Skip to main content

Full text of "Ρίζες Και Χρώματα"

See other formats


Ω 


{ες ἱαΐ χφρώματζας 
3 

δὴ 

ξανϑίηπη μαραϑοινός 


δα 

, 


Ἧι, 
ἢ Ἵ 
μ“«͵ 


» 


2 42105.᾽ 
'Μ)Ὸ 3180057 - 8 ΤΕ. 3798007 

ΠΛΕΥΡΑ Β΄ 
Μιὰ οἰαἰιὰ σαιδὶ λιν ούδιμ᾽ ἰνῦ Μα᾿Ὑ᾽ 
λεβενιμάνα. Δυὸ χα πα μὲ χάδι. 
Πισεριὶ Νὰ μιρῦ εἰ Σαϊονίι 


Πύρία σύμίῃ ἐγὼ μγαίνυ πῇ {μι οείεινς᾽ 


Ἱπυρὺ πϑοπριυθάμι᾽ ᾿ Μεἰουβ (τι φυνοίίνι 


ΠΙ Κερανούνίας δέρδιπα Τὴ Τφίσοῖ αν ἰὰ δεθισ 01 

Ἔν)σις. καὶ Δ)ῆσις ὀρχ. ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑ 
" Στίχοι καὶ Μουσικὴ ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ 


Ἔν)σις ἃ Δ)σις ὀρχ. ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑ 
" Στίχοι - Μουσική: ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ. , Ὅταν ἄκοῦσα στὸ αν ὅλη τὴ “ενὰ τῶν ἐμόνυδιον τοῦ ; ἔργον μου «ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΧρΡωματα», γὼ ὧὰ Π ὍΝ ξαφνιάστηκα. 
Ξαφνιάστηκα γιατὶ νόμισα πρὸς στιγμὴ ὅτι εἶμαι ἔξω. ἀπὸ τὸ κλῖμα τοῦ. χώρου μου τοῦ χώρου ποὺ ἐπὶ τόσα χρόνια 

- κινήθηκα, δούλεψα καὶ ποὺ αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ. Γρήγορα ὅμως συνῆλθα. καὶ διε- 
πίστωσα ὅτι δὲν εἶχα δίκαιο νὰ τὸ νομίζω ἔτσι. Γιατὶ τὸ μυαλό. μου ξαφνικὰ πῆγε στὰ 'πρωτινά μου χρόνια. Στὰ χρόνια. 
ἐκεῖνα ποὺ ἡ γιαγιά μου, ἡ μητέρα μου γαλούχιζαν τ᾽ αὐτιά μου “ἀπὸ Τὴν. κούνια μου μὲ. τέτοιους ἤχους μὲ τέτοιους 

σκοπούς, μ᾽ αὐτὰ τὰ χρώματα μ᾽ “αὐτὲς τὶς μυρωδιὲς τὶς γλυκειὲς ποὺ ἔβγαιναν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀπὸ τὰ λουλούδια τοῦ 
“δέντρου ποὺ λέγεται. Ἑλληνικὴ μουσική. ᾿Αργότερα ξεπήδησε, παρακλάδι, ἀπὸ τὴ. ρίζα του καὶ ποὺ. μέχρι σήμερα. 
τρέφεται ἀπὸ τοὺς ἴδιους ᾿ χυμούς του, τὸ λαϊκὸ τραγοῦδι ὅπως “τουλάχιστον. τὸ ἀκοῦμε σήμερα τὸ ᾿ἀπηλλαγμένο φυσικὰ 
ἀπὸ Δυτικὴ. ἐπιρροή. Οἱ καταβολὲς λοιπὸν ἔκαναν τὴ δουλειά τους. ᾿Αλλὰ καὶ σήμερα τὸ δέντρο αὐτὸ (ἄν καὶ λίγοι εὐτυχῶς 
δὲν ἀρέσκονται σ᾽ αὐτὲς τὶς μυρωδιὲς) δὲν βγάζει τὰ ἴδια λουλούδια; Στὴν Ἑλλάδα, γίνεται πουθενά, γλέντι,χαρές, γάμος, 
χωρὶς αὐτὲς τὶς μυρωδιές;. Στὶς «ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ» λοιπὸν κι᾽. ἐγὼ αὐτὰ τὰ χρώματα. παρουσιάζω. μὲ τὴ μόνη διαφορὰ 
ὅτι εἶναι δοσμένα ἤ μᾶλλον εἶναι γραμμένα μὲ μιὰ. μοντέρνα, ἄς ποῦμε, ἀκουστική. Κάθε τραγοῦδι ἔχει τὸ ὕφος τῆς περι- 
φέρειας ποὺ. ὑποτίθεται. τὰ χρώματα ἀπηχεῖ. Π.χ. ἕνα Ἠπειρώτικο, ἕνα Κρητικό, ἕνα Θεσσαλικὸ κιοικ. Τοὺς στίχους 
ἔγραψε ὁ ἀγαπητὸς. φίλος μου Δ. Ρήτας καὶ τὰ τραγουδάει ἡ μοναδικὴ Ξανθίππη. Καραθανάση. Τοὺς εὐχαριστῶ καὶ τοὺς 
δύο ποὺ καθένας στὸν τομέᾳ του πάσχισε. γιὰ τὴν. ἐπιτυχία τοῦ ἔργου. ᾿Ἐπίσης εὐχάριστῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ συν- 
ἔβαλαν στὴν ἐκτέλεση, καὶ γενικὰ στὴν ἄρτια παρουσίαση τοῦ ἔργου. Ἅ ὰὺ τις; τι ὩΣ 

π ἐλ: τιν ΠΑ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ 


νὼ τὰ τραγούδια «ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ χρώματα». τρία ΠΝ ἤ διασκευασμένα ἤ διάνθιστα μὲ μοτίβα᾽ μου. " τὴν ἐπιτυχία τοῦ Ὲ 
Παραγωγὸς Ν. Καραγιάννης σκοποῦ μου καὶ ποὺ σημείώγονται. μὲ ἀστερίσκο στὸ ον. 


᾿Ἦχολήπτης ἴ. Σιγανὸς 


Μακέττα Θ. Πανταλέων 


: ὸ; : πα : ἤν ΑΘΗΝΑΙ : Μεσογείων 296 - Τηλ. κέντρο 67.25.693 - 7 ἢ ἀπ πος : 
Φωτογραφ. Κ. Παπακωνσταντίνου δὴν Οἰβεγίθυϊθα Ὁγ Ῥῃοποῦγῶπὶ ἢ 6 Θ50ῸὋῸ)ςΤηλ Παραγγελίῶν 67.25.797 - 8, ἃ 65.18.25 ᾿ ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ: ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΠΙΤΣΙΛΟΥῪ ΟΕ. ΤΗΛ. 66.77.343 
: ' ἐν ΘΕΣΙΝΙΚΗ: Προξένου Κορομηλᾶ 15 - Τηλ. 26.7|.2! ! Ἷ ἀράν τὶ ἘΝ 


π το... 
ἔτος τ οεττν, 


ἐξόν δι 


ὑφφοφο δ . 
τοτττς 


γφ 
τ τὸ 


ττέτος 
ἐφόφε γον ξὲ 


ἐς 

φλτ τς 

ἐξ τυ οὶ 
ὧν. 


τὸ 


ξοφ ον  λλλόοφα 


εἶς 
ΣΎ ΣῪΣ 
τὐττι 
το 


Φτῖς 


τῶν 
ὧν 


ἐξ Σ... 
τον Ὁ 
τυ 


ττοτεσοοττς 
ἀν το. 


νδ 
ἔχε ὸ 


τὴν 

Π͵ οἵ 
ΠΑΝΟΚΑΝΤΟΣ ΔικΑΙΏΜΑΤΟΣ. 


Ἧ 
Δοτυπεη ΑΝΌ ΟΕΤΗῈ 


'ν Ὁ31ΙΒΙΜΟμα ἢ 

δ0᾽ 


τοὶ δ 
ἜΡΓΟΥ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ . ΘΟΣ 
Ἐδ ρυβιις ΡΈΒΡΟ ΒΝ 


Τογ 
Ἥρης 


κὶ 
ὩΡ' 

“ 
Ὀν ΕΝ 8 
ξ 

ἣᾺ 
οαλης- 
ΜΕΝ ἢ 
ΜΑΝΌΚΑΝΤΟΣ δικαιωματο 
Δετυβεηανο ΘΕ ΤΗΣ 


τ 
ἴω 
ἩΝΕῚ 
Σ αΝΕΒ τὸ