 
festus est. 21. am/ustis. aduersis. animosus firmus. 22. sapienter. modum non excedendo. 23. 
secundo. prospero.   24. tunjida.  inflata scilicet uento.  turgida nimium secundo. 

ACRON. Ad hirpinum monens unum qucmque titilitati sua consulere A (Ilor.) Sdio- 
liis precedit metri notitia. Ode XLIX ad Hirpinum R (Aor.). Ad quintmm hirpinum non 
esse cogitationes nostras iii diuersa mittendas se< utilitatis suae quemque consulere y. Ad 
fjuintiuin liir])iiinni iion esse cog. no. in diuersjm mittendas B',p. Ad quintium hirpinum mo- 
ncs uniim (|Ui:m((ue utilitati* sue. consulere non esse coy/ciones no. in diuers«w mi/endas E. 
Ad (luintium alpinnm (•um glossa: non csse cog. no. in diuersa mittendas D. Ad quintiuni 
hirpinum acZmonens unuin quemque utilitati suae consulere b. Ad hyrpinum quint«m Bern. 
I?. Ad quint«/m hirpinum Bern. A. Ad liirp^iuim (i supra c) mouens unum quemque utilit. 
suae consulcre K. 

17) adlnq. A. 18) <iuamquam uerba negotiis quae a nobis aliena sunt libri AybUl^G , rv 
(aliena a nobis, ut fh) alli raro consensu tueantur, intcrpolata tamen nobis uidentur ex Porph. 
^alienis negotiis non debere nos^ etc, adsumpto C: monet ut, omissis curis alienis, sibi consulat. 
Scribendum arbitrnr negotii.   Q:  '(piae aliena  ab animo eius sint correxi.'' 


IN CARM. 11. U. 193 

ucnicns, et commodis uitae studcat celerius fugientis. Ordo est: Hirpinc 
Quinti, remittas quaerere, quid cogitet bellicosus Cantaber, et quid cogi- 
tct Scythcs diuisus obiecto Hadria. 

1. hellicosus C.   Hispaniarum gens pugnatrix. 

ct Scylhcs.   Scythae gens septcmtrionalis. 5 

2. Ilirpine.   Nomcn cius uel praenomen, quem adloquitur. 

3. lladria diu. ohieclo.   Mare [enim] res})iciens figurate Hadria (neu- 
tro?) protulit genere. 

diuisus.   Interfuso mari a nobis seiunctus. 

4. 5. nec trepides in nsiim posc. aeui pauea.   Naturam dicit hominum, iu 
si sui sufficicntiam quaerat,  [et]  brcuitatis  uitae mcmorcm,  paucis posse 
esse cententam.   Id cst,  non timeas paucis uti,  quia pauca  sufficiunt in 
usum aeui. 

5. f^igit retro.   Ordo est:  fugit  retro leuis iuuentas et  decor arida 
canitic pellente lasciuos amores et facilem somnum, id est, recedit et re- 15 
manet, a nobis procedente uita in senectutem, ut est (G. III, 66) : Optima 
quaeque dies miseris morlalibus aeui Prima fvgit. 

6 — 8. arida. Sicca, hoc est, aut nihil in se inpendente per nimiam 
parsimoniam, ut sunt scnes (ut cst sane?), aut arida minus in Venerem 
[iuuene] calentc. 20 

1) conueiiiens A. rell. consulens. et comm. ybR2. commodisy^^e C. rell. ut. — Ordo — Hadria 
om. A. Hirpine Quinti yb (quinte) R12,rva (liyrp.). Quinti Girpine fh. 4) hispaniarum Ayl,mvafli. 
hispa^^arum r. hispaniorum gens est pu. R. hispa»i« gens est et qu. 2. 5) sciies A. athes y. sci<7ies R. 
rell. Scythes. septemtr. A. septentr. y- Ay addunt : ^^ost hunnonmi dicta. 6) Schol. ad Hirp. ex 
Ay. rell. om. schol. om. Ab. ?-espiciens -fl , r. mare resp. figurate om. R. rell. prospiciens. 
enim om. codd. Zfadr. Ay. rell. Adr. uet. Beru. K et Par. A. constanter seruant adspirationem 
in li. u. et uet. M«i. sicuti rell. uetustiores codd. plurimis locis hadria cum h produnt. neutro 
prot. gen. YR2,r. rell. gen. neut. protulit. De genere h. u. secum dissentit Acron ad III, 3, 5 
ubi A om. uerba: masculini geu. est Iladria (6'Aopb;). Mirum librarios lemmate deceptos iu 
nonnullis codd., ut 12, et ipsos editores ut mva scripsisse : Adi-ia gens septeutrionalis raare 
respiciens (mare emw prosp. l,mva). 9) interfuszw o maria (sic) no. sci. y- H) ^ui suffici- 
entzaw 2. bene. conf. Sidon. Epist. VI, 12: ad sui SHfficientiam ^jeruenire. rell. si usui sufficien- 
iia. si om. -^. quere?'e 2. querat -/■- i'ell. quaerat. et om. AYR12(G?),r. et breu. mvafh. uitae 
memorem AYR2,r. uitae more IG. u. mor«w mva. uitae sit memor fliQ, contewi/jtem y. 13) 
usM7?i l(G?),r et C. rell. uau. Q: usum pro usu correxi. Schol. om. Ab. Ordo — somnum 
om. A. 15) recede^ 1. rell. xeccAit. rec. et a nobis va. rec. et rema«e«< nobis praeced. u. in 
sen. 2. rec. et rema?je< a nobis A. rec. et remeaJ RIG, r, y om. et remeat ut mfh. et emanat 
C. At non iuuentas emanat a uita procedente in senectutem sed senectus ipsa. Ex hoc fonte 
prodiit languida Cuiusdam tautologia remanat. Rema?«e< est uera lectio aeque in Acrone atque 
in Porph. , ceteris praestantior per auctoritatem uett. codd. , A in illo , M in hoc , et propter 
sensus simplicitudinem : iuuentas fugit et in cursu quasi remanet (iam distingue) , dum uita in 
senectutem 2;rocec/»<. conf. Ouid. Met. III, 477: Quo fugis? o remane, nec me crudelis amantem 
Desere. 18) irep. A. propter 2. 19) /«wes 1. sanes b. in uenerem AybRlGjCm. Calens in 
Venerem dici potest, ut Verg. G. III, 97: frigidus in Venerem senior. Ascensius respuens, ut 
suspicor, hunc usum et recordans locos Horatii C. I, 4, 19:  quo calet iuuentas, coul. IV,  11, 

HAUTHAI,, ACE. ET PORPH. 13 


194 ACR. ET PORPH. COMM. 

facilemq. somnum. Eo quocl facilera iuuenibus somiium pellat senectus, 
ut Verg. ( ): Pendebat somno iam deteriore senectus. 

9. non s. i. f. e. honor.  Naturalibus exemplis probat, nihil esse perpetuum. 

11. quid aet. min. Ordo est: quid fatigas animum minorem acternis 
5 consiliis, id est, qui non est capax aeternorum consiliorum, non enim semper 
substitit in corpore. Non minorem animum ad consilia sed aeternis consiliis 
minorem uoluit intellegi, id est, infinitis et diuturni&. 

13. cur non. Ordo est: cur non potamus, dum licet, sic temere iacentes 
uel sub alta platano uel sub hac alta pinu, et odorati canos capillos rosa 

lu et uncti Assyria nardo? 

14. sic temere.   Passim, ut haberet [etiam] licentia ipsa lasciuiam. 

15. canos od. cap. Absoluta locutio canos capillos rosa odorati pro: 
habentes odoratos capillos canos. 

16. Dum licet.   pro aetate uel iuuenta.   Assyriaque nardo.   Quae nunc 
15 Syria, Assyria uocabatur.   Notandum autem,  quod  nardum  genere femi- 

nino posuerit. 

17. Dissipat.   Spargit, remouet. 

Euchius.   Enchius Liber pater dictus eo  quod, cum  dii belkim cum 

Gigantibus gererent, primus in leonem conuersus occidit Gigantem; ex quo 

20 facto  eum  Juppiter  ita laudauit :  zZ  oli   ,  hoc  est,  bene  fili;  graece 

enim  uio? filius dicitur.   Haec uox etiam Bacchis  in  sacris tradebatur, 

unde et Verg. (A. VII, 389): Euhie Bacchc fremens. 

33: non ali« calebo femin« et III, 21, 12: mero caluisse, edidit : minus iuiiene calens , vinde 
Fabr. (fli) : in Venerem iuuene niinus calenie, quod frlgiduni est. in ucne?'e rv (uene). calens 
AybRlG,rmva. calente CfliQ. nimis in ucnere cadente 2. CaleHs seruari potest addentibus est: 
aut arida est minus in uenerem calens. 

1) iuu. somn. AyR^r. rell. so. iuu. sensum y (in textu sommim). pcll/t 2. pellet 1. senectns A 
(senecta? senec^a aetasV) 2) loc. om. Rl. ut ucrg. A,r. (uirg.) rell. om. uerg. s. uirg. 4) Ordo — 
corpore om. A. Ordo — consiliis om. y. quia non R2. ^«7' RG,mva qui n. e. paa: 1. ^ = per r. capax 
AYR2,fii. om. C. 1. qui non et capax y. Non enim — corpore om. 2. uol. niin. 2. di^a-nis b. 8) Ordo 
— posuerit om. A. paramns R. capill. con y. Verbis Assyria (assyrio) nardo in codd. ct ecld. (nardo, 
quae fli. uardo. Quae mva), excepta r, adiunctum est schol. inferius ad u. IG pcrtinens. 11) temere, 
el rosa'] sic passim ut haberet etiam licentere ipsa lasciuianj A. Sic tem.'] Sic passim no7i haberet 
etiam licentia ipsa lasciuia R. Sic tem.] Sic passim ut haberet etiam lasciurt?» ipsa licentm 
(supra etiam et liceniia duo puncta correctionis) y. Sic tem. Sic pass. ut haberet etiam llcen- 
tiam ipsa lasciu«rt r. mvafli om. etiam. Sic passim non erret. et licentia ipsa lasciuief 2. (jit 
licentia ipsa lasciutaiV) C: passini, ut haboat lasciuirtm ipsa licent/rt. 12) Schol. om. bl. loc. 
est yR2. rell. om. — rosa AyR^r. rell. om. pro — canos om. A. In y schol. Absoluta — odo- 
rati et glossa: habentes odoratos capillos, om. pi-o et canos. 11) Schol. ex Ay (etate) rell. om. 
Dum sumus iuuenes C. prius assiria A. tunc assyria 2. rell. olim asr. sc«ria y. siria A. au- 
tem om. b. generis feminini b. Sparg. rem. ex Ay. rcmouet, discutit uinum C. 18) EuAius 
AYb, ut phirimi uett. K: Euhius. C, I, 18, 9: eulH/us, ut E. Euc/iius bP.'.pK (et : /teuhius I, 
18, 9) etc. Bacchus ett eo 2. rell. Liber p. d. co. primus. roetum R. ita iup. eum 12. iup. 
ita laud. eum •(. euchie 1)R2. bone 12. 21) Ilaec est uox A. haec uox est bR. 22) unde et 
AR'(. unde uerg. bGl,r. rell. ut.  Eu/d Ay.  Euc/(i b.   Al. euliyc. cuhoe. 


IN CAKM. II, 11. 195 

18. edaces.   Qiuie comedant ct acltenuent et consumant. 
qui puer ocius.   Velut in ipso iam conuiuio uoluit uideri. 

20. praetereuiife l. Ue currcnte lonte aqua petita tamquam potui 
leuior, ut (G. III, 529): fontes Uquidi atque exercita cursu Flumina. 

21. quis deuium scortum eliciel domo.   Quasi inscium plurium vuarum.  5 
Domo, id est,  non publicas discurrens per domos] Scilicet quae publice non 
omnino prostct.   Scortum autem dictum putatur a calciamentorum solo sub- 
iecto omnibus, etiam uulgaribus. 

22. Lyden e. d. a. c. 1.   Ordo cst : IIirpine,age dic Lyden cum eburna 
lyra ut religata,  comas in nodum comptum more Lacaenae maturet  i.  e. JO 
festinet, ut (A. I, 137) : Maturate fugam.  Fcstinantes  enim mulieres pexum 
tantum capilluni in nodum colligcre consueuerant. 

in complum.   In compositum. 
Lacaenue ni.   In Helenae similitudinem. 

Lacaenae.   Helenae, ut Verg. (A. II, 600):  Non tibi lyndaridis facies 15 
inuisa LMcaenae. 

PORPHYRION. 

Quid b. 1. c. S. H. Q. Lladria d. o. Hac ode Quintium Hirpinum ad- 
loquitur, qua continetur, alienis negotiis non debere  nos nimias sollicitu- 20 

1) Quae comedant A2. Quae comm. y. rell. Eo qiiod. co7itenda.nt 1. atZten. Ay. con- 
su??mant A. coii^/'raant R. consument 2. comedant om. C. 2) otius y- ^) Dec. fonte 
AYbR12,rmva. fonte dec. fh. scripsi: De curr. 4) impetu le?«ior y. rell. potui le^iior. lewior 
GCQ. De curr. aqua scil. fontana: tamqviam potui sit lenior C. Scribendum est lewior. 
conf. Epod. XVI, 48: Le^iis crepante lympha desilit pede. Aliter C. I, 7, 19 (Acr.). — 
curtfu Flumina AybR. flum. cu. rmvafh. 5) Quasi — domos om. Ab. Deuium autem domo 
quasi yR. Domo iiou. lemma. Vulg. lectio : et domuum. et om. YK12G,r (plurimum uiarum 
doniMS i.). domo 2. non ad publ. mvafh. 6) domos i. e. quae 2. que pu^l. y- Scilicet 
quae A. non omnino omn. fere liiri. non prost«?'e<, om. omn., 2. ojnn. non inculc. Q. et 
Cic. dixit non omnitio Diu. IV, 15. Phil. XII, 11, ut nihil omnino Tusc. I, 3. non omnino i. 
uon omnibus. ^)*aestet b. p)-este?«t R. Schol. sic ordinandum : s. quae — prostet. Deuium 
autem — uiarum. Domo — domos. uiarum domuum. Ordo est: deuium domo , om. id est 
— domos Y- ^^ marg. autem 1 m. litt. uncial. scripsit : non publicas discurrens per domos. 
7) calceam afh. rell. calc«am. etiam omn. 2. et uulg. b. 0) Ordo — fugam om. A. id est, 
fest. — fug. om. Y- Gum lectio scortum , quae adeo disconuenire uidebatur , satis tuta sit, 
non est quod coniecturas admittamus, quales sunt : quis demu.m Jtmdtmi siue hortum, nec: quis 
deuiam nostrum, neque ideo, quod Acron ordinem cum u. Hirpine incipit: quis deuiam, Hir- 
irine, elitiet etc. Idem hulus iuanis u. 22: Quis — domo? Lyden , en eburna duc age cum 
lyra : maturet, in c. etc, et u. 23: in nodum, Lacaenae more, coma?» religata com]}tum. — ly- 
de«» 1. 12) consueuerant AyRI. rell. consueueremt. 13) inc. rmva. in co?«p. fh ut rell, 15) 
fa^ies — lacenae y- facies — lacene A. fratres fh. Glossae ex -j: u. 8. remittas. uel desinas y- 
omittas. desinas C. 4. ne trepides. non timeas. 6. leuis. uelox "(G. decor. pulchritudo iuuen- 
tutis yC 7. lasciuos. flexuosos '(G. 19. restinguet. temperabit y- refrigerabit. temperabit C. 
ardenHs. austeri -(C   21. eliciet. prouocabit y-  euocabit C. 

PORPH.   Ode L.   Ad Q. Hirpinum R.   Scythes /. q. (sic) adria d. o. M.   19) Et hic 

13* 


196 ACR. ET PORPH. COMM. 

dines adhibere, sed potius commodis uitae nostrae consulere celerius se 
rapienti. 

3. Hadria diuisus ohi.   Interfuso mari a nobis remotus. 

4. 5. nec trepides i. n. p. a. p.   Nec satis agas,  ut  liabeas  uitae  ne- 
.')  cessaria, cum pauca onmino [naturaj desideret. 

5. fiKjit retro /. i.   Id est, decedit et remanet a nobis procedenti uita 
in senectutem. 

Q — 8. arida p. l. a. canitia f. s.   Canitiam pro senecta,  quam aridam 
dicit, quia senes parci ac tenaces sunt. 
10 9. non s. i. f. e. honor u. neque u.  hina r.  n.  u.   Haec ad aetatem 

uult referri, quia nec ipsa semper in fiore iuuentae permanet. 

11. quid ae. m. c. a. /'.   Diserte.   Quid, inquit, animum porrigis  in 
rerum aeternarum consulta, cum his non sufficiat breuitate uitae? 

16. Assyriaque nardo p. u.   Ea quae nunc Syria dicitur, olim, addita 
L5 syllaba, Assyria nominabatur, et adnotandum, hic [quoque] nardum femi- 
nino genere dici [sicuti supra]. 

MKlG,n'. Et om. afh. Et liic om. F. Posui cum Acr. Ilac ode capite argumenti. Et hic 
adnotatio iibrarii esse uidetur, qui et sic dici posse opinatus. est. At uero nusquam a prin- 
cipio odae htc a uett. interpretibus dicitur, frequentissime hac ode. passim hanc oden, haec ode, 
haec scrihuntur, aut in mediam rem itur. Verba et hic altiore indagine non digna sunt , cum 
nulla ode praeter lianc in Q. Hirpinum scripta ab Horatio sit. adi interprett. Epist. I, 16. 
Wicland. I,  p. 234   et S.  Obcar. Arch.  f.  Phil.  1832  p. 576. 

1) cel. se rap. MAK2G,rva. om. f h : a nobi» remoto Mr. mari nobis remoto va. man'« n. i-emoto 
fh. remot?<« et seiunctos in Acrone pro diuisws. 4) Q: 'uerba nec salis agas non intellego.' At uero 
satis arjere siue satar/ere sensu in angustiis, in sollicitudine esse, notum est ex Cic. Att. IV, 5. Quintil. 
VI, 3 et ex comicis. In Gellii loco IX, 11 utraque lectio offcrtur. Absint ergo alucinationes Eius- 
dem, de quibus non cogitandum cr nt : fatim agere, fatir/are. adde: castigare, desine fatuari uel, 
quod ingeniosius esset : nec saucius agas, ut, et alia futilia id genus. 5) natura desideret afli. 
rell. om. natura. recte, scil. aita dcsiderct. G) cZeeedit M.\.2G. (ut stella) deczdit rvafh. re- 
cedit R (Acr.). xQmanet M2G,rv. remertZ R,afh. conf. Acr. ;)?'ocedent« M,a. procedcnte R2 (G?) 
fli. /jraecedentt v. praecedente r. 8) canitia M, rcll. aut canicie EBc^b aut caiii^ie. canil««/« 
pro M. canitiem pro 2. rell. canicie aut canitie. 11) perm«Met MR2G,r (iuuence rv). permKtet 
v. per?«2tet afh. 21) Uiserte. Quid M. inquid rV. 12) aninifl, in lemm., anim?M?j in schol. M. 
13) consulta MAR2G. consultatio»?e rv. consultationewi afli. cum his R. rell. is. suflician^ G. 
rell. snffi^iat M et sufficiat R et cild. breuitatem h. rell. brcuitate. 16) Comnuuiis librorum 
consensus lemni. et in scliol. ipso. Nihil ominus delendum sentio quoqite u. et additamentum 
sictiti supi'a, (juippe non ucrum. Quidam dicens : '■.tupra libri ; immo infra Epod. V, 9 dicere 
debcbat; an forte alio ordine Porph. Acr. pocmata habuisse ucl certe interpretatus esse cre- 
dendus est.' At uero Epod. V, 59 nardus non feminini est generis, neque Porph. de co lo- 
cutus est. Nefjuc hoc factum est altero loco, qui magis huc spectat, Epod. XIII, 9, u1)i uon- 
nulli codd. rccc. atfjue edd. uett. Achaemeni« profundi nardo exhibent , uetercs autem miro 
consensu Achaemenio tuentur. Ex quarto Ilor. loco IV, 12, 16 genus non cognoscendum est. 
Si Porph. de u. Assyria s. Syria cogitasset , poterat ad C. I, 31, 12 Syra merce recuiTcre, 
(juani ctiani pro unguentis accepit, aut ad II, 7, 8: malobathro Syrio, in quo uocabulo tamcn 
non duo gcucra ut, teste Isidoro XVH , 7, in malograna<«7« ct malogranata, cxtitcrunt , siue 
esset ipsa arbor Plin. II. N. XII,  26,  siuc olcum ibid. Xlll,  1.   Scd lioc discrimcn in nardus 


IN  CAKM.  11,  11.  12. 197 

17. dissipat Eu/tiufi curas edacis.  Euhius a iioce bacchantium Libcr patcr. 

18. quis p. 0. r. a. F. p. p. l. Suauitcr quasi in ipso iam conuiuio sit, sicut 
supra (Carm. II, 7, 24) :  (pds uilo deproperare apio coronas Curatcpie myrto. 

19. ardentis Fol. Ardentis, austcrissimi , ad calorem corporibus et 
aniino concitatis, et belle restinguet praeiecit, quia ardentis erat subiecturus.   5 

21. (pvis deu. sc. e. Belle deuium scortum Lyden ait, quae corpore 
quidein quaestum faciat sed non i^ublice prostet. Deuium est enim a uia 
remotum. Ceterum scortum meretrix [is-acpopixoi? dicitur a scorto, id est, 
a solo calciamentorum subiecto omnibus, etiam uulgaribus. 

22. maturet inc. L. m. c.  r. n.   Grate, ut solent mulieres festinantes 10 
pexum tantum capillum in nodum colligere. 

CUIMEN II, 12. 
ACRON. 

15 

Notis /. f. Ad Maecenatem scribit docens non conuenire historiam 
poetae  et  (nec?  aut?)  graues  res carmini lyrico,  sed  remissas potius  et 

uoce a poetis non obseruatum est , apud quos unguen<«m nardinuni neutrius est generis , ut 
Tib. 11, 2, 7 et III, 6, 63 a qua autem nardiua feminiiii, ut Ouid. A. III, 443: nec coma 
fallat liquida nisidissima nardo, ubi tameu nonnulli codices lectionem babent liquido, quae aurem 
magis delectat. Quod si uerum est, Assyrjra nardus nostro loco non «inguewtum, sed aqua nar- 
dina intellegenda est. Assyrius odor Catull. 68, 743, Assyrii odores Tib. I, 3, 7, odores Indici 
Lamprid. v. Heliog. c. 30. Conf. Schroeter. Quaestt. Hor. p. 8 — 10 et Dieterich. in labn. 
Ann. N. Yol. XXXI p. 97, qui Assyrioque scribere uoJuit. Quod denique spectat ad ordinem, 
quo Porpli. interpretatus sit carmina Horatii, dicendum est , hanc rem esse prorsus incertam, 
quamquam constet ex conspectu temporum Caroli Franke , tres priores Carminum libros inter 
a. 724 — 730, epodos autem inde a. 713—724 in lucem prodiisse. De genere nardus u. non 
dixit Acron, quem Orell. ad li. 1. cum Porphyr. confudit. Addo insuper notitiam, in M. post 
Sicuti Siipra a 1 m. positas esse literas bd linea inter se coniuuctas. Fieri enim poterat, ut 
hae literae siguificarent, uerba siciiti siipra , quae ad nostrum schol. collocata erant, ad schol. 
subseq. pertinere, ubi eadem le(juulur. Atque reuera schol. ad u. Euhius in M post scholia 
uers.  18  et  19  sedem habet. 

1) euhyus E2,afh. euchius rv. dissipaii liuius M. 3) Curati^Me myxio h. I. curatwe mzrto 
in lemm. ad II, 7, 24 M. curati/ae mirto RG (my). cor. cur. my. om. 2. curat de myrto a. 
rell. c\wa.i'iue my. 4) ad calorem (ac calore II) cov^oribus et animo cowciiatis MR2G. Vetusta 
haec lectio seruanda uidetur, nam ardens non est calefaciens, concite«5 calorem. caloreni cor- 
-poribus et auimo coucitantis rv, om. ad, inde : cal. corpons et animoconcita?itis afh (anirai fh). 
5) belle MA2G. uel restingue R. rell. bene. rest?-inguet v. — quia ardentis h. p. (sic) om. 
erat subi. M. sed post seq. schol. ad u. 10 posita suut: hii erat subiecturus: quibuscum conf. 
siciiti supva u. 16. 6) Belle om. R. sortum 2. 7) prostet MAR2G. rell, om. 9) calceam. M. 
subiect?»« MR2G,rv.   uide Fest.  fu.  a om.  2.  hinc pro id posui quod.  enim est fh. a om. 2. 

ACRON. Ad mecenatem A (Hor.). Ante schoha notitia metri. Ode quinquagesima a 
(sic) meceuatem R. Ad mecenatem. non esse leui carmine res maguas dicendas BcpH. yb ad- 
dunt :  prosphonetice tetracolos.   Ad.mec. non esse res magnas leui carm. dicendas  E. 

16) dicens 2. historias 2. et graues codd. et r. conf. Porph. rell. ut nec graues. 17) lyr. 
carm. b2. 


198 ACR. ET rORPII. COMM. 

iocis aptas;  facta enim  Caesaris  ipsum  Maecenatem melius  executurum 
prosaica oratione  dicit.   Ordo  est:  nolis  aptari  mollibus modis  citharae 
longa bella ferae Numantiae, nec durum Hanuibalem,  nec  5iculum  mare 
purpureum Poeno sanguine. 
5 1. ferae Niim.   Propter longa bella; decimo enim anno cum Numan- 

tinis depugnatum est multa clade Romanorum. 

2. durim Uann.   Hoc est, fortem, qui summa difficultate uictus sit. 

nec Siculum m.   Quia ibi primum nauali certamine Romani Cartha- 
ffinenses duce Lutatio uicerunt. 
10 4. 5. e( irimium ?». H.   Intolerabilem ebrietatc.   Hylaeus  Centaurus 

a Perithoo inuitatus ad nuptias uisa puella permotus et dum uiolentus ei 
esse conaretur, a Lapithis, qui simul nuptiis intererant, prohibitus est. 
Hinc ct in cei*tamen itum [est] et usque ad pericula dimicatum; ab Her- 
cule sunt postea superati. De his superius etiam ipse commemorat (Carm. 
15 I, 18, 8): Centaurea manet cum Lapithis rixa super mero; Verg. (G. H, 457): 
Et magno Uglaeum Lapithis cratere minantem. 

7. tclluris iuu.  Gigantes dicit, qui belhim numinibus indixerunt. 

unde.   A quibus.   Ter. (Eun. I, 2, 34): e praedonihus  Vnde emerat se 
audisse. 
20 8. 9. domus s. u.   Regia deorum, ut (A. X, 1): Panditur interea do- 

mus omnipotentis Olgmpi. 

9. 10. tuque p. d. h.   Veritate orationis solutae. 

11. melius.   Quam equestribus i. e. metricis. 

11. ductaque per  uias.   Victi enim  reges  in triumpho catenati  du- 
25 cebantur. 

13. me dulcis dominae Musa Licgmniae.   Licgmnia aut uxor Maecenatis, 
aut ipsius Horatii amica.   [Dominae autem ait]  adulescentium more,  qui 


1) prosa 2. prosaw» b. exe/jrj/eturum y. Ordo — sanguinc om. A. 3) c?Mrum AybRl, 
ut onines fcre uctt. Ilor. codd. Rernn. KABC. Pariss. AyBoEDHR,rmva. conf. Porph. 5) 
longua 1. 6) pugnatum 12,mva. 7) D;<runl A et y i" Hor. et in scholio, quod testatur 
Acronem legisse dOTum , non djrum. Num haec lectio praeferenda sit, alia res est. uictus est 
C. Hoc est A. dwa diff. y. rcU. summa. 9) L. Lutatio C. Luta<«o rmafhQ. Lu<io y. Lu- 
cio ARGl,v. uicerenit AyRl,r. rell. uiccr«nt. 10) IntoL ebr. om. A. hileti]. hyhaeus A. hy- 
leuvi]. htleus y. et ebrietate summa 2. et cbrietatem summam R. pzritlioo A,v. p?rothoo yb. 
protheo R. rell. perithoo. 11) et dum AyRlG.rva. et om. fh. 12) laphitis Rl. lapites A, inf. 
laphitis. 13) est om. AyRl^. iiur r. 14) etiam sup. 1. 15) super mero om. AyRl. iloum 
AR. hil. Y- 18) undc fcmera sc A. u. te merasse y. tenerc 1. tenercR. 21) omn. 01. om. A. 
tot. schol. oni. b. 22) mel. — metr. om. A. 23) melius nou. lemma feci. 26) lyci/miiae] musa 
lecimniae (A) aut u.k. mccewwatis y. u. 23: licymn. Bcp: lycimniae. b: liciwniae. laciniae. 1«- 
cinia 1. rell. lyciniae uel hciniae. conf. Frandsen Vit. IMaccen. p. 133. Licymnia om. R2. 
uxorjs — amicne 2. Dominae antem ait fli. rcll. om. amica dicta domiwa? — ad?<lescentmm 
A. adol. yR2,r. adolescentj»» Cmvafli. ad«l. G. 


IN CARM. ir, 12. 199 

aniatas dominas nocant. Ordo est : Dulcis Musa clominac Licymniac uoluit 
me dicere cantus et oculos lucidc fulgcntes et pectus bene fidum mutuis 
amoribus. 

14. lucidum. [Nomen pro aduerbio, ut (A. X, 662. Lucr. VI, 96): mhlime 
nolnntcs pro sublimiter, et] (.\. VI, 288): horrendum stridem pro horrende.   5 

[15. nmtuis.   Id est, altcrnis [et] iugalibus.] 

16. fidum.   Fidele, ut (A. VI, 158): fulus Achates II comes. 

17. (junm n. f. p. d. ch.   Quam etiam nec saltatus dcdeceret [cum ni- 
tidis uiroinibus i. c. non dedecuit illam iunctis brachiis cum nitidis uirffi- 
nibus sahare in sacro die celebris Dianae].   Natalis enim Dianae a uir- 10 
ginibus celebrabatur sicut Apollinis a pueris,  ut ipse superius  (I, 21, 1): 
Dianam tencrae dicilc nirgines, Infonsum pueri dicite Cynthium. 

2L num tu.   Ordo est: numquid tu permutare uelis crine Licymniae, 
supple regna et bona, quae tenuit diues Achaemenes, aut Mygdonias opes 
pinguis Plirygiae, aut plenas domos Arabum,  cum detorquet ceruicem ad 15 
flagrantia oscula, aut negat facili saeuitia,  quae magis  interdum gaudeat 
eripi, supple a poscente, interdum occupet rapere? 

Achaemenes. Nomen regis Persarum. Luc. (II, 49): Achaemeneis de- 
currant Medica Susis. 

22. aut ping.  Phryg.   Fertilis,  ut  (S. 11,  92):  Pinguibus  hae  terris 20 
habiles. 

Mygdonias op.   Mygdon, rex Phrygiae. 

24. plenas. Diuitiarum scilicet, [id est], diuites. Et est hic sensus: 
Num potes tu regum opes Licymniae amori praeponere? 


2) fictum fh, eiT. typ., Q repetiit. 4) lucidum. pro lucide. Virg. horr. st. p. horreucle 
Ay. Liicidum. lucide. nomen etc. C. 5) et — horrende om. r: 6) schol. om. Ab,r. alter- 
natis iugalibus scilicet yC (id est, alteru.). alter«a</i- 2. et om. yI^I^G. id est, alternis iug. 
va. et iug. mfh. Schol. non Acronis esse uidetur. neque apta est neque uel latina interpre- 
tatio : aliernatis iugalibus pro alt. officiis co?«iugalibus. 7) Schol. om. Eblr. 8) Quam — dede- 
ceret AyRjr. (salftw). non saltafos 2. Ay. oni. rell. h. 1. Quam nec saltare dedeceret , l,mva 
(dedecef) fh : dedec2«'i. Nouum lemma est nitidis tdryimbus sacro. 9) cum om. y. sacra 2. 
Iterum lemma ponendum est : 20. Dianat cehbris. Natalis enim etc. celeSratur bl,r. (om. 
Nat. enim Dianae). 13) Verba Intons. — Cynthium om. AY,r. 14) Ordo — rapere om. A, 
qui habet : Motumque (sic) tenuit. possedit, rexit. rell. om. et tu E. tu om. b. licimniae y. li- 
cimae b. licinae E. 15) sab El. regna uel bona om. r. achira. aut mic/id. b. frig. b. radicem 
f. seuicia b. gaude«< 'ihJi[2. gaudent G. rell. gaudet. fj'agrantia a, ut pauci codd. Hor. inter 
quos b : flagr. uel fragr. 17) eripi, om. supple, poscentj interd. 2. supple a om. br. eripere 
r. 18) Achmi. b2. Achem A. al. Achaem. — acham. E. A: achgm. 1 m. corr. susis agniina 
AyC, r: s. a. fusis Cmv. decurrant om. l,mva. decurrent Cfli. 20) schol. om. 1. — et terr. 
Y- rell. hac. 22) micdonia sopes. migdon, rex phrigiae ■[. 23) Diu. scil. om. A. In y glossa 
est ad plenas. hinc ut A om. id est. — et hic sensus est y- sensus hic R. Num tu AY,r. non 
tu E2.  tu non 1.  Num potes lu mafh. Non potes tu C, regMum aut opes  l,mva. 


200 ACR. ET PORPH. COMM. 

25. detorquet.   Inflectit.   Describit fastidium inulieris  detorquentis  se 

ab osculis amatoris.   Sensus  est:  cum  flagrantibus  osculis  tuis  ceruicem 

detorquet auertens se, ut mngis incitet, ut (B. III, 65):  Et fiigtt ad salices 

el se cupit nnfe nideri; aut illud magis uolens intellegi, quod ceruicem uer- 

5  tat ad oscula, designans, quod aut facile irascatur aut facile blandiatur. 

27. gaudcul eripi. Artem meretriciam designat, cum uelut irata aut 
neo-at amatori oscula, aut interdum ultro expetit sic satisfaciens indig- 
nanti, ut Ter. (Eun. IV, 743): Nolunt, ubi uelis, uhi nolis, cupiunt ultro. 

^Q PORPHYRION. 

Nolis l. f. b. N. Haec ode ad Maecenatem scribitur, qua testatur 
poeta, non conuenire historias et graues res lyrico carmini, sed magis re- 
missas et iocosas.   Caeterum acta Caesaris melius ipsum scribere. 

5. 6. ei nim. mcro Hyl.   Nimium pro intolerabili posuit.   Hylaeus unus 
J5 Centaurorum fuit.   Notum est autem proelium illud,  quod inter Lapithas 
et Centauros in conuiuio nuptiali Perithoi et Hippodamiae exarsit. 

7. telluris iuv.   Gigantes dicit. 

unde p. f. e. d.   Pro a quibus, ut est illud Terentianum (Eun. I, 2, 34): 
e praedonibus,  Vnde emerat se audisse. 
20 9. 10. tuqiie p. d. h. pr. Caes.   Hoc est, sokita et ciuili oratione. 

15. lucidum fulyentis oc. Pro lucide fulyentis, ut Very. (A. I, 288) ait : 
horrendum stridens pro horrende. 

16. et hcne m. fulum p. a.   Ordo est: hene fidum i. e. ualde fidum. 

17. [iiec ferre pedem.   Saltare.]   nec dare brachia.   Id est, sahare. 
25     21. diues Achaemenes rex.   Achaemenes rex Parthorum fuit. 

22. aut pinyuis Phr. Myydo. o.   A Mygdone rege qui Phrygiam tenuit. 

23. permutare u. c. Licymniae. Sensus est: Num tu uelis accijiere 
Parthicas aut Phrygias diuitias, ut Licymniac fructum amittas? 

24. plenas aut A. d.   Plenas pro opulentis dictum est. 

30 25. dum flayrantia d. a.  o.  c.   Magnifice depinxit fastidium mulieris 


1) luflectit oni. Ab. tloLtit G,mva (llecti) Q. 2) fOMflagr. Ay. cum flagr. uet. Bern. K. 
Parr. DRI et uet. M Porpli. iu lemmate. — Pro id posui setisus. 3) ut — uideri oni. Ay. 
(letorquews se ab osculis tuis ceruicem 2. 4) illud om. 2. uoh«'< R. ceruicem {miitat 2. 7) 
amatom 112. negato y.   8) iion uelis 1. 

PORPII. conf. Acr. Ode LI. Ad Maecenatem. R. 11) Ilanc oden ad m. scribit R. 12) 
quia M,v. imeta MR2G,rva. poetae fh. — et gT. libri, li. 1. rectc. 13) magis retmssas et ioc. 
MAR2 (GV). rell. magis res iocosas. 14) hylaeus M,a. hyleus R,rv. hil, 2. 15) illud MAR2. 
rell. om. lapi/Af« M,rva. lap^^tlias R. lapi^as 2. Lapithes fh. p/rith. 2. rcll. perith. Ilyppod. 
Q. Ouid. Met. XII, 210. 21) ait om. 2. 24) nec f. p. saltare om. AR2,r. nec de br. Id est, 
saltare AR2,rva. amplecti fhQ. 25) achaemcnis 2. 26) schol. om. 2. 30) Ckmi ^agr. MR. 
rcll.  Dum li. 


IN CARM. II,  12.  13. 201 

auertends se ab eo qui osculari se uelit; quod ideo faccre solent, ut inri- 
tent amantibus desidcriuni sui. F/dgrantia ergo oscula niaiora intellegamus 
h. e. cx dcsiderio mulieris ardentia oscula, quae, oscula scilicet, uclit sibi 
a poscente extorqueri. 

26. aut facili s. n.   Quid cst facilis saeniiia ?  Utrum quae facile nas-  .'> 
citur, an quae facile niollitur? 

28. interdnm rapere occupet. Ipsa rapere occupet, irascenti amatori 
iam scilicet satisfacere cupiens. Et totum hoc (iocose et grate?) inira 
svsp^sia expressum est. 

10 

CAEMEN II, 13. 

ACRON. 

Ille et nefasto.   Execratur  arborem,  cuius  casu  in  agro  suo  Sabino 
paene (uita?) periclitatus est (esset?), funestam cam et insitionem eius di- 15 
cens.   Ille et nef. te pos. die — pnfj!'-   Ordo est:  Arbos,  ille quicumque 
primum produxit te, in nepotum perniciem et obprobriura  pagi  posuit te 
et nefasto die et sacrilega manu. 

2. 3. in nep. p.   Nepotes pro posteris posuit. 

4. ohprob. p.   Tamquain ad totius pagi, id est, ad totius regionis per- 20 
tineret infamiam, si famosus ager morte domini sui fuisset. 

6. fregisse. Nouo uerbo execratus est parricidam. 

et penetralia.   Domus secreta , in quibus hospes fuisset occisus et foe- 


1) auert. se MR2 (G?). se om. mvafli. — i?ji-icZeut M. su/s R. 3) osculaque M. 5) 
erascitur MR2 , afh. wa«citur (G?) rv. Jrascitur praestantius esset , si acl ipsam Lic. referri 
posset. Ira autem saeuire, saeuitia nou irasci potest. 8) hoc ociositate mira en. MR. rell. 
om. ociositate. Neque otiositas, neque energia latina sunt uocabula. liinc scripsi svspYEta et 
iocose et grate proposui, — Glossae ex y: u. 1. Nolis. uou uelis yC. 8. contremuit. timuit. 
12. minatnxm. i. fortium. 17. quam. s. licimni aut. ferre. conferre yG. 18. certare. s. dede- 
cuit. 19. nitidis. pulcliris y- couf. C. ludentem. scil. illnm s. dedecuit. 26. facili. leui lucta- 
mine.   2 7. poscente. s. a. eripi. tolli yC. 

ACRON. Ad arborem A. (Hor.) notitia metri ante scliol. Ode LI. R. Ad arborem 
cuius casu poene perierat yb (paene). Ad arb. c. c. pene p. a qua opressum litus execratur 
BcpE (num. XIII). 15) paene om. A. uitae uel uitaV sab. suo '(. et institutorem Ayl (G?) r, 
esse et inst., mva. institutores R. in agro Sabino deamhulans de uita periclit. erat: eam fu- 
nestam et insitorem eius dicens C. insitorem fli. funestam eius insititionem diceus 2. scripsi : 
eam et insitionem eius. Lemma iuterposui. Arhos. Ordo est. arbos etc. •(. arbos codd. et Cr, 
arbor mvafhQ. Et est ordo mivafhQ. Et om. AybR. Et ordo — manu om. A. 17) primum 
prod. b2,r. prod. te, primum in nep. fh. primum om. R. rell. te prim. in uep. — obpr. Ay, 
rv. in opprob. 2. posuit te et'flQi,Y. et te v. rell. om. te et. 19) scliul. om. G. 20) id est Ab. 
rell. uel. tot. schol. om. y. pagi totius (tocius r) rmva, om. ad. pert. b. pertine^ 2. 23) pe- 
netr. libri. penztralia liabet K ad IV, 4, 26. secretas 2,r. secretfle ARy cum glossa interiora 
domus. — et occ.  2. 


202 ACR  ET PORPH. COMM. 

clus hospitale uiolatum, tamquam minus esset,  si homiciclium diceret  per- 
petratum. 

8. uenena Colcha.   A loco, et species est pro genere.  [Colchos] Col- 
chis enim Scythiae ciuitas (terra?), ex qun Medea fuit uenenis et inagica 
y  arte potens. 

13. quid q. u. Sententia, cjua dicat inprouidas hominura mentes nulla 
fatis obuiare cautela , nec metuerc [)ericukun , nisi cui sit proximura , et 
taraen raultos inprouisis opprimi pericuHs. 

nauita Bosporum.   Aut Poenum pro C|uolibet nauta dixit, aut Bospo- 

10 rum pro Cjuolibet freto; multum enim diuisus est Poenus a Bosporo.  Bos- 

porus autem Ponti sunt fauces ,  ubi  propter  angustias adsichia naufragia 

sunt.   Nomen  [autem]  dicitur accepisse,  quod  (id mare?) lo in bouem 

mutata transierit, c[uasi pooc -opo^ 

16. caeca timet.   Inprouisa. 
15 17. et celerem fuf/.   Fugientes enim Parthi sagittis uehementiores sunt, 

ut Verg. (Luc. I, 230?): aut missam Partln post terga sagittam. 

20. uis. Violentia, inexorabilitas (inexorabilis necessitas?). Dum 
c|uisc[ue timet hoc aut ilhid, rapitur saeua morte. 

3) colcha Y piu-e, ut E et Benin. KC al. A habet colcha iii lemm. et a 1 m. in Hov., 
ubi 2 m. a in ica mutauit. Kasurae freq., ut in H. colchzca Bcp , in B corr. colcha cum 
glossa ad marg. : pro colchica. lam colch/ca Bern. A, c/wlchica Bern. B et colc/tic7(a Barc. 
Colchica etiam in uet. M. Porph. transiit et in rmvafhQ, pro Colcha poet. forma et Ouidio 
et Martiali usitata. Yen. Culchicto 2 cum scholio: a loco. ct species est pro genere. Medea 
uenefica Colchis fuit. C: Colchica. species pro genere. Colclios enim Scythiae ijrouincia est, 
ex qua M. orta fuit uen. — potens. Onni. libri : Specialem prouinciam posuit (om. II) iwo 
generali crimine. — colchicos 1. CAolchos •(. rell. colchos. nouimus tantum Colchzs graecam 
formam ex Plin. H. N. II, 103. Mel. II, 3. Val. Fl. V, 505. 5) arte om. yU. conf. Plin. 
XXX, 1. (')) qua AY2,afliQ. quae l,mv. qm r. quia b. qucM-e C. dicat A^b. rell. Aicit. im- 
prouida II. wpr. Ayb. G) nisi quod y. nisi ut b. nisi cum Cod. Leid. et Suringar p. 13G. 
raQ. C: cum fueris. conf. Porpli. rell. nisi cui sit. et enim 12,r. rell. et tamen. conf. Porph. 
peric. oppr. A2. 9) Scripsi Bos;)orum, quamquam uerum sit, constantem codicum et poetae et 
interpretum scripturam, miro utique consensu , tribus locis, hoc et II, 20, 14. III, 4, 30, aut 
bosp/iorum esse, aut, ut Bern. K et Mon. Porpli., bos/brum. Poennm pro etc. AybR^. in rell. 
peruersus est ordo : Bosp. pro etc. — naiura '(. II) autem posui , more Acronis. enim libri, 
male. Bosphoros bU2. arfsidua. A. naufr. ass. 1. 12) Jiuni afh cum C. autem om. AYbIi2 , r. 
13) Pooa'.iopo;. bos. plior°s A (1 m. mut. i in o). bos fcrms 2. rull. bosphoros. Conf. Spanh. 
ad Callim. II. in Dion. 254. (/?«'« inde Ii2. quod inde bouc A. in boue r. io in bouem 2. 
inde quod tacite rec. Q (ex eo (piod). Sed uitium loei altius latere uidetur. Quod loue in bo- 
uem muttiio To transierit scribendum uidetur nobis conferentibus inler se Aesch. Prom. 682 ct 
Suppl. 301 seqq. et Ouid. Met. I, 5G8 sq. cum C: 'Nomen autem dicitur accepisse, quod id 
mare lupiter in bouem mutatus transierit ferens lo, (luam iiostca uitiatam trausformauit in bucu- 
Irtm , uoleus suum furtum celare lunouem , inde [riiiffcpopo; dictus.' 15) ceca tim. inprou. 
A. rell. om. partki om, cum linea supra m,I = omnino. sagit/ac 2. fugient/s enim Parthi 
sagittae uchemeniiores sunt, ut Liu. IX, 19 uehementius tebim dicit'!* in sagitt««c/o C. sagittos b. 
Expectamus: sagittis perniciosiores sunt , aut : sag. sequentos iuterficiunt, aut: sagittff^ uehe- 
mentiores mittunt.  ut Verg. Ayb (uirg. yb). rcll. om. ut.   17) Schol. om. A. ine.>:ecrabilitas r. 


IN CARM.  II, 13. 203 

21. quam p. f. r. P. Ac si diccret: paruo interstitio retenti sumus, 
Furua mystico nomine Proserj)ina diccbatur [, aut furuac , flauac, matro- 
nymicon, ut Verg. (G. I, IM!): flaua Ceres. Alii uolunt furuae pro nigrae 
positum, undc et furta putant dicta, quod committuntur obscuro]. 

22. et hidicaniem u. Ae.   Acacus,  Achillis auus,  qui pro iustitiae bono  5 
etiam  aimd  inferos  iudicium  meruisse perhibctur,  unde  [et] luu. (I, 9): 
qiuis torqucat umbras Aeacus. 

23. sedesque descriptas p. Elysias, [ut Verif. (A. V, 734) : sed nmoena 
piorum ConciliaElysiumque colo,^ ut ostenderet, se paene inferos inminente 
uidissc periculo.   l^Descriptas, id est, separatas.^ 10 

24. 25. Aeoliis f. p. Sappho. Sappho poctria de Aeolia fuit et ea di- 
alecto in carminibus suis usa, quam chordarum significatione commemorat. 
Querebatur autcm Sappho de })uellis suis ciuibus, quod [non] Phaonem 
amarent, quem ipsa diligebat. Ordo est: Et quam paene uidimus Sappho 
Aeoliis fidibus querentem de popularibus puellis. 15 

exorabilitas y. rell. «wexorabllitas. neutra iiox latiua. strlbe : mexorabilis uecess/te. conf. I, 3, 
32. 35, 17. v: ol. mortis necessitas C. Mors est necessitas naturae. Cic. Catil. IV, 4. timet 
et hoc K. aut om. 2. 

1) Ac — sumus om. Ab. — institio y. mist. Ab,r. 2) Pros. diceb. A-j-bRl^^r. rell. 
dic. pros. alit (t. alii) b. Uncis inclusa suspecta uidentnr. 3) matronomicow v. matro- 
nimicum r. furuae i. flauae 2. — foruae nig. A. pro nig. 2 et Suringar. 31. rell. om. 
jiro. 4) fur^^a mv. rell. iurta. quod Ayb. quae mv. rcll. qu/«. — obscure AR2,r. ob- 
scuro yl2,mv, obscur^im b. rell. in obscuro. Varro apud Gell. I, 18: quod fures ^jer noctem. 
quae atra sit. facilius furentur. 5) Aeacitm Ach. auum afli. rell. Aeacus AGv. eacus vbR. 
eac/ius r, et anus. — honitate 2. 6) et omn. AybRljr. torq. ahms b. conf. Cic. frag. ap. 
Macrob. Sat. VI, 4 : alnopum umbracula. 8) rece i descriplas. A iitrum a 1 m. discripta.s , ut 
iiet. Bern. K, an descriptas habeat, ambiguum est : 2 m. in rasura posuit discretas, ut iu D, 
quera Pottier. Valart. et Vanderb. ad h. 1. sicuti cod. H neglexerunt. Pure habent descriptas 
A in Acr. , yBcpIP et H. adde iis, quos Or. adtulit , cod. Harl. 2724 saec. XIII, qui nullis 
librariorum mendis pollutus est, discreptns cod. Doruill. X. 2. 6. 26. discertas Franek. descrit- 
ftis cum rasura, cod. Harl. 2642 saec. XV. Conf. Porph. uet. Mon. qui descriptas in lemm. et 
in scholio habet. Discribere nusquam alibi legitur; excutiendi autem ad codices uidentur loci 
Ciceronis , Caesaris, Hirtii aliorumque scriptorum , qui de pecuniis , uectigalibus frumentiue 
uecturis rZescribendis agunt. Sedes descriptae sunt Porphyrioni sedes ita constitutae, ut separa- 
tae sint a caeteris locis inferorum. Hiuc discretas, commoda, ut ita dicam, lectio originem du- 
xit atque in nonnullos codd. Acronis plurimosque Horatii transgressa est. Ad descrijjtas conf. 
Plin. XVIII, 28: descriptae stellae in Deos., Sen. Ep. 108 et Hor. A. p. 86. Glossa discretas 
i. separaias quam om. ybRlG^r, in A, mutato descriptas in discretas, ex Porph. transscripta est 
atque in mvCafliQ piopagata. Sedesque'] elisias y. Sedesque^ discretas Rl. 9) consilia 1. loc. 
Verg. rm. Ayb^r. ostendat R. — imminentt Y^r. 11) sapho Ay, ut Bernn. KAB. Vet. Mon. 
h. 1. sap2}h.o, Epist. I, 19, 2o sa^b et sa//ici^, ut B'.p. — poet?7« A,fh. poetriJa '[. poet/ca r. 
poeta b (rasura) R12G,mva. C: Aeol.Jid: Graiis chordis admurmurantem : propter Sappho 
poetriam , quae dialecto Aeolica in carminibus usa est. 12^ quae Rl,va. 13) C[\\tritur R2 
(querit). ex Porph. enim 2. ciui//'bus R12. — quod non amarent (amarentiir 1). omn. libri, 
qua lectione nihil potest esse iueptius. Non enim ideo querebatur, quod puellae ciues nooi 
araarent puerum dilectum, sed quod emidera amarent. Similis error in Porphyrionis libris, ubi 
Oden uox inserta est, duplici seusu accepta, sic :  quod oden non ament, quatn afh,  et: Quod 


204 ACR. ET PORPH. COMM. 

26. Et t. s. p. aureo Alcaeo pJectro. [Alcaeus] nomen poetae [est] ly- 
rici, a quo et metrum Alcaicum dietum est. Ordo est: Et paene uidimus 
te, Alcaee, plenius sonantem aureo plectro dura raala nauis et dura mala 
fugae et dura mala belli.   Aiireo  autem plectro  propter celebritatem car- 

5  minis dixit. 

27. 28. Ditra nauis d. fugae mala, dura belli. Id est, et suae naui- 
gationis mala ct fugae et belli audiuit eum plenius sonantem, qui res 
bellicas et nauigationem suam scripsit, dum a Pittaco tyranno ciuitatis 
suae pulsus esset, eo quod Mitylenensibus amorem libertatis suaderet, quos 

JO postea collecto exercitu superauit. 

29. utrumque sa. di. sil. Id est, omnia supra dicta. Ulrumque aut 
Sappho et Alcaeum, aut fugam et pugnas, aut certe carmina (de utro- 
que?) quae sic facta sunt, ut adyti alicuius putarentur digna secreto. 

82. densum um.  Stipatos ad audiendum ait, aut ad pugnam composi- 

Ib tos, ut (A. X, oGO):  haeret pede pes densusque uiro uir.   Ordo est:  Sed 

mdgus  densum  umeris  magis  bibit  aure  pugnas  et  exactos  tyrannos. 

Exactos.  Aut  amore  libertatis  expulsos  tyrannos,  aut facilitatem Alcaei 

expressit, ut ille carmina dulcissima fudisse uideretur.   Bibit, auide audit. 

3i. Behui centiceps. Cerberum dixit propter multitudinem anguium, 
20 qui in capite eius eminebant. Finitum autem [numerum] pro infinito po- 
suit, ut (A. VIII, 337): tibi nomina mille. Ostendit autem non inmerito 
populos delectatos, dum Cerberus carminis potuerit amoenitate mulceri. 

36. recreantur ang. Delectantur. Nam est animal [anguis] auditus 
Oden non ament quem MR. qiwVZ o. n. a. (lueni 2. qiu'd o. :i. auiews quem r. Non de oda car- 
mine dici sed nomen proprium sublatere testatur cod. Frauek. apud Suringar. 137, qui habet : 
Oden puerum , Cod. Leid. ibidem : eundem puerum. Suring. addit : Melius Comm. Cruq. Phao- 
nem etc. C : quod amarent Phaonem , quem ipsa amabat. Recte, et propter Piiaonem, qui ex 
Ouid. Iler. XV et ex Plin. H. N. XXH, 8 notus est, et propter adiectain negationem, quae ex 
Phaone prodict. Quod cnm Suriugar. nou indicauerit, Quidam recepit : quod Phaouem 71071 
ameut quem ipsa diligebat amens.   —   Ordo —  puellis om. A. 

1) Alcaeus om. Ay. est ora. Ay. lir. y. alcli. y. 2) Ordo — belli om. A. schol. om. b. 3) aureo 
pl. YR2,r. morc iuterpretum adieut. nomeu prius. rell. pl. aureo. 4) rmvafli hic duo scliolia seqq. 
interponuut. Meliore aut nureo pl. mvafh. rell. Aureo autem pl. — celeritatem b. dignitatem Porph. 
rell. celebr. At cum non dictum sit de muUitudine et celebritate audientium conf. Quintil. I, 2, 29 
et Cic. Diu. VH, 2, Somn. Scip. G, proptcr suhlimitatem carminis Quintil. I, 8,(5 siue daritatem 
praestaret. V. 24 — 2G. Ordo scholiorum et lemmatum maximc confusus est in libris. Q: Ordi- 
nem perturbatissimum in intcgruni restituere nou potui. IIoc schol. anteposui sequenti cum 
A, qui lemma habet : mala dura, om. auteui, ut b: Id est — sonantem. qiiod res bell. R. Sua- 
dcbat 2. utrumque. Id est, omnia supra dicta yRl^unva. rcll. nni. 1.") p. digna sacro silentio y. 
Put. facto (sancto?) secreto digna 2. quae sic Jacta sunl , ul n. a. p. d. sacriletjio R. — car- 
mina de utroque, quae sic yacte si^nt C. Jacta r. rcll. sancta. 11) stipatos AybRjr. rell. stipa- 
tum. frequens et stip. C. (aud.) aut ad pugnam Aybllir. rell. ad pugn«.s. aud. pugnani G. 
compositds AYbR(jr,r. rell. comi)osita*'. ait adposui. Ordo — tj-rauuos om. A. 19) ceuti])es r. 
— Pro multitudine R2I. per mult. r. 20) autem Ay,r. Fiu. uero R. rell. om. numerum om. AYbR,r. 
liu. pos. pro inf. b.  22) am. delectari R.  am. mulc. del. 1. 23) ang. oui. Ayb. ang. est au. R, 


INCARM. II. 1.3. 205 

capax mali et boni, ut (B. VIII, 71):  Fn'gidi(s in pratis cantando rumpitnr 
anguis. 

37. quin ct Proiv.   Proiuctlicus, raptor pcr fcrulaui ignis diuini, uul- 
turis pastum  dum carminis oblcctatione tcncretur, oblitus est.   lapctus ct 
Tantalus pro criminibus  dampnati  paenarum rcquiem  apud infcros inuc-  5 
nisse carminum delectatione  a  poeta  firmantur,  ut  Virg.  (G. IV, 480) : 
Quin ipsae stupucre domus utque intima Jeti Tartara. 

38. dulci laborum d. s. Figura decipitur laljorum pro eo quod cst: 
fallitur  in laboribus  et scnsum laboris amittit, dum carminibus delectatur. 

39. nec cural Orion I.  Orion ucnator fuisse narratur,  Huius umbram lo 
dicit uenationi carmina pracferre,  uigente sibi apud infcros studio,  quod 
liabuerat  in  uita,  unde  Verg.  (A. VI, G54) :  quae  cura nilenles  Pascere 
equos eadem sequilur tellure repostos. 

40. Igncas. [Id est,] dammas, ut Verg. (I. III, 264): Quid Ignces 
Bacchi uariae. 15 

PORPHYMON. 

lUe et nefasto t. p. d. Exccratur liac ode arborcm in Sabino agcllo 
suo, quod super deambulantem se decidit ac pacnc o^^^pressit. Nefasto 
autcm non fasto et (fausto sed?) abominando. -^ 

2. 3. et sacrilega m. p. arhos.   Vocatiuo casu  accipe arbos,  hoc cst: 

4) tewetnr AYbR2. 5) {nnenisse A. hnbuisse om. yb2. 6) carnuius del. 2. a poeta inue- 
uiatur 2. ut Ay rcll. om. 7) Atqm ipsae C. 10) umbr«s 1. 11) uigente sibi Ay.R. uigenti 
ibi R. ingentes ibi r. ?mgentom sibi b. rell. uigcntem ibi. uigentem , om. ibi, ap. inf. eo stu- 
dio C. iiigentem eodem — studio Q. Lege: uigente sibi ap. iuf. studio. uigent studia Cic. Coel. 
5. cui iam curaeque uigent animique uiriles Val. Fl. I, 55. 12) quod habuerfJ in uenando 
2. habuere»«< r. 14) schol. om. b. Id est om. Ay^r. ut uirg. Ay. uirg. om. R,nnvafh. Q. ut 
uirg. om. 2,r. uariae et genus acre luporum Rl,rniva. lincas — linces AY,r. Glossae ex y: 
u, 10. statuit. seuit. 11. triste. quod tristem facit y- ab effectu quod tristes faciat C, 12. immeren- 
tis. innocentis. nihil mali meriti y. innoc. nil mali merentis C, 14. cautum. constitutum y. const- 
per horas singulas. hosphorum. mare. 16. ceca. iuprouisa y. impr. occulta C. nliunde. ex alia parte 
yC. 17. sacjittas. s. timet 1%. iMrthis. ?.. iimet. 24. Aeolis. gYa,is. Jidibtis. eorAis querentem. vauv- 
murautem y. Graiis chordis admurm. C. 26. plenius. fortius yC. aureo. meliore yC. dura. 
seuissima. 27. nawis. i. et nauigationes suae mala. et fugae et belli. audiuit eum plenius so- 
nantem. 30. dicere. pro te diccntem. 31. piajnas. i. libentlus audit proelia. exactos. consump- 
tos uel expulsos ut terrentius in echira (Hec. II, 1, 45): ubi duxeriut pulsu uestro easdem exi- 
gunt. 32. aure. libentius audit. 33. qvid mirum. s. si miretur eum uulgus. 35. demittit. miti- 
gat.   37. parens. tantalus.   38. duki. delectabili.   40. agitare. insequi. 

PORPH.   Ode  LII.   Ad arborem quam execratur R. 

18) Exsecr. hac ode M2. 19) sup7-ff 2. rell. super. 20) non fawsto R, recte, Ter. And. V, 
4, 53. die fasto enim Praetores in causis publicis aut priuatis edicta et decreta dederuut, 
dixerunt, addixerunt. reU. non fa.^to. ne/j/tasto a. n. fasto rv. Scribe : sed abominando. 21) 
Singulare scholion. arbos enim alio casu atque uocatiuo accipi nequibat. Hinc suspicor adsu- 
menda esse ex u.  11  uerba : triste Uijnuin.   Sic ergo : Voc. ca. accipe triste lignum  i. arbos, hoc 


20G ACR. ET PORPH. COMM. 

0 arbos.   Arbos belle, quasi ad illius regionis infamiain pertineret, arbo- 

rem suum scilicet clominum oppressisse. 

6.  et penetralla s. n. c. hospitis.   Hospitis sui penetralia  cruore spar- 

sisse, hoc est, ex qua Medea fuit uenenis ct magica arte potens. 
5 8. ille uenena Colcha.   Colcha inquit, quia Medea  Colchis fuit, quam 

summam ueneficam fuisse historiae Graecorum tradunt. 

13. nauita  Bosporum  P. p.   [His et quac subiecta sunt,  significat, 

unumquemque hominum  non  fere periculum timere,  nisi  cum  proxinmm 

sit;  uerumtamen plerumque ex  inprouiso  mala inopinata interuenire at- 
10 que opprimere; m horas nauila Bosporum Poenus perhorrescit.~\  Bosporum. 

Fauces sunt Pontici maris,  unde longissime Africa sit,  quod  ita Poenus 

nauita eum perhorrescat.   Numquid ergo Bosporum pro quolibet freto po- 

suit?   Freta  autem angusta  marina  [et]  concitata  sunt.   Omnia [autem] 

freta a feruore dicta existimantur. 
15 21. quam paene furuae regna Proserpinae. i^ifn^ae nigrae significat. Unde 

furta putant dicta, quod per nigrorem aeris, id est, tenebras niaxime fiant. 

23. sedesque descriptas p. Descriptas i. e. separatas. Piorum autem 
sedes Elysios campos dicit, quos separatos aiunt a caeteris locis inferorum. 

24. 25.  Aeol. f. q. S. p. d. p.   Aeoliis  fidibus,  inquit,  quia  Sappho 

est, 0 arbos. Arbos belle etc. Qua medela et arhos, iterata uox in A,rv, clara est et expli- 
catio uerborum in dommi caput. belle AR. uelle M, suo more pro belle. uel ^ji-va. uel om. fh 
et Q: obprob. p. Ait quasi ad il. reg. inf. arb. se su. s. dom. ■ paene oppr. , dicens: ,Equidem 
audacius hinc (i. e. ex mvf) nouum schol. restituendum iudicaui. uide u. 4.' pertineref 2. 
pertine^ K. pertinere M. rell. om. suum sibi dominum opp. 2. su. sibi dictvmi opp. R. arborem 
suani sibi domino opp. r.  arb. ru. scil. do. opp. va.  arb. suum dominum ait ojip.  fh. 

3) Alterum Hospitis om. M. 5) cholchirZa 2, ut in Acrone. rell. colchica bis. Colcheca. Colchza 
v. Colcha posui, ut in Acrone. 7) Ilis — perhorrescit om. M. Bos/brum M ter. R in const. bosf. 
et bospli. rell. bosph. 8) cum ei proximum fh. cum proxim?/s rv (-mjs). rell. cum proximw7?i. 
9) plerumque om. 2. 10) in hor. — perhorrescit om. 2. — BosforM??» M. bo?/;/jorum R,rva. 
Hinc  lemma  posui.  rell.  bosphonw.  bosporus  Q.  sunt  MR.  Bosphori autem fauces  sunt  fli, 

11) Pon</ rva, rell. Pont/ci. longissime MR2. recte. longc et longissime esse siue abesse locutio- 
nes usitalissimae et pedestri oratione et poetis. Cic. Ac. IV, 11: absit longissime a uero. 
longissima  Africa  sit  rva  (Aphr. ut 2).   longissima  in Africavi nauigatio  sit  fhQ.   nawta 2. 

12) Num quid ergo bo. MAR2. rel. Ilunc bo. Nuinquid dictio frequens ut in Terentio et Cic. 
sic uel in Ouid. Mct. YIII, 40. Nnniquid ergo Quintil. YI , 3, 79. 13) et om. MR. niariwa r. 
rell. mar/a. Scripsi mariria. 'Sam freta quidem, ut fret«??i apud Ou. Met. XII, 39 mare, apud 
poetas (Aen. I, 607) maria dicuntur, sed h. I. angusta sunt, sicuti angusta uiarum in Tac. Hist. 
IV, 35, id quod Cic. N. D. II, 7 ang\\?,tiae fretormn. Conf. Porph. ad C. I, 14, 19 coU. c. 15, 
1. — autem omn. libri. Haec pars forle est notitia scrius adnexa. 15) Furuae nigrae MR2 
(farue). rell. furua nigra. 16) nigro»-c??t aeris id est M2,r. aeris nigrorem id est A. uigorem 
aeris i. R. nigrjorem aeris tenebrae v. nigriores aeris tenebras afh. 17) Descriptas bis M2,rv. 
piorum elys. MR (elis.) 2 (helis.). Sedes om. rva: piorum autem elys. fh: Pioram autem sed. 
Elys. 19) inquirf. M. — aeoIifZac m. s. M. aeolide rv. eolicZe R2. Aeo& dial. a. Aeolica fhQ. 
Quintil. et Plin. Aeolicas, poetae AeoIi?<s praetulisse uideutur. Aeolis de tcrra, femina et di- 
alecto diccbatur. 


IN CARM. II, 13. 207 

Aeolldc dialecto in suis carminibus usa est. Qucritur autcm Sappho dc 
pucllis ciuibus suis , quod Phaoncm [non] ament , (|uem ipsa diligcbat 
amcns. 

2G.  ct le son. plenitts nureo A. p.   Plenius inquit  sonantem,  quia Al- 
caeus robustior cst,  i. e. bellicas res scripsit ct nauigationcm suam,  cum  5 
a tyrannis Mitylenensibus  pulsus  est.   Aureo  autcni plectro propter dig- 
nitatem carminis dixit. 

21). utrumque d. s. s. m. a. d. Utnmque ad Sappho et [ad] Alcacum 
refert. 

32. densum  h.  b.  a.  u.   Multitudinem  scilicet  umbrarum  ad  audi- lu 
endum conucnientium, bibit aure autcm cupidissime audit significat. 

33. qiiid mirum, ubi illis cnrm. stup. Sensus est: Non mirandum, si 
umbrae libentcr ilhmi audiunt, cum Cerberus et angues Eumenidum stu- 
peant admiratione carminis illius. 

34. beltia centiceps.   Cerbcrum dixit, qui propter muhitudinem angui- 15 
um, qui ex eo eminent, centiceps recte dicitur. 

37. et Pelopis parens.   Tantahis scilicet. 

38. luborum decipitur sono. Audax figura laborum decipitur; uuU 
cnim intellegi, audienti illi sensum laboris auferri. 

39. nec orat Orion.   lam  dicit,  et  Orionem  auocari  a propriis uc- 20 
nandi uohiptatibus. 

Agitare ergo agere ac per hoc persequi significat. 


2) De non cmiant, absurda omii. librorum lectione superius dixi ad Acrouem. quod 
oden non ament qnem ^TR. qxiid oden nou. am. qtcem 2. qiiid oden non amens qwcm r. 
qvdd odeu non ameut qwam v. qwod Oden non am. qwam afli. 5) robusfaor et omn. libri. recte. 
uam robustiores, id est, bellicas res, quod Suriugar. 138 ideo proposuit , quod cod. heid. forti- 
ores habet, ingeniosius quam uerius est. carmiua quidem (Pers. V, 5 : quantas robusti carminis 
offas) , oratio et genus dicendi robusta siue fortia dicebantur, non res omnino, ut essent bellicae 
res. Aliter res se habet Cic. Diu. I, 18: res uetvstate 7-obiistas calumniando uelle peruertere. 
— cum MAK2,rva. om. fli. mit?<l. Minconst. sibi C. I, 7 , 1 et Epist. I, 11, 17. a om. E. 
De re atque de Porph. sententia nec non Acronis, qui cum tyraunis Myrsili partes confudisse 
uideatur, couf. Ulrici. Gesch. d. Hell. Dichtk. II, 353 not. 77. Utrumque alterum om. fh. 
sapphore et alc. 2. ad om. ME2. 11) Bibit aure autem ME. rell. Bib. autem aure. Mult. sci- 
licet MK2,r. signat afli. om. v. 12) Non om. M,rv. Quid? mirum, ubi. male. nil mirandum 
R. nou est mir. a. mir. non est 2. s. = scil. illum rv. rell. si. umb. lib. illum aud. MR2. 
13) cerM. M. 14) admiratiowe??* MR2,rv. et eum. rv. be?/ua M. belua R. 15) qui MR2 et 
Leid. ap. Suringar. 138. e< Q ex suis addidit. 16) emmeut ME2 et Suring. ex Leid. ,an- 
guium ex se emtnentium.' rell. emanant. centipes R, ut r in Acr. 18) decipiftM- IMA. rell. 
decipere. audax — decipitur om. R. 19) WVis M. 20) et M. rell. om. — ««rocari MAR. rell. 
uocari. 22) agere 1NLVR2. rell. lyncas, c^uod Queudam uou offendit. ^Jersequi MAR2, sequi rva. 
«nsequi fh. conf. gl. y. 


208 ACR. ET PORPH. COMM. 

CARMEN n, 14. 

ACRON. 

Eheu fttgaces.   Praenilsso  doloris  afFectu ad  Postumum  queritur  de 
5  iiitae breuitate, quod nullus iustitia uel pietate mortem possit euadere nec 
inminentem  mora  quantacumque  differre,   et  dicit  superuacuum  timeri, 
quod non possit cuitari. 

1. 2. fugaces P. P.   Lahuntur anni.  celeres,  ut {Verg. G. III, 284): 
Sed fugit, interea fiigit inreparabile tempus. 
10 4. indomitacgue m.   Quasi ferocissimae , a qua nemo exoret indulgen- 

tiam, sicut et inlacrimabilem subiunxit Plutonem. 

5. non si tricenis, quotquot eunt dies.  Per mensem, singulis (diebus?), 
id est, cottidie.   Dixit autem eunt pro mortalitatis dolore, quasi fluunt et 
pereunt. 
15 G. inlacrimabilem.   Durum, inplacabilem, qui nulla hostia, nec si di- 

urna sit, placari possit.   Dicit autem, praesentia pericula magnopere ho- 
mines uitare cupere, cum nulla ratione mortem possint uitare. 

7. 8.  Qui ter amp.  Geryonem.   Hoc est,  trino corpore monstruosum, 

quem Hercides interemit.  Verg. (A. VII, 6(^2) : [laurcntia postquam']  Gery- 

•2'] one  extincto Tirgnthius adtigit arua  [, et (A. VIII, 202):  Tergemini nece 

Gergonis'].   Ordo  est:  qui  conpescit  ter  ampkmi  Geryonem  et  Tityon, 

ACRON. Ad posfiimum de celcritate uitae A (Hor.) , ut K. aute Acr. uot. metri. Ode 
LII ad postumum 1!. Prosplionetice tetracolos ad po. de cel. uitae y. Ad po. de cel. uitae 
prosph. tetrac. b. Ad postumum de breuitate uitae BrpDE (LIV) al. 4) Eheu omn. fere uett. 
codd. Hor. b : Heu sed alterum heu man. 1 suprap. — eff. 2. — postA. mvafli. 5) qtiia 
R2. rell. quod. — TMultum uexauit editores hom mortis. Scripsi inminente?» (sc. mortem) 
mora quantocumque cum AC. znmincnte?» mor«OT qiiautac. ^2 (imm.). /mmineute?» nioram quan- 
ta?»cu?»que r. imminente moram quanta???cu»ique b. immincntc??i morain quant?/??!cuwque R. im- 
minente»! horam quantac. 1. inmuneniem horam mora quant«cunque fli. imminentem horam 
diff. (om. mora quantac.) mva. imminentc??» horam quant?»??cunique Q cum G. 6) superuacuM» 
i. a. tamquam superu. posui cum r, quia lect. uulg. supcruacue ad christ. latinitatem speetat. 
in superuacuum locutio Senecae frequens, superuacuo apud Plin. ct Quintil. timeri omn. libri. 
\tossit r. relL potest. Conf. C : PaiJieiice queritur apud Postumum de uit. br. quodque nullis 
quantumuis iustus uel iiius mortem po. cu. ctc. 8) SchoL ex AC. rcll. om. 10) exorai R2. 
sic et Y. 11) subiunxit AYR12,rm'.p. subiun^it vafh. ?«lacrim. AybBoEK. schol. om. b. 12) 
trecenis A, ut K. trecen<is R, ut E, tricenis ybjrvafh. pcr mense singul/s A. per mense??» sin- 
gul/s y. r, (lui addit: ideo dixit quotidie. 2: ideo dixit quot. quot. rell. per menses singulos. 
C: pcr singulos dies quotidic. posui : qttotq. eunt dies. per mcnsom. singulis diebus i. e. coWidie. 
ut: iu dies singuh)S apud Cic. Att. V, 7. sing. id est co«idie Ay. cotidic 1 G. singulos idem 
dixit quotidie R. rell. <y?<otidie. 14) pereunt omn. libri. trauscunt, ;??'aeto'cunt C. 16) possit 
placari R,r et 2, qui addit : tauris. 17) mort. poss. uit. Ay. uit. posswnt mort. 2. relL poss. 
mort. uit. 18) Gerj'one??j AybRBEH , geryone?» cpK. Dicit tamen (R2,rmvafli) om.^Ay. conf. 
Porph. Dicit autem tacite inc. Q. hom. magn. Ay. 19) laurcnlia postquam fh. rell. om. 20) et 
— Gcryouis om. Ayb.r.   21 )  Ordo — culoni oiu. A. 


IN CARM. II, 14. 209 

tristl unda [i. e. inferna],  omnibus scilicet enauiganda, quicumque uesci- 
mur munere terrae, siue erinms reges, siue erimus inopes coloni. 

10. Quicumque.   Hoc est, qui nascimur. 

11. enaiiiganda. Moriendum [est], ut (A. Yl, 315): Nauita, quo Iris- 
tis nunc hos, tiunc accipit illos. 5 

12. inopes crimus coloni. Paupercs quasi praetcr opes dicti. CoJonos 
autem optime posuit quasi niliil proprium habentes, sed temporalis terrae 
cultores. 

13. frustra cr. Ma. car. Hoc est, frustra uitamus pugnas et nauiga- 
tiones, et pestiferum timcmus auctumnum, cum neccsse sit onmibus mori. 10 

14. fractisque rauci /luct. Iladr. Hoc est, tempestuosi; Verg. (A. I, 
IGO): quibus omnis ab alto Frangitur inque sinus scindit sese unda reductos. 
Unde et raucum sonum fracta reddit unda in scopulis. \j'auci. Tempes- 
tuosi, sonori, ut Verg. (A. V, 866): lam raiica adsiduo longe saJe saxa 
sonabatit.'^ 15 

16. metuemus Austrum. Austro enim flante morbi generantur auc- 
tumno, unde et luu. (IV, 56):  iam letifero cedente pruinis Auclumno. 

17. uisendus ater. Id est, uidebimus ergo (Orco?) dampnatorum um- 
bras, quos uidentes beati praetereunt [, aut quibus scelerati iunguntur]. 

Janguido.   Tristi siue deformi aut pigro,  ut  (G. IV, 478):  tardaque 20 
palus inamabilis unda. 

18. Cocytus errans. Flexuosus, ut (A. VI, 132) : Cocytusque sinu Ja- 
bens circunmenit atro. 

19. infame. Famosum a facti crimine; Danai enim filiae una nocte 
iussu patris occiderunt maritos,  ande  Verg.  (A. X, 496) :  una sub nocte 25 


1) i. inferna om. y, ordinem interrumpit. uide glossas. 2) mun. terrae ^^1)1™^. 3) 
schol. ex Ay (id est). rell. om. qui nati pascimur C. tmcimur. pascimur. Id est, mor. est afhQ. 
id est om. AY,rmv. schol. om. b. est om. Ay. 4) qjio Ay^r. rell. sed. 6) propter r. per mva. 
die^j Ayb,r. C: quasi sinc ojjibus dicti. rell. dicit. 7) Colonos autem AybR2,r. Rell. habent 
nou. lemma Coloni. optime Ayb,rmvafhQ. proprie R2C. posuit Ayb. rell. dixit. — mhi\ AybRl,r. 
rell. nil. — sed tempore R. rell. temporales. temporafts r. tprl b. recte. nam causa a Sen., laus a 
Tac. , exilium aliaeque res uocabantur temporales , non homines. temporalis terra circumscri- 
bitur a C : nihil ecim quam terram coHmus, non diutius nobis ^Jrojiriam, quam colimus. 10) me- 
tuemus 2. et aiistrum tim. pestif. autumn. r. 11) Hoc est, tempestuosi Ayb. rell. tempestuoszs, 
aut om. ut RlG,r. 12) smdit A. 13) reddidit 1. scopuhs Ayb. rell. scopulos. — schol. om. Ayb. 
16) morbMS generatw?' 2. 18) Lampn. b, ut uet. Ambr., BcpE etc. quos R2. 19) aut omn. 
libri. C : — scelerati uero nequaquam , sed eis adiunguntur. hinc Q inculc. at. melius et. sce- 
lerata r. sederat b. aut — iunguntur om. y. 20) siue Ayb,rC. rell. uel. aut Ayb,rC. rell. 
om. tarcteque Ay,r. tarcZMS b. rell. tristique. inamabilis AybG. rccte: conf. Ould. Met. I, 16 
et XIV, 590, ubi regniun inferorum inamabile i. triste uocatur. irremeahiWs, r. innahWis mvafh. 
22) cocytos Ay. schol. om. y. — cocytiquc r. cocrtique A. 23) circumuenit AI,rva. rell. 
circuni^M/<. 

HAUTHAL, ACE. ET PORPH. 14 


210 ACR. ET POKPH. COMM. 

higali Caesa mamis hmennm.   Unde pro iiltione commissl [criminis] apud 
inferos urnis fractis aquam indefesse perliibentur haurire. 

19. 20. (himjmatusq. l S. Aeol. L  Dampnatus hiboris dixit, ut: damp- 
natus  capitis,  dampnatus  iuiuriarum.   Haec  autem  paena manere apud 

5 inferos Sisyphum dicitur, ut saxum contra montis uerticem uoluat, quo 
semper relapso finem numquam meretur laboris; de quo Verg. (A. VI, 
616): Saxum ingens uohmnt alii. Pro hoc tamen flagitio tali paena per- 
culsus est, quia Aeginam, Aesopi filiam, luppiter adamauit eamque cus- 
todiae ]iatris [furtim] subripuit et factum Sisyplio confessus est.   Ille hu- 

10 mana leuitate quaercnti [eam] patri prodidit. Hinc tali apud inferos paena 
dampnatus est. 

21. linquenda.   A morientibus scilicet,  quia (qui?)  etiam dulces re- 

linquunt afFectus. 

22. neque harum.   Ordo est:  neque ulla harum arborum,  quas colis, 
15 sequetur te breuem dominum, praeter inuisas cupressos. 

23. Inuisas cupr. Id est, rogis et hictibus consecratus, ut Verg. (A. 
VI, 216): et ferales ante cupressos constituunt et caerulcis muestae uittis 
atraque cupresso. 

24. breuem  dom.   [Id  est,]  parui  temporis,  ut  I,  36,  16:  breiie 
20 lilium. 

25. absumet heres. [Haec] cum inuectione dicuntur in eos, qui nimia 
parsimonia conseruant, quae prodigi heredes absumant, ut luu. (XIV, 
137): Ut locuples moriaris egentis uiuere fato. 


1) crimhiis om. AYbR12. commissi om. mva. commissum id est quod crimeu in Cic. ct iu ipso 
Ilor. III, 27, 39. uernis '[. factis 2. iadefesse brv (indefe?ise). 2) ^^wliibentur AY,r. aurire 
Ab, ut Ambr. (exauriebat) E etc. 3) DamnatMWi Ayb. dampn. tiel damnatMw E,r. rell. dam- 
natus. 4) uel iniur. mvafh. rell. da. ini. Haec — dicitur afliQ. Haec non sana sunt ideo, quod 
Sisyphus manere nequibat paenam , quani modo sustinebat. Vide, num librorum ope sic scri- 
bendum sit: hac autem poena manere ap. inf. Sisyph?<s dicitur. hac -jR. hoc Ab. hanc (poen«) 
r. rell. haec. sisipli«s '(. sisiphos R. rell. sisiphaw A. sysyphum b. sisyphum rmvafh. pcne b. 
rell. pena A uel poena. Sic se uerba excipiunt : hac a. ap. inf. sis. poena man. dicitur A^b 
l,r. 6) relaxo R. 7) percussus afh. 9) fu»'tim om. R2,r. clam o. p. surreptam C. su&rip. 
Aybl^. rell. surr. 10) eam om. Ryb^. hic R. est om. R. 12) qu« A. qnnm r. rull. ([wia. 
C: morientibus (om. scil.) a quihus et dulces reVmquuntur aff. reUnqumiiur A. quia ctiam du. 
reVmquimus aff. y- liuquunt 2. relinqurtnt (G?) Q, rell. relinqwwi^. etiam om. 2. eflect. 2. 
14) Ordo — praeter om. A. — harum arb. y- '^^^- earian r. rell. ha. arb. 23) Lemma cum 
A. posui. inuisas. rog. yh. rell. om. IG) ut uirg, Ab. om. y. rell. om. ut. 17) et om. R2,r. 
Ayb addunt: Et ceruleis mestae (u. a. q. c y) uittis (uitis b) utnique cupresso. rell. nm. 19) 
schol. om. Rl,m. Id est om. Ay. 21) llaec om. Ayb. Haec inuect«<c di. C. stnnet tamen ia- 
uectioncs meos dicuntur qui r, ahsitmet. in eos dicit qui 2. in eos dicuntur Al. rell. di. in eos. 
ahsiimant. AyR^. assumant r. cowsumunt C. rell. absum/nit. 2 3) moria7-e cgentis AybR. moria- 
tur egentis C. rell. moria/wr cge«*. uiuere fato Ay. uiucre falso b. u. f. R. n. f. Rom. 
rcll. om. 


IN CARM. II, 14. 211 

26. 27. mero linguet pauimentum sitperh. pont. Pauimentum. Solum 
promptuarii. Tingal el, lioc est, perfundet i)auimentum neglegens heres 
uino deorum conuiuiis digno. 

superbo.   Pro i|>se superbus.   Ilypallage figura. 

5 

PORPH^RION. 

E/teu f. Postume P. l. a. Ad Postumuni hac ode loquitur de celeri- 
tate currentis uitae. 

4. indomitaeque m.   Indomitae  quasi ferocissimae,  quia nemo  ab  ca 10 
[bcneuolentiam  et]  indulgentiam  exorat;   sic  et  inlacrimabilcm  Phitona 
statim subicit. 

7. 8. qui ter amp. Geryonem. Ter amplum pi'o trimembri dixit, et 
accipiendnm hic extrinsecus quamnis, ut sit: quamuis ter ampluni. 

10. quicumque t. m. u.   Pro:  quicumcpie uiuimus. 15 

13. frustra c. M. c. Praesentia pericula magnopere uitare cupimus, 
cum nulla ratione mortem efFugere possimus. 

14. fractisque r. fl. Iladr.   Fractis pro inlisis dicitur. 

19. 20. dampnatusque l. S. A. I. Dampnatus lahoris sic dicitur, ut 
capitis dampnatus. 20 

23. praeter inuisas cupr. Inuisas inquit, quia funeribus cupressi ad- 
hibebantur. 

24. hreuem dom.   Id est, breuis uitae. 

25. ahsumet heres Caecuha d. s. c. cl.  Haec cum inuectione dicuntur cor- 


1) tinge< A (bis), v. tinguet YljRjCmafli. Lemma Pauim. posui, sicuti iinrjuet. conf. gl. y. 
3) wimim A. rell. uino. schol. om. b. 4) hyp. A,afh. yp. y. liypp. v. schol. om. Rl,m. 
Glossae e,r y ; u. 2. nec jnetas. nec si pius fueris rapieris y- etiam si pius fueris C. inorain. 
tarditatem yC 3. rwjis. pellibus senectae y. pelli rugosae C. instanti. urgenti yC. 4. indomi- 
taeque. inexorabili yC qui addit schol. Acr. 5. quotquot. per singulos dies yC (add. quotidie). 
eunt. transeunt. 6. amice. postume. places. exores '( et C, qui addit: dolore moriis. conf. Acr. 
7- Plutona accusatiuus graecus. 8. tijtionque (tition) ipse et pi-ometheus dicitur yA. iristi. in- 
ferna. ut uirg. tristisque palus inamabilis uii. alligat yAC. 9. conspesc.it. cohercet yC (coerc). 
10. quicumque i. qui nascimur. tiescimur. pascimur ■j'. qui nati pascimur C. 13. frustra. incas- 
sum yC. cruento horrido -|'C (add. schol. Acr.). 18. cocytos. ater. cocitus errans. 20. aeolides. 
qui de eolia fuit. 25. cecuba. optima uina. dignior. amabilior yC (honoratior, amas.). 26. 
seruata. custodita. 28. ^joftore. meliore yC (addens : quam pontilices bibunt in deorum cou- 
ui?<iis). 

POEPH. Ode LIII. Ad PostAummm R. Heu fug. pos^wmer lab. M. post/tume R. Ad 
posthumjum R. Perpauci codd. hab. Post/uim. cum h, quare nemo R. ab ea beneu. et om. M. 
beneu. et om. R2. beniu. vQ. exora^ M,rvafh. exore^ A2R. «wlacrym. M. inlacrim. 2. 18) 
iwlisis M. co/lisis yC. conf. gl. 21) cupressi adhibeiautur MR2. cupressis adhiJewtur r. cu- 
pressus adhibeSatur A. adliibetur vafh. 24) corripienfo' omn. fere libri. corripienti euum R. 
sensus : qua corripit euum.  coniecturae :  corripientis Ritter.  corripit enim Q. 

14* 


212 ACR. ET PORPH. COMTNI. 

ripienti eum, quod acl nimiam parsimoniam se constringat, adseruans 
(uinum?), quod heres i^rodige sit effusurus. 

[2(i. 27. et m. tinguel p. s.   Effusurum eum passim uina significat, quae 
hic magnopere seruauerat reclusa.   Superbo antem pauimento in-o: ipse su- 
5  perbus.] 

CAEIMEN II, 15. 

ACRON. 

10 lam pauca.   Antiquorum hic  seueritatera  et  continentiam  laudat  et 

queritur de praesentis hixuria saeculi, quo tanta aedificandi inuasit libido, 
ut acditicia latius porrigendo uel captando amoenitates adspectus breui agros 
dicat arationibus (aratoribus?) defuturos. 

2. undique I.   [Non lalius extenta sed Jatius uisentur, tamquam non in 

J5 latitudinem sed in ahitudinem potius  struerentur  porrigendo  fastigia,  ut 
Lucrinus Baiarum Lacus undique conspiceretur.]. 

1) adseruans M, vafh. a^seruans R. ad se seruans r. obseruans 2. adseuerans Ritter. 2) 
quo^ — A\n(surus MR2, rv. quo Q. quod - — &\>siim,pUiv\\?, afh. Aut scribe acffusurus i. e. profu- 
surus, aut scliolia cffusurum — sujjerbus, quae negligentius scripta et Porphyrione indigna sunt, 
a monacho serius adsuta aut latius exposita censens, effusurus. Quid enim sibi uult inepta 
omnium Porph. librorum lectio superbo pauimento, quae nullum offendit editorum? — 6) tin- 
gu&t MR,rva (fli tingiV, in lemm. Acr. tingweOi iit BcpEHIP etc. 

ACRON. Ilacc de praesentia luxuria temporis dicit yDH. Haec de praes. temp. lux. 
dicit cp. Haec de praes. uitae luxuria dicit BE (num. XY). De presenti luxuria templorum 
dicit 1). Dc hixuria (praesentis auni. litt. minoribus) aediflciorum P. Ode LIII. R. A caret 
omni inscriptione et in Hor. et in Acr. et notandxmi est , in hoc cod., ut in K, uol lit. initi- 
alem maiorem abesse. In A man. 2, quae hinc inde glossas uel potius argumenta cuique fere 
odae praeposuit, haec margini adspersit: Hac ode execratur nimis lata et alta aedificia poten- 
tium, quae solent maxima terrae spatia occupare sine ulla utilitMte, cum possent angustioribus 
esse contenti domibus. 

10) Antlquam Ayb. rell. antiquo?vm. om. 2. 11) quaeritur -/fli. present/ b. de sui lux. C. 
- - hedif. b. mansit 2. rell. inuasit. 12) am. asp. Ay. amen. aspect?< b. amoenitaiw aspectus 
rmvafh. amoenitafos adspeet«/m C. 13) ar&iioni C, quod in Porph. restitui. rell. arationibus. 
Quum arntianes potius ipsos agros significent Cic. Phil. II, 39 et saepius in Verr. III. Plin. 
XXVII, 8, aut &rSiioribus aut aratrjs legcndum duco. 15) s/«deretur A^bRlG. ?,indent r. rell. 
extenderentur. Cum Acron de aedificiis in alfitudinem extentis loquatur, sine dubio legendum 
est aut sti~uretur, absolute accipiendum ut Plin. XI, U) ct XXXV, 85: redicula structura, qua 
Jiomae stmunt, aut sti~uerentnr , scilicct altae et magnificae diuitum domus (Vitruu. II, 8 et 
Hor. C. II, 18, 19), turres, templa (Verg. A. III, 85). Templa? Sane tcmpla, mininie qui- 
dem deorttm (u. 20) teinpla, sed loci, qui, auctore Festo, ab omni parte adspici , ucl ex quibus 
omnis pars uideri potuit.' Atque enim persuasum mihi est, in Iloratio ii)so pro Stayna, uoca- 
bulo ualde suspecto, legendum esse Templa. Duae autem res iam sunt considcrandae. Primum 
quidem scholia Acronis et Porph. , quae codicibus mss. quos nouimus uetustiora sunt, cum argu- 
raeutis totius odae tum in expositionibus h. I. aedificia alta atque opere maguifico exstructa 
commeraorant, (luorum in reliqua carminis parte nulla prorsus mentio facta est. Etenim me- 
mores sumus,  u.  1 dictas mole% regias (coll. III, 29,  10:  mohs propinqua nubibus arduis) ,  noa 


IN CARM. II, 15. 213 

4. 5. pJatannsqne caelchs e. n. Plures, inquit, crunt platani qu:un 
ulnii; platani, quae sine fructu sunt, magis ad amoenitatem deambulationis 
positae quam ulmi utilcs uitibus ct necessariae [sunt]. Ilinc notat luxum 
[praesentis] temporis, uel quod myrtus aut uiolaria antefcrantur oliuetis, 
plusque odorum copia quam fructus curentur. Caclebs autem, uitibus uidua; ') 
idco oliuetum dixit domino priori fcrtile, quia pracsenti solam posuerat in- 
fcrtilitatem placere. 

9. tiim spissa r. I. [Infructuosa etiam laurus] aut ad excludendos um- 
bra sua solis ardores posita, aut certe quia ideo in uiridariis instituebatur, 
quod feruidis ictibus fulminum credebatur esse contraria. 10 

10. exchidet ictns Non ita. Hoc est, contra maiorum laboriosam fru- 
galcmque uitam Eomuli ucl Catonis dicit luxura praesentem. 

11. praescriplnm.   Pracceptum,  a magistris ludi  tractum, qui  prae- 
scriptabant pucris, quac imitentur.   Intonsi autem Catonis ideo, quia dice- 
bat iniuriam naturac fieri, si quod tegumento capitis datum fuerat, ampu- 15 
taretur,  unde et Lncan. (II, 375):  Intonsus rigidam in frontem descendere 
canos Passus erat. 

12. norma. Pro recta uia uitae posuit. Metaphora a fabris, qui nor- 
mam uocant, ad quam opus dirigunt. 

esse res siue iierba , quae uterque interpres explicat , sed conimune eorum lemma undique — 
lacu ad uersus 2 — 4 spectarc. Dcinde rescipienduin iudicanti tibi est supra dictum codicis 
Barc. argumentum inscriptionis : DE PRESENTI LUXURIA TEMPLORUM DICIT. Templa 
auteni sunt turres Celsae C. 11, 13, 10, regtimque tnrres I, 4, 14, quibuscum tu, uta poeta ipso 
factum est, componas Octauiani 'Oi-ius rer/ium^ A. P. 65 , luxoriosum portum lulium prope 
Baias situm. Ita nuper disseruit in 'Programmate scholastico' F. F. Franke, uir doctus mihique 
perquam carus, qui insana Acronis commenta quaedam profiteri sana et comprobare conatus 
est. At quisque uidet , mirum duum uirorum scholion Non latius extenta sed latius uisentur 
star/na s. tenipla quam Lacus Lucrinus indoctum et hebetius esse, atque adeo temjjJa coniecturam 
illius V. D., fumo uendito, nebidae instar acriore uento dilabi. — Non — uisentur om. libri, 
ut in Porph.: uncis inclusi totum schol., quippe indignum utroque interprete. — conspicere- 
tur Ab,rmvafli. om.  C.  c/rc?/«jspiceretur R2.  cons</<«eretur y. 

1) cele;« A, ut Par. D, Suecouat. 1729, Vat. 1591, Napol. IV. F. 26. caeleps 7 et Mon. 
III, 8, 1. celeJs 7b,r. caelebs Bcp et Mon. in lemm. celibem in schol. — inquit erunt AybR2,rv. 
rell. erunt inq. 2) platani om. R2,mva. ^««e A)bR2G,rmvaili Q; 'Nos quae et quia expulimus 
ne loco scabritiem fortasse etiani altius insidentem reliuqueremus.' smt Ab (corr. u in i mut.). 
rell. s?<nt. 3) quam Ayb^r. rell. quia. — sunt om. Ayb. praesentis om. Ayb^^r. temp. pr. Rl, 
praesentis oni. Aybl^^r. 4) uel quod AYbR2,rmvafh. Q inculc. eo quod. uel = etiam. myrtus et 
2, bene, rell. aut. mhteta aut uio/a b. Vel scribe myrtus aut uiola, conf. Cic. Tusc. V, 26: in uiola 
aut in rosa, uel myvteta aut molaria (CoUun. X, 259). Vulg. lect. myrft/s aut wiolaria ex Hor. — 
anteferatur b,r. 5) curetur R2,a. 6) dom. pr. Ay. 7) /?i/eriilitatem y. /ertilitatem ARl, 
rmva. rell. steriWiAicm. proposuen"t R. quia pr. solMm amoenitatem liabent 2. 8) Infr. e. laur. 
om. libri. uncis incl. (Porph.). infr. est2. 10) credeba?itur. schol. om. b. 11) Hoc est '{h,Y. 
— frugalemque om. 2. 12) dixit om. A^b^r. dicit R,vaC. lux. esse praes. C. praesentem. 
Inlonsi autem Ayb,r. (cat. autem). dicebat AybR^. dicebatwr r. rell. dicebawt. 15) Si quzd b. 
tegumentzm b2. tef/wentum R. tegmento rva. capit* da. foret 2. fuer«t b. rell. fuerat. 16) am- 
putetur afh.   18) recta uitta po.  1.  uia uitae y^. metaf. A. 


214 ACR. ET PORPH. COMM. 

comm. magnum.  Commimis res magna erat illis, ut : in comm,tme honum. 

14. 15. mdla deccmpedis. [Decempeda] regula est decempedum, ad 
quam ab artificibus fabricae mensura colligitur[; id est: nulla priuata do- 
mus erat,  quae porticum haberet tantae magnitudinis ,  ut posset sufficere 

0 umbrae sole uicino septemtrionali plagae, — tunc enim paruissimae sunt 
umbrae — , nam hiemali temporc latissimas etiam porticus solis occupat 
radius]. 

15. metaia. Mensurata, disposita; nam metari dicebantur castra[, hoc 
est,] magna  cura  ducum  peritiaque  constitui.   Quod  augmentum  luxus 

JO aedificio priuato dedit, ut metari porticum diceret. 

16. excipiebat Arcton. Quae tanta esset porticus, ut septemtrionali 
plagae sufficeret sui magnitudine et ad hanc tantum pateret pro declina- 
tione solis et aurae exceptione. Ad caeli enim cllma seu porticus seu aedi- 
ficia constituebant, unde et Juv. de caenaculo hiemali (VII, 183) : [e/] aJ- 

Jij gentem rapiat caenatio solem. 

17. nec fortuitum s. cesp. Hic ordo uersuum est: nec sinebant leges 
spernere cespitem fortuitum, id est, non licebat aut neglectum horrere aut 
ridere eum, qui super herbam recumberet aut dormiret. Per quod signi- 
ficat,  simplicem ac sine ambitu uitam ueteribus Romanis fuisse nec magna 

20 cura priuatas opes curatas, dum studium omne publico ornatui inpenderetur 
et templis. 

PORPHYRION. 

lam p. a. i.   Hac ode de luxuria praesentis saeculi queritur.   Sensus 
25 est autem:  Tanta libido  est hoc tempore latius porrigendi aedificia,  ut 
breui defuturi sint agri arationi. 

1) Conini. — illis om. A. Comm. res enV illis magua ut y. Ilos comm. erat il. ma. C. Comm. 
res omnis c.rit illis ut r,v (erat). — bon?<s fli. 2) Decempeda oni. A-'b,r. quos R12,rmvaC. fabric« Ii. 
3) id — radius om. Ay. 5) suut paru. R. 8) metjri R. hoc est om. Yt>,r. 10) metata:»* R2. — de- 
ceret b. Quia tanto effectu port. ut 2. 12) su< bl2,rmva. rell. sua. conf. Acr. ad I, 3, 20. 24 et 
Porph. II, 8, 1. 13) cxemptione lG,mva. rell. exceptione. cum neque exemptionem neque 
excepfionem sanum praebeat sensum , 7'eceptionem propono. conf. Plaut. Epid. II, 2, 20. — 
cliemma A. climato part. 2, om. seu. clima temperatum C. 14) de membro hi. A'('b,r. de cae- 
nnculo hi. R. de decemljri hi. mva. de aedificio hi. fhC^. Caeuaf;«7««K. uerbum uulgariae signi- 
ficationis, militum luu. X, 18, pauperum Liu. XXXIX, 14, conf. Varr. L. L. IV, 33. li. 1. idem 
quod caena<«o Plin. Ep. II, 17. Suet. Ner. 31. 15) etom. AbRl,r. ccnacio b. IG) Ilic ordo — 
fortuitum A^b. Ordo est. nec — fortuitum r. rell. om. ridere yCQ. rcll. rider/. 17) iaceret aut 
R2. — curato Ayb. curare 1. rell. curasse. 20) i«p. A. impendore/ti 2. Glossae ex y: u. 2. 
violes. magnitudines edificiorum y. aedif. amplitudines magnitudinesque 0. undique. ex omni 
parte yC. 3. extenta. producta y. C: prod. stagna. 5. euincet. superabit yC. uiolaria. ubi uio- 
lae sunt. 6. copia. luxus y. cop. nar. Ju.xus odorum C. 10. perscript^im consitutum s. est. 
12. mtspiciis. legibus -(C   IG. excipiehnt. reoiiiicbat.   20. nouo. pulcJiro. 

PORPH. Ode LIV. In luxuriam Roman/M (sic) R. l'4) queriim- MR2 (Acr.) edd. 
omn. loquiiviY.   2(!) arationi restitui ex MAR2 et uet. lib. II. Stephani p. 154, om. edd. omnes. 


IN CARM. II, 15. 215 

2. iinflique hlius u. e. I. s. L Non tandum in latitudincm sed etiam 
in altitudinem student porrigerc aedificia; denique undique lacus Lucrinus 
prospicietur in Campania. Non autem Idlius extenta stcKjnn intelleo-endum 
sed latius uisentur. 

4. 5. platamisque caefehs c. u.  Caelibeni plalanum ait eleganter, quoniam  .'> 
e  contrario  maritari  arbores  dicuntur,  quibus  uitcs iunguntur;  per lioc 
autem significat, non nisi luxuriae et ambitiosis uoluptatibus studeri.  Pla- 
tanus cnim in ambulacris conseritur, undc fructus nullus est. 

G. copia narium.   Odorem dixit. 

7. oliuetis.   IIoc est: ubi oliueta fueiunt.   Significat  autem  futurum, lu 
ut oleae arbores uertantur  ad conserendas ibi myrtos et uiolas et caetera 
quae sunt odorcs uoluptarii [grata]. 

8. fertilibus d. p. Quae oliueta sub priore domiuo i. e. sub prioribus 
temporibus colcbantur ct idcirco fcrtilia erant. 

9. tum spissa ramis I. /".  exc. i.   El  laurea  arbor  infructuosa est  et l.'» 
tantum uoluptuosis locis apta. 

11. non ita R.pr. e. i. I. a. u. n. Praescriptum pro certo dicitur a magistris 
ludi, qui praescripta pueris dant praecipiuntque imitari. Intonsum autem Ca- 
tonem ait, quiaueteresj)ropter seueritatemhirsuti erant. A^ormam proreguladixit. 

13. priualus illis c. e. b. c. m.  Id est, familiarem rem angustam habe- 20 
bant, rem publicam magnam. 

14. 15. nulla dccempedis. Nemo, inquit, priuatam domum aedificans 
dccempedum porticum septemtrioni obiectam metabatur. Septemtrioni autem 
obiecta porticus aestate delicatioribus grata est, quia solem non contingit. 

17. nec fortuitum s. c. I. s.   Sensus et ordo hic est: nec sinebant leges 25 
spernere cespitem fortuitum i. e. non licebat inridere eum,  qui super sti- 

1) latitud. ME2. recte. rell. a/fe'tud. bis habet altitwd. r. 2) altitud. M2,r. om. R. 
rell. latitnd, — denique lae. luc. undique prosp. 2. rell. denique undique. 5) c«clebs M in 
lemm. cclibem in scliolio. cel. R. lemma et cael. plat. ait om. r. 8) euim MR2. rell. autem. 
- — nullus om. 2. 9) schol. om. R. luxus odorum C. conf. gl. y. 11) m;<rtos M. caet. M. 
consecrawdas r. consen<fmdas va. 12) odores uoluptarw M,rv et uet. lib. H. Stephani p. 165. 
odons uohiptam R2. odores recte , ut Seneca Ep. 96 boletos uocat uenena uoluptaria. od ri et 
uoluptati raa. odori et uoluptati grata fhQ. 13) Quae oliueta MRA2,rv (que). conf. H. Steph. 
Em. Porph. p. 155. olim ue?'a afh. In codd. et rva hoc schol. postpositum est scholio u. 11, 
in fhQ duobus seqq. ad u. 10 et 11. — ■ priori R. SM^erioribus R. icc. 2,rv. 15) Tunc M. 
Tm sp. R. rell. om. tuw. — arbo)' M. rell. arbos. 17) pro certo dicitnr MR,rv. et praecep- 
tum a. praescr. praeceptum fh, om. et. Post Ritterum Q, qui ut persaepe , perperam refert 
lectionem ed. v, ita interpuuxit: Praescriptum praeceptum. Dicitur a nirtg. — 18) praescripta 
MR2,r. rell. scripta. — autera ora. fh. 19) intonsi 2. Norraa?» M2,rva. norma R,fh. 23) de- 
cem pedum M,ra. decerapedum AR2v. decemped^s fhQ. 24) solem omn. libri. recte i. e. ad- 
mittit, accipit. Colum. XII, 14. loco , qui toto die solem accipiat. Sol porticum contingebat, 
intrare nequibat. Q coni. sol eam. 25) hic est MR2. rell. est hic. est. hic vfh. 26) inrid. 
M.   De somno  et quiete in sfqmla  conf.  Ouid. F. I,  105.  III,  185. 


216 ACR. ET PORPH. COMM. 

pulam viel super herbam recumberet aut dormiret; propter quod significat, 
simplicem ac sine ambitione uitam ueteribus Romanis fuisse, 

18 — 20. oppida p. sumptu i. e. d. t. n. decorares. Hoc est: omnia 
templa Deorum in oppidis publico sumptu iubentes aedificari. Est ergo 
hic figura schema, quod sv o'.a o^joTv dicimus, unum in duobus, quia unum 
in duos sensus diuisit ; oppida enim et deorum templa pro eo, quod est o\)\)\- 
dorum templa, dixit. 


^o CARMEN II, 16. 

ACRON. 

Otium d. r. Hac ode indicat, otium iiemini non gratum esse atque 
optabile, adseritque a diis stulte homines otium precari, cum ipsi sibi id 
\') praestare possint, si cupiditatibus modus ponatur; nullis praeterea diuitiis 
aut praemiis emi posse. Ordo est: Grosphe, simul atra nubes condidit 
huiam, neque sidera fulgent certa nautis, prensus in j^atenti Aegaeo rogat 
diuos otium non uenale gemrais neque auro neque purpura. 

1. 2. paienti Aegaeo.   Lato mari et ubique diffuso sine litoris alicuius 
20 adspectu.   Prensus.   Bene prensus, tamquam furtum nauigans faciat insi- 
diatus sereno.   Aeyaeum autem mare ab Aegaeo, Thesei patre, dictum. 

3. 4. certa sidera.   Nota aut certe fidelia, quorum claritudo pernox sit, 
ut eis merito credatur, id est, septemtrio, unde et Lucan. (VIH, 175): mi- 
seros fallentia  nautas  Sidera non sequimur,  sed quae  non mergitur  undis 
2.J Arcios. 

5. otium h. f.   Optabile etiam bellicosis nationibus otium dicit. 


1) uel super herbam ex MRA (Acr.). rell. om. — pe)- quod 1\IK2. rell. propter. 2) ac 
MAR2(G?)Q. rell. aut. — uet. romanorum MR,ivafh. romnnis 2. Q tacite recepit. 3) opera 
teinplorum omii. libri. Opera aut absolute dicitur aut opera belli atquc fiunt. non aedlficantur. 
hinc posui: omnia templa Deorum, cum oppida et templa Deoi-um, quod propter ergo expectamus, 
propter in oppidis ferri nequeat. 5) figura s. schema Q. rcll tigura schema.. endiadeu R2,r. 
fi ota 0'J0 V.  ^votaoj?  a.   7) dixit 2. rell. om. 

ACRON. Ad ponipeium grosphum A (Hor.) inscr. Acr. metruni ostendit. Ode LIIII R. 
IlypoNetice grospho pompcio •(■• Vpotetice grospho ostendens quam ioiuudum (iuc. (c) sit 
otium B'j>E (add. num. XVI). Ad i)ompmnim Grosphuni endiadin de iocunditate oeii P. Hy- 
pothetice grospho pompeio qua testatur quani sit locus deum (iocundum) otiuni b. O^iuni Ayb. 
14) sibi ipsis 2. sibi ipsi R,r. id om. b. 15) cupiditat? 2. 16) patrociniis 2. opibus G. Ordo 
— purpura om. A. 16) simul 7tt R12G,Crmv. rell. om. ut. in om. yb. 20) Lemma Prensus 
cum Ab posui. praehensus rv. ])rehensus R. praensus fh. rell. prensuis. 22) Nota certe R. 
23) eis nierito AyblR (eiV) ,r. rcll. nierito eis. 24) qu« YbR. mergiwur 7Rl,ni. Arc/tos •(. 
Arcto?» C. rell. Arctos, non Axis. 26) opt. est etiani, oni. dicit, 2. opt. ct 1. otium dicit 
om.  1. 


IN CARM. II, IG. 217 

6. phnretra decori. Quia sagittarum usu ot armorum splendore decori 
sunt Persae. 

7. non gemnus. Otium naturale animi adfirmat honum, quod nulHs 
possit diuitiis comparari uel honorum potestate. 

9. gazae.   Diuitiae, ut (A. I, 11!)):  Troia gaza per nndas. Sensus uero  u 
hic est, quod non diuitiae aut honores ab inquietudine excusent,  sed quies 

et electa mediocritas. Ordo est: Non enim gazae neque consularis lictor 
submouet miseros tumultus mentis et curas uolantes circum laqueata 
tecta. 

10. lictor.   Lictorem pro  dignitate posuit  et  honore, qui  otium  de- 10 
negat. 

10 — 12. iiiiseros tuniultus mentis. Non alibi grauiorcs curas esse quam 
ubi maiores sunt opes deraonstrat. Volantes autem dixit discurrentes, la- 
queata tecta lacunaria, sicut Verg. (A. VIII, 20): Atque animum nunc hiic 
celercm nunc diuidit tlluc. [/w partesque rapit uarias perque omnia ucrsat']. 15 
Sicut aquae tremulum labris ubi lumen aenis — Omnia peruolitat late loca 
iamque per auras Erigitur summique ferit laquearia tecti. Laqtiearia autem 
dicuntur opera camerae in lacus conlectae, ut Verg. (A. I, 726): dependent 
lychni laquearihus aureis Incensi. 

13. uiuitur p. b.   Paupertate sola beate approbat uiui,  ut Lucan. (A. 20 
527): O uitae tuta facultas Pauperis angustique Lares. 

14. salinum. Pro quocumque uase [posuit] fictili mensae pauperis: 
proprie tamen salinum est patella, in qua diis jjrimitiae cum salc offere- 
bantur. 


1) faretra A. Qiu" A. 4) decores y. sint 2. — Medi 2C. 3) affirmajit 1. adfirm. A. 
diu. comp. uel ho. po. A'jU. uel ho. po. om. 12G,mva. diu. uel ho. po. comparari tli. diu. 
possit R2,r. aequ{pera.ri uel ho. po. r. .5) Hoc uero est RlG,rmva. Sensus uero est ACfh. 
Sensus uero hic est "cb. 6) diu. aut hoim-es AybR. neque diu. neque houores C. aut hombie.s 
r. non diu. homines mvafh. — summoueant 2. liberent C. rell. excusent, uerbum latini- 
tatis serioris , ut apud Pallad. Nou. 7 : plantae se a calore solis excusant. hiuc ueque excuti- 
unt, ueque excludvnt scribere opus est. laudata mediocr. C. Quies et sana suut. Q : quies et 
quouiam non habui quo probabiliter emeudarem intactum reliqui : fort. unci exhibendi erant.' 
Ordo — tecta om. A. 8) uoluntates 7IR (corr.). 10) oiium CQ. rell. oti«. 12) Dicit non 
alibi, om. demonstrat 2. opes sunt Al (Porph.). 13) Circum uol.'] VoLautes curas fh. rell. 
Yol. autem. Mora.ntes, autem b. 14) lacun. sicut Aybr. lacuuaria om. 'fl. lacunariis ornata 2. 
15) Atque au. uuuc huc celerem nunc diu. AYbRjr. rell. Atque animum cel. nuuc huc nunc diu. 
illuc. [In part. — uersat] om. AybRl. uersus ex Aen. IV. 286. 16) aenis. Omnia, AybRlGjr 
mva. (a^enis rmva). uersus ergo omissus. sumique A. 17) Laq. sunt 2. 18) opaca ca. in hicw m. 
— co?j1. A. camewae y. collecta 2. «^ uerg. A. ut\iirg.'(b. unde uirg.r. rell. om. «i^ 19) lichzwiRl. 
lichni A,r. &\\ris ■[. aur. incensi AybR. rell. om. 20) uitae 2. uiuere rmva. rell. Viiui. ut Ay. 
rell. om. Schol. om. 1. 21) \yAwp<iYtasque 2. 22) posuit om. Ayb,r. pauperis ut iuuennal (ex 
schol. seq. ?). sed null« aconita bibuntur fictilibus ybA. (nulU aconitj) et C (bibentur). 23) 
tamen om. 2. 


218 ACR. ET PORPH. COMM. 

15. timor a. cupido. Cupido pro auaritia dictus, unde et timor pro 
custodia census.   Juv. (XIIII, 304): misera est magni custodia census. 

17. iaculamur.   Pro appetinuis ct, dum breuis uita sit, maiora temp- 

tamus. 

b 19. 20. quis exuJ s. q. f.   Quis a se quoque, id est, a uitiis auaritiae 

suae potuit fugere, qui patriam dereliquit, diuitias autem quaerit mutatione 
terrarum, utest: Atque aUo patriam quacrunt sub sole iacentem? 

21. scandit ae. u' n. c. Ostendit, neque mari neque terra siue militia 
posse quemquam curas suas fugere uel peccatum. 

JO 22. nec turm.  eq.  relinquit.   Id  est,  nec  a  turmis  equitum  remanet. 

Relinquit enim est pro deserit turmas (relictas).   Sensus autem hic est: Si 
equo uelis curas fugere, sequentur, quia et ceruis et ipsis uentis sunt uelo- 

ciores. 

25. laetus in pr. animus.   Plus praesenti laetitia quani spe fiituri ani- 
15 mum iuuari dicit i. e. non plus laetetur quam expedit. 

26. et amarn I. t. r. Philosophicum praeceptum [ad] patientiae, ex- 
hortans, ut aduersa laetitia temperentur et fatis prosperis non credatur, 
maxime cum, uarietate uitae, nec pro uohmtate ad omnia felicitas constet, 
nec sint aduersa continua. 

•20 29. abslulil c. c. m. A.   Ostendit rerum humanarum duo inter se con- 

traria exemplo eorum, qui putati felices sunt.   Achilles enim uirtute prae- 
cipuus cita morte iuuenis periit. 

]) inde et 1. «nde et AyR , rinva. cupido — tim. pro cust. census om. b. luu. — 
census om. A. 3) cum R. — tent. afli. 5) Quis a. s. q. id est ora. RlG,mv. G) potuit 
fug. AybR. rell. \-\oterit. «wfugere l,r. patr. der. AYbR12,r. rell. der. patr. dereli?jquit afliQ. 
7) jacentera ninn. liljri. Quae lectio , cum modo de mutatione terrarum sermo sit, ei qui 
adtentius locos ab Acrone laudatos inter se comparare consueuit , ad terras mutwmis tantum 
non uero ad calentes u. spectare uidebitur. Q: sequeturne hine aut apud Hor. iacentes aut 
aqud Verg. /«tentum scribendum esse.' Nihil inde sequitur; frigidum autem esset in Horatio 
scribere: quid terras alio iacentes sole mutamus? siwe malitia y. 9) quemquam s. que«- 
quam (fli) omn. libri. cnnf. Porph. curas suas e/fug. AY,r. suas fug. R. fug. om. 2. rell. 
cur. fug. suas. 10) rernuiuifi 'jhB. Id — remanet Ayb. rell. oni. 11) Relinq. e. e. p. d. tur- 
mas relictas. y. reliwctrt A. Non deserit rclictas turmas. Relinq. e. est [pro fh] deserit. inv 
afli. R addit turmas relictas. — Sensus hic etiam est A. Sensus autem etiam liic est y. 
rcll. Sensus autera liic est. 12) ueljs c. fug. sequentur AybR (sequantur), r (uelif). uelit cur. 
fug. non potest nivafhQ (e/"fug.). Si uelit c. f. .sequ;/ntur IG ueloc. sunt 2. 15) dicit — ex- 
pedit oni. A. Totuin schol. om. '{h. '( hoc habet (Poriih.) : presentibus inquit delectemur ac 
fruamur. futura non quaeramus. dicit om. R12,r. U!) ad oui. AybRl^Gjrniv. transiit ex C 
in afliQ. scripsi patientiae rcll. patientia?». exort. yh. exhort. ad patientiam C. 17) tempere- 
tur R. . — non satis prosp. cred. libri omnes. C: non nimis pr. (sic!). Q: 'ini/nis C. scrib. 
uidetur nimis.'' Ego posui : et Jafis prosperis non credatur. prosjicrius fatum Ou. F. III, GH. 
hma fata Carm. Saec. 27. Conf. u. 32. 18) a uarietate, ora. uitae •(•• cuni omnia uarientur 2. 
cuui uita sit inserta C. constat y. 21) exemplo y (GV). rcli. exoraplo, faciles A. — Acli. 
uero ravafli.  rell. euim.   22)  cita niorte om.  2. 


IN CAKM. 11,  10. 219 

30. Jonga T. m. s. Tithonus, maritus Aurorac, taido inortuus est pcr 
dampna deficicntis aetatis; uiuendo cnim in cicadam conucrsus dicitur. Et 
idco dicit, nihil esse certum homini, dum ilhun cita mors iuuenem puni- 
uerit (pcrdiderit?) aUcrum [uero] senem consumscrit [antc uita quam] fatum. 

32. porrigel hora.   Horani pro tcmpore posuit.   Id cst: uariabilis for-  5 
tuna; prospera dablturjnihi, tibi amara, id c^^t, forsan tibi mors occurrendo 
me pertransibit. 

33. te gregcs c. Finitum pro infinito [usus cst], ut (B. II, 21): I\lille 
meae Siculis errarit in monlibus agnae. 

35. bis Afro.   Pro Tyrio posuit, quia inde profecti sunt, qui Cartlia- lo 
ginem condiderunt. 

37. mi/ii p. rura. Dicit ita plerumque diuersa esse ingcnia, ut for- 
tunas, in diuersis studiis, ut, sicut alii honoribus et diuitiis clari sint, ita 
hic carmine inlustret mediocritatem [suam]. 

38. et spir. Graiae  t.  camenae.   Id  est,  dedit  mihi  tenue  ingenium 15 
Graiae musae, scilicet ut possem lyrica cantare primo a Graecis inuenta. 
Ordo est : Et parca non mendax dedit mihi tenuem spiritum Graiae came- 
nae et spernere malignum uulgus. 

Graiae camenae t. e.   Graecae camcnae, uel quia Graeci fuerunt poetae 
lyrici, quos Horatius imitatus est, Alcaeus et Sappho, uel quia primi Graeci 20 
carmina inuenisse })erhibentur.   Camenae uero genitiuus [est] singularis. 

parca n. m. Inmutabilis; uult enim fataliter sibi hoc adtributum in- 
genium.   Malignum. Invidum. 


1) mort. est , aetate. omnino deficienfe, adeo ut nimis diii uiu. in cic. eonu. dicatur atque 
ita docet uihil homini esse certum , rjuando illum iimenem mors praeuenerit, alterum ttero vir 
cOnsumserit senem C. 2) con. est E. et om. 2. nihil dicit El. esse cert. AyhEl^jCr. rell. 
cert. esse. homini om. E12. 3) iuuenem y. rell. om. conf. C. puniwerit -(. rell. punierit. Pj-aeuenerit, 
quod primo adspectu perplacet, ideo non recepi, quod non dictum est, quid pracuenerit. conf. Suet. 
Caes. 4-1: talia agentem mors praeuenit. *S?//>er?<e«/re uerbum est, quod dGsidorauuis. 4) uero om. 
A'i2,r. ante luiam bl. ante uitam quam fatum om. 2. 5) dixit A. rell. posiiit. Id est, uar. — per- 
transibit om. A. id cst, forsan — pertransibit om. C. Totum sehol. om. b. pertransze^ 'ilG. pertran- 
sierit r. rell. \)ertrixnsibit. 2)orri<jQt i. uariab. f. pr. mihi om. tibi, om. dabilur, y. 8) liuitum omn. 
fere libri. finito G. usus est om. AE,r, 10) ■/: pro i«'o posuit, quia inde profecti sunt, qui car- 
toginem condiderunt. 2: pro tyrio, quia inde carthaginenses originem habuerunt. Mutiliim in 
A : p.io tirio quia inde carthagi«ens!S. E : pro tyrio posuit sicut indum pro cartliagmensi. sicut 
indum ElG,mva. sicut interdum pro carthag/ftensi r. Schol. om. b. 12) esse om. A. et fortu- 
nas C, quocum Quidam tacite facit, 'scliol. corruptum adiuturus.' C: dicit pro diuersitate in- 
geniorum diuersa esse studia et fortunas, alios quidem diuitiis et honoribus claros, se tiero 
gaudere mediocritate, eamque carmine illustrare. conf. Porph. ita minc E. rell. hic. 14) suam 
om. AyEl^^rmva. 15) Dedit — uulgus om. A. y hunc habet ordinem : Ordo — uulgas. Id est, 
dedit — inuenta. lyrica YbE2,Cr. rell. lyra. 16) possnn '[. rell. possem. — prima 1. prim?«?i 
b. rell. primo. 19) fuerant Al. 20) saffo A. Gr. primi •[. 21) uero om. ElG. est om. AEG. 
22) Schol.  om.  Ab.   23) adtr. y-  «ttr.  ingenium E12  et edd. omues.  Inuidum MC. 


220 ACR. ET PORPH. COMM. 

PORPHYRION. 

Olium d. r. i. pat. Ae.   Ilac ode Grosphuni equitem Romanum Sicili- 
ensem adloquitur, indicans nemini non otium gratum esse atque optabile. 

Otiiim d. r. in pat. prcnsus Aegaeo.   Dicit  omnes  stulte  sibi  a  diis 
5  otium optare, cum ipse illud sibi praestare possit, quippe cum nullis prae- 
miis ematur.   Non enim,  inquit,  diuitiae aut lionor  (summus?)  cuiquam 
prodest, quo minus inquietam sollicitudinis mentem patiatur. 

10 — 12. et curas I. c. t. u.   Ostendit non  alibi grauiores curas esse, 
quam ubi maiores opes sunt. 
10 14. cui p. sp. i. m. t. s.   In tenui mensa, hoc est, in paupere.   Sali- 

num patella (est?), in qua primitiae diis cum sale dantur; sed nunc pro 
uasculo domestico salis dixit, Dixit autem bene uiui in paupertate, quia 
paterna re familiari contentus uictum augustum abhorret. 

15. nec l. s. I. a. cupido s. a. u.   Cupidinem hic non puto pro amore 
15 posuisse sed pro cupiditate; quare miror, masculino eum genere cupidinem 
dixisse, cum hac significatione haec cupido dicatur. 

18. terras a. c. s. m.   Sic et Verg. (G, II, 512):  Atque alio quaerunt 
patriam sub sole iacenlem. 

19. 20. pairiae q. exuJ. s. g. f.   Sensus est: qui a se quoque [id est], 
20 a uitio auaritiae siue impatientiae suae potuit fugere, qui patriam reliquit? 

21. scandit ae u. n. c.   Per hoc ostendit, neque mari neque terra posse 
curas suas quemquam effugere. 

22. uec turmas e. r.   Id est:  etiam si equo uelis curas efFugere,  se- 
quentur illae te tamen; sunt enim ceruis et ipsis uentis uelociores. 

25 25. laetus. i. p.   Praesentibus,  inquit,  delectemur ac fruamur,  futura 

non quaeramus. 

26. et amara lento  t.  r.   Amaritudinem  uitae  hilaritate  interposita 
leuiat. 


PORPH. Otle LV. Ad Grosfum R. 2) grossum M. sicil. adloq. M. et (all.) AE2. 
rell. alloq. sic. 4) acgeo M. — sibi MAK2 (om. a diis). rell. om. 5) ipse MR,r. rell. ips/. 
sibi illud 2. poss2< MR,r. rell. possiwt. 6) Iionor smms cuijMe prodest MR2. Iiouor ipshis cui 
quam prodest r. honor suis cuiqurtwi quo niinus v. honor stmt cuiqurt?« q. Asc. hon. prosunt 
cuiquam fli. 7) sollicitudiniiz^ MA2,r. hic casiis ferri potest, si scriliinius inquietato». conf. 
Suet. Calig. 26 et 29. et Plin. Epist. 1,9: nuUis rumorilnis inquietor. 10) In tenui mensa 
(r) h. e. paupere, om. «m, MH2. rell. in nie. te. h. e. in paup. 11) patellac R. in M e deleta 
est. 12) Dixit MK. Dicwt a. rell. dic/t. — in oin. rvafli. 13) anrjustum MAR'2. rcll. om. 
haec cupido scribendum esse, ex ipso scliolio ])atc.'t. Ii. <.'\\\nditas libri. 18) «rtccntcm M. ut 
rell. 19) ex«ul. M (Halm). — a se MR. id est om. RHi. aut uitio M. a uitio R. rell. miiuni. 
auaritiae suae sapiQniiac suae MR. Scribendum: uitio auaritiae siue impatientiae suae. hinc 
in libris: au. suae aut impatientiam. aut sajnentiam 2. 20) reliquit MRA2,rva. reli?u[uit fli. 
22) quemquam MAR (GV). ruU. om. Gonf. Acr. iVec tur mas — e&vigere om. 2. 25) ac MR, 
rvafh.  atque 2, et inculc. Q. lencto K. 


IN CARl\l. II,  IC. 17. 221 

27. nihil est ah. o. p. h. Extrinsecus liic aiulicndum [est]: quateiius 
conccssum hominibus non cst, ut ])cr omnia beati sint. 

29. ahstidit c. c. m. A. 1. T. Ostcndit, diucrsitatom rcrum humanarum 
duo intcr se contraria posuisse breucm [scilicet] Achillis uitam ct Titlioni 
usque ad uUimam senectutem porrectam. 5 

33. Te gr. c. S. c. m. ii. Alii, incjuit, diuitias insatiabili animo cupiunt 
at (ego?) mihi ]mupcrtatem cum animi acquitatc [opto], per quod ostendit, 
sic ingenia diucrsa ])lcrumque essc hominibus, ut fortunas. 

35, te his a. m. I. u. I.  Afrum muricem pro Tyrio dixit, uidelicct quia 
Tyrii in Africam  transicrunt,  qui  Cartliagincm  condiderunt;  his  tinclam 10 
autcm hmam o([ia'srjv puri^uram dicit, quam scimus esse pretiosiorcm. 

38. et sp. gr. t. c. n. menda.x. Dixit spiritum tenuem, id est, subtilcm 
accipc; camenae Gruiae autem ideo dixit, quod hacc carmina ad imita- 
tionem Graecorum scribat.   Graiae iicnitiuus sing-ularis est. 


J5 


CARMEN II, 17. 

ACRON. 

Cnr me qucrelis e. t. Maecenatem aegrum uehit adsidens adloquitur 
qucrcntem de periculo suo et pro praesenti statu optantem mortcm; pro 2U 
cuius afFectu uel amorc dicit, se ci nolle esse superstitem, sed quasi quo- 
dam sacramento deuinctum sociandum morte, cui fucrit uita coniunctus. 
Ordo cst : Maecenas, grande decus et columen mearum rerum, cur me 
exanimas tuis querelis, nec dis nec mihi amicum cst, te prius obire. 

2. amicum est.   Gratum siue conueniens. 25 

5. a. Interiectio dolentis.  Te meae si partem animae.   Hoc sensu, quo 

1) est om. MR2. 2) /tommibus MAR2,rva. o??mibus fhQ. homlnibus recte. nam beati qui- 
dem sunt, sed non ab omni parte. 4) scilicet afhQ. rell. om. 6) diuitias dicimt ins. an. 
oderunt M. alii inquit diu. dicit^' dicunt (corr.) ins. an. oderunt R,r (om. dicunt). pro oderunt 
hab. ciipiunt vafh. 7) opto non est in libris nec necessarium. 8) pler. esse MR. rell. esse 
pler. 2 om. esse. 9) Xyro v. et quia MR. rell. uidelicet quia. 10) qui car<ag. MR. qui carth. 
A2. rell. id est Carth. 11) AIBA^tON M. otp7.'^ov A2. rell. dibapham. om. r. — pretiosiorem 
MAR. rell. pretiosissimam. 12) Dixit MR2,rv. dedit a. om, fhQ. — id est M et rcll. libri. 
13) cam.  gr. Mv.  carmen gr.  2R,r. 

ACRON. Ad mecenatem A (Hor.). Scholiis antep. est not. metri. Ode LV. ad mece- 
natem R. Paranetice nel simboleutice ad mec. y. Symbol. ad mec. BmDH et E , qui add. 
XVII. At simboleutice paranetice tetracol. ad mec. b. Ad mec. quendam adolatorem repre- 
hendit Bern.  C.  ad mec. dicentem se  egrotare Bern. B. 

19) quere^/is A, in Hor. altera 1 erasa. — ads. A. 20) praesente b. optanti Ab. 21) 
cms r. ttel am. omn. lil)ri. et am. Q inculc. ex C. — nolle esse superst. A^bR. se uelle 2. 
se esse nolle, om. ei, r. rell. se ei esse nolle. C: se ei mortuo nolle superuiuere sed quodam 
q. sac. deu. in m. soc. c. f. in u. coni. Ordo est. 22) hierit Ai^,r. rell. inerat. 23) Ordo 
— obire om. A. 25) schol. ex Ay. rell. om. C: gratum, placens. 26) A te ^b (bis) , ut 
Bernn. KA  et  cp.   In  Par.  AEP  man.  2  h  adscr.  ut I,  27,  18.  Par. A. habet pure A. A. 


222 ACR. ET PORPH. COMM. 

superius dixerat amicorum animam  [unam]  in  duobus  corporibus consti- 
tutam (I, 3, 8): Et scntes animae dimidium mcae; unde et unanimes dicti. 
Hic autem dicit sine dubio, alteram partem non retinendam una pereunte, 
hoc est, se negare superstitem. 
5 7. nec carus ae. n. s. i.   Nec carus, inquit, ita alteri sum futurus si- 

cut [ipsi] nec integram uitam habiturus [sum],  parte animae  iam in illo 
extincta.   [Nec superstes integer, quia tu es medietas meae animae.] 

8. 9. nlramqne d. r.   Id est, unius casu [dicit] ambos perituros. 

9. non ego perf.   Falsum,  tamquam non perfidum  de ea re interpo- 
10 suerit iusiurandum, ne ei superuiueret.   Ordo est:  non ego dixi perfidum 

sacramentum : ibimus parati carpere supremum iter, utcumque  praecedes. 

11. ut cumque praecedes.   Seu aetate seu sorte praecederet, in supre- 
mo mortis die comitari se adserit Maecenatem. 

13. me nec Ch.   Nullorum obiectione (obligatione?) monstromm soci- 
15 etatem [ait] disiungi posse, quae nec mortis terrore separetur. 

centim. Gigas.   Briareus,  de quo Verg.  (A. X, 564):  qualis  centiim 
cui bracliia dicunt Centenasque manus. 

15. 16. sic ]JOt. i. pl. p.   Ac si diceret: fataliter abeo, et a te diuclli 
non possum. 
20 17. seu Libra.   Ordo est:  utrumque nostrum astrimi consentit incre- 

dibili modo, seu adspicit me Libra seu formidolosus Scorpius pars uiolen- 

Epod. V, 71. In uot. Ambr. li bis a man. 2 adpos. est. om. K c. 1. Etiam in codd. Mcd. et 
Rom. Vergilii « legitur. conf. AYagner. p. 381. Idem uoluerunt uett. gramm. uide Heins. ad 
E. I, 15. Iland. Turs. I, 2, 21. lam dixi de liac scriptura Mus. Rhen. 1846. p. 635 et de 
cod. Barc. p, 28. ha r. ah mvafh. — qnod sup. A. idem sup. 2. rell. quo. 1) unam Q 
interposuit , scilicet ex C: — amicorum enim una est anima in duobus corporibus existens. 
3) hic AYb2. rell. hoc. 4) nega( 2. nega^ /o?-e rccepit Q. rell. iiegare superst. recte. 5) ca- 
rus omnes codd., cAarus afli. Nec car. inq. Ay. schol. om. b. rell. Non cro. inq. 6) ipsi om. 
A. sicut tihi Q. — in te ext. Q. ex C. utrumque non necessarium. sum om. AE2,rmva. 
schol. om. b. — lam in illo — animae om. R. 7) Nec sup. — animae om. Ab. uec superst. 
om. 2. medietas y»'»'^''»^'- «^"'"dietas r. dimit^/a siue dimidiata pars? 8) dicit om. A-)fR12,r. 
ambo Y. 9) falsum om. A. etiam hoc schol. om. b. non perf. sncramenimn 1, om. de ea — 
perfidura. de ea re posuit iuramcntmn 2. tamquam ■ — superuiuerct om. C. 10) quod ne mva. 
— non ego -(2. rell. ego non. Ordo — precedes om. A, adiunx. •jB,,r sequenti scholio. 13) 
7ftorte Y- f'>i"tc C suprema y- praecede^ a. rell. praecedej'c< (in lemmate fh: praecedat). ad- 
serit A. 14) ob/ec/atione A. rell. ob/cctione. metu C. Legendum puto ob^ntione. conf. lustin. 
XIII, 7: obl. linguae i. e. impedimentum siue implicatio, diflicultas, ut Marcian. in Pand. 
XXXXIV, 10. 15) separotur AYRl,Crmva. «M/jcratur 2. superetur fliQ. schol. om. b. 16) giga^ 
AYbBcpK et omn. uett. codd. et edd. non jrjyes.^Muret. Bentl.) neque gyas (Meineke. Goettling. 
Iles. Th. 119. G. Ilermann. Opusc. II, 176. Loehrs. Ouid. T. IV, 7, 18). 18) Schol. om. A^b. 
fatalitcr ita me habeo ut R. ab eo 2. Legendum est aheo i. morior. e uita Cic. T. I, 30. ab- 
solute Petron. 12. Lu( il. ap. Non. I, 150. conf. u. 10-12: ihimus — pra)cedes — supressum 
Carpere iter. Cic. Diu. II, 7: ex omni aeternitatc definita dicis esae fataliiei'. Cifato decretum 
est, et at te separari  non  possaw.  posswwt r. posui :  ct iiossum.   20)  Ordo — undae. Per om. A. 


IN CARM. II, 17. 223 

tior horac nat.ilis, seu adspieit me Capricornus tyrannus Hesperiae undac. 
Geniturae per commeniorationeni horoscopos suos similes essc ct inter sc 
adscrit conucnire, in quibus uitae finis apparct. Unde et dicit, quod tem- 
pore uno illc acgritudine, ipsc casu arboris pcriclitatus sit. 

18. formidolosns.   Timcndus,  quod  naturaliter formidandus sit.   S<il-  5 
lus!. ( ):  Etiam tum potenlia  Cn. Pompei formidolosa erat. 

17 — 20. Sen Libra — Scorpios — uiolenfior — Capricormis undae. 
uiokntior. Prac omnibus iniquior natalis horac. [Infestus cnim fertur 
Scorpius geniturae ] luxta mathcsin tractat genituras amborum, dieens 
se seu horoscopum i. e, horam, [in] qua natus est, in Libra habcre, seu 10 
in Scorpionc, qui iuxta Libram cst, — contrarius illi Saturnus crat, — 
seu in Capi'icorno horam habuit, in illis diamctrus ei erat, hic quadratus, 
sicut [et] Macccnati, qucm luppiter illioppositus  temperauit. 

horae.   Datiuus casus est. 

seu tijrannus h. C. u.   llndae  Uesperiae Capricornum  tyrannum  idco 1.5 
dixit, quia hiemalc signum est;  oritur enim XVI. kal. ianuarias et occi- 
dit XVIII. kal. februarias, et dum sol in Capricornum uenerit,  tunc ge- 


1) seu accipit 'j2. — tyra^nn. R, ut Bern. A. hesp. indae Y- Geniturae per A^b^. 
rell. Per gen. 2) in^er AYbR12,rvaC. in fh. acZ.serit A. 3) Unde et dicit AYbRl,rv. et om. 
Gafh. Er(jo dicit tacite inculc. Q. quia pene temp. R. 4) ipse casii 2. ille casu y- rell. hic 
casu. — est b. 5) timendus om. Aby (in scholio. tamquam glossa adest) C. qui omn. 
libri. qnod tacite inculc. Q. forraidandus natur. C. Sa?/ust A. rell. salust. tum om. b. 
6) g. n. pomp. A. gn. pomp. YbRG. rell. Cn. r: C. N. rva: pompezV. 7) Scorpios Bentl. 
et Orell., Bern. K et Parr. Bcp (Valart. 2 m 53.), ut Verg. G. I, 35. Q: 'hoc schol. Sine 
dubio corruptum malui integrum ascribcre qu.am sine certa ratione ad emendationem accedere.' 
Prae omn. iniq. A. In y glossa : uiolentior. p, o. i. ho. natalis. Infestus — geniturae om. A^b. 
Schol. incipit cum Tuxta math. m h.'(b. mathes7B AybC. rell. matheszw. methatherim r. 9) ge- 
niturrt?)2 2. 10) qua, om. in, AR2. — Whram 12,rmva. scorpiojje??* 12,rmva. 12) Saturn. si 
in Cap. 2. Capri cornu R. — in ilhus diamastes erat hic quadr. 2, om. ei. diametes Ab,m. 
diameces y- diameres R. diameft-es rva. diame^e?- fhQ. Quod uocabulum cum non latinum sit, 
posui diame^rws, gr. otaasTpo;. Colum. V, 2. Vitruu. X, 14. Macrob. Somn. Sc. I, 20. Conf. 
de horoscopo Manil. III, 190 sqq. IV, 548 ct 795. erat ei y- ^i orn. 2. sicut mecen. Yb, 
om. et. 13) tentauit 2. rell. temperauit. illi qppositus R,r. rell. illic positus. C : uiolentior. 
ceteris iniq. — Scorpius pj-ae aliis genesi iuxta mathesin : iccirco dicunt Physici, qui suh Scorpio 
nascitur, cito moritur. luilt amborum geneseis conuenire dicens (om. se) seu horosc. i. h. qua 
n. e. in Lib. habere^ — Capricorno (om. hor. hab.) , in illis diameter erat — temperauit. 
Conf. Luebker p. 11. Ad u. 17 yB^ habent hoc scholion : Scorpius. Qm est, ut dicunt, letalc 
(laet. Bcp) signum eo quod qui in illo fuerint nati citius moriantur. Gonf. Vanderb. Adi Ma- 
nil. l. I. 217. 548. lul. Firmic. p. 254 et apud Lessiug. Gesch. et Litt. III, 328. 14) schol. 
om. Ab. casus om. y- est om. r. 15) Q : 'De hoc schol. idem dicendum ac de superiore' 
i. e. corruptum est et difticile. Unde hesperiae (hesperies b) cap. tir. AyIj. hesp. undae mv 
(unde). rell. om. und. hesp. Capric. om. R. 16) ideo dixit AYbR,r. rell. dix. ideo. qm A. 
rell. quia. cnim om. 2. VI Kal. b. XIII R,u\a. iannuar«i bfh. scxto decimo r. Cal. afh. 
februarw rfh. 17) in capriciorwo AR2. iuvi R2,r. max. temp. AYbR12,rv. rell. temp. max. 
generat /n ital. b.  generauftM" r. 


224 ACR. ET PORPH. COMM. 

nerantur maxime tempestates in Italia. Aut ideo posuit Uesperiae undne, 
quia uoluit intellegi , occasum signi huius magis saeuire tempestatibus 
quam ortum, ut per Hesperiam undani occiduam partem Oceani, et ex 
eo occasum eius intellegi uoluisset. 

5 22 — 24. te louis i. t. S. r. erip.   Mortem dicit submouisse louis be- 

neficam stellam malcficam respicientem Saturni. Ordo est: Te eripuit 
tutela louis refulgens impio Saturno et tardauit alas uolucris fati, cum 
frequens populus ter crepuit laetum sonum [in] theatris. [Cum pop. freq. 
Ostendit popuhnn cum gratia || plausum dedisse.] 

10 26.  cnm pop. fe.  l l. t. crep. somim.   Ostendit  popuhmi  pro  gratia, 

comperto quod euasisset Maecenas aegritudinis pericuhun, in theatro con- 
gratulantem sahiti eius, absenti et adhuc inualido plausum dedisse. 

27. me truneus ill. e. Ad illud rettulit, quod dixerat, utriusque astrum 
certa ratione coniunctum (u. 21. 22). 

15 28. Faunus.   Deus agrestium et siluarum. 

29. MercuriaHum. Doctorum, qui in tutela Mercurii sunt. Mercurius 
enim deus facundiae dictus est. 

31. aedemque iiot. w. Ut memor esset uoti sohiendi [hortatur], quia 
aedem, si euasisset, Saluti promiserat. 

20 32. nos humilem f. a.   Non  humilem  agnam  sed  humilium  oblationi 

aptam.   Maccenatis enim uehit potentis (maius?) uotum fuerat. 

PORPHYRION. 

Cur me querelis e. t.   Haec dicit Maecenati adsidens aegroto grauiter 
2') querenti de periculo sahitis  suae negatque se uelle superstitem ei uiuere, 
mutuae caritatis pignora commendans. 

1) qm uol. AR. 2) horlum A. — per om. R12. 4) int. uoluisscs AybR. int. uoluissc 
2,r. rell. uol. int. C: hesp. vndae. Scholio atliungit 2: seu quia dicitur capricornus habere 
dominium super hesperiam undam. tyrannus. dominans. 5) Mortem • — Saturni om. b, Id 
est mortem A. — suwm RlG,r. roll. swbm. 7) resurgens imperio 1. — uolocr/s alas Ry 
(uolocres). 8) in om. libri Acronis, nuUus Horatii. in theatro r. sonum. In theatris ost. 
fh. — Lemma posui. hoc schol. habent Rl,r, om. subscquens. abest a yA. utrumque et 
reliqua scholia ad h. o. om. b. 10) pro gratia yR- /'er gratiam A,mvafh. in gratiam Mae- 
cenatis ter plausum dedisse in theatris, cum comperisset eum mortis euasisse periculum, 
congratulans eo signo ipsius salutis. 13) reWulit A,rv. Adhuc retulit 2. — dix^V R2, rmva 
(Porph.). rell. dixerai. astri A2. 14) contwwctum A (comilnctiones Quintil. I, 4). 16) qui 
— sunt om. A. cnim om. '( , qui duas habet glossas : 1. 7nerc. qui — sunt. 2. doctorum. 
merc. d. f. d. e. conf. Philostr. Heriiic. p. 18: tiTjv Tiotpa zo~j 'Epij.oO cocpu)v. 18) esset A"]fR 
(csset raem.) 12,rmva. sit CfhQ. hortatur om. A-j2. oratur INIecenatem qui 1. soluendi uoti 
(IMaecenas?) qui idom saluti, si eua promiserat 2. promiser/i R. 21) maius 2. rell. om. 
enim om. y. 

PORPII. Ode LVI. ad Mecentem (sic) K. mmercIlU ISI. adsid. M accideus R2. quae- 
relis rv.   qu«ercnti rvfli.  uello  om.  2.   c/(ar.  afli. 


IN CARM. II, 17. 225 

2. amiciim.   Ilic pro grato posuit. 

5. a. te m. s. p. a. m. u. </. m. a.   Sensiis conceptus cst ex illa ami- 
citiae definitione ,  qua tlicunt,  amicitiam  aniiaam  unam  esse in duo cor- 
pora (coactam?).   Ergo ait:  si te uis fatalis sustulerit  amicum,  qui pars 
es altcra animac meae, partem quae apud me est, non retinebo; quo si<>'-  5 
nificat, non se superuicturum. 

7. ncc c. ae. n. s. i. Ncc carus, inquit, alii futurus sum sicuti tibi, 
nec integram uitam habiturus,  parte scilicct animae meae in te extincta. 

8. 1). ntramque d. r. Id est, unus idemque ille dies utrumque nostrum 
absumet. 10 

9. non e. p. d. s. Id est, non perfidum iusiurandum dc liac re [a 
me] interpositum. 

11. supremum iter. Supremum iter illud dicit, quo cpiasi ad infcros 
itur. 

13. nec si res c.   Gigas diu. umq.   A te, scilicet a proposito, de quo 15 
nunc apud te loquor et ante iuraui. 

17. seu L. s. m. Scorpius asp. f. Sensus est: in quocumque signo 
horoscopum natiuitatis meae constitutum habeo, haec intellego tuo horos- 
cojjo conuenire, ac per hoc unam genesin nos morum aequitate habere. 

18. seu tijr. h. C. u. Tyrannum nunc ideo dixit, quod hoc hiemale 20 
signum. Oritur XVI. kal. ianuarias, occidit autem XVIII. kal. februa- 
rias, quod tempus in undas quasi dominatur, id est, saeuit. Sed Hespe- 
riae undae qua re? nisi forte uuh intellcgi, occasum signi huius magis 
saeuire tempestatibus quam ortum, ut per Hesperiam undam occiduam par- 
tem oceani et ex ea occasum astri huius intellegamus. 25 

22 — 24. te louis impio tutela S. r. e. Aiunt Saturni stellam infestam 
esse hominibus, louis antem e contrario sahiberrimam ; Saturno pericula 
adferri eaque tamen euinci superfulgente louis stella.   Per liaec ergo sig- 

2) sJi MR2 et edd. 3) diffinitione R2,rv. rell. Jefinit. qu« dicM«; R. quaw» Aidt M. 
rell. quae dicit. — duo corijora MR2, rva. duobus corporibus fhQ. 4) te om. 2. — pars est 
R. 5) quo MA2,Q. rell. quo(/. quo — superuict. om. R. 7) ali/s futxunis sicuti tibi sim R. 
alii sicuti tibi fut. sum 2. sicut tibi sum r. 8) exst. M. 9) unus idemque ille dies MA2. rell. om. 
11) a me fliQ. rell. om. 15) gigas M etc. 17) Seu lira (sic) seu m. s. a. f. lemma in M. 18) horos- 
pzeum V. — hrtec int. MR (hec), v. A"ec int. r. rell. hoc. 20) dixit quod hoc MR2,r\^a. dixit hunc 
quod, om. hoc, fli. dix. quia inculc. (^) (at neque v nequc fli hab. quia~). tyramnum ideo nunc 
R. tyr. autem nunc 2. Cal. MR,afh. lanuar^i fli. rell. ianuarzas, aut cum compend. 22) iuund«?«s 2. 
— ■ Sed MR2,r. om. va. Ilesp. autem undae fhQ. 23) quas« nisi r. — signi his MR. astri 
huius 2, om. magis — astri huius (homoeotel.). 24) per om. rv. 25) astri M, conf. 2. astris 
R. 27) homim' 2. Saturno MR. rell. saturn/. acZferrJ MR (affari). rell. afferre. 28) si perful- 
get R. si perfulgea^ 2. superfulget, om. si, M. rell. superfulgewfe. tamen ciim euinci M. — 
Per hoc R. rell. per haec. ergo MR2. rell. om. uab't. R2,rva. ualet M,fh. pericul/s MR2. pe- 
ricula r. rell. periculo. 

HAUTIIAL, ACR. ET PORPH. 15 


226 ACR. ET rORPH. COMM. 

nificat periculis aduersae ualetudinis nuper Maecenatem liberatum, cum 
ob hanc gratulationem populus ei in tlieatro plausum edidit, eodemque 
similiter tempore et sc periclitatum repentino arboris casu, de quo supra 
locutus est. Ita autem idem attulit, ut illud probaret, quod supra dixerat : 
5   Vtrumque noslrum incredibili modo consentit astrum. 

CARMEN II, 18. 

ACRON. 

10 Non ebur  n. a.   De continentia scribit et  paupertatem suam diuitiis 

omnibus praefert, culpans eos,  qui obliti breuis uitae cupiditatibus et diui- 
tiis student. 

1. ebur.   Pro deriuatiuo, ut sit eburneum.   Ordo est:  non renidet in 
mea domo eburneum neque aureum lacunar. 
15 3. Hymettiae.   Id est, de Hymetto monte marmora excisa, quae The- 

baica dicuntur. 

5. 6. nequeA.ig. h. Ostendere uult, Romanos non iure factos Attali heredes. 

8. clientae.   Familiares,  uicinae.   Ostendit  uotum clientum,  quorum 

uxores,  cum nobilibus togae praetextae fiunt,  ad spem magistratuum ge- 

20 rendorum,  carpentes  purpuram  iuuent  matronas.   Vnde dicit,  dum sibi 

ista desint, tide se et ingenio diuitem. 


1) cwm MR2,rv. cin" afh. gratulationem omn. libri. i-ecte. gratulatione ciuium et laetiHa 
Cic. Vcrr. IV, 34. Flacc. 39. Mur. 5 et 41. non opus est scribere ad hanc grat. Q inculc. 
gra^/^cfftionem, insuper proponens: ob hoc gratulabundus. 2) pop. ei R. rell. om. ei. 3) casu 
MAR2. edd. ictu. 4) est MAR2. rell. om. loqwwtus r. lof^^Uus v. rell. locwtus. — id 2. rell. 
idem.  locutus est.  Nam A. — dixerat M1^2. rell. dixit. 

ACRON. Ad aurum A (Acr.) Ad aSrum A (llor. 2 m. corr.). Ode LVI. R. Para- 
netice uel ypotetice ad uartim y. paranetice alii ypoteticae ad uarum H. paran. alii hipotet. 
de continentia D. Paran. eypotet. de continencia qua paupertatem suam diuitiis praefert XVIII 
E. Paran. uel ypotet. de — prefert Bcp. Paran. al. ypothet. ad auarum de continentia qua — 
prefert b. 

10) diu. omn. AybRl.r. omn. pref. diu, 2. rell. onin. diu. 13) Ehur u. iterant fh. deri- 
uatiuo AY,Cmvafh. deriuatio?ie R12G,r. ut sit Ay,fh. rell. om. mea domo ybR. rell. do. mea. 
pro derit. — eburneum om. b. Ordo — lacunar om. A. ehur nci[. aur. b. 14) Hymeiriae Ay 
M (Porph.) al. hyme^iae b. hnnetiae R,r. al. liymeciae. liymec^iae. hymei^/iyae. j/mettie. nullus 
Hymettias — recisae (Cun. Bentl. Gale). i. dimetto A (imetto M). himeto R,r. 16) theba,\ca. 
omn. libri. Conf. Porph. et C: ,trabes marmoreae ec Ilymetto monte Atticae excisae : hoc au- 
tem mannor Thebaicum dicebatur.' Marmor Theb. in Aegypto Sparlian. iu Nigro 12. Plin. 
XXXM , 8 et 23: lapis Thebaicus. 17) atali '[. ut D. 18) clientes 12,rmva, ut om. fere 
Ilor. codices. clientae fh, ut K pure, client. A (rasura et s a m. 2). client/ae y cum glossis : 
familiare. uicinae. minus accurate Vauderb. Quidam codd. , ut EDHP , Iiabent clieufevs cum 
glossa: i. ancillae. — clienteum 12. 19) ad spec/em l,rniv. purpuram A, ut Porph.; rell. 
purpuro^. carp. purp. -(hJi^. 20) 'm\xent AYR,Crmv. rell. iuuant. inuonit b. 21) des/ut bR2. 
r.   rell.  desinit.  Scliol.  diues  tne petit  ex  AyC.  rell. om.  Id e^t om. yC. 


IN CARM. 11. 18. 227 

11. diues me petit.   Id est, gratiam meain appetit. 

12, nec pot. am. Maecenatem significat, a quo se dicit maiora non 
qiiaerere, dum beatum se factum fatetur fiuulo ab eo in Sabinis acccpto. 

15. tniditur d. d.  Tamquam parum esset, quod dixerat, diem die ex- 
cludi [addidit]: integri menses, inquit,  transibunt.   Nam per nonas Innas  5 
recursus intellegimus mensium. 

nouaeq. p. i. I.   Non desinuiit decrescere, uel potius defectus pati. 

17. tu sec. mar. I. Ordo est: tu parum locuples continente ripa et 
inmemor sepulcri locas secanda marmora sub ipsum funus et struis domos 
et urges submouere Bais litora obstrepentis maris.   Tn, id est, diues. lu 

21. submouere 1. Effusionem diuitum culpat, ut Sall. (Cat. c. 21): Qui 
diuitias suas profundunt in exstruendo mari et montibus coaequandis. 

22. parum I. c. r.   Minus diues, nisi etiam alienum inuadas elementum. 
26.  27. pe/lilur paternos  in  sinu ferens deos  et  uxor  et vir.  sordi- 

dosque natos.   Ordo cst: pcllitur et uir et uxor ferens in sinu paternos deos 15 
et sordidos natos.   Acerbitatem  facti  euidenter  expressit,  dum  homines 
pauperes ac religiosos sedibus suis uiolenter pulsos sacra deorum Penatium 
secum ferre, cum discedant, et nihil amplius quam filios suos demonstrat, 
quos sordidos ad grauiorem pellentium inuidiam dicit. 

29. 30. nulla certior tamen. Ordo est: tamen nulla aula manet diui- 20 
tem herum certior destinata fine rapacis Orci, id est, nulla domus expec- 
tat diuitem dominum, quae certior sit destinata fine rapacis Orci [eaque 
ui tollitur, ac si diceret : quamuis serius ociusue cuncta fluant, sunt tamen, 
quae semper mansura referantur, ut Roma; sed nulla domus certior |[ se 
credat rapiendam et dissipandani || fine rapacis Orci, quam quae diuitem 25 
continet dominum donio abstracta proximi]. 

4) parMMm v. rell. pariim. 6) addidit om. Ay. — inquit Ay^. rcll. om. — transzJwnt 7R,r. 
rell. transiliuut. schol. ora. b. 6) iut. menaium Ay. mens. rec. int. C. rell. mens. int. 6) Non 
des. fZecr. Ay 2G,r. Non des. crescere v. non om. afli. 8) Ordo — maris om. A. 9) funus struis, 
om. et b. 10) bais AYbR12,r. rell. \>a.iis. strues r. — Glossa Tu, id est , diues, ex Ay, qui 
addidit: quis quis es auare. 11) Fusionem 2. 12) profundant r,mva. Quic? diu. s\xa.s in extremis 
prof. y. coeq. y. mont. «equandis C. 13) Schol. om. Ab. 13) inuada^ yR^. rell. euadas. 
20) Ordo — natos om. Ab. Lemma extendi , ut necesse erat , addens in sinu — natos. et 
sord. natos yRI^G, r et C (Q). om. mvafh , pon. nouum lemma : Sordidosque natos~\. 17) ac 
AybR^jrvafh (Porph.) et 1 (G?) inculc. Q. uiolenter pulsos A^R^ (puls. uiol.) C. rell. uiol. 
ea-p. — penatium AybR^. secum ferant 2. cZescendant R. 18) nihil aliud 2. — demonstraw^ 
R12Gv. 19) pallentium Y,r. dicit AybR12,rm. om. v. dixit afhQ. 20) Totum schol. Ordo — 
proximi om. A. Est ualde turbatum et mirabiliter consarcinatum. C nonnisi priorem habet 
partem Ordo — heriim cert. dest. sede trap. Orci. Sedem rarissimam lectionem Seruii C ex 3 
mss. in Comm. suum transtulit. — Ordo est. tamen nulla aula b2R,r (est om. R,r). 22) eaque 
R,mvafh. ea que 2. ea quae 'ih,r. 23) serius odii suae b. serius siue ocius r. cunctae 'i,mv. 
rell. cuncta. mansurae Yb,mv. mensurae a. mansure l,r. referant m. 25) credat se yb. et 
dissip. om. b.   26) horchi quodque mv.  domimo G,mv.  domino bRl,a.  domo fh.  abstracti b. 

15* 


'228 ACR. ET rORPH. COMlSr. 

32.  aegiia  tellus.   Superuacue dicit minoris fortunae  hominum fines 

iuuadi uel diuitiarum moles congcri,  dum par sit omnibus  sepulcri  mcn- 

sura;  unde et Juv. (X, 172):  mors sola fatetur  [Quantula sint'] Jwminum 

corpiiscula. 

5 34. pueris.   Pro filiis, ut (A. VI, 822): Ne pueri ne tanta animis ad- 

suescite hella. 

34. sateUes 0.   Ostendit nullis muneribus flectendos manes, ut remeare 
quilibet possit ab inferis. 

38. hic l. f.   Ordo est: hic uocatus  atque  non uocatus  audit  leuare 
10 pauperum functum laboribus. 

audit.   Bene audit, quia mors,  ut necessitas est, ita perpetua est re- 
quies laborum. 

PORPHYRIOE 
No7i ehur n. a.   Ilaec ode in continentiam scribitur per quam pau- 
15 pertatem suam omnibus diuitiis praefert. 

2. renidet.   Fulget significat. 

3. trahes Uymettiae.  Marmor Achaicum dicit, quod caeditur in Hymetto 
monte Atticae regjionis. 


abstncta r. rell. abstracta. Ad u. 29 seqq. habet 2 : Quamuis sis ita diues et furtis. tamen non 
habebis certiorem domum in inferno quam aliquis pauper. Tendis et quando quidem moriturus 
es et ad inferos iturus, quid ultra tendis liabere s. praeter ea quae sufficiunt et quae deus uo- 
luit tibi dare. 

1) dixit rmvfhQ. rell. dicit. — hominibus bR12,rmv. rell. liominum. 2) sepulchris men- 
sure 1. 3) testatur l,rmva. rell. fatetur. Quantula sint om. A^bl , rmva. 5) ads. A. 
ads. bella om. 1. 7) Schol. om. A. — ut remeare quilibet po. ab inf. '(U2. 9) Ordo — 
laboribus om. A. 11) perp. est AYRl,mva. e. perp. fhQ. ita perp. r, om. est. — Glossae 
ex 'j: u. 4. recisas. praecisas. 6. reyiam. aulam. ocmpaui. iniuria accepi. 7. laconicas. a 
loco laudauit '(. laus a loco C. 8. tralmnt. carpunt '(G. 9. ingenii. seusus. 10. beniyno. 
larga yC. uena. pars. 12. lacesso. pro uoto expetendo largiora '(. prouoco exp. hirg. C. 
potentem. praediuitem y. Maecenatem praediu. C. 13. flagito. expeto ^C. 14. beatus. sufticiens. 
unicis. singularibus. 15. traditur. clauditnr. IG. pergunt. festiuant. 17. Tu. i. diues quis quis 
es auare. secanda. precidenda ad edificiorum structuram ^C. 18. locas. statuas -yC (statms). 
sith ipsum funus, sub ips. [litterae fere euanuerunt] deflexu (deflectu ?) uitac quam capti laris 
(tamquam uel iam senex capularis cf. C. et Plaut. Mil. III, 1, 33). sepulcri. niortis. 19. 
struis. aedificas fC. 20. Marisque hais. insulae sunt. obstrepentis. circumsonantis ^C. urges. 
properas ^C. 21. summouere. remouere ^C (su&m.). 23. Quid. s. dicam. usque. semper. 24. 
reueUis. remoues 'jC 25. clientium. uicinorum yC 26. salis. uadis. cxilis y- exilis C. iiellitur. 
eliminatur a te scil. y. eliminatur C. 28. sordidosque. exaggerando dicit. 30. Rapacis. cuncta 
poene rapientis yC (om. paene). 31. manet. expectat. 32. herum. dominum. quid ultra ten- 
dis. quid amplius cupis ■yC. 33. recluditur. aperitur. et diuiti et paupori aequaliter aperitur. 
cf. C. 35. callidum. subdolum yC. 36. reu/xit. rcduxit. 38. leuare. releuare. recreare yC, om. 
releuare. functum. consumptum. 

PORPII. Ode LVII R. 14) Hac MR. rell. h«ec. in continentiam M. in om. R. in 
incontinentiam 12, a. Ilaec oda incontinentia iwscribitur rv. rell. scribitur. 16) j-efulget 2. 17) 
hymettiae — imetto M.  hymeto 2,rv.  Auct. p. 689. 


IN CARM.  II, 18. 229 

4. ultima recisas Afr. Id cst, Numidicas columnas. Numidia autcm 
Africae pars est. 

5. 6.   neq. A. i(j. hcrcs r. occ.   Attalus, rex Asiac, Pergami rcgnauit, 
cuius hercditatcm Po})ulus Romanus cepit.   Dicendo autem /leres et occn- 
paui [sibi]  suspicionem dat,  qua  existimemus  falso  testamento  Romanos  .5 
hanc sibi hereditatem uindicasse. 

8. Laconicas m. t. h. p. c. IIoc illo pertinet, quod, praetextas togas 
cum sibi nobiles conficiunt ad spem magistratuum gerendorum, uotum sit 
uxoribus clientum ad matronam conficientem conuenire et purpuram cum 
ipsa carpere. JO 

9. at fiJes et ingeni b. u. e. Hic locus similis est illi Verg. (G. II, 
461): Si non ingentem foribus domus alta superbis Manc salulantum totis 
uomit aedibus [imdam~\ etc. 

10. 11. paiiperemq. d. m. p.   Hoc est: gratiam mei petit. 

10. 12. nihil supra deos lac.   Nihil inquit, amplius a Diis peto. 15 

12 — 14. Ncc pot. am. Larg. flagilo, Satis be. unicis Sabinis. Hoc est, 
nec amplius a Maecenate opto, qui [me] satis beatum facit donando me 
vmo fundo Sabino; qua possessione contentus satis beatum rae iudico. 

15. truditur d. d.   Invchitur in eos, qui non intellcgunt, tempus uitae 
suae uelociter currere.   Nihilominus tamen [non] desinent aedificia domo- 20 
rum ingentia et pretiosa construere, cum potius deberent, si memores mor- 
talitatis essent, sepulcra sibi struere. 

20. marisque Bais obstr. urges.   Ordo  est:  litora  maris  obstrepentis 


1) Id est, num. col. MAR2,r. rell. om. Num. — est MA (par). Nu. autem pars et africae 
interior 2. NumifZa autem africae interior pars est R. Num. autem est Aphricae (apricae v) pars int. 
rva. In Numida (Numidia Q) quae est Afr. pa. int. fhQ. 5) quasi existimans hereditatem uindi- 
casse a (haer.) fh. quasi exist. om. r. (uend.). qu« exist. haer. uend. v. — hered. po. ro. coepit M. 
Dicendo — uindicasse MAR2 (uend. R2). qu/a R. existim«mus 2. 7) clientes 2,rv. c. in lemm. M. 
pertinet per quod pretest. tog. R. gerendorum. recte, ut in Acr. Cic. Phil. V, 19. rell. agendorum. 
conficienfem 2,rvafh. conficient M. conficien^w AR. 10) cum ipsa MAR2,rva. causa ipsius fh. 
11) ingem M. ingen« R. ingen/s r. 12) salut«tum MR. 13) undam om. MR,rva. MR addunt : et 
caetera. 14) gratiam mei MAR2,r. gratiam we v. grati« we afhQ. conf. schol. Acr. 15) Nic/iil 
r. rell. Niliil. Cuidam placuit Nil inculcare. Nihil inq. amp. a diis peto MAR. nihil inquid 
aliud a diis peto 2. ali^id ampliits? conf. Porpli. II, 18, 27. Post aniplim rva om. a diis peto 
nec — U7iicis. fh post amplius habent deos nec ampl. Mecenatem opto, lemraate omisso. Hoc 
nou. lemma hab. MR2. a mec. opto IVLVR. a mec. peto 2. nec ampl. Mecenate?» opto rvafhQ. 
facit M,r, om. me, va. me satis 2,va. rell. fecit. 19) Inuehitur iu eos qui nou intell. MR2. 
intelleg«nt MR (-ig-).^,rell. intellig«<nt. In eos inueh. qui int., om. 7ion, rvafhQ. currere. Ni- 
hil om. tamen desinent 1MR2 (om. tamen). currere , nih. tamen 7io>i desin?<nt afhQ. currere: 
nih. tamen desinent v. uelociter. currere n. t. desiuent r. 21) et prciliosa MR2. ac preciosa 
rvafh. Rectius ideo est qui non intelleyant, quoddicit: si memores mort. esse^it. 23) ba^s — urges 
MR. liitora — litoribus M, atque omn. uett. codd. Hor. inconstantes sibi sunt in h. u. , fre- 
quentior taraen scr. litora quara liMora.  itera in Verg. conf. Wagner. p. 433. 


230 ACR. ET PORPH. COMM. 

Bais, id est, Baianis litoribus perstrepentis. Hic autem corripit eos, qui 
in Carapania affectent molibus in mari iactis praetoria super aedificare. 

23. 24. quid? quod n. p. r. a. t. Accedit nunc, inquit, ad hanc am- 
bitionem tuam et auaritiae scelus, quo uicinos tuos per impotentiam agris 
.")  suis expellis. 

26. 27. pellitur p. i. s. /'. d. s. u. et uir sordidos que natos.   Hic ipsa 

rei accrbitas descripta est,  homines pauperes  ac  religiosos  sedibus  suis 

pulsos etiam sacra deorum penatum secum ferre, cum discedant nec aliud 

amplius quam filios suos,  quos sordidos dicendo  grauiorem  inuidiam  ex- 

10 pellentibus facit. 

29. 30. nu/la c. t. r. O. f. d. a. m. crum. Licet habes, inquit, o diues, 
quidquid optas, scito tamen, nihil proprium tibi magis esse quam mortem; 
illa enim, quae possidentur, temporalia sunt, at mors perpetua est. 

34. reyumque puerts n. s. o. Pueris pro filiis positum regum; signi- 
J5 ficat autem, onmes et diuites et pauperes pari mortalitatis conditioni sub- 
iectos esse, et idcirco non magnopere adpetendos esse honores nec 
diuitias. 

38. hic 1. functum p. l. u. a. non uoc. a. Belle, quia mors necessitas 
est; ita tamen perpetua requies laborum. 


1) perstrepen?(s MAR.  rell. perstrepeiife"6«s.   '2) affeetent MR2. rell. affectant. — mari MR2. 
rell. mare.  utrunique recte dicitur.  Hor. ipse HI, 1, 34: iactis hi nltum molibus.  ibi Acr. in mar/ 
iacere moles conf. cum:  uirtutum fundamenta ponere in uoluptate Cic. F. H, 22. Verg. IV, 204 
iacere salutem inarte. supereJificare R. conf. Paulin. Nol. Epist. 28.   3) accidit 2,rmv. nunc om. R 
— hmic MAR2. rell.  om.  et auar. MAR2. rell.  om.   4) quo MR.  rell.  qaod.  per potentiam 2 
rell.  per impot.    5) ex agris siiis pellis 2.    6)  Addidi lemmati sord. nat.   sordidos  uatos  r 
sordidws natws M.   descriita M.    7) ac religiosos R2,rv  (« religiosos saed.) et M:  ac religio 
sis (?)  sedibus suos pulsos.   a religiosis sed.  afli.  conf.  Acr.    8) penatzum M.  rell.  penatwvn 
11) erum M.  erus et eritis constanter fere a K, Parr. AYEBcp, uet. Ambr., Ang. et Suecouat 
scribitur,  ut in Medic. Verg.  conf. Wagner. p. 433  et quae dixi nd cod.  Barcell. p. 25.   — 
Habes Hcet MR2.   habes om.  r.  licet , inquit,  o diues, habeas  (liabews  v)  quod optas  vafhQ. 
quidquid j^utas Mlt.  qidd putna 2,r.  nihil  proprium  actuum  (ac tuum?)  tibi  magis  esse  RHl 
(actwm).  nili. pr. ti.  ma. esse 2.   nih. li.  pr.  esse magis afhQ.   magis esse rv.   13) at MR2, 
ra.   at Et v.  at enim fli.   14) positum. regum aiitem sign. MR2  et omn.  cdd.  Ut in lemmate 
u. pueris, sic  in  schol.  regum ad  u.  filiis  pertiuet.   at sign.  Q. seruaui autem.   16)  adp. M. 
icZcirco M,r.  icc. 2,v. —  nec MR2,rva.  et diu. fhQ.   18) jwuocatus rv. — Belle, quia A.  Felle 
quia M,   more suo pro Belle.  hinc: uelle uidetur quia  2,rv.  uelle uidetur: quod a.  audit quia, 
om. Belle M.  Belle dicitur  inculc. Q.   Ostendere uellc uidetur quanqtiam fh.   mors nec. et omn. 
libri.   Q inc. ut nec est (Acr.). ita ta. perp. req. hib. MR2,v.  propterea req. lab.  r.   reci. perp. 
lab. fliQ.  lahorum, fiat. fh.  rell.  om. fiat. 


IN CARM. II, 19. 231 

CARMEN II, 19. 

ACRON. 

Bacchnm in r.  Hac oclc indicat a sc ulsiim Liberum Patrcm  in  sc-  r^ 
cretis nemoribus carmina docentem, ct quasi pcrturbatus [his] uisis excla- 
mat, uelut i)raesentiam numinis senticns: Euhoc.   Ordo cst: Vidi Bacchum 
doccntem carmina in remotis rupibus, et uidi Nymphas discentes,  et vidi 
acutas aures caprii^edum Satyrorum, crcditc posteri. 

2. credite. posteri.   Id  cst:  etiam uos credite,  qui uenturi estis,  talia in 
dlcenti. 

3. Nymphas. Musas; nam Quidam [uolunt] ipsum [esse] Solem, Ip- 
sum Dionysum uolunt. Nam ut illi noucm [sacratae sunt] Musae, ita 
Soli noucm circuli ct Dlonyso similis chorus Baccharum. Modo tamen 
pro Musis Nymphas inducit carmina audientes. Vergilius similiter Nyra- IT) 
phas pro Musis (B. VII, 21): Nymphae noster amor Libethrides aut mihi 
carmen Quale meo Codro concedite. 

4. caprlpedum Satyr.   Panas dixit caprarum pedes habentes. 
acutas.   Et ad audicndum et ad ipsarum aurium figuram. 

6. turhidum.   Turbide [mens laetatur]. 20 

8. parce g. m. thyrso.   [Fronde] Vt uelut perturbatam ostenderet men- 


ACRON. Ad liberiim patrem A (Ilor.). Notitia metri ante Acr. 'Enthnsiatice ad lib. 
pat. Y- Eniusmce liberi patris laudes. BcpE (XVIIII). Entusiatice ad lib. pat. laudes b. 
Ode LVII R. 

5) a om. R. indicaws b. 6) secretis tacite om. Q. — his om. AYbRl,r. et his ui- 
sis perturbatus, uelut praesenfea numinis /urore correptus excl. Euoe C. idsis substant. ut Cic. 
Diu. II, 41: perterritus uisis. Acad. IV, 15. Verg. A. IV, 456. Ouid. A. III, 5, 32. 14. exel. 
Euoe fli. 7) rell. sentiens euhoe AybRl^, keuJtoe rmv. Euoe Ca. Euoe in uasis, lahn. p. 21, 
legitur, non in Hor. uett. codd. qui habent aut: eu. Aoe KAYBcp etc. aut Jieu. Jioe 'EA (inconst.) 
heuJioe R. al. eJwJie, ut Bern. B. 8) uidi rep. y- cred. posteri add. y. sat«r. y- 10) Hoc 
schol. secundum Ordinem uett. interpretum duobus seqq. in libris , praeter r , postpos. est. 
totum scliol. om. A. id est om. 2. 12) uoUint ips. mvafliQ. esse om. Y^Rl^^mva. Nam qui- 
dam ips. ap. esse dionj's. uolunt r. dion«s. uolunt A^bR^. eundem esse uolunt C. 13) ille b2- 
Apollini ,C. 14) nouem musae, om. sacr. sunt, AYb2C sacrate mv. circuli sunt C. 15) sinii- 
lis AYb.C (Bacch. chor.). rell. simiMter (ex seq.). hic autem C. rell. modo tamen. nzmph. Ab. 
— uirg. (h. 1.) pro musis similiter nimphas A^ (uy)- ^ o™- exhomoeotel. inducit — n/mphas. 
Sira. pro mu. nym. r et 2 , qui addit : 2>osuit. rell. sim. Ny. pro Musis. 16) lyhetr. •{. libefo". 
bRl,rmv. inducit audire BaccJii carmina, ut Virg. Nymphae C. 18) Hoc schol. ut subseq. in 
libris superius colloc. utrumque om. RlG,r. 20) Turbide Rl,rmv. pro turbide Yi schol. om. 
ut b, qui habet: aduerbium est. turbide C. rell. turbida. 21) Fronde om. Ab. C : fronde 
pampini circumuoluta hastae, qua sibi infestum Deum minari fingit. sic supra dixit. grau. 
princ. am. id est, seueras et saepe perniciosas. Hinc Q lacunam post Fronde statuit. tyrso b, 
rv. b a m. 2 gl. habet: thyrsns est auis. — uelut* fliQ. rell. iielut. — ^erturb. Ab. rell. 
turb. puto fh. 


232 ACR. ET PORPH. COMM. 

tem putat (piitans?) sibi infesto thyrso deiim inminere.   Graui autem clixit 

pernicwso, ut ipse superius (II, 1, 4): grauisqiie principium amicitias. 

9.  Fas peru.   Fas  nunc  non  significat licet,  sed possibile  est.   Vult 

enim probare,  se  dco  non indignum esse  mysteriisque eius [cum],  quae 
5  ad sacra pertineant, sufficere cantandis. 

peruicaces.   Proteruas, uagantes,  propter bacchantium  discursum  et 

sahatum. 

Tlujiadas.  Bacchas dixit a sacrificio, uehit ©uiaoag; iluov euim graece 

Ou}i.ta[xa-c(   et sacrificium uocauere. 
10 11. 12. atque tr. I. c. iterare m.   [Iterare, id est,J ex integro cantare et 

repetere, uel certe manare facere, aut iterum tollere.   truncis Lapsa cauis 

— mella.   Verg. (B. IIII, 30):  Et durae quercus sudabunt roscida  mella. 

Ideo autem haec sacra commemorauit  poeta,  quia  in  Spelaeis  Dionyso 

uino, mellc et lacte sacrificabatur. 
15 13. 14. et beatae c. ad. s. h.   Ariadnen  in  honorem Dionysi  comme- 

morat inter sidera collocatam, quae corona dicitur data [ardens] illi a Vul- 

1) iwnijmcre (sic) ■{. rell. immin. 2) ut .supra 2. — mmiicicias r. 3) Fas n. n. sign. A. 
rell. non sig. nunc (nec v). lice»-e E. Ubei h. cum fh. rell. om. (Porpli.). 4) pertineant 
AbE,r (Porph.). rell. pertinent. sacra eius l,mva (Porph.). sufficic/ai fh. (ex Porpli.). 6) 
peru. autem prot. K,r. prot. uag. om. 1. uag. om. bG,mva. proteru. propter uagantium disc. 
et saltes 1. saKus CrmvaQ. saltaius AybR2,fh. Discurs^m et saltatwm siug. num. posui pro 
discm-SMS et saltatws. 9) Difficillimum hoc et plane corruptim schol. sanare temptaui, scribens 
0'jtaoa; pro Theadas (AyRjvfh. theodas b. theades l,r. theas a), tl'JOv pro theon, quod omn. 
libri habent, et i)u[j.tdiJ.O!Ta pro deum ita, uulg. lect. librorum. Q recepit ex C: ,Thyad(is. Bac- 
chas, Bacchi sacerdotes insanas el furiosas , a tluoj , id est , sacrifico et insanio.' Significatio- 
nem insaniae siuc furoris Baccharum (jj.aivdp.£vai Soph. Ant. 152) addere per Codices mss. uon 
licuit. Inter omnes autem constat, xJuov u. et 8'jij.ia;j.aTa II. VI, 270 et i}'jo[j.£va Od. XV, 260, 
serius &'jatav , atque etiam fj.aviav Aesch. Ag. siguiticare. Q coni. &'jouGas tleiu; graece enim 
%\itvi sacrificare significat. graece '(^iR. rell. graec?. r: theon enim deum sigriijicat. ita et sacr. 
uocauerw«<. uocauerunt 1. om. b. 10) Iterare id est (fhQ) om. AyR et edd. schol. om. b. 
11) uel certe — tollere AYR,rmva. oni. fh. aut iterum Ay rell. uel iterura. manare liimen facere 
R. iterum cantandu, itcrumque repetere, et cantando quasi nianare facere. 12) Nouum lemma 
posui cum Y qui habet : truncis cum gl. logois. (higenis s. lagoenisV) Virg. etc. 13) haec ex 
Ay. rell. om. Quod ideo dicit poeta, quia C. sacre r. — Spelaeis (oTrrjXatot;) posui. speleis A. 
(S^peleis C, iude f, non h: speleis. maiore lit. scripsi , quia uox sollemnis erat in sacris et 
Dionysi et Mithrae. Tertull. cor. mil. prope fiuem : qui cuui initiatur in Spelaeo , ut scrib^ 
puto. Scriptura speleis apud Gruter. Inscr. 5. 7. 9. pag. 34. Verg. E. X, 52. Claudian. B. G. 
354. rell. spelwracis. — dionyso Ay (diontso). rell. libri onin.. et fCQ Dionj^sjo et iu seq. 
schol. DionysjV. 15) ariadnem R. ariadnam r. aviadnae y. — dioms* A. dionisii •(h. 16) 
collocat?<w 1 (G?) Q. — data illi, om. ardens, y- ardenfe a f. c. (sic) R. ardens et &rdentis 
ex Verg. inlata sunt. rell. om. illi. coronam dr y- fonf. sehol. C: Ariadnes filiae Jlinois regis 
Cretensis, cuius coronam nuptialem a Venere acceptain in hduorem Dionys» commemarat inter 
sidera coUocatam. Virg. etc. Testimonia ueterum, ut Erutosth. Catast. 5. Ilygiu. Astr. II, 5. 
Theon. ap. Arat. 71, considerantibus nobis legenduin uidetur aut yac<« a Vulcano aut datn a 
Venere, aut utrumque. Nam Vulcauus fecisse , Venus autem et Horae dedisse eam traduntur. 
eonf. Arat. Phaen.  71. Meurs. Thes.  14. Meziriac. ad Ouid. II, 109.  Spectat luic locus Ouidii 


IN  CAllM.  II,  19. 233 

cano (Venere?). Verg. (G. I, 222): Gnosiaque ardentis decedat stella 
coronae. 

14. 15. tecfaque Penthei disiecta. In quibus Pcnthous cajitiuuni Liberum 
Patrem uinctum recluserat, ob quam causam Baccharum furore discerptus 
est; uel certe notatur (notata?) fabula eius et Agauae matris. 5 

16. T/iracis et cxit Lycurgi. Lycurgus legum hitor cum uideret per 
uini temulentiam in mores multa committi, abscidi iussit uineta; propter 
hoc iracundia Dionysi pcr (uersus in?) furorem crura sua amputauit, et 
ideo ad laudem numinis posuit sumptum dc inimico supplicium. 

17. tu  flectis.   Domas  siue  superas,  tamquam  eorum  cursus  (de- 10 
cursus?) declinans:an quia multas  gentes subegit, et per amnes uoluit ter- 
ras intellegi? an jlcctiti  pro  gyras,  quia  [et]  Dionysus Nili  fontem  sicut 
Hercules  quaesiit?  an uero, quia — uino? — ,  muneri  eius,  inmiscentur 
aquae et ad suauiorem (saniorem?) usum flectuntur? 

mare barbarum.   Indicum, quia Indos Dionysus superauit.   barbarum J5 
autem pro saeuo ac uiolento propter subitas tempestates. 

18. separatis.   Secretis ac remotis. 
uuidus.   Vino madidus. 

Her. VI, 115 et pictura qiiae Aiiadueu cuui hac corona ostendit Pompeiana apud Zalin. III, 9. 
tab. 81 et 82, et quae contra 0. lahnii explicationem disserui in Allg. Preuss. Zeitung 18G2. 
N. 346. 

1) Virg. Ayb. rell. ut. deceiat y\, mord/cebat v. 4) uzctum R. — deceptns 1. dis- 
certus b. discreptus v. 5) nutatur CafhQ. rell. nota. — agaue A^b.r (agane). agaurte R. 
rell. Agaues. agues v. 6) ly^/urgus Bernn. ABC. Parr. EBcp. %urgi bRIP. Uc. y- %urgus 
ligum c?ator b. 7) propier 2. cum om. b2. committi om. •(. 8) uites 2. dionisi A. dionisii 
b. rell. Dumysii. C: Lycurgus Ihraciim rex cum uid. — uineta: quare irac. Dionysti in furo- 
rem uersus, uinitoria falce sibi c. a. et ideo — supplicium. 10) cZecursus A. rell. cursus. conf. 
Porph. deriuas Qi. gent. mu. mva. rell. mu. ge. 11) terr. int. AybR12. rell. int. terr. an po- 
sui pro aut lect. uulg. Scripsi : pro gyras, a uerbo gyrare Veget. R. V. II, 5. Plin. H. N. V, 
10: chlamys orbe gyrato. Aptum esset pergyras, si hoc uerbum in usu fuisset. Ut nunc Itali 
dicunt: fare suo giro , et Angli : you run the streets, sic gyrare accipiendum est pro procur- 
rere. yijfjo; et yjpooj non tam latae potestatis sunt quam Gyriis npud Latinos , quae uox ali- 
quoties est id quod cursus. Colum. X, 226: paruo decurrere gyro. Ouid. R. 398: gyro curre, 
poeta, tuo , quamuis uerum sit plerumciue intellegi et dici paruuin, exiguum Cic. Or. III, 19, 
angustum Senec. E. 12, breuiorem Sen. Hipp. 313 (lunae) aut orcline constitutum, ut diei Hor. 
S. II, 6, 26, aut gyros praescriptos Prop. III, 2, 21. per gyros fliQ (r giros). per gyras Ayb, 
mva. progiras 2. per ^miias R. 12) et om. R2. diomsas Ay. rell. Dionysais. 13) quaes«i Ay. 
quesittit R. rell. quaesiwit. an uero AyRjr. aut uero b,mva. cm cjuia 1. aut cjuia fhQ. Conf. 
Porph. numini R , mv. muneri cett. libri praeter a: q. uino eius. Muneri eius h. 1. frigere Asc. 
sentit, sed uino eius propter eius additamentura displicet, hinc lege: uino, muneri eius, in misc. 
conf. Porph. — imm. libri. imisc. b. inmisc. uet. Ambr. Parr. EBcpY. Bern. et Barc. al. Satt. 
I, 2, 76. asauiorem R. rell. suauiorem. saniorem puto legendum, nam suaue uinum non sua- 
uius fit aqua admista. 14) flect/tur afh. rell. flect^aitur. 15) Dionysws A. dionisusy. rell. di- 
onysius. 17) schol. om. bRl,r. 18) et hoc schol. om. bRl,r. Perperam, ut persaepe, Q refert 
ordinem in ed. v, quae omnino facit cum fli. Neque uerbis modo coerces schol. uU. in libris 
meis datum est. 


234 ACR. ET PORPH. COMM. 

20. Bisthonidum, sine fmude crines.  [Bistonides'] Thracae sunt mulieres, 
quae in Liberi Patri^ sacris bacchari consueuerunt,  angues gestantes in 

capite. 

Sine fraude autem sine compositione (crinium?), qui comi non poterant 

h  utpote uiperini. 

23. Rhoetum  r.  I.   Rhoetum enim  Gigantem  in  leonem  [con]uersus 
occiderat Dionysus. 

24. horribilique mala.   Maxilla metuendus, ut Verg. (A. XI, 681): [£"/] 
maJae tcxere lupi cum dentibus aJbis. 

10 29. insons C.   Non  insons Cerberus, sed tibi insons, cui nocere non 

poterit. 

30. cornu d.   Libero et  cornua  nonnulli  adsignant,  quoniam uino- 
lentia proteruitatem et contumaciam consueuit augere. 

31. et reced.   Ordo est:  et tetigit pedes  et crura recedentis ore tri- 
15 lingui. 

trilingui o.   Dicitur enim Dionysus et apud inferos regnasse,  ut  et 
ipsi sicut Dianae triplex daretur potestas. 

1) BistAon. AybR, ut u. 20 iu Hor. Beriin. KB, Parr. AyE et Barc. Lem-mati adiunxi 
uerba sine fr. crines. Thrace 2. scripsi Thracae, cura substant. Thraces ortum sit ex seq. 
- s. Thracjw, ut Thracm, adi. usitatum poetis, Val. FI. H, 201, et Gell. XIX, 12, ubi , ut 
in Plinii locis Yll , 40. XH, 1. XVHI , 7 Thracws et Thracius secum confuuduntur. 1) 
sacri/iciis hnchnre b, qui constanter habet bac^us, bac^ae. 4) Siue r. autem yb. rell. om. 
autem. Sine comp. qui A7bR12,nnva. qua fh. Siue comp. quia temere inculc. Q, qui h. 
1. non lacunam aliis explendam reliquit sed ingenue fatetur: 'hoc schol. nec intelligere nec in 
inteo^rum restituere potui ; erffo intactum i^eliqui.' Interponendum est crinium. C habet scholion : 
sine periculo pamitis. Legas mecum par«ntis. Sicut enim iii hoc scholio parantis explicandum 
est substantiuo paratus, gallice parure (conf. Ouid. F. III, 627 : hanc faciem decet largis pa- 
ratibus uti. Met. VI, 451: raagno paratu. Gell. XIX, 1: diues ex Asia magno cultu j)aratuque 
rerum et familiae. Tacit. Hist. II, 95: natalem Vitelli celebrauere ingenti paratu) , ita nostro 
compositione substantiuum uerbo componere. e. g. comas Ouid. II, 679. capillum Cic. pro Rosc. 
Am. 46, conf. comere caput Tib. I, 9, 16. Quiutil. XII, 10, 47. capillos Cic. Pis. 11. comas 
Ouid. Fast. II, 560 et Hor. II, 11, 24: in comtum siue comjjtum Lacenae more comas reU<jata 
nodum, ubi B habet glossam : ornalum, y: in compositum. 6) Rhoetum A in lemm. , Y)i"'"^'i "t 
Bern. KAC, Fran., plurimi Pariss. ]iraeter ED , qui comotum poterant b, qui uitiis scalet. qui 
hab. roethvLm, ut R (Acr.). roct\m\ II (Hor.). rethwm Bern. B. rhaetwm A in scholio. Rhetum a. 
Rhaccum fh. — uersus Ay. rell. co«u. schol. ora. b. ceciderat G. dionis^w A. rell. iterum 
falso DionysiW. 8) schol. om. RlG,r. in mv sequenti postpos. — Et om. AyC. schol. om. 
b. 10) Hoc schul. coustitutum est ex Ay- scliol. om. b. Lect. uulg. in mvafliQ : Non semper 
sed tunc insons , cum nocere non potuit. r praemisit : Xon insons Cerherus, om. lemmate. — 
cum noc. y- insons. tibi, quia \\. n. potuit C. conf. Porph. et gl. infra. 12) et Ayb. rell. om. 
ass. libri. atisign. ad E. II, 1,8 in uett. Amb. ct Angl. 2. 3, Parr. EBcp et in Mon. Ancyr. 
Gruter. 231. — nonnullas signant b. uimdentia A. ui«oIentia YbG,Cva. rell. uiol. quo uio- 
lentiam 2. 13) cewsuit 2. 14) Ordo — reced. om. Ab. ore trilingui ex y. rell. etiam. 17) 
ipse sicut r. rell. ipsi ita ut. ut om. 2. — Glossae ex •[: u. 5. euhoe. interiectio admiranti3. 
recenti. in audito 'jC 6. pleroque bacchi. praesentia numinis ■(. praesentiae num. C. 7. Lae- 
iatur. euhoe. una pars.   8. graui. seuero yC.  metuende.  timende.   9. fas per uicaces. id est per- 


IN  CAKM.  IL 1<). 235 

PORPHYRION. 

Bacchum i. r. r. Ilac ode indlcat n se uisum Liberuni patreni in secretis 
neinoribus carmina docentem et, quasi perturbatus his, quae audierat, ex- 
clamat: ,Euhoe!' 

4. auris capr. Sal. acutas.   Acutas Satijrorum aurcs non ad audicndum  5 
tantum referendas dixit,  sed etiam ad figuram  eai-um;  nam  sic  uidemus 
Satyros fingi oblongis auribus acutisquc [habentes]. 

5. Euhoe r. m. trepidat metu pknoque  Baccki ttirhidum laetatur. euhoe 
melu trcpidat sacrae sagittae [se] perturbatum significat, et mira iyt[r{zia, 
totus hic locus explicatur:  plenoquc Bacchi pectore turhidum,  et est bonus 10 
sensus;  uiso enim deo quis non perturbetur, licet gaudeat? et bene repe- 
titum Euhoe, quasi incitamento mentis ad hanc exclamationem instigante. 

8. parce pr. m. ih. Bene hacc dicuntur ab eo, qui per mentis pertur- 
bationem putet sibi infesto thyrso deum inminere. 

9. fas p. c. m. Thyiadas.   Fas est nunc non significat licet, sed:  possibilc J.j 
est.   Vult enim probare,  se deo non  indignum  esse,  [et]  mysteriis  eius 
cum sufficiat cantandis his, quae ad sacra eius pertineant. 

uicaces (sic). thiadas. s. cautare. 12. lapsa. direpta y- clelapsa C. 13. fas. s. cantare y- 
supp. est cautare C. beaiae s. honorem. 15. disiecta. d?<ruta ^C (du-.) — no?i leui. litotes. sed 
praecipiti ",'• praecipiti, maxima , per litoten C. 16. exitium. laetum , e cum cauda, i. letum. 
18. Jlectis. domas. conf. C. tu s. flectis. — iugis, montibus yC. 19. coheres. constringis yC. 
ui^ierino. anguineo. species pro genere "(C. 21. per arduurii. per excelsum. yC , qui addit : per 
alta loca. 23. retorsisti. deiecistj -(G. 24. horrihilique terribili "cC qui addit schol. maxilla — 
albis. 25. choreis. saltatiunilnis yC. iocis. ludis. 2G. dictus. aptior. — sat. i. satis. uirg. sat 
satis uenire que datum est 'j. C: pro satis. uirg. sat yatis Venerique datum. idoneus. aptus yC. 
/27. fereharis. dicebaris 7C. idem situ. 28. Pacis eras medio heUi. id est , et pacis et belli po- 
tens eras yC, qui om. id est et eras. 

PORPH. Ode LVIII. R. 2) in secretis MAR2. om. fh. secr. om. rva. 3) his quae MR. 
Mis quae 2. iis quae vafh (e/sque r). heu heu M. heu hoe R,rv. ehu ohe 2. Euoe afh. 5) 
amis M. 6) eorum MR,rvafli. eorum Q. conf. Acr. 7) oblong/s amibus acutisqite MAR2. ob 
longas aures a.cata.sque r. v addit hahentes. oWong. aur. acutasyMe hab. afh. Q tacite posuit 
ohl. aur. et acutas habentes. 8) M habet hoc lemma: Ileu herenti mens trepidat metu plenoque 
pectore (om. hacchi) turhidum laetattir. Heu he metuit trep. e'_o. Sane amplificandum erat lemma, 
quod uulgo in edd. est: laetatur heuhoe, heu ohe, euhoe, Euoe. ^netatus 2. met?^ trep. 2, et sic 
legendum uidetur aut (nam poetae uerba esse uidentur, no;i interpretis) Trepidat metu. uulg. 
lectio est: Metuit, trepidat. 9) se om. M2. sacrae sagittae perturb. M2,rva. sacra sagitta 
se perturb. fhQ. Alienum schol. habet R: hezi. hoe rec m. tr. satis acutum perturbatum sig- 
nificat et etc. — scripsi IvspYeta, ut supra II, 12, 28, quia energia non latinum est uocabu- 
lum. 10) wotus hic locus r. explicat^w. Plenoqtie bacchi pectore turbidum i. e. bonus sensus. 
uiso M. Verba plenoque Bacchi pect. turb. sunt ex MR2 et rva, qui repetunt : Heu ohe rec. mens 
trep. metu et adiungunt plenoque etc. et est uulg. lectio. om. R, qui habet: turbidum laeiatur. 
Seusus est 2. repetitwr 2. eu heu M. heu hoe R (const.). heu ohe 2,rv. Euoe afh. imm. 
libri. schol. om. 2. 15) lemma in M: Fas peruicac^s est mihi thyrsos. fas paruicaczs est mihi 
tyrsos IV. — poss. est MR2. est om. rva. rell. est possibile. 16) Potest quidem pro se 
deo, scribi deo, se, cum esse mysteriis, omissa et particula, MR2,rva habeant, satius aiitem duco ne 
uerbum quidem nuitare, interpuncto tantum post esse u posito. ef myst. fliQ (mysteriis^fMe Acr.). 


236 ACR. ET PORPH. COMM. 

11. 12. iterare.   Ex integro cantare ac repetere [fas est]. 

13. 14. Fas et be. coni. adeitum stell. hom.   Ariadnes coronam signi- 
ficat, quam Liber pater inter sidera conlocauit. 

14. 15. tectaque Penthci.   Pentheus (Liberum Patrem? deum?) uinctum 
5  recluserat, qui ob hanc causam fulmine ictus est. 

16. exitium Lijcurgi.   Hic quod uites excidisset furore [sibi] a Libero 
iniecto crura sibi falce araputauit. 

17. tu flectis anines.   Pro eo quod est, domas,  [Flectis autemj positum 
est, tamquam decursus eorum  declinet,  quo uelit.   An quia muhas terras 

]fi subegit?   An uero quia (uino?)  muneri eius inmiscentur (aquae?) et ad 
suauiorem (saniorem?) usum flectuntur? 

tu mare marb. Jiarbarum pro saeuo ac uiolento propter subiectas 
tempestates dixit.   Flectit autem ex superiore hic quoque audiendo. 

18. separatis.   Secretis ac remotis nunc significat. 
15      uuidus in iugis.   Madidus, scil. propter uinum. 

20. nodo coherces u. Bisthon. s. fr. cr.   Bisthonides Thracae sunt, quae, 

l) fas est li. 1. om. MR2. extat in vafliQ. pertinent autem fas ei ad schol. sequentis 
emma, quibus ex u. 9 glossa est io codd. adspersa conspicitur. 3) cowloc. M. pater MR2,rv. 
om. afliQ. conf. Acr. 4) Penthe^w MR2, ut Acr., rell. Peutheum. Liberum Patrem uel deum 
uel eum om. libri. Pentheus Bacchum Q. Equidem puto legendum esse : Pentheus deuni uinc- 
tum recluserat. Conf. Eurip. Bacch. Ex eiusdem tragoediae male intellecto uersu 633 : A(up.aT' 
Erjpri^Ev yaixa^lz. auvxsil-pavwcai 8'a7iav. Orellio ad h. o. uidetur ortum esse hoc scholion 
quod fuhuine ictum Pentlieum dicit, quippe quod exitii genus nusquam alibi traditur. Acron 
eum furore Baccharum discerptum dicit, Eurip. et Aesch. , Theocr. et Strabo ab ipsa matre 
eiusque sororibus. Yide Millin. Gal. I. 53 et lege expositiouem fabulae apud 0. lahn. Pentheus 
und die Maenaden, 1841. — rnctum MR, ut ad Acr., rv. ui?jctum afhQ. qui ad R. 6) licurgi 
M. — sibi om. MR2. 8) Hoc schol. Fabr. (fli) anteposuit sequentibus, quae in MR2 et 
rva sic se excipiunt: mare barb. 2: uuidus in iug. 3: nodo co. uip. Bist. sine fraude cr. 4: 
tu flectis aranes. 5: separatis. 6: leouibus. Apud f hic ordo est: 1. tu flectis. 2. tu mare 
barb. 3. uuidus in iug. 4. nodo co. uip. Bist. 5. separatis. 6. sine fraude. 7. leonibus. — • 
Flectis autem fhQ. rcU. uni. 9) riuo uelit umn. libri. om. Q. 10) quia muneri eius mmiscen- 
tur et M2 (iwmisc). q. «uweri eius imniisc. et K. q. numeri cius misccntur et r. quia uino 
aquae miscentur et fliQ. q. ■nmneri eius miscentur et, om. atiuac, va. Cum atnnes non supplendi 
sint, aquae, ut in Acrone , add. uid. et uino. 11) suauiorem omn. libri. Aquae ipsae a Plin. 
XIV, 21 uocantur suauiores, nusquam usus earum suauis dicitur. Vinum nierum Hor. E. I, 
19, 11. C. I, 36, 13, asperum Ter. Ileaut. III, 1, 40. durum Sen. 36. austerum Cels. III, 19 
aqua admista lenitur, et ualidum ea tit imbecillius Plin. XIV, 21, suauius et corpori saluhrius 
Colum. XII, 27. hinc et h. 1. legendum puto saniorem i. salubriorem. conf. Lucan. VII, 830. 
12) Bubtectas omn. lil)ri, in Acr. subitas , quod ct hic receiiit Q. Auctoritatcm codd. respiciens 
seruauerim siibiectas, aliquantum difficilius intcllectu. Subiectis cnim non co sensu accipiendum 
est ut: mare est subiectum uentis Cic. Tusc. IV, 26, sed surgentibus , ut flanuna subiecta 
Verg. G. IV, 385. in equum subiectus Liu. VI, 24, aut euni nauigationc coniunctis, obueuien- 
tibus, excitatis, coortis. Pariter tuemur audiendo cum MR2,rva. S!/Ziaudienrf?m fliQ. 16) co- 
Aerces M ut uett. codd. Hor. fere omnes. bis</ton. codd. Ilor. conf. Acr. M bistonidum in 
lemm. , in schol. Bisthom. hxsthonii R. rell. bistoni«/e5. - qui M. rell. quae. thrace 2. 
Thracae suut ut in Acr. scripsi. 


IN CAKM. II,  19. -20. 237 

cum in sacris Libcri Patris crinibus solutis ucrsantur, angues et [in] ca- 
pite et in manibus gestant. si7ie fraucle autem sine noxa ac sinc iniuria 
intellcgcndum. 

23. Rhoehim ret. le. ting. horr. mala.   An leonis unguibus et horribili 
mala rctorsisti an retorsisti Rhoelum qui est leonis nngmbus et horribiU mala.  5 
Sic tlicitur illud apud  Verg.  (A. V,  565):  \maculis~\  quem  Thracius  albis 
Portat equus bicolor maculis. 

27. 28. sed idem pacis eras /«. b.   Hoc est, tam belli quam pacis potens. 

29. te u. ins. C. Non semper insons sed tibi insons, id est, qui tibi 
nocere non potuit. 10 

30. aureo cornu d. Libero Patri ei cornua nonnullis adsignantur, 
quoniam scilicet uiolentam (uiolentiae etiam?) proteruitatem et contumaciani 
addere solet, quae per cornua significantur. 

leuiler att. c.   Suauiter, ut solent canes facere dominis blandientes. 

CARMEN II, 20. '' 

ACRON. 

Non u. n. t. f. p. Allegoricos significat se in cycni figuram mutan- 
dum et carmina sua totum orbem impletura; unde et se immortalem fu- 
turum promittit. Auis enim, in quara se transfigurandum dicit, canora est, 20 
ui poetae merito conueniat et Apollini consecrata. Non usitata autem 
propterea, quia non uulgaria nec communia scripsit. Ordo est: Ego bi- 
formis uates ferar per liquidum aethera non usitata nec tenui pinna. 

1) et cap., om. iii, MR. et man. R. 2) autem MR2. rell.aut. ac 1MR2. rell. aut. 4) Verba 
An — mala om. edd. omnes. M2 : leonis unguibus et hor. ma. tetorsist«>. (retorsisti 2). R: 
an ung. et hor. ma. retorsisi/. rell. om. Ad ret. rhoetum (rhetum 2). mala MA2. an ret. 
rhetum — mala. ut apud R. maculis quem iractus M. alterum maculis om. 2. 9) tibi ]VLiR2,rv. 
omn. afliQ. 11) Cornua Libero Patri et nonnullis aliis ass. afhQ. Cornua — et al. ass. v. 
Cornua om. r. aliis om. r. Liberj patri et cornua nonu. afZs. M, om. aliis. Libero patri coru. 
et nonn. aliis ass. 2. Libero p. et corn. a nonn. ass. R. 13) uiolent«?« R. uiolentm rvafh. ui«o- 
lentia MA2. etiam prot. MR2. rell. om. 14) significfwtur M2,rv. rell. signific«tur. 15) suau. 
— bland. MR,rv. ut sol. fac. can. dom. Ijland.  2. ut sol. dom. can. fac. bl, afhQ  (om. canes). 

ACRON. Ad mecenatem A (Hor. ; notitia metri ante schol.). Ode LVIII R. Ad me- 
cenatem allegorice tetracolos uel paranetice sibi -j. paranetice sibi uel ad mecenatem II. paran. 
se inmortalem (imm. B'.p) futurum et in cignum conuertendum ait B'.pE (X. X. = Od. 20). 
Paranetice sibi uel ad mecenatem allegorice tetracolos immortalem se /unctmn carminis benefiiJio 
et in cignum conuertendum ait b.  paran.  de immortalitate sui. Bern.  B.   ad maecenatem K. 

19) futurum om. 2. 21) pro ea A. qui non A2. quza ante non R. scrihit 2. 23) pjuna 
Ay schol. et in Hor. conf. supra I, 3, 35 et II, 2, 7 (Ay et K ut III, 29, 54) in nonuuUis 
uett. codd. inconst. script., in A saepe i mut. in e. Vide quae dixi de Cod. Barc. p. 21. et 
Wagner. p. 465. Ordo — pinna om. A. Schol. ad Biformis ex A. rell. om. conf. Porph. \ir. 
et €a:am. A. propter lyrica carmina et hexametros uersus C. Biformem se dicit uel propter 
haec duo opera quae ipse composuit s. lyrica carmina et heroica. uel quia habebat duas for- 
nias.  diuinam s.  et humanam secundum se 2. 


238 ACR. ET PORPH. COMM. 

2. Biformis.   Qui et lyrica et liexametros scripsit. 

4. inuidiaque m. Ego qui raaior sum inuidia, relinquam urbes. Inui- 
dia enim maiorem se dicit, quia maioribus inuidetur. 

5, 6. non ego p. s. p.   Non ero ignobilis, qui putor humilibus paren- 

5  tibus natus. 

non ego q. u. Ordo est: Maecenas, non obibo ego, quem uocas, di- 
lecte, nec cohibebor Stygia unda. Significat, carmina non obire, per quae 
aeternitatem ipse mereatur. 

9. iam iam res.   lam se dicit in formam cycni transire. 
10 13. nisam gem.  l. B.   Toto  orbe  se  uulgaudum  promittit,  ut  etiam 

perucniat ad barbaras nationes; nam per commemorationem gentium om- 
nes terrae partes designat. 

15. Syrtisq. G. Libycas;  Verg. (A. V, 191): nunc promite uires, Nunc 
animos, quibus in Gaelulis Sijrtihus usi. 
J5 16. Hyperboreosq. c. Thracios.   Hi ultra Aquilonis flatus septemtrioni 

subiacent,  ut est:  (S. III, 381  (IIII, 516):  Quin  et  Hypcrboreo  septcm 
suhiecta trioni Gens efjrena nirum. 

18. Marsae coh.   Pro Italiae militibus dixit, ut ostenderet,  solos Ro- 
manos Dacis esse terrori. 
20 20. Blxodanique potor.   Hispani et Galli. 

21. neniae.   Carmen funebre. 

22. luctusp. t.   Propter habitum higentium dixit. 

24. superuacuos h.   Superuacue enim honorari mortuos muhi dixerunt, 
maxime Horatius, qui immortalitatem se uideri uuh per carmina consecu- 
2.J tum, nam et Verg. (A. XI, 52): uano maesti comitamnr honore. 

3) se inaiorem 2. se dicit mai. v. 4) Non ego ero 1. 6) Ordo — unda om. Ay. adest in b 
et edd. 7) quae per fli. rell. per quae. 9) Schol. om. Rl,r. ostendit mutationis celeritatem C. 
cele&ritatem mut. ost. y» ^1^1' totum schol. habet sic: iam iam res cr. asp. tactu scilicet. iam se 
— transire. cygni h. 1. libri. de cycni script. uide Porph. argum. h. o. 10) hoc schol. in fh sequenti 
postpo. est. om. Rl,r. 12) designat AY2,Cvafli. significat tacite inculc. Q. 13) Syrt/sque R. 
strtwque y. schol. om. y, qui hab. glossam : loca deserta. promite RC. promitto v. C. Libycas, supp. 
nidebo fluctuare. Est autem Gactulia regis Africae. Virg. — Getulis Syrtibus usi. Getul. Ay in Hor. 
15) <raceas b. lii om. b. - septemtr. AbY,a. septewtr. fh. subiacet b. hyperboreos b. Hi/perb. camp. 
Scithicos (stj'th. r). Virg. Solus hiperboreas glacies tanaimque niualem. Sic exeunt scholia 
Acronis iu liliiiiiii II iii I>.r et in 1, qui (ini. Scith. Virg. Solus. 18) schul. om. 2, qui hab. 
gl.: Mai-sae. romanae. 17) pro potator. hisp. y. 18) higubres cantus 2. 22) abitum A. 23) 
dolerl mort. Ay. schol. om. b. dolore mort. v. honorari mort. afli(i. lugeri C : superu. niu. dix, 
lugeri mortuos. 25) cowmMtamur ■•• coiiiitan<ur C. rell. comitamur. schol. oiu. b. — Glossae ex 
'(-. u. 1. Avn usitata. non iiuta. cf. C. nec tenui. nec solubili y. Jacile solubili C. Jerar. dodu- 
car •(. sustentabor C. 2. liquidum. purum yC. 4. longius. diu uel aniplius yC 6. sanguis pro 
sapia 'jC (prosapia). conf. Cic. Uniu. 2 : 'uet. uerbo' et Quintil. I, G, 40. MII, 3, 2G : insul- 
sum uniuersum eius prosapiam. freq. apud Plaut. et Apul. 7. dil. mec. uocatiuum enim sibi 
quasi a mecenate dictum posuit. ohiho. nou nioriar yC (moriar). 8. cogihehor. restringor y. 
cowstringar.  nec tonebor iafernalibus claustris C.  unda non tene&o inf. cl. '(.   10. alitem. auem 


IN CARM. II, 20. 23'J 

PORPHYRION. 

Non u. n. t. f. p. Poeticc significat se in cycni figuram transituruni 
ct dulccdine cantus totuui orbem impleturum. Non usitata autem, hoc est, 
non uulgari, nec cnim uulgaria scribit. 

2. biformis.   Biformem autem (vatetn?) se clicit, quod et lyrica scribat  5 
et hexametros. 

5. G. ron ego p. s. p. Hoc est, non ego ignobilis, quem putatis hu- 
milibus parentibus natum. 

non ego. q. u. d. M. o. Negat se obiturum, quod per allegoriam in- 
tellegi uult carmina sua semper floritura. 10 

9. iam i. r.   lam dicit se in cycnum transfigurari. 

13. iam Daed. ocior Ica. n. g. I. Bospori. Hoc significat, carmina sua 
ad extrema usque orbis terrarum et ad barbaras etiam gentes peruentura. 
Gementis autem Bospori, hoc est, perstrepentis ac sonantis intellege. 

16. Hyp. c.   Qui ultra flatus Aquilonis septemtrioni subiacent. 15 

18. 31arsae coh.   Italorum militum accipe.   Marsi enim Itali sunt. 

21. absint i. f. neniae.   Neniae enim cantus sunt funerum. 

22. luctusq. t. Ad habitum higentium refert, qui scilicet turpes sunt; 
turpem autem ipsum luctum ait [squalore higentium]. 

24. Ac sepulcri Mi.  superu.  Iion.   Superuacua est enim sepultura ei, 20 
c^ui immortalitatem uidetur per carmina consec[ui. 
HORATI FLACCI COMMENTARIORVM LIBER II EXPLICIT (M). 

^C, qui addit : scil. cygnum. 11. superne. diuinitus yBcpD. in superna mei parte. superne 
recte KAC Bernn. et Parr. fere omues, supernae DI et Barc. 13. notior uel otior (uar. lectio). 
icaro. magis notus c. leuis uolabo quam -icarus filius dedali. 14. uisain. uidebo. gementis. fluctu 
resonatis yC (f. resonaretis). 15. canortts. sonorus yC. 17. me colcus. s. «oscet y. qui dissimulat. 
dacus qui fingit se non timere romanos y- fingit se non timere C. 19. me peritus. discendo 
me. 21. inani funere. iuanis enim luctus fit pro (de C) mortuis yC. compesce. reprime yC 
22. querimoniae. ne murmuraueris y. 23. clamorem lamentationem -[G. 24. mitles. omittes y. 
mitte. omitte C. 

HORATII FLACCI LIBER SCDS EXPLICIT. (y). 

Q. HORACII FLACCI CARMINUM LIB. II. EXPLIC. (b). 

PORPH.   Ode LMIII.  ad raecenatem R-   cycni M (v) , ut in lemm. et schol. IV,  2,  25 

et ad III, 28,  15.   Ad IV,  2,  25 K,  qui h. o. bis habet,   in altera habet a man.  1, g mut. 

in c.  conf. Cod. Barc. p. 24 et Wagner. p.  423.  Verg. E. VII,  38  (7.6-/.voe).    2) Jijuram MA 

R2. rell. formam.   3) autem MR2. rell. om.   hoc est autem non uulgaria scribit r,  om. ulgari 

n.  enim.   Bif. antem autem M2.  aiitem om. R.  rell. bif. autem.  Bif. autem leg. est.   6)  exam. 

M.    7)  schol.  om. 2.  Non ero ignob. MA. «bibo M. Neg. se obiturum M.   9)  quo inculc. Q. 

11)  cycnum MA,v.    12)  i.am  daed.  notior  Aicaro  uis.  gem.  li«ora  bospAori  M,  ut KEyRA 

(Par.)  a m.  1. cod. Pith. etc.   17)  nen. M.  cantus sunt  MR.  rell.  sunt ca.  De neuiis schol. 

ex cod. Theu. ap. Surriugar.  169.   18)  Ad — sunt ex MR. reil. om.   19) squal. lug. om. MR, 

r.  in 2 linea subducta est.   20)  ei MAR. om.  2. rell. eis. uidet M. mdeiur AR2. rell. mdentur. 

Q. HORATII FLACCI CARM. LIB. II. EXPL. (B). 


COMMEIVTARII 

IN CARMINVM LIBRVM TERTIVM. 
CAEMINVM LIB. III, 1. 

ACRON. 

Odi profamm uuhj. et arc. fanete linguis. Haec iiox in sacrlficiis fre- 
quentabatur, qua significarent, ut bona omina haberentur. Quod oppor- 
tune hic poeta posuit, quia sacerdotem Musarum se dicturus erat inferius, 
ut praedicendo profanos sacrorum se meminisse monstraret,  ut  Verg.  (A. 

5 VII, 258): procul, o procul esle profani! Profani dicebantur sacris non po- 
terant. Hic tamen per allegoriam profanos imperitos dixit, qui merito 
doctis exosi sunt. Odi modo praesentis est temporis, aliquando tamen et 
pro praeterito ponitur. 

2. Fauete linguis. ut (Verg. A. V, 71):  Ore fauete omnes, id est, can- 

JO tate mecum. [sicut enim Seruius in V Aeneidos locum istum exponit, ubi 
dicit: Ore fauete omnes et cingite tempora ramis: Ore fauete. Apto ser- 
mone usus est et sacrificio et ludis;  nam in sacris taciturnitas in hidis ne- 

ACRON. INCIPIT LIBER TRRTIUS (A. Acr.). Incipit liber tertius. Ode LVIIII R. 
Ad chonini iiirginum et puerorum A (Hor.) ut K. Inscriptiones praeter modo positas codd. 
Acr. AR non liabent. Incipit liber tertius. Ad clioros uirginum et pueUaruin y, Incipit Lib. 
III. Ad ch. uirg. et utrorum b. Incipit III. pragmatice ad indoctos D. Incipit tercius ad 
ch. uirg. et puerornm iiel ad indoctos P. Incipit liber III. feliciter ad ch. uirg. et puer. prag- 
matice ad indoitos. v et Augl.  1. 

1) profan. Ay, propli. fh. 2) bona om. habe?'j inculc. Q, scholio non iutellecto. Sensus 
autem est: qua signiiicare solebant profauos i. non initiatos — eo consilio — ut bo. om. da- 
rentur s. dari et capi possent. C: fauete linguis. haec uox iu sacr. erat usitata et frequens ad 
bona oniina (capienda?). 3) oport. Y,r. hic; opp. po. R. 4) dict. se A. — ut Ayr. phan. fh. 
7) perosi inculc. Q. rell. ea;osi. — ct A^Rl^^r. rell. om. aliq. et, om. tamen, 2. 8) po- 
suit yR2. n;li. \M)nitur. 9) ut — omnes Ay, qui addit : i. cantate mecum. ablatiuus est. cant. 
meo. Virf/. fli. cant. - mec. nt R. cant. mecum nel silete. sic enim r. R ad niarg. a m. 1 : 
al. silete. sic. eiiini. silcte modo. sic enim l.mva. sicut ct Q. sic et C. Sicut — linguis om. 
Ay. Sicut — dicit om. fh. Fabricius, qui h. 1. om- Seruium, eiusdem tamquam magistri urbis 
expositionem loci Licet antestari ad Sat. I, t), TG adfert. conf. Suringar. III, 33 et II, 62, ubi 
posteriorem h. sch. partem Ore fauete . apto — • Knf/uis a rec. quodam librario in Acronis Comm. 
intrusam dicit. 'Acro enini, inquit, eital Iloratii locuin (piasi ad alium poctani scriberet Com- 
mentarium, ut rccte uidii IJunn.  ad  Scruii locum.' 


IN OAllM. 111,  1. 241 

ccssarius fauor est.   Fauet autcm ore etiam quls pcr taciturnitatcm.   Ho- 
ratius: Fauetc linguis.] 

2. carmina  non pr.  and.   Ordo est:  Ego  saccrdos Musarum canto 
uirginibus et pueris carmina non prius audita,  id est,   non ante dicta, a 
Romanis scilicct, quanuiis Laeuius Lyrica [carmina] ante Horatium scri[)-  5 
serit, [ut illa non ad plcnum et exacte facta monstraret]. 

4. canto.   Promittit,  se  carmen prolaturum,  quo  teneras aetatcs ad 
utilia instituat, quibus uitam bcatani peruenire possint. 

5. regum tim.   Ordo est: Impcrium regum timendorum est in proprios 
greges;  imperium  Jouis  clari  Giganteo  triumpho  [et]  mouentis  cuncta, 10 
supercilio est in ipsos reges.   Vnde et Verg. (A. X, 18): 0 pater o hominum 
diumnque {rerumque'!) aeteima potestas —, ut philosophicc ostcndat, neminem 
hominum esse a metu inmunem omnes [que] uindictae numinum subiacere. 

8. Cuncta superc. mouentis, {Verg. A. IX 106. X, 115): \_Atinuit'] et 
totiim nutu treme fecit Objmpum. 15 

9. latius ordinet.   Digerat in ordinem; uinearum enim satorem dicit. 

10. 11. hic g. d. i. c. In campo enim Martio comitia erant populi Ro- 
mani, et eo descendebant, qui honores petere uoluissent. 

4) non ante audita fRSjr : non ante dlcta seu audita. Posui : non prius aud. i. non ante dicta. 
Ordo — audita om. A. 5) scilicet 'jU 12,rmva. supple CfliQ. om. A. Laeuius posui, cum lcuius, 
ut codd. AR2 ad Acronem et uet. M ad Porph. habent, idem sit atqne uetus poeta a Gellio II, 24. 
XII, 10 et XIX, 7. 9 dictus et a uiris doctis saepius confusus cum L/uio (Andronico) E. II, 1. 62, 
id quod Scaliger. in Lectt. Auson. II, 27 improbauit. Sic Asc. nostro loco et ad Acr. et ad Porph. 
scripsit Iduius, ut, ad Porph., r et v, quae ad Acr. habet Leshium, ut 1 m et G (lesfem). Leshius 
YbR2,r et C, qui Leshii jjlectri I, 26, 11 memor et I, 32, 5. II, 13, 26. IV, 3, 7, refert : Quamuis 
enim Lesbius Poefa ante Horatium scripserit lyrica carmina. ea non erant Latina sed Graeca. conf. 
Epist. I, 19, 27: Temperat Alceus — 32: Hunc ego, non alio dictum prius ore, Latinus Vulgari 
fidicen. Fieri potuit, ut pro leswius librarii ponerent le?(ius sicuti cod. M glaewa , ciwos pro 
glaeia, ciios (p. 14 ed. Lips.) et cod. Barc. liiia pro liwia in Schol. ad IV, 4 habent. Ef- 
rauit Q referens Li«ius esse in uet. Auct. In utroque legitur LiMius. Auct. pag. 690: 'Uti- 
que uon prius audita Romanis, quamuis Liwius Lyrica ante Horatiwm scripserit : sed uidentur 
illa non Graecorum lege ad Lyrlcttm characferem exacfa.' conf. Porph. Fabricius (fh) in Acr. et 
Porph. £ebius. £abius, J/aenius, iVaeuius in libris Acr. et Porph. ad h. 1. non occurrunt. conf. 
Bernhardy Litt. Rom. 167. 189. 6) Uncis inclusi uerba ut — monstraret, quae omn. libri 
tuentur. interpolata atque ex Porph. orta uidentur et deprauata. — carmina om. AyR^. li- 
rica A. scripszV R. scripserai r. rell. scripse»'j< oratium Ay , r. — non plenum , om. ad, 
fh. et om. 1. 7) carmjwa R12,rmv. se om. 2. carmera AYa,fhQ (G?). beat. uit. y. 9) Ordo 
— reges om. A. 18) et om. YR12,rmva. recte. et CfhQ. mon. cuncta (cuncto v) yR12,Crmv. 
recte. cun. mou. afhQ. 10) Unde et uirg. rerumque hominumque (et R) eterna po. AR. re- 
gamque hom. r. rell. 0 pater o hom. diuumque (rerunique Verg. edd.) ae. po. lu y loc. Verg. 
inferius pos/tus ad louis u. 6. 12) ostendei 1. omnes Ay^, rell. omnesque. Ad timendorum in 
yC glossa: qui timendi; sunt. 14) Hoc schol. Q leuiter omisit. Annuit om. A^R^r (ora. ef). 
olimp. '[. 16) 2 : latius ordinet arh. hic incipit cantare q. d. alii sunt ditiores , alii nobiliores, 
sed omnes sunt equaliter raortales. (ordinet') i. digerat etc. Schol. om. A. uin. enim y. rell. 
om. 18) (^tscebant b. descendant 1. honores Ayb^^r. rell